Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายส่ง น้ำอัดลมและเครื่องดื่มอื่น
การผลิตเครื่องดื่ม

 
  1. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวช. ทุกสาขา • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน ช่างเทคนิคและบริการซ่อม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
• สามารถขับรถยนต์ได้ • ทำงานประจำคลังสินค้าเกาะสมุย

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยสโตร์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสโตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน นิติกร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์บัฯฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ต้องมีใบอนุญาตว่าความ • มีความรู้ประสบการณ์ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน นักกฎหมาย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน รองผู้จัดการสาขา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี • ทำงานประจำคลังสินค้าตะกั่วป่าและกระบี่

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
• สามารถอ่าน ออก เขียนได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน พนักงานท้ายรถ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
• สามารถอ่าน ออก เขียนได้ • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน พนักงานยกลังสต็อก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
• สามารถอ่าน ออก เขียนได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สงขลา
จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน ช่างเทคนิคและบริการ (สาขาหาดใหญ่/พุนพิน/ภูเก็ต) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิค ช่างกล ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพื้นฐาน ถ้ามีประสบการณ์ด้านวิชาชีพช่างเทคนิคจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ซ่อมแซมอุปกรณ์ ติดตั้ง – ถอน เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผลิตผละจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพสต์มิกซ์ทุกชนิด เพื่อให้บรรจุเป้าหมายของแผนก ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
• ปฏิบัติงานประจำสาขาหาดใหญ่ จำนวน 6 อัตรา
• ปฏิบัติงานประจำสาขาพุนพิน จำนวน 5 อัตรา
• ปฎิบัติงานประจำสาขาภูเก็ต จำนวน 6 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 17
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน รองผู้จัดการฝ่าย Cold Drink Equipment บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอิเล็คทรอนิค คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งการบริหารงานด้ามคอมพิวเตอร์ เพื่อธุรกิจ ความรู้เกี่ยวความเข้าใจกับระบบเครื่อง Vending Machine เครื่อง PET Recycle เป็นต้น มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานในระดับฝ่าย นำโยบายบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย กำหนดแผนกการปฏิบัติงานและนำนวัตรกรรมใหม่ๆ เช่น Vending Machine, PET Recycle Machine และ Application อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและนำมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจบริษัทฯสูงสุด และจัดทำงบประมาณการของฝ่าย
• ติดต่อประสานงาน วางแผนกการทำงานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา วินิจฉัยสั่งการ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ที่จำเป็น เช่น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Power Point มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 3 ปี และหากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ SAP ที่เกี่ยวข้อง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทัศนคติทางบวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีหน้าที่สรรหา และประสานงานกับ suppliers (ผู้ขายสินค้า/บริการ)
• ขอเสนอราคา และต่อรองราคาสินค้า/บริการ ตามความต้องการของผู้ขอซื้อ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ให้ทันต่อความต้องการ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
• พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ประจำสำนักงานหาดใหญ่) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา ซึ่งมีประสบการณ์ในสายงานการเงิน/บัญชี มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ด้านการเงิน/บัญชี อย่างน้อย 7 ปี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี มีความรู้ในระบบ SAP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท ในการจัดทำกระแสเงินสดรับและจ่าย (Cash Flow) รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และ ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการบริหารงาน
• ควบคุมเงินรับจ่ายของบริษัทฯ ทางด้าน AP & AR ในระบบ SAP ควบคุม Bank Reconciliation ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องของข้อมูล และรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน
• วางแผนพัฒนาพนักงานในสังกัดให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อเพิ่มประสทธิภาพในการทำงานของพนักงานในสังกัด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Email
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-04 02:22:07
รวมทั้งสิ้น 14 รายการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
87/1 กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250
โทรศัพท์ : 076411713 , 076430561
 แฟกซ์ : 381225700
เว็บไซต์ : haadthip.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ