Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด

 

บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด

ผลิต ค้า ให้เช่า โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์
การผลิตเครื่องเรือน

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, ธุรการภาคสนาม, จัดซื้อ-จัดจ้าง บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีใบอนุญาตขับขี่
• มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมนุษยสัมพันธ์ดี • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี รักความก้าวหน้า มองโลกในแง่ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลเอกสารงานธุรการกับลูกค้า ดูแลงานจัดซื้อ
• จัดจ้าง ประกวดราคา ดูแลเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  2. สมัครงาน Creative Event บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• คิดคอนเซ็ปต์งานได้หลากหลาย แนวคิดแปลกใหม่ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
• บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คิดคอนเช็ปต์งานสื่อ สิ่งพิมพ์ งานออแกไนซ์ เพื่อนำเสนอลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  3. สมัครงาน ครูเอกปฐมวัย บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท เอกปฐมวัย
• บุคลิกภาพดี มีความมุ่งมั่น มนุษยสัมพันธ์ดี • ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนปฐมวัยอนุบาล เขียนแผนการสอน
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  4. สมัครงาน Rewriter บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุไม่จำกัดอายุ
• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน • มีประสบการณ์ในการทำงานสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Rewrite งานเขียน บทความ และ Script Presentation
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  5. สมัครงาน มัณฑนากร - Interior Designer บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายในมัณฑศิลป์ สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 3D Max/ AutoCAD/ Photoshop และโปรแกรมทั่วไปเกี่ยวกับงานออกแบบได้ดี • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานอกอแบบภายในบ้านพักอาศัย และงานเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารนำเสนองาน และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความรับผิดชอบงาน มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจกว้าง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบภายในตาม Concept/ วาง Lay
• Out/ จัดทำแบบนำเสนอ (ภาพ Perspective)/ เลือกและจัดวัสดุตัวอย่าง/ ทำรายละเอียดประกอบแบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  6. สมัครงาน กราฟิคดีไซน์ บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ในงาน Graphic Design มีความสามารถในการออกแบบ และมีความคิดสร้างสรรค์
• สามารถใช้ Photoshop, Illustrator, 3D ทำงานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้
• สามารถอกแบบงาน AD, Brochure, Logo and Packing และงาน Artwork อื่นๆ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบศิลป์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  7. สมัครงาน Project Manager บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม
• มีความสามารถในการ Run Script งานกิจกรรมพร้อมทั้งคุมงานกิจกรรม
• มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลภาพรวมของงาน Event และคิด Project Event กิจกรรมต่างๆ ให้กับสื่อบริษัท ติดต่อ Supplier พร้อมทั้ง Deal งานต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  8. สมัครงาน ฝ่าย Organizer บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความขยัน อดทนต่องานหนัก ตั้งใจทำงาน
• มีความคล่องตัวสูง สู้งาน มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานที่ทำ • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดงาน Event ต่างๆงานการแสดง แสง สี สเยง งานประจำปี งานวัฒนธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รับบรีฟงาน คิดคอนเซ็ปต์รูปแบบการจัดงาน ไฮไลท์ ทำโปรเจกต์เสนอจัดเตรียมงาน ประสานงานทุกขั้นตอน จัดเตรียมการแถลงข่าว ทำประชาสัมพันธ์ ควบคุมงาน จัดส่งมอบผลงานหลังงานเสร็จสิ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี • มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของบริษัทตามแผนงานโดยการจัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขาย จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  10. สมัครงาน ช่างภาพ บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า • มีความรูด้านการถ่ายภาพเป็นอย่างดี • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานคุณภาพ พร้อมผลงานประกอบ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ถ่ายภาพในและนอกสถานที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  11. สมัครงาน เลขานุการ บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน • มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี มองโลกในแง่ดี

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เลขานุการ ทำงานตามคำสั่ง ดูแลตารางนัดหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  12. สมัครงาน Web Master บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่มีความสามารถเขียนเว็บไซต์ได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง มีความคิดสร้างสรรค์ คิดรูปแบบงานได้อย่างหลากหลาย
• มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทนในการทำงาน
• มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า หากมีผลงานมานำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี มองโลกในเง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท อัพเดทข้อมูลประจำเว็บไซด์ประสานงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องในเว็บไซต์ สกรีนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อสู่งานอื่นในบริษัทและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, แบ็กอัพ ฝ่ายขาย, ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา • มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี มองโลกในแงดี มีมนุษยสัมพันธ์
• บุคลิกดี พูดจาดี ชัดถ้อยชัดคำ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
• มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงานที่ทำ มีความใฝ่รู้ รับข่าวสารรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำงานด้านการวางแผนบริหารการตลาด วางกลยุทธ์ทางการตลาด ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า ติดตามเรื่องในเสนอราคา ติดตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำใบเสนอ เตรียมเอกสารงานขาย ประสานงานฝ่ายขาย จัดทำรายงานด้านการขาย เก็บฐานข้อมูลลูกค้า ทำบันทึก ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า วิเคราะห์การตลาด ติดตามความตืบหน้าในแวดวงการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจความถูกต้องของ lay out
สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่

2009-01-05 00:00:00
รวมทั้งสิ้น 14 รายการบริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด
11/79-80 หมู่ที่ 14 ร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 029182073
เว็บไซต์ : banpoonamgroup.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ