Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

 

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)

 
  1. สมัครงาน นักสำรวจร้านค้า สาขาศรีสะเกษ ด่วน มาก!! ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่+  สามารถใช้โปรแกรม excel เบื้องต้นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกสำรวจร้านค้า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• หลังจากเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้มาคีย์ด้วยโปรแกรม Excel ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัด : ศรีสะเกษ
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน นักสำรวจร้านค้า สาขาอุบลราชธานี ด่วน มาก!! ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่+  สามารถใช้โปรแกรม excel เบื้องต้นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกสำรวจร้านค้า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• หลังจากเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้มาคีย์ด้วยโปรแกรม Excel ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร -ชาวไทย ,ต่างชาติ ด่วน ! ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปี+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล+  สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับพอใช้+  มีความชำนาญในเส้นทางทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด+  * มีเงินเดือนประจำ พร้อมทั้งสวัสดิการบริษัทฯ *+  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด+  214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)+  ผู้สมัครที่สนใจกรุณายื่นใบสมัคร E-mail recruit@thainamthip.co.th

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ 3.ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน **ต้องการผู้สมัครใกล้พื้นที่ สุขุมวิท ทองหล่อ เอกมัย พระโขนง หลักสี่ ดอนเมือง ตลาดพลู ท่าพระ บางกอกน้อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 441564 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร -ชาวไทย ,ต่างชาติ ด่วน ! ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ช่างเทคนิคไฟฟ้าตู้เย็น สาขาโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่+  หากมีปีระสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานรับผิดชอบการซ่อมเครื่องและอุปกรณ์ Cold Drink และเครื่อง Fountain ที่เสียอยู่ในตลาด ให้กลับมาพร้อมใช้ได้ตามปกติ
• รับผิดชอบการควบคุมทรัพย์สิน และปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนดโดยเคร่งครัด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบเทียบ ประจำโรงงานรังสิต ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์เครื่องมือวัด หรือสาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า+  มีความรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ของโรงงาน และสายงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดของทางบริษัท
• ในกรณีที่มีเครื่องมือชำรุด ต้องทำการซ่อมแซม ปรับแจ้ง หรือเปลี่ยนอะไหล่
• สามารถเดินทางไปทำการสอบเทียบตามที่จุดใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 770286 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบเทียบ ประจำโรงงานรังสิต ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/L
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาด (Market Developer) ประจำพื้นที่เขตเทพารักษ์ สมุทรปราการ ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในด้านการคำนวณ+  มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ+  มีทักษะในการโน้มน้าว และการเจราต่อรองที่ดี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Principle Responsible) พัฒนาร้านค้าในเขตพื้นที่โรงเรียน และร้านอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย โดยนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ เข้าเยี่ยม และจัดการสินค้ารวมทั้งดูแล การใช้งานของอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ ที่บริษัทจัดให้กับร้านค้า รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบริการอุปกรณ์ [Equipment Service Supervisor] ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านครื่องทำความเย็นและการบริหารงานด้านบริการ อย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีภาวะความป็นผู้นำ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี+  สามารถขับยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอื่นๆได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ
• จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางานติดตั้งถอดถอนและงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain
• กำกับให้มีการตรวจสอบการประกันคุณภาพเครื่องดื่มที่ผสมด้วยเครื่อง Fountain
• พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคด้านงานซ่อมในร้านลูกค้าและการบำรุงรักษา เครื่อง Fountain เพื่อให้เครื่อง Fountain ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• บริหารการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานติดตั้งถอดถอน, งานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ให้การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
• ดำเนินการในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบ GMP/ Safety/ Quality/ Environment
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772208 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกบริการอุปกรณ์ [Equipment Service Supervisor] ประเภทงานหลัก
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ช่างยนต์ สาขาชลบุรี ด่วนมาก ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-35 ปี+  จบวุฒิ ปวช. ช่างยนต์ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หรือ ปวส. ช่างยนต์ ขึ้นไป+  มีความรับผิดชอบสูง+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะตามข้อกำหนดขอบริษัทฯ
• บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติตามแผนงานของทางบริษัทฯ
• บันทึกข้อมูลการซ่อม และดำเนินการตรวจติดตามต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน หัวหน้างานบริหารวัตถุดิบ ประจำโรงงานรังสิต      ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานในสายโรงงานมาอย่างน้อย 3 ปี+  เคยทำงานในระดับหัวหน้างาน และมีประสบการณ์มาอย่างน้อย 3 ปี+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการจราจร และเส้นทางการขนย้ายวัตถุดิบภายในบริเวณพื้นที่จัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ควบคุมและติดตามการปฎิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องตามมาตราฐาน
• วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อนำวัตถุดิบเข้าโรงงานให้เหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บและเพียงพอต่อการผลิต
• ทำรายงานสรุปผล ประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด 
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 774202 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้างานบริหารวัตถุดิบ ประจำโรงงานรังสิต      ประเภทงานหลัก วิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานบันทึกข้อมูล (ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ด่วนมาก ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Microsolf Office ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้านงานบันทึกข้อมูลอย่างอย่าง 1 ปี+  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแจ้งซ่อมตู้เย็น
• รับข้อมูลเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา และมาคีย์ข้อมูลลงระบบ
• สามารถนำข้อมูลที่บันทึกลงระบบแล้วนั้น ไปให้ข้อมูลกับหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 774189 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบันทึกข้อมูล (ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ด่วนมาก ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานจัดส่ง –สัญญาจ้างพิเศษ (ประจำโรงงานรังสิต,ปทุมธานี,โคราช) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปวช.ปวส.สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์( Word Excel)+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่และความรับผิดชอบ: รวบรวมคัดแยก จัดเรียงและตรวจสอบเอกสารขนส่ง,เอกสารประกอบการขาย,และเอกสารอื่นๆที่อาจตกค้างในการส่งสินค้าจากลูกค้า และสาขาต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำสรุปงานประจำวัน ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้า หรือประสานงานกับคลังสินค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ชำรุดจากสาเหตุการส่งสินค้า ทำการติดตามรถรับจ้าง(Third Party) ให้จัดส่งสินค้าให้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยประสานกับผู้รับเหมาช่วงในการติดตามการขนส่ง จัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย และเอกสารประกอบการจัดส่ง โรงงานรังสิต เบอร์ 091
• 1193006 โรงงานปทุมธานี เบอร์ 091
• 1193005 โรงงานโคราช เบอร์ 091
• 1193009
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 778683 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานจัดส่ง –สัญญาจ้างพิเศษ (ประจำโรงงานรังสิต,ปทุมธานี,โคราช) ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้า (Warehouse Head) ประจำสาขาพิษณุโลก ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(ทุกสาขา)+  มีประสบการณ์งานคลังสินค้าอย่างน้อย 1- 2 ปี+  มีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาได้ดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ+  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและควบคุม การจัดเก็บและทำลาย ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
• ควบคุมการจัดการงานคลังสินค้า สินค้าคงคลัง ทรัพย์สินและพัฒนาการดำเนินงานภายในคลังสินค้า
• ควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณ
• ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
• วิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของคลังสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786465 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าคลังสินค้า (Warehouse Head) ประจำสาขาพิษณุโลก ประเภทงานหลัก คลั
จังหวัด : พิษณุโลก
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานขายล่วงหน้า สาขาราชบุรี ด่วน ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป+  ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานขาย และการบริการลูกค้า+  มีรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งใบอนุญาตขับขี่พร้อม+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบยอดขาย เสนอขายสินค้า ดูแลร้านค้าลูกค้า ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าเยี่ยมร้านค้า จัดการสินค้า รวมถึงดูแลอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และภาพแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 492815 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขายล่วงหน้า สาขาราชบุรี ด่วน ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พน
จังหวัด : ราชบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน พนักงานขายล่วงหน้า (สุรินทร์) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ม.6 / ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองได้ดี+  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Mixing Leader ประจำโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี+  ต้องมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพหรือด้านการผลิต อย่างน้อย 3 ปี+  มีประสบการณ์บริหารและควบคุมทีมงาน รวมถึงดูแลกำลังพล อย่างน้อย 3 ปี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้โปรแกรม Microsolf Office ได้+  หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจผลิตอาหาร หรือธุรกิจเครื่องดื่มมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำแผนงาน งบประมาณ กำลังพล ให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท
• จัดทำแผนขั้นตอนการควบคุม ประเมินกระบวนการผสม การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สอดคล้องกับมาตราฐาน
• ทดสอบและประเมินกระบวนการผสม ปรับคุณภาพน้ำให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 791176 ชื่อตำแหน่งงาน Mixing Leader ประจำโรงงานปทุมธานี ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน Student Internship Program 2016 (โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3+  คณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อุตสาหการ+  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)+  คณะบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป+  คณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา+  เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.75

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกตำราให้กับ คนรุ่นใหม่ “2016 Student Internship Program” เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสเรียนรู้ และมีประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นมืออาชีพในแต่ละด้าน โดยคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 2 เดือน ณ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด **วันและเวลา ในการฝึกงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.** *** สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2559 ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Market Analyst ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป+  ต้องมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข วิเคราะห์ตลาด อย่างน้อย 2 ปี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี+  มีความรับผิดชอบสูง+  สามารถยืดยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน+  สามารถใช้ Word-Excel-และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี+  มีความเป็นผู้นำ+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนแบ่งเป้าหมาย วิเคราะห์ติดตามการขายและรายการส่งเสริการ ศึกษายอดขายของแต่ละ Channel / พื้นที่ เพื่อประเมินโอกาสทางการตลาด เสนอต่อ Sales & Marketing Analysis Director และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลการประชุมประจำเดือน/ ไตรมาส / รายปี และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องขาย ควบคุมงบการตลาดในแต่ละส่วนของสำนักงานผู้อำนวยการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 794477 ชื่อตำแหน่งงาน Market Analyst ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย วิจัยตลาด ประเภทธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน พนักงานขายล่วงหน้า (ชัยภูมิ) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ม.6/ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านงานขาย งานการตลาด+  มีทักษะในการสื่อสาร เสนอขาย และการเจรจาต่อรองได้ดี+  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
• เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด + รายการส่งเสริมการขาย ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน พนักงานยกสต๊อก สาขาสระบุรี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 19-36 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิ+  ผ่านการเกณฑ์ทหาร+  สามารถเข้างานเป็นกะได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการจัดเรียงสินค้า ยกลังผลิตภัณฑ์ ในคลังสินค้า
• สามารถทำงานเข้ากะได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 778771 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานยกสต๊อก สาขาสระบุรี ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน ช่างกลโรงงานและช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-35 ปี+  จบ วุฒิ ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเมคคาทรอนิคส์ช่างยนต์+  สามารถใช้งานเครื่องกลึง เครื่องกัดในระบบ Manual ได้พอควร+  สามารถเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สอาร์กอนได้+  สามารถอ่านแบบเครื่องกลและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ระดับพื้นฐานได้+  มีประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นหรืองานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-2 ปี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้+  สามารถ เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนในการผลิต รวมทั้งจัดเตรียม , ซ่อมแซม Spare Parts ให้สามารถพร้อมใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 719588 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างกลโรงงานและช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำโรงงานปทุมธานี ประเภทงานหลัก ช่างเท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาชะอำ ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิ ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในงานตรวจนับสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีทักษะความรู้ในงานคลังสินค้า+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้+  สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและดำเนินการับ
• จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต
• ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม
• ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก
• ตรวจนับสินค้าและจัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
• ดำเนินการควบคุมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัด : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน พนักงานประสานงานฝึกอบรม (สัญญาจ้างรายปี) พิจารณานักศึกษาจบใหม่ ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล/ ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ** พิจารณานักศึกษาจบใหม่ **+  มีประสบการณ์ ด้านการจัดงานฝึกอบรม หรือสนับสนุนงานฝึกอบรม ภายในและภายนอก อย่างน้อย 1 ปี+  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ+  มีทักษะการสื่อสารที่ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel PowerPoint ได้+  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ รวมถึงปฏิบัติงานในวันหยุดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและประสานงานการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ สนับสนุนการจัดฝึกอบรมพนักงาน (Internal Training , External Training) • ดูแลและติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น การจองสถานที่อบรม โรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม เป็นต้น • จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม แบบประเมินผล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรม พื้นที่ส่วนต้อนรับและ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากร ลูกค้า และพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม • ต้อนรับลูกค้า ดูแลเรื่องการลงทะเบียนฝึกอบรม หรือผู้ที่มาติดต่อด้วยความสุภาพและเป็นมิตร • จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูลในระบบเพื่อยื่นขอรับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Assistant) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีบุคลิกภาพที่ดี มีความคิดเชิงบวก และมีความคิดสร้างสรรค์+  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติงานต่างๆจากสาขา และหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• พร้อมจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับการขออนุมัติงานต่างๆเพื่อให้ง่ายต่ออนุมัติและตัดสินใจ
• ตรวจเช็คเอกสารเข้า
• ออก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆของแต่ละสาขาที่ส่งเข้ามา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
• ให้การช่วยเหลือสาขาหรือหน่วยงานอื่นๆที่ติดต่อและขอข้อมูลรวมถึงประสานงานให้เกิดความสะดวกด้านต่างๆ
• จัดเตรียมการประชุม จัดหาวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน ให้มีพอเพียงกับความต้องการของหน่วยงาน
• ประสานงานกับส่วนกลาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานการตลาด, การจัดรายการส่งเสริมการขาย ฯลฯ
• ประสานงานกับสาขา เกี่ยวกับการขอข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 801130 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Assistant) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุร
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน พนักงานขาย สาขามุกดาหาร ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 21-30 ปี+  วุฒิ ปวส ขึ้นไป+  มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองได้ดี+  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน พนักงานขาย สาขาจังหวัดเลย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 21-30 ปี+  วุฒิ ปวส ขึ้นไป+  มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองได้ดี+  มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน นักวิเคราะห์ระบบจัดจำหน่ายและระบบบริการลูกค้า (RTM & CSS Analyst) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการขาย และการตลาดอย่างน้อย 3 ปี+  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญา และการนำเสนอผลงาน+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เก็บข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการขาย และจัดจำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการในช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมงานขาย ทีมงานกระจายสินค้า เพื่อให้งานตรงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการติดตามวัดผล KBI ของการขายและการจัดจำหน่าย เพื่อนำมาปรับปรุงและทำให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ (Operation Supervisor) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านครื่องทำความเย็นและการบริหารงานด้านบริการ อย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีภาวะความป็นผู้นำ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี+  สามารถขับยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอื่นๆได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางานติดตั้งถอดถอนและงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain
• กำกับให้มีการตรวจสอบการประกันคุณภาพเครื่องดื่มที่ผสมด้วยเครื่อง Fountain
• พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคด้านงานซ่อมในร้านลูกค้าและการบำรุงรักษา เครื่อง Fountain เพื่อให้เครื่อง Fountain ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• บริหารการจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากงานติดตั้งถอดถอน, งานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ให้การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
• ดำเนินการในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบ GMP/ Safety/ Quality/ Environment
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 808428 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ (Operation Supervisor) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Internal Auditor สาขาหัวหมาก ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถคิดและวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ+  สามารถคิดและปฏิบัติงานด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ+  มีความเป็นผู้นำ+  มุ่งมั่นที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ+  มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ+  มีทัษะการทำงานเป็นทีม+  สามารถประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงกับทีมงาน เพื่อการวางแผนตรวจสอบ
• ร่วมกำหนดขอบเขตงาน วางแผน สำหรับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
• ระบุประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตรวจพบ
• เตรียมรายงานการตรวจสอบ
• รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 808479 ชื่อตำแหน่งงาน Internal Auditor สาขาหัวหมาก ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน QSE Auditor ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น Auditor มาอย่างน้อย 1-3 ปี+  ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ / มีใบรับรองหลักสูตร Internal Auditor+  มีรถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและตรวจติดตามระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร, สิ่งแวดล้อม,และอาชีวอนามัยในส่วนของโรงงานและคลังสินค้า
• อบรม/ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการจัดการอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 794834 ชื่อตำแหน่งงาน QSE Auditor ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประเภทงานย่อย ควบคุ
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขาโรงงานปทุมธานี ด่วนมาก ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย+  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)+  มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  มีภาวะความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน+  มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถไปสาขาที่รับผิดชอบได้+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี+  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้+  สามารถเดินทางไปสาขาต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างได้
• สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ หน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างได้
• สามารถแนะนำ ให้คำแนะนำ หรือฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• ทำการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 758758 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขาโรงงานปทุมธานี ด่วนมาก ประเภทงานหลัก เจ้าหน
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน Line Leader (โรงงานปทุมธานี) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(วศบ)ไฟฟ้าเครื่องกลและอุตสาหกรรม+  มีประสบการณ์ด้านการผลิตและซ่อมบำรุงโรงงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีประสบการณ์ด้านควบคุมกำลังพลมาไม่น้อยกว่า 2 ปี+  มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ความรู้ในกระบวนการผลิตความรู้ในระบบ QSE+  มีทักษะในการวางแผน งบประมาณ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsolf Office ได้+  สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแนวทางการบริหารงานในแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สอดคล้องต่อนโยบายของบริษัท
• ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
• ติดตามการทำการปรับปรุงขบวนการผลิต และควบคุมขบวนการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพต่างๆ ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 629817 ชื่อตำแหน่งงาน Line Leader (โรงงานปทุมธานี) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ปร
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
จบวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า และ เครื่องกล+  มีความรู้ความเข้าใจเครื่องจักรการผลิต เขียนแบบ ออกแบบ / อ่านแบบเครื่องกลได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ ความเข้าใจเครื่องจักรการผลิตและมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  มีประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักร ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร+  มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร+  มีทักษะในการตัดสินใจ กล้าแสดงออก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Ms Word Excel และPowerPoint) ได้อย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม PLC และ AutoCAD ได้อย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกลให้มีสมรรถนะในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 2. ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและแนะนำในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการร้องขอ 3. ศึกษา / รวบรวม จัดระบบการจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักรที่มีใช้งานอยู่ภายในบริษัททั้งหมด 4. ศึกษา และช่วยจัดหาอะไหล่ทางด้านเครื่องกลทดแทน ในกรณีอะไหล่รุ่นที่ต้องการเลิกการผลิต 5. ตรวจสอบและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีระบบตามที่ได้กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 590519 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานปทุมธานี ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศ
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน นักบริหารงานขาย สาขาอยุธยา ด่วน ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21-30 ปี+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป+  ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานขาย และการบริการลูกค้า+  มีรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งใบอนุญาตขับขี่พร้อม+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบยอดขาย เสนอขายสินค้า ดูแลร้านค้าลูกค้า ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• เข้าเยี่ยมร้านค้า จัดการสินค้า รวมถึงดูแลอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และภาพแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 801828 ชื่อตำแหน่งงาน นักบริหารงานขาย สาขาอยุธยา ด่วน ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน พนักงานสิ่งแวดล้อม-วิเคราะห์น้ำ (โคราช) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องมือ Lapได้ดี+  มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานเข้ากะ ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ผล ติดตามผล รายงานผล ตามขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฏหมาย ข้อกำหนดของ Coca Cola และ เอกสารกำกับการทำงาน ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 816537 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานสิ่งแวดล้อม-วิเคราะห์น้ำ (โคราช) ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ** รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะ และความรู้ทางด้านกฎหมายภาษีอากร และด้านบัญชีต้นทุน+  มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Ms Office: Word Excel)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ,ลงบัญชีในระบบ CD , ติดตามทวงถามหนี้กับลูกค้า . จัดทำรายการภาษีขาย นำเช็คฝากธนาคาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน พนักงานขาย (สุรินทร์- บุรีรัมย์) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)+  มีพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นด้านงานขาย งานการตลาด (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)+  มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง+  มีรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ เป็นของตนเอง พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด + รายการส่งเสริมการขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทราบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 822373 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขาย (สุรินทร์- บุรีรัมย์) ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักง
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า (โคราช) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ อายุ 21-25 ปี+  มีความสามารถด้านงานควบคุม แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องจักร+  สามารถใช้งานระบบ PLC ระบบควบคุม Automation และที่เกี่ยวข้องได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี+  ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่+  มีความสามารถด้านการอ่าน - แปล (คู่มือเครื่องจักร ) ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม
• ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน
• วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร ที่break down พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
• จัดเตรียมและควบคุม spare part ที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผน ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรเพื่อให้ใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 827143 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรไฟฟ้า (โคราช) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรไฟฟ้า/อิเ
จังหวัด : นครราชสีมา
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด้านงานอะไหล่ และอุปกรณ์) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะ และความรู้ทางด้านกฎหมายภาษีอากร และด้านบัญชีต้นทุน+  มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Ms Office: Word Excel) มีความรู้ และประสบการณ์ในระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล บันทึกบัญชี และควบคุมบัญชีสินค้าคงเหลือ อาทิ Spare Parts, Raw Materials, Fuel Oil
• ทำการตรวจเช็คยอดคงเหลือของน้ำมัน และติดตาม หาสาเหตุหากเกิดปัญหา(short over) จากการตรวจสอบ, บันทึกข้อมูลบัญชี ในระบบ เกี่ยวกับ Vat of uniform และบัญชีลูกหนี้ต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นกับทางหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการกระทบยอด ปรับปรุงยอดบัญชี และจัดทำรายละเอียด รายงานประกอบงบการเงินประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 829557 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด้านงานอะไหล่ และอุปกรณ์) ประเภทงานหลัก บัญชี/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Customer Development Officer สาขานครปฐม ราชบุรี และสระบุรี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ช - ญ อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ต้องมีประสบการณ์ทำงานในการขายหรือการตลอดอย่างน้อย 3 ปี+  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word Excel และ PowerPoint) ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่อัดลม ริเริ่มและดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งนำเสนอ และปฏิบัติกิจกรรมในร้านค้า
• บริหารพื้นที่ และจัดเรียงสินค้าให้เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ
• ติดตามผลการดำเนินการ สรุปผลงาน ความเคลื่อนไหวของตลาดและวางแผนงานร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน นักพัฒนาลูกค้า Customer Developer สาขานครปฐม สาขาชะอำ สาขาราชบุรี และสาขาสระบุรี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ช - ญ อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการในร้านค้าและด้านงานขาย+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์การพัฒนาร้านค้าได้อย่างดี+  มีรถยนต์ พร้อมใบขับขี่ สามารถนำรถมาใช้งานได้+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsolf Office (Excel Word Powerpoint) ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีหน้าที่พัฒนาการปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างภาพความสำเร็จในร้านค้านั้นๆ
• สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าด้วยการบริการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อสร้างการเติบโตในร้านค้าอย่างยั่งยืน
• มีการติดตามการดำเนินงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญาหาได้ดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนครปฐม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม Microsofl Office ได้เป็นอย่างดี+  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการปฏิบัติแก่พนักงานขับรถให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานรายวัน
• ประสานงานและสนับสนุนหัวหน้างานปฏิบัติการโลจิสติกส์ ในการปรับแผนงานรายเที่ยวในกรณีเร่งด่วน
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ที่ได้รับจากพนักงานขับรถขนส่งเมื่อสิ้นสุดในแต่ละเที่ยวขนส่ง
• บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานแต่ละเที่ยวขนส่ง อย่างถูกต้องและครบถ้วน สำหรับหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์เพื่อใช้วิเคราะห์, ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
• สอนและให้คำแนะนำพนักงานขับรถในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
• จัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงานในสังกัดหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ เพื่อเสนออนุมัติเบิกจ่ายในลำดับต่อไป
• ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 833989 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ประจำสาขาปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม Microsofl Office ได้เป็นอย่างดี+  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการปฏิบัติแก่พนักงานขับรถให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานรายวัน
• ประสานงานและสนับสนุนหัวหน้างานปฏิบัติการโลจิสติกส์ ในการปรับแผนงานรายเที่ยวในกรณีเร่งด่วน
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ที่ได้รับจากพนักงานขับรถขนส่งเมื่อสิ้นสุดในแต่ละเที่ยวขนส่ง
• บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานแต่ละเที่ยวขนส่ง อย่างถูกต้องและครบถ้วน สำหรับหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์เพื่อใช้วิเคราะห์, ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
• สอนและให้คำแนะนำพนักงานขับรถในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
• จัดทำข้อมูลด้านสวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ ของพนักงานในสังกัดหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ เพื่อเสนออนุมัติเบิกจ่ายในลำดับต่อไป
• ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติการโลจิสติกส์ให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 833985 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ประจำสาขาปทุมธานี ประเภทงานหลัก คลัง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร -ชาวไทย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปี+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล+  มีความชำนาญในเส้นทางทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด+  **ต้องการผู้สมัครใกล้พื้นที่ นนทบุรี (สะพานพระนั่งเกล้า)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ 3.ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน Customer Developer Supervisor ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทำงนในเรื่องการจัดการร้านค้า อย่างน้อย 3-5 ปี+  ทักษะการขาย การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาร้านค้า การแก้ปัญหางานขายเบื้องต้นได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office Exel Word power point ได้ดี+  มีความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการเจราต่อรอง+  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์ที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลการสร้างภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้า ด้วยการใข้แนวทางการจัดการจาก ISBP เพื่อทำให้ร้านค้ามีการปฏิบัติการที่ดีตามแผนการทำการตลาดและการขาย การติดตามผลการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการร้านค้า รวมไปถึงสรุปรายงานการวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้าทีรับผิดชอบ เพื่อหาโอกาสทางการขายและจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับร้านค้าเพื่อทำตามแผนนี้น ๆ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุง ISBP การจัดการสินค้า และการกระจายสินค้า ตามแผนทีได้รับมอบหมาย ** สังกัด : Still Beverages and CP ALL 7 – Eleven
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 843447 ชื่อตำแหน่งงาน Customer Developer Supervisor ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Center/พ
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน Area Field Manager พื้นที่กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในกลุ่มลูกค้า Traditional Trade และ Modern Trade+  มีทักษะในการบริหารงาน ณ จุดขาย และบริหารเขตพื้นที่การขาย+  มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ได้อย่างดี+  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลงานได้อย่างดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่เขตขาย ในต่างจังหวัดได้+  มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหารจัดการ และรักษามาตราฐานการดำเนินการสำหรับกลุ่มลูกค้า Hypermarket, Supermarket ติดตามดำเนินรายการส่งเสริมการขายตามภาพแห่งความสำเร็จของบริษัทฯเพื่อให้มีการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนด มีสินค้าครบ และได้มาตราฐานของคุณภาพสินค้า รวมทั้งเข้าใจในข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มยอดขายในพื้นที่สาขาที่รับผิดชอบ ฝึกอบรม กำกับดูแล ให้ความรู้กับทีมงานตัวแทนในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 846350 ชื่อตำแหน่งงาน Area Field Manager พื้นที่กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก ประเภทงานหลัก การตลา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้า สาขาจันทบุรี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย อายุ 28 - 40 ปี+  จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขาด้านงานคลังสินค้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี+  มีความรู้ในการบริหารงานคลังสินค้า+  มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพราะหน้าได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแลการจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
• รวมถึงควบคุมการรับ
• จ่าย และจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
• บริหารจัดการกำลังพลให้สามารถปฎิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณภายในคลังฯ ปรับปรุงระบบงานคลังสินค้า รวมถึงพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 704703 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าคลังสินค้า สาขาจันทบุรี ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Sup
จังหวัด : จันทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด สาขาโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัท ตามแต่ละโรงงาน และภายในห้องปฎิบัติการ
• จัดทำเอกสาร การรับส่งเครื่องมือ ใบ COA ของเครื่องมือ และเอกสารในระบบตามที่บริษัทกำหนดได้
• ดำเนินการรับ / ส่งเครื่องมือ สอบเทียบภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน นักเคมี/ นักจุลชีววิทยา ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี หรือ จุลชีววิทยา+  มีความรู้พื้นฐาน ด้านงานควบคุมคุณภาพอาหารเครื่องดื่ม+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO GMP HACCP และ 5 ส+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และเครื่องใช้สำนักงานได้+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม จัดเตรียม และบันทึกและตรวจสอบคุณภาพของ วัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน นักพัฒนาลูกค้า 7-Eleven สาขาฉะเชิงเทรา ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาร้านค้าได้ดี+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์ที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่พัฒนาการปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการขายให้มากที่สุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน ผู้จัดการทีมพัฒนาตลาด (MIT Manager) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการขาย การตลาด การจัดการสินค้า 3 ปี ขึ้นไป+  มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะการเป็นผู้นำ+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพัฒนาตลาด เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามแผนงาน ประสานงานกับผู้จัดการขายสาขา ผู้จัดการเขตขาย เพื่อนำทีมพัฒนาร้านค้าในการปฏิบัติงานพัฒนาตลาดอ่อน จัดกิจกรรมโครงการ การจัดการสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตามประเภทช่องทางการจำหน่าย เสนอแนะกิจกรรมโครงการต่อผู้อำนวยการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามแผนงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง+  อายุ ไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิ ปวส. สาขาเขียนแบบสถาปัตย์/ก่อสร้าง+  มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์+  สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้+  สามารถประมาณราคาขั้นต้น และตรวจงานก่อสร้าง และใช้โปรแกรม Microsoft Office และทำ Presentation ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สำรวจสถานที่ก่อสร้างต่างๆ เพื่อจัดทำแบบก่อสร้าง เขียนแบบสถาปัตยกรรม และแบบวิศวกรรมต่างๆ
• กำหนดรายการวัสดุ ศึกษาและหาข้อมูลและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า (Account Development Manager) สาขาบุรีรัมย์ ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย การตลาด และงานวิเคราะห์ข้อมูล อย่างน้อย 1-2 ปี+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และการวางแผนงานขายที่ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาร้านค้ารายสำคัญหรือรัานค้าที่มีศักยภาพสูงใน พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ผลกำไร อุปกรณ์ช่วยขายและวัสดุโฆษณาต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเช่น กำหนดจำนวนร้านค้า,ตั้งเป้าหมายระยะเวลา,อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสนอผู้จัดการขายอนุมัติ
• เยี่ยมลูกค้าที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดี และดูแลให้ลูกค้าได้รับการบริการ การสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า ให้เป็นที่น่าพอใจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน ผู้จัดการเขตขาย (Route Manager) สาขาอุดรธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย การตลาด อย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และการวางแผนงานขายที่ดี+  มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะการเป็นผู้นำ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีเงินสด หรือบุคคลค้ำประกัน+  มีเงินสดค้ำประกันการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงาน Sales Executive เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• สื่อสารโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดฯลฯ ให้ทีม Sales Executiveรับทราบเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้
• ติดตามผลการปฏิบัติงานของ Sales Executiveจากรายงานกิจกรรมประจำวัน เพื่อบริหารงานในพื้นที่ขายที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
• เยี่ยมร้านค้าทั่วไป ติดตามดูการปฏิบัติงานของ Sales Executive เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาผลงานให้เกิดภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน นักบัญชี / นักบัญชีต้นทุน / Accountant ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านต้นทุน Costing 2 ปีขึ้นไป+  มีทักษะ และความรู้ทางด้านกฎหมายภาษีอากร และด้านบัญชีต้นทุน+  มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel-Advance (Vlookup Pivot) MS Word Power Point และ SAP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน จัดทำ ตรวจเช็ค บันทึกบัญชีวัตถุดิบต่างๆของโรงงาน แก้ไขข้อมูลต้นทุนต่างๆให้ถูกต้องเพื่อบันทึกปิดบัญชี คำนวณต้นทุนการผลิตการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าต้นทุนการผลิตบันทึกบัญชีต้นทุนและบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานOperation เพื่อจัดทำงบประมาณต้นทุนประจำปีจัดทำรายงานและเคลมภาษีสรรพสามิตส่งหน่วยงานราชการ จัดทำพร้อมทั้งนำเสนอรายงานประจำเดือน รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน ผู้จัดการเขตขาย ( Route Manager ) สาขากาญจนบุรี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย การตลาด อย่างน้อย 3 ปี+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และการวางแผนงานขายที่ดี+  มีทักษะการบริหาร การจัดการ และภาวะการเป็นผู้นำ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี+  ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีเงินสดค้ำประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงาน Sales Executive เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• สื่อสารโครงการ กิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย รายการน้ำแถม ส่วนลดฯลฯ ให้ทีม Sales Executive รับทราบเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้
• ติดตามผลการปฏิบัติงานของ Sales Executive จากรายงานกิจกรรมประจำวันหรือรายสัปดาห์ เพื่อบริหารงานในพื้นที่ขายที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
• เยี่ยมร้านค้าทั่วไป ติดตามดูการปฏิบัติงานของ Sales Executive เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาผลงานให้เกิดภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : กาญจนบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน Mixing Leader โรงงานรังสิต คลอง13 ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการผสมน้ำเชื้อในโรงงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานในแผนกห้องผสม เกี่ยวกับการควบคุม และการตรวจสอบกระบวนการผสมน้ำเชื้อของแต่ละผลิตภัณฑ์
• วางแผนงานการฝึกอบรมพนักงาน การปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์, การพัฒนาคน จัดทำงบประมาณ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาแก่พนักงานในแผนก
• ประสานงานภายในและกับแผนกอื่นๆ
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน นักวิเคราะห์คลังสินค้า ประจำโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลต่างๆ จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงงานด้านเอกสาร อย่างน้อย 2-3 ปี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับคลังสินค้าสาขาต่างๆ และโรงงาน หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล จัดทำและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• รวบรวม และจัดทำข้อมูลต่างๆ เช่น ยอดขาย ยอดน้ำ ยวดขวด กำลังพล ข้อมูลด้านการเงิน Expense / Budget ในรูปแบบรายงานสรุปผล ประจำวัน หรือสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• จัดทำข้อมูลรายงาน KBI / BSC ประจำเดือน
• จัดทำเอกสารและรายงานยอดน้ำที่ต้องทำลาย ในแต่ละเดือน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน (ค่าสินค้า) (Collection Officer) รับสมัครด่วน ! ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ+  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชี สินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการติดตามข้อมูลได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS office เน้นการใช้งาน Excel ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดตามการชำระเงินลูกค้าเครดิตของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการวางบิล รับเช็ค ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า และติดตามยอดหนี้ค้างชำระทั้งลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ยืมภาชนะ จัดทำรายงานการติดตามกลุ่มลูกค้าที่เกินกำหนดการชำระ ทั้งจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Quality Assurance Analyst โรงงานรังสิต คลอง13 ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพหรือการผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปี+  สามารถวางแผน และควบคุมกำลังพลมาอย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับกฏหมายของบริษัท และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล
• ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพรีฟอร์ม ในระหว่างการผลิตและก่อนการส่งมอบ ตามแผนที่ระบุไว้
• ดูแล และควบคุมการตรวจสอบ, วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
• ควบคุมและติดตามการตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ของการตรวจรับน้ำตาล, Liquid Sucrose
• ควบคุมติดตามการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนและได้มาตราฐาน
• สามารถบันทึกข้อมูลในระบบ SAP, IQS Infinity ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน ช่างเทคนิค(เครื่องกล)ไฟฟ้ากำลัง ประจำโรงงานปทุมธานี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21-35 ปี+  จบ วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล และช่างอุตสาหกรรม+  สามารถใช้งานเครื่องกลึง เครื่องกัดในระบบ Manual ได้พอควร+  สามารถเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สอาร์กอนได้+  สามารถอ่านแบบเครื่องกลและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ระดับพื้นฐานได้+  มีประสบการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นหรืองานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-2 ปี+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้+  สามารถ เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ
• ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
• ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า สาขาเพชรบุรี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 24-32 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทำงาน ในการขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี+  มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการบริหาร และพัฒนาร้านค้าสำคัญหรือร้านค้าที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ ยอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ผลกำไร อุปกรณ์ช่วยขาย และวัสดุโฆษณาต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน เช่น กำหนดจำวนร้านค้า, ตั้งเป้าหมายระยะเวลา,อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสนอผู้จัดการขายอนุมัติ
• เยี่ยมลูกค้าที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดี และสอดส่องดูแลให้ลูกค้า ได้รับการบริการ การสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้าให้เป็นที่น่าพอใจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เพชรบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)2. สำเนาทะเ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน พนักงานสำรวจร้านค้า สาขาปทุมธานี รับสมัครด่วน ! ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป+  มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่+  ความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น)+  มีใจรักในงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการออกสำรวจตลาดร้านค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยใช้กระบวนการสำรวจตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติการในร้านค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน IT Support (Helpdesk) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบภายในของบริษัทฯ อาทิ SAP Web Application+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทักษะในการสื่อสารที่ดี+  มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน มีใจรักในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี+  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Excel Word PowerPoint) ได้+  ** รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้คำแนะนำ เพื่อแก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน (user) เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ Hardware, Software, Application รวมถึงระบบงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
• บันทึก วิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปัญหา
• แนะนำการแก้ไขเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาราชบุรี ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานตรวจนับสินค้าอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะความรู้ในงานคลังสินค้า สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและดำเนินการับ
• จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต
• ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม
• ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก
• ตรวจนับสินค้าและจัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
• ดำเนินการควบคุมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ราชบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน นักพัฒนาลูกค้า 7-11 สาขาเชียงราย ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด หรือการจัดการในร้านค้า อย่างน้อย 2 ปี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาร้านค้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ สามารถนำมาใช้งานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
มีหน้าที่พัฒนาการปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการขายให้มากที่สุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน พนักงานการเงิน สาขาพระรามสาม ติดท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย - หญิง จบ ปวช. หรือ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบรับเงินค่าขายประจำวันจากพนักงานขาย,พนักงานกระจายสินค้า ตรวจนับความถูกต้องของจำนวนเงิน ให้ตรงกับใบรายการเงิน นำส่งค่าขายพร้อมทั้ง SETTLEMENT SHEET ไม่ให้มีการ ขาด
• เกิน และตรวจพิจารณาธนบัตร และเหรียญไม่ให้มีธนบัตรและเหรียญปลอม หรือชำรุด
• รับเงินเบ็ดเตล็ด,จ่ายเช็ค,ออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี สำหรับพนักงานและลูกค้า
• เตรียมเอกสาร และจัดแยกประเภทเงินเป็นธนบัตร เหรียญและเช็ค เพื่อนำส่งธนาคารประจำวัน
• เบิก
• จ่ายเงินสดย่อย
• จัดทำรายงานรับเงินและส่งเงินประจำวัน ผ่านระบบของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล – ภาษาไทย - พม่า ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี หากเคยมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักแปลภาษาพม่ามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามโอกาส หรือทำงานในลักษณะของงานแบบเป็นกะได้ มีทักษะในการประสานงาน และการเจรจาต่อรองที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ ดูแลในการสื่อสาร และแปลภาษา ไทย
• พม่าให้กับทีมงาน ช่วยเป็นล่ามในการแปลภาษาระหว่างการอบรมความรู้ในเรื่องการทำงานให้กับพนักงานพม่า และเข้าร่วมการประชุมระหว่างพนักงานพม่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแล และประสานงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานพม่า พร้อมทั้งจัดทำและแปลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน พนักงาน จดสถิติ (Part-time) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีโทรศัพท์ Smart Phone

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สังเกตุความเคลื่อนไหวและการจับเวลาในการทำงานของพนักงาน ในคลังสินค้า ขณะปฏิบัติงาน และจดบันทึกข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน ล่ามภาษา เวียดนาม ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย / หญิง รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามได้เป็นอย่างดี หากเคยมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักแปลภาษาเวียดนามมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการประสานงาน และการเจรจาต่อรองที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ ดูแลในการสื่อสาร และแปลภาษา ไทย
• เวียดนามให้กับทีมงาน ช่วยเป็นล่ามในการ และเข้าร่วมการประชุมระหว่างพนักงานไทยและเวียดนาม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำและแปลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจดบันทึกข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน พนักงานสำรวจร้านค้า สาขาหัวหมาก ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย - หญิง วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่ มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่สาขาที่ประสงค์จะเลือกลงปฏิบัติงาน มีใจรักในงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในการออกสำรวจตลาดร้านค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยใช้กระบวนการสำรวจตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติการในร้านค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว๊ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Tra
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน Line Maintenance Leader ประจำโรงงานลำปาง ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าเครื่องกล สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ปวช./ปวส. มีประสบการณ์ด้านการผลิตและซ่อมบารุง 10 ปี ขึ้นไป ได้รับมอบหมายให้คุมกาลังพลมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีภาวะผู้นา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ด้าน PLC SIEMENS S5 & S7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบวิเคราะห์และวางแผนการบารุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักร พรัอมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนสายการผลิตให้เป็นไปตามแผน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Trans
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Environment Leader โรงงานขอนแก่น ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ระบบคุณภาพ เช่น ISO 14001: 2004 และ OHSAS 18001:2007 มีประสบการณ์ในการวางแผนงาน และคุมกำลังพล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำงบประมำณหน่วยงำน นำเสนอผู้บังคับบัญชำ วำงแผนและกำหนดแนวทำงในกำรตรวจสอบ ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ เป็นผู้นำในกำรรับกำรตรวจประเมินด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ประสำนงำนด้ำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในโรงงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำคุณภำพน้ำที่นำมำใช้ได้ตำมมำตรฐำน และปริมำณมลพิษที่ระบำยออก ผ่ำนตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Trans
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือระดับ ปวส. ต้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร มีทักษะความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office (Word Excel) SAP ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบด้านการเงิน การบันทึกรับเงินทั่วไปทั้งเงินสด และเช็คจากพนักงาน Bill Collector ทำบันทึกการรับเช็คล่วงหน้า การออกใบเสร็จการรับเงินทุกประเภททั้งขายเชื่อ ขายสด รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินค่าค้ำประกันตัวพนักงาน รวมถึงการเคลียเงิน IOU พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการรับ และ จ่ายเงินสดย่อยจากหน่วยงานต่างๆ ทำการสรุปการบันทึกการรับเงินประจำวัน เพื่อนำส่งธนาคารให้ตรงตามยอดการรับเงิน พร้อมทั้งทำสรุปเงินรับทั้งหมดเพื่อนำส่งเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Trans
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน พนักงานสนับสนุนงานฝึกอบรม (สัญญาจ้าง) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา มีใจรักในงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้ดี พร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ ** พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน Training ทั้งฝึกอบรมภายใน และภายนอกและทำการบันทึกข้อมูลด้านการฝึกอบรม เข้าระบบงานของบริษัทฯเพื่อดำเนินการส่งให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. สนับสนุนงานฝึกอบรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ** พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่ **
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที- สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Trans
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-06 02:15:07
รวมทั้งสิ้น 74 รายการThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
214 หมู่5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
เว็บไซต์ : www.thainamthip.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ