Advertisement


===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและ กำลังขยายกำลังการผลิตออกไป ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผลิต อยู่ที่ ปทุมธานี / ระยอง / ขอนแก่น / ปราจีนบุรี /อยุธยา

 
  1. สมัครงาน QA Engineer (ประจำปทุมธานี) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female Age not over 30 years+  Education Bachelor Degree in Industrial Engineer Chemical Engineer Polymers Engineer+  Having experience in QA Engineer function about 0-3 years+  Fluency English communication skill and have a TOEIC score will be highly advantage.+  Can travel up country.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์/ ตรวจสอบคุณภาพ
• ติดต่อลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ ชาย+  อายุไม่เกิน 25 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการสรรหาในเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรีเเละจังหวัดใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถด้านภาษา พูด อ่าน เขียน ได้ดี+  มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Word Excel+  มีประสบการณ์ด้านการสรรหา อย่างน้อย 2 - 5 ปี+  **มีที่พักให้สำหรับตำเเหน่งงานดังกล่าว**

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานตามกรอบอัตรากำลังและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้ทันตามเวลาที่กำหนด
• ดำเนินการด้านการว่าจ้างให้ครบตามกระบวนการที่ได้กำหนด พร้อมตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
• ดำเนินการเรื่องการโอนย้ายพนักงาน
• จัดทำข้อมูลและออกแบบรูปแบบในการประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสถาบันกาศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์กับการรับสมัครงาน
• จัดทำการสำรวจเหตุผลในการลาออก (Exit Interview) พร้อมรายงานสรุปผลและวิเคราะห์
• จัดทำโครงการในการสรรหาและรับสมัครงานเพื่อสรรหาให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งการจัดทำ Walk
• in Interview Job Fair
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน หัวแผนกคลังสินค้า (ประจำอยุธยา) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ด้านระบบจัดส่ง บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 22 - 40 ปี+  มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 2-5 ปี+  มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการการทำงานของทีมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าของโรงงาน
• ควบคุมจัดการการใช้และการจัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้า
• ประสานงานกับผู้ดำเนินการจัดส่งเพื่อให้ดำเนินการได้มาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด
• ดูแลและติดตามแก้ไขปัญหาปรับแผนการจัดส่งของโรงงาน
• วางแผนการจัดเตรียมสินค้าคงคลัง และการจัดส่งสินค้าของโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 667976 ชื่อตำแหน่งงาน หัวแผนกคลังสินค้า (ประจำอยุธยา) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Su
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็ก/ไฟฟ้า/เครื่องกล/วัสดุศาสตร์)เท่านั้น บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายอายุ 22-35 ปี+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/เครื่องกลและวัสดุศาสตร์เท่านั้น+  สามารถปฎิบัติงานประจำที่โรงงานอยุธยาได้ (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ3)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (รับเฉพาะวิศวอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) 1 ตำแหน่ง 1.ดูแลระบบการทำงานของเครื่องตรวจสอบขวด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับปรุงเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีความรู้ด้าน program computer , PCL ,เครื่องจักรด้านการตรวจสอบ วิศวกรไฟฟ้า (รับเฉพาะจบสาขาวิศวไฟฟ้าเท่านั้น) 1 ตำแหน่ง 1.ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ปัญหางานด้านไฟฟ้าโรงงาน ระบบจ่ายไฟ Genset เครื่องจักรในด้าน Support Production เป็นต้น 2.มีความรู้ความสามารถในงานซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ระบบ PCL/PC control วิศวกรเครื่องจักร (รับเฉพาะจบสาขาวิศวเครื่องกล/อุตสาหการเท่านั้น) 2 ตำแหน่ง 1.รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักรในส่วนของ Forming M/C Hotend,Cold End,Coating Transportation 2.มีความรู้ในงานด้านการผลิต / ด้านงานซ่อมบำรุงรักษา วิศวกรควบคุมคุณภาพ (รับเฉพาะจบสาขาวิศวอุตสาหการ/ไฟฟ้าอิเล็กเท่านั้น) 1.พัฒนาปรับปรุงระบบงานควบคุมคุณภาพ 2.มีประสบการณ์ด้านQC โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิศวกรส่วนวัตถุดิบ (รับเฉพาะจบสาขาวัสดุศาสตร์เท่านั้น) 1 ตำแหน่ง 1.ดูแลรับผิดชอบการสั่งวัตถุดิบเข้าประจำเดือน,การตรวจรับ,การจัดเก็บ,การเคลื่อนย้าย,การผสมวัตถุดิบตามมาตรฐานที่กำหนด,รับผิดชอบการหลอม 2.มีประสบการณ์ด้านวัตถุดิบและการผสมทางเซรามิคอย่างน้อย 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 765761 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็ก/ไฟฟ้า/เครื่องกล/วัสดุศาส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Programmer (Urgent) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Age not over 35 years.+  Education Bachelors Degree or higher in Computer Science Information Technology and any related field.+  Having experience over 1 years in JD Edwards EnterpriseOne .+  Having Knowledge and Develop in the ERP System.+  If has experience of manufactory Process will be advantage.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. JD Edwards EnterpriseOne . 2. ERP System.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Lab(ประจำโรงงานอยุธยา) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี+  สามารถใช้เครื่องมือ Lab ได้+  มีประสบการณ์ในด้านห้องปฏิบัติการเคมี 1-2 ปี ด้านการเตรียมวัตถุดิบ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์+  ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์/ควบคุมคุณภาพน้ำและจัดทำรายงาน วิเคราะห์ความสะอาดของผลิตภัณฑ์แก้วและสีพิมพ์ขวด จัดทำข้อมูลมาตรฐานทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ เครื่อง X Ray / UV
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 666306 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Lab(ประจำโรงงานอยุธยา) ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ช่างควบคุมเครื่อง/ซ่อมบำรุง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย 18-35+  จบปวส.สาขา ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม+  เกณฑ์ทหารแล้ว+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สามารถปฎิบัติงานที่โรงงานบางกอกกล๊าสรังสิตคลอง 3 ได้+  สามารถเข้ากะได้ในบางตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลงานตามสายงานด้านช่างภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Engineer Trainee บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male Age 22 - 25 Years.+  Education Bachelor Degree Engineering+  New graduate are welcome+  Good command of English communication skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
โครงการรับวิศวกรจบใหม่ เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทางด้านวิศวกรรมกับทางบริษัท เป็นระยะเวลา 5 เดือน ที่โรงงานบางกอกกล๊าซ ปทุมธานี ซึงหลังจากเสร็จสิ้นจะพิจารณาประจำตาม Plant ต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่ตามจังหวัดต่างๆ อาทิเช่น อยุธยา ปทุธานี ระยอง ปราจีนบุรี ขอนเเเก่น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 644249 ชื่อตำแหน่งงาน Engineer Trainee ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย อื่นๆ ประเภทธุรกิจ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน วิศวกรโครงการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30-35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถเขียนแบบ อ่านแบบและถอดแบบโครงการก่อสร้างได้+  มีประสบการณ์ในการจัดหา จัดจ้างเครื่องจักร อุปกรณ์ ผู้รับเหมาภายในโคงการ อย่างน้อย3-5 ปี+  มีประสบการณ์การในควบคุม ประสานงานโครงการก่อสร้างมูลค่าหลายร้อยล้านบาท มาก่อน+  สถานที่ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี และ ปราจีนบุรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และจัดจ้างผู้รับเหมาและผู้ใช้บริการในการก่อสร้างตามแผนงานโครงการ 2.ดูแล ตรวจสอบการจัดหา จัดซื้อ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการตามแบบและแผนงานที่กำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 4.จัดทำรายงานข้อมูลเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน :   เพศชาย อายุ 30-35 ปี   วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน หัวหน้างานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี+  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ในงานด้านคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  สามารถเข้ากะได้+  สามารถปฎิบัติงานที่โรงงานนิคมโรจนะ3 อยุธยาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทขวดแก้วก่อนนำส่งลูกค้า 2.บริหารอัตรากำลังคนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 3.ดูแลประสิทธิภาพในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 771721 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้างานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าทีสื่อสารองค์กร/ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี (สาขาการจัดการ การตลาด)+  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว+  มีความสามารถในโปรแกรม การจัดภาพ การตกแต่งภาพ ที่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท 2.ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 3.ดำเนินการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 4.วางแผนและจัดทำสื่อทางการตลาด 5.ออกแบบและดำเนินการทำสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน หัวหน้าพ่อครัว/ รองหัวหน้าพ่อครัว/ ผู้ช่วยพ่อครัว บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย+  อายุไม่เกิน 45 ปี+  หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใจรักในการปรุงอาหาร/ การบริการ+  มีความมุ่งมั่น อดทน มองโลกในแง่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หัวหน้าพ่อครัว :
• ดูแลการปฏิบัติงานของรองหัวหน้าพ่อครัว ผู้ช่วยพ่อครัว และแม่บ้าน
• คิดค้นสูตรอาหารให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ ต้นทุน และความต้องการของลูกค้า
• รับผิดชอบดูแลวัตถุดิบและอาหารที่จัดเตรียมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยแก่ลูกค้า
• ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ พร้อมควบคุมจัดเก็บให้สดใหม่อยู่เสมอ
• รายงานตรงต่อผู้จัดการร้านฯ รองหัวหน้าพ่อครัว :
• ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพ่อครัวและแม่บ้าน
• รับผิดชอบดูแลวัตถุดิบและอาหารที่จัดเตรียมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยแก่ลูกค้า
• ปรุงอาหารตามสูตรที่หัวหน้าพ่อครัวคิดค้น
• ควบคุมสต็อตวัตถุดิบในครัว พร้อมทั้งจัดทำรายงานสต็อคให้หัวหน้าพ่อครัวทราบ เพื่อออกใบสั่งซื้อ
• รายงานตรงต่อหัวหน้าพ่อครัว ผู้ช่วยพ่อครัว :
• จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ก่อนการขายในแต่ละวัน
• จัดเตรียมวัตถุดิบ (ล้าง/ หั่น/ สับ/ ซอย/ แร่) โดยคำนึงถึงความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และตามส่วนผสมของรายการอาหารนั้นๆ
• เก็บ/ ล้าง/ ทำความสะอาดครัวและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวันก่อนปิดร้าน วันทำงาน : 6 วัน ต่อสัปดาห์ สลับกับหยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน : 2 กะ กะแรก : 09.00
• 14.00 น. กะสอง : 16.00
• 24.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 770042 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าพ่อครัว/ รองหัวหน้าพ่อครัว/ ผู้ช่วยพ่อครัว ประเภทงานหลัก อาหาร/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน QA Engineer (ประจำโรงงานอยุธยา) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ เท่านั้น+  มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานผลิต งานควบคุมคุณภาพ งานประกันคุณภาพ 0-2 ปี+  มีทักษะภาษาอังกฤษ การใช้สถิติในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล+  หากมีประสบการณ์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฎิบัติงานที่โรงงานนิคมโรจนะ3 อยุธยาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ประสานงานกับ QA Plan ในการตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าร้องเรียน เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จ ติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์การควบคุมเชิงสถิติ ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 754321 ชื่อตำแหน่งงาน QA Engineer (ประจำโรงงานอยุธยา) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี+  มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดซื้อ/ จัดหา ภายในประเทศในส่วนการผลิตและสนับสนุนการผลิต ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วน, อะไหล่เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณืการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(IA Officer) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในงานด้านต่างๆของทางบริษัท 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2.ทดสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบภายใน 3.จัดทำเอกสารตรวจสอบภายใน 4.เสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 5.จัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายใน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน ช่างภาพวิดีทัศน์(ประจำโรงงานปทุมธานี) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ21-30ปี+  จบป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ การถ่ายภาพ การตัดต่อ นิเทศศิลป์+  สามารถปฎิบัติงานประจำที่โรงงานปทุมธานี+  มีประสบการณ์ด้านถ่ายภาพ การตัดต่อ การใช้โปรแกรมการตัดต่อ อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เตรียมศึกษาข้อมูลการถ่ายทำ ในประเด็นที่น่าสนใจและนำเสนอ 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพวิดีทัศน์ 3.ดำเนินการการถ่ายภาพวิดีทัศน์ของสโสรฟุตบอล รวมทั้งการนำเสนอในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.คัดเลือกและตัดต่อภาพวิดีทัศน์ให้เหมาะสม สวยงามและสอดคล้องและสอดคล้องกับประเด็นที่นำเสนอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประกันภัยอาวุโส (Underwriter Non-Motor) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง(สถิติประกันภัย/การวิเคราะห์ประกันภัย)+  มีประสบการณ์ในงานประกันภัยทั้งในสาย Broker และ ธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สำรวจราคาและเงื่อนไขการประกันของบริษัททั้งในส่วนของประกันภัยและประกันชีวิต 2. จัดทำเอกสาร ข้อมูล และประสานงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลการประสานงานการจัดทำและต่ออายุการประกันชีวิตกลุ่ม การประกันวินาศภัยและการประกันการเดินทาง 4. ดูแล ติดตาม ประสานงานดำเนินการ เคลมค่าสินไหมทดแทนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 5. จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน วิศวกรออกเเบบ Mold ( Good Solidwork Skill ) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 23 - 32 ปี+  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ครุศาสตร์สถาปัตย์ การออกเเบบเเม่พิมพ์เครื่องกลออกเเบบผลิตภัณฑ์+  สามารถใช้โปรเเกรม Solid Work ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ทางด้านงานเขียนเเบบเเละออกเเบบ Solid Work อย่างน้อย 0 - 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกเเบบ Mold ที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยใช้โปรเเกรม Solid Work
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน IT Officerและ Programmer (ประจำโรงงานปทุมธานี) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ ชาย+  อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้าน IT Support 0 - 2 ปี+  มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์+  มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบ ERP+  มีความรู้ด้านData base และ Server+  มีความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ User+  ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดำเนินการควบคุม ดูแลรักษา บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานการใช้งานสำนักงานและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2.ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและแก้ไขระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 3.ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 4.ดูแล วิเคราะห์และแกปัญหาและบริหารจัดการระบบโทรศพท์และระบบ CCTV 5.บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ สายกีฬา บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 32 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว การแปลข่าว อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  มีความชื่นชอบ และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล+  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีใจรักด้านการข่าว เเละภาษาอังกฤษดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดตาม ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านกีฬา เพื่อนำเสนอข่าวที่น่าสนใจ 2.คัดเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจ น่าติดตาม และอยู่ในความสนใจของผู้ชม 3.ดำเนินการจัดทำสกู๊ปข่าว และ รายการของสโมสรเพื่อเตรียมออกอากาศ 4.เขียนข่าว แปลข่าว เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอ 5.เขียนเอกสารเป็นภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจสอบภายใน) Internal Audit บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง+  อายุ 23 - 32 ปี+  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีภายใน หรือตรวจกระบวนการทำงานอย่างน้อย 1 ปี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2.ทดสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบภายใน 3.จัดทำเอกสารตรวจสอบภายใน 4.เสนอแนะแนวทางในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ 5.จัดทำรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายใน 6.ดูเเลทีมงาน ตรวจสอบภายใน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา (เฉพาะสาขาเครื่องกลเท่านั้น) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล+  มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี ขึ้นไป+  สามารถปฎิบัติงานที่โรงงานนิคมโรจนะ3 อยุธยาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรขึ้นรูปขวดแก้ว และงาน Project ต่างๆให้กับกลุ่มบริษัท 2.ดำเนินการติดตั้ง แก้ไข/ปรับปรุงเครื่องจักรและดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆด้านเครื่องจักรขึ้นรูปขวดแก้ว 3.ดำเนินการวางแผน กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรขึ้นรูปขวดแก้ว เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเครื่องจักร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 738092 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา (เฉพาะสาขาเครื่องกลเท่านั้น) ประเภทงานหลัก วิศ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2015-10-05 02:47:05
รวมทั้งสิ้น 22 รายการ

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก  ตำบลบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี
เว็บไซต์ : www.bgiglass.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2022 งาน 2565 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2022 หางาน 2565 สมัครงาน 2022 สมัครงาน 2565 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ