Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

 

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

ส่งออก ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกเยื่อกระดาษ
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขางานบริหาร
• อ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานที่โรงงาน จ.นครสวรรค์ได้
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  2. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ช่างกล, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน และไม่สูบบุหรี่
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  3. สมัครงาน พนักงานคุมเครื่องจักร บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ช่างกล, ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน และไม่สูบบุหรี่
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  4. สมัครงาน ช่างไฟฟ้า บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• มีความรู้ด้านมอเตอร์ แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  5. สมัครงาน ช่างกลึง บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานกลึง
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  6. สมัครงาน ช่างเขียนแบบ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAd ได้
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  7. สมัครงาน พนักงานเอกสาร บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20-35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความอดทน เข้ากะได้
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  8. สมัครงาน ช่างเครื่องมือวัด- ช่างเทคนิค บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 20-35 ปี
• วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  9. สมัครงาน นักเคมี บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิ วศ.บ. เคมี
• ประสบการณ์ 0-3 ปี
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  11. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล- ไฟฟ้า- อุตสาหกรรม- เคมี บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
• วุฒิ วศ.บเครื่องกล/ ไฟฟ้า/ อุตสาหกรรม/ เคมี
• ประสบการณ์ 0-3 ปี
• มีที่พักให้ฟรี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 23-26 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี การตลาด
• มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้าน Program Express, จัดทำแบบ ภงด.3, 30 และ 53

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ผู้สนใจส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคลและธุรการ

2008-07-11 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 13 รายการบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
9/9 หมู่ที่ 1 อรรถวิภัชน์ หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 022470920
 แฟกซ์ : 056338339
เว็บไซต์ : eppcopulp.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ