Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน > ประเภท > วิจัย-วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์-หุ้น-ประกันภัย-ธนาคาร

หางาน วิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
Categories Analysis
  - รับสมัครงาน Categories Analysis

โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

3  
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์(บุรีรัมย์)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์(บุรีรัมย์)

โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน(พังงา)
  - รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์สินค้า, วิเคราะห์ยอดขาย และแนวโน้มของสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าต่อไป

โดย บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

2  
เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non motor
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non motor

โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non motor (นครปฐม)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย Non motor (นครปฐม)

โดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

นักสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
  - รับสมัครงาน นักสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

โดย บริษัท ฟู้ดวิลเลจ จำกัด

1  
นักวิเคราะห์การเงิน- นักวิเคราะห์หุ้น
  - วิเคราะห์ค่าเงิน น้ำมันตลาดทองคำ และสภาพเศรษฐกิจในอนาคต และการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้ศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างประเทศนำมาประมวลผลความเป็นไปได้ในอนาคต

โดย บริษัท ยูหลิม โกลด์ แฟคตอรี่ จำกัด

2  
เจ้าหน้าที่สถิติ
  - มีการเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่พจัดทำรายงานทางสถิติแล้วทำข้อมูลมานำเสนอ

โดย บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2  
เจ้าหน้าที่ Credit Controller
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Credit Controller

โดย บริษัท ทรานส์-โซนิค จำกัด

30  
10  เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

โดย บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

11  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ (Statistic)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ (Statistic)

โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

12  เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูลและบริหารสินค้า
  - 1.รวบรวมและจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติของสินคา ขายดี และขายไม่ดี 2.จัดทำรายงานเปรียบเทียบ ความเคลื่อนไหว สินค้าแต่จุดขาย 3.จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า และสินค้าปรับราคา 4.ประสานงานในสำนักงานทั่วไป

โดย บริษัท เอส ดี ไชน์ เทรดดิ้ง จำกัด

3  
13  เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ขอนแก่น,ราชบุรี,พัทยา,สำนักงานใหญ่)
  - ดำเนินงานด้านการพิจารณารับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย ออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไข ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4  
14  ผู้จัดการขยายงาน(วางแผนเงินออมและการลงทุน)
  - โครงการเงินออมและวางแผนการลงทุนให้กับบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงการออมเงินที่คุ้มค่าและเป็นระบบ

โดย เมืองไทยประกันชีวิต

2  
15  เจ้าหน้าที่วิจัย
  - ออกแบบเครื่องมือการวิจัยการตลาดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานได้ดี มีมุมมองด้านการตลาด

โดย บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด

1  
16  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
  - ปฎิบัติงานด้านวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการสนับสนุน SME และ ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

17  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
  - ควบคุมกระบวนการทดสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาสู่การพัฒนา

โดย บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด

1  
18  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  - จัดทำแผนงานเพื่อออกเดินทางตรวจสอบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานของรถขนส่งนิรภัยทรัพย์สินมีค่า ยังจุดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน ตลอดจนดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวม และเก็บบันทึกรายงานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน จัดทำรายงานข้อผิดพลาด และเสนอแนะแนวทางปฏฺบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง

โดย บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด

19  Underwriter
  - Underwriter will perform underwriting of Financial Lines products; Directors & Officers Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance, Crime Insurance and new or amended insurance policies. S/he will also involve and accountable to production budget. Moreover, his or her responsibilities will include make presentation of the products to the prospective clients and distribution sources as well as effective networking with our distribution sources.

โดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

20  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
  - • ควบคุมการอนุมัติการขาย ติดตามหนี้ประจำวัน จากพนักงานขาย • ควบคุมและเบิกบิลให้พนักงานขาย พร้อมตรวจสอบการเคลียร์บิล ประจำวัน (ใบเสร็จรับเงิน บิล ) รับคืนบิล • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ด้านสินเชื่อ ใบเปิดลูกค้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า การลดหนี้/เพิ่มหนี้  • สรุปรายงานลูกหนี้ Daily, Weekly, Monthly  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย เครือเบทาโกร

21  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

โดย บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

22  Corporate Planning Officer <marquee><font color=red>URGENT!!<-font><-marquee>
  - • Coordinate between management and all departments to conduct formulation annual business plan.  • Making Annual Business Plan draft for management.  • Follow-up the business plan.  • Make the documents for management

โดย MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO.,LTD.

1  
23  ผู้บริหารศูนย์
  - จัดกิจกรรมและฝึกอบรมบุคคลากรฝ่ายการตลาด  บริหารงานขายและการตลาด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการประกันชีวิต รับบริการ / ให้คำปรึกษา  รับปรึกษา / ให้คำแนะนำ  การวางแผนอนาคตครอบครัว  การออมเงินโดยการประกันชีวิต  การสร้างสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง  รับประกันชีวิต / อุบัติเหตุ รายบุคคล / ครอบครัว  ประกันหมู่ / ประกันกลุ่ม  ประกันสุขภาพ

โดย ไทยประกันชีวิตจำกัด

25 
24  เจ้าหน้าที่บัญชี
  - 1.รับเงินสดและเช็คนำฝากธนาคาร  2.บันทึกบัญชีเช็คและเงินสดรับ 3.จ่ายเงินสดย่อย จ่ายเงินค่าบำเหน็จนายหน้าให้ตัวแทน 4.บันทึกบัญชีการรับเงินสดและเช็ค ควบคุมและต่อทะเบียนรถยนต์

โดย บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2  
25  เจ้าหน้าที่ทีมพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจใหม่(ด่วน)1 อัตรา
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ทีมพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจใหม่(ด่วน)1 อัตรา

โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

26  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวสต๊อกน้ำตาล
  - - ควบคุมการเคลื่อนไหวของสต๊อกน้ำตาล 3 โรงงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ในการรายงานปริมาณและคุณภาพน้ำตาบาล รวมถึงผู้รับเหมาขนส่ง, โกดัง, ประกันภัย, ตัวแทนส่งออก - ควบคุมต้นทุนการขนส่ง, ปริมาณการขนส่ง, เอกสาร, การตรวจสอบการเรียบเก็งเงินของระบวนการด้าน Logistic ทั้งหมด - สรุปรายงานการคำนวณราคา, ปริมาณ, ค่าใช้จ่าย ด้าน Logistic - จัดทำใบประทวนสินค้า เพื่อนำไปจำนำกับธนาคาร

โดย บริษัท พรรณธิอร จำกัด /Plantheon Co.,Ltd.

27  Underwriter - Claims Asssesor
  - พิจารณารับประกันชิวิต,พิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน ตรวจสอบความถูกต้อง,ประเมินผลรับประกัน/จ่ายสินไหม

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

8  
28  Actuary - Research & Planning officer
  - รับสมัครงาน Actuary - Research & Planning officer

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

8  
29  Researcher (สำนักงานใหญ่ - เจริญนคร)
  - -To conduct market research of client project , marketing research analyze and include analyze report

โดย บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

30  เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน - คณืตศาสตร์ประกันภัย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน - คณืตศาสตร์ประกันภัย

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

2  
31  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน - พิจารณาสินไหม
  - พิจารณารับประกันชิวิต,พิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน ตรวจสอบความถูกต้อง,ประเมินผลรับประกัน/จ่ายสินไหม

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

4  
32  เจ้าหน้าที่ประจำสาขาบุรีรัมย์
  - ดูแลศูนย์บริการลูกค้า ให้คำปรึกษาลูกค้า

โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

33  เจ้าหน้าที่ข้อมูลสถิติ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลสถิติ

โดย บริษัท เกรท อเมริกัน บอดี้ จำกัด

2 ตำแหน่ง 
34  ANALYSIS SUPERVISOR
  - 1.ANALYZE AND FOLLOW UP ALL MARETING TASK 2.ANALYZE AND PARICIPATE IN PLANNING SALES AND MARKETING GOLD WITH MANAGERIAL LEVEL TO BY THE COMPANY,S POLICY  3.STUDY AND ANALYZE REVENUE IN EACH AREA FOR MARKETING OPPORTUNITY AND FOR PREPARING MONTHLY/QUARTERLY/YEARLY MEETING REPORT TO RELEVANT DEPARTMENT FOR THEIR PROPER AND ACCUARTE

โดย บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด

35  เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์
  - พิจารณาความรับผิดชอบค่าสินไหมรถยนต์ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรมตามเงื่อนไขกรมธรรม์และนโยบายของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ - ข้อมูลการชำระเบี้ยประกันของผู้เอาประกันที่มีการแจ้งเหตุ - รายละเอียดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่มีการแจ้งเหตุ, รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคล (ถ้ามี) - ลักษณะการเกิดเหตุ/ ฉ้อฉล - ลักษณะการถูกโจรกรรมรถ - การระบุเคลมฝ่ายถูก/ ผิด - ค่า Deductible และ Excess of Loss

โดย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

36  เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ
  - ประเมินราคาค่าเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการอนุมัติจ่ายค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ค่าแรง ตามวงเงินที่สามารถอนุมัติได้

โดย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

37  พนักงานอนุมัติสินเชื่อ
  - พิจารณา และตรวจสอบเอกสาร การขอสินเชื่อจากลูกค้า  พนักงานรายวันประจำ(เงินออกเป็นรายเดือน มี Slip เงินเดือน)  ทำงานเป็นกะ (เลิกงานไม่เกิน 22.00 น.)  ทำงานอาทิตย์ ละ 6 วัน

โดย AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

10 
38  เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน - พิจารณาสินไหม
  - พิจารณารับประกันชิวิต,พิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน ตรวจสอบความถูกต้อง,ประเมินผลรับประกัน/จ่ายสินไหม

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

8  
39  เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน - คณิตศาสตร์ประกันภัย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน - คณิตศาสตร์ประกันภัย

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

5  
40  เจ้าหน้าที่ข้อมูลสถิติ
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลสถิติ

โดย บริษัท เกรท อเมริกัน บอดี้ จำกัด

2 ตำแหน่ง 
41  QC Assistant Supervisor
  - ตรวจสอบ Raw material,work in process และ finished goods ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายจัดซื้อ,ฝ่ายผลิต เป็นต้น ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

โดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

42  หัวหน้าแผนกงานจุลชีววิทยา
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกงานจุลชีววิทยา

โดย บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

43  ผู้จัดการแผนกสถิติข้อมูลและบริหารสินค้า <marquee>Urgently!!!<-marquee>
  - วางแผนงบประมาณและบริหารสินค้า

โดย บริษัท เอส ดี ไชน์ เทรดดิ้ง จำกัด

1  
44  เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า <marquee>Urgently!!!<-marquee>
  - รวบรวมและจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติของสินค้า ขายดี-ขายไม่ดี และจัดทำรายงานเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวสินค้าแต่ละจุดขาย จัดทำรายงานสต๊อกสินค้าและสินค้าปรับลดราคา

โดย บริษัท เอส ดี ไชน์ เทรดดิ้ง จำกัด

2  
45  เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน - คณิตศาสตร์ประกันภัย
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน - คณิตศาสตร์ประกันภัย

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

5  
46  ผู้บริหารหน่วย
  - จัดกิจกรรมและฝึกอบรมบุคคลากรฝ่ายการตลาด  บริหารงานขายและการตลาด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการประกันชีวิต รับบริการ / ให้คำปรึกษา  รับปรึกษา / ให้คำแนะนำ  การวางแผนอนาคตครอบครัว  การออมเงินโดยการประกันชีวิต  การสร้างสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง  รับประกันชีวิต / อุบัติเหตุ รายบุคคล / ครอบครัว  ประกันหมู่ / ประกันกลุ่ม  ประกันสุขภาพ

โดย ไทยประกันชีวิตจำกัด

25 
47  ที่ปรึกษาโครงการ
  - รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด

48  นักเศรษฐศาสตร์ด้านขนส่ง
  - - วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ - ศึกษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการถนน, ทางด่วน, รถไฟฟ้า, logistic - เขียนรายงานการวิเคราะห์โครงการ

โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

1  
49  นักวิเคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน
  - - ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเงินและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการลงทุน - จัดทำรายงานเพื่อเสนอให้กับลูกค้า

โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

1  
50  เจ้าหน้าที่สำนักสถิติและประเมินอ้อย (จ.ชัยภูมิ)
  - - เก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจัดทำรายงานทางสถิติ แล้วทำข้อมูลนำมาเสนอ สนใจส่ง : Resume , Transcrip , และรูปถ่าย มาที่ E-mail :  pirunpornp@mitrphol.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบุคคลโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว  โทร. 0-4488-1111-4 ต่อ 1102 , 1113 (ติดต่อ คุณพิรุณพร) ที่อยู่ : บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) 99 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ