Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด

 

บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด

บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด เราคือผู้ประกอบกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมพทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง ประมูลงาน วางระบบ ที่ปรึกษา ออกแบบโครงการอสังหาริมทรพัย์และวางระบบสาธารณูปโภคมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันกำลังขยายงานในภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทั้งค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค งานศิลปะภาพวาด งานปั้น ของเก่าของสะสม

 
  1. สมัครงาน ช่างคอมพิวเตอร์ บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และมีความคล่องตัวในการทำงานสูง มีความรู้ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากพักอาศัยในย่านทุ่งครุ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน
• ติดตั้ง
• ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์
• ติดตั้ง
• ดูแล
• แก้ไข อุปกรณ์เน็ตเวิร์คและอินเตอร์เน็ต
• ติดตั้ง
• แก้ไข โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail- - โทรสอบถาม (เบอร์โทรด้านล่าง)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และมีความคล่องตัวในการทำงานสูง มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดลึกด้านงานบัญชีและงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวางโครงสร้างงานบัญชีภายในบริษัทได้อย่างถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในงานได้เป็นอย่างดี หากพักอาศัยในย่านทุ่งครุ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกบัญชีต่างๆ (รับ/จ่าย/ขาย/Bank)
• เปิดบิล/วางบิล, จ่ายเช็คและเขียน Payment
• บัญชีภายใน, ปิดงบดุล, กระทบยอด(Bank Statement)
• ใบส่งสินค้า, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย(Tax invoice), ใบเสร็จรับเงิน
• ทำประกันสังคมพนักงาน/แจ้งเข้า
• ออก/นำส่ง
• คิดเงินเดือน/โอที (Pay Roll), สวัสดิการ
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail- - โทรสอบถาม (เบอร์โทรด้านล่าง)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน Photographer & VDO Editor บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม Computer Multimedia สามารถถ่ายวีดีโอเองได้ ใช้โปรแกรม Final Cut / Premier Pro ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ความรับผิดชอบ อดทน ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ ** มีประสบการณ์ตัดต่อ VDO Clip จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หากพักอาศัยในย่านทุ่งครุ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** โปรดส่ง Portfolio มาประกอบการพิจารณา **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ถ่ายภาพสินค้า ภาพอื่นๆ สำหรับนำมาใช้ในการตลาด และวีดีโอ
• ถ่าย Video ตามแนวทางและคอนเซฟได้วางแผนไว้
• การตัดต่อ การปรับสี ใส่ภาพกราฟิกเข้าไปในวีดีโอสำหรับการนำเสนอในสื่อของบริษัท ** โปรดส่ง Portfolio มาประกอบการพิจารณา **
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail- - โทรสอบถาม (เบอร์โทรด้านล่าง)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Online Marketing Admin บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สามารถใช้อินเตอร์เน็ต Social Media และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง มีประสบการณ์ทำงาน Admin page งานด้าน Social Media จะได้รับการพิจารณาพิเศษ ความสามารถเกี่ยวกับ Digital Media/ Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาพิเศษ เข้าใจในเรื่องของการโฆษณา Facebook / IG เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ อดทน ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี ** หากพักอาศัยในย่านทุ่งครุ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** โปรดส่ง Portfolio มาประกอบการพิจารณา **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รายละเอียดงาน 1. เข้าใจ ในเรื่องของการตลาดด้านออนไลน์ 2. ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทฯ 4. อัพเดทสื่อ โฆษณา ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท 5. ศึกษา ค้นหาข้อมูล สร้างสรรค์งาน Content หลากหลายรูปแบบ 6. เข้าใจในเรื่องของการโฆษณา Facebook / IG เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail- - โทรสอบถาม (เบอร์โทรด้านล่าง)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / เลขานุการ / บริหารการจัดการ / บริหารการตลาด / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เเละสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี มีทักษะใช้โปรแกรม MS-Office ใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมโซเซียลเน็ตเวิร์คต่างๆ มีความขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทนในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการทำงานสูง ** หากพักอาศัยในย่านทุ่งครุ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ 2. รับผิดชอบดำเนินงานด้านเบิกจ่ายต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานกับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตามเหมาะสม 5. ดูแลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 6. ควบคุมดูแลสำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail- - โทรสอบถาม (เบอร์โทรด้านล่าง)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน ทนายที่ปรึกษา บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง/ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีประสบการณ์ในสายงาน และเกี่ยวข้อง มีความขยัน อดทน มีวินัย รับผิดชอบในหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ พักอาศัยในเขตพื้นที่ ทุ่งครุ ราษฏร์บูรณะ สุขสวัสดิ์ พระประแดง ดาวคะนอง พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำ ร่าง สอบทาน และ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรรม และ เอกสารทางกฎหมาย
• ติดต่อประสานงานด้านนิติกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail- - โทรสอบถาม (เบอร์โทรด้านล่าง)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน แมสเซนเจอร์ บริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑลเป็นอย่างดี รักความก้าวหน้า ชอบความท้าทาย มีความอดทน ขยัน ซือสัตย์ มีวินัยในการทำงาน ถ้ามีที่พักอาศัยใกล้หน่วยงานจะได้รับการพิจารณาพิเศษ สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับส่ง เอกสาร และ สินค้า
• รับเช็ค วางบิล เก็บค่าสินค้า
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่ง E-mail- - โทรสอบถาม (เบอร์โทรด้านล่าง)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-09-25 02:11:05
รวมทั้งสิ้น 7 รายการบริษัท ไพศาลพยัคฆ์ จำกัด
555/53-54 หมู่บ้านศวรรยา2 ซ.ประชาอุทิศ90 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ