Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไทยไทโย จำกัด

 

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การผลิตเครื่องเรือน

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 3-5 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน ผู้จัดการ- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 28 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป
• พูด/เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง (กวางตุ้ง) ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่าง
• มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม (สายไม้-เก้าอี้) บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการบริหารคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน พนักงานขายประจำจุดขายในห้างฯ บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ด้านการขายเฟอร์นิเจอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด
จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน ช่างแม่พิมพ์- ออกแบบแม่พิมพ์ บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้ • หากมีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์โลหะ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการขาย- ธุรการทั่วไป บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง • หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายโครงการ บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 21 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานขายเฟอร์นิเจอร์ 1-2 ปี
• มียานพาหนะส่วนตัว

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Interior Disginer บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิกาณศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน/ สถาปัตยกรรม
• สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3D ได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน วิศวกร บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม (เครื่องกลอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม 2D, 3D และ Protel ทำ PCB ได้ • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Q.C. บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาช่างกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ 1-2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เขียนแบบ- ถอดแบบ บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี
• สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD ได้ • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิ

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  15. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ไทยไทโย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เครื่องกลหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ปทุมธานี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2008-07-03 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 15 รายการบริษัท ไทยไทโย จำกัด
1/5 หมู่ที่ 6 พหลโยธิน-ลำลูกกา บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 029878802
 แฟกซ์ : 025691385
เว็บไซต์ : thaitaiyo.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ