Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด

 

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด

เป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมยี่ห้อ Connectwell, Elco, Giovenzana, Hahel, Relequick, Katko

 
  1. สมัครงาน พนักงานรับ-ส่งของ บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 25-28 ปี
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• มีรถจักรยานยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  2. สมัครงาน Sales Engineer บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 25-28 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่ • มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีเงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมันรถ+ค่าสึกหรอ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  3. สมัครงาน Messenger บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษา มัธยมต้น - ปวส.+  มีใบขับขี่รถจักรยานยนตร์ และ รถยนต์+  รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล+  ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี+  ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถรับ
• ส่งสินค้า และรับเช็ค วางบิล ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครทาง JobThai (Click apply now) - ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัทฯ - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Engineer บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto CAD ได้+  มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบไฟฟ้า/เครื่องมือวัด PLC SCADA (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบทางด้านเทคนิคระบบควบคุม (ตู้คอนโทรล)
• เขียนโปรแกรม PLC, SCADA, AutoCAD, Automation
• วิเคราะห์และแก้ไขระบบไฟฟ้า
• เป็นที่ปรึกษางานเกี่ยวกับ Products ของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครทาง JobThai (Click apply now) - ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัทฯ - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน IT & Webmaster บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้าน MySQL HTML Apache Word press หรืออื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซด์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนต่อสภาพความกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล ควบคุม และพัฒนาเว็บไซต์ บริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
• ดูแลด้านการตรวจสอบระบบ Server, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) รวมทั้งควบคุมและดูแลการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ , ระบบ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน ดูแลระบบ Internet และระบบ Security ของคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด
• แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
• SUPPORT งานฝายขายเชิงการตลาด
• ออกแบบสิ่งพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ ต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครทาง JobThai (Click apply now) - ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัทฯ - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ วันจันทร์-ศุกร์ (9.30 - 14.00)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Sales Engineer / Sale Marketing บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แสวงหาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
• ให้ข้อมูล/คำปรึกษา Products แก่ลูกค้า
• เปิดและปิดการขาย
• สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
• ติดต่อลูกค้าหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามีการซื้ออย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครทาง JobThai (Click apply now) - ส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัทฯ - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ วันจันทร์-ศุกร์ (9.30 - 14.00)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:54:13
รวมทั้งสิ้น 6 รายการบริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
50/596 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2503-3535 ต่อ

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ