Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด

 

บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด

บริษัท แฮปปี้ สมายด์ แอคเซสเซอรรี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เช่น เคสมือหลากหลายชนิด,ซองหนังสำหรับ Tablets, Power Bank , Small Talk, ฟิล์มกันรอย, Memory card, USB, เปิดรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโ

 
  1. สมัครงาน พนักงานขาย กทม.(หน่วยรถเงินสด) ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 25ปี ขิ้นไป+  มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีวินัย ละเอียดรอบคอมในการทำงาน+  มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย+  รักงานขายและการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีประสบการณ์ด้านการขาย หากเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์ของตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. นำสินค้าไปเสนอขายด้วยระบบเงินสด 2. มุ่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ 3. รายงานข้อมูลตลาดและวิเคราะห์ตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน หัวหน้าการตลาด / หัวหน้าทั่วไป ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป+  มีวิสัยทัศน์สามารถวิเคราะห์วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้+  มีประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปี+  มีความรับผิดชอบ อดทน เป็นผู้ใหญ่+  มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้+  มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย+  มีความอดทนสูง+  ลงไปปฎิบัติงานถึงหน้างานอย่างจริงจัง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย • จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ขยายฐานลูกค้า • รายงานและวิเคราะห์การตลาดให้ผู้บริหาร • รับผิดชอบดูแลแผนกการตลาด • วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ • วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอด คล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน • สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสภาพการแข่งขันของการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงระบบการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด พร้อมทั้งติดตามประเมินผล • วางแผนการตลาดและการขายและประมาณการยอดขายสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจัดทำโครงการรองรับแผนงาน เพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท • สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการ • พิจารณากิจกรรมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อยอดขาย • วางแผนกำหนดนโยบายค่านิยมองค์กร, Service Mind • วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ • จัดทำแผนการส่งเสริมการขาย และรายการโปรโมชั่นต่างๆ ตามเทศกาล ตามฤดูกาล หรือ รายไตรมาส ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง • ขยายฐานลูกค้าให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง • วางแผนผลิต ติดตั้งสื่อป้ายต่าง ๆ วางรูปแบบพื้นที่ แบ่งโซนพื้นที่ให้ทุกสาขาเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน • ควบคุมการทำงานของ Sales เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานบัญชี ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง 26ปีขึ้นไป+  จบการศึกษา ด้านบัญชี ต้องมีประสบการณ์ ปวส.-ปริญญาตรี บัญชี+  มีความรับผิดชอบต่องานสูง+  มีความซื่อสัตย์สุจริต+  มีความละเอียดรอบคอบ+  จบบัญชีมาจะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่หลักของการบัญชี 1.ตรวจสอบรายการขาย และทำชำระลูกหนี้ 2.ติดตามลูกหนี้ 3.ทำวางบิล 4.ทำค่าคอมมิชชั่น สรุปยอดขายของ พนักงานขาย 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6.ใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปได้ หรือ ทำโปรแกรม Exel คล่อง พิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 609986 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบัญชี ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญช
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน พนักงานธุรการทั่วไป ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง ตั้งแต่ 25 ปีไม่เกิน35 ปี+  ปริญญาตรี/ปวช.-ปวส.+  จบการศึกษา ด้านบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี+  ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงานอดทน และมีความรับผิดชอบสูง+  พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสาร และคีย์ข้อมูล 2. ประสานงานด้านเอกสาร 3. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน หัวหน้างานคลังสินค้าและจัดส่ง ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป+  มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องาน+  มีไหวพริบในการทำงาน รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะในการบริหารจัดการคลังสินค้า+  มีทักษะในการบริหารงานพนักงานระดับปฏิบัติการ ( คนไทย และพม่า )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบสินค้าในคลังทั้งหมด ดังนี้ 1.1 ความถูกต้องของจำนวนสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้า 1.2 การหมุนเวียนของสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้า 1.3 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนปล่อยสินค้าจากคลังสินค้า 1.4 ตรวจสอบความถูกต้องในการรับสินค้าเข้าคลัง 1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคืนทุกประเภท 2. วิเคราะห์ และหาแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพขึ้นต่อไป 3. บริหารจัดการพนักงานในคลังสินค้าให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมลล์
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานขาย ตจว. ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย -หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป+  สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่+  บุคคลิกดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในการทำงาน+  ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  รักในอาชีพงานขาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า และ หาฐานลูกค้ารายใหม่ 2.เสนอขายสินค้าตัวใหม่ๆของบริษัท สม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ธุรการประสานงานขายด่วนมาก!! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22ปีขึ้นไป+  ไม่จำกัดวุฒิ (เน้นประสบการณ์การทำงาน)+  มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน+  มีความขยัน อดทน+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทการบริการต่างๆ แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์โดยเป็นรูปแบบของ line และโทรออก
• รับสาย ของลูกค้า
• จดรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
• ประสานงานขาย
• จัดทำรวบรวมลูกหนี้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานสโตร์และ คลังสินค้า ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ20 ปีขึ้นไป(ถ้ามีประสบการณ์ด้านstore จะพิจารณาเป็นพิเศษ )+  มีความขยัน ซื่อสัตย์+  เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่+  ตรงต่อเวลา+  มนุษยสัมพันธ์ดี+  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับสินค้า
• ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ SPEC ที่สั่งซื้อ และตรงตามใบ PO
• จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี
• ควบคุมการเบิก
• จ่าย วัสดุและอุปกรณ์ให้ตรงกับทางฝ่ายผลิต
• ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานใน JOB นั้นๆ ว่ามีของอยู่ใน STOCK หรือไม่
• เช็คสินค้า ลงบรรจุภัณฑ์ ส่งออกให้ลูกค้า
• ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานขับรถส่งสินค้า ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านการขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  เป็นคนใจเย็น ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถส่งสินค้าภายใน กทม.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย (เท่านั้น)+  อายุ 35 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป (มีประสบการณ์ด้านการบริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  เป็นคนที่ยืนอยู่บนความยุติธรรม มีเหตุมีผลในการคิดและตัดสินใจ+  ต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว+  เป็นคนที่พูดเป็น สามารถสื่อสารถ่ายทอดได้ดี+  ต้องเป็นคนที่รู้งานของผู้จัดการทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชา รวมทั้งเข้าใจงานของฝ่ายอื่นๆด้วย+  เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์สูง ซื่อสัตย์ สุจริต แอกทีฟ ว่องไว มุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค+  เป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์+  เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเองอยู่เสมอ+  เป็นคนที่สามารถสอนผู้ใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการดําเนินตามแผนกล ยุทธ์ที่กําหนดจากผู้บริหาร และกําหนดกลยุทธ์ด้านการ ตลาด ด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านการผลิต รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน ด้านการตลาด 1. การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อดําเนินการจัดทําโปรโมชั่น หรือปรับปรุงแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้า 3. วางแผนการวางกลยุทธ์สื่อสารการตลาด 4. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 5. วางระบบรับข้อร้องเรียนลูกค้าและการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 6. การติดตามยอดขายให้เป็นไปตามประมาณการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ 1. การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 2. การจัดทําแผนฝึกอบรมให้กับพนักงาน 3. กําหนดนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 4. ดูแลและช่วยเหลือพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างลุล่วง 5. กําหนดระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 645395 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานบัญชี ด่วนมาก !! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน+  มีความละเอียดรอบคอบ และรับแรงกดดันได้ดี+  สามารถเก็บความลับได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางบิล รับเช็ค ติดตามลุกหนี้ ทำชำระใบเสร็จรับเงิน คิดคอมมิชชั่นพนักงานขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอีเมล
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน พนักงานขาย (PC) บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี+  เงินเดือ + คอมมิชชั่น+  มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรับผิดชอบ อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความเป็นผู้ใหญ่+  มีความซื่อสัตย์ และใส่ใจในการบริการลูกค้า+  มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย+  ที่พักอยู่แถวถนนสุขสวัสดิ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขายสินค้า อุปกรณ์มือถือ ในห้างสรรพสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด รับสมัครด่วน ! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุตั้งแต่35 ปีขึ้นไป มีวิสัยทัศน์สามารถวิเคราะห์วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้ มีประสบการณ์ในการเร่งยอดขาย และประสานงานกับเซล (พนักงานขาย) มีความรับผิดชอบ อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้ มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทนสูง ทำต่อภาวะแรงกดดันได้ดี มีประสบการณ์งานขาย และการตลาด ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลทีมเซลล์ วางแผนการทำงานของเซลล์
• เตรียมแผนงานการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน หัวหน้างานคลังสินค้าและจัดส่ง รับสมัครด่วน ! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ (เน้นประสบการณ์การทำงาน) ถ้า มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้าและควบคุมทีมจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน มีความรับผิดชอบและเสียสละเรื่องเวลาได้ บุคลิกดีมีความคล่องแคล่ว สุขภาพแข็งแรง มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มุ่งการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ติดต่อด้วย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมสินค้าคงคลังให้ถูกต้องตามระบบเสมอ 2.ควบคุมการรับเข้า – เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ถูกต้องเสมอ 3.ควบคุมการบันทึก รับ
• จ่าย สินค้าไปอย่างถูกต้องเสมอ 4.ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้กับรถส่งสินค้าตามกำหนดเวลา ครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสาร 5.ควบคุมพื้นที่และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ 6.ทำการตรวจนับสต๊อกทุกสิ้นเดือนและจัดทำรายงานการตรวจนับสต๊อกทุกสิ้นเดือน 7.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าประจำเดือน 8.ติดตามแก้ไขปัญหาและประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 9.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุตั้งแต่35 ปี ขึ้นไป มีวิสัยทัศน์สามารถวิเคราะห์วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้ มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ และใส่ใจในการบริการลูกค้า มีประสบการณ์ทางด้านการขาย / การตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลติดตามการทำงานของทีมขาย วางแผนการทำงานของทีมขาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน พนักงานขายออนไลน์ รับสมัครด่วน ! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป หญิง/ชาย มีความสามารถและความรู้ในการขายออนไลน์ มีประสบการณ์ด้านการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการทำงาน มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอขายสินค้า อุปกรณ์มือถือ ทางออนไลน์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน พนักงานขาย ภาคอีสาน บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ มีรถยนต์เป็นของตนเอง บุคคลิกดี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในการทำงาน อดทนกับการกดดันยอดขายได้ดี ขยัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมการได้เป็นอย่างดี รักในอาชีพงานขาย พร้อมที่จะปฎิบัติงานตามกฎระเบียบการทำงานของบริษัท เป็นคนพื้่นที่ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าผ่านการพิจารณาสามารถเริ่มงานได้ทันที มีเงินค้ำประกัน 10000 บาทหากผ่านการพิจารณา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลฐานลูกค้าเก่า และ หาฐานลูกค้ารายใหม่ 2.เสนอขายสินค้าตัวใหม่ๆของบริษัท สม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เทเลเซล (พนักงานขายออฟฟิศ) รับสมัครด่วน ! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ(ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความ อดทน ขยัน ซี่อสัตย์ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจรณาเป็นพิเศษ ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ แต่พักที่ กทม ในเขต บางบอน พระราม 2 ระแวกใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.แนะนำและเสนอสินค้าทางโทรศัพท์ 2.รับออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์ 3.ติตต่อประสานงานตามงานกับแผนกภายใน 4.คอยประสานงานกับเซล
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Graphic Design รับสมัครด่วน ! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย - หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง สามารถใช้โปรแกรม illustrator Photoshop Coreldraw มีความรู้ด้านการถ่ายรูป มีความสามารถในการตกแต่งรูปภาพเพื่อทำ Online & Social Marketing ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• ออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ
• ออกแบบสื่อการตลาดใหม่ๆ
• ถ่ายรูปสินค้าและตกแต่งรูปภาพเพื่อทำ Social Media
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน พนักงานขาย กทม.เขต ศรีนครินทร์ ประเวศ (สัมภาษณ์รู้ผลทันที) รับสมัครด่วน ! บริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความซื่อสัตว์ ขยัน มีวินัย ระเอียดรอบคอบในการทำงาน รักการขายและการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสพการณ์ด้านการขาย หากเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ จะพิจราณาเป็นพอเศษ มีรถยนต์เป็นของตนเอง ต้องมีเงินสดในการค้ำประกัน 10000 บาท สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เสนอขายสินค้าด้วยเงินสด 2.มุ่งสร้างฐานลูกค้าใหม่ 3.รายงานยอดขายและรายรับประจำวัน 4.เคลียร์เงินสดและเอกสารการเงินรายวันตามยอดขายสินค้า 5.รายงานการพบลูกค้าและการวิเคราะห์ลูกตามเขตพื้่นที่ที่ขาย 6.นำเสนอแนวทางการขายในพื้นที่ที่ขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง- สมัครผ่านอีเมล-
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:47:02
รวมทั้งสิ้น 20 รายการบริษัท แฮปปี้ สมาย แอคเซสเซอรี่ จำกัด
126 ซอยพระรามที่2 ซอย69 ถ.พระราม2  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน
เว็บไซต์ : www.thareus.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ