Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน > ประเภท > คลังสินค้า-โลจิสติกส์-SupplyChain

หางาน คลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain

#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง (สมุทรปราการ)
  - จัดทำรายงานวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง บริหารการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้มีประสิทธิภาพ จัดเตรียมพื้นที่การจัดเก็บสินค้าจัดทำแนวการลดสินค้าคงคลัง

โดย บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

1  
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
  - รับสมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต คอมเมอเชียล

พนักงานจัดส่ง
  - ตรวจเช็ค บรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อเตรียมส่งลูกค้า

โดย บริษัท มุ่งพัฒนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน รองหัวหน้าแผนกคลังสินค้า

โดย บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

2  
พนักงานฝ่ายคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานฝ่ายคลังสินค้า

โดย บริษัท แอคเซอร์ สปอร์ต จำกัด

พนักงานรับ-จ่ายสินค้า (คลังสินค้า)
  - รับสมัครงาน พนักงานรับ-จ่ายสินค้า (คลังสินค้า)

โดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด

2  
พนักงานสต็อก-สโตร์
  - รับสมัครงาน พนักงานสต็อก-สโตร์

โดย บริษัท แปซิฟิค อินดัสทรีย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

10  
เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า
  - ดูแลการจัดเก็บและส่งสินค้า

โดย บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

2  
Stock
  - รับสมัครงาน Stock

โดย ร้าน อินเทรนด์ ดีไซน์

2  
10  Store Keeper
  - รับสมัครงาน Store Keeper

โดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

1  
11  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

โดย บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด

1  
12  พนักงานสโตร์
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์

โดย บริษัท พลูแอนด์สปา โปรดักส์ จำกัด

13  ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง

โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

14  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง

โดย บริษัท เอ็ม.ซี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

15  เจ้าหน้าที่บริหาคลังสินค้า
  - รับผิดชอบเป้าหมายการออกสินค้า พัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ติดตามและวิเคราะห์ตัวเลขการขาย

โดย บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

1  
16  พนักงานสโตร์
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์

โดย Frametek Window and Door Co.,Ltd.

1  
17  Stock
  - รับสมัครงาน Stock

โดย บริษัท โกลเด้น ฟอร์ม จำกัด

18  พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ- สโตร์
  - รับสมัครงาน พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ- สโตร์

โดย บริษัท เซฟตี้พลัส จำกัด

5  
19  พนักงานคลังสินค้าอะไหล่
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้าอะไหล่

โดย บริษัท วัฒนพันธุ์แพคเกจจิ้งซิสเท็ม จำกัด

20  พนักงานสโตร์- ส่งของ
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์- ส่งของ

โดย บริษัท เค เค ซี แบริ่ง เซอร์วิส จำกัด

21  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสโตร์

โดย บริษัท สตูดิโอ กรุงเทพ จำกัด

2  
22  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

โดย J.D. POOLS (BANGKOK) CO.,LTD.

23  พนักงานคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า

โดย บริษัท มีคลาส จำกัด

24  เจ้าหน้าที่ Supply Chain
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ Supply Chain

โดย บริษัท รีเทลลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

2  
25  Checker
  - รับสมัครงาน Checker

โดย San Miguel Beer (Thailand) Co.,Ltd.

26  ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและบริการ
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและบริการ

โดย บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

1  
27  หัวหน้าแผนกสโตร์
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกสโตร์

โดย บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

2  
28  พนักงานคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า

โดย บริษัท ชัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

29  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

โดย บริษัท พูนกิจอลูมินั่ม จำกัด

30  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

โดย บริษัท พูนกิจอลูมินั่ม จำกัด

31  พนักงานจัดส่งสินค้า คลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานจัดส่งสินค้า คลังสินค้า

โดย บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

หลายอัตรา 
32  Part Warehouse- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (จ้างชั่วคราวปีต่อปี)
  - รับสมัครงาน Part Warehouse- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (จ้างชั่วคราวปีต่อปี)

โดย บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

1  
33  Logistic Supervisor
  - รับสมัครงาน Logistic Supervisor

โดย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

4 หลายอัตรา อัต 
34  พนักงานคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า

โดย บริษัท เอส.แอล.เค. สตีล จำกัด

35  พนักงานสต็อก(เลย)
  - รับสมัครงาน พนักงานสต็อก(เลย)

โดย บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด

1  
36  พนักงานประจำคลังสินค้า(สกลนคร)
  - บริหารจัดการด้านระบบ bar coade ดูแลระบบฐานข้อมูลภายในบริษัท

โดย บริษัท อินเตอร์พาร์ท แอนด์ แมชีนเนอรี จำกัด

37  หัวหน้างานสโตร์(สกลนคร)
  - รับสมัครงาน หัวหน้างานสโตร์(สกลนคร)

โดย กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ จำกัด

38  Stock Product(สตูล)
  - รับสมัครงาน Stock Product(สตูล)

โดย สถาบันโพธาลัย

39  เจ้าหน้าที่สโตร์ด้านก่อสร้าง(หนองคาย)
  - รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ด้านก่อสร้าง(หนองคาย)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

1  
40  ผู้จัดการแผนกสโตร์(หนองคาย)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกสโตร์(หนองคาย)

โดย บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

1  
41  เสมียนคลังสินค้า
  - ทำเอกสารเกี่ยวกับงานสโตร์

โดย บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด

2  
42  พนักงานคลังสินค้า(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน พนักงานคลังสินค้า(อุทัยธานี)

โดย บริษัท น่ำเฮงสากลการค้า จำกัด (ในเครือน่ำเฮงกรุ๊ป)

2  
43  Logistics Engineer Logistics- Production Planning
  - รับสมัครงาน Logistics Engineer Logistics- Production Planning

โดย บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

44  Supply Chain Manager(อุทัยธานี)
  - รับสมัครงาน Supply Chain Manager(อุทัยธานี)

โดย บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

45  หัวหน้าแผนกขนส่ง
  - รับสมัครงาน หัวหน้าแผนกขนส่ง

โดย บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด

46  พนักงานสโตร์
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์

โดย บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

47  พนักงานตรวจเช็กสินค้า
  - รับสมัครงาน พนักงานตรวจเช็กสินค้า

โดย บริษัท เอกดำรงค์แมชชีนทูลส์ จำกัด

3  
48  ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายคลังสินค้า
  - รับสมัครงาน ซูเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายคลังสินค้า

โดย KEIC THAI CO.,LTD.

1  
49  พนักงานสโตร์(จันทบุรี)
  - รับสมัครงาน พนักงานสโตร์(จันทบุรี)

โดย บริษัท จิมซัน จำกัด

1  
50  ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ฉะเชิงเทรา)
  - รับสมัครงาน ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ฉะเชิงเทรา)

โดย บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ