Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

 

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด

กลุ่มบริษัทโปรสเปคคอนซัลแตนท์ บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินโครงการ การจัดการบริหารทรัพย์สิน การบริหารหนี้ติดตามเร่งรัดหนี้สิน การฟื้นฟูกิจการและโครงการ ตัวแทนซื้อขายทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สิน โดยให้บริการกับธนาคารสถาบันชั้นนำของประเทศ เปิ

 
  1. สมัครงาน พนักงานธุรการ ประจำสาขานครศรีธรรมราช บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ระดับการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี+  อายุ 22-28 ปี+  เพศหญิง+  อาศัยอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช+  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี จำพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานธุรการ ประจำสาขาสระบุรี (ด่วนมาก) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 22-28 ปี+  ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี+  อาศัยอยู่ จังหวัดสระบุรี+  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี จำพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงาน จะได้ัรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูเเลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่เเละสาขา บริษัทโปรสเปคแอพเพรซัลจำกัด สาขาสระบุรี โทร 092
• 269
• 1742
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน พนักงานประเมินราคา ประจำสาขานครศรีธรรมราช บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย+  25 - 35 ปีขึ้นไป+  ปวช. - ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  มีรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะ เหมาะกับการไปสำรวจงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน พนักงานประเมินราคา ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย+  25 - 35 ปีขึ้นไป+  ปวช. - ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน พนักงานประเมินราคาฝึกหัด สาขาเชียงราย บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  มียานพาหนะ ในการออกสำรวจทรัพย์สิน+  มีอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และกล้องถ่ายรูป เพื่อจัดทำรายงาน+  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ+  วุุฒิการศึกษาจบระดับ ปวส. ขึ้นไป ถ้ามีพื้นฐานการทำต้นร่างแผนที่ แบบแปลนอาคาร จะดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน จัดทำรายงาน ทรัพย์สินที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และพะเยา
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานสืบทรัพย์ ด่วน มาก!! บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 - 35 ปี+  ม.6 ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิ่งสืบเซลล์ป้ายราคาติดประกาศฝากขายบ้านโซนต่างในกรุงเทพมหานคร เงินเดือน + ค่าสึกหรอของยานพาหนะ + Commission
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานเร่งรัดหนี้/ประนอมหนี้ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีทักษะการเจรจาเป็นอย่างดี+  มีความความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เจรจากับลูกหนี้ทางโทรศัพท์
• แจ้งยอดหนี้
• ส่งจดหมาย เป็นหนี้สินเชื่อ ธอส.ที่มีหลักประกัน เป็นลูกหนี้ชั้นดี เจรจาง่าย สามารถมีส่วนลดได้ตามการเจรจา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำสาขานครศรีธรรมราช บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22 - 28 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป+  อาศัยอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานประเมินราคาฝึกหัด (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เฉพาะเพศ ชาย+  อายุ 22-28 ปี+  ปริญญาตรีทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ+  มีความความรู้เรื่องการประเมินราคาเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานธุรการประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ประจำสาขากำเเพงเพชร บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : หญิง+  อายุ(ปี) : 21 - 30+  ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป+  อาศัยอยู่ จังหวัดกำเเพงเพชร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และลูกค้า จัดเตรียมเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร ทำรายงานประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัด : กำแพงเพชร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานประเมินราคา ประจำสาขาพิษณุโลก บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  มีรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะ เหมาะสำหรับการออกสำรวจงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ - ประสานงาน (ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ลูกค้า
• ติดตามเล่มรายงานประเมิน
• ประสานงานสาขากับสำนักงานใหญ่
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานประเมินราคาฝึกหัด สาขาเพชรบูรณ์ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22-28 ปี+  ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี+  อาศัยอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์+  มีรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะ เหมาะกับการไปสำรวจงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ด่วนมากที่สุด!! บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุมากกว่า 23 ปีขึ้นไป+  มียานพาหนะ พร้อมสำรวจงานนอกสถานที่ได้+  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางบริษัทฯ จัดอบรมให้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สำรวจทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสรุปการประเมินราคา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน พนักงานประเมินราคา (สำนักงานใหญ่) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ(ปี) : 21 - 30+  ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะ เหมาะกับการไปสำรวจงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาทรัพย์สินอสังหาริมย์ทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำสาขาลำปาง บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 20 - 29 ปี+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาทรัพย์สิน (คอนโด,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก,ที่ดินเปล่า,ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง,โรงแรม,รีสอร์ท,สนามกอล์ฟ,โรงพยาบาล,ศูนย์การค้า,โรงงาน,ตรายี่ห้อสินค้า)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคาเครื่องจักร บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ : ชาย+  อายุ 22-35 ปี+  ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์การทำงานประเมินอย่างน้อย 2-3 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน พนักงานประเมินราคา บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  หญิง ชาย+  อายุ(ปี) : 21 - 30+  ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ด้านงานประเมินอสังหาริมทรัพย์ 2 ปีขึ้นไป+  ใช้โปรแกรมคอมฯ พื้นฐานได้+  มียานพาหนะในการออกสำรวจงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาทรัพย์สิน ออกสำรวจงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน พนักงานรับส่งเอกสาร บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  อายุ 22-28 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มียานพาหนะสำหรับออกวิ่งงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถส่งเอกสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน พนักงานธุรการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานภายในฝ่ายบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน นักศึกษา ปรับปรุงฐานข้อมูล บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ใช้โปรแกรม Excel คล่อง+  ช่วงระยะเวลาการจ้าง 1-2 เดือน+  สามารถพิมพ์สัมพันธ์ได้ดี+  เข้าใจการทำฐานข้อมูล+  สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คึย์ข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง
• ทำงานบนโปรแกรม Excel
• ระยะเวลาการจ้าง 1
• 2 เดือน ตามช่วงระยะเวลาที่ มหาวิทยาปิดภาคเรียน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (ชั่วคราว 1 เดือน) รับสมัครด่วน ! บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 18 ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป+  มีพื้นฐาน Word / Excel

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คีย์ข้อมูลเข้าระบบ ทำงาน 08.30
• 17.00 น วันจันทร์
• วันศุกร์ หยุด เสาร์
• อาทิตย์ เเละนักขัตฤกษ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน พนักงานตรวจรายงานประเมินราคา บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / เพศหญิง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านการตรวจรายงานการประเมิน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจรายงานการประเมินราคา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน เเม่บ้านประจำสำนักงาน บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์งานเเม่บ้านพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเเละเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำความสะอาดในสำนักงาน
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบงานประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท
• สอบผ่านผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่ผ่านการรับรอง กลต.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำ สาขาลำปาง) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะการเจรจาเป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน+  ถ้ามีประสบการณ์ด้านติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำกิจกรรมด้านการตลาด และจัดการวางแผนงานด้านส่งเสริมการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน ธุรการ (ประจำสาขาลำปาง) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีทักษะในการเจรจา การประสานงาน การติดต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี ใช้โปรแกรมคอมฯ พื้นฐานได้ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน จังหวัดลำปาง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 19 เมษายน 2560 บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด กลุ่มบริษัทโปรสเปคคอนซัลแตนท์บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินโครงการ การจัดการบริหารทรัพย์สิน การบริหารหนี้ติดตามเร่งรัดหนี้สิน การฟื้นฟูกิจการและโครงการ ตัวแทนซื้อขายทรัพย์สิน การประเมินราคาทรัพย์สิน โดยให้บริการกับธนาคารสถาบันชั้นนำของประเทศ เปิดดำเนินการมากว่า 24 ปี ปัจจุบัน มีสาขาทั่วประเทศ กว่า12 สาขา เช่น สาขาเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อยุธยา สระบุรี ราชบุรี กำแพงเพชร ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช เป็นต้น สวัสดิการ เงินโบนัส สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ทุนการศึกษาบุตรพนักงานฯ ตำแหน่ง : ธุรการ (ประจำสาขาลำปาง) สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อัตรา เงินเดือน 1
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำปาง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน พนักงานประเมินราคาทรัพย์สินประจำพื้นที่ทุกจังหวัด ไม่จำกัดจำนวน บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• มีประสบการณ์ทำงานประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความพร้อมในการออกไปสำรวจงานในพื้นที่ของตนเอง และจังหวัดใกล้เคียง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ทำงานประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย มีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
· มีประสบการณ์ทำงานประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี · มีประสบการณ์บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย · มีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน พนักงานประเมินราคา ประจำศูนย์หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ทางด้านงานประเมินพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประเมินราคาทรัพย์สินให้กับธนาคาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เพชรบูรณ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษา มัธยมปลายขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบี้ยงต้นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (รับงานไปทำที่บ้าน) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย หญิง มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Word Excel มีเวลาว่างสามารถคีย์งานได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คีย์ข้อมูลเข้าระบบงานของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Programer Web Application รับสมัครด่วน ! บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ หญิงชาย มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียน เว็บไซต์ และ Application บน Smartphone มีความสามารถในการอ่าน Code และสามารถแก้ไขโปรแกรม มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานนอกเวลาได้ หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.แก้ไข/ปรับปรุง Web บริษัท เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาผ่าน Google 2.ทำ SEO และดูแล Content ใน Web บริษัท 3.พัฒนา Web,Application ตามที่ได้รับมอบหมายและทดสอบด้วยตนเอง 4.ออกแบบโครงสร้างและระบบ เพื่อการทำการตลาดออนไลน์ ทั้ง Internet และ Smartphone 5.Support ทางด้านเทคนิคและความต้องการของฝ่ายการตลาดและเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-07 02:59:04
รวมทั้งสิ้น 33 รายการบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
573/144-145 ศรีวราทาวน์อินทาวน์ ซ.ราม 39 (เทพลีลาแยก14) ถนนประชาอุทิศ  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง
เว็บไซต์ : www.prospec.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ