Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด

 

บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด

เดอะสปิริต รีสอร์ท หัวหิน เป็นรีสอร์ทแบบพลูวิลล่า บนพื้นที่กว้างขวางถึง 39 ไร่ มีพลูวิลล่าจำนวน 42 หลัง ตั้งอยู่ซอยหัวหิน 134 (เขาเต่า) เดอะสปิริต รีสอร์ท ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาด้านหลัง และวิวทะเลแบบพาโรดาม่าด้านหน้า สามารถสัมผัสธรรมชาติได้แบบ 360 องศา หลักในการบริหารเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกต้อนรับ บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีประสบการณ์การทำงานในด้านแผนกต้อนรับการโรงแรม 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบงานบริการโรงแรมส่วนหน้าทั้งหมด ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย รับผิดชอบ ตรวจสอบในหน้าที่การรับจองห้องพัก และจัดสรรห้องพัก รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานในแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สามารถส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาที่ e-mail - สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและสาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสมุห์บัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถจัดเก็บเอกสารได้ดีและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยในการทำงานและวางแผนบริหารทีมได้ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีทั่วไป บริหารการปิดบัญชี และวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน ควบคุมและตรวจสอบระบบรับจ่ายของบริษัท ควบคุมเอกสารการบัญชีทั้งหมดของบริษัท ควบคุมดูแลและวางแผนการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัท งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สามารถส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาที่ e-mail - สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีใจรักงานบริการ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีประสบการณ์และความรู้ในด้านแผนกห้องอาหารและเครื่องดื่ม หรือ แผนกบริการ 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย บริหารงานและบริหารพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้าของแผนก เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สามารถส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาที่ e-mail - สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน พนักงานต้อนรับ บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถทำงานเป็นกะได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต้อนรับลูกค้าและให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม
• รับจองห้องพัก Check In Check Out
• ตรวจสอบ Check รายละเอียด Booking ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม
• สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สามารถส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาที่ e-mail - สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:52:06
รวมทั้งสิ้น 4 รายการบริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
8/1837 ซอยหมู่บ้านเขาเต่า ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
เว็บไซต์ : www.spirit-resort.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ