Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน > ประเภท > โยธา-สำรวจ-สถาปัตย์-มัณฑนากร-ประเมินราคา

หางาน โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
  - ตรวจแบบลูกค้าเพื่อประเมินพื้นที่ ประสานงานลูกค้า Follow up หน้างาน กรณีไม่เป็นไปตามแผนจัดทำเอกสาร ส่งให้ลูกค้า

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

2  
ผู้จัดการแผนกผลิตและติดตั้ง
  - ควบคุม ดูแล งานผลิตและติดตั้ง สินค้าของบริษัทให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

1  
วิศวกรและโฟร์แมนหัวหน้างาน
  - รับสมัครงาน วิศวกรและโฟร์แมนหัวหน้างาน

โดย บริษัท นทีทองธาร จำกัด

6  
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า-ประปา
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า-ประปา

โดย บริษัท นทีทองธาร จำกัด

4  
เจ้าหน้าที่ Interior Disginer
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Interior Disginer

โดย บริษัท ไทยไทโย จำกัด

พนักงานฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ ประมาณราคา
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายเทคนิค ถอดแบบ ประมาณราคา

โดย บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

พนักงานควบคุมงานตอกเสาเข็มภาคสนาม
  - กำกับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบความถูกค้องการตอกเสาเข็มของปั้นจั่น และประสานงานกับลูกค้าและบันทึกการทำงานประจำวันตามแบบฟอร์มส่งสำนักงาน

โดย บริษัท สินธุ แอนด์ คิว พี เอส จำกัด

50  
พนักงานตรวจสอบงานตอกเสาเข็ม
  - รับสมัครงาน พนักงานตรวจสอบงานตอกเสาเข็ม

โดย บริษัท สินธุ แอนด์ คิว พี เอส จำกัด

5  
วิศวกรโยธา
  - รับสมัครงาน วิศวกรโยธา

โดย บริษัท สินธุ แอนด์ คิว พี เอส จำกัด

2  
10  ผู้จัดการโครงการ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโครงการ

โดย บริษัท กรีนคอนส์ จำกัด

2  
11  วิศวกรประมาณราคา
  - รับสมัครงาน วิศวกรประมาณราคา

โดย บริษัท กรีนคอนส์ จำกัด

2  
12  สถาปนิกโครงการ
  - รับสมัครงาน สถาปนิกโครงการ

โดย บริษัท กรีนคอนส์ จำกัด

3  
13  โฟร์แมน
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน

โดย บริษัท กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

14  ผู้ควบคุมงานโครงการ
  - รับสมัครงาน ผู้ควบคุมงานโครงการ

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

หลายอัตรา 
15  ผู้จัดการโครงการ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการโครงการ

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

หลายอัตรา 
16  เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

โดย บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด

หลายอัตรา 
17  Project Manager
  - รับสมัครงาน Project Manager

โดย Alucon Pubilc Company Limited

18  วิศวกรโยธา
  - รับสมัครงาน วิศวกรโยธา

โดย บริษัท ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

19  วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
  - รับสมัครงาน วิศวกรโครงการ (Project Engineer)

โดย บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด

หลายตำแหน่ง อัต 
20  โฟร์แมน- ผู้ควบคุมงานโครงการ
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน- ผู้ควบคุมงานโครงการ

โดย Frametek Window and Door Co.,Ltd.

4  
21  ผู้ช่วยโฟร์แมน
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยโฟร์แมน

โดย Frametek Window and Door Co.,Ltd.

2  
22  Project Engineer
  - รับสมัครงาน Project Engineer

โดย บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด

1  
23  Foreman
  - รับสมัครงาน Foreman

โดย บริษัท โกลเด้น ฟอร์ม จำกัด

24  โฟร์แมนโยธา
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนโยธา

โดย J.D. POOLS (BANGKOK) CO.,LTD.

25  โฟร์แมนไฟฟ้า
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนไฟฟ้า

โดย J.D. POOLS (BANGKOK) CO.,LTD.

26  ผู้ช่วยผู้จัดการสนาม (ฉะเชิงเทรา)
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสนาม (ฉะเชิงเทรา)

โดย บริษัท ภูมิวิศว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2  
27  วิศวกรโยธาควบคุมบริหารงานก่อสร้าง (Project Manager)
  - รับสมัครงาน วิศวกรโยธาควบคุมบริหารงานก่อสร้าง (Project Manager)

โดย บริษัท อารีคอน จำกัด

28  ผู้ช่วยวิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้าง
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยวิศวกรโยธาควบคุมงานก่อสร้าง

โดย บริษัท อารีคอน จำกัด

29  วิศวกรโยธา
  - รับสมัครงาน วิศวกรโยธา

โดย บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด

2  
30  วิศวกรเครื่องกล
  - รับสมัครงาน วิศวกรเครื่องกล

โดย บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด

2  
31  วิศวกรโยธา
  - รับสมัครงาน วิศวกรโยธา

โดย บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

3  
32  สถาปนิก
  - รับสมัครงาน สถาปนิก

โดย บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

5  
33  วิศวกรโยธา (สำนักงาน)
  - รับสมัครงาน วิศวกรโยธา (สำนักงาน)

โดย บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด

4  
34  วิศวกรประจำภาคสนาม
  - รับสมัครงาน วิศวกรประจำภาคสนาม

โดย บริษัท เจวี พัฒนกิจ จำกัด

2  
35  Junior Engineer
  - รับสมัครงาน Junior Engineer

โดย ONE UP CO.,LTD.

36  Foreman โครงสร้าง (ด่วน)
  - รับสมัครงาน Foreman โครงสร้าง (ด่วน)

โดย ONE UP CO.,LTD.

37  Foreman
  - ระบบไฟฟ้า ประปา

โดย ONE UP CO.,LTD.

38  Project Manager
  - รับสมัครงาน Project Manager

โดย ONE UP CO.,LTD.

39  Project Engineer
  - รับสมัครงาน Project Engineer

โดย ONE UP CO.,LTD.

40  Cost Engineer
  - รับสมัครงาน Cost Engineer

โดย ONE UP CO.,LTD.

41  วิศวกรโครงสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ
  - รับสมัครงาน วิศวกรโครงสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ

โดย บริษัท กรีธา กรุ๊ป จำกัด

1  
42  เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

โดย บริษัท กรีธา กรุ๊ป จำกัด

1  
43  โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมการผลิต
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมการผลิต

โดย บริษัท กรีธา กรุ๊ป จำกัด

30  
44  สถาปนิก(ยโสธร)
  - รับสมัครงาน สถาปนิก(ยโสธร)

โดย บริษัท อุ่นใจ บิลเดอร์ จำกัด

1  
45  วิศวกร(ยโสธร)
  - รับสมัครงาน วิศวกร(ยโสธร)

โดย บริษัท อุ่นใจ บิลเดอร์ จำกัด

3  
46  โฟร์แมน(ยโสธร)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน(ยโสธร)

โดย บริษัท อุ่นใจ บิลเดอร์ จำกัด

10  
47  เจ้าหน้าที่โฟร์แมน (ปราจีนบุรี)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่โฟร์แมน (ปราจีนบุรี)

โดย บริษัท ที.เอส.บี เหล็กกล้า จำกัด

48  โฟร์แมนไฟฟ้า (ปราจีนบุรี)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนไฟฟ้า (ปราจีนบุรี)

โดย บริษัท ที.เอส.บี เหล็กกล้า จำกัด

49  โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง(ลำปาง)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง(ลำปาง)

โดย บริษัท ไดนามิค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2  
50  โฟร์แมน(เลย)
  - รับสมัครงาน โฟร์แมน(เลย)

โดย บริษัท บ้านนราวัลย์ จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ