Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด

 

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด

-รับจดทะเบียนบริษัท -รับทำบัญชี วางระบบบัญชีภายใน รับรองงบการเงิน -รับสอนบัญชีหลักสูตรปฎิบัติงานจริงให้กับพนักงานบัญชีบริษัท, นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ -รับทำ Work Permit, Visa, จัดส่งพนักงานบัญชี, ฝ่ายบุคคล,รับ เสมียน, ธุรการ ประจำ ณ บริษัทลูกค้า , งาน BOI - จัดอบรมสัมนาหลักสูตร บัญชี ภาษีอากร, แรงงา

 
  1. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือมากว่า สาขาบัญชี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมexpress+  สามารถเรียนรู้งานและจัดสรรงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม+  ปิดงบได้+  มีประสบการณ์สำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีบุคลิกภาพดี และมีอัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ+  รักงานบริการ+  สามารถรับภาวะความกดดันได้ดี+  มีความสามารถในการบริหารจัดการ รักความก้าวหน้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการทำงาน
• ควบคุมงานในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• จัดทำบัญชี ปิดงบประสานงานกับลูกค้า
• ประสานงานผู้สอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางEmailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรีบัญชี+  สามารถใช้โปรแกรมบัญชี express ได้+  มีประสบการณ์ในการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปี+  รักงานบริการ+  สามารถเดินทางมาทำงานเองได้+  ทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำภาษี 2. บันทึกบัญชีรายวัน แยกประเภท รวบรวมข้อมูลทางบัญชีเสนอหัวหน้าทีม 3. ประสานงานในทีมงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานกับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทางEmailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้จัดการร้านอาหาร บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 28-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี+  สามารถอบรมพนักงานได้ มีความอดทนและรองรับงานได้หลายงานในเวลาเดียวกัน มีความรวดเร็ว รอบคอบ แม่นยำ+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  รักงานบริการ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารและจัดการดูแลร้านอาหาร
• ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
• ควบคุมดูแลพนักงานในร้าน
• ดูแลด้านการตลาดให้กับร้านอาหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 824699 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการร้านอาหาร ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี หรือสุูงกว่า ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ด้านงาน BOI งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท งานร้านอาหาร ด้านการตลาด งานบัญชี/ภาษี+  บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  สามารถทำงานได้หลายอย่าง มีความรวดเร็ว รอบคอบ แม่นยำ+  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานด้าน BOI / งานจดทะเบียนบริษัท / work permit
• ควบคุมดุูแลงานด้านบริหารร้านอาหาร อาทิ อัตรากำลังคน, การตลาดประชาสัมพันธ์, บัญชีรับ
• จ่าย
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ BOI บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft พื้นฐานได้+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบสูง+  ทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีมได้+  สามารถเดินทางมาทำงานเองได้+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตัดบัญชี วัตถุดิบระบบ RMTS 2011 (มีทีมงานสอนและควบคุม)
• ยื่นสูตรการผลิตกับ BOI และ IC
• ทำรายงานซื้อ
• ขาย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายใต้ BOI
• ตัดบัญชีส่วนสูญเสีย ในสูตรและนอกสูตรของ BOI
• สั่งปล่อยวัตถุดิบกับ IC
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 834682 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ BOI ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ BOI บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้าน BOI อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft พื้นฐานได้+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบสูง+  ทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีมได้+  สามารถเดินทางมาทำงานเองได้+  มีความรู้ด้าน EEI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตัดบัญชีวัตถุดิบ RMTS 2011 (มีทีมงานสอนและควบคุม)
• ยื่นสูตรการผลิตกับ BOI และ IC
• ทำรายงานซื้อ
• ขาย ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายใต้ BOI
• ตัดบัญชีส่วนสูญเสียในสูตรและนอกสูตรของ BOI
• สั่งปล่อยวัตถุดิบกับ IC
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 844365 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ BOI ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี/ภาษี บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านบัญชี/ภาษี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรม Express ได้ดี+  มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานด้านบัญชี/ภาษี, TAX, VAT และ ภงด. เป็นต้น
• งานประกันสังคม
• ติดต่องานกับสรรพากร/สนง.ประกันสังคม/ธนาคาร
• คีย์เอกสารลงโปรแกรม Express
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Barista/แคชเชียร์/เบเกอรี่ บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถยืดหยุ่นเวลาเข้างานได้ ทำโอทีได้ เข้ากะได้ สามารถทำเบเกอรี่ได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1) รับออเดอร์ ชงกาแฟและเครื่องดื่ม 2) รับผิดชอบด้านการรับเงิน
• ทอนเงินลูกค้า 3) ทำเบเกอรี่ คิดเมนูใหม่ๆ สำหรับขายหน้าร้าน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน หัวหน้าทีมบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า หัวหน้าทีม ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป ปิดงบการเงินได้ เจ้าหน้าที่บัญชี ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี ถ้าใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี ความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านภาษีอากร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตำแหน่ง : หัวหน้าทีมบัญชี 1.บันทึกบัญชี สอนและตรวจสอบการบันทึกบัญชี 2.ปิดงบการเงิน 3.ควบคุมทีมงาน วางแผนการทำงานของทีม 4.ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางกับลูกค้า 5.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และลูกค้า ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบัญชี 1.บันทึกบัญชี 2.ทำบัญชีลูกหนี้
• เจ้าหนี้ และภาษีต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mailสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-07-08 02:29:08
รวมทั้งสิ้น 9 รายการ

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
53/47, 49 ม.9  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา
เว็บไซต์ : www.spacc.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ