Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.

 

SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.

“บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด” ในกลุ่ม SC GROUP เป็นผู้ให้บริการด้านงานขนส่งทางบก ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีบทบาทในธุรกิจปิโตรเคมี พลังงาน ซึ่งตลอดเวลากว่า 30 ปี ที่เราได้ให้บริการด้านการขนส่งด้วยประสบการณ์และความชำนาญภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ในการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและวัตถุอันตรายต่างๆ

 
  1. สมัครงาน หัวหน้างานขนส่ง SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการจัดการหรือเทียบเท่าในอุตสาหกรรมขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความชำนาญด้านการบริหารจัดงานขนส่ง บุคลิกภาพ มุ่งเอาใจใส่ลูกค้า น่าเชื่อถือ ชอบงานที่กำหนดบทบาทและกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจน ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานกับคนกลุ่มมาก โดยเฉพาะ พขร.ได้ สามารถแสดงความเห็น ตอบคำถามได้อย่างชัดเจน และสามารถสอนงานได้ วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการจัดส่งของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนการเดินทางที่กำหนด (ตามเส้นทางที่อนุญาตให้วิ่ง จุดจอดหรือจุดพักรถ การใช้ความเร็ว เป็นต้น) ตลอดการเดินทาง โดยใช้ Real time GPS เพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้า
• บริหารและจัดการ การทำงานของพนักงานขับรถ ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงาน
• แก้ไขปัญหาการเดินทางทันที ที่พบว่าการจัดส่งน้ำมันไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• ควบคุมและสื่อสารแผนการเดินทาง หรือจุดอันตรายใหม่กับพนักงานขับรถ
• เป็นผู้ที่ต้องประสานงานกับ RT HSSE ในการ Update black spot map, Authorized route, Authorized rest point ลงไปใน GPS
• ติดตามผลการสังเกตุการการปฏิบัติงานและวิเคราะห์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามกฎคยามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน หัวหน้างานขนส่ง (NGV-แก่งคอย, Esso-สระบุรี) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการจัดการหรือเทียบเท่าในอุตสาหกรรมขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความชำนาญด้านการบริหารจัดงานขนส่ง บุคลิกภาพ มุ่งเอาใจใส่ลูกค้า น่าเชื่อถือ ชอบงานที่กำหนดบทบาทและกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจน ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานกับคนกลุ่มมาก โดยเฉพาะ พขร.ได้ สามารถแสดงความเห็น ตอบคำถามได้อย่างชัดเจน และสามารถสอนงานได้ วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการจัดส่งของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนการเดินทางที่กำหนด (ตามเส้นทางที่อนุญาตให้วิ่ง จุดจอดหรือจุดพักรถ การใช้ความเร็ว เป็นต้น) ตลอดการเดินทาง โดยใช้ Real time GPS เพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้า
• บริหารและจัดการ การทำงานของพนักงานขับรถ ให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องเวลาทำงาน
• แก้ไขปัญหาการเดินทางทันที ที่พบว่าการจัดส่งน้ำมันไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
• ควบคุมและสื่อสารแผนการเดินทาง หรือจุดอันตรายใหม่กับพนักงานขับรถ
• เป็นผู้ที่ต้องประสานงานกับ RT HSSE ในการ Update black spot map, Authorized route, Authorized rest point ลงไปใน GPS
• ติดตามผลการสังเกตุการการปฏิบัติงานและวิเคราะห์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามกฎคยามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ GPS (Shell-สระบุรี) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย อายุ : 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี สมารถเข้ากะได้ วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Monitor รถที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน
• ตรวจสอบรถบรรทุกที่ทำผิดกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ
• ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และพฤติกรรมของรถบรรทุกและ พขร.
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำของรถทั้งหมด
• ทำรายงานการเกิดปัญหาต่าง ๆ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
• แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ GPS ที่เกิดขึ้นให้สามารถใช้งานได้ปกติ
• วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
• ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานโปรแกรม GPS กับหัวหน้างานทุกหน่วยงาน
• ค้นหาเส้นทาง ระยะทาง เวลาในการเดินทางและจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อกำหนดจุดลงในแผนที่
• สรุปรายงานประจำเดือน KPI
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ช่างเทคนิค (Shell-สระบุรี, ศูนย์ซ่อมบ้านนา, Esso-ลำลูกกา, Shell-แม่กลอง) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย อายุ : 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ อะไหล่หรืออุปกรณ์รถบรรทุก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีข้อจำกัดทางการแพทย์ และไม่ติดยาเสพติด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจเช็คจุดชำรุดเสียตามใบแจ้งซ่อม เพื่อรายงานกับหัวหน้างาน
• เสนอความเห็นวิธีการประหยัดรายจ่ายในการซ่อมบำรุงในด้านต่างๆต่อหัวหน้างาน
• ดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
• ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ซ่อมบำรุงและเครื่องมือ
• ตรวจสอบรถขนส่งและอุปกรณ์เพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามรายการที่ครบกำหนด หรือผิดปกติ และดำเนินการซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือ อะไหล่และอุปกรณ์ ตามแผนงานหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
• บันทึกรายการลงในใบแจ้งซ่อม
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• วันทำงาน จันทร์
• เสาร์ (เวลา 08:00
• 17:00)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (์NGV-แก่งคอย, Shell-สระบุรี, NGV-บ้านนา) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อย 1 - 3 ปี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี ขับรถยนต์ได้และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สามารถทำงานภายใต้เวลาที่ยืดหยุ่นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
• ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนำการปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วย
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
• จัดการประชุมตามระบบมาตรฐานและการตรวจติดตามระบบภายใน
• วันทำงาน จันทร์
• เสาร์ (เวลา 08:00
• 17:00)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ติดตามยานพาหนะ GPS (ทำงานเป็นกะ) (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านติดตามยานพาหนะ GPS 0-2 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทาง GPS และกล้อง CCTV 2. จัดทำแผนที่จุดอันตราย จุดห้ามเข้า จุดห้ามจอก ฯลฯ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำรายงานประจำวันและประจำเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4. ออกใบแจ้งความผิดเมื่อพบพนักงานขับรถกระทำความผิด 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : ทำงานเป็นกะ (08.00
• 20.00 น. และ 20.00
• 08.00 น.)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดงาน และวิเคราะห์ GPS (Esso - ศรีราชา) สามารถเข้ากะได้ SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบ GPS ไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Adobe Photoshop Illustrator เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางและรถบรรทุกเป็นอย่างดี สามารถมีไหวพริบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำงานกับคนกลุ่มมาก โดยเฉพาะ พขร.ได้ สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Monitor รถที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน
• ตรวจสอบรถบรรทุกที่ทำผิดกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ
• ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และพฤติกรรมของรถบรรทุกและ พขร.
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำของรถทั้งหมด
• ทำรายงานการเกิดปัญหาต่าง ๆ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
• แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ GPS ที่เกิดขึ้นให้สามารถใช้งานได้ปกติ
• วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
• ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานโปรแกรม GPS กับหัวหน้างานทุกหน่วยงาน
• ค้นหาเส้นทาง ระยะทาง เวลาในการเดินทางและจุดสำคัญต่าง ๆ เพื่อกำหนดจุดลงในแผนที่
• สรุปรายงานประจำเดือน KPI
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ผู้จัดการขนส่ง (ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่บางนา กม.5) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย อายุ : 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี / สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / หรือสาขาที่เกียวข้อง มีประสบการณ์ด้านการจัดการหรือเทียบเท่าในอุตสาหกรรมขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานขนส่งสินค้าปิโตรเคมีจะเป็นประโยชน์มาก มีทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial Skill) และมีความเป็นผู้นำ (Leadership) สามารถบริหารจัดการคนกลุ่มมาก โดยเฉพาะ พขร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ตามดัชนีชี้วัด (KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษ เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการประสานงานที่ดี โดยเฉพาะกับลูกค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.การบริหารงานขนส่งและควบคุมการทำงานการจัดส่ง
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน
• วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่ง แล้วรายงานยังผู้บังคับบัญชาให้ทราบ
• ควบคุม ดูแล และสั่งการ การปฏิบัติงานขนส่ง
• กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง
• ตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนงานเอกสารเกี่ยวกับรถขนส่ง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในหน่วยงาน เช่น สำเนาใบอนุญาตของพนักงานขับรถ ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย การจดทะเบียนยานยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและลักษณะของรถบรรทุกทั้งหมด ใบอนุญาตต่างๆ ของรถบรรทุก และใบอนุญาตเกี่ยวกับข้อบังคับอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ กำหนดให้มีการทบทวนใบอนุญาตทุกปี เพื่อตรวจความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของใบอนุญาตต่างๆ
• กำกับดูแลให้มีการดำเนินการทำ Surprise Check , Tctc, ตรวจติดตาม Driver League , Wofe Sheep management 2.การบริหารต้นทุน
• กำหนดและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
• กำกับ ดูแล การคิดค้นลักษณะงานขนส่งที่ประหยัดต้นทุน
• ตรวจสอบและสนับสนุนการขอเบิกค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นใช้งาน 3.การบริหารงานทั่วไป
• กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายบริษัทฯ
• ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องบางประการของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย สื่อสารนโยบาย ข้อมูลและประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานในหน่วยงานรับทราบ
• สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ
• กำกับ ดูแลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด
• พิจารณาสั่งดำเนินการและกำกับดูแลให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่หน่วยงานให้มีสภาพความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัย 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯและความปลอดภัย หรือได้รับวุฒิผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ประสบการณ์ : มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆในการจัดทำสื่อเอกสารและข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย ทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความสามารถในการนำเสนอได้ดี สื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร สามารถอ่านและจัดทำคู่มือความปลอดภัยและพัฒนาสื่อด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานด้านบริหาร
• นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
• รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือ มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุให้เดือดร้อน หรือ รำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุขึ้นอีก
• รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบาย SHE
• นำเสนอแผนฉุกเฉินประจำปี
• จัดทำแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สำหรับพนักงาน
• เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหลังจากการเกิดเหตุและนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข
• ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
• ตรวจสอบและทบทวนแผนอพยพหนีไฟเพื่อส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบุคคลในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี
• ทบทวนเอกสารด้านความปลอดภัยของวัสดุ MSDS ทุกๆ 2 ปี 2.ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• วางแผน,แก้ไขปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ระบบบริหารงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (สมุทรสาคร, บ่อวิน, ระยอง, หาดใหญ่) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรืองานขนส่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถทำงาน ประสานงาน ร่วมกับลูกค้า ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานระบบ SAP ได้ สามารถใช้งานโปรแกรม MS OFFICE ได้ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และมีมนุษสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในงานต่างๆรวมถึงการเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆ
• ทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน
• ประสานงานภายในและภายนอก
• คีย์ใบรายการเดินรถ ในระบบ SAP
• คิดเหรดน้ำมันรถขนส่ง
• คิดค่าเที่ยวพนักงานขับรถ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ผู้ชำนาญการฝึกอบรมการขับรถ (Driver Trainer) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย อายุ : 30 ปีขึ้นไป การศึกษาขั้นต่ำ ( ระดับ / สาขา ) : ปวช. ขึ้นไปหรือมีใบรับรอบการอบรม Smith System จากสถาบัน Smith ประสบการณ์ขั้นต่ำ : เคยเป็นพนักงานขับรถที่มีผลงานดีในเรื่องความปลอดภัย (SHE) อย่างน้อย 10 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถขนส่งน้ำมันและการปฏิบัติการจัดส่ง ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office : Word Excel Power Point มีความรู้ในทุกเรื่องของวิธีการทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง หรือ ระบบ STOP และคู่มือการขับรถ มีความสามารถในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้อื่น สามารถดัดแปลงวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับผู้ฟัง เช่น การสอนในระดับผู้ปฏิบัติการจะต้องเน้นวิธีปฏิบัติแทนที่จะสอนเฉพาะในห้องเรียน สามารถจัดการวัดผลภายหลังการเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานขับรถเข้าใจและสามารถนำวิธีการไปใช้ได้ สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ หรือตามต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำแผนการทดสอบขับรถและการฝึกอบรมประจำปี
• เสนอแผนต่อผู้บังคับบัญชา 2.กำหนดรูปแบบการฝึกอบรม
• กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมการขับรถให้เป็นมาตรฐาน
• จัดหาและจัดทำอุปกรณ์การอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตร 3.ทำการทดสอบขับรถ
• ทำการทดสอบขับรถก่อนรับพนักงานเข้าทำงานตามหลักเกณฑ์ของบริษัท 4.อบรม
• จัดอบรม Smith System สำหรับพนักงานใหม่
• อบรมขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นให้กับพนักงานขับรถใหม่
• จัดอบรมทบทวนทุก 6 เดือนให้กับพนักงานขับรถ,พนักงานติดรถ
• รับ
• ส่งพนักงานเพื่อเข้าอบรมในสถานที่ลูกค้า 5.สรุปผลการฝึกอบรมและประเมินผลการทดสอบการขับรถ
• มีการสรุปผลการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา
• มีการสรุปผลการทดสอบขับรถต่อผู้บังคับบัญชา 6.ปฏิบัติตามและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานทุกอย่าง ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายบริษัทและระเบียบของลูกค้า
• สังเกตการการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ
• ติดตามผลการสังเกตุการการปฏิบัติงานและวิเคราะห์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• ให้คำแนะนำกับพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5.อื่นๆ
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา
• การตรวจวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
• การสำรวจเส้นทาง
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมการขับรถตามที่หน่วยงานร้องขอ ซึ่งหน่วยงานนั้นๆ จะต้องแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนทุกครั้ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลและสนับสนุนปฏิบัติการ (สำนักงานใหญ่บางนา กม.5) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 33 ปีขึ้นไป การศึกษาขั้นต่ำ ( ระดับ / สาขา ) : วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาเอก ในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ขั้นต่ำ : มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ( การสรรหาคัดเลือก/ ค่าจ้างและสวัสดิการ / การฝึกอบรม / ดำเนินการทางวินัยและการลงโทษกับพนักงาน/ การประเมินผลปฏิบัติงาน ) ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office (Word / Excel / Power point / Access) Internet มีทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial Skill) และมีความเป็นผู้นำ (Leadership) สามารถบริหารงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ตามดัชนีชี้วัด (KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษ เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ มีทักษะสามารถนำเสนอได้ดีสามารถเป็นวิทยากรอบรมพนักงานหรือจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ได้ดี มีความรู้เรื่อง กฎหมายแรงงาน ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สรรหาว่าจ้าง
• วางแผนกำลังคน
• กำหนดแนวทางในการสรรหา
• กำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากร
• กำหนดระเบียบวิธีการว่าจ้าง 2.การพัฒนาและฝึกอบรม
• กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
• กำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนา
• กำหนดรูปแบบในการประเมินผลและติดตามผล
• กำหนดระเบียบวิธีการจัดโครงสร้างตำแหน่งงาน 3.แรงงานสัมพันธ์
• กำหนดวิธีบริหารแรงงานสัมพันธ์
• กำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงาน
• กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
• ประสานกับหน่วยงานภายนอก 4.งานธุรการ
• กำหนดรูปแบบการจัดงานธุรการ งานบริการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• กำหนดแผนงานธุรการ งานบริการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.อื่นๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่บางนา กม.5 ทำงานวันจันทร์
• วันศุกร์ เวลา 08:00
• 17:40 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6-10 ล้อ,พนักงานติดรถ (บางปู,เวลโกร,สมุทรสาคร,ระยอง,บ่อวิน,หาดใหญ่) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.4 มีประสบการณ์ขับรถบรรทุกอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ทางด้านรถสารเคมีเหลว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถขนส่งท่อไนโตรเจนตามแผนงานขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 60
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : ชาย อายุ : 28 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ มีความรู้ด้านเส้นทาง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ สุภาพ มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ขับรถรับส่งผู้บริหาร (ผู้หญิง) ตามสถานที่ต่างๆ 2. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** บ้านผู้บริหาร ถ.เสรีไทย สุขาภิบาล 2
• บริษัท เอส ซี กรุ๊ป สำนักงานใหญ่บางนา **
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา กม. 4.5) SC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ : หญิง อายุ : 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ม.3 ม.6 ปวช.(สาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการด้านการคีย์เอกสารมาก่อน สามารถใช้งานโปรแกรม MS OFFICE ได้ดี (Word excel)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คีย์ตั๋ว คีย์เอกสารชิปปิ้ง งานเอกสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมลล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ jobthai.com
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:17:05
รวมทั้งสิ้น 15 รายการSC Group/ SC Carrier Co., Ltd.
เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา
เว็บไซต์ : www.scgroupthai.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ