Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานและขยายฐานบริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในปี

 
  1. สมัครงาน พนักงานชั่วคราว ด่วน!!! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  กำลังศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปริญญาตรี หรือผู้ที่สนใจ+  สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.45 น.+  สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาสัญญาการจ้างงาน+  สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel ได้เป็นอย่างดี+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
แผนกเรียกร้องสินไหมส่วนบุคคล (1 อัตรา)
• งานด้านเอกสารของแผนก
• คีย์ข้อมูล
• งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ แผนก IT (1 อัตรา)
• เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานที่ถึงกำหนด
• ดูแล stock คอมพิวเตอร์
• set up และลงโปรแกรมเบื้องต้น
• สัญญาสิ้นสุด 31/12/2558
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 534720 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานชั่วคราว ด่วน!!! ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจการสาขาประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย 1-2 ปี+  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word Excel Powerpoint) ได้+  มีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คำนวณเบี้ยประกันภัย
• ออกกรมธรรม์
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
• ลงข้อมูลเลขที่กรมธรรม์ในระบบ Lotus Notes
• สนับสนุนงานด้านกิจการสาขา โดยเฉพาะด้านประกันภัยรถยนต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านงานธุรการ 7 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word Excel Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  มีใจรักงานบริการ+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลการจัดส่งเอกสารของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 2. จัดทำรายงานการจัดส่งเอกสารของห้อง mail room ประจำเดือน 3. ประสานงานการจัดส่งเอกสารไปยังสาขาต่างๆ ของบริษัท 4. บริหารจัดการการรับ
• ส่งเอกสารของพนักงานรับส่งเอกสาร (messenger) 5. ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าวัสดุต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง 6. พัฒนาขั้นตอนวิธีการและการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของ แผนกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23-30 ปี+  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ด้านบัญชี+  ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านบัญชี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง+  ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่และสาขา 2. จัดทำแบบภาษีอากรแสตมป์ของสำนักงานใหญ่และสาขา 3. บันทึกรายการบัญชีและจัดทำแบบภาษีของบริษัทในเครือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน รับชำระเบี้ยประกันภัยประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 - 35ปี+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านการรับชำระเบี้ย ประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความละเอียด รอบคอบ ในงานด้านเอกสาร+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการรับชำระเบี้ยประกันภัย และการควบคุมการให้เคารดิตกับคู่ค้า ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุมการทำงานของประกันภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือจากเอกสารการสมัครเข้ารับงาน ของตัวแทนและโบรคเกอร์ 2. เปิดรหัสตัวแทนและอนุมัติผ่านระบบ online 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลตัวแทนและโบรคเกอร์ให้ถูกต้องอยู่เสมอ 4. จัดเก็บเอกสารและใบสมัครของตัวแทนให้เป็นระเบียบ 5. ควบคุมดูแลและกำกับ ใบอนุญาติตัวแทนและโบรคเกอร์ที่หมดอายุ และดำเนินการกับฐ่านข้อมูลให้ถูกต้อง 6. กำหนดสิทธิ หรือเครดิตของตัวแทนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 7. ทำหนังสือแจ้งเตือนตัวแทนหรือโบรคเกอร์ที่ชำระเบี้ยเกินกำหนด 8. จัดสั่งใบแจ้งหนี้ และเอกสารต่างๆให้กับคู่ค้าให้ถูกต้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (AE) ประจำสาขา ระยอง สกลนคร อุบลราชธานี หาดใหญ่ (ไม่ใช่งานขายประกัน)ด่วน!!! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี+  หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการจัดกิจกรรมการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word Excel Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการสื่อสาร+  สามารถขับรถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง+  หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ ตัวแทนขาย บริษัทตัวแทน และลูกค้า ในเขต ความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้ง บริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ การทำงานของตัวแทน คู่ค้า นำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการขายต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้สาขาดำเนินงานตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าและเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หาช่องทางการขยายตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้า ตลอดจนการจัดการเพื่อต่ออายุ กรมธรรม์ของลูกค้าเดิม เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 540639 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (AE) ประจำสาขา ระยอง สกลนคร อุบลราชธานี หาดใหญ่ (ไม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) ประจำสำนักงานใหญ่ ไม่จำป็นต้องมีประสบการณ์ด่วนมาก!!!!!!! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ด้านการบริการ(ทางโทรศัพท์)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี+  มีใจรักงานบริการ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS. Word Excel ได้+  สามารถทำงานกะกลางคืนได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
• ให้คำแนะนำลูกค้า
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 455512 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) ประจำสำนักงานใหญ่ ไม่จำป็นต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Risk Engineer บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรม+  ประสบการณ์ 0-3 ปี+  หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้+  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  ยินดีพิจารณานัำกศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม 2. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงวิศวกรรมในภาพรวมร่วมกับฝ่าย รับประกันภัยและฝ่ายสินไหม 3. แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงในเชิงวิศวกรรมที่ได้ทำการประเมินรวมถึง แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสีย 4. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและเตรียมจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง 5. จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา รับประกัน 6. ให้คำแนะนำแก่ผู้เอาประกันเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงในเชิง วิศวกรรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 547745 ชื่อตำแหน่งงาน Risk Engineer ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ธุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา หาดใหญ่ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word Excel) ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ในบริษัทประกันภัยอย่างน้อย 1 ปี+  รักงานบริการ+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี+  สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับประกันภัย และคิดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า
• ให้คำแนะนำลูกค้า
• ออกกรมธรรม์
• ประสานงานต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 505966 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา หาดใหญ่ ประเภทงานหลัก การตลาด ประเ
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงินประจำสาขา ภูเก็ต กระบี่ ด่วนมาก!!! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการทั่วไป+  ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีด้านการรับชำระเบี้ยและติดตามหนี้+  Microsoft Office; Ms Word Excel PowerPoint+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามหนี้ค้างชำระ
• ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และทำการวางบิลรับเช็ค
• ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อแก้ปัญหาในการจ่ายเช็ค
• ดูแลเงินสดย่อยของสาขา
• ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสาขา
• ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันของสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 585477 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงินประจำสาขา ภูเก็ต กระบี่ ด่วนมาก!!! ประเภทงานหลัก บัญ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (Estimator) ประจำสาขา สำนักงานใหญ่, ศรีนครินทร์, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ศรีรา บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้านประเมินราคาอย่างน้อย 3 ปี+  มีรถยนต์เป็นของตนเอง+  หากมีภูมิลำเนาอยู่ในสาขาที่เปิดรับสมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาสินไหมรถยนต์ มีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบรายงานที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นผุ้จัดทำ เพื่อจะจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้า 2. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา มีหน้าที่ในการตรวจสอบอะไหล่รถยนต์และประเมินราคาในการซ่อม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 492322 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (Estimator) ประจำสาขา สำนักงานใหญ่, ศรีนครินทร์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการสินไหมรถยนต์ (Admin Claim) ประจำสาขาอุดรธานี บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา+  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel) ได้+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงาน ธุรการ คีย์ข้อมูล ในส่วนงานสินไหมรถยนต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านจั่น  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขา สำนักงานใหญ่ / พระราม 2 / ศรีนครินทร์ / ดอนเมือง / ระยอง/ ปรา บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)+  ถ้ามีภูมิลำเนาในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่+  สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลา/เป็นกะได้+  มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารประสาน งานได้เป็นอย่างดี+  สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์และมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกตรวจสอบ กรณีลูกค้าของบริษัทเกิดอุบัติเหตุ
• ทำเอกสารเคลม ดำเนินการต่างๆในเรื่องการประกันตัว และคดีความของลูกค้า
• ให้ความช่วยเหลือ แนะนำลูกค้า และคู่กรณี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 451560 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขา สำนักงานใหญ่ / พระราม 2 / ศรีนค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน ผู้จัดการสาขา อุดรธานี นครปฐม บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 30-40 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา+  ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจประกันภัย 7 ปี ขึ้นไป+  ภาษาอังกฤษระดับดี+  สามารถใช้โปรแกรม Ms word Excel+  มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครหรือจังหวัดใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้
• กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท
• จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท
• อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้านำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ
• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนขาย บริษัทตัวแทนและลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า
• ดูแลระบบความปลอดภัยของสาขา ทั้งในเรื่องความปลอดภายของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และทรัยพ์สินของ บริษัท ฯ
• ติดต่อ ประสานงาน มอบบริการที่ดีแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ ประสานงานและทำงานร่วมกับ ตัวแทนขาย บริษัทนายหน้า บริษัทผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินด้าใหม่ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของสาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
• เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา
• เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
• รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา
• ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 457832 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขา อุดรธานี นครปฐม ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย หัวห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Risk Engineer Admin บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word Excel Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี+  ประสบการณ์ 0-2 ปี+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ (New Graduated is welcome)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To handle survey request system
• To prepare necessary information after deal with marketing person and confirm the survey date
• Cooperate with Marketing and Underwriting in term of back service and assist RE to prepare fundamental information of report such as company profile, attach the photos/ layout
• Translate English report to Thai version.
• Performs other duties and assignments instructed by the superior.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน พนักงานต้อนรับ - Receptionistด่วน!!! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจหรือใกล้เคียง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) และ Internetได้เป็นอย่างดี+  สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพดี เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับสายโทรศัพท์และโอนสายโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวมถึงต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อบริษัทด้วยความสุภาพเรียบร้อย 2. รับผิดชอบงานด้านธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 539710 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานต้อนรับ - Receptionistด่วน!!! ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call C
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (Adjustor) ประจำสำนักงานใหญ่ด่วนมาก!! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาและเจรจาสินไหมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและรับผิดชอบการพิจารณาจ่ายสินไหมรถยนต์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อุบัติเหตุ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ
• สืบหาความจริงของอุบัติเหตุถ้าหากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อุบัติเหตุไม่เพียงพอ
• ตรวจสอบ ควบคุม และปิดเคลม ภายใต้อำนาจที่สามารถอนุมัติได้
• ติดต่อประสานงานเรื่องการประกันตัวที่สถานีตำรวจและในชั้นศาล
• ทำเรื่องการจ่ายเงินในระบบเพื่อส่งหัวหน้าอนุมัติ
• เจรจาค่าชดเชยจากผู้เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790785 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (Adjustor) ประจำสำนักงานใหญ่ด่วนมาก!! ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : กรอกใบสมัครผ่าน https://www.tokiomarine.co.th/job_app1.php ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภั
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง (หากเป็นชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา สถิติ บัญชี หรือการตลาด+  ประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการอบรมตัวแทนประกันภัย+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Ms Word Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งการเขียนและการพูด+  มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี+  บุคลิกดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ด้านประกันภัยประเภทต่างๆให้กับตัวแทนและผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนให้กับบริษัท เพื่อทำใบอนุญาตนายหน้าตัวแทน หรือต่ออายุบัตร
• ทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน และ ทีมการตลาด เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ
• สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์ประจำสาขา อยุธยา บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านสินไหมรถยนต์ 7 ปี+  มีความรู้ด้านงานสินไหมรถยนต์ เช่น การประเมินราคาซ่อมรถ การประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการเจรจาและโน้มน้าว+  มีทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน+  มีทักษะในการนำเสนอรายงาน+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ excel powerpoint ได้เป็นอย่างดี+  หากมีความรู้ด้านโปรแกรม EMCS และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขกรมธรรม์ ส่งรายการสั่งซ่อมให้อู่ โดยผ่านระบบ EMCS หรือ Fax 2.ควบคุมดูแลชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ เช่น ระยะเวลาในการส่ง อะไหล่ ชนิดของอะไหล่รถยนต์ 3.เจรจาและทำจ่ายให้กับอู่หรือร้านอะไหล่ 4.บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าของงาน รายละเอียดการสั่งจ่ายสินไหมในระบบ 5.ดูแลและควบคุมการจ่ายค่าสินไหมผ่านระบบ 6.รวบรวมจัดส่งใบวางบิลจากอู่ให้กับทางฝ่ายบัญชี 7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Japanese Coordinator บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degree in Japanese language+  JLPT – N2+  Communication and negotiation skills+  Computer literate

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Provides necessary advice, recommendation and support claims staff in claim handing. 2. Advise, negotiate with the insured regarding claim matter. 3. Carries out survey and/or assign for survey subject to settlement authority. 4. Reports the superior on development of any claim related works. 5. Expedites any insurance claim settlement within the given authority. 6. Controls the efficiency of outstanding and recovery claims. 7. Provides claim service standard. 8. Supports the superior regarding claim matter. 9. Evaluates the subordinate’s performance. 10. Coordinates any Japanese related matters.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างน้อย 5 ปี+  มีพื้นฐานการปฏิบัติงานสำหรับการทำงานส่งเสริมและสนันสนุนการทำงานของสาขา และมีความรู้สำหรับสินค้าประกันวินาศภัยค่อนข้างดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (Word Excel Powerpoint)+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนกระบวนการทำงานของสาขาและสนับสนุนงาน/ฝ่ายการตลาดกิจการสาขา
• ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาเพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น
• ตรวจสอบและให้คำปรึกษากับสาขาเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาดแผนกการตลาดผู้แทนจำหน่ายรถและสถาบันการเงิน (Dealer & Finance) รับสมัครด่วน ! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระด้บปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 1 ปี+  มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word Excel Powerpoint) ได้+  สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่+  มีบุคลิกภาพดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับกลุ่มคู่ค้าของบริษัท (ผู้แทนจำหน่ายรถและ สถาบันการเงิน)
• ออกสำรวจตลาดและพบปะคู่ค้า
• เพิ่มช่องทางการตลาด
• ออกแคมเปญการตลาดต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายประจำแผนกสินไหมรถยนต์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  มีตั๋วทนาย+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word Excel) ได้+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านคดี (คดีแพ่ง และอาญา)
• จัดเตรียมเอกสารสำหรับงานฟ้องคดี
• ชี้แจง ตปภ.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีทัศนคติในเชิงบวก มีวินัยและมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานธุรการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลการจัดส่งเอกสารของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 2. จัดทำรายงานการจัดส่งเอกสารของห้อง mail room ประจำเดือน 3. ประสานงานการจัดส่งเอกสารไปยังสาขาต่างๆ ของบริษัท 4. บริหารจัดการการรับ
• ส่งเอกสารของพนักงานรับส่งเอกสาร (messenger) 5. ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าวัสดุต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ไปยังสาขาต่างๆ 6. พัฒนาขั้นตอนวิธีการและการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการของ แผนกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน Collection and Credit Control Manager/ Assistant General Manager บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree in Finance Economic of related field+  At least 10 years experiences in Collection/Credit Control/Finance or related position+  Good command of English+  Good analytical skills decision making negotiation skill presentation skill and project management skills+  Advanced Microsoft Excel+  Insurance business is preferable

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Oversee the collection efforts of insurance premium receivable balances of specific distribution channel • Ensuring all outstanding premiums due to the company are collected in a timely, efficient, according to OIC regulation and agreed terms • Initiate proceedings to ensure outstanding debts are brought to a satisfactory conclusion • Perform Aging analysis report and conduct weekly Credit Control meeting to review credit status of intermediaries with related parties and recommend solution to solve the concern issues • Implement control methodologies for operational process both head office and branch office • Process improvement, project initiates to improve internal process and increase efficiency in responsible and related areas • Perform monthly reports and ad hoc reports prepared for management • Lead and manage Collection team both head office and branch office and ensure that the team deliver jobs with high quality within KPI
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน ผู้จัดการสาขา สุรินทร์ สกลนคร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  อายุ30-40 ปี+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 7 ปี+  ภาษาอังกฤษระดับดี+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Word Excel Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี+  มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง+  สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้
• กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็น มาตรฐานของบริษัท
• จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขาย ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท
• อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้า นำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ
• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนขาย บริษัทตัวแทนและลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไป เยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า
• ดูแลระบบความปลอดภัยของสาขา ทั้งในเรื่องความปลอดภายของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และทรัยพ์สิน ของบริษัท ฯ
• ติดต่อ ประสานงาน มอบบริการที่ดีแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ ประสานงานและทำงานร่วมกับ ตัวแทนขาย บริษัทนายหน้า บริษัทผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินด้าใหม่ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของ สาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
• เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่ สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา
• เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
• รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา
• ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 843895 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการสาขา สุรินทร์ สกลนคร ประเภทงานหลัก ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/C
จังหวัด : สกลนคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน พนักงานชั่วคราวประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน ! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  กำลังศึกษาระดับ ปวช ปวส. ปริญญาตรี+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  Ms word excel ในระดับดี+  ***สามารถทำงาน จ.-ศ. เวลา 8.30 - 16.45 น. ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คีย์ข้อมูลกรมธรรม์
• งานด้านเอกสารของแผนก
• ปฏิบัติงานจันทร์
• ศุกร์ เวลา 8.30
• 16.45 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 456034 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานชั่วคราวประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก งาน Part
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Account Executive – Japanese Customers (Chonburi Branch) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's Degree or higher in Business Administration or related field+  Fluent in English communication.+  Computer literacy especially in MS Office (Wore Excel Powerpoint).+  Experience in Insurance Company would be preferable.+  Driving license and vehicle owner is a must.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Builds up and maintain good relationship with the customer . •Enhance insurance knowledge in various class of insurance. •Control and manage the renewal for each team. •Provides quotation to meet the client’s need. •Understands and follows the Underwriting guidelines. •Communicate with other department concerns in order to meet the client’s needs and complete our tasks Receives the claim notification by phone, fax, counter service at branch. •Provides and clarify the terms & conditions to the clients. •Generates more premiums from our existing clients by cross selling. •Provides Monthly Report and submit to the Team Leader. •Reviews the current policy conditions and try to improve better coverage by introduce new conditions and/or generate more premium.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Branch Technical Support (Chonburi Branch) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degree in Marketing or related field+  Good command in English and computer literacy in MS Office (Word Excel Powerpoint).+  Experience in Insurance Company would be preferable.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•Interact with the customers in order to build up good relationship with them. •Operates the ACS system for all class of insurance. •Enhances insurance knowledge in various class of insurance. •Controls and manages the renewal for each team. •Provides quotation for AEs. •Understands the Underwriting Guidelines. •Prepares Referral Form and submit to the Underwriting Dept. •Arranges risk survey according to the Underwriting Guideline •Communicates with other department concerns in order to meet the client’s needs and complete our tasks. •Assist AEs in providing and clarifying the terms & conditions to the clients. •Performs other duties and assignments instructed by the superior.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุโครงการ Surveyor Acedemy บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี+  ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็ฯต้องมีประสบการณ์+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์+  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์+  สามารถบฏิบัติงานนอกสถานที่ได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เปิดเคลมในระบบ 3.เจรจากับคู่กรณีเบื้องต้น หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับเงินเดือนพร้อมกับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุประมาณ 2 เดือน เมื่อจบโครงการจะมีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำอีกครั้งหนึ่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน Accounting Officer บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree in Accounting or related fields+  Experience in accounting field 0-2 years+  Ability to use accounting software and microsoft office+  English skill at fair level

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Record receipt voucher (around 1900 vouchers). 2. Responsible for refund premium transaction. 3. Prepare bank reconciliation of branch and follow up reconcile items. 4. Handle reconciliation of sundry income.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการเงิน รับสมัครด่วน ! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องจบด้านการเงินหรือมีประสบการณ์ตรง เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานธุรการ+  ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านงานธุรการ+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ (MS Word Excel Powerpoint) เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานด้านธุรการเอกสารต่างๆ ฝ่ายการเงิน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Complaint Management Supervisor บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor / higher degree in any field+  at least 3 yrs. experience in complaint management+  Computer literate+  Can work under pressure+  Negotiation skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Handling complain in evey channels and send to concerned functions.
• Evaluate customer satisfaction and reporting by weekly, monthly.
• Controlling timeframe of feedback from concerned fucntion under CSA rules.
• Administrative for budgeting by bi
• weekly and monthly.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน Marketing Executive (English Speaking) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor's Degree or higher in Business Administration or related field. Good command in English. Computer literacy in MS Office (Word Excel Powerpoint). Experience in Insurance Company would be preferable.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Builds up and maintain good relationship with the customer . 2. Enhance insurance knowledge in various class of insurance. 3. Control and manage the renewal for each team . 4. Provides quotation to meet the client’s need. 5. Understands and follows the Underwriting guidelines. 6. Communicate with other department concerns in order to meet the client’s needs and complete our tasks Receives the claim notification by phone, fax, counter service at branch. 7. Provides and clarify the terms & conditions to the clients. 8. Generates more premiums from our existing clients by cross selling. 9. Provides Monthly Report and submit to the Team Leader. 10. Reviews the current policy conditions and try to improve better coverage by introduce new conditions and/or generate more premium.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน Corporate Communication บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor Degree in related fields At least 3-8 years experience in Marketing Communication Organizing Event Activities. Good in computer skill (Excel & PowerPoint). Creativity Problem solving Interpersonal communication

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Develop, implement, manage and support all kinds of Communication activities using forceful PR tools and strategies namely press release, photo release distribution, press conference, media event, coverage report, post report and other communications activities and digital contents creation. 2. Conceptualizing, planning and implementing the marketing communication plan by using the appropriate integrated marketing communication tools. 3.Support and execute on new PR channels (apart from print media). e.g. online and social media and able to create artwork for communication purpose from Adobe Photoshop or IIllustrator programs 4.Creating layout and graphical content for corporate communication materials 5.Execute and coordinate with concerned parties to accomplish event activities.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน Internal Audit บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor or higher degree in Accounting or related field 0-5 years in Internal Audit and/or External Audit Insurance knowledge is preferable Proactive and works as a Team work Analytical communication leadership skills and logical thinking Good command in English and computer literacy in MS Office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Conducts the audit project based upon annual plan and others assignments request by superior and/or Department's Head. 2. Perform and support to achieve audit processes upon the department's KPI. 3. Comply and conduct audit projects, working papers and reviews as per local policy and procedure, including with TMA/TMHD policies. 4. Subsequently reports the progress to team leader and/or Manager and/or Department's Head regularly. 5. Draft audit report as per standard templates. 6. Support team leader and/or Manager and/or Department's Head for any relevant assignments. 7. Support and coordinate for preparing materials and other facilities for the meetings 8. Performs other duties and assignments instructed by the superior.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน CSR Supervisor บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor Degree Minimum 3-5 years in communications or a related field preferred experience in CSR works; Excellent interpersonal organizational time-management and communication skills

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Monitor and evaluate the effectiveness of CSR projects Coordinate with members of the corporate communications team and other stakeholders to ensure success of assigned projects. Support activities or work of other units as requested.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรีในด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานธุรการไม่ต่ำกว่า 10 ปี มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบและจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Accounting : Asset & Tax team บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor Degree in Accounting or related fields At least 3 yrs. experience in tax invoice English communication skill Auditing experience would be preferable Used to work in large company

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Responsible for Certified true copy of Tax invoice 2. Check tax invoice of input tax
• expense , Clear suspense input tax
• expense to complete input tax report (All branch) and reconcile for Input Tax suspense. 3. Sign board tax / property tax all branch. 4. Responsible for TMIB accounting transaction , Tax filing of PND.3,53,PP.30,PND50,51 / E
• filing DBD and reconciliation.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน Risk Engineer บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor Degree in Engineering ore related fields 0-3 yrs. experience in risk assessment and risk improvement Good interpersonal and coordination skills Excellent command of English both spoken and written Computer literacy

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Collects relevant information by optimizing time requirement and to report findings in defined formats. 2. Assesses risks overall regarding preferred/not preferred business and discuss results with Underwriting. 3. Actively improves risks by identifying loss potentials and to inform customers about corrective actions by using generic information (e.g. Technical Topics). 4. Provides generic risk improvement advice. 5. Performs other duties and assignments instructed by the superior.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน Underwriter support บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• Bachelor degree in any fields New graduated is also welcome Good to excellent for typing skill Fundamental in Maths for routine checking calculation of related tasks

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Support policy issuing. Calculate preminum rate based on guideline. Other assignment from supervisor.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในเวลาทำการ (8.30-17.00)บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง สนใจคลิก https://www.t
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-08 02:16:05
รวมทั้งสิ้น 41 รายการบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : www.tokiomarine.co.th

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ