Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

 

บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ทำจากผ้า
การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Graphic Design บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ นิเทศศิลป์
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านการออกแบบถ้าสามารถวาดการ์ตูนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วาดรูประบายสี โดยมือหรือทำโดยคอมพิวเตอร์ ทำอาร์ตให้สินค้าทุกยี่ห้อ ทำอาร์ตตาปัก, อาร์ตตาสกรีน ออกแบบสินค้าบางยี่ห้อ เช่น Promotion สินค้าเด็ก
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ มนุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ หากมีประสบการณ์ในด้านงานบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ทั้งหมด และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารสินค้า การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อลูกค้า, รับผิดชอบสินค้ากลุ่ม Whole sale (สินค้าเด็ก, ทั่วไป)ให้เป็นไปตามแผนงาน รับและบริหารยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ทำแผนการส่งออกสินค้า, แผนการส่งมอบและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  4. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบยอดขายหาลูกค้าใหม่กลุ่มโปรโมชั่น (สินค้าเด็ก, ตุ๊กตา) ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จัดทำแผนการหาลูกค้า, ใบแจ้งรายละเอียด
• เสนอราคา พัฒนา, หารูปแบบสินค้าใหม่ๆ ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีความขยันตั้งใจทำงาน • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์รายการทางบัญชีรับเงิน
• จ่ายทั่วไป จัดทำเอกสารจ่ายชำระหนี้ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำแบบยื่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภพ.30, ภธ 40 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ เช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับและเงินมัดจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้างรายวัน รายเดือน 1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลกระบวนการสรรหาว่าจ้างทั้งกระบวนการ ติดตามการประเมินผลทดลองงานของพนักงาน งานประกันสังคม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลการขาย บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
• วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาการขาย , การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำข้อมูลการขาย, สรุปตัวเลขสถิติ เพื่อการประชุมวาระ จัดทำสรุปสินค้าที่ขายและสต็อกคงเหลือ พิมพ์สรุปยอดขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหาคลังสินค้า บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศหญิง อายุ 20-26 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบเป้าหมายการออกสินค้า พัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ติดตามและวิเคราะห์ตัวเลขการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อลูกค้านำเสนอขายสินค้า รับและบริหารยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานระหวางลูกค้ากับบริษัท มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงาน จป., 5ส
• มีความรู้งานประกันสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเรื่องความปลอดภัย, 5ส แรงงานสัมพันธ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

  11. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารการตลาด
• ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการนำเข้าส่งออก

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมบริหารการจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย หา Order ใหม่หรือลูกค้าต่างประเทศ ทำการติดต่อร้านค้าต่างประเทศเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ดูแลการทำเอกสารนำเข้า
• ส่งออก เพื่อส่งต่อให้กับ Shipping
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ แผนกบุคคล

2008-07-11 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 11 รายการบริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
522/215 ซอยพัฒนาการ 1 สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 022944689 , 022944690 , 022948874
 แฟกซ์ : 022948870
เว็บไซต์ : rainflowerclub.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ