Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > ลา กราซ คลินิก

 

ลา กราซ คลินิก

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ลา กราซ คลินิก เป็นที่รู้จักและอยู่ในระดับแถวหน้าของแวดวงความงามเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม โดยยึดถือมาตรฐานการดูแลรักษาและการบริการเทียบเท่าระดับสากลมาโดยตลอด ปัจจุบันลา กราซ คลินิกมี 15 สาขา กรุงเทพฯ 14 สาขาและบริเวณปริมณฑล 1 สาขา ได้แก่ 1. เซ

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องผ่าตัด OR ประจำสาขาเซ็นทรัลชิดลม ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์งานคลินิกศัลยกรรม/ความงาม อย่างน้อย 1 ปี+  บุคลิกดี รูปร่างดี กระฉับกระเฉง+  รักงานบริการ+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( 10.00-19.00 น./11.00-20.00 น./12.00-21.00 น.)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ตามหลักการให้ถูกต้อง และให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติการของแพทย์ 2.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการผ่าตัด และคอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้มารับบริการตามที่ร้องขอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 826250 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องผ่าตัด OR ประจำสาขาเซ็นทรัลชิดลม ประเภทงานหลัก สุข
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Call Center ( ประจำ ลา กราซ คลินิก สาขา เซนทรัลเวิร์ล ) ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25-40 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีน้ำเสียงไพเราะ นุ่มนวล รักงานบริการ+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้+  มีประสบการณ์ด้านงานคลินิกความงาม อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ให้รายละเอียดและข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของคลินิก 2.รับเรื่องร้องเรียน/คำติชมต่างๆ ของผู้ใช้บริการคลินิก 3.รับจองคิวการใช้บริการต่างๆ 4.จัดทำรายงาน Call Center ในแต่ละเดือน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานที่ ลา กราซ คลินิก สาขาเซนทรัลเวิร์ล ปฏิบัติงานเป็นกะ ( 10.00
• 19.00 น./11.00
• 20.00 น./12.00
• 21.00 น.) หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 766023 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Call Center ( ประจำ ลา กราซ คลินิก สาขา เซนทรัลเวิร์ล ) ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้จัดการเขต (Area Manager) รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)+  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป+  สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมูบูรณ์+  มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น+  บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลยอดขายของเขต พัฒนายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• สามารถวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ผลักดันยอดขายและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
• ดูแลสาขาด้านงานบริการ ให้อยู่ในมาตราฐานที่ตั้งเอาไว้
• ดูแลสาขาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในมาตราฐานที่ตั้งเอาไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 478366 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการเขต (Area Manager) รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก ผู้จัดการ/ผู้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(ด้านรับ) ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 36 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา บัญชี+  มีประสบการณ์การทำบัญชีด้านรับอย่างน้อย 1 ปี+  ละเอียด รอบคอบและมีทักษะในการประสานงานอยู่ในระดับดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย บันทึกทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายๆ ให้ตรงรอบบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 848837 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี(ด้านรับ) ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าส่วนจัดซื้อ ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 30 - 40 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี+  มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการประสานงานระดับดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์ 3 ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น 4 เตรียมความพร้อมดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา 5 ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วโดยการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุการวางแผนและการจัดหาการควบคุมสินค้าคงคลังและโลจิสติกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 7 ดูแลและตรวจสอบสต็อค 8 เปรียบเทียบราคารายละเอียดและวันที่ส่งมอบเพื่อตรวจสอบการเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ 9 อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 10.เวลา 09.00
• 18.00 น. (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี*+  มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  สามารถทำงาน จ.-ส. หยุด ส. เว้น ส. ทำงาน 09.00-18.00 น.+  สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับ Big C แจ้งวัฒนะ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลรับผิดชอบบัญชีสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก (ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 23 - 27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา สังคมศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคลากรและ Time Attendance อย่างน้อย 1 ปี ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถปฏิบัติงาน เวลา 09.00 - 18.00 น. จันทร์ - เสาร์ ( หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ ) หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สรุปสถิติขาดลามาสาย (Time Attendance) 2. คำนวนเงินเดือนพนักงาน 3. ตรวจสอบใบสรุปเวลาทำงานของพนักงาน 4. จัดทำเอกสารและเงินนำส่งประกันสังคม 5. งานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 6. สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลที่มีความแตกต่างระดับวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Online Marketing รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 28 ปี ระดับกาศึกษาปวส. - ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาซอฟแวร์ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ Online Marketing หรือขายสินค้าผ่าน Social มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ Program Photoshop Illustrator ได้เป็นอย่างดี สามารถเขียน Content ได้ดี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี สามารถถ่ายรูปและตัดต่อ VDO ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นกะได้ (10.00 น. - 19.00 น. 11.00 น. - 20.00 น. 12.00 น. - 21.00 น.)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• อัพเดทข่าวสารและสินค้าลง Social ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instargram, Line
• ขายสินค้าผ่าน Social และ Update ข่าวสารใหม่ ๆ ใน Website
• ให้คำปรึกษากับลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ผ่านช่องทาง Online ต่าง ๆ
• ดูแลการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online
• แก้ปัญหา และประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สรุปยอดขาย Online ในแต่ละเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน แม่บ้าน ประจำสาขา เซ็นทรัลชิดลม รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• หญิง อายุระหว่าง 20 - 45 ปี มีประสบการณ์เป็นแม่บ้านทำความสะอาด อย่างน้อย 1 ปี สะอาด มีระเบียบ มีความกระตือรือร้น พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำความสะอาด ภายในสาขาคลินิก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ผู้จัดการสาขา ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25 - 38 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการ สาขาด้านผิวพรรณความงามอย่างน้อย 2 ปี มีความคล่องตัวในการทำงาน และการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขสถานการณ์ได้ดี บุคลิกดี รักงานบริการ พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหารยอดขาย 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสาขา 3.ดูแลมาตรฐานการบริการ รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเข้ากะ( 10.00
• 19.00 น./11.00
• 20.00 น./12.00
• 21.00 น.)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ที่ปรึกษาความงาม (PR) ประจำสาขาเซ็นทรัลพัทยา ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้หรือประสบการณ์ งานด้านคลินิกหรือสถานเสริมความงาม มีความคล่องแคล่ว บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีไหวพริบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้อย่างดี มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อมูลงานบริการต่าง ๆ ของคลินิก 2. ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ ๆ 3. ติดตามงานบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี ถ้ามีประสบการณ์หรือใช้ Express มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี มีความรับผิดชอบ ระเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้น พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย บันทึกทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
• ตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายๆ ให้ตรงรอบบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พยาบาล Part Time ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 36 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (มีประกอบวิชาชีพ) มีประสบการณ์ด้านคลินิกความงาม Anti Aging บุคลิกดี หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มี service mild สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้ (10.00 - 19.00 น. 11.00 - 20.00 น. 12.00 - 21.00 น.) พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเวียนสาขาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบงาน Laser ทุกประเภท 2.ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ 3.บริการฉีดยา เจาะเลือดและให้ IV ทางเส้นเลือดตามวินิจฉัยของแพทย์ 4.ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน P.R./ Consultant ประจำสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ **ด่วนมาก** ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี มีประสบการณ์ PR/Consultant/Sales คลินิกความงาม และศัลยกรรม อย่างน้อย 1 ปี บุคลิกหน้าตา ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (พูดอ่านเขียน) ได้คล่อง มี service mid และชอบการเจรจาต่อรอง สามารถใช้สื่อ online ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี หากสามารถสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. แนะนำ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคลินิก 2. ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ 3. ติดตามการบริการ หลังการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ที่ปรึกษาความงาม ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา บุคลิก หน้าตา ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มี service mild ชอบการเจรจาต่อรอง และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น สามารถทำงานผลัดกะได้ (10.00 น. - 19.00 น.11.00 น. - 20.00 น.12.00 น. - 21.00 น.) สามารถเดินทางไปเรียนรู้งานที่สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ได้ หากมีประสบการณ์ธุรกิจบริการ และเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต้อนรับ และดูแลลูกค้า
• ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านความงาม
• รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
• ติดตามบริการหลังการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน ที่ปรึกษาความงาม ประจำสาขา พรอมานาด (แฟชั่นไอส์แลนด์) ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา บุคลิก หน้าตา ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มี service mild มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น สามารถทำงานผลัดกะได้ (10.00 น. - 19.00 น.11.00 น. - 20.00 น.12.00 น. - 21.00 น.) สามารถเดินทางไปเรียนรู้งานที่สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด และเซ็นทรัลชิดลมได้ หากมีประสบการณ์ธุรกิจบริการ และเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต้อนรับ และดูแลลูกค้า
• ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านความงาม
• รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
• ติดตามบริการหลังการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า บุคคลิก หน้าตา ผิวพรรณดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมี Service Mild มีประสบการณ์ทำทรีทเม้นท์ของสถานเสริมความงามอย่างน้อย 1 ปี พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ( 10.00-19.00 น./11.00-20.00 น./12.00-21.00 น.)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำทรีทเม้นท์ให้ลูกค้า และดูแลงานด้านบริการ
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับลูกค้า
• ช่วยแพทย์เตรียมอุปกรณ์หัตถการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา รับสมัครด่วน ! ลา กราซ คลินิก
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• หญิง อายุระหว่าง 23 - 28 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ Computer ได้คล่อง มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service mild สามารถทำงานสลับกะได้ (10.00 - 19.00 11.00 - 20.00 12.00 - 21.00 น.) สามารถเดินทางมารับการสัมภาษณ์ ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ได้ พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูล,จัดเก็บเอกสาร, รับโทรศัพท์
• ดูแลเกี่ยวกับ Stock สินค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail ของบริษัท- - สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลากราซ คลินิก
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:51:05
รวมทั้งสิ้น 18 รายการลา กราซ คลินิก
สำนักงาน ลา กราซ คลินิก 99/99 หมู่ที่ 2 ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Office ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1003  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด
เว็บไซต์ : www.lagraceclinic.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ