Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน > ประเภท > เสื้อผ้า-สิ่งทอ-ช่างแพทเทิร์น

หางาน เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ช่างเย็บผ้า เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด
  - รับสมัครงาน ช่างเย็บผ้า เสื้อเชิ้ตและเสื้อยืด

โดย บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนมาก 
เจ้าหน้าที่ทำแพตเทิร์น
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ทำแพตเทิร์น

โดย บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด

5  
เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น(พังงา)
  - แผนกเสื้อเด็ก และแผนกเสื้อสตรี

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

3  
หัวหน้าแผนกแพตเทิร์น
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกแพตเทิร์น

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

ผู้จัดการแพตเทิร์น
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแพตเทิร์น

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

2  
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

แพตเทิร์น ดีเทล
  - รับสมัครงาน แพตเทิร์น ดีเทล

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

Junior Q.C.
  - ควบคุมคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามาตรฐานและนโยบายของลูกค้า ควบคุมคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ระหว่างการผลิตในแต่ละแผนก ประสานงานระหว่างแต่ละแผนกภายในและภายนอก เพื่อไปถึงเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างราบรื่น

โดย บริษัท พี.โอ.พี. อาร์ต จำกัด

10  หัวหน้าแผนกเย็บ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกเย็บ

โดย บริษัท พี.โอ.พี. อาร์ต จำกัด

11  Patterner
  - รับสมัครงาน Patterner

โดย บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด (เครือสหพัฒน์)

4  
12  ช่างแพทเทิร์น
  - รับสมัครงาน ช่างแพทเทิร์น

โดย บริษั โอโนโน่ อินเตอร์ จำกัด

1 ตำแหน่ง 
13  พนักงาน Garment Detail
  - รับสมัครงาน พนักงาน Garment Detail

โดย บริษัท วาย คอร์ปอเรท จำกัด

14  Chief Officer- Group General Manager- General Manager: Grocery Merchandising
  - รับสมัครงาน Chief Officer- Group General Manager- General Manager: Grocery Merchandising

โดย บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

15  General Manager: Ladies Fashion Procurement
  - รับสมัครงาน General Manager: Ladies Fashion Procurement

โดย บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

16  Officer: Audio Merchandising
  - รับสมัครงาน Officer: Audio Merchandising

โดย บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

17  Detail
  - รับสมัครงาน Detail

โดย บริษัท ลัคกี้ การ์เม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด

1  
18  ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (นครราชสีมา)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (นครราชสีมา)

โดย บริษัท ลัคกี้ การ์เม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด

19  Detail (นครราชสีมา)
  - รับสมัครงาน Detail (นครราชสีมา)

โดย บริษัท ลัคกี้ การ์เม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด

1  
20  หัวหน้าคุมเย็บ
  - รับสมัครงาน หัวหน้าคุมเย็บ

โดย บริษัท ลัคกี้ การ์เม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด

21  เจ้าหน้าที่แพตเทิร์น (นครราชสีมา)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่แพตเทิร์น (นครราชสีมา)

โดย บริษัท ลัคกี้ การ์เม้นท์ แฟคตอรี่ จำกัด

22  หัวหน้าแผนก IE
  - จัดทำ LINE BALANCING, LAY OUT หาค่า SAM และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของแผนก IE wfh

โดย บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด

23  Senior Developer
  - Develop ผ้า Knitting สำหรับ Suportware กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

โดย Tong-Siang Co.,Ltd.

1  
24  เจ้าหน้าที่ IE (Textile)
  - จัดสมดุลการผลิต ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้สามารถทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว

โดย Tong-Siang Co.,Ltd.

5  
25  Merchandiser
  - วางแผนและดแลการพัฒนาสินค้า ติดตามกระบวนการสั่งซื้อ ติดต่อโรงงาน Supplier ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง จัดการส่งมอบให้ตรงตาม Plan

โดย บริษัท บลูพิน อินเตอร์เทรด จำกัด

1  
26  Visual Merchandiser
  - ออกแบบการจัดโชว์สินค้า, หุ่นโชว, Display และร้านค้า เพื่อเสื่อถึง Concept สินค้าแต่ละ Brand ตามฤดูกาล ตาม Promotion ต่างๆ

โดย บริษัท บลูพิน อินเตอร์เทรด จำกัด

2  
27  หัวหน้าแผนกผ้า (สมุทรสาคร)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกผ้า (สมุทรสาคร)

โดย บริษัท ไอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

28  หัวหน้าแผนก Pattern และตัวอย่าง
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนก Pattern และตัวอย่าง

โดย บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

29  Senior Merchandiser
  - รับสมัครงาน Senior Merchandiser

โดย บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

2  
30  Merchansier
  - รับสมัครงาน Merchansier

โดย บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

2  
31  แพตเทิร์น ออกแบบตัวอย่าง
  - รับสมัครงาน แพตเทิร์น ออกแบบตัวอย่าง

โดย บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

2  
32  ผู้จัดการแผนกย้อมผ้า Dyeing Manager
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกย้อมผ้า Dyeing Manager

โดย บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด

33  เจ้าหน้าที่ IE
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ IE

โดย บริษัท อเมริกัน ฟิล เท็กซ์ไทลส์ (โอเวอร์ซีส์) จำกัด

1  
34  หัวหน้าแผนกตัด
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกตัด

โดย บริษัท อเมริกัน ฟิล เท็กซ์ไทลส์ (โอเวอร์ซีส์) จำกัด

1  
35  Fabric Merchandising Officer - Fabric Merchandiser
  - The incumbent will be responsible for fabric planning and merchandising. He/she will ensure that fabric / trims / protos / salesman samples are developed to meet the company’s requirements and adequate quotations are negotiated and obtained to achieve business objectives - also follow up on development. He/she will coordinate with venders/factories for sample and material development to ensure proto that meet design and technical requirements are submitted on time for review/meetings and liaise with factories to ensure bulk order production to be delivered on time and find alternatives/solutions to maintain delivery, if problem arise. He/she will diagnose production and quality problem and work with vender or factory to provide suggestions to manager for evaluations and assist manager by collecting related information for analysis and planning so correct action can be taken to achieve company goals. The task will cover the review of quotation, capacity planning and factory allocation, quota reservation and movement whenever required, sourcing activities - new and potential factories, and monitor order tracking activities to meet quantity, quality, order specification and delivery dates requirements.

โดย เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)

36  Merchandiser
  - รับผิดชอบในการสั่งผลิตสินค้ากับโรงงานผลิตจนกระทั่งสินค้าผลิตเรียบร้อย ตลอดจนการควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมวัตถุดิบหลัก / รอง รวมถึงการหาแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อสินค้าที่สั่งผลิตจะได้รับตรงตามคุณภาพ

โดย บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด

37  MANAGEMENT TEAM (Urgent)!!
  - รับสมัครงาน MANAGEMENT TEAM (Urgent)!!

โดย TUNTEX TEXTILE ( THAILAND ) CO.,LTD.

1 s 
38  ช่างแพทเทิร์น หรือผู้ช่วย
  - ช่างแพทเทิร์น  หรือผู้ช่วย

โดย NM fashion ltd part.

39  เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (Merchandiser)
  - 1.วางแผนการผลิต(ยูนิฟอร์ม)และ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้า  2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกองค์กร

โดย บริษัท ไหมทอง จำกัด ( Thai Itokin co.,ltd. )

40  ช่างเย็บตัวอย่าง ,แพทเทิร์น
  - 1.มีความสามารถในการทำแพทเทิร์น 2.สามารถเย็บตัวอย่างตามแบบของลูกค้า 3.สามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้

โดย Tripleone Overseas Co.Ltd.

41  Assistant Merchandiser-detail
  - -ติดตามงานเพื่อส่งมอบลูกค้าให้ทันกำหนด -ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ทำรายละเอียดต่างๆของสินค้าเพื่อแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบ

โดย บริษัท ฟูลไทย นิตติ้ง แฟคตอรี่ จำกัด

42  Planning Officer
  - รับสมัครงาน Planning Officer

โดย Sigma Lingerie Co.,ltd. <br>( บริษัท ซิกม่า แลงเจอรี่ จำกัด )

43  Designer - Graphic Designer
  - ออกแบบลายผ้า ออกแบบเสื้อผ้าผู้ชาย ทำ Artwork

โดย บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด

3  
44  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
  - - ควบคุมดูแลขบวนการผลิต - ควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตราฐาน - ควบคุมดูแลพนักงาน

โดย บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด

1  
45  หัวหน้าแผนกสโตร์ผ้า
  - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายผ้า , ปฏิบัติงานตามระบบ ISO, ตามมาตรฐาน LEAN , ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ

โดย MASTER PIECE GARMENT AND TEXTILE CO.,LTD.

1 s 
46  Merchandiser
  - URGENT - To Communicate with Local/Oversea Clients - Coordinate and Control Supplier - Maintain all documentation

โดย WONDERCHILD (THAILAND) CO., LTD.

1  
47  Merchandiser
  - รับสมัครงาน Merchandiser

โดย บริษัท เอเวอร์กรีนอินดัสตรีส์ จำกัด

3  
48  พนักงานมาร์เกอร์คอมฯ
  - วางมาร์คแผนกตัด , คำนวณสูตร , ข้อมูลรายงานตัด

โดย บริษัท รอซโซ่ จำกัด

1  
49  Leader (Urgent !!)
  - ควบคุมการรับ - จ่าย Packaging ให้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งผลิต รวมทั้งควบคุมการผลิตในส่วน (Packing)ให้เป็นไป ตามแผนการผลิตพร้อมทั้งควบคุมของเสียให้สอดคล้องตามเป้าหมายของบริษัทตลอดจนควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของ พนักงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายของบริษัท

โดย Thai Hospital Products Co.,Ltd.

50  พนักงาน เย็บ โพ้ง ลา (ด่วน)
  - เย็บ โพ้ง ลา ผ้า ยืด

โดย Thong Thai Textile Co.,Ltd.

จำนวนมาก 

เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ