Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

 

บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

เคเบิลทีวี ของคนเชียงใหม่

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูและระบบการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)+  มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งเลขาฯ 1 ปี ขึ้นไป+  ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดตารางการนัดหมาย,เตือนการนัดหมายและแจ้งกำหนดการนัดหมายให้ทราบล่วงหน้า
• ติดต่อ ประสานงาน กับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
• ติดตามและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• งานอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านอีเมล- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ25ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีประสบการณ์การในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน1ปีชึ้นไป+  สามารถปิดงบได้+  ใช้โปรแกรมExpress ทางบัญชีได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานบัญชีและการเงิน ทั้งระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านอีเมล- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1 ปี ขึ้นไป+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีคะแนน TOETIC600 คะแนนขึ้นไป+  สวัสดิการ ชุดยูนิฟร์อม ค่าตำแหน่ง ค่าที่พัก เงินออม โบนัสประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านการบริการ ต้อนรับลูกค้า และบริการหลังการขาย ควบคุมดูแลการทำงานในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านอีเมล- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตัดต่อ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ21ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อวีดีโอตัดต่องานสื่อรายการโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตัดต่อสื่อ รายการ และงานโฆษณา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793893 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ตัดต่อ ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน ช่างภาพ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ21ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีประสบการณ์หรือผลงานด้านการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และมีความชำนาญ+  มีมุมมมองที่ดีด้านการถ่ายภาพเก็บภาพทั้งภาพถ่ายและ วีดีโอ+  ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ถ่ายงาน สื่อ และโฆษณา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793885 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างภาพ ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ประเภทงานย่อย ช่างภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน บรรณาธิการข่าว บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ30-45ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /โท สาขาวิชา นิเทสศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาจา อื่นๆ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม+  มีประสบการณ์การทำงานบรรณาธิการ 3ปี ขึ้นไปด้านสื่โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์+  มีความสามารถการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ลักษณะงาน 1.นำเสนอประเด็นข่าวต่อกองบรรณาธิการข่าวได้อย่างโดดเด่น 2.ควบคุมและบริหารจัดการทีมข่าวได้อย่างเหมาะสม 3.ควบคุม ดูแลผลิตรายการการข่าวให้มีประเด็นที่เข้าถึงผู้ชมและน่าติดตามอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793902 ชื่อตำแหน่งงาน บรรณาธิการข่าว ประเภทงานหลัก นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywrit
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานบัญชี บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ21ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชี+  สามารถใช้แกรมExpress ทางบัญชีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน ตั้งเบิก สรุปการจ่ายเงิน เก็บรักษาเอกสารทางด้านบัญชีของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793895 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชี-การเงิน ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน ช่างเทคนิค บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม+  ขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดตั้ง Cable TV , CCTV , Internet ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  ขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอขาย Cable TV , Internet , CCTV ให้กับลูกค้าใน อ.เมืองเชียงใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793878 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขาย ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย พนักงานขาย/Sales/AE ประเภทธ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายช่างเทคนิค บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อประสานงาน เอกสารต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน พนักงานบัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 21ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบัญชี+  มีประสบการณ์การในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Express+  สามารถใช้ Excel ในการคำนวณได้+  เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บัญชีรายรับรายจ่าย ประสานงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 799946 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบัญชีและการเงิน ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน Counter Service บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 21ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี+  มีคะแนนโทอิค 300คะแนนขึ้นไป จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ พร้อมค่าภาษา+  อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้บริการลูกค้าด้านการเก็บค่าบริการ และให้ข้อมูลกับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 803592 ชื่อตำแหน่งงาน Counter Service ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน พนักงานขายโฆษณา บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/สื่อสาร/การตลาด/การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานขายสื่อโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอการขายสื่อโฆณารูปแบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ
• หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและตลาดให้กว้างขึ้น
• ดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี+  มีประสบการณ์ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
• ตรวจสอบอนุมัติเอกสารงานบัญชี
• ควบคุมตรวจสอบการปิดงบการเงิน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)+  ขับรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่+  รู้จักเส้นทางใน อ.เมืองเชียงใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกค้าของบริษัทฯ 2.โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ลูกค้าค้างชำระ 3.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 4.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน IT Support บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)+  มีประสบการณ์ด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ระบบ LAN , Email , Internet
• บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้งานตอมพิวเตอร์
• ดูแลมาตรฐานงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดขององค์กร ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
• และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตัดต่อ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาวิชานิเทสศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม+  เป็นบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในเขตเชียงใหม่+  หากมีประสบการณ์หรือผลงานการตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตัดต่องานโฆษณา และงานข่าว
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุตั้งแต่ 21-30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่+  มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องเอกสารต่างๆ รวมถึงการทำกิจธุระของบริษัทและที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายในแต่ละวัน ให้ทันเวลาตามและตรงตามที่กำหนด
• ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุตั้งแต่ 21 ปี - 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี+  ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีขึ้นไป+  ขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่+  เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขอใบเสนอราคาจาก Supplier
• ออกเอกสาร ญPR/PO
• เตรียมเอกสารประกอบการสั่งซื้อ
• ตรวจรับสินค้า
• สรุปข้อมูล
• และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ช่างถ่ายภาพ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ ความสามารถการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานถ่ายภาพเคลื่อนไหว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ถ่าย VDO และทำการตัดต่อ VDO ให้มีรูปแบบทันสมัย
• เขียน Script เบื้องต้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
• วางแผนการผลิตสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เขียนแบบ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถเขียนแบบโดยโปรแกรม Auto cad ได้+  หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลลูกค้านิตยสารและรายการทีวี ดูแลงานขายโฆษณา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. ขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่+  หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลลูกค้านิตยสารและรายการทีวี ดูแลงานขายโฆษณา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน IT Support บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถดูแลตรวจเช็ค แก้ไข บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้+  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network Internet จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คิดวางแผนการตลาด
• ประสานงานและหาข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ช่างเทคนิค บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กโทรนิคส์ โทรคมนาคม+  มีใบขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คิดวางแผนการตลาด
• ประสานงานและหาข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน พนักงานขายโฆษณา บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คิดวางแผนการตลาด
• ประสานงานและหาข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์+  หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คิดวางแผนการตลาด
• ประสานงานและหาข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่+  มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดเชียงใหม่ คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 14 ตุลาคม 2559 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เงินออม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการ Fitness ยูนิฟอร์ม โบนัส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่   มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Email สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้ ติดต่อ คุณเอื้อการย์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทร : 05341872026 0931329119 แฟกซ์ : 053418730
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีทักษะด้านการติดต่อปรสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดเชียงใหม่ คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 14 ตุลาคม 2559 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เงินออม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการ Fitness ยูนิฟอร์ม โบนัส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่   มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Email สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้ ติดต่อ คุณเอื้อการย์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทร : 05341872026 0931329119 แฟกซ์ : 053418730
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี+  หากมีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดเชียงใหม่ คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 14 ตุลาคม 2559 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เงินออม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการ Fitness ยูนิฟอร์ม โบนัส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่   มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Email สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้ ติดต่อ คุณเอื้อการย์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทร : 05341872026 0931329119 แฟกซ์ : 053418730
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Call Center บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดเชียงใหม่ คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 14 ตุลาคม 2559 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เงินออม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการ Fitness ยูนิฟอร์ม โบนัส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่   มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Email สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้ ติดต่อ คุณเอื้อการย์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทร : 05341872026 0931329119 แฟกซ์ : 053418730
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี+  หากมีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดเชียงใหม่ คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 14 ตุลาคม 2559 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เงินออม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการ Fitness ยูนิฟอร์ม โบนัส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่   มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Email สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้ ติดต่อ คุณเอื้อการย์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทร : 05341872026 0931329119 แฟกซ์ : 053418730
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดเชียงใหม่ คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 14 ตุลาคม 2559 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เงินออม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการ Fitness ยูนิฟอร์ม โบนัส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่   มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Email สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้ ติดต่อ คุณเอื้อการย์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทร : 05341872026 0931329119 แฟกซ์ : 053418730
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 ปี ขึ้นไป+  ใช้โปรแกรม Express ทางบัญชีได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน จังหวัดเชียงใหม่ คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) > กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 14 ตุลาคม 2559 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าตำแหน่ง เงินออม ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุ่ม สวัสดิการ Fitness ยูนิฟอร์ม โบนัส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สโตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้สมัคร   เพศชาย / หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)   วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่   มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน Email สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้ ติดต่อ คุณเอื้อการย์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด 22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทร : 05341872026 0931329119 แฟกซ์ : 053418730
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน ผู้ประกาศข่าว รับสมัครด่วน ! บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป+  มีบุคลิกภาพ และน้ำเสียงที่ดี+  มีความรู้เรื่องสถานการณ์ข่างต่างๆ+  ใช้ภาษาเหนือในการรายงานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 11 เมษายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ผู้ประกาศข่าว รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน โปรดิวเซอร์รายการ รับสมัครด่วน ! บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)+  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 11 เมษายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ผู้ประกาศข่าว รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน บรรณาธิการข่าว บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ควบคุมเนื้อหาข่าวจากผู้สื่อข่าว มีทักษะในการเขียนข่าวด่วน ข่าวเชิงวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Translate Japanese
• Thai and Thai
• Japanese both documents, meeting, conversation. Benefits: Housing allowance : 1.5 K (After pass probation) Position allowance (Supervisor) : 1.5 K OT JLPT N2,N3 (5,000
• 8,000THB) Bonus, : 5.6 months (2016) / Average 5 months Shuttle bus : Sriracha, Bangsaen, Pattaya, Sattahip, เครือสหพัฒน์ Working : Monday – Friday (+ Some Saturday working)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตัดต่อ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro และ Adobe After Effect ได้เป็นอย่างดี ถ่ายภาพวีดิโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน โปรดิวเซอร์รายการ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน ช่างเทคนิค บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม) อายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ใช้โปรแกรม Express ทางบัญชีได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน พนักงานขาย บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ 20 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ 20 ปี ขึ้นไป สามารถสื่อสารได้ดี มีความกล้าแสดงออก ชอบความท้าทาย รักงานบริการ ชอบทำงานนอกสถานที่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ดี มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ มีประสบการณ์ด้าน Call Center อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดเชียงใหม่ ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.) 28 กันยายน 2560 บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวีเคเบิลทีวี) ให้บริการเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอนาล็อค (Analog) จำนวน 60 ช่องรายการ และระบบดิจิตอล (Digital) จำนวน 180 ช่องรายการ ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานกว่า 14 ปี วีทีวีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการ ของท่านสมาชิก ให้ได้รับชมช่องรายการที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาให้ ซึ่งแต่ละช่องมีสาระความบันเทิง และข่าวสารอย่างครบครัน เพราะเราคือเคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ สวัสดิการ เงินเดือน เงินออม ประกันสังคม โบนัสประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าประสบการณ์ ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตรา เงินเดือน 10 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่าน E-mail- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now)- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ระบุไว้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-02 02:49:07
รวมทั้งสิ้น 46 รายการบริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด
22/4 ถนนราชภาคินัย ซ.1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่
เว็บไซต์ : www.gearheadthailand.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ