Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

LF Beauty (Thailand) Limited is the operating best-in-class manufacturing based built on over 50 years of Asian in-market expertise churning out thousands of world renowned multinational brand products. With a combined production capacity of over 400,000 tons or 1.1 billion units per year, LF Beauty

 
  1. สมัครงาน พนักงาน คลังสินค้า รับสมัครด่วน ! บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า (WH)+  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการตรวจรับสินค้าให้ตรงตามชื่อ เลขที่ผลิต และจำนวนตามใบส่งสินค้า
• บันทึการ รับ
• จ่าย สินค้าให้ตรงกับใบส่งสินค้า รวมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งสินค้า
• ตรวจรับสินค้าคืนจากฝ่ายผลิตให้ถูกต้องทั้งชนิดและจำนวนพร้อมเก็บเข้าที่ให้ถูกต้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวตามอีเมล์ที่แจ้ง2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง3. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Technician I-Manufacturing Support บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.3 -ม.6 )สายวิทย์ – คณิต หรือ ระดับ ปวส.-ปริญาตรี ขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ / มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความ รักที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ ตลอดเวลา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ทำการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยการ ดมกลิ่น ดูสี ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ และวิเคราห์ค่า pH, ความข้น (Viscosity) ด้วยเครื่องมือได้อย่าง ถูกต้องตาม WI รวมถึงประสานงานกับหน่วยงาน QA
• Micro ในการส่งทดสอบ ติดตามและจัดเก็บผลการทดสอบทาง จุลชีววิทย่างได้อย่างถูกต้อง 2.ปฎิบัติการทดสอบความคงตัว (Stability) และการทดสอบความเข้ากันได้ (Compatibility) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนการปฎิบัติงานหรือ WI 3.จัดเตรียมวัตถุดิบ กำกับดูแลปริมาณ และการเบิกจ่าย จากคลังสินค้าภานในโรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานภานในหน่วยงาน รวมถึงความสะอาดเรียบร้อยภานในห้องจัดเก็บวัตถุดิบ 4.จัดทำรายการผลการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานผลการทดสอบต่อผู้เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลา 5.จัดทำเอกสารและลงทะเบียนวัตถุในระบบ ติดฉลากวัตถุดิบที่ใช้ในการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางค์และจัดเก็บเอกสารวัตถุดิบในระบบ Share File ให้ถูกต้องครบถ้วน 6.สรุปและจัดทำรายงานเบิกวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผสมสูตรประจำเดอืนทำบันทึกรายงานวัตถุดิบที่มีในสต๊อก R&D รายงานต่อหัวหน้าอย่างมีปรสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวตามอีเมล์ที่แจ้ง2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง3. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB (Subcontract) Urgently Required ! บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบวุฒิการศึกษา ปวช - ปวส หรือ ปริญญาตรี เคมี หรือ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มีความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถอ่านและ เข้าใจภาษาอังกฤษสำหรับ ใช้ในห้องทดลองได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี หากมีประสบการณ์ จะพิจารณา เป็นพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมดูแล การวิเคราะห์และการบันทึกผลทางเคมีของวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ รวมทั้งให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน ผลที่ได้โดยเทียบกับ Specification รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาสภาพคงตัว (Stability) 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ลูกค้า/supplier ในเรื่องเกี่ยวกับผลวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาสภาพการคงตัว 3.เตรียมอาหารเพาะเชื่อ 4.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวตามอีเมล์ที่แจ้ง2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง3. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Facility Engineering รับสมัครด่วน ! บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาวุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้าน 1-2 ปี ด้าน Facility มีประสบการณ์ด้านเขียนแบบ (AutoCad) จะพิจารณา เป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแล และตรวจสอบ งานผู้รับเหมา งานส่วนการปรับปรุงโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. สามารถจัดทำแผน และประเมินต้นทุน งบประมาณสำหรับงานโครงการต่าง ๆ 3. ตรวจสอบ / วิเคราะห์ปัญหา ของงาน สาธารณูปโภค และทำการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 4. ดูแลรับผิดชอบ ทีมกู้ภัยฉุกเฉิน, ทีมปฐมพยาบาลและทีมกู้ภัยของโรงงาน 5. ดูแล และตรวจสอบ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. ส่งประวัติส่วนตัวตามอีเมล์ที่แจ้ง2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง3. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-07 02:29:08
รวมทั้งสิ้น 4 รายการบริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
21/7 หมู่ที่ 6  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา
เว็บไซต์ : www.lfbeauty.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ