Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )

 

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )

บริษัทฯก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี เป็นบริษัทผู้ชำนาญการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น กล่องบรรจุของเด็กเล่น กล่องบรรจุเครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน กล่องบรรจุสินค้าอาหาร โคนบรรจุไอศครีม ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ

 
  1. สมัครงาน Material control บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช/ปวส. ขึ้นไป+  ประสบการณ์ ด้านงานคลังสินค้า+  หากขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่องานหนัก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจรับวัตถุดิบ ทำรายงานการรับวัตถุดิบ พร้อมลงบันทึกโดยใช้โปรแกรม Winspeed 2. ตรวจนับ stock, ออกใบ PR วัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับการผลิตให้เพียงพอตามจำนวน Min. stock 3. ลงบันทึกการเบิกจ่าย วัตถุดิบ, วัสดุสินเปลือง และเครื่องมืออื่นๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนด 4. ตรวจนับ stock ทุกสิ้นเดือน หรือตามที่บริษัทกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง email 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ธุรการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 20-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช ขึ้นไป+  มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ+  ถนัดงานด้านปัญหาคอมพิวเตอร์+  ทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คีย์ระบบการผลิต
• งานเอกสารติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
• และงานด้านอื่นๆ ของแผนก ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน ! บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง+  อายุ 25-35 ปี+  วุฒิ ปวส วิศวกร คอมพิวเตอร์ หรือบัญชี ปริญญาตรี สถิติ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากใช้โปรแกรมวางแผนจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวมรวมใบขอผลิต
• วางแผนการผลิต
• จัดทำการผลิตประจำวัน , สรุป , ติดตามจัดทำรายงาน , ส่งงาน
• ดูแลเอกสารเกี่ยวกับแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Assistant Manager IT บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง+  30 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะ Hardwaresoftwarenetwork Application Software+  บริหารและจัดการระบบ Rapid Payroll ระบบ Scheduler ระบบ Axapta

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแล บริหารและจัดการ วางแผนงานของระบบสารสนเทศทั้งกระบวนการ เพื่อให้ตอบสนองนโยบายบริษัทฯ
• ดูแลปรับปรุงแก้ไข ระบบ Software
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Internal Audit for Operation officer ด่วนมาก บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง 28-40 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  2-3 years experienced in internal Audit Operational Audit or related functions conducting audit in financing or hire purchase business preferred.+  Audit analytical administrativeproblem solving and interpersonal skills+  Experienced in auditing internal operations on site or vendors inspection.+  Internal control and risk management experienced preferred.+  Fraud management and investigation experience preferred.+  Proficiency in English communication and computer skills Ms office.+  Extremely honest and ethical.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
*Execute internal audit inspection activities and provide the audit findings to internal Audit Committee and relevant parties. *Analyze audit finding to assess what type of risks are contained, assess the risk level according to the risk management matrix for evaluating the quality of internal control of function audited. *recommend and discuss the corrective action plan or measure regarding audit findings and follow up closely to monitor the improvement and implementations of action plans with auditees and related parties
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานติดรถส่งของ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3-ม.6 สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัว ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขนของ จัดของ ติดรถส่งของ ทำงานวันจันทร์
• เสาร์ 08.30
• 17.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดส่ง / พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ รับสมัครด่วน ! บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิ ม.3-ม.6 / ปวช/ปวส มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ word Excel ได้ มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมโฟล์คลิฟ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เจ้าหน้าที่จัดส่ง
• ตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งมอบ
• เช็คเอกสาร คีย์รายงาน สต๊อกกล่องหมุ่นเวียน
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ
• มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมโฟล์คลิฟ
• สามารถควบคุม สต๊อก สินค้าและเช็คสต๊อกสินค้าได้
• อื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน ! บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 30-50 ปี ระดับการศึกษา ป.ตรีด้านวิศวกร และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้ มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา ประสบการณ์ในการทำงานด้านวางแผน + MRP +BOM อย่างน้อย 5 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้อย่างราบรื่น สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับดูแลงานในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการส่งมอบ
• ควบคุมกำกับดูแลการจัดการวางแผนการผลิตประจำวันในแต่ละ Process
• ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปกิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ + KPI
• การควบคุมและประสานงานกับฝ่ายขาย
• การตลาด / ฝ่ายผลิต / วิศวกรรม / จัดซื้อ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ขาย (Sale Executive) รับสมัครด่วน ! บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย - หญิง อายุ 25-35ปี วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ ปริญญาตรีอุตสาหกรรมการพิมพ์หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง มีประสบการณ์ด้านการขายบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกดี มีความกระตือรือร้น อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี/ ERP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อและนำเสนอสินค้าของทางบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้า
• ขยายฐานลูกค้าใหม่
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท
• รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
• จัดทำรายงานยอดขายให้กับผู้บังคับบัญชา
• ดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิศวกรรม รับสมัครด่วน ! บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถด้านการซ่อมบำรุงและมีความรุ้เรื่องการ PM เครื่องจักร ขยัน อดทน รับภาวะการกดดันได้ดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ประสบการณ์เป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้เข้าใจในระบบ คุณภาพ ระบบ PM สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ ช่างซ่อมบำรุง
• ดูแลงานคุมเครื่อง และดูพาร์ท Jig ต่างๆ
• ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป
• ติดต่อประสานงานฝ่ายๆต่าง ภายในบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. สามารถส่งทาง E-mail 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:46:04
รวมทั้งสิ้น 10 รายการบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 9/9หมู่ที่ 6  ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี
เว็บไซต์ : www.tpppack.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ