Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > Bank of Ayudhya Public Company Limited

 

Bank of Ayudhya Public Company Limited

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในแต่ละประเภท และบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสาม

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ CSR ประจำพื้นที่สกลนคร Bank of Ayudhya Public Company Limited
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา อายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคารมีใจรักงานบริการและงานที่ท้าทาย หากมีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อประกันชีวิต บัตรเครดิต กองทุนประกันวินาศภัย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีบัตรนายหน้าประกันชีวิตหรือบัตรนายหน้าวินาศภัย หรือใบอนุญาตติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ CSR หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอ ให้คำแนะนำและปิดการขายในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร 2. สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษา เพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้างรายได้ให้กับสาขา 3. ให้บริการเปิด
• ปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่ :สาขาสกลนคร,สาขาวานรนิวาส Talent Acquisition department Bank of Ayudhya Public Company Limited 1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120 Krungsri Recruitment Center 02
• 296
• 2000 ต่อ 51445 E
• Mail : Chutima.Dangkam@krungsri.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สกลนคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง Email- สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงานwalk-ininterview(ถ้ามีการประกาศตามวันเวลาดังกล่าว)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน จนท.พัฒนาธุรกิจ (CSR) และผช.ผจก.สาขา( ABM) ประจำพื้นที่อุบลราชธานี,มุกดาหาร Bank of Ayudhya Public Company Limited
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายประกันชีวิต หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (Insurance License) และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ ลงทุน (Single License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และความรับผิดชอบ • นำเสนอให้คำแนะนำและปิดการขาย ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร • สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษาเพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้าง รายได้ให้กับสาขา • ให้บริการเปิดปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า เอกสารสมัครงาน • สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ • สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ • สำเนาtranscript ปริญญาตรี 1ใบ • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี )1ใบ • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
• สกุล(ถ้ามี) 1ใบ • รูปถ่ายขนาด 1ใบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง Email- สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงานwalk-ininterview(ถ้ามีการประกาศตามวันเวลาดังกล่าว)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทดแทนงานสาขา ประจำพื้นที่ชลบุรี Bank of Ayudhya Public Company Limited
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายประกันชีวิต หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (Insurance License) และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ ลงทุน (Single License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์สาขามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.นำเสนอ ให้คำแนะนำและปิดการขายในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร 2. สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษา เพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้างรายได้ให้กับสาขา 3. ให้บริการเปิด
• ปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า Talent Acquisition department Bank of Ayudhya Public Company Limited 1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120 Krungsri Recruitment Center 02
• 296
• 2000 ต่อ 51445
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง Email- สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงานwalk-ininterview(ถ้ามีการประกาศตามวันเวลาดังกล่าว)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR) ประจำสาขาเขาไร่ยา จันทบุรี ตราด Bank of Ayudhya Public Company Limited
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายประกันชีวิต หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (Insurance License) และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ ลงทุน (Single License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.นำเสนอ ให้คำแนะนำและปิดการขายในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร 2. สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษา เพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้างรายได้ให้กับสาขา 3. ให้บริการเปิด
• ปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่ :จันทบุรี วิธีการสมัคร
• กดApply มาที่ JOBTOPGUN เพื่อรอนัดสัมภาษณ์
• ส่งResumeมาที่E
• Mail : Chutima.Dangkam@krungsri.com เพื่อรอนัดสัมภาษณ์
• หรือสมัคร ณ ธนาคารกรุงศรีฯ สาขาเขาไร่ยา จันทบุรี สาขาตราด Talent Acquisition department Bank of Ayudhya Public Company Limited 1222 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120 Krungsri Recruitment Center 02
• 296
• 2000 ต่อ 51445 E
• Mail : Chutima.Dangkam@krungsri.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง Email- สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงานwalk-ininterview(ถ้ามีการประกาศตามวันเวลาดังกล่าว)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน 12 ก.ย.60 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีงานสาขาประจำพื้นที่ หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส Bank of Ayudhya Public Company Limited
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายประกันชีวิต หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (Insurance License) และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ ลงทุน (Single License) จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk
• in interview วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. สถานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากาญจนวณิช หาดใหญ่ ชั้น3 (ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ) สอบถามเส้นทาง 074
• 298991
• 3 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย * เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(CSR) * ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM) หน้าที่และความรับผิดชอบ: • นำเสนอให้คำแนะนำและปิดการขาย ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร • สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษาเพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้าง รายได้ให้กับสาขา • ให้บริการเปิดปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า เอกสารสมัครงาน • สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ • สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ • สำเนาtranscript ปริญญาตรี 1ใบ • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี )1ใบ • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
• สกุล(ถ้ามี) 1ใบ • รูปถ่ายขนาด 1ใบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง Email- สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงานwalk-ininterview(ถ้ามีการประกาศตามวันเวลาดังกล่าว)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน 21 ก.ย.60 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีงานสาขา ประจำพื้นที่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ Bank of Ayudhya Public Company Limited
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายประกันชีวิต หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (Insurance License) และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ ลงทุน (Single License) จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk
• in interview วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพิษณุโลก ชั้น 3 สอบถามเส้นทาง 055
• 221239
• 40 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย * เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(CSR) * ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM) หน้าที่และความรับผิดชอบ: • นำเสนอให้คำแนะนำและปิดการขาย ในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทาง ธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร • สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษาเพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้าง รายได้ให้กับสาขา • ให้บริการเปิดปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า เอกสารสมัครงาน • สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ • สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ • สำเนาtranscript ปริญญาตรี 1ใบ • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี )1ใบ • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
• สกุล(ถ้ามี) 1ใบ • รูปถ่ายขนาด 1ใบ รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนเอกาทศรฐ พิษณุโลก เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ถนนศึกษาเจริญ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร บางมูลนาก ตะพานหิน วิธีการสมัคร
• กดApply มาที่ Jobthai เพื่อรอนัดสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ
• ส่งResumeมาที่E
• Mail : Chutima.Dangkam@krungsri.com เพื่อรอนัดสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ประกาศ
• สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตามวันเวลาประกาศ ณ ธนาคารกรุงศรีฯ สาขาพิษณุโลก ชั้น3
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง Email- สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงานwalk-ininterview(ถ้ามีการประกาศตามวันเวลาดังกล่าว)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-09-07 02:49:03
รวมทั้งสิ้น 6 รายการBank of Ayudhya Public Company Limited
Talent Acquisition departmentBank of Ayudhya Public Company Limited 1222 Rama III Rd., แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
เว็บไซต์ : www.krungsri.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ