Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==หน้าแรก > หางาน

หางาน ทุกตำแหน่ง หางาน จากแหล่งงานทั่วประเทศ

ตำแหน่งงาน  
สาขา  
จังหวัด  
#
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (ประจำอาคาร สนง. ซ.ทองหล่อ10)
  - Building Attendant 1 อัตรา (ประจำอาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์ สูง 19 ชั้น ซ.ทองหล่อ10) 1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ คู่สัญญาอื่นๆ 3. ตรวจตราความสะอาดเรียบร้อย ความสวยงามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกบุคคลที่มาติดต่อ 5. ควบคุมผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในหน่วยงาน อาคาร 6. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินภายในอาคาร 7. ตรวจสอบสัญญาต่างๆ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญา เพื่อประสานงานในการนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 8. ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายจากบริษัทประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย 9. รับเรื่องร้องเรียนต่างๆและนำข้อร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รายงานตรง Building Manager

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (Part-time)
  - จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง - ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอนกรรมสิทธิ์ - เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่ดิน - ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

Software Tester
  - - ตรวจสอบคุณภาพของ software โดยใช้วิธีการ test ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า software ที่จะไปถึงมือลูกค้า มีคุณภาพและปราศจากข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุด - ประสานงานกับฝ่าย programmer - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

พนักงานขาย
  - ดูแลลูกค้าให้คำแนะนำลูกค้า และบริการหลังการขายลูกค้า และปิดการขาย (รถแท็กซี่ของบริษัท)

โดย บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

Purchasing (Senior Officer -Supervisor)
  - • จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป • ติดต่อ Supply สำหรับการสั่งซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง พร้อมติดตามสินค้าส่งเข้าโครงการ • ต่อรองราคาสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชมอบหมาย • ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องเอกสารประกอบการวางบิลของ Supplier • ดำเนินการเปิด PO ในระบบ Compu

โดย Major Development Estate Co., Ltd.

เสมียนทนาย
  - 1.รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนคดี ตรวจสอบสำนวนคดี 2.จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่อศาล 3.บันทึกและรายงานผลการดำเนินคดี 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด

พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 80)
  - 1.บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย, จ่าย-รับ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 2.จัดทำ ภงด 1, 3, 53 ประกันสังคม 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ ภ.พ.30 4.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกันสังคม 5. ทุกงานที่ให้ทำจะมีการสอนงานให้ก่อนเสมอ *** สิ่งที่จะได้รับจากที่นี้นอกจากเงินเดือนแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ทางบริษัทมีสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรม ความรู้ด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงาน และการปิดบัญชีเบื้องต้น***

โดย บริษัท อะมีตี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ทนายความ
  -  งาน กรุงเทพมหานคร กฎหมาย ธุรกิจ สำนักงานบัญชีและกฎหมาย 7 ตุลาคม 2560 บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมทางกฎหมาย ตำแหน่ง : ทนายความ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน เงินเดือนแล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

โดย บริษัท ซี วี เอ ลอว์ จำกัด

เจ้าหน้าที่คำนวณการจ่ายค่าตอบแทน
  - Job Propose: ทำการคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนการขายให้กับพนักงานขายและเพื่อนคู่ค้าให้ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนการขายหรือสามารถส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งหากการจ่ายเกิดการผิดพลาดสามารถประสานงานเพื่อให้ทำการตรวจสอบและ Adjust ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อลดปัญหาและปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนในแง่ของระบบและ Process เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นและจ่ายค่าตอบแทนการขายให้ได้ถูกต้องมากที่สุด Responsibility: เข้าใจ Business Requirement ของ Commission และ Incentive เพื่อคุยรายละเอียดกับ IT, Product, Channel เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบและ Process การทำงานในการจ่าย Commission และ Incentive ได้ ทำการปรับและทำสูตรคำนวณในระบบเพื่อทำการคำนวณจ่ายผลตอบแทนการขาย และทำงานร่วมกับ DFM และ IT เพื่อแก้ไข data และ matching error ต่างๆ ในการคำนวณ ทำการคำนวณการจ่าย Commission & incentive ให้ถูกต้องและตรงตามเวลา แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่าย Commission & incentive เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด วิเคราะห์สถิติการร้องเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา Commission & incentive ที่ต้นเหตุ ตรวจสอบการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ adjustment ตามความเหมาะสม จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.

10  ช่างซ่อมบำรุงและเทคนิค
  - 1.มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง 2.รับผิดชอบหน้าที่และตรงต่อเวลา 3.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 4.มีใจรักการบริการ 5.เรียนรู้การทำงานใหม่ๆ

โดย บริษัท คอมเทลแซท จำกัด

11  ธุรการบัญชี
  - - จัดทำและตรวจภาษีขาย-ภาษีซื้อ - จัดทำภงด3, ภงด53, ภพ30 - ออกใบกำกับภาษี ใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน - ดูแลการวางบิลรับเช็คในแต่ละเดือน - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.อี.ดับบลิว.แมนเนจเม้นท์ จำกัด

12  Programmer (ประจำสำนักงานราชเทวี) รับสมัครด่วน !
  - - ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ติดต่อฝ่ายทรัพย์ฯ โทร.091-7735776 - เขียนโปรแกรมการใช้งานตามที่ได้รับมอบหมาย - หลักๆ ใช้ C# /VB.NET/ASP.NET/PHP/Crystal report/SQL Sever/photoshop/Multimedia - support การทำงานของ user - อบรมและ trainning การใช้งานระบบ - ดูแล server และ backup ข้อมูล บริษัทฯ มีทีมงาน IT. 10 คน ช่วยกันดูแลและพัฒนางาน โดยร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ^_^

โดย บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด

13  หัวหน้าฝ่ายบริหารพนักงาน Call Center รับสมัครด่วน !
  - 1. บริหารจัดการงานในฝ่าย call center ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. ควบคุมดูแลพนักงาน call center ให้ดูแลลูกค้าด้วยจิตบริหาร 3. ควบคุมการให้รางวัลลูกค้าที่ใช้บริการตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

โดย บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด

14  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  - รับผิดชอบในการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักร, เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ก่อสร้าง

โดย บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด

15  Sales Engineer / Sale Marketing
  - - แสวงหาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ให้ข้อมูล/คำปรึกษา Products แก่ลูกค้า - เปิดและปิดการขาย - สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อลูกค้าหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามีการซื้ออย่างต่อเนื่อง

โดย บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด

16  IT & Webmaster
  - - ดูแล ควบคุม และพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ - ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด - แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต - SUPPORT งานฝายขายเชิงการตลาด - ออกแบบสิ่งพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ ต่าง ๆ

โดย บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด

17  Programmer
  - • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร • ติดตั้งและตรวจสอบ วินิจฉัย ข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งานทั ้งทางโทรศัพท์ และกับบุคคลโดยตรง • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบงาน Software • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานภายในบริษัท หรือโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

18  Key Account Excutive / เจ้าหน้าที่ขายลูกค้ารายสำคัญ
  - 1.ดูแลรับผิดชอบยอดขาย/กิจกรรมทางการขาย และบริหารลูกค้าโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย เพื่อวางแผนการขาย และทำ Business Review เพื่อหาโอกาสการขายใหม่ๆ 3.พัฒนาและสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า เพื่อเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

19  เจ้าหน้าที่เอกสาร ฝ่ายจัดซื้อ (Import-Export)
  - 1. การรับบิลส่งของและรับวางบิล 2. เช็คใบยืนยีนการสั่งซื้อให้ตรงกับการสั่งซื้อของบริษัท ฯ 3. รายงานยอดซื้อเคมีประจำวัน 4. เปิดบิลขายเคมี/ภาชนะ และถังเปล่า 5. รับตัวอย่างวัตถุดิบส่งให้แผนกเทคนิคทดสอบ 6. ตรวจรับเอกสารระบบคุณภาพของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 7. เปิด L/C 8. เปิดใบสั่งซื้อ อุปกรณ์,เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆตามใบสั่งซื้อ 9. ทำงานด้านเอกสารต่างๆของแผนกจัดซื้อ 10. รักษาและปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ 11. จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกและติดต่อประสานงาน 11. ทำงานที่ได้รับหมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

20  Marketing Excutive (PC & Shop Decorative)
  - - กำหนดเป้าหมาย วางแผน และควบคุมการทำงานของ PC ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย - วางแผนและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของPC ให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ และความเรียบร้อยของอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทางการตลาดที่ร้านค้า -ดูแลเรื่องการลงเครื่องผสมสี ทำป้ายหน้าร้าน หรือการจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขาย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

21  พนักงานขายประจำห้าง(PC)
  - 1. เชียร์สินค้าแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเกี่ยวกับสีทาบ้าน 2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ขาย จัดเรียงและเติมสินค้าให้เรียบร้อย 3. ดูแลและรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย 4. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 5. สามารถทำงานตามเวลาเข้า - ออก ร้านค้าได้ สถานที่ปฎิบัติงาน: 1.HomePro จ.กรุงเทพฯ สาขาเพชรเกษม 2.HomePro จ.สุรินทร์ 3.HomePro จ.นครสวรรค์ 4.HomePro จ.เลย 5.HomePro จ.เชียงราย 6.HomePro จ.สกลนคร 7.MegaHome จ.ปทุมธานี สาขารังสิต 8.MegaHome จ.เชียงราย 9.MegaHome จ.ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 10.MegaHome จ.ชลบุรี สาขาบ่อวิน 11.MegaHome จ.ตาก สาขาแม่สอด 12.MegaHome จ.นครราชสีมา สาขาโคราช ** วันเวลาทำการบริษัทฯ : วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00น.

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

22  พนักงานธุรการ ควบคุมคุณภาพ (สีระบบน้ำ)
  - 1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสีน้ำ 2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแม่สีน้ำกึ่งสำเร็จ 3. ตรวจสอบคุณภาพสีสินค้าคืนประเภทสีน้ำ 4. จัดเก็บและระบายตัวอย่างรุ่นตามอายุที่กำหนดให้

โดย บริษัท เจ.บี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

23  พนักงานบัญชี
  - -จัดทำบัญชีรายวัน -ภาษีซื้อ-ภาษีขาย -ภงด.1/3/53 -ภพ.30 -ประกันสังคม

โดย บริษัท เพิ่มพร 365 เฮ้าส์ จำกัด

24  เจ้าหน้าที่การตลาด
  - - ดูแลงานทางด้านการตลาด - ดำเนินการในกิจกรรมตามแผนการตลาดของบริษัท - เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัท - พัฒนาการจัดเก็บ-รวบรวมและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลรวมให้ทันสมัยใช้งานได้จริง

โดย บริษัท เฮฟต้า จำกัด

25  พนง.ขาย ภาคเหนือตอนล่างและอีสาน
  - - วางแผนการขายร่วมกับทีม - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รักษาลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมอบหมาย - วิ่งเข้าพบกลุ่มลูกค้า,ผู้ออกแบบ,ผู้รับเหมาก่อสร้าง,บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาฐานลูกค้าใหม่

โดย บริษัท เฮฟต้า จำกัด

26  หัวหน้าสจ๊วต
  - - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดภายใจห้องครัว - มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ของทีมงาน - ควบคุมดูแลทำความสะอาดภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัว - ตรวจเช็คสต๊อก ภาชนะและอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกเดือน เพื่อควบคุมการแตกหัก - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมรัตนชล

21 
27  บัญชีต้นทุน
  - - คิดต้นทุนอาหารของโรงแรม - ตรวจเช็คอาหารสด - จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายคำนวนต้นทุน - จัดทำตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือ

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมรัตนชล

28  Reception/housekeeping
  - Front desk hotel receptionist and housekeeper.

โดย Geckolipe Co., Ltd.

29  Operation Manager
  - • Responsible for the day-to-day operation. Oversee all resort staff members, from front desk clerks to janitorial services. Typical job duties include reviewing finances, overseeing hiring practices, holding meetings with the facility's various department heads, greeting and interacting with resort guests and checking on necessary supplies in various sectors of the resort.

โดย Loyfa Natural Resort

30  พนักงานต้อนรับ
  - - ต้อนรับลูกค้าและให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม - รับจองห้องพัก Check In Check Out - ตรวจสอบ Check รายละเอียด Booking ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม - สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม

โดย บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด

31  พนักงานนวดสปา Therapist ที่พุทธรักษา สปา (ในเครือ วุฒิศักดิ์คลินิก)
  - มีประสบการณ์ในการนวด และมีใบประกาศนียบัตรรับรอง มีความสามารถ ในการนวดแผนไทย / นวดน้ำมัน / นวดเท้า หรือ มีความสามารถ ในการนวดหินร้อน /นวดหน้า/ทำทรีเมนต์ ( พนักงานจะได้รับการฝึกและต้องปรับท่านวดในเเบบฉับบของทางร้านก่อนที่จะเริ่มงานจริง)

โดย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

32  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา รับสมัครด่วน !
  - - บันทึกข้อมูล,จัดเก็บเอกสาร, รับโทรศัพท์ - ดูแลเกี่ยวกับ Stock สินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

โดย ลา กราซ คลินิก

33  พนักงานทรีตเมนท์
  - - ทำทรีตเมนท์ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและความงามให้แก่ลูกค้า - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดย Venita Clinic / บริษัท เวนิตา กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด

34  พนักงานขาย กรุงเทพฯ
  - • ติดต่อกับร้านค้าปลีก-ส่ง ในพื้นที่ กรุงเทพฯที่ได้ดูแล • เสนอสินค้า • หาฐานลูกค้าใหม่

โดย บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด

35  เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารสถานที่และระบบPest control
  - 1.ตรวจสอบดูแล-บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และประสานงานระบบสาธารณูปโภคกับทีมงานต่างๆ 2.ดูแลควบคุมการทำงานของแม่บ้านและรปภ.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 3.สำรวจตรวจสอบและบันทึกผล เกี่ยวกับการกำจัดสัตว์พาหะตามระบบGMP 4.สนับสนุนทำงานร่วมกับทีมงานตรวจประเมินโรงงาน เพื่อให้การAudit GMP ผ่านไปได้ด้วยดี 5.ควบคุมดูแลห้องพักพนักงาน ทั้งการเข้าออก และจัดทำใบแจ้งหนี้หอพัก 6.ควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้อย่างสม่ำเสมอ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

36  ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
  - 1)วางแผนการควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิเคราะห์ผลความผันแปรของกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2)ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งกระบวนการ รวมทั้งการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 3)จัดทำเอกสารให้มีความสอดคล้อง ทั้ง WI QC inspection ,Q-point ,Inspection Record 4)การอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการสั่งการในกรณี การผลิตมีปัญหาด้านคุณภาพ 5)การวิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 6)กำหนด KPI วัดผลของกระบวนการ และจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาปัญหาด้านคุณภาพ และติดตามผลการควบคุม 7)วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในบริษัทฯ และติดตามการทวนสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 8)การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 9)การสื่อสารความต้องการของลูกค้าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและนำไปปฏิบัติ 10)การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เช่น 5ส ,Internal Audit อย่างต่อเนื่อง 11)การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ของแผนกควบคุมคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

37  ผู้จัดการบัญชี
  - - ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็บรายละเอียดประกอบงบ - จัดส่งแบบฟอร์มภาษี / จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี - ตรวจสอบ-จัดทำสรุปจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ส่วนงานขาย

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

38  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและทรัพย์สิน
  - ด้านบัญชีต้นทุน •วางแผนการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า-ต้นทุนของการผลิต •ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลด้านต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต •จัดทำและตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือ รวมทั้งข้อมูล IN OUT ต่างๆให้ถูกต้อง •ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆในการคิดต้นทุนสินค้า •สรุปรายงานประจำเดือน ที่เกี่ยวเนื่องกับต้นทุนสินค้า นำเสนอต่อผู้บริหาร ด้านบัญชีทรัพย์สิน • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน • ตรวจนับทรัพย์สิน ติดบาร์โค้ด พร้อมรายงานผล • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดย บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด

39  เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกร QC รับสมัครด่วน !
  - เภสัชกรฝ่ายผลิต มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่ายผลิต และพนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตามมาตฐาน GMP และตามที่ได้รับมอบหมาย เภสัชกรฝ่าย QC มีหน้าที่ 1. ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานประจำวันของฝ่าย QC พนักงานในฝ่ายฯ 2. ดูแลสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของฝ่ายฯ 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย QC 4. อนุมัติเอกสารต่างๆ ทั้ง COA, ผลวิเคราะห์, ใบ passed 5. อื่นๆ ตามมาตฐาน GMP และตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฎิบัตงาน ทั้งที่ - โรงงานลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 23 และ - โรงงานลำลูกกา คลองเก้า (ถนนเลียบลำลูกกาคลองเก้า)

โดย บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด

40  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำประชาอุทิศ 1 อัตรา /ประจำสมุทรสาคร 1 อัตรา) รับสมัครด่วน !
  - 1. ปฏิบัติงานสรรหาว่าจ้างทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าวในระดับปฏิบัติการ 2. ปฏิบัติงานจัดฝึกอบรม พัฒนาบุคคลากร 3. ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4. ปฏิบัติงานแรงงานสัมพันธ์ 5. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โดย บริษัท แอโรว์ เบดดิ้ง จำกัด

41  สถาปนิก / ผู้ช่วยสถาปนิก
  - • ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ • ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด • วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานการก่อสร้างโครงการกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และการออกแบบที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ • นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ • นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย • นำเสนอมุมมอง แนวความคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และลูกค้า • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและโครงสร้าง • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างานแบบ Flexible working hour

โดย HOP IDEA Co., LTD.

42  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ หรือ ระดับเทคนิคขั้นสูง
  - 1. ตรวจสอบเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ 9. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน ** มีรถรับส่ง 1 จุดที่เเยกบ้านสวน

โดย KIDS & KITS WOODWORKS LTD.

43  Production Manager
  - Production planning, control and management. Also, shop floor management. Need to be fluent either in English or Chinese.

โดย KIDS & KITS WOODWORKS LTD.

44  ช่างซ่อมบำรุง
  - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานซ่อมทั่วไป

โดย บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด

45  เจ้าหน้าที่การเงิน
  -  งาน จังหวัดปทุมธานี บัญชี/การเงิน บัญชีการเงิน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน 8 ตุลาคม 2560 บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด บริษัท โฮม เอาทเล็ท เป็นบริษัทฯนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ Builtin จากต่างประเทศที่มีลักษณะที่ทันสมัยออกแบบโดยผู้ชำนาญการ ทุกแบบ ทุกสไตล์ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ คอมมิชชั่น เบี้ยขยัน โบนัส พักร้อน ประกันสังคม ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1

โดย บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด

46  IT Audit Officer
  - - ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ Implement เพื่อให้ระบบงานทำงานถูกต้อง - ตรวจสอบโปรแกรมปฏิบัติงาน , ระบบจัดการฐานข้อมูล - ตรวจสอบการให้บริการในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ IT Service - จัดทำรายงานในการตรวจสอบ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ

โดย กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)

47  Administration Officer (IT)
  - - Set โปรโมชั่นและทดสอบการขายสินค้าในระบบ e-commerce หรือระบบที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบระบบตาม test plan ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ - เป็นตัวแทนของหน่วยงาน IT ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแล จัดเก็บเอกสารที่จำเป็นของหน่วยงาน - ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายตามความเหมาะสม

โดย กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)

48  พนักงานบัญชี
  - 1.บันทึกบัญชีรายวัน 2.จัดทำรายงานภาษีและยื่นแบบชำระภพ.30 3.จัดทำภาษีหักณ.ที่จ่ายและยื่นแบบภงด.3 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 5.คิดค่าแรงพนักงาน 6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดย หจก.สุขสงวนการค้า

49  พนักงานขาย กทม.เขต ศรีนครินทร์ ประเวศ (สัมภาษณ์รู้ผลทันที) รับสมัครด่วน !
  - 1.เสนอขายสินค้าด้วยเงินสด 2.มุ่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ 3.รายงานยอดขายและรายรับประจำวัน 4.เคลียร์เงินสดและเอกสารการเงินรายวันตามยอดขายสินค้า 5.รายงานการพบลูกค้าและการวิเคราะห์ลูกตามเขตพื้่นที่ที่ขาย 6.นำเสนอแนวทางการขายในพื้นที่ที่ขาย

โดย บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด

50  ธุรการประสานงานขาย
  - -สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์และประจำเดือน -จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมประจำเดือน -สรุปรายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ขาย -รวบรวมเอกสารด้านการขาย / รับและส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก -เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ -นัดหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย -ติดต่อประสานงานกับโรงงาน / หน่วยงานภายนอก

โดย บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด


เวบไซต์หางาน
แหล่ง งานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเวบไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายในเวบไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำแหน่งงานใด ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เวบไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง

หางาน แบ่งตามประเภท

กฎหมายการตลาดเกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
ขายเขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรมคลังสินค้า/โลจิสติกส์/SupplyChain
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costumeจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISOช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุงนักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
นำเข้า/ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOIบริการลูกค้า/CallCenter/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์บัญชี/การเงิน
บุคคล/ฝึกอบรมผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงานผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถแพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุขภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวนโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคาเร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
ล่าม/มัคคุเทศน์/จองห้อง/จองตั๋วเลขานุการวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
วิศวกรศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพวิจัย/วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์สื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นออกแบบเว็บไซต์/Web/เวปอัญมณีและเครื่องประดับ
อาจารย์/ครู/งานวิชาการอาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
งานPartTime/พนักงานชั่วคราว
 


กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ