Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==
หน้าแรก > หางาน > งาน หัวหน้านักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 300 เตียง ที่ให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านธรรมชาติบำบัดในรูปแบบของเมดิคัลสปา จุดเด่นที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ “โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส” อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ การผสมผสานอย่างลงตัวของความเป็นสากลด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูแลรักษาสุขภาพ กับ
 

หัวหน้านักกายภาพบำบัด

ชื่อตำแหน่ง :

หัวหน้านักกายภาพบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร :
•  ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (GPA.2.80 ขึ้นไป)+  มีอายุระหว่าง 25-35 ปี /มีประสบการณ์โรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อย 2 ปี+  ผ่านการปฏิบัติงานด้านบริหารอย่างน้อย 1 ปี+  มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานกว้างไกลมีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม+  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื่นได้ดี+  บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้+  เคารพให้เกียรติกันและกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในแผนกและเจ้าหน้าที่แผนกอื่ีนที่เกี่ยวข้อง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล+  ใจเย็น สุขุม รอบคอบ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์:   ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบบริการจัดการ,วางแผนงานด้านต่างๆภายในแผนก ทั้งในส่วนของรายได้,รายจ่ายและการบริการ 2.จัดทำ Annual Plan ดำเนินการตามแผนงานและวัดผลการทำงานในโครงการต่างๆที่จัดทำ 3.จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เปิดทำการของแผนกและจำนวนผู้มารับบริการ 4.จัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภายในแผนกให้เพียงพอต่อการใช้งาน และดูแลให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ 5.ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรในแผนก 6.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร,จัดฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรในแผนก 7.ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์,ทดสอบการปฎิบัติงาน กรณี สรรหาบุคลากรใหม่ 8.นิเทศงานแก่บุคลากรใหม่ 9.เข้าร่วมประชุมภายนอกแผนกกับหน่วยงานอื่น ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เช่น
• Daily meeting
• Momthly Meeting
• คณะกรรมการด้านต่างๆในการจัดทำ HA ของโรงพยาบาล เช่น PCT,RMC,SLT,CLT เป็นต้น 10.จัดการประชุมภายในแผนก 11.ประมวลผลและวิเคราะห์สถิติด้านต่างๆของแผนกและKPIของแผนก 12.จัดทำมาตรฐานบริการของแผนกและควบคุมการดูแลให้เป็นมาตรฐาน HAเช่น
• จัดทำ Service Profile,Risk Profile,CQI
• จัดทำ WP,WI,WM
• ควบคุมป้องกัน IRและแก้ไข IR 13.ควบคุมการทำ 5ส.และการอนุรักษณ์พลังงานในแผนก 14.ปฎิบัติหน้าที่เป็นนักกายภาพบำบัด โดย
• ให้บริการกายภาพบำบัดแก่ PT และบันทึกเวชระเบียน PT
• ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าเบื้องต้น 15.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพิเศษ เช่น
• เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดแก่บุคคลอื่นในโรงพยาบาล/นอกโรงพยาบาล
• เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมกับโรงพยาบาลอื่นในวาระต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : 2 ตำแหน่ง
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส/ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 เลขที่ 5/84 ม.2 ถ.ติวานนท์  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองปทุมธานี
เว็บไซต์ : www.stcarlos.com


สมัครงาน ตำแหน่งอื่นที่รับสมัคร
1   หัวหน้าแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด 2016-05-13 02:17:04    
2   เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด 2016-05-13 02:17:03    
3   เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ 2016-05-13 02:15:04    
4   เภสัชกรฝ่ายผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอม.ฟาร์มาซี 2016-05-13 02:15:03    
5   พยาบาล บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2016-05-13 02:13:05    
6   พยาบาลศูนย์ประสานงาน บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด 2016-05-13 02:13:05    
7   พยาบาลวิชาชีพ ( OPD / WARD / ICU / CCU ) MALI Interdisciplinary Medical Center ( MALI IMC ) 2016-05-13 02:13:04    
8   พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2016-05-13 02:13:03    
9   ผู้ช่วยทันตแพทย์ บริษัท ไลค์ 2016 จำกัด 2016-05-13 02:12:03    
10   ผู้ช่วยเภสัชกร / พนักงานประจำร้าน คลีนิกบางกอกศัลยกรรม 2016-05-07 02:05:04    

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ