Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > Major Development Estate Co., Ltd.

 

Major Development Estate Co., Ltd.

Major Development เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญโครงการที่อยู่อาศัยในระดับไฮเอน และมุ่งเน้นการสร้างแนวคิดใหม่เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับโครงการที่พักอาศัยของเมืองไทยให้เทียบเท่าระดับโลก ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับตั้งแต่ปี 1999 ทางบริษัทไ

 
  1. สมัครงาน Project Manager ผู้จัดการโครงการ - งานอาคารสูง Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-โยธา วิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง 8-20 ปี มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง 5 ปี มีความรู้ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบ • บริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ • ตรวจสอบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานและประสานงานด้านชุมชนสัมพันธ์ • ประเมินผลการปฎิบัติงานของโครงการและปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ • ตรวจสอบรายการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา ท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โดยระบุอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ประเภทธุรกิจของบริษัทที่เคยผ่านมา รูปถ่าย และหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่ E
• mail หรือตามที่อยู่ด้านล่าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Inspector (งานสถาปัตย์ ) จอมเทียน-พัทยา Urgently Required ! Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิการศึกษาปวส. ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประจำโครงการคอนโด จอมเทียน
• พัทยา (มีค่าที่พัก) สม่ำเสมอ 1.ตรวจ Defect พร้อมแก้ไข 2.งานส่งมอบห้องพักที่โครงการ Reflection พัทยา **ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน Site Engineer (ปฏิบัติงาน Site พัทยา) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในสายงนคอนโดมิเนียม ทั้งงานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานส่งมอบ ไม่ว่าจะอยู่ในฝั่ง ผรม. Consultant Owner มีความสามารถในการวางแผนงาน ติดตาม-เร่งรัดงานผู้รับเหมาและบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานส่งมอบห้องพักที่โครงการ Reflection พัทยา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน วิศวกรโครงการ /วิศวกรโยธา (แนวราบ-ทาวโฮม) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25ปีขึ้น ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือ ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ด้านงานควบคุมการก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป วิศวกรโครงการ ประสบการณ์ 7ปีขึ้นไป โครงการแนวราบ บ้านหรือทาวโฮม ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือรับเหมาก่อสร้าง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office MS Project Auto Cad ได้ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในทุกขั้นตอนของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานรับเหมา 2. ควบคุมติดตามงบประมาณการก่อสร้าง 3. ควบคุม loss & waste รวมทั้งแก้ไขปัญหาของโครงการ 4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของinspector และผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 5. ตรวจสอบใบเบิกผลงานผู้รับเหมา 6. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อยน่าดู 8. เป็นตัวแทนบริษัทต้อนรับและติดต่อกับลูกค้าหรือองค์กรภายนอกในโครงการที่รับผิดชอบ ท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โดยระบุอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ประเภทธุรกิจของบริษัทที่เคยผ่านมา รูปถ่าย และหลักฐานการสมัครงานอื่นๆ มาได้ที่ : Human Capital Management (ฝ่าย HR) บริษัท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด Major Development Estate Company Limited สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ 141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ติดต่อ 02
• 392
• 1111 ต่อ 3303
• 3305 หรือ 083
• 040
• 7912 คุณเอกฤทธิ์ (บอม),คุณศิโรรัตน์ (มายด์) E mail : ekkarit.s@mde.co.th,sirorat.n@mde.co.th
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Senior Network & Infrastructure Officer Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไปในด้าน Server Network Database Firewall and VMware & IT Infrastructure มีความรู้ด้าน Server Network Internet Storage Backup Anti-Virus PABX CCTV Firewall Office365 Exchange Mail Server มีความรู้ด้าน Network and Security (TCP/IP Routing protocol IPS IDS VPN Log Analyzer) มีความสามารถในการ configure network และ security equipment i.e. Core Switch HP-Cisco equipment FortiGate เป็นต้น มีทักษะด้าน administrate AD of Windows Server VMware system IP Phone system มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผน และออกแบบโครงสร้าง Network ขององค์กร 2. ดูแลจัดการระบบ Network ขององค์กรให้รองรับและเหมาะสมกับการใช้งานของระบบต่างๆ 3. วางแผน และกำหนดวิธีควบคุม ดูแลระบบต่างๆ ขององค์กรให้มีความปลอดภัยรวมทั้งป้องกันการโจมตีต่างๆ 4. วางแผน และออกแบบระบบ Backup ทั้งด้าน Hardware, Data รวมถึง DR site 5. ดูแลจัดการระบบ Network system (design, monitor, analyze, problem solving, maintenance) 6. ดูแลจัดการระบบ Communication Link (MPLS, internet, WIFI, CCTV, Email, VPN) 7. ควบคุมดูแล IT Security : Firewall, Router, Anti
• Virus (design, monitor, analyze, problem solving, maintenance) 8. ควบคุมดูแล Server Windows
• Files Sharing, VMware & Storage Server (design, monitor, analyze, problem solving, maintenance)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Purchasing Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor's Degree or Master's Degree in BBA/MBA /Engineering or related field At least 10-15 years of experience in purchasing. Having direct experience in purchasing especially in real estate industry is a plus Good command in English Good management skill communication skill and Team work Strong leadership & Negotiation Skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Key Responsibilities: 1.Responsible for all purchasing activities. This includes the sourcing of raw material, services and other 2.Analyse and make strategy for sourcing and purchasing focus on critical & specialized item. 3.Track and report key functional metrics related to purchasing management. 4.Establish excellent supplier relationships, conduct effective price and contract negotiations and achieve saving targets 5.Set up and negotiate purchasing contracts with suppliers 6.Control and prepare all documentation aligning with the company standard and requirements.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Customer Service (Senior Officer) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ในระดับดี มีบุคลิกภาพดี และทักษะการสื่อสาร-มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงาน, ดูแลลูกค้า(การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด) 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• เอกสารเงินกู้ธนาคาร 3. ประสานงานผู้รับเหมาในการตรวจแก้ไขงาน Defect 4. นัดหมาย ติดตามลูกค้าในช่วงโอนโดยให้สอดคล้องกับแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิราวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Site Civil Engineer (ปฏิบัติงานกรุงเทพ) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคาร (คอนโด) 3 ปีขึ้นไป สามารถปฏิบัติงาน ประจำ Site งานได้ ทำงาน6วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในทุกขั้นตอนของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานรับเหมา 2. ควบคุมติดตามงบประมาณการก่อสร้าง 3. ควบคุม loss & waste รวมทั้งแก้ไขปัญหาของโครงการ 4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของinspector และผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 5. ตรวจสอบใบเบิกผลงานผู้รับเหมา 6. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อยน่าดู 8. เป็นตัวแทนบริษัทต้อนรับและติดต่อกับลูกค้าหรือองค์กรภายนอกในโครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิราวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Senior Architect / Architect (ปฏิบัติงานโซนกรุงเทพ) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สถ.บ วท.บ คอ.บ สาขาสถาปัตยกรรม / เทคโนโลยีสถาปัตย์ /สถาปัตยกรรมภายใน / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป ในการควบคุมงานก่อสร้าง รับพิจารณาทุกกลุ่มธุรกิจ หากมีประสบการณ์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ รับเหมาก่อสร้าง หรือ Consultant จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถควบคุมงานได้ ประจำโครงการได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผน ติดตามงานในส่วนงานออกเเบบ เเละก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง คอนโด ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน • ตรวจสอบความถูกต้องในงานสถาปัตย์ของโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิราวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Senior Civil Inspector Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 46 ปีขึ้น วุฒิ ปวช / ปวส - ปริญญาตรี ก่อสร้าง โยธา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ และ ควบคุมงานระหว่างก่อสร้าง อ่านแบบ และ ถอดแบบงานได้ รู้คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง รู้เทคนิคการก่อสร้าง รู้และเข้าใจกระบวนก่อสร้าง แบบ รายการประกอบแบบ ตามแผนงาน และวิธีรับมอบ ส่งมอบ โครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง ทุกขั้นตอนเพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมควบคุมการทำงานผู้รับเหมาให้ตามแผนงาน 2. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในทุกขั้นตอนของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงาน 3. ตามแผนงานผู้รับเหมา 4. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 5. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 6. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโครงการให้มีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิราวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Senior Interior Designer Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• At least 28 years old Bachelors degree or Masters degree in Interior Design 5-7 years work experience in Architect / Interior design of real estate. (Residential and Hospitality) Experience in Real Estate are advantage. Possessing creativity thinking result and details oriented and problem solving skill. Knowledge of Microsoft office AutoCAD Photo shop Sketch up.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Responsibilities; 1.Experience and proven portfolio showcasing a solid background in luxury, Hi End interior design for lifestyle Design (hospitality & Residential). 2.Together with the design teams to develop design concepts and prepare with the project team documentation for tenders and construction. 3.Responsible for generating, developing and implementing interior design concepts. 4.Directing and overseeing the site deliverance to completion. 5.Site inspection with good standard and quality. 6.Coordination works between Designers and Contractors.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิราวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Inspector-Foreman,Technician (Civil-Structure/Architect/M&E) **พนักงานประจำ Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป (งานอาคารสูง) สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการวันจันทร์ - วันเสาร์ (6วันต่อสัปดาห์)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมงานในส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจงานผู้รับเหมาให้เป็นไปแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิราวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน IT Support Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป (เพศชายต้องไม่มีพันธะทางทหาร) สำเร็จการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงาน IT Helpdesk IT Operation IT Support อย่างน้อย 2 ปี มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้น-ความคล่องตัวในการปฏิบัติสูง มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดต่อ user มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ สามารถปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ซ.ทองหล่อ10 ได้ (BTSทองหล่อ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Manage Helpdesk Operation (PC and Office automation operation)
• Equipment maintenance(PC and Office automation operation)
• Support User base on Head offce, sales offices and projects site.
• Support Develop for technical problems
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Senior M&E Engineer / M&E Engineer Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิปริญญาตรี วศ.บ/ คอ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป ด้านงานอาคารสูง มีประสบการณ์5ปีขึ้นไปด้านควบคุม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ สามารถปฏิบัติงานประจำSiteงานได้ ทำงาน6วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบงาน ระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล 2.แก้ไขปัญหาเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและยอดโอนตามเป้า 3.จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน M&E Inspector ประจำโครงการกรุงเทพ Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลหรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการความคุมงานระบบไฟ้ฟ้า ประปา สุขาภิบาล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สามารถตรวจสอบควบคุมงานระบบไฟฟ้า ประปา-สุขาภิบาล อาคารสูง หากผ่านงานด้านอาคารสูง คอนโดจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ ประจำโครงการในกรุงเทพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบในการควบคุม งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล งานอาคารสูง
• ควบคุมการทำงาน และประสานงานกับผู้รับเหมา
• ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• ควบคุม,เร่งรัดงานระบบ ให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ
• ประชุม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน System Analyst Urgently Required ! Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีขึ้น ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering Computer Science or IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 ปี ในด้าน software development และ 1 ปี ด้านงานวิเคราะห์ระบบ มีความรู้และทักษะ ใน Visio Crystal Report C# PHPSQL Server CSS XML และ Web Service มีความรู้และทักษะด้าน Requirement Analysis Design User Interface Data Base Design System Flow และ Software Testing สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี มีความรับผิดชอบสูง และ สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER
• Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอระบบงานเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ • Design แฟ้มหรือฐานข้อมูลและโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในระบบ • Design ลักษณะการติดต่อระหว่างผู้้ใช้ระบบกับระบบงาน User Interface ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน • อบรมการใช้งานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับพลักดันให้เกิดการใช้งานจริงเต็มระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Building Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการคอนโด อย่างน้อย 3 ปี มี่ความรู้ด้าน พรบ อาคารชุด และกฏหมายด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารชุด บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รับแรงกดดันได้ดี สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนงานด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการอาคาร บริหารงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 2.จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป ของอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี 3.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานใหสำนักงานใหญ่ทราบ 4.จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สิน ส่วนกลาง 5.จัดการให้มีการบริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 6.ตรวจสอบและบำรุง รักษาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานเสมอ 7.รับเรื่องร้องเรียนต่างๆและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 8.บริหารทีมงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา่ย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน Architect Supervisor / Senior Site Architect (New Project ปฏิบัติงานโซนกรุงเทพ) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี ปริญญาตรี สถ.บ วท.บ คอ.บ สาขาสถาปัตยกรรม / เทคโนโลยีสถาปัตย์ /สถาปัตยกรรมภายใน / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการควบคุมงานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง รับพิจารณาทุกกลุ่มธุรกิจ หากมีประสบการณ์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ รับเหมาก่อสร้าง หรือ Consultant จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง คอนโด ทาวน์โฮม หมู่บ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นตอ่งมีใบประกอบวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถควบคุมงานได้ ะจำโครงการได้ ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30น. ประจำ siteงาน โซนกรุงเทพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผน ติดตามงานในส่วนงานออกเเบบ เเละก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง คอนโด ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน • ตรวจสอบความถูกต้องในงานสถาปัตย์ของโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Architect Supervisor /Site Architect (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ/จตุจักร)) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี ปริญญาตรี สถ.บ วท.บ คอ.บ สาขาสถาปัตยกรรม / เทคโนโลยีสถาปัตย์ /สถาปัตยกรรมภายใน / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการควบคุมงานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง รับพิจารณาทุกกลุ่มธุรกิจ หากมีประสบการณ์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ รับเหมาก่อสร้าง หรือ Consultant จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง คอนโด ทาวน์โฮม หมู่บ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นตอ่งมีใบประกอบวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถควบคุมงานได้ ประจำโครงการได้ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ1อัตรา / จตุจักร1อัตรา)ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ จันทร์-เสาร์ 8.30-17.30น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผน ติดตามงานในส่วนงานออกเเบบ เเละก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง คอนโด ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน • ตรวจสอบความถูกต้องในงานสถาปัตย์ของโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ / Site Admin **ยินดีรับนิสิต-นักศึกษาจบใหม่** Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี สำเร็จการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ในสายงานธุรการโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้ มีภาวะเป็นผู้นำ มีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ และช่างสังเกต **ยินดีรับนิสิต-นักศึกษาจบใหม่**

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมเอกสารประมูลงานก่อสร้างทุก package รวมถึงประกันภัย
• จัดทำร่าง สัญญา ต่างๆ
• จัดทำตารางสรุปการจ่ายและนำส่งผู้บังคับบัญชา ประจำทุกเดือน
• จัดทำสรุปรายการหนังสือค้ำประกันในโครงการทั้งรับเข้าและส่งคืน
• จัดส่งรายงานการประชุม Site Meeting และประสานงานการประชุม
• จัดทำสรุปค่าล่วงเวลาของแผนก บริหารก่อสร้าง และรวบรวมเอกสารจัดส่งให้แผนก HR, บัญชี ทุกเดือน
• ใช้งานระบบ compu และโปรแกรมสำเร็จรูป ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
• จัดทำ และจัดเก็บเอกสารของแผนก ธุรการโครงการ / บริหารก่อสร้าง ตามรูปแบบมาตรฐาน
• ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำตาราง site directory สรุปรายชื่อและเบอร์ติดต่อของทุกฝ่ายในโครงการ
• จัดเก็บข้อมูลของ ฝ่ายธุรการโครงการ บันทึกลงใน Share กลาง สำนักงานใหญ่
• บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องสแกนนิ้ว, จัดทำใบลงเวลา ในโครงการที่มี DC
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน Project Manager (คอนโดย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน46ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-โยธา บริหารงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมหลัก เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง 8ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง(คอนโด) 5 ปี มีความรู้ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบ • บริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ • ตรวจสอบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานและประสานงานด้านชุมชนสัมพันธ์ • ประเมินผลการปฎิบัติงานของโครงการและปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ • ตรวจสอบรายการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน Project Manager 3 อัตรา (New Project) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน44ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-โยธา บริหารงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมหลัก เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง 8ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง(คอนโด) 3 ปี มีความรู้ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบ • บริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ • ตรวจสอบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานและประสานงานด้านชุมชนสัมพันธ์ • ประเมินผลการปฎิบัติงานของโครงการและปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ • ตรวจสอบรายการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Inspector (สถาปัตย์) ปฏิบัติงานย่าน ซ.อารีย์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง โยธา ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คอนโด หรือ หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่โครงการ/บริษัทฯ กำหนด 2. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามกรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Project Engineer (โครงการ ซ.อารีย์-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-โยธาวิศวดรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงหรือทาวน์โฮม หรือหมู่บ้านจัดสรรอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป Site Civil Engineer มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่หากมีใบปรพกอบวิชาชีพจะได้รับการพจิารณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกดี มีความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในงานสูง สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการ (วันทำงานจันทร์ - เสาร์) ประจำโครงการ ย่าน ซ.อารีย์ BTSอารีย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบระบบงานโครงสร้าง/งานสภาปัตย์ ของงานโครงการคอนโดมิเนียม
• ควบคุมประสานงานติดตามงานกับผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา ที่กำหนด
• ประสานงานกับลูกค้า เพื่อแก้ไข Defect เพื่อส่งมอบห้องลูกค้า
• ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามกรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน Building Manager - Senior Building Manager (โครงการในกรุงเทพและพัทยา) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอาคารสูง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มี่ความรู้ด้าน พรบ. อาคารชุด และกฏหมายด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารชุด บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รับแรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนงานด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการอาคาร บริหารงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนด 2.จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วๆไป ของอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัย และความสะอาดของอาคารให้อยู่ในสภาพดี 3.จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานใหสำนักงานใหญ่ทราบ 4.จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สิน ส่วนกลาง 5.จัดการให้มีการบริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 6.ตรวจสอบและบำรุง รักษาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานเสมอ 7.รับเรื่องร้องเรียนต่างๆและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 8.บริหารทีมงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน Buidling Attendant (เจ้าหน้าที่อาคาร) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง ระดับปวส - ปริญญาตรี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ รักงานบริการ มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ. ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำวันของหัวหน้า รปภ. ตรวจสอบบันทึกการจอดรถยนต์ค้างคืน หรือ บันทึกผู้รับเหมาค้างคืน เพื่อให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 2. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคาร กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด รวมถึงตรวจสอบการทำงาน ด้วยการตรวจสอบในแต่ละสถานที่ และ จากสมุดบันทึกประจำวัน หากมีรายงานแก้ไขงานทำความสะอาด หรือ งานเพิ่มเติมให้ระบุไปในสมุดบันทึกของหัวหน้าพนักงานทำความสะอาด รวมถึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบประจำวัน ประจำเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยทำเป็นแผนงานรวมของปีนั้น ๆ 3. ควบคุมดูการกำจัดแมลงภายในอาคาร ตามแผนการเข้ากำจัดแมลงรายปีตามสัญญา ออกหนังสือแจ้งเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ทราบก่อนเข้าบริการกำจัดแมลง 4. ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานต้อนรับในวันหยุดของพนักงานต้อนรับ เพื่อช่วยประสานงานแก่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย 5. ดูแล บำรุงรักษา สวนและต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพที่สวย สมบูรณ์ สวยงาม ตลอดจนกำกับดูแลกการปฏิบัติงานของพนักงานคนสวน ให้คำแนะนำและสอบถามความคืบหน้าในงานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวน 6. ประสานงานระหว่างฝ่ายจัดการกับผู้รับเหมา ควบคุมผู้รับเหมาตกแต่งของลูกค้า 7. รับผิดชอบกุญแจส่วนกลาง ทำบันทึกกานเบิกจ่ายกุญแจ ระบุ วัน เวลา ผู้เบิก 8. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของอาคาร ตรวจสอบการละเมิด กฎระเบียบ หรือ ควบคุมให้รับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่ผู้รับเหมาสร้างความเสียหายต่อพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร 9. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ส่วนกลางทั้งหมด หากพบความเสียหายใด ๆ ต้องประสานงานกับช่างอาคาร ในการซ่อมแซม หรือจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาตีราคา เพื่อให้ผู้จัดการอาคารนำเสนอต่อคณะกรรรมการ 10. จัดเก็บข้อมูลงานแก้ไขจากโครงการ (defect list) ในพื้นที่ส่วนกลางและห้องชุดที่เจ้าของร่วมแจ้งใน defect work requested form ส่งให้แก่ตัวแทนเจ้าของโครงการ, Defect in unit ส่งรายงานการสรุปแจ้งซ่อมทุกวัน และ defect in common area ประสานงานกับช่างอาคารในการซ่อมแซมเบื้องต้น หรือ ออกจดหมายแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 11. ออกเอกสารถึงผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการเข้าแก้ไข Defect in unit 12. ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎของอาคาร และ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของอาคาร 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Assistant Government Affairs Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานรัฐกิจสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานราชการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมาย ระเบียง ข้อบังคับ กฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง บุคลิกภาพดี ประสานงานเก่ง สามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง สามารถออกเดินทางนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายก่อสร้างสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ติดปัญหา ซึ่งต้องมีความรู้ในด้านงานขออนุญาต อาทิ เช่น ขออนุญาตจัดสรร,เชื่อมท่อเชื่อมทาง,ประสานงานกับกรมที่ดิน,สำนักงานเขต,กรมธนารักษ์,ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์ และส่วนงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง,ดำเนินการเพื่อขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อประกอบการทำ EIA,ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน อาทิ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ,รังวัดที่ดิน ,จำนองที่ดิน เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Administrative Officer (ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยินดีรับพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์งานธุรการ ประจำแผนกฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ Ms.office ได้เป็นอย่างดี ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาเร่งด่วนได้ บุคลิกและทัศนคติดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
้เปิดรับหลายอัตรา มีทั้งประจำสำนักงานใหญ่ และประจำSiteงาน 1. Support งาน ภายในแผนกต่างๆของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท 3. งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Project Marketing Coordinator Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30ปี ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา การตลาด สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิต นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับแผนกที่หลากหลาย มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล มีความกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พอใช้ มีประสบการณ์งานด้านประสานงานการตลาด อย่างน้อย 0 - 3 ปีขึ้นไป บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ ซ.ทองหล่อ10 ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ช่วยรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง สื่อโฆษณา แล้วสรุปเป็นรายงานนำเสนอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย 2. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าจากสื่อทางการตลาด และจัดทำรายงาน 3. ช่วยประสานงานดูแลความต้องการ ตารางเวลา และระบบเอกสารของฝ่าย ค้นหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย 4. จัดเตรียมเอกสารใบสั่งซื้อ บันทึก (Memorandum) และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการอนุมัติให้กับผู้บังคับบัญชาการวางบิล การจ่ายเงิน แล้วประสานงานต่อกับ Marketing Administrator 5. ช่วยจัดหา และติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้าง (Suppliers) ตลอดจนการทำงานให้สำเร็จตรงตามแผนและเวลา ที่กำหนดไว้ 6. ตรวจสอบสภาพโครงการ จัดเตรียมอุปกรณ์การขาย สำหรับสำนักงานขายที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงช่วยในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ 7. ช่วยสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ และมูลค่ายอดขายของแต่ละงานหรือกิจกรรม (ถ้ามี) ในโครงการที่รับผิดชอบ แล้วจัดทำ เป็นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 8. ช่วยเหลือประสานงานด้านอื่นๆ ของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน General Contract & Litigation Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี ปริญญาตรี / ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในสายงานกฎหมาย และการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการว่าความ ตรวจสอบสัญญา การเจรจาต่อรอง การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีใบอนุญาตว่าความ มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถปฏิบ้ติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ซ.ทองหล่อ10 ทำงานจันทร์-ศูกร์ ทำเข้างานเลิกงานเป็นแบบ Flexible Working Hour / สามารถทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้เป็นบางครั้ง หากมีงานประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. งานสัญญาทุกประเภท 2. ดูแล บริหารงานและรับผิดชอบงานคดีความต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญาทั้งหมดของบริษัทฯ 3. บริหารและดูแลรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. และ คคบ.) 4. ดูแล และจัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ หนังสือตอบโต้ทางกฎหมาย และหนังสือทวงถามต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การทวงถามค่างวดค้างชำระ, การทวงถามค่าเช่าค้างชำระ และบอกเลิกสัญญากับลูกค้าของบริษัทฯ 5. รับผิดชอบ การประสานงานกับทนายความ วางแผนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย, รวบรวมข้อเท็จจริง, เอกสารและพยานหลักฐานต่างๆอันเกี่ยวข้องกับคดีความของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำรายงานคดี (ประจำเดือน) เสนอต่อผู้บริหาร และการเจรจาต่อรองค่าวิชาชีพทนายความ 6. รับผิดชอบงานเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อรองกับผู้รับเหมาที่มีปัญหา ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง (ICM) เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาท และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของต่างๆ 7. รับผิดชอบงานเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อรองกับลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีปัญหา 8. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทำสัญญาต่างๆอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน M&E Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 5-10 ปี ในงานวิศวกรรมประกอบอาคารประเภทอาคารสูง และหากผ่านงานคอนโดมิเนียม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบขยันอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลการทำงานของ Inspector และผู้รับเหมา งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าภายในอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน Site Architect - Architect Supervisor Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี ปริญญาตรี สถ.บ วท.บ คอ.บ สาขาสถาปัตยกรรม / เทคโนโลยีสถาปัตย์ /สถาปัตยกรรมภายใน / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการควบคุมงานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง รับพิจารณาทุกกลุ่มธุรกิจ หากมีประสบการณ์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ รับเหมาก่อสร้าง หรือ Consultant จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง คอนโด ทาวน์โฮม หมู่บ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นตอ่งมีใบประกอบวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถควบคุมงานได้ ประจำโครงการได้ ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ จันทร์-เสาร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผน ติดตามงานในส่วนงานออกเเบบ เเละก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานก่อสร้างโครงการอาคารสูง คอนโด ของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน • ตรวจสอบความถูกต้องในงานสถาปัตย์ของโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Inspector - Senior Inspector (สถาปัตย์) คอนโดย่านสวนจตุจักร Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง โยธา ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร คอนโด หรือ หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมงานสถาปัตย์/ โครงการคอนโดเอ็มจตุจักรให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่โครงการ/บริษัทฯ กำหนด 2. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบ รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามกรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน After Sales Service Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ โยธา บริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริหาร จัดการ งานบริการหลังการขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (คอนโด) 5 - 10 ปี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และรับแรงกดดันได้ดี มีความรู้ในงานและสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ถูกต้อง บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงาน 6วัน / สัปดาห์ได้ ประจำโครงการ โซนต่างๆ ในเขตกรุงเทพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุม บริหารจัดการ งานก่อสร้าง ในส่วนบริการหลังการขาย 2.บริหารทีมงาน การรับแจ้งซ่อมห้องชุดจากลูกค้า / ประสานงานกับผู้รับเหมา ให้ซ่อมแซมงานนั้นตามกำหนด และได้มาตรฐาน 3.ติดตามเรื่องต่างๆ รายงานผู้บริหารระดับสูง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน Site Architect - Architect Supervisor โครงการโซนสุขุมวิท Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 45 ปี ปริญญาตรี สถ.บ วท.บ คอ.บ สาขาสถาปัตยกรรม / เทคโนโลยีสถาปัตย์ /สถาปัตยกรรมภายใน / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการควบคุมงานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง รับพิจารณาทุกกลุ่มธุรกิจ หากมีประสบการณ์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ รับเหมาก่อสร้าง หรือ Consultant จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง คอนโด ทาวน์โฮม หมู่บ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำเป็นตอ่งมีใบประกอบวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถควบคุมงานได้ ประจำโครงการได้ ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ จันทร์-เสาร์ เวลาเข้างาน เลิกงานแบบ Flexible Working Hour

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผน ติดตามงานในส่วนงานออกเเบบ เเละก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานก่อสร้างโครงการฯ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน • ตรวจสอบความถูกต้องในงานสถาปัตย์ของโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน Technician - Senior Technician (ช่างอาคาร)โครงการจอมเทียน Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ระดับการศึกษาปวช./ปวส - ปริญญาตรี .ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ยินดีรับทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ทั้ง ระดับ หัวหน้างาน ระดับพนักงาน และ นักศึกษาจบใหม่ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ปิด
• เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามตารางที่กำหนด (Daily Check) 4. จดบันทึกการปฏิบัติงานช่างอาคารประจำวันลงใน Log Book ตามรูปแบบที่กำหนด 5. ดูแลรับผิดชอบซ่อมแซมงานระบบที่สามารถดำเนินการโดยช่างอาคารได้ 6. ประสานงานผู้รับเหมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ในอาคารให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของอาคารและขอบเขตงาน 7. ทาสีพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ให้คงสภาพความเป็นระเบียบ 8. จดบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่กำหนด อย่างถูกต้อง พร้อมรายงานความผิดปกติ (ถ้ามี) 9. บริการลูกค้าของอาคารให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในงานบริการด้าน สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และ ด้านสุขาภิบาล ตลอดจนงานที่ลูกค้าขอความช่วยเหลือทั้ง In
• Unit และ ส่วนกลาง ตามขอบเขตงานและนโยบาย 10.ประสานงานร่วมกับผู้จัดการอาคาร และ ทีม Safety ส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา และ รับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้าขัดข้อง น้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำเป็นต้น 11.แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ เหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบโดยทันที 12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Chief Engineer (กรุงเทพ/จอมเทียน จ.ชลบุรี) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี วศ.บ อส.บ วท.บ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อิเลคทรอนิคส์ ความรู้ด้านงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์อาคารสูงระดับชำนาญการ มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงงานวิศวกรรมอาคารพักอาศัย อาคารสูง สำนักงานเช่า อย่างน้อย 5 ปี มีปฏิภาณไหวพริบ รับแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม งานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ดูแลงานเอกสารต่างๆ รวมถึงสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมงานวิศวกรรมส่วนกลาง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 4. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมารายย่อย และ Suppliers ต่างๆ ที่ทำงานในหน่วยงานรับผิดชอบ 5. อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น รวมทั้งให้บริการ และให้คำแนะนำลูกค้าในด้านวิศวกรรมงานระบบอาคารต่างๆ 6. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองงานซ่อมบำรุง ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ ให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ร่วมวางแผนพร้อมเตรียมงบประมาณประจำปี สำหรับซ่อมบำรุงรักษางานระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 9. ประพฤติ และปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน ธุรการ แผนกกฏหมาย Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านงานธุรการกฏหมาย เสมียนทนายความ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์(MS. Office) ได้เป็นอย่างดี บุคลิกและทัศนคติดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถปฏิบ้ติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ซ.ทองหล่อ10 ทำงานจันทร์-ศูกร์ ทำเข้างานเลิกงานเป็นแบบ Flexible Working Hour / สามารถทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้เป็นบางครั้ง หากมีงานประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดเก็บ,คัดแยก,รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับประกอบการยื่นขออนุญาตต่างๆ (เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ฟ้าและเงินประกัน,เอกสารมอบอำนาจต่างๆ,เอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด,เอกสารประกอบการขอติดตั้งไฟฟ้าและประปา เป็นต้น) พร้อมนำเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป 3. ประสานงานกับภายในองค์กร รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องของคดีความต่างๆ นำส่งแก่สำนักงานทนายความเพื่อประกอบการดำเนินคดีดังกล่าวต่อไป 4. รับ
• ส่งข้อมูล,รับ
• ส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจากภายในและภายนอกองค์กร นำส่งข้อมูลรายงานให้ภายในหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาทราบ 5. ลงข้อมูลพื้นที่จริงตามโฉนด,เลขที่บ้าน,มิเตอร์ไฟฟ้า,ราคาประเมิน ในระบบ compu 6. ทำรายการเบิกจ่าย Budget ของหน่วยงาน ในระบบ Compu 7. ปฏิบัติงาน,ประสานงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Project Sales Executive ประจำ Reflection Jomtien Beach Pattaya จังหวัดชลบุรี Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ขายทางด้านอสังหาริมทรัพย์ (พิจารณาเป็นพิเศษ) สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว มีประสบการณ์ขายต่างๆ มีบุคลิกภาพดีมีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ปฏิบัติทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า เสนอขายห้องพักของCondo • ประสานงานเสนอราคางานใหม่ และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ • พัฒนายอดขาย • ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ • สัมภาษณ์งานที่ จังหวัดชลบุรี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน Project Director Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา / สถาปัตยกรรมหลัก มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สย.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 10 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและทีมงานก่อสร้าง ในการพัฒนาโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องสามารถควบคุมดูแลบริหารทีมงาน 2 - 3 โครงการได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารทีมงานบริหารโครงการทั้งหมดทั้งงานสถาปัตย์ โครงสร้าง งานระบบ ตกแต่งภายใน และ ภูมิทัศน์ (2
• 3 โครงการ) 2. พัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้าง 3. บริหารทีมงานก่อสร้างทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแนวคิดของโครงการและตรงใจลูกค้า 4. บริหารทีมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ แล้วเสร็จตามเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณ 5. บริหารทีมงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการออกแบบและก่อสร้าง 6. บริหารทีมงานเพื่อสนับสนุน ทีม MKT , sales and Customer Relations 7. ศึกษารูปแบบการก่อสร้างของคู่แข่งเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการของบริษัทให้เหนือกว่าคู่แข่งในทุกๆด้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน Project Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน46ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม-โยธา บริหารงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมหลัก เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสูง 8ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง(คอนโด) 3 ปี มีความรู้ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานโครงการทั้งหมดที่รับผิดชอบ • บริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ • ตรวจสอบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงานและประสานงานด้านชุมชนสัมพันธ์ • ประเมินผลการปฎิบัติงานของโครงการและปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ • ตรวจสอบรายการเบิกงวดงานของผู้รับเหมา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยินดีรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ รักงานบริการ มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ซ.ทองหล่อ10 ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทฯ 2. Supportงานเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน Facility Management Department Manager Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านงานบริหารอาคารชุดพักอาศัย เคยดำรงตำแหน่งBuilding Manager มีความรู้ด้านกฎหมายอาคารชุดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี มีรถยนต์ สามารถไปตรวจสอบหรือให้ความช่วยเหลือการทำงานของพนักงาน ประจำSiteงานต่างๆได้ มีภาวะผู้นำ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ Building Manager แต่ละโครงการเมื่อเกิดปัญหาต่างๆได้ (รายงานตรง AVP Property Management) สามารถแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 1. วางแผนการจัดการบริหารนิติบุคล และควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ Building Manager/Building Attendant/Admin 2. ตรวจสอบนโยบายงานธุรการ และส่วนงานปฏิบัติงานของการบริหารอาคารชุดและที่พักอาศัย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนธุรการ,ส่วนบัญชีและการเงิน และส่วนปฏิบัติการที่รับผิดชอบหน่วยงานของบริษัทฯ ไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบนโยบายและแผนงานส่วนธุรการ,งานส่วนบัญชีและการเงิน และงานส่วนปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดการจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ พร้อมพิจารณาอนุมัติงบประมาณภายใต้อำนาจที่กำหนดได้ 3. กำหนดให้หน่วยงานต่างๆจัดทำแผน จัดเตรียมและดำเนินการประชุมประจำหน่วยงาน, ประชุมกรรมการบริหาร และเจ้าของร่วม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 4. กำหนดให้หน่วยงานของบริษัทฯ วางแผน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ประเมิน ผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมารายย่อย และ Suppliers ต่างๆ 5. กำหนดให้หน่วยงานต่างๆของบริษัทฯ วางแผน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การออกใบแจ้งหนี้ ติดตามหนี้ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน ตัดลูกหนี้ การนำส่งเงิน และการตรวจสอบการจัดทำรายงานต่างๆ ด้านบัญชีและการเงิน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6. กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานและพัฒนาระบบการบริหารงานอาคารชุดและที่พักอาศัย รวมทั้งวิเคราะห์ และหามาตรการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานที่บริษัทรับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลการทำงานและรายงานผล 7. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต 8. ดำเนินการ และประสานงานด้านบุคลากรต่าง ๆ เช่น การวางอัตรากำลัง การโอนย้าย การจัดอบรมบุคลากร 9. รวมกำหนดและใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่บริษัทกำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ในการบริหารงานด้านวิศวกรรมโครงการ 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน IT Application Management ( System Analyst) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน40 ปี ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering Computer Science or IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2 ปีขั้นไป ด้านงานวิเคราะห์ระบบ มีความรู้และทักษะ ใน Visio Crystal Report C# PHPSQL Server CSS XML และ Web Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้และทักษะด้าน Requirement Analysis Design User Interface Data Base Design System Flow และ Software Testing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี มีความรับผิดชอบสูง และ สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถทำงานประจำสำนักงานใหญ่ ย่าน ซ.ทองหล่อ10 ได้ / BTSทองหล่อ ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างาน เลิกงานแบบ Flexible Working Hour

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER
• Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอระบบงานเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ • Design แฟ้มหรือฐานข้อมูลและโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในระบบ • Design ลักษณะการติดต่อระหว่างผู้้ใช้ระบบกับระบบงาน User Interface ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน • อบรมการใช้งานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับพลักดันให้เกิดการใช้งานจริงเต็มระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน Building Manager (คอนโด) ทองหล่อ/สุขุมวิท/จตุจักร Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารชุด 3 ปีขึ้นไป มีใจรักงานด้านบริการ การประสานงาน มีความรู้ด้าน พรบ. อาคารชุด เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้ มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
• ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ
• จัดทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลฯ
• ควบคุมดูแลการบริหารและการบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
• จัดการประชุมคณะกรรมการอาคารชุด, ประชุมใหญ่ และเข้าร่วมประชุม
• ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง เช่น สวน แม่บ้าน รปภ.
• จัดกิจกรรมต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารอาคารชุดฯ
• ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงความพร้อมของทรัพย์ส่วนกลาง
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, ภายใน และสำนักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารชุดฯ
• ตรวจสอบการรับชำระหนี้ การติดตามหนี้ค้างชำระต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร Urgently Required ! Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 30-45 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ประสบการณ์ด้านการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร หรือขับรถโรงแรมลีมูซีน (Limousine) จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ปฎิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ขับรถรับ
• ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา 2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหารโดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็กทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกครั้งทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของ และการส่งเอกสาร เป็นต้น 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน Receptionist (ประจำโครงการคอนโด เอ็มสีลม) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน30ปี วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ยินดีรับพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และประจำโครงการย่านสีลมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประจำเคาน์เตอร์ บริการและต้อนรับลูกค้า
• ประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท ประจำ คอนโดM Silom
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร - ย่านสีลม/สุขุมวิท22 Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40ปี วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์งานธุรการ ประจำอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ Ms.office ได้เป็นอย่างดี ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาเร่งด่วนได้ บุคลิกและทัศนคติดี สามารถทำงานประจำSiteงาน คอนโดหรูย่าน สีลมได้ สามารถทำงาน6วัน/สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Support งาน ภายในโครงการ 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในโครงการและภายนอกบริษัท 3. รับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งซ่อม ต่างๆ ออกใบแจ้งหนี้ 4. งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน General Contract & Litigation Supervisor Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านกฎหมาย และมีใบอนุญาตว่าความ มีประสบการณ์การงานคดีความและว่าความอย่างน้อย 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ เมเจอร์ทาวเวอร์ ซ.ทองหล่อ10ได้ (BTSทองหล่อ/ท่าเรือทองหล่อ) ทำงานจันทร์-ศุกร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินคดีความต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญาทั้งหมดของบริษัทฯ ดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล, เจรจาไกล่เกลี่ย และเบิกความแทนบริษัทฯจนกว่าคดีจะแล้วเสร็จ รวมทั้ง การดำเนินการในชั้นบังคับคดี 2. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลล้มละลาย ชั้นล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ 3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินคดีความต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ. และ คคบ.) 4. ดูแล และจัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ หนังสือตอบโต้ทางกฎหมาย และหนังสือทวงถามต่างๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การทวงถามค่างวดค้างชำระ, การทวงถามค่าเช่าค้างชำระ และบอกเลิกสัญญากับลูกค้าของบริษัทฯ 5. รับผิดชอบ การประสานงานกับทนายความ วางแผนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย, รวบรวมข้อเท็จจริง, เอกสารและพยานหลักฐานต่างๆอันเกี่ยวข้องกับคดีความของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำรายงานคดี (ประจำเดือน) เสนอต่อผู้บริหาร และการเจรจาต่อรองค่าวิชาชีพทนายความ 6. รับผิดชอบงานเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อรองกับผู้รับเหมาที่มีปัญหา ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง (ICM) เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาท และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของต่างๆ 7. รับผิดชอบงานเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อรองกับลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีปัญหา 8. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบและจัดทำสัญญาต่างๆอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน After Sales Service Officer Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังการขายคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรร Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้ในระดับดี มนุายสัมพันธ์ดี รับแรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ประจำส่วนกลางรับเรื่องแจ้งซ่อมห้องชุดลูกค้าจากCall Centerบริษัทส่วนกลาง / แจกจ่ายงานให้กับ วิศวกร/โฟร์แมน ประจำโครงการคอนโด แต่ละโครงการ ให้ซ่อมแซมงานนั้นตามกำหนด และได้มาตรฐาน 2. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน Inspector - Engineer (งานบริการหลังการขาย) ปฏิบัติงานโซนกรุงเทพ Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวช / ปวส - ปริญญาตรี ก่อสร้าง โยธา ไฟฟ้า สถาปัตย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานบริการหลังการขาย คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจรับ ห้องกับ ลูกค้า ประสานกับ ผู้รับเหมาตรวจห้องก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้า บริการหลังการขายตามระยะเวลาประกัน ของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน QS Officer - Senior QS Officer Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ประสบการณ์ในสายงาน QS ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี และหากเคยผ่านงานอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลา การวางแผนการทำงาน การทำงานประสานงานที่ดี ปฏิบัติงานประจำ Siteงาน ทำงาน จ-ส หยุดวันอาทิตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการ หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. เตรียมเอกสาร และสรุปเรื่องราคาในส่วนของงานประมูล 2. จัดทำแผนงานเรื่องค่าใช้จ่ายภายในโครงการ เพื่อควบคุมงบประมาณ 3. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆในองค์กร 4. จัดทำ Cer.Payment สำหรับผู้รับเหมา 5. จัดทำรายงานประจำเดือนภายในโครงการ 6. ตรวจสอบราคางานเปลี่ยนแปลงของผู้รับเหมา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน Senior GL Officer Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิชาการเงิน การบัญชี มีความรู้ในเรื่องการบัญชีทั่วไปและกระบวนการปิดงบการเงิน มีความรู้มาตราฐานการบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับงาน มีประสบการณ์ด้านบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities: • บันทึกรายการบัญชีทั่วไปในระบบบัญชี กระทบยอดบัญชี บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชี • จัดเตรีรยมเอกสารภาษีภพ.30 และภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 • บันทึกและปรับปรุงสมุดรายวันทั่วไป • กระทบยอดบัญชีแยกประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้Recruiter : คุณสาธิตา คุณเอกฤทธิ์ คุณศิโรรัตน์ คุณพิลาวัลย์ท่านที่ส
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน Purchasing (Senior Officer -Supervisor) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน40ปี วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5ปีขึ้นไป ทุกกลุ่มธุรกิจ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า รับเหมาก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ด้านงานInterior หรือ จัดซื้อสินค้าสุขภัณฑ์มูลค่าสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ซ.ทองหล่อ10 ได้ (BTSทองหล่อ) ทำงานจันทร์-ศุกร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป • ติดต่อ Supply สำหรับการสั่งซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง พร้อมติดตามสินค้าส่งเข้าโครงการ • ต่อรองราคาสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชมอบหมาย • ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องเอกสารประกอบการวางบิลของ Supplier • ดำเนินการเปิด PO ในระบบ Compu
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้-ติดต่อแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (Part-time) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง วุฒิป.ตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ อยากหาประสบการณ์ด้านงานอสังหาริมทรัพย์-(งานโอนกรรมสิทธิ์) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS.Word Excel Power point) ได้ มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และรับผิดชอบสูง ถ้ามีประสบการณ์ประสานกับกรมที่ดินและราชการ หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้อง
• ประสานงานลูกค้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อเตรียมงานการโอนกรรมสิทธิ์
• เดินทางไปสำนักงานที่ดินในเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานและอำนวยความสะดวกงานโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่ดิน
• ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้-ติดต่อแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาคาร / เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (ประจำอาคาร สนง. ซ.ทองหล่อ10) Major Development Estate Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน40 ปี ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่อาคาร ธุรการงานอาคาร /บริหารอาคาร สำนักงานเช่า 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจงานด้านบริหารอาคาร (อาคารสำนักงาน) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Building Attendant 1 อัตรา (ประจำอาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์ สูง 19 ชั้น ซ.ทองหล่อ10) 1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ คู่สัญญาอื่นๆ 3. ตรวจตราความสะอาดเรียบร้อย ความสวยงามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกบุคคลที่มาติดต่อ 5. ควบคุมผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในหน่วยงาน อาคาร 6. ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินภายในอาคาร 7. ตรวจสอบสัญญาต่างๆ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญา เพื่อประสานงานในการนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 8. ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายจากบริษัทประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัย 9. รับเรื่องร้องเรียนต่างๆและนำข้อร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รายงานตรง Building Manager
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครงานส่ง Resume พร้อมรายละเอียดประวัติส่วนตัว และแนบรูปถ่าย สมัครผ่านทาง Email ตามที่ระบุไว้-ติดต่อแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน โ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:59:09
รวมทั้งสิ้น 56 รายการMajor Development Estate Co., Ltd.
141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
เว็บไซต์ : www.mde.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ