Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เราคือบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและจีนภายใต้กิจการที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบ้านพักคนชรา ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย ดำเนินการด้วยความอบอุ่น มั่นใจ เรากำลังขยายองค์กร และกำลังมองหาผู้ร่วมงานที่กระตือรือร้นและมีศักยภาพที่จะพร้อมร่วมสร้างความก้าวหน้าไปกับเรา

 
  1. สมัครงาน หัวหน้าทัวร์ Outbound บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศอายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)+  รักในงานบริการ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีไหวพริบ+  มีความเป็นผู้นำ+  พิจารณาเฉพาะผู้มีบัตรไกด์และใบอนุญาตเท่านั้น+  หากมีประสบการณ์กรุณาระบุเส้นทางที่ชำนาญ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนนำเสนอเส้นทางใหม่ 2. นำเที่ยวต่างประเทศตามเส้นทางที่วางแผนไว้ 3. ทำงาน วันจันทร์
• ศุกร์ และ เสาร์ (ครึ่งวัน)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Sales พนักงานขายทัวร์ บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ปี+  มีใจบริการ มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร น้ำเสียงเป็นมิตร+  สามารถตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  อ่านและเขียน ภาษาไทย และอังกฤษได้+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Word และ Excel เป็นต้น+  มีความรู้และประสบการณ์งานขายและแพคเกจท่องเที่ยว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  ใช้โปรแกรมจองตั๋วเครื่องบิน "Abacus" ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จองและขาย แพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว
• จองและขาย ตั๋วเครื่องบิน
• หน้าที่อืนๆตามที่รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน Translator แปล-ล่าม จีน บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศอายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี+  รักในงานบริการ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพืวเตอร์ เช่น Microsoft Office+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี+  รอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. แปลภาษา เพื่อสื่อสารในองค์กรและเพื่อติดต่อธุรกิจ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่างๆ 4. ตอบ และรับส่ง Email และ Facebook 5. ทำงานเป็นกะ 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ / นักเรียนบริบาล, ผู้ช่วยพยาบาล (NA / PN) บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จนถึงปริญญาตรี+  มีใจรักในงานบริการ สามารถดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นได้+  จบหลักสูตรบริบาลพยาบาล (NA) หรือผู้ช่วยพยาบาล (PN) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ผู้ที่ไม่จบหลักสูตรข้างต้น แต่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถสมัครงานได้+  ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ หรือจบหลักสูตรข้างต้น สามารถเข้าอบรมภาคปฏิบัติ ก่อนปฏิบัติงานจริง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เป็นงานประจำ รังสิต ปทุมธานี • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ แต่มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ ทางศูนย์ จะฝึกอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนพร้อมทำงานได้จริง • หน้าที่ประจำคือ ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยฟื้นฟู ดูแล ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น รวมทั้งการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน อย่างถูกวิธี. สวัสดิการ WELFARE • อาหาร 3 มื้อ พร้อมที่พัก ฟรี! (สามารถเก็บเงินได้เต็มจำนวน) • ชุดเครื่องแบบ ในการทำงาน • ประกันสังคม • วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน แม่ครัว/พ่อครัว บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ+  มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี+  ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  มีประสบการณ์ด้านงานครัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่พักฟื้นและคนชรา ประจำบ้านพักคนชรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 22-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คัดสรร บุคคลกรเข้ามาทำงาน • สามารถจัดทำเงินเดือน (Pay Roll) • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี Word , Excel • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี • ดูแลรับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลทั่วทุกระบบของทั้งองค์กร • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• อื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เลขานุการ PA to Managing Director บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai nationality age 21 - 30 years old+  Bachelor Degree or higher in Financial Accounting General Management Business Administration or other related fields+  Good command of spoken & written English (Mandarin would be advantage)+  Good computer literacy : PowerPoint and EXCEL+  Pleasant personality with good interpersonal skills+  Active and well organized result-oriented high ability to work under pressure and problem solving skill as well as multi tasks skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
• Provide full secretarial and administration support to Personal Assistant to MD
• Organize general secretarial work
• Support in compiling information, presentation, minutes of meetings, tasks & activity follow
• up and coordination with other departments or individuals internally and externally
• Any other duties or assignments as requested by MD รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ: รายได้ประจำ ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก เงินรางวัล ( โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ) เงินช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานบัญชี การเงิน บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22-30+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำงบการเงิน
• ควบคุมการบันทึกบัญชีต่างๆ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Web Designer บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ+  มีความรู้ความชำนาญการเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้ดี+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีความรุ็ความชำนาญในการเขียน programing ,ออกแบบเว็บไชต์และพัฒนาเว็บไซต์,สามารถเขียน P้HP,Javascript, Jquery,XHTML/HTML5 รวมถึง CSS ได้ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Graphic Designer บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป+  มีความชำนาญโปรแกรม Adobe Illustrator Photoshop etc+  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ในการออกแบบ โลโก้ผลิตภัณฑ์และอื่นๆๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Main job is to create graphics, advertorial material for website, Facebook and other social media.
• Any other assignments.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พยาบาล บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23 -40 ปี+  จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า+  มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี+  มีใจรักในงานบริการ สามารถดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นได้+  ต้องการบุคคลที่สามารถพักอาศัยที่บ้านพักได้+  ถ้าผ่านงานห้องฉุกเฉินมาจะพิจารณากรณีเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เป็นงานประจำ รังสิต ปทุมธานี(ต้องการบุคคลที่สามารถพักอาศัยที่บ้านพักได้) 2. ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ แต่มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ ทางศูนย์ จะฝึกอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนพร้อมทำงานได้จริง 3. หน้าที่ประจำคือ ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยฟื้นฟู ดูแล ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น รวมทั้งการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน อย่างถูกวิธี. สวัสดิการ WELFARE • อาหาร 3 มื้อ พร้อมที่พัก ฟรี!(สามารถเก็บเงินได้เต็มจำนวน) • ชุดเครื่องแบบในการทำงาน • ประกันสังคม • วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน พยาบาล Admin ประจำ สำนักงานใหญ่ บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23 -33 ปี+  จบพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า+  สามารถ ฉีดยา ตัดไหม ได้+  มีประสบการณ์การทำงานสถาบันความสวยความงาม หรือศัลยกรรมตกแต่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Admin ให้ข้อมูลลูกค้าชาวต่างชาติ จีน
• ฉีดยา ตัดไหม
• หรือตามที่ได้รับมอบหาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้ช่วยพยาบาล NA บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย 25-40 ปี+  ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาล NA+  ·มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  มีใจรักในงานบริการ สามารถดูแลผุ้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นได้+  สามารถพักอาศัยที่บ้านพักได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เป็นงานประจำ รังสิต ปทุมธานี(ต้องการบุคคลที่สามารถพักอาศัยที่บ้านพักได้) • ผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล NA • หน้าที่ประจำคือ ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยฟื้นฟู ดูแล ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น รวมทั้งการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน อย่างถูกวิธี. สวัสดิการ WELFARE • อาหาร 3 มื้อ พร้อมที่พัก ฟรี!(สามารถเก็บเงินได้เต็มจำนวน) • ชุดเครื่องแบบในการทำงาน • ประกันสังคม • วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Sale ·อสังหาริมทรัทย์ บริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 18 ปีขึ้นไป ขยันมีความอดทน รักในการบริการ มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พาลูกค้าไปดูห้อง บ้าน คอนโด ที่ดิน
• แนะนำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามความต้องการของลูกค้า
• ดำเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร :
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:39:07
รวมทั้งสิ้น 14 รายการบริษัท เถาจือ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3332 อาคารวิวัฒน์ชัย ชั้น 5 ห้อง 5B ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ