Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด

 

บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด

บริษัท สยามเจมส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในประเทศไทย เรามีประสบการณ์เชี่ยวชาญในธุรกิจท่องเที่ยวยาวนามกว่า 50 ปี มีการพัฒนาธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในด้านการบริการชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเท

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหา บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษณ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทางด้านงานสรรหา 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Design and implement overall recruiting strategy • Develop and update job descriptions and job specifications • Perform job and task analysis to document job requirements and objectives • Prepare recruitment materials and post jobs to appropriate job board/colleges etc • Source and recruit candidates by using databases, social media etc • Screen candidates resumes and job applications • Conduct interviews using various reliable recruiting and selection tools/methods to filter candidates within schedule • Assess applicants’ relevant knowledge, skills, soft skills, experience and aptitudes • On board new employees in order to become fully integrated
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ลาดกระบัง) บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง/ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป จบวุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน เสาร์ เว้น เสาร์ (สามารตกลงเสาร์กับคนในทีมได้)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบเอกสารของ Supplier ให้ถูกต้อง 2.ทำการตั้งหนี้ในระบบ SAP(MIRO) 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อประจำเดือน 4.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้จัดการป้องกันการสูญเสีย (ราชเทวี/ลาดกระบัง) บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานป้องกันการสูญเสีย หรืองานรักษาความปลอดภัย มีภาวะผู้นำที่ดี สามารถดูแลและติดต่อประสานงานได้ในทุกระดับ การดับเพลิงขั้นเทคนิค /ขั้นสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี สำหรับสาขา ลาดกระบัง อยู่ถนนหลวงแพ่ง บริษัทตั้งอยู่ข้างโรงงาน Carryboy

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สรุปงานโดยย่อ (Job Summary) บริหารจัดการงานตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการสูญเสียส่วนกลาง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า การจัดการเหตุวิกฤติ การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1.จัดทำแผน / บริหารจัดการระบบป้องกันการสูญเสียของสินค้า/ทรัพย์สิน 2.จัดทำแผน / บริหารจัดการระบบความปลอดภัย (Safety) 3.จัดทำแผน / บริหารจัดการงานระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 4.จัดทำแผน / บริหารจัดการเหตุวิกฤติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ 5.จัดทำแผน / บริหารจัดการด้านการจราจร 6.บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยบริษัทคู่สัญญา 7.ดำเนินงานตามกฎหมายกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Senior Designer บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม การออกแบบได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบสื่อส่งเสริมการตลาด
• ออกแบบ Packaging , Logo Design, Catalog, Brochure, Leaflet, Signage Inkjet ป้ายประชาสัมพันธ์
• ถ่ายภาพและรีทัชภาพสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• ควบคุมการทำงานให้ได้งานตาม Concept
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน จป.วิชาชีพ/Safety บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(จป.วิชาชีพ) มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ผ่านการฝึกอบรมด้านคุณภาพทางด้านสิ่งแวลดล้อ หรือความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัย หรือมีใบอนุญาติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(วิชาชีพ) มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี และการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม wordexcelpower point มีความรู้ด้านกฏหมายอาญา/กฏหมายความปลอดภัย/การดับเพลิงขั้นต้นและเทคนิค สามารถประเมินความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สรุปงานโดยย่อ (Job Summary) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมด จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ ประเมินความเสี่ยงทั้งหมดในองค์กร การปฏิบัติงานตามนโยบาย และแนวทางการป้องกันการสูญเสียส่วนกลาง และการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือตามข้อ 3 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน เนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป ประสบการณ์ทางด้านการสูญเสีย หรือ งานรักษาความปลอดภัย มีทักษะการสังเกตุการณ์และจดจำลักษณะบุคคลได้ดี การสื่อสารและการประสานงานดี มีใจรักงานบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีทักษะการใช้โปรแกรม word excel ได้ดีระดับขั้นต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สรุปงานโดยย่อ (Job Summary) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันการสูญเสีย การระงับเหตุฉุกเฉิน การทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กาหนด ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ในสาขาที่รับผิดชอบ ประจาวัน / ประจาสัปดาห์ / ประจาเดือน 2. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ / ทดสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย (Safety) พื้นที่ในสาขาที่รับผิดชอบ 3. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ / ทดสอบอุปกรณ์ระบบ Security 4. ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายกุญแจ เพื่อเปิด
• ปิดประตูสาขา 5. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการทางานของโทรทัศน์วงจรปิดให้พร้อมใช้งาน 6. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้า
• ออก ภายในบริษัท 7. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการรับเข้า
• นาออก ของสินค้าหรือทรัพย์สินในสาขาที่รับผิดชอบ 8. ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังสินค้าในพื้นที่ขายให้มีความมั่นคงปลอดภัยต่อการทุจริต ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท 9. ปฏิบัติหน้าที่จัดการต่อเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 10. ปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่ลานจอดรถ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหา 11. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยคู่สัญญา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานปลอกทุเรียน บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศ ช/ญ วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ใจรักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านการปลอกทุเรียนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปลอกทุเรียน เพื่อทำการโชว์นักท่องเที่ยว
• ดูแลทำความสะอาดร้าน
• มีอาหารกลางวันทานฟรี
• รับเป็นพนักงานประจำทันที
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai- สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Asst. Merchandise Manager บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี มีความรู้เรื่องแนวโน้มตลาดค้าปลีก-กลุ่มทัวร์ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีเช่น word excel powerpoint SAP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สรุปงานโดยย่อ
• ดูแลรับผิดชอบ ยอดขาย กำไร สต๊อก
• วางแผนและกำหนดเป้าหมาย
• การคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย
• บริหารพื้นที่ ในแต่ละสาขา ความรับผิดชอบหลัก
• บริหารยอดขายและ GP% Margin ในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• บริหารจัดการ stock สินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าให้มีอัตรา Ratioต่อยอดขายเป็นไปตามที่กำหนดไว้
• ทำการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางในการบริหารสินค้า ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแก่องค์กรที่สูงขึ้น ตามเป้าหมายทีกำหนด
• ทำการประเมินผลงานในแต่ละไตรมาส เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ดูแนวโน้มการขายและสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่
• คัดสรรและเลือกสรรสินค้าที่จะนมาขายในแต่ละสาขา ให้ได้สินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าและสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา
• เจรจาต่อรองกับคู่ค้า ในเรื่องสินค้า คุณภาพ ราคา กำไร ให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดแก่องค์กรและลูกค้า
• วางแผนและกำหนดเรื่อง พื้นที่ในแต่ละสาขาให้สินค้าในแต่ละหมวดสินค้ามีความเหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละสาขา เหมาะกับกลุ่มลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai- สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานขาย / Museum Guide (ภาษาจีน) บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาจีน หรือ อังกฤษ ได้ดี ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พนักงานขายแบรนด์ OWNORY จำนวน 4 คน
• เงินเดือน 9300 บาท + ค่าตำแหน่ง 2000 + COM 2.พนักงานขายแบรนด์ Pellevah จำนวน 5 คน
• เงินเดือน 12000 บาท + COM 3.พนักงานขาย OTOP จำนวน 15 คน
• เงินเดือน 9300 บาท + COM 4.Museum Guide จำนวน 6 คน
• เงินเดือน (15,000
• 20,000 บาท) + Incentive
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai- สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงาน(บางปะกง) บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีเกี่ยวกับโรงงาน 5 ปีขึ้นไป หากเคยผ่านการใช้โปรแกรม SAP มา จะพิจารณา เป็นพิเศษ มีความรุ้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) 2.ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย 3.ตรวจสอบบันทึกบัญชีต้นทุน จัดทำรายงานต้นทุนประจำเดือน ประจำปี และ นำเสนอผู้บริหาร 4.ตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน ประจำปี และ จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เสนอผู้บริหารและสามารถปิดงบการเงินได้ 5.ตรวจสอบการบันทึกการทำรับชำระหนี้ บัญชีลูกหนี้ทั้งหมด 6.ดูแลเกี่ยวกับระบบภาษี และ BOI 7.สามารถดูแลควบคุมบัญชีของโรงงานทั้งระบบได้ 8.ทำงาน 6 วัน /สัปห์ดา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai- สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน หัวหน้าแม่บ้าน (ลาดกระบัง) บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 30 ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี มีประสบการณ์หัวหน้าแม่บ้าน 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนงาน ดูแลความเรียบร้อย ภายในอาคารสถานที่ และดูแล ควบคุมผลการปฏิบัติงาน ทำความสะอาดของแม่บ้าน Outsourse,Inhouse งานดูแลสวน และงานกำจัดแมลง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai- สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน หัวหน้างานฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี.สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีความเชี่ยวชาญด้านสรรหา 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม งานด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน MS Office Social Media ต่างๆ มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์สรรหาในกลุ่มธุรกิจ Retail and Travel จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ วางแผนกำลังคน (Manpower Planning)งานด้านสรรหา ว่าจ้างทุกระดับ สัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งงานในระดับบริหารและระดับผู้จัดการ สรุปรายงานการเข้า
• ออกของพนักงานรายสัปดาห์/รายเดือน ตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งงานก่อนลงประกาศ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai- สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (CITES) บริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 25 -35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการติดต่องานราชการเป็นอย่างดี ** มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ อนุสัญญา CITES จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** มีมนุุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แจกแจงการได้มาของหนังผืน ตามหนังสือกำกับที่ได้จาก supplier
• ดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ผ่านกรมประมง และกรมอุทยานหรือกรมที่เกี่ยวข้อง
• รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้นำเสนอแก่เจ้าหน้าที่จากทางราชการ
• ติดตามความเคลื่อนไหวจาก CITES และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ** มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง และ อนุสัญญา CITES จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai- สมัครผ่าน Email- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:39:06
รวมทั้งสิ้น 13 รายการบริษัท สยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 234 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
เว็บไซต์ : www.siamgemsgroup.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ