Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)

 

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)

ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายรายใหญ่ของ มอเตอร์ และปั๊มน้ำ MITSUBISHI, ปั๊มน้ำ TSURUMI และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเครือบริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี มีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโต และการขยายงานของบริษัท

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกต่างประเทศ บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก (ทั้ง พูด อ่าน เขียน )+  หากพูดภาษาจีนกลางได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อสั่งซื้อและต่อรองราคาสินค้า,รวมทั้งการเคลมสินค้า จากต่างประเทศ
• ประสานงานกับ Supplierต่างประเทศ, ต้อนรับตัวแทนขายจากต่างประเทศ
• ประสานงานระหว่างแผนกภายในองค์กร และนอกองค์กร
• ประสานงานกับ Shipping,จัดเตรียมเอกสารการนำสินค้าเข้า / ออก จากท่าเรือหรือท่าอากาศยาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 637616 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกต่างประเทศ ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/Shippin
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานบัญชี - สาขาเจริญกรุง เวิ้งนครเกษม บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุระหว่าง 22 - 28 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีความละเอียดรอบคอบ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี+  หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบการชำระหนี้ของบริษัท,กระทบยอดเงินกับธนาคารทุกสิ้นเดือนระหว่างระบบบัญชีกับธนาคารด้านรายจ่าย
• จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ,จัดทำรายงานภาษีซื้อ,จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน,จัดทำแบบภงด.3,53
• งานบัญชีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 638985 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี - สาขาเจริญกรุง เวิ้งนครเกษม ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า - รายวัน บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดเก็บ
• จ่าย สินค้า ที่คลัง สะพานควาย และพระประแดง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน พนักงานตรวจเช็คสินค้า(Checker) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียดรอบคอบมีใจรักงานบริการ+  ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  หากมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ สาขาพระประแดงได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ การรับของเข้า
• จ่ายออก 2. ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ รับเข้า
• จ่ายออก ควบคุมสต๊อกคงเหลือ 3. ตรวจสอบสินค้าความถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าเข้าและสินค้าออก บันทึกจัดเก็บข้อมูลอย่างระบบเพื่อเบิกจ่ายสินค้าในคลัง 4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Sales Engineer ด่วนมาก !! บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าวิศวกรรม+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้ และมีทักษะการทำงานเป็นทีมสูง+  มีรถยนต์เป็นของตนเอง+  หากมีความรู้หรือประสบการณ์การขายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล(ปั้มน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย รอก อุปกรณ์เครื่องพ่นไฟ มอเตอร์และสินค้าเบ็ดเตล็ด)มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.นำเสนอขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 2.บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย 3.จัดทำเอกสารการขาย และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ผลตอบแทน เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ประจำเดือน INCENTIVE ประจำเดือน ค่าน้ำมันประจำเดือน ค่าน้ำมันพิเศษ แบบ INCENTIVE ประจำเดือน ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน โบนัส ประจำปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 617193 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Engineer ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย วิศวกรขาย ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง Email สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานขับรถโฟล์คลิทฟ์ บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-30 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล และ ขับโฟล์คลิฟท์+  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถระหว่างสะพานควาย , พระประแดง
• ขับรถโฟร์คลิฟท์
• ประจำในส่วนงานคลังสินค้า
• งานที่ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุระหว่าง 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1-2 ปี ระดับหัวหน้างาน หรือ การคุมงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับ ติดตามคนให้ปฏิบัติให้ทำตามแผนงานในแต่ละวัน
• เพิ่มให้แผนงานที่วางไว้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
• สื่อสาร , รับฟัง และแก้ปัญหา ระหว่างคนปฏิบัติ กับคนวางแผน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 797925 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/S
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ เครื่องกล+  อายุตั้งแต่ 24 -32 ปี+  ประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านระบบไฟ้า และ อิเล็กทรอนิคส์+  สามารถทำงานนอกสถานที่ ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด อีกทั้งนอกเวลางาน และ ในวันหยุด+  สามารถขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  สามารถเดินทางไปทำงานที่ สาขาพระประแดง สมุทรปราการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบระบบตู้ Control เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ
• ประเมินและซ่อมระบบตู้ Control หรือ ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร
• ประเมินซ่อม และ ประกอบ สินค้าของบริษัท ทั้งในและนอกสถานที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ IT (Webmaster) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี+  มีความรู้ด้าน SEO / INTERNET MARKETING จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้งานโปรแกรม JoomlaWordpress Dreamweaver PHP PHOTOSHOP และโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำ/สร้าง และอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 2.เขียน CONTENT ทำ GRAPHIC ตกแต่งและออกแบบหน้าเว็บไซต์ 3.ดูแลระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 622161 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ IT (Webmaster) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ และ พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.เป็นต้นไป บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1-5 ปี+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์+  หากมีประสบการณ์ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ปั๊มลม รอก เครื่องพ้นไฟ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ 2. ประกอบสินค้าของบริษัทฯ (เครื่องจักร ปั๊มลม รอก เครื่องพ่นไฟ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า) 3. ควบคุมดูแลงานซ่อม บริการการหลังการขาย (หัวหน้าช่าง) 4. บริหาร และพัฒนางานของแผนกบริการหลังการขาย (หัวหน้าช่าง)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 617204 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ และ พฤหัสบดี ตั้งแต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ช่างชำนาญการ สินค้าปั๊มน้ำ บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุระหว่าง 22-39 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภท ปั๊มนำ เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ซ่อมสินค้า ประเภทปั๊มน้ำ
• ติดตั้งหน้างาน พร้อมทีมงาน
• service หน้างานพร้อมทีมงาน
• มีความรู้ความชำนาญ ในสินค้าประเภท ปั๊มน้ำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน IT Support Senior บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย LAN WAN Internet Firewall Data Backup Network+  มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในการแก้ไขปัญหาตอมพิวเตอร์ เทคนิคทางด้าน Hardware และ Software+  มีความสามารถในการติดตั้ง Hardware และ Software สำหรับผู้ใช้+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักงานบริการ+  สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแผนงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับ ควบคุม จัดการงานระบบ IT
• ประสานงานบริษัทภายนอก ด้าน IT Support
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา) สัญญาจ้าง 6 เดือน บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  อายุ 23-30 ปี+  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์งานบุคคล 1 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธืดี และมีการประสานงานที่ดี+  ใช้โปรแกรม Business Plus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงาน สรรหา, บันทึกเวลาการทำงาน, เอกสารงานบุคคล และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 660571 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา) สัญญาจ้าง 6 เดือน ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคุณภาพ (DCC) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 22-28 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้เรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-2 ปี ทางด้านดูแลระบบคุณภาพ ISO9000 หรือ ISO9001+  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Vizio ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมเอกสาร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติและระบบงานต่างๆใน ISO
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เขียนบทความออนไลน์ บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ+  ประสบการณ์ด้านพิสูจน์อักษร อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  ทักษะด้านภาษา อังกฤษ ระดับ ดี+  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้าน HTML เบื้องต้นสามารถใช้โปรแกรม Wordpress หรือ Dreamweaver+  มีความเชี่ยวชาญในหลักไวยากรณ์+  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความอดทน+  ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้+  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทและสินค้าให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทย และต่างประเทศ
• เขียนบทความเกี่ยวกับบริษัท,กิจกรรม,และสินค้าที่น่าสนใจ
• เขียนบทความในภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาอื่นๆ 2.สร้างการสื่อสารที่ถูกต้อง,ชัดเจน และน่าสนใจไปยังผู้เข้าชมเว็บไซด์ของบริษัท
• ตรวจทานแก้ไขบทความให้ถูกต้องตามข้อมูลที่กำหนด
• แปลข้อมูลจากอังกฤษ เป็นไทย หรืออีกทางหนึ่ง 3.ทำให้เว็บไซด์ของบริษัท ติดอันดับ 1 ใน 5 ของหน้าแรก Google
• สร้างสีสันในบทความให้น่าสนใจ ตรงหลัก SEO ของ Google 4.ทำให้เว็บไซด์ของบริษัท มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 5.งานที่ได้รับมอบหมาย
• งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งแบบโครงการ(Project)ต่อเนื่องที่มีระยะเวลากำหนดหรือแบบเฉพาะครั้ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 837118 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เขียนบทความออนไลน์ ประเภทงานหลัก นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน พนักงานจัดส่งสินค้า ( ประจำโรงงานพระประแดง ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์+  หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดส่งสินค้าหรือเอกสาร ให้แก่ลูกค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน ช่างเขียนแบบ ( ปฏิบัติงานสมุทรปราการ ) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกล+  มีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์+  มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มลม มอเตอร์ รอก จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้งานโปรแกรม auto cad 3D Photo shop และโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  สามารถเขียนแบบระบบไฟฟ้าการทำงานของเครื่องจักร เช่นตู้ Control ได้+  สามรถเขียนแบบเครื่องจักรและแท่นประกอบได้+  สามารถทำงานนอกสถานที่ในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด อีกทั้งนอกเวลา แล ในวันหยุด+  สามารถขับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ออกแบบ จัดสร้างแม่พิมพ์ และอุปกรณ์
• ประสานงานเกี่ยวกับ Drawing และเอกสารต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน Estimate Design (ออกแบบประเมินราคาเครื่องจักร) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 22-28 ปี+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Auto CAD ได้+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สามารถเลือกสินค้าปั๊มน้ำและเครื่องเติมอากาศให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ออกแบบระบบปั๊มน้ำดี
• น้ำเสีย เพื่อสนับสนุนการขาย 3.เข้าพบผู้ออกแบบเพื่อวางระบบงานร่วมกับทางฝ่ายขายในบางงาน 4.จัดเตรียมเอกสารยื่นแบบเพื่อขออนุมัติโครงการต่างๆ 5.เขียนแบบตามงานที่ได้รับมอบหมาย 6.สนับสนุนฝ่ายขายตามงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน พนักงานตรวจเช็คสินค้า ( ปฏิบัติงานที่ซอยสุขสวัสดิ์ 43 พระประแดง ) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ หากมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ การรับของเข้า
• จ่ายออก 2. ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ รับเข้า
• จ่ายออก ควบคุมสต๊อกคงเหลือ 3. ตรวจสอบสินค้าความถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าเข้าและสินค้าออก บันทึกจัดเก็บข้อมูลอย่างระบบเพื่อเบิกจ่ายสินค้าในคลัง 4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน IT Support บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ มีประสบการณ์ ด้าน IT Support 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ด้าน SAP Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลงานด้าน IT Support / LAN / ระบบ Network / ระบบโทรศัพท์ ของบริษัท 2. จัดหาและซื้ออุปกรณ์ IT ที่ต้องใช้ในงานของบริษัท 3. จัดทำและดูแลระบบควบคุมอุปรณ์ IT ของบริษัท 4. จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่างๆ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน พนักงานขับรถยนต์/รถมอเตอร์จัดส่งสินค้า ( ทำงานที่พระประแดง ซอยสุขสวัสดิ์43) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ในเส้นทางแถบกรุงเทพและปริมณฑล มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัท เพื่อจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
• รับเช็ค/วางบิล กับลูกค้าของบริษัท
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง ( ประจำสาขาพระประแดง ซอยสุขสวัสดิ์ 43 สมุทรปราการ ) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. สาขาไฟฟ้าเครื่องกลอิเล็คทรอนิกส์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ด้านวงจรไฟฟ้าหรือการประกอบตู้ควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้Computer และโปรแกรม Microsoft Officeได้ สามารถขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เป็นครั้งคราวได้ ( มีโอทีค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยง )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุง / บริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• รับผิดชอบงานประกอบตู้ควบคุม งานระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ของสินค้าประเภท ปั๊มน้ำ,ปั๊มลม,ปั๊มสุญญากาศและรอก
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Marketing Supervisor บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายหรือหญิง อายุ 30 - 40 ปี ปริญญาตรี หรือ โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในสายงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล และมีความคิดสร้างสรรค์ มียานพาหนะเป็นของตัวเอง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอใช้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายผลิตภัณฑ์และฐานการตลาดของบริษัท
• บริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย
• ประสานงานหรือวางแผนร่วมกับแผนกต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Technical Support Engineer บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ หากมีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง งานด้านอาคารหรือโรงงาน มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประเภทตู้ไฟฟ้า/ปั๊มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ หากมีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง งานด้านอาคารหรือโรงงาน มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานร่วมกับ Sale Engineer เพื่อให้คำแนะนำและตรวจการใช้งานเครื่องจักร,ตู้ควบคุม,ตู้ไฟฟ้าแก่ลูกค้า
• ให้คำแนะนำการใช้งานด้านเครื่องจักรและตู้ควบคุมไฟฟ้าให้แก่ฝ่ายขาย
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน SAP Support & IT Support รับสมัครด่วน ! บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ Support SAP อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม Crystal Report ทำรายงานได้ สามารถเขียนแบบฟอร์มในระบบ SAP และเรียกแบบฟอร์มต่างๆในระบบ SAP ได้ สามารถเขียนรายงานจาก SQLMysqlVB.Net

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ SAP 2.วิเคราะห์ปัญหา,แก้ไขและแนะนำการใช้งานระบบ SAP 3.ดูแลและจัดการข้อมูลพื้นฐานในระบบ SAP 4.ดูแลงานด้าน IT Support/LAN/Network ระะบบโทรศัพท์ของบริษัท 5.จัดหา
• จัดซื้อและควบคุมอุปกรณ์สารสนเทศที่ต้องใช้งานในบริษัท 6.จัดทำรายงานของเอกสารด้านระบบงานของเทคนิคต่างๆ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน **บริษัททำงานวันจันทร์
• ศุกร์ และเสาร์ที่ 1 กับ 3 ของเดือน หยุดเสาร์ที่2,4 และเสาร์ที่ 5 (หากเดือนนั้นมี 5 เสาร์ )
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน หัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ ( ปฏิบัติงานที่เวิ้งนครเขษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ) บริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในสายงานจัดซื้อต่างประเทศระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญใน Microsoft office SAP B1 และ EXPRESS มีทักษะในการคำนวณคณิตศาสตร์ และ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ หากใช้ภาษาจีนหรือญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง มีความรู้ และสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ด้านภาษีนำเข้า หากมีความรู้ด้านสินค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อสั่งซื้อและต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier 2.ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ รวมไปถึงการเคลมสินค้า 3.จัดหาสินค้าประเภทใหม่ หรือ ประเภทเดิมแต่ผู้ผลิตใหม่ตาม requirement จากหัวหน้าฝ่ายขาย 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงบุคลากรในทีม 5.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร เช่น Freight Shipping เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่สายเรือ 6.คำนวณราคาซื้อ ตามหลักนำเข้าสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน และ ทำราคาขายตามค่าใช้จ่ายต่างๆและกลไกตลาด **บริษัททำงานวันจันทร์
• ศุกร์ และเสาร์ที่ 1 กับ 3 ของเดือน หยุดเสาร์ที่2,4 และเสาร์ที่ 5 (หากเดือนนั้นมี 5 เสาร์ )
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:30:06
รวมทั้งสิ้น 26 รายการบริษัท เมคคานิก้า จำกัด (Mechanika Co., Ltd.)
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
เว็บไซต์ : www.mechanika.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ