Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

หางานภูเก็ต

หางานภูเก็ต งาน หางาน รับสมัครงาน

ผลการค้นหา
หางานภูเก็ต หางาน หางานภูเก็ต รับสมัครงาน หางานภูเก็ต แหล่งงาน หางานภูเก็ต ตำแหน่งงาน หางานภูเก็ต

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
พนักงานบริการ รับ-ส่ง พัสดุ
  - 1.ขับรถรับส่งพัสดุในพื้นที่ภูเก็ต และใกล้เคียง 2.ให้บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม และสุภาพ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด

10 
เจ้าหน้าที่อาคาร (ภูเก็ต)
  - -ตรวจสอบสาเหตุ เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งานเสมอ -ควบคุมผุ้รับเหมาตกแต่งหรือซ่อมแซมอาคาร ให้ปฎิบัติงานถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัท -ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตรงเวลาที่กำหนดและถูกต้อง

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่งานระบบ-ไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขาภิบาล (ภูเก็ต)
  - 1.ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ/ ไฟฟ้า/ ประปาสุขาภิบาล 2.บริการรับแจ้งซ่อมระบบให้แก่ลูกค้า/ร้านค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย 3.คีย์ใบงานปิด Job Order ทุกวัน 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ อะไหล่ ภายในสต๊อค ของแผนกทุกวัน 5.ตรวจงานระบบฯในร้านค้า/ผู้เช่า ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตกแต่ง/ปรับปรุงร้านใหม่ 6.บันทึกข้อมูลการบริการน้ำเย็นและไอเย็น จดมิเตอร์ประปา/แก๊ส ประจำเดือน 7.สนับสนุนพนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตามนโยบายบริษัทฯ 8.ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท (GL) ประจำเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต (ด่วน!)
  - - ทำบัญชีทั่วไป เช่น รายการปรับปรุงบัญชี บันทึกค่าเสื่อม ราคาสินทรัพย์ การประมาณรายได้ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน - สรุป และนำส่งภาษีทุกประเภทแก่กรมสรรพากร - จัดทำงบการเงินต่างๆ ดูแลบัญชีในภาพรวม - จัดทำรายงานทางบัญชีประจำวันและรายงานอื่นๆ รายงานต่อผู้บริหาร

โดย บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.

พนักงานขาย ตจว. พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต รับสมัครด่วน !
  - - ออกพบลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดภูเก็ต, จังหวัดกระบี่, พังงา, สุราษฎ์-บางเขต, ตรัง และที่ไกล้เคียงตามที่หัวหน้างานกำหนดให้ - ดูแลลูกค้าทั้งเก่า-ใหม่ ทำรายงานการขาย รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด

ผู้จัดการร้านอาหาร(ประจำสนามบินภูเก็ต/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ)
  - 1.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด 2.บริหารและรับผิดชอบยอดขาย 3.วางแผนการบริหารงานในร้าน สรุปผลการขายและจัดทำแผนการขายและการตลาดในแต่ละเดือน 4.ดูแลความเรียบร้อยของร้านทั้งหมด เพื่อเตรียมการเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน 5.ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6.ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญขา เช่น ผลการปฏิบัติงาาน,ปัญหาและการแก้ไข,รายงานการขาย เป็นต้น 7.ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของผู้มารับบริการ 8.บริหารจัดการบุคลากร จัดสรรแบ่งงาน ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานเพื่อให้มีกำลังคนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำการประเมินผลและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในร้าน 9.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 10.จัดทำแผนงานการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในกฏระเบียบตามที่กำหนด 11.ดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท สยามแฟรนไชส์ ธุรกิจ จำกัด

พนักงานประจำโชว์รูม (ภูเก็ต)
  - ดูแลสถานที่/สินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมต่อการโชว์ จัดเตรียมสินค้าสำหรับโชว์ให้ทันตามสถานการณ์สินค้าใหม่ ตรวจสอบสินค้า/งานซ่อม//ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

โดย บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด สาขาบางนา

Electrical Engineer
  - - ตรวจสอบ Spec และปริมาณเพื่อสั่งซื้อสินค้าให้ทันต่อความต้องการ - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานต่างๆ - ประจำหน่วยงานกมลา ภูเก็ต

โดย บริษัท มาตา จำกัด

พนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ Apple ประจำร้าน BaNANA สาขาโฮมโปร ภูเก็ต
  - พนักงานขายผลิตภัณฑ์ Apple - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

โดย บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

10  Branch Trainee พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา
  - • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

11  ช่างเทคนิคและบริการ (สาขาหาดใหญ่/พุนพิน/ภูเก็ต)
  - - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ติดตั้ง – ถอน เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผลิตผละจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพสต์มิกซ์ทุกชนิด เพื่อให้บรรจุเป้าหมายของแผนก ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานประจำสาขาหาดใหญ่ จำนวน 6 อัตรา - ปฏิบัติงานประจำสาขาพุนพิน จำนวน 5 อัตรา - ปฎิบัติงานประจำสาขาภูเก็ต จำนวน 6 อัตรา

โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

17 
12  คนขับรถเครน
  - สถานที่ทำงาน: สุขสันต์ซอย 2 ราไวย์ ภูเก็ต ภาพรวมหน้าที่: หัวหน้าฝ่ายดูแลสวนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลสวนและพื้นสนามของวิลล่าทั้ง 12 หลังและบริเวณรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิลล่า นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการดูแลไร่ผัก ผลไม้ และฟาร์มไก่ทั้ง 3 ไร่ด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบ: - ดูแลรักษาสวนด้วยปุ๋ยชีวภาพ พรวนดิน เพื่อให้พืชผลได้รับการบำรุงรักษาอย่างทั่วถึง - จัดการตาราง วางแผน การปลูก การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยวพืชผล - ใช้วิธีธรรมชาติในการปลูกอ ป้องกัน และควบคุมแมลงโดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง - ให้น้ำ ให้อาหาร และดูแลสัตว์ปี และคอยตรวจเช็คบันทึกการตายของสัตว์ปีกและข้อมูลอื่นๆ เตรียมพร้อมเพื่อการผ่าตัด การฉีกวัคซีน และการดูแลอย่างปลอดเชื้อ - รักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า ผุ้เยี่ยมชมสถานที่ และพนักงาน - ตรวจเช็ตสภาพเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำสวนได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะ อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย สมและพร้อมสำหรับการใช้งาน - เป็นหัวหน้าคอยแนะนำ สอนงานให้คนงานที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับเจ้าของวิลล่าเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสวน และฟาร์ม

โดย บริษัท ซีซี เชอร์วิส หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

13  Chief Gardener (หัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบสวน)
  - สถานที่ทำงาน: สุขสันต์ซอย 2 ราไวย์ ภูเก็ต ภาพรวมหน้าที่: หัวหน้าฝ่ายดูแลสวนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลสวนและพื้นสนามของวิลล่าทั้ง 12 หลังและบริเวณรอบให้อยู่ในสภาพที่ดี สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิลล่า นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการดูแลไร่ผัก ผลไม้ และฟาร์มไก่ทั้ง 3 ไร่ด้วย หน้าที่ความรับผิดชอบ: - ดูแลรักษาสวนด้วยปุ๋ยชีวภาพ พรวนดิน เพื่อให้พืชผลได้รับการบำรุงรักษาอย่างทั่วถึง - จัดการตาราง วางแผน การปลูก การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยวพืชผล - ใช้วิธีธรรมชาติในการปลูกอ ป้องกัน และควบคุมแมลงโดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง - ให้น้ำ ให้อาหาร และดูแลสัตว์ปี และคอยตรวจเช็คบันทึกการตายของสัตว์ปีกและข้อมูลอื่นๆ เตรียมพร้อมเพื่อการผ่าตัด การฉีกวัคซีน และการดูแลอย่างปลอดเชื้อ - รักษาสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า ผุ้เยี่ยมชมสถานที่ และพนักงาน - ตรวจเช็ตสภาพเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำสวนได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะ อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย สมและพร้อมสำหรับการใช้งาน - เป็นหัวหน้าคอยแนะนำ สอนงานให้คนงานที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับเจ้าของวิลล่าเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสวน และฟาร์ม

โดย Wine Pro Co., Ltd.

14  เจ้าหน้าที่รับจองรถ RSO (ประจำสาขาภูเก็ต, เชียงใหม่)
  - ดูแลให้บริการลูกค้าผู้มาติดต่อในการเช่ารถ

โดย บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป

15  ช่างประจำวิลล่า ภูเก็ต
  - บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินกิจการวิลล่า ภายใต้ชื่อ Casabay Villa ที่ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต กำลังเปิดรับสมัคร บุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่ง ช่างประจำวิลล่า ภูเก็ต จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงานดังนี้ •บริหารจัดการช่างเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงแรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ •จัดตารางและดูแลทุกงานซ่อมบำรุงทั่วไปแบบวันต่อวันภายในห้องพักของวิลล่า พื้นที่ส่วนกลางและบริเวณวิลล่า •ทำรายงานความคืบหน้างานซ่อมโรงแรม

โดย Wine Pro Co., Ltd.

16  พนักงานขับรถบัส6ล้อ8ล้อ,พนักงานขับรถตู้,พนักงานขับรถแท็กซี่ลีมูซีน รับสมัครด่วน !
  - -ขับรถรับ-ส่ง ลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในหลายๆ เส้นทาง สมุย - ภูเก็ต , สมุย - กระบี่ , ตัวเมือง - สนามบิน , สนามบิน - ท่าเรือ(ดอนสัก) -ขับรถนำเที่ยวทั้งในจังหวัด และทั่วประเทศ -ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

โดย บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด

17  ช่างเทคนิค ประจำสำนักงานที่ภูเก็ต
  - 1. แก้ไขงานครุภัณฑ์ครัวในส่วนของงานระบบต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพงานเบื้องต้น 2. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเย็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำวัน 3. ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. มีทักษะในซักถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ และ วางแผนในการบำรุงรักษา

โดย Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.

18  ผู้ช่วยพนักงานขับรถส่งสินค้า (สำนักงานภูเก็ต)
  - รับผิดชอบงานรับแจ้งอุบัติเหตุ,งานตรวจสอบอุบัติเหตุ,ควบคุมการซ่อมรถประกัน/คู่กรณี คุมราคา เจรจาประนีประนอมกับคู่กรณี,เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี,และงานตรวจสอบรายงานอุบัติเหตุ

โดย บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด

19  เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สาขาย่อยภูเก็ต)
  - รับผิดชอบงานรับแจ้งอุบัติเหตุ,งานตรวจสอบอุบัติเหตุ,ควบคุมการซ่อมรถประกัน/คู่กรณี คุมราคา เจรจาประนีประนอมกับคู่กรณี,เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี,และงานตรวจสอบรายงานอุบัติเหตุ

โดย บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

20  Display (สาขาภูเก็ต)
  - - รับผิดชอบงานตกแต่ง จัดวาง ด้านเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายในให้กับลูกค้า ภายใน Index Living Mall เพื่อสนับสนุนงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดรายได้ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดย บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

21  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาภูเก็ต
  - - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

22  พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Part - Time ) สาขาภูเก็ต
  - • ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร • ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านตามมาตรฐานของยูนิโคล่ • เติม และจัดเรียงสินค้า • อำนายความสะดวกในห้องลองสินค้า • แคชเชียร์ • บริการตัดและเย็บขากางเกง ช่องทางการสมัคร ช่องทางที่ 1: ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ที่ โทร. 076-612-623 ช่องทางที่ 2: ส่ง Resume สมัครงานล่วงหน้าที่ อีเมลล์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560

โดย UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.

23  ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (โครงการบ้านจัดสรร - ภูเก็ต)
  - 1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า 6. จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา

โดย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

24  เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน สาขาย่อยภูเก็ต
  - - การบัญชีรับ-จ่ายเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหม,ดูแลเงินสดย่อย - งานด้านธุรการ-จัดซื้อต่างๆของทางสาขาย่อยภูเก็ต

โดย บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

25  Senior Supervisor (คุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง ทำงานที่ภูเก็ต)
  -  งาน จังหวัดภูเก็ต โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา โฟร์แมน ธุรกิจ ออกแบบตกแต่ง 14 สิงหาคม 2560 Kanok Furniture and Decoration Co. Ltd Kanok Furniture and Decoration consistently deliver premium quality furniture manufacturing and specialist interior fittingout services to luxury hotels private residences and corporate offices both within Thailand and abroad.With one of the most prestigious client lists in Asia Kanok has made a passion for quality its trademark a passion that has been developed through a long tradition of artistry instilled in every one of its craftsmen many of whom have been with the company for more than 30 years. ตำแหน่ง : Senior Supervisor (คุมงานตกแต่งภายในก่อสร้าง ทำงานที่ภูเก็ต) สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา

โดย Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd

26  Senior Sale Marketing ประจำ กรุงเทพ,ภูเก็ต,พัทยา
  - - นำเสนอผลิตภัณฑ์โต๊ะพูล โต๊ะสนุกเกอร์ ให้กับร้านอาหาร ผับ บาร์​ และโครงการคอนโด หมู่บ้านจัดสรรค์ - ดูแลและเยี่ยมเยียน ลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ - เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานได้ 3 สาขา กรุงเทพฯ,ภุเก็ต,พัทยา

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการบิลเลียด

27  Project Engineer ( ประจำสาขาภูเก็ต ) รับสมัครด่วน !
  - - เขียนแบบการติดตั้ง งบประมาณค่าใช้จ่าย - ออกพบลูกค้าหรือดูหน้างานกับฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมประสานงานในด้านเทคนิคและงานติดตั้ง

โดย บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด

28  Lifestyle Interior Designer ประจำสาขา SBDS- ภูเก็ต!!!
  - สมัครวันนี้!! เริ่มงานทันที รายได้ดี มั่นคง พร้อมสวัสดิการอีกมากมาย

โดย SB Furniture Group

10 
29  Sales Manager (Phuket Branch)
  - 1. บริหารงานขายสินค้าทั้งหมดของภาคใต้ และของสาขาภูเก็ตได้ดี 2. บริหารงานขายทั้งหมดรวมดูแลทีมงานให้มีประสิทธิภาพได้ดี 3. ทำรายงาน ประเมินยอดขาย ต่อผู้บังคับบัญชา 4. ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 5. แก้ไขปัญหา และอุปสรรคของงานได้เป็นอย่างดี 6. อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.

30  พนักงานขายบัตรเครดิตประจำเคาท์เตอร์ Firstchoice สาขาสุราษฎร์ธานี,นครศรีฯ,ภูเก็ต
  - รับผิดชอบการขายบัตร Firstchoice Card และบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 1.สินเชื่อส่วนบุคคล 2.สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า 3.ทำยอดสมัครบัตร Firstchoice 20ใบ/เดือน (วันละ1ใบ) 4.บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 5.ทัศนคติดีต่อการทำงาน 6.บุคคลิกดี ยิ้มแย้ม มั่นใจ บริการต่างๆจากลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับหัวหน้างานในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า วันหยุดจะไม่ตรงกับ เสาร์-อาทิตย์ 1 เดือนหยุดได้ 6 วัน

โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

31  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
  - - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

โดย บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

10 
32  พนักงาน Bill Bentley Pub(สนามบินภูเก็ต)
  - -รับออเดอร์อาหาร -ขายพร้อมเสริฟอาหาร

โดย Select Service Partner Co., Ltd.

33  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (PC) ภาษาจีน (ประจำภูเก็ต)
  - - ชงชิมและแนะนำโปรโมทสินค้า ตราซีเจคัพ (CJCUP) - สรุปยอดขายประจำวัน

โดย บริษัท ซี.เจ.อินเตอร์เทรด จำกัด

34  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขา ภูเก็ต , สาขาป่าตอง
  - -ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โดย โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์

35  พนักงานขายเครื่องซักผ้า เตาไฟฟ้า BSH สาขาโฮมโปร พระราม 2
  - • ดูแลพื้นที่ขาย บริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า พื้นที่การขาย - โฮมโปรพระราม 2 - บุญถาวรพระราม 2 - โฮมโปรสุวรรณภูมิ - โฮมโปรแฟชั่นไอซ์แลนด์ - โฮมโปรรัชดา - โฮมโปรราชพฤกษ์ - โฮมโปรลาดพร้าว - โฮมโปรรังสิต - บุญถาวรเชียงใหม่ - โฮมโปรหาดใหญ่ - โฮมโปรภูเก็ต 2 - สยามทีวีลำปาง - สยามทีวีเชียงราย - โฮมฮับขอนแก่น - โฮมโปรอุดร

โดย บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

20 
36  พนักงานขับรถขนส่ง (ประจำสาขาภูเก็ต)
  - 1. ทำหน้าที่ขับรถสินค้าให้กับบริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงามของแผนก 2. รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับสินค้า 3. ดูแล บำรุง รักษา และทำความสะอาดรถขนส่ง

โดย บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

37  พนักงาน PC ( ภาษาจีน ) ประจำ จ.ภูเก็ต
  - - ประจำศูนย์สปาครบวงจรแบรนด์น้องใหม่ IRA Spa & Wellness จ.ภูเก็ต - ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคอร์สสปา และ ทรีทเม้นท์ต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สามารถเข้ารับชมสถานที่ใน Facebook https://www.facebook.com/Irawellnessspa/

โดย บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด

38  ผู้จัดการฝ่ายขาย [พิษณุโลก / ภูเก็ต]
  - - ดูแลลูกค้าหลักและเพิ่มยอดขายในส่วนของอาหารสด - หาลูกค้าใหม่โดยเน้นในส่วนของ B2B - ดูแลพนักงานในทีม และคอยผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้า

โดย Qapstone Consulting Group

39  พนักงานประสานงานบุคคล Site Co รับสมัครด่วน !
  - - สรรหา รับสมัคร,สัมภาษณ์งานเบื้องต้น แม่บ้าน,รปภ,ขับรถ ประจำธนาคารกรุงไทย (บริเวณภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,ปัตตานี,ราชบุรี,เพชรบุรี,ระยอง,เชียงราย,พะเยา,อยุธยา,ร้อยเอ็ด) - ส่งพนักงานสัมภาษณ์กับทางธนาคารกรุงไทย สาขาต่างๆ - ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนัก งาน แม่บ้าน,รปภ,ขับรถ - สำรวจความพึงพอใจของสาขาที่ใช้งานบริการจากทางบริษัทฯ - รายงานผลกระทบ ข้อร้องเรียนต่างๆ จากทางธนาคารและ สรุปรายงานส่งผู้บังคัญบัญชา

โดย KTBGS CO.,LTD.

10 
40  นักแสดงคาบาเร่โชว์
  -  งาน จังหวัดภูเก็ต งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume ธุรกิจ ท่องเที่ยว 13 กรกฎาคม 2560 บริษัท ออดสกี้ จำกัด คาบาเร่ต์โชว์เเห่งใหม่ของเกาะภูเก็ตสร้างในย่านใกล้เมืองภูเก็ต ซึ่งสถานที่เดิมคือเป็นโรงเบียร์ภูเก็ต เน้นโชว์สู่ความเป็นสากล คุณลักษณะที่หลากหลายของรูปแบบการเต้นรำจากคลาสสิก ไทย เอเชียตะวันออกและอินเดีย จนไปถึงฝั่งยุโรปเเละอเมริกาที่ถูกรวบรวมมาไว้ในที่เดียวด้วยโรงละครขนาดใหญ่ บรรจุผู้เข้าชมได้จำนวน 962 ที่นั่ง มีจำนานการเเสดงทั้งหมด 15 ชุด ด้วยผู้เเสดงร้อยกว่าชีวิต ที่ได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีสวมใส่ด้วยชุดที่ถูกบรรจงตัดมาอย่างสวยงาม และเครื่องแต่งกายที่ตระการตา ด้วยฝีมือช่างอัน สวัสดิการ 1.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันต่อปี2.ประกันสังคม3.เงินกองทุนทดแทน4.ชุดยูนิฟอร์ม5.ส่วนลดในการเข้าชม การแสดง Aphrodite Cabaret Show6.ส่วนลดในการ ซื้อผลิตภัณฑ์ ในเครือบริษัทฯ7.กิจกรรมในเดือนเกิดของพนักงาน8.เงินพิเศษประจำปี ( โบนัส )9.การปรับเงินเดือนประจำปี10.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6วันต่อปี11.ค่าล่วงเวลา12.การจัดการฝึกอบรม / สัมมนานอกสถานที่13.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี / กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์14.งานครบรอบบริษัท ฯ15.อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ( สำหรับผู้บริหาร )16.หอพักพนักงานราคาพิเศษ17.ปรับผ่านโปร ตำแหน่ง : นักแสดงคาบาเร่โชว์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อัตรา เงินเดือน 10 ตำแหน่ง

โดย บริษัท ออดสกี้ จำกัด

10 
41  ผู้ช่วยผู้จัดการ (สาขาภูเก็ต)
  - - ติดต่อประสานงานลูกค้า จัดการเอกสารงานต่างๆ ของสาขา

โดย บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด

42  กัปตันร้านอาหาร
  -  งาน จังหวัดภูเก็ต อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บันเทิง 9 กรกฎาคม 2560 บริษัท ออนป้า จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้า CDVCDVDOCDR และDVD มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ตำแหน่ง : กัปตันร้านอาหาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท ออนป้า จำกัด

43  เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำ สาขาภูเก็ต) รับสมัครด่วน !
  - - วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ - เดินทางออกทำงานนอกพื้นที่ได้ ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน

โดย บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

44  พนักงานขาย (ประจำ สาขาภูเก็ต) รับสมัครด่วน !
  - -ดูแลช่องทางการจำหน่าย/เช่า รถกอล์ไฟฟ้า -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ดุแลพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมการรับรู้ใน Brand สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย -สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่าย -ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายขายและการตลาด

โดย บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

45  ช่างบริการ (ประจำ สาขาภูเก็ต) รับสมัครด่วน !
  - 1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ รถไฟฟ้า/รถกอล์ฟ/รถสามล้อ ทั้งในระยะรับประกัน และนอกระยะรับประกัน 2. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รถไฟฟ้า/รถกอล์ฟ/รถสามล้อ 3. ร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท/ผู้แทนจำหน่าย 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าช่าง 5. ดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่ายตามระเบียบที่กำหนด 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด

46  McCafe' Coordinator (ฝึกอบรมพนักงานกาแฟ) ประจำโซนภูเก็ต
  - มีดังนี้ 1. Set-up ทีม McCafe' สำหรับสาขาใหม่ 2. ดูแลร้าน McCafe' สาขาที่รับผิดชอบ 3. Training พนักงานร้านกาแฟ (Barista) 4. ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ ( McCafe' Coordinator)

โดย บริษัท แมคไทย จำกัด

47  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ธุรการ (รับเฉพาะผู้พิการที่สามารถสื่อสารได้) รับสมัครด่วน !
  - 1.รับผิดชอบเกี่ยวกับพนักงาน คำนวณเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการต่าง ๆ 2.จัดทำงานด้านสวัสดิและทะเบียนประกันสังคม 3.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.สื่อสารสร้างความเข้าใจและนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติประสานงานกับทุกแผนกที่เกียวข้อง 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6.ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์) 7.ตำแหน่งงานสำหรับสาขาต่างจังหวัด ชลบรี หัวหิน ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เขาลาดกระบัง

โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

48  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำภูเก็ต) รับสมัครด่วน !
  - - ดูแลและออกแบบกิจกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร - ประสานงานและจัดทำกิจกรรมทางการตลาด Event Marketing

โดย บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)

49  พนักงานขาย /Sales Executive ( ประจำ ภูเก็ต )
  - - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมประหยัดพลังงานทุกชนิดของบริษัทฯ ผ่าน เจ้าของโครงการ สถาปนิค เป็นต้น - สร้างยอดขาย ด้วยการหาลูกค้ารายใหม่ - ปิดการขายพร้อมทั้งดูแลเรื่องการเก็บเงินลูกค้า - จัดเตรียมใบเสนอราคา ประสานงานการขายกับลูกค้า

โดย บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด

50  พนักงานขาย ประจำสาขา โลตัสภูเก็ต
  - -จัดเรียงสินค้าตามระเบียบร้าน -ทำความสะอาดและ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน -ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 7.30 ชั่วโมง เวลา 08.00น.-15.30น. เวลา 14.30น.-22.00น. หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน -สามารหยุดติดต่อกัน ได้สูงสุดเดือนละ 8 วัน/เดือน โดยการเปลี่ยนวันหยุด สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - วันหยุดสัปดาห์ละ2วัน (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) - สามารถหยุดติดต่อกันได้สูงสุด8วัน/เดือน โดยการเปลี่ยนวันหยุด - เงินค่ารักษาพยาบาล - เบี้ยขยัน - เงินโบนัส - ฯลฯ ** สมัครด้วยตนเองที่ ณา เพอร์ฟูมส์ ชั้น1 สาขาโลตัสภูเก็ต 104 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียตริ์ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 8300

โดย บริษัท กนกณาณา จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น หางานภูเก็ต รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ หางานภูเก็ต มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงานหางานภูเก็ต เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ