Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงาน Machine ประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ/สูง งานขึ้นรูปร้อน (Up-Set) และงานสั่งทำ ต้องการเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร รวมทั้งส่วนตัวและครอบครัวของเพื่อนร่วมงานเอง ดังนี้

 
  1. สมัครงาน ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความตั้งใจอยากทำงาน+  เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 3 ปี ชอบการเจรจา/ต่อรอง+  ถ้ามีความรู้เรื่องวัตถุดิบ/วัสดุที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Program Auto Fight ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจรจาติดต่อกับ Supplier เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ / วัสดุที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต รวมทั้งหา Sourcing ผู้ผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-28 ปี+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  มีความตั้งใจ/กระตื้อรื้อร้นอยากทำงาน+  มีบุคคลิกภาพ/มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำงานในฝ่ายผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงาน : Set up : CNC-Milling บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-32 ปี+  วุฒิ ม.3 - ปวส.+  Set up/วาง Process และเข้าใจ การใช้ Tooling ให้เหมาะสมกับงาน+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียน/ใช้โปรแกรม CNC-Milling ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Set up เครื่อง Machining Center
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน พนักงาน : Set up : CNC-Lathe บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-32 ปี+  วุฒิ ม.3 - ปวส.+  Set up/วาง Process และเข้าใจ การใช้ Tooling ให้เหมาะสมกับงาน+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียน/ใช้โปรแกรม CNC-Lathe ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Set up เครื่อง CNC
• Lathe
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Technician CNC-Lathe บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 27-35 ปี+  วุฒิ ปวส.- ป.ตรี+  สามารถอ่านและเขียนแบบโดยใช้ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้/ประสบการณ์ การใช้เครื่อง CNC Lathe อย่างน้อย 3-5 ปี มีความเข้าใจและสามารเขียน Program CNC Lathe ได้ดีตลอดจน มีความรู้/เข้าใจการใช้ Tooling/Condition ให้เหมาะสมกับงาน+  มีความเข้าใจ/สามารถออกแบบ JIG จับยึดชิ้นงาน และใช้ Program Microsoft Office ได้ดี+  สามารถ เขียน-อ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีบุคคลิกภาพดี กล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลในแผนก CNC
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Technician Production บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 27-35 ปี+  วุฒิ ปวส.- ป.ตรี+  มีความรู้และประสบการณ์ ในขั้นตอนการผลิต เช่น งานกลึงกัดตัดไส ฯลฯ+  สามารถอ่าน และเขียนแบบโดยใช้ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี+  ใช้ Program Microsoft Offices ได้ดี ถ้าใช้ Program Master Cam ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถ เขียน-อ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  บุคคลิกภาพดี กล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลในฝ่ายผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความตั้งใจอยากจะทำงาน+  เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. (สาขาที่เกี่ยวข้อง)+  อายุ 25-35 ปี+  เคยผ่านงานหรือมีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรหรือไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อมบำรุง เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ฝ่ายการตลาด บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.- ป.ตรี+  มีความรู้และประสบการณ์ ในขั้นตอนการผลิต เช่น งานกลึง กัด ตัด ไส ฯลฯ+  สามรถอ่านและเขียนแบบโดยใช้ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี+  ใช้ Program Microsoft Offices ได้ดี ถ้าใช้ Program Master Cam ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถ เขียน-อ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีบุคคลิกภาพดี กล้าตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อประสานงาน / พบปะลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานบัญชี บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ปวส.(บัญชี) มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี อย่างน้อย 3 ปี มีความตั้งใจจริงที่จะทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำงานทางบัญชีโดยตรง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม 02-738-1420-1- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานขับรถส่งสินค้า บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3 - ม.6 มีใบอนุญาตขับขี่ ถ้ามีประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีมอเตอร์ไซต์ เป็นของตัวเอง รู้จักเส้นทาง กรุงเทพ+ปริมณฑลเป็นอย่างดี มีความตั้งใจจริงที่จะทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถรับส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม 02-738-1420-1- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. - ปวส. มีความรู้/เข้าใจ เกี่ยวกับ เครื่องมือวัดต่างๆเป็นอย่างดี ใช้ Program Microsoft Office ได้ดี กรณีใช้ Auto cad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคคลิกดี กล้าตัดสินใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบ/ดูแล เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม 02-738-1420-1- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ฝ่ายผลิต บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 28 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความตั้งใจ/กระตื้อรื้อร้นอยากทำงาน มีบุคคลิกภาพ/มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประจำฝ่ายผลิตในโรงงาน (ประจำไลน์ผลิต)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท- โทรสอบถาม 02-738-1420-1- ส่งใบสมัครทาง E-Mail -
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:53:06
รวมทั้งสิ้น 12 รายการบริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
569 ถนนประชาพัฒนา  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง
เว็บไซต์ : www.smartmanufacturing.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ