Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน > ประเภท > สื่อสารมวลชน-ผู้สื่อข่าว-นักข่าว-งานวิทยุ-โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์

หางาน สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
ผู้สื่อข่าว-นักเขียน(ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน ผู้สื่อข่าว-นักเขียน(ศรีสะเกษ)

โดย THAI BIZ NEWS CORP

5  
ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ(สมุทรสงคราม)

โดย สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Media & Advertising Officer
  - รับสมัครงาน Media & Advertising Officer

โดย บริษัท ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด

หลายอัตรา 
เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย

โดย โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

1  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด

โดย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ประชาสัมพันธ์
  - รับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์

โดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

1  
ผู้สื่อข่าวกีฬาในประเทศและต่างประเทศ
  - รับสมัครงาน ผู้สื่อข่าวกีฬาในประเทศและต่างประเทศ

โดย บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

3  
นักข่าว
  - ทำข่าว, เขียนข่าวและบทความทางด้านไอที, วิเคราะห์ประเด็นข่าว, สัมภาษณ์ผู้บริหาร

โดย VBT Communications Co.,Ltd.

1  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โดย บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

10  ครีเอทีฟ - ประสานงาน
  - รับสมัครงาน ครีเอทีฟ - ประสานงาน

โดย บริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทีวี จำกัด

จำนวนมาก 
11  Producer
  - รับสมัครงาน Producer

โดย บริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทีวี จำกัด

12  ผู้ประสานภาคธุรกิจและประชาสัมพันธ์
  - -ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ในกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม ดนตรี ซึ่งทดแทนการอุปถัมภ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์ เช่น งานลอยกระทงปลอดเหล้า งานสงกรานต์ปลอดเหล้า งานแข่งเรือปลอดเหล้า ฯลน -ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับภาคธุรกิจ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ และเชิญชวนมาร่วมเป็น Co-sponsor การจัดกิจกรรม -คิดหาวิธีการรณรงค์ลด ละ เลิก ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (มูลนิธิวิถีสุข)

13  เจ้าหน้าที่อัดรายการทีวี (อัดฮาร์ดดิส)
  - อัดรายการทีวี ทำมาสเตอร์ VCD DVD ฮาร์ดดิส สามารถทำ Lender และ Encode ได้

โดย บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด

1 ด่วน 
14  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

โดย บริษัท อีตั้น อิมปอร์ท จำกัด

15  Creative รายการทีวี
  - ประสานงานกองถ่าย จัดหาดาราเขียนสคริป ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ เช่น ช่อง 9

โดย บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด

1 ด่วน 
16  เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
  - จัดทำวารสาร โฆษณาสินค้า เขียน COPY WRITER จัดทำโครงการ Event ต่าง ๆ

โดย บริษัท วีน จำกัด

17  นักประชาสัมพันธ์ - นักมวลชนสัมพันธ์
  - - เขียนบทความ ข่าวในด้านประชาสัมพันธ์โครงการหรือองค์กร - ติดต่อประสานงานกับสื่อ สำนักข่าว สำนักพิมพ์

โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

2  
18  ประสานงาน - เลขานุการ
  - ตามตำแหน่งงาน ดูรายละเอียดที่ www.mrballoon.co.th

โดย Mr.balloon Co., Ltd.

1  
19  Creative & Copy Writer
  - รับสมัครงาน Creative & Copy Writer

โดย บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

1  
20  ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุ
  - ประกาศข่าวทางวิทยุ

โดย 98.5 Good FM

21  Creative event
  - ครีเอทกิจกรรมต่างๆของคลื่น

โดย 98.5 Good FM

22  นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)
  - จัดรายการวิทยุ

โดย 98.5 Good FM

23  Station co-ordinator
  - เป็นผู้ช่วยดีเจ,จัดเอกสารสคริปต์ต่างๆของดีเจ,ดูคิวสปอต

โดย 98.5 Good FM

24  ประสานงาน - เลขานุการ
  - ตามตำแหน่งงาน ดูรายละเอียดที่ www.mrballoon.co.th

โดย Mr.balloon Co., Ltd.

1  
25  ผู้สื่อข่าว
  - เขียนข่าว ติดตามข่าว

โดย บริษัท อินเทนชั่น มีเดีย แพลน จำกัด

26  Producer
  - ดูแลและสร้างสรรค์การผลิตรายการต่าง ๆ ทางช่อง Variety One

โดย บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

27  ผู้ประสานงาน
  - ประสานงานทั่วไป

โดย 98.5 Good FM

28  เซลล์
  - ติดต่อดูแลประสานงานลูกค้า,นำเสนองานให้แก่ลูกค้า

โดย 98.5 Good FM

29  ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุ
  - ประกาศข่าวทางวิทยุ

โดย 98.5 Good FM

30  Creative รายการวิทยุ
  - คิดสปอตวิทยุ,คิดเนื้อหาในรายการวิทยุ,กิจกรรมต่างๆในรายการ

โดย 98.5 Good FM

31  Music Library Specialist
  - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเพลง และเป็นดีเจ ประจำ True Shop

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

32  เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์ ด่วน!
  - 1.คิดวางแผนและสร้างสรรค์กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการตลาด เทศกาล หรืออื่นๆตามที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักแก่องค์กร 2. ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานเอกสาร และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

1  
33  Result administrator
  - You will be working with updating sport results in our database. The working hours is mainly during the night. The amount of work is 20 hours per week.

โดย Holst & Co., Ltd.

34  Studio Control
  - ทำหน้าที่ Mix เสียง ในการทำรายการสดหรือผลิตเทปรายการ

โดย บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

35  Producer
  - ดูแลและสร้างสรรค์การผลิตรายการต่าง ๆ ทางช่อง one Variety

โดย บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

36  Promotion
  - คิดสร้างสรรค์และผลิตงานในส่วน On Air Promotion ดู Spot Promotion , Programs Packaging , Station Image

โดย บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

37  Creative
  - เขียนโครงเรื่อง เนื้อหา รูปแบบของสินค้าและการนำเสนอ เขียนสคริปให้รายละเอียดภาพ แสง เสียง ประสานงานในการจัดเตรียมการถ่ายทำ สถานที่ ตัวละคร ฉาก การตกแต่ง การแต่งกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการผลิต ดูงานรอบของการถ่ายทำ

โดย บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด

38  Creative
  - เขียนโครงเรื่อง เนื้อหา รูปแบบของสินค้าและการนำเสนอ เขียนสคริปให้รายละเอียดภาพ แสง เสียง ประสานงานในการจัดเตรียมการถ่ายทำ สถานที่ ตัวละคร ฉาก การตกแต่ง การแต่งกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการผลิต ดูงานรอบของการถ่ายทำ

โดย บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด

39  ผู้สื่อข่าวบันเทิง
  - ดูรายละเอียด วิธีการสมัคร ได้ที่ www.siamzone.com/job/job4.php สมัครงานทางอีเมลเท่านั้น เขียนใบสมัครด้วยตนเอง ไม่รับ! สมัครผ่านระบบของ JobThai   ขอบเขตงาน ทำข่าว+ถ่ายภาพ งานทางด้านภาพยนตร์และเพลง อาทิ งานแถลงข่าว งานสัมภาษณ์ งานคอนเสิร์ต  ร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ  จัดทำข้อมูลภาพยนตร์และข้อมูลเพลง  เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์  เขียนบทความหรือสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับภาพยนตร์และเพลง  แปลข่าวภาพยนตร์และเพลงจากแหล่งข่าวต่างประเทศ

โดย เว็บไซต์สยามโซน.คอม

40  Creative
  - เขียนโครงเรื่อง เนื้อหา รูปแบบของสินค้าและการนำเสนอ เขียนสคริปให้รายละเอียดภาพ แสง เสียง ประสานงานในการจัดเตรียมการถ่ายทำ สถานที่ ตัวละคร ฉาก การตกแต่ง การแต่งกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการผลิต ดูงานรอบของการถ่ายทำ

โดย บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด

41  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด่วน)
  - - ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กรฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ช่วยงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยงานเอกสารทั่วไป - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

42  เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวัน จ - ส)
  - ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง เช่น แผ่นพับ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริษัทฯร่วมกับลูกค้าที่ใช้บริการ เข้าร่วมกิจกรรม/การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบศูนย์ฯร่วมกับชุมชนและโรงเรียนโดยรอบ/ ประสานงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

2  
43  เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวัน จ - ศ)
  - ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง เช่น แผ่นพับ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริษัทฯร่วมกับลูกค้าที่ใช้บริการ เข้าร่วมกิจกรรม/การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบศูนย์ฯร่วมกับชุมชนและโรงเรียนโดยรอบ/ ประสานงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

2  
44  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพยนตร์
  - - ตรวจสอบคุณภาพ ภาพยนตร์

โดย บริษัท โกลเด้นทาวน์ฟิล์ม จำกัด

45  Creative
  - เขียนโครงเรื่อง เนื้อหา รูปแบบของสินค้าและการนำเสนอ เขียนสคริปให้รายละเอียดภาพ แสง เสียง ประสานงานในการจัดเตรียมการถ่ายทำ สถานที่ ตัวละคร ฉาก การตกแต่ง การแต่งกาย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการผลิต ดูงานรอบของการถ่ายทำ  - สวัสดิการ กองทุนเงินประกันสังคม กองทุนเงินทดเเทน ประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกตำเเหน่งงาน (วงเงิน 100,000) เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวถึงเเก่กรรม เสื้อฟอร์ม  เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนลดสินค้าสวัสดิการ วันลาพักผ่อนประจำปี โบนัส (ตามผลประกอบการ)

โดย บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด

46  Editor
  - รับตัดต่อรายการทีวี ที่ทางบริษัทผลิต ใช้โปรเเกรม Final Cut ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการทีวีมาก่อน ทำงานกะดึกได้ 21.00 - 06.00 น.  - สวัสดิการ กองทุนเงินประกันสังคม กองทุนเงินทดเเทน ประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกตำเเหน่งงาน (วงเงิน 100,000) เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวถึงเเก่กรรม เสื้อฟอร์ม  เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนลดสินค้าสวัสดิการ วันลาพักผ่อนประจำปี โบนัส (ตามผลประกอบการ)

โดย บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด

47  นักประชาสัมพันธ์ - นักมวลชนสัมพันธ์
  - - เขียนบทความ ข่าวในด้านประชาสัมพันธ์โครงการหรือองค์กร - ติดต่อประสานงานกับสื่อ สำนักข่าว สำนักพิมพ์

โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

2  
48  เจ้าหน้าที่สถานี
  - 1. ดูแลสถานีวิทยุ คอยสลับสัญญาณระหว่างสถานีออกอากาศกับสตูดิโอ 2. ตรวจสอบสัญญาณเชื่อต่อระบบ Leased Line ระหว่างสถานีวิทยุกับสตูดิโอ 3. ใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงที่ออกอากาศส่งลูกค้าตาม Order 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

โดย 98.5 Good FM

49  Sale Manager
  - - วางโปรแกรมการขาย - จัดองค์การขาย - บริหารบุคคลในแผนกขาย - ติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร

โดย 98.5 Good FM

50  Producers รายการทีวี
  - ดูแล ควบคุม ผลิตรายการทอล์คโชว์ รายการทีวีช่อง 9 มีภาววะความเป็นผู้นำ บริหารจัดการ ประสานงานแผนก ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้

โดย บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด

1 ด่วน 

เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ