Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ความคิดเรื่องการมีหอศิลป์สำหรับประชาชน ในวงกว้าง เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากในอดีตนโยบายภาครัฐ ยังไม่มีความชัดเจนในการสนับสนุนงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง และเห็นถึง ความสำคัญของการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น ส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนา ประเทศ สิ่งน

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง+  อายุ ไม่เกิน 30 ปี+  จบการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ ตัดต่อวิดีโอกิจกรรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการออกแบบอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในการประสานงานดี มีไหวพริบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง+  มีทักษะทางด้านโปรแกรม Photoshop Illustrator InDesign Flash Player Dreamweaver และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์และ Di
• cut/Retouch ตกแต่งภาพ เพื่อจัดทำแคตตาล็อครูปเล่มและแคตตาล็อคออนไลน์ และสามารถจัดลงเซิร์ฟเวอร์ นำไปวางภาพได้ ทำสามารถสืบค้นภาพทางอินเทอร์เนตได้
• ออกแบบและจัดทำ Art work เพื่อใช้ภายในองค์กร และในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ป้าย, โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์, โบว์ชัวร์, สื่อสิ่งพิมพ์ และ ภาพประกอบในโซเชียลเนตเวิร์คต่าง ๆ
• ดูแลความร้อย อัพเดทสินค้าผ่านเว็บไซต์และโซเชียลเนตเวิร์ค พร้อมตอบคำถามต่างๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้วิจัยค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับงานนิทรรศการ (Freelance) มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางด้านเนื้อหา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเทียบเท่า+  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและมีความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับผลงานศิลปะ หรือศิลปิน+  มีประสบการณ์ทางด้านการค้นคว้าและวิจัยข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี+  มีทักษะในการจัดการข้อมูล(Knowledge Management)และการวิเคราะห์ข้อมูล+  มีทักษะในการเขียนภาษาไทย และหากมีทักษะเชี่ยวชาญทางการเขียนภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทัศนคติในการทำงานที่เปิดกว้างให้กับความรู้และโลกทัศน์ที่หลากหลาย มีความเป็นกลางในการสืบค้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยเนื้อหา ผ่านการทำงานกับความรู้ในแหล่งต่างๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการทำนิทรรศการ ลักษณะการทำงานเป็นการทำงานตามฐานโปรเจ็คโดยสามารถจัดแบ่งตารางเวลาการทำงานอย่างเป็นอิสระ โดยประสานงานข้อมูลและการจัดหาข้อมูลตามความต้องการของโครงการร่วมกับ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน http://www.bacc.or.th/content/job
• application.html
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน พนักงานขายสินค้าที่ระลึก มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย – หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ+  บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ และงานขาย+  มีประสบการณ์ในงานขาย และการทำงานกับระบบ POS (Point of Sale) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการจัดเรียงสินค้า
• ติดป้ายบาร์โคด และ ป้ายราคา
• ตรวจสอบ และจัดทำสต๊อกสินค้า
• การเก็บ และการทำบันทึกบัญชีขายสินค้าประจำวัน
• บริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน บรรณารักษ์ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์ หรือ สารนิเทศศึกษา หรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดอย่างน้อย 1-2 ปี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก และรักงานบริการ+  มีความสนใจศึกษาความรู้ด้านศิลปะ และสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์+  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี หากมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ได้ดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้ (09.30-18.30 / 10.30-19.30 น.) และทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ นิตยสาร วารสาร สูจิบัตรนิทรรศการ เป็นต้น 2.วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3.ให้บริการห้องสมุด ได้แก่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม
• คืน และบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 4.ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านทาง Social Media 5.จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศและชั้นหนังสือให้พร้อมสำหรับให้บริการ 6.จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด 7.สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุด 8.สร้างเครือข่ายห้องสมุดและความร่วมมือทางด้านศิลปะ 9.จัดกิจกรรมห้องสมุดและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน ผู้จัดการร้านค้า Bacc Shop มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการร้านค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในระบบปฏิบัติงานร้านค้าปลีก มีความสามารถในการ แก้ไขปัญหา และใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มองหาช่องทางการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ความซื่อสัตย์สุจริต • วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.บริหารงานร้านค้าของที่ระลึกของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2.ติดต่อประสานงาน ศิลปิน ผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับการผลิตสินค้าเฉพาะ 3.จัดทำรายงานการขาย รายงานสินค้าคงเหลือ สภาพการขาย และผลการดำเนินงานของร้านค้า 4.วางแผน และควบคุมการใช้งบประมาณ และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6.บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย หรือ หญิง การศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี มีใจรักงานบริการ ทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี มีประสบการณ์ - สามารถเป็นพิธีกรได้และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแล รับผิดชอบ ในการรับโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาติดต่อ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน หรือ ส่วนบริการของหอศิลปฯ 2. ตอบคำถาม แนะนำ ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการหอศิลปฯ 3. ดูแลและจัดการความเรียบร้อยของส่วนงานบริการ ให้มีบรรยากาศที่ดี 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ - บัญชี มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์งานบัญชี และใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีได้ ใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้ดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำรายงานการขายสินค้า / สรุปยอดขาย / บันทึกภาษีขาย 2. จัดทำสต๊อกสินค้า 3. จัดทำเอกสารทางบัญชี ออกใบวางบิล / แจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี 4. จัดเก็บเอกสาร จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง รับโทรศัพท์ 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเอง - ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-06-13 02:14:06
รวมทั้งสิ้น 8 รายการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร939ถ.พระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน
เว็บไซต์ : www.bacc.or.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ