Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > Wasabi IT Services Co., Ltd.

 

Wasabi IT Services Co., Ltd.

WASABI ITS are an established company with highly capable and experienced personnel. We are ready to assist our customer for high performing IT services. WASABI ITS provide professional consultation to develop the most appropriate IT process framework based on the best practice complying with ITIL f

 
  1. สมัครงาน Business Analyst Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors Degree or higher+  Prefer IT background but not necessary+  Good at presentation skill & documentation+  Self-learning energetic enthusiastic and good team player+  High responsibility+  Willing to work hard and under pressure+  Strong analytical skills both quantitative and qualitative+  Able to cope with tight deadlines+  Microsoft Office suite+  Excellent written and spoken English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Conducts research and analysis to quantify business opportunities and issues:
• ANALYSIS AND SOLUTION DEFINITION
• Works with business unit to address opportunities for improvements in processes and to mitigate issues.
• Facilitates transfers of information and problem resolution between business units.
• Analyzes business processes. TECHNICAL RECOMMENDATION AND TESTING
• Understands technical design specifications
• Defines test conditions
• Conducts testing according to plan
• Communicates needed changes to development team. PROJECT EXECUTION
• Understands the necessity of project standards and applies them consistently
• Prioritizes multiple tasks effectively
• Understands the components of running a fiscally successful project
• Manages resources in accordance with project schedule
• Consistently delivers high
• quality services to clients
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776857 ชื่อตำแหน่งงาน Business Analyst ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Sales Executive Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิคภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะเจรจา มีความสามารถในการอธิบาย และนำเสนองานขายได้ดี+  สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ สามารถดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มติดต่อจนจบกระบวนการขายได้+  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น+  มีค่า Incentive

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการหาลูกค้า เพื่อเข้าถึงผู้สนใจในงานบริการด้าน IT Outsourcing Services
• ติดต่อลูกค้า นัดหมายประชุมเพื่อนำเสนองานบริการด้าน IT Services ร่วมกับ Pre
• Sales
• ทำงานด้านเอกสารในเชิงงานขาย เช่น QUOTATION, CONTARCT เป็นต้น
• วางแผน และนำเสนอผ่านช่องทางในรูปแบต่างๆ เช่น E
• Mail, Web & Internet, Social Media เป็นต้น
• ดูแลลูกค้า ประสานงานทีมบริการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ รวมถึงการแก้ไขติดตามปัญหาหลังการขาย
• รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานและลูกค้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรามอินทรา  เขตคันนายาว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน IT Helpdesk Support Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Helpdesk Support หรือ IT Support+  มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น ด้าน Hardware Software เช่น Windows XP/7 MS Office 2007/2010+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับปัญหาการใช้งานด้านไอที พร้อมบันทึกลงระบบ IT Helpdesk System (Ticketing System)
• แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอทีเบื้องต้นทางโทรศัพท์
• ส่งงานต่อให้กับ 2
• Tier IT Support กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
• ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น เช่น Printer
• ดิตตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/7/8, MS Office 2007/2010
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 784020 ชื่อตำแหน่งงาน IT Helpdesk Support ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน System Administrator Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน System Administrator หรือ IT/System Support+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware Software OS Windows Server 2003/2008+  สามารถติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ และ Server ได้+  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้พอสมควร+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Windows Domain Server 2008, File Shared Server, Print Server, VMWare, Sysmantec Backup เป็นต้น
• ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น UPS, อุณหภูมิ, เครื่อง server ต่างๆ เป็นต้น
• ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/7/8, MS Office 2010/2012 เป็นต้น
• ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้าน Hardware และ Software
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
• ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 782727 ชื่อตำแหน่งงาน System Administrator ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน IT Support Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT Support หรือ IT Helpdesk Suppor+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware Software OS+  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้พอสมควร+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอที
• ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นได้ เช่น Printer, Network Switch
• ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/7/8, MS Office 2007/2010/2012
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม
• ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 779634 ชื่อตำแหน่งงาน IT Support ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย IT/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Junior IT Support (ประจำพระราม 3) Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware Software OS+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอที
• ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นได้ เช่น Printer
• ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/ 7/ 8, MS Office 2007/ 2010/ 2012
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790421 ชื่อตำแหน่งงาน Junior IT Support (ประจำพระราม 3) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Network Engineer Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Network Administrator หรือ Network Engineer+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Network ทั้ง LAN และ WAN รวมถึง Firewall และ IDS+  สามารถติดตั้ง ดูแล และออกแบบ ระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ได้+  * หากมี CCNA Certification จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้พอสมควร+  มีใจรักงานบริการและทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้าน Network ภายในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
• ออกแบบ ติดตั้ง ระบบ Network ภายในองค์กร (L2 และ L3 Switch)
• ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ Network รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall และ IDS)
• ประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) WAN Link เพื่อตรวจสอบแก้ไข กรณีตรวจพบปัญหาการใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 799358 ชื่อตำแหน่งงาน Network Engineer ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน IT Helpdesk Support @Sumutprakarn Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Helpdesk Support หรือ IT Support+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware Software OS+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอที
• ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นได้ เช่น Printer, Network Switch
• ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/7/8, MS Office 2007/2010/2012
• ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้าน Hardware และ Software
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม
• ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 798500 ชื่อตำแหน่งงาน IT Helpdesk Support @Sumutprakarn ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน SAP SD Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's degree in Computer Science Computer Engineer or Information system+  2-3 years of experience in ERP application support in SAP SD module+  Experience - at least 2 Full Cycle of SAP Implementation and SAP SD support as level 1+  Effective communication Pro-active and Results Oriente+  Have customer mindset and analytical skills+  Good English skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Ensure efficient deployment of standard business processes & applications
• Deploy standard business processes & applications within sites and shared services
• Train & support business users.
• Ensure functional & technical coherence between Group standards and local implementation. 2. Collects business needs and best practices
• Collect, specify, promote and pilot new business features not yet covered by standards.
• If necessary specify and implement local solutions to cover local needs.
• Exchange and capitalize best practices with others business analysts. 3. Measure payback and benefits though physical indicators
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 804652 ชื่อตำแหน่งงาน SAP SD ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย IT/Admi
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน SAP FI/CO Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's degree in Computer Science Computer Engineer or Information system+  3-5 years of experience in ERP application support preferable SAP SDQMPU module+  Good understanding of the business process and manufacturing system+  Effective communication Pro-active and Results Oriented+  Have customer mindset and analytical skills+  Solid Computer skills (Excel Word SAP ...etc)+  Thai and English (Fluent English speaking)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Work closely with site key
• users of sales , Quality, and purchase to set
• up and complete their business requirement
• Day to day SAP Module SD,PU,QM application Support at operation level (2nd Level Support)
• Ensure the smoothly SAP operation at month
• end closing relate to SD,PU,QM
• Follow up closely the test with Key users
• Day to day BW (Business Warehouse) support at operation level (1st level Support)
• Improve best practices for SD,QM,PU Domain
• Other tasks might be required depending on business situation
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 804461 ชื่อตำแหน่งงาน SAP FI/CO ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย IT/A
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน IT Support ( Rama 4 ) Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Helpdesk Support หรือ IT Support+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware Software OS+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอที
• ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นได้ เช่น Printer, Network Switch
• ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/7/8, MS Office 2007/2010/2012
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม
• ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน IT Support @Rayong Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware Software OS+  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้พอสมควร+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอที
• ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นได้ เช่น Printer, Network Switch
• ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/7/8, MS Office 2007/2010/2012
• ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้าน Hardware และ Software
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเหมาะสม
• ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787841 ชื่อตำแหน่งงาน IT Support @Rayong ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน System Analyst Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ PL / SQL+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และมีทักษะในการวิเคราะห์โปรแกรม+  มีความรู้เกี่ยวกับงานประกันจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร+  ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีมที่ดีและมีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Assist developers interfacing to the database with client
• server tools. Plan out routine tasks, coordinate security scheme with developer and fine
• tune of query scripts for the best performance and accuracy. • Assist in testing and implementation of application software. • Assist in the development of sound database queries and applications that work with the database management system. • Coordinate to interface application to database with client
• server tools. • Coordinate with users, proactively planning with user in preparing for maximum productivity and assist users to get the job done on schedule more smoothly. • Others assigned duties.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 817706 ชื่อตำแหน่งงาน System Analyst ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน อินทีเรีย (มัณฑนากร) Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง งานตกแต่งภายในงานสถาปัตย์+  สามารถเดินทางด้วยตนเองได้ หรือมียานพาหนะของตนเอง+  เขียนแบบด้วย Auto Cad ได้+  เขียน sketch up or 3D Max ได้+  สามารถเขียนรายละเอียด ของเฟอร์นิเจอร์ งานผนัง งานตกแต่งได้+  สามารถทำรายการประเมินราคา วัสดุได้+  หากมีประสบการณ์รับเหมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำ presentation ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เขียนแบบโดยAuto Cad 3d Max or Sketch up ได้ เพื่อเขียนงานเฟอร์นิเจอร์งานออกแบบผนัง
• ควบคุมผู้รับเหมา ให้ส่งมอบงานลูกค้าได้
• ออกแบบเขียนแบบอินทีเรีย ควบคุมงาน ประมาณราคาได้ มีความมุ่งมันไปกับองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรามอินทรา  เขตคันนายาว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน IT Application Training Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการ Training ภายใน และภายนอกองค์กร+  สามารถสอนการใช้งานให้ Dealer เกี่ยวกับโปรแกรมในระบบที่บริษัทมีอยู่ได้+  มีการถ่ายทอด และสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบและปฏิภาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้+  มีใจรักงานบริการและทำงานเป็นทีมได้+  หากมีความรู้เกี่ยวกับ Computer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Training User (Dealer Management System)
• Support Incident and Application
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 822242 ชื่อตำแหน่งงาน IT Application Training ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย อื่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน System Administrator @Rayong Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 26 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน System Administrator หรือ IT/System Support+  มีความรู้ความเข้าใจและการแก้ปัญหาการใช้งานด้าน Hardware Software OS Windows Server 2003/2008+  สามารถติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ และ Server ได้+  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้พอสมควร+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Windows Domain Server 2008, File Shared Server, Print Server, VMWare, Sysmantec Backup เป็นต้น
• ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server และอุปกรณ์ภายในห้อง Data Center ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น UPS, อุณหภูมิ, เครื่อง server ต่างๆ เป็นต้น
• ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานพื้นฐานได้ เช่น Windows XP/7/8, MS Office 2010/2012 เป็นต้น
• ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้าน Hardware และ Software
• วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
• ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 835920 ชื่อตำแหน่งงาน System Administrator @Rayong ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Sale / เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่+  มีอัธยาศัยดีมีทักษะในการเจรจา+  อายุ 28 - 45 ปี+  จบการศึกษาม.6 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ Sale ขายเฟอร์นิเจอร์น้อย 2 ปี+  มีความเป็นมืออาชีพ Sale สามารถเสนอขายงานได้ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าแนะนำโปรโมชั่น พร้อมทั้งรับออเดอร์จากลูกค้า 2.รักษาฐานลูกค้าของบริษัท หาลูกค้าใหมเ่พือรักษายอดขายของบริษัท 3.ทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและรายงานการสั่งซื้อ 4.สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงรามอินทรา  เขตคันนายาว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน Business Analyst (IT Production Support) Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือหญิง อายุ 25-35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงาน Business Analyst หรือ งาน IT Production Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้พอสมควร+  มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นได้
• ให้บริการสนับสนุนวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการร้องขอไปยังนักพัฒนาสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบ/แอพพลิเคชั่น ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานและการปรับแต่ง
• สามารถให้บริการระบบและเตรียมความพร้อมในการใช้งานและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษได้
• สามารถจัดทำงานเอกสารการตรวจสอบการดำเนินงานได้
• สามารถปรับใช้/ดำเนินการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้
• ประสานงานและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
• สามารถตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนครบถ้วน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 788866 ชื่อตำแหน่งงาน Business Analyst (IT Production Support) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Programmer (Java or C#.Net) รับสมัครด่วน ! Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการพัฒนางาน Web Application โดยใช้ C#.Net ในการพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้งาน Visual Studio .NET ได้+  มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมภาษาอื่นๆได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี+  มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และมีความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นและวิเคราะห์รายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย
• ควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์
• จัดทำคู่มือในการใช้งาน
• วิเคราะห์ พัฒนา และทดสอบการใช้งานของแอปพลิเคชั่น
• แก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ ปฏิบัติงาน วันจันทร์
• ศุกร์ เวลา 8.30
• 17.30 น. หยุดเสาร์
• อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Project Manager ( Chonburi / Rayong ) Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารงานอุตสาหกรรม บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากเคยควบคุมดูแลงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯต่างๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง+  มีความทุ่มเทต่อหน้าที่ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ+  มีความสื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ ต่อองค์กร+  สามารถ พูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมารตรฐาน เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้
• กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• กำกับดูแลจัดทำแผนการประจำเดือน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนงานที่องค์กรวางไว้
• บริหารความขัดแย้งต่างๆ ในการดำเนินของแต่ละโครงการ เพื่อให้งานต่างๆในแต่ละโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน
• ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
• ติดตามผล รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
• สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
• ประสานงานกับโครงการอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดของหน่วยงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน IT Project Manager Wasabi IT Services Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย หรือหญิง อายุ 34 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจด้าน Project Management เป็นอย่างดี มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน IT Project Management มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้พอสมควร หากมีความรู้ความเข้าใจด้านระบบ Payroll จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Manages the Roll out of Payroll outsourcing across Thailand clusters (4 sites)
• Manages and Control supplier deliveries to meet a requirement in term of cost, delivery and quality
• Manages and coordinates with site Management to implement the change management according to steering committee decision
• Troubleshooting and ensure each site payroll project meet timeline, successful with zero defect
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail- - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-08-04 02:24:05
รวมทั้งสิ้น 21 รายการWasabi IT Services Co., Ltd.
437/17 ซ.สวนพลู 8  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร
เว็บไซต์ : www.wasabiits.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ