Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน > ประเภท > ศิลปะ-กราฟฟิค-ออกแบบ-ช่างภาพ

หางาน ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
  - ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็ฯอุตสาหกรรมเน้นผลิตเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมยอดขาย และเพิ่มระดับในการผลิตทั้งสาเหตุ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

2  
Graphic Design
  - รับสมัครงาน Graphic Design

โดย บริษัท ดูรากรีต จำกัด (DURACRETE)

1  
Product Design
  - รับสมัครงาน Product Design

โดย บริษัท เกียรติสยามเลเธอร์แวร์ จำกัด

Graphic Design
  - รับสมัครงาน Graphic Design

โดย บริษัท เกียรติสยามเลเธอร์แวร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่กราฟิค ฝ่ายศิลปกรรมและออกแบบ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟิค ฝ่ายศิลปกรรมและออกแบบ

โดย บริษัท ไทย คอลซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

Creative Graphic Designer
  - รับสมัครงาน Creative Graphic Designer

โดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

1  
Production Executive
  - รับสมัครงาน Production Executive

โดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

1  
Designer
  - รับสมัครงาน Designer

โดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

1  
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม รองเท้า จำกัด

1  
10  Graphic Designer
  - รับสมัครงาน Graphic Designer

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

11  เจ้าหน้าที่ Graphic Design
  - วาดรูประบายสี โดยมือหรือทำโดยคอมพิวเตอร์ ทำอาร์ตให้สินค้าทุกยี่ห้อ ทำอาร์ตตาปัก, อาร์ตตาสกรีน ออกแบบสินค้าบางยี่ห้อ เช่น Promotion สินค้าเด็ก

โดย บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

2  
12  เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเฟอร์นิเจอร์

โดย บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

13  พนักงานสำนักงานในแผนกป้องกันการสูญหาย
  - รับสมัครงาน พนักงานสำนักงานในแผนกป้องกันการสูญหาย

โดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

14  พนักงานสำนักงานในแผนกศิลป์- ดิสเพลย์
  - รับสมัครงาน พนักงานสำนักงานในแผนกศิลป์- ดิสเพลย์

โดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

15  Graphic Design- IT Support
  - รับสมัครงาน Graphic Design- IT Support

โดย บริษัท เซรา เดคคอร์ จำกัด

16  เจ้าหน้าที่กราฟิคดีไซน์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟิคดีไซน์

โดย บริษัท บี.เอ็ม. เอ็กซ์เพรส จำกัด

1  
17  ผู้ช่วยช่างภาพ
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยช่างภาพ

โดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

18  เจ้าหน้าที่กราฟิค
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟิค

โดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

19  Creative- Creative Activity(แม่ฮ่องสอน)
  - รับสมัครงาน Creative- Creative Activity(แม่ฮ่องสอน)

โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

20  Artist (จัดหน้าสิ่งพิมพ์ ศรีสะเกษ)
  - รับสมัครงาน Artist (จัดหน้าสิ่งพิมพ์ ศรีสะเกษ)

โดย THAI BIZ NEWS CORP

3  
21  Graphic Designer(สมุทรสงคราม)
  - รับสมัครงาน Graphic Designer(สมุทรสงคราม)

โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

22  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิค(อำนาจเจริญ)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิค(อำนาจเจริญ)

โดย บริษัท รวมทรัพย์เจริญ จำกัด

3  
23  3D CAD Piping Design- Senior Piping Designer
  - รับสมัครงาน 3D CAD Piping Design- Senior Piping Designer

โดย Alliance Plant Service Co.,Ltd.

2 s 
24  L&E Designer
  - รับสมัครงาน L&E Designer

โดย Alliance Plant Service Co.,Ltd.

2 s 
25  Graphic Designer(อุตรดิตถ์)
  - รับสมัครงาน Graphic Designer(อุตรดิตถ์)

โดย บริษัท ไอเดียล แอพโพรช จำกัด

2  
26  Graphic Retouch (นิตยสารแฟชั่น)
  - รับสมัครงาน Graphic Retouch (นิตยสารแฟชั่น)

โดย บริษัท วงศ์สว่างการพิมพ์ จำกัด

27  หัวหน้าแผนกงานก่อนพิมพ์ (Prepress-Graphic Supervisor)
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกงานก่อนพิมพ์ (Prepress-Graphic Supervisor)

โดย บริษัท วงศ์สว่างการพิมพ์ จำกัด

2  
28  ช่างเทคนิควิดีโอ (Video Technician)
  - รับสมัครงาน ช่างเทคนิควิดีโอ (Video Technician)

โดย THAICOM Public Co.,Ltd.

29  ช่างภาพโทรทัศน์ (Camera man)
  - รับสมัครงาน ช่างภาพโทรทัศน์ (Camera man)

โดย THAICOM Public Co.,Ltd.

30  Graphic Designer- Animator
  - รับสมัครงาน Graphic Designer- Animator

โดย THAICOM Public Co.,Ltd.

31  Computer Graphic(ตรัง)
  - รับสมัครงาน Computer Graphic(ตรัง)

โดย AGM (Thailand) Co.,Ltd.

4 s 
32  Graphic Designer(ตราด)
  - รับสมัครงาน Graphic Designer(ตราด)

โดย The Quality Group

2  
33  พนักงานออกแบบกราฟิค สายงานแอนิเมชั่น(นครศรีธรรมราช)
  - ออกแบบกราฟิค ทำงานแอนิเมชั่น และงานสามมิติ

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2  
34  พนักงานออกแบบและตกแต่งภายใน(นครศรีธรรมราช)
  - ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายในของสาขาต่างๆ และออกแบบผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท จีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5  
35  เจ้าหน้าที่กราฟิค
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟิค

โดย บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด

1  
36  Visual Merchandiser(พังงา)
  - จัดทำ Display ตาม shop ในห้างสรรพสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ หีบห่อ เพื่อส่งเสริมการขาย วางแผนการลงสื่อโฆษณาต่างๆ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

2  
37  เจ้าหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์
  - ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ

โดย บริษัท วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

1  
38  พนักงานออกแบบ(พิจิตร)
  - รับสมัครงาน พนักงานออกแบบ(พิจิตร)

โดย บริษัท พี.เอ.แซด.เซอร์วิส แอนด์ แอ็ดเซสซอรี่ ซัพพลาย จำกัด

1  
39  Grahipc Designer
  - รับสมัครงาน Grahipc Designer

โดย บริษัท อินทิเมทแฟชั่น จำกัด

40  เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานงานพิมพ์(แพร่)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานงานพิมพ์(แพร่)

โดย บริษัท ครีเอท มายด์ จำกัด

หลายอัตรา 
41  เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ (Designer มหาสารคาม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ (Designer มหาสารคาม)

โดย บริษัท ครีเอท มายด์ จำกัด

2  
42  Graphic Designer
  - รับสมัครงาน Graphic Designer

โดย บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง จำกัด

43  ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดย บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1 ตำแหน่ง 
44  Graphic Designer & Display
  - รับสมัครงาน Graphic Designer & Display

โดย บริษัท ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด

หลายอัตรา 
45  เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์

โดย บริษัท ที.ดับบลิว กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด

46  พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิค
  - รับสมัครงาน พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิค

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แซด อินเตอร์เนชั่นแนล

47  Graphic Designer
  - รับสมัครงาน Graphic Designer

โดย ASIA PAPER BAG CO.,LTD.

48  3D CAD Piping Designers- Senior Piping Designers
  - รับสมัครงาน 3D CAD Piping Designers- Senior Piping Designers

โดย Foster Wheeler International Corporation

49  Senior Advertising & Promotion Executive
  - ออกแบบ ควบคุม ดูแลและจัดการ การตกแต่งหน้าร้าน โปสเตอร์ Display เคาน์เตอร์ตามห้างสรรพสนิค้า จัดบู๊ธ

โดย บริษัท เอสเอสแอล เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1  
50  เจ้าหน้าที่ออกแบบลายผ้า
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบลายผ้า

โดย บริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ