Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด

 

บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด

บริษัทมีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 โดยมี นายมีชัย ไพรสิงห์ เป็นผู้บริหารและเป็นที่ปรึกษา

 
  1. สมัครงาน ทนายความ บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์+  มีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน+  มีความสามารถและความถนัดในการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษเขียน+  มีความสนใจใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็น+  มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีบุคลิภาพดี+  รู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่น+  มีความรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย+  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง ให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคล และธุรกิจในแง่ของกฎหมาย และทำแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-Mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานช่างทั่วไป บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย สามารถซ่อมรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ไม่จำกัดวุฒ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ช่างทั่วไป ช่างสี ช่างไม้ ช่างเหล็ก และอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-Mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน รับนักศึกษาฝึกงานด้านกฎหมาย บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• มีความรู้ด้านกฎหมาย มีความอดทน ไม่จำกัดเพศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดนครสวรรค์ กฎหมาย ธุรกิจ บริการ 13 กันยายน 2560 บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด บริษัทมีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 โดยมี นายมีชัย ไพรสิงห์ เป็นผู้บริหารและเป็นที่ปรึกษา ตำแหน่ง : รับนักศึกษาฝึกงานด้านกฎหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้ด้านกฎหมาย มีความอดทน ไม่จำกัดเพศ วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครทาง EMail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ คุณนภัสสร พิมพ์พืช บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด 175/19 หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 0562550930848671644 แฟกซ์ : 056324853
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-Mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ทนายความ บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• มีความรู้ด้านกฎหมาย มีความขยันอดทน มีใบอนุญาตว่าความ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดนครสวรรค์ กฎหมาย ธุรกิจ บริการ 2 ตุลาคม 2560 บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด บริษัทมีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 โดยมี นายมีชัย ไพรสิงห์ เป็นผู้บริหารและเป็นที่ปรึกษา ตำแหน่ง : ทนายความ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ คุณสมบัติผู้สมัคร มีความรู้ด้านกฎหมาย มีความขยันอดทน มีใบอนุญาตว่าความ วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครทาง EMail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ติดต่อ คุณนภัสสร พิมพ์พืช บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด 175/19 หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร : 0562550930848671644 แฟกซ์ : 056324853
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นครสวรรค์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-Mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-03 02:51:03
รวมทั้งสิ้น 4 รายการบริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด
175/19 หมู่ที่ 4  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองนครสวรรค์

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ