Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด

 

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด

เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2007 ถึงปัจจุบัน บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์และอุปกรณ์เสริมความงาม ภายใต้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถและมีไฟในการทำงาน สามารถทุ่มเทกายและใจในการพัฒนา ให้องค์กรเติบโตและก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

 
  1. สมัครงาน พนักงานการตลาดออนไลน์ บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบ ป.ตรี ขึ้นไป ในสาขาออกแบบฯ+  มีประสบการณ์การทำงานสื่อออนไลน์+  สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator Photoshop ได้+  มีความขยันอดทน และซื่อสัตย์+  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนด+  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถเรียนรู้และรองรับงานใหม่ๆได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีความรู้เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ สีและวัสดุการพิมพ์ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสริมความงาม มีรสนิยมดี
• ทำหน้าที่ปรับ artwork ที่มีให้เป็นขนาดตามที่ต้องการ
• ใช้งาน Illustrator, Photoshop
• สนใจงานผลิตภัณฑ์ความงามและมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิงชาย+  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน+  มีความสามารถพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี+  มีความขยันอดทน รับความกดดันในงานที่ได้รับ+  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
การจัดทำแฟ้มประวัติของพนักงานและข้อมูลต่างๆ ดูแลงานบริหารทั่วไปของฝ่ายธุรการและพัสดุ เป็นต้น, บันทึกประวัติและฐานข้อมูลการฝึกอบรม/เพิ่มพูนความรู้ของพนักงาน, จัดฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานพร้อมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ และค่ารักษาพยาบาล, จัดทำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษี เพื่อนำไปยื่นกับกรมสรรพากร, ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงานด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดประกาศ ประกาศทาง internet , ทำการสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี, การสรรหาและคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย/งาน, การประเมินความก้าวหน้าในสายงาน – เชี่ยวชาญ ฯลฯ, งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน Sales /Sales Supervisor บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี+  มีใจรักงานบริการและงานขาย+  มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น อดทน+  มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตำแหน่ง Sales 1.จัดทำแผนการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.ดูแลฐานลูกค้าเดิม 3.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 4.รับผิดชอบในยอดขายที่ได้รับ 5.นำเสนอช่องทางในการจัดจำหน่าย 6.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง Sales Supervisor 1.บริหารทีมงานขาย เพื่อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้า 2.ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ดูแลลูกค้าเดิมเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 3.ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของทีม ุุุ4.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 775784 ชื่อตำแหน่งงาน Sales /Sales Supervisor ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักงานขาย/Sal
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน กราฟฟิก บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ป.ตรี+  สามารถใช้โปรแกรม Illustration Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในทางการออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  อายุ 25 – 35 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
• แก้ไขงานด้วยโปรแกรมต่างๆได้
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/บัญชีเจ้าหนี้ ด่วนมาก !! บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี+  ผ่านประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีโดยตรง 1 ปีขึ้นไป+  มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น อดทน+  มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงาน วันจันทร์ถึงเสาร์ได้+  **ยินดีตอนรับเด็กจบใหม่**

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บัญชีต้นทุน 1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Price list ส่วนลด และฐานภาษีสำหรับส่งออก 2.จัดทำ Mater data 3.ตรวจนับวัตถุดิ 4.เตรียมข้อมูล พร้อมตรวจสอบการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้า บัญชี้เจ้าหนี้ 1.ตรวจสอบรายการบัญชีทั้เจ้าหนี้ 2.จัดทำและนำส่งรายการภาษี ภงด.1, 1ก, 3,53 3.จัดทำรายงานทางการเงิน รายงานภาษี นำส่งให้เป็นตามกำหนด, จัดให้มีการทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานขับรถ/พนักงานคลังสินค้า ด่วนมาก !! บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิม.3 ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่งพนักงานคลังสินค้าและพนักงานขับรถ)+  มีบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย+  มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เตรียมของขึ้นรถพร้อมส่งลูกค้า 2.ส่งของให้กับลูกค้าตามใบส่งซื้อ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ช่างภาพและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้โปรแกรม Adobe ได้เป็นอย่างดี+  ทนแรงกดดันได้ดี+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ถ่ายภาพสินค้า ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อตามสคิปที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง • รีทัชภาพเพื่อนำมาใช้ลงนิตยสารและลงเว็ปไซต์ • ควบคุมและดูแลอุปกรณ์การถ่ายภาพ • ออกแบบและตกแต่งสินค้าได้ • มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่อยู่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน หัวหน้าแผนกคลังสินค้า บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี+  สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ ได้+  มีใบขับขี่รถยนต์+  ขยัน อดทน+  ซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสินค้าและวัตถุดิบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลังของพนักงานคลังสินค้า 7. บริหารจัดการอัตรากำลังให้สามารถปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา 9. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Marketing Online บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปี ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Illustration Photoshop ได้ ทดแรงกดดันได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านเครื่องสำอางค์ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลสื่อ Online ทั้งหมด • วางแผนการการตลาดออนไลน์ • วางแผนจัดทำวีดีโอพรีเซ็นสินค้าแต่ละ Product ที่เข้ามา • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Creative Marketing Online Head (Cosmetic) รับสมัครด่วน ! บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี มีประการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้าน Social Media มีความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ สามารถใช้โปรแกรม Adobe photoshop ได้ดี มีความเป็นผู้นำสูง หากมีประสบการณ์ด้าน เครื่องสำอางค์มาก่อน รับพิจราณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
• จัดกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้าได้ทราบและรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนสื่อส่งเสริมการขาย
• มีความรู้ด้านทางการตลาดเป็นอย่างดี
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Sale Event (Part-time/Full Time) บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-1 ปีขึ้นไป มีใจรักการบริการ สามารถทนแรงกดดันได้ดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกบูธขายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Sale Event ศูนย์สิริกิต (Part-time/Full Time) บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิงชาย อายุไม่เกิน 40 ปี มีใจรักด้านบริการ มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี มีความสามารถเชียร์สินค้าได้ดี สามารถทนแรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายสินค้าตามพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ตั้งแต่วันที่ 10
• 13 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานขาย กรุงเทพฯ บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี ขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ มีใจรักการบริการ สามารถทดแรงกดดันได้ดี มีรถยนต์ส่วนตัว หากมีประสบการณ์ด้านขายเครื่องสำอางค์ รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อกับร้านค้าปลีก
• ส่ง ในพื้นที่ กรุงเทพฯที่ได้ดูแล • เสนอสินค้า • หาฐานลูกค้าใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mailสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:50:10
รวมทั้งสิ้น 13 รายการบริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
119/11 ซอยรามอินทรา23  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ