Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==





หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

กลุ่มบริษัท โมโน กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ ธุรกิจบันเทิง (Entertainment) และธุรกิจ E-Commerce ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่เน้นความสะดวกสบาย และการใช้ชีวิตในแบบที่ชื่นชอบ ภายใต้แบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก อาทิ - เว็บไซต์ mthai.co

 
  1. สมัครงาน ช่างภาพ (นิตยสารกอสสิบ สตาร์) ปาปารัชชี่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิิลปศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ การทำงานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ถ่ายภาพนิ่ง ลงนิตยสารกอสสิบ แคนดี้ และนิตยาสารอื่นๆในเครือ เลือกรูปภาพที่เหมาะสมในแต่ะละคอลัมน์ ลงในนิตยสารให้เหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 509312 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างภาพ (นิตยสารกอสสิบ สตาร์) ปาปารัชชี่ ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/อ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน พนักงานขับรถตู้ส่วนกลาง/ ขับรถผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 28 - 40 ปี+  ม.3 - ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป+  รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี+  ถ้ามีที่พักในอยู่แถบ ถนน แจ้งวัฒนะ / ถนนลาดพร้าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถรับ
• ส่งผู้บริหาร และดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยผู้บริหาร จะพักอาศัยที่ถนนลาดพร้าว 2 ท่าน (ต้องการคนขับรถผู้หญิง 1 ตแหน่ง และคนขับรถผู้ชาย 1 ตำแหน่ง) และ
• คนขับรถอีก 2 ตำแหน่ง อยากได้ที่มีที่พักแถวจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ค่ะ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 504653 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถตู้ส่วนกลาง/ ขับรถผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง ประเภทงานหลัก ส่งเอก
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน หัวหน้าส่วนบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะงานบริหารค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีประสบการณ์ในการทำจ่ายเงินเดือนอย่างน้อย 5 ปี+  สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป (Payroll) ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียดรอบคอบสูง สามารถสรุปวิเคราะห์ตัวเลขและวางแผนงบประมาณได้+  ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง+  มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในสายงานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผน ตรวจสอบ ดูแล การทำจ่ายค่าจ้างรวมถึงสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน 2. จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวิเคราะห์ใช้ 3. พัฒนา ปฏิบัติ และควบคุมแผนงาน รวมทั้งกระบวนการ และมาตรฐานที่ใช้ในการดำเนินงานบริหารค่าจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
• ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้ โดยการจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
• รักษาฐานะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่จะแข่งขันกับบริษัทอื่นได้
• ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทั้งนโยบายของบริษัท และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนา ดูแล และเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการ และการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 540139 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Legal Officer บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  • Male / Female over 35 years+  • Bachelor’s or Master Degree in laws also equipped with attorney license+  • At least 5 years experience in legal and regulation fields.+  • At least 3 years in working for listed company+  • Excellent verbal and written communication skills with a strong command of English.+  • Knowledge in Accounting Tax and Labour Law would be an advantage.+  • Must have strong leadership skills problem-solving skills analytical skills and decision making skills+  • Computer literacy are necessary

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Provide legal advices, consultation and practices in the areas of commercial and business law. • To draft or review contract, commercial agreement or any other legal document of the Company ( i.e. Rent and Service Agreement, , Marketing and Administrative Services Agreements, Sponsor Agreement, Lease Agreement, Employment Agreement etc. ) both in English and Thai. • Handle all company registration works, provide legal advice to corporate affairs office for preparing the Board of Directors Meeting, Shareholders Meeting and other relevant works for listing company. • To research and follow up relevant regulations and laws in Thailand which are relevant to business of the company. • To proceed with drafting application form and document for licenses issued by authorities. • Provide all users with pro
• active legal opinions and respond to legal consultants from users in order to protect the company's interest and save the company from any legal and compliance issues.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 504652 ชื่อตำแหน่งงาน Legal Officer ประเภทงานหลัก กฎหมาย ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ บันเทิง เงินเดื
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อ) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  •เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  •ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม Computer Multimedia+  •มีประสบการณ์ตัดต่อ VDO Clip / รายการ 0-1 ปี+  •สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro / Premier Pro/ After Effect ได้+  •มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตัดต่อ VDO Clip / รายการข่าว รายการทั่วไป ตามความเหมาะสม สนับสนุนงาน รายการ ช่อง Mono 29
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 733197 ชื่อตำแหน่งงาน Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อ) ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Network Administrator บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  •เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  •ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  •มีประสบการ์ณในสายงาน 1 - 5 ปี+  •มีความเข้าใจในระบบเครือข่าย Network Linux+  •มีทักษะในการติดตั้ง และใช้งาน Apache MySql บน Linux+  •มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานในสภาวะกดดันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตั้ง แก้ไข รวมทั้งแก้ปัญหา อุปกรณ์ Server และ Network ให้เหมาะสมกับการทำงาน
• ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในองค์กร ตรวจสอบ Security ต่างๆ ของ อุปกรณ์ Server และ Network
• ดูแลระบบ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 732601 ชื่อตำแหน่งงาน Network Administrator ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Translator บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree in Arts Laws Business or any related fields+  22 - 32 year olds+  Strong communication skill. Fluent in reading writing and speaking English and Thai+  Able to write effectively in English and Thai. Able explain difficult concepts in an easy – to – understand manner at proven quality level+  Good understanding of financial economic and legal concepts; able to express financial economic legal concepts and ideas in written English and Thai+  Strong computer skill; good working knowledge of MS Word MS Excel and MS Power point+  Flexible to work exceeds normal working hours+  Experience in translation and / or legal would be a plus

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Translate / compose Board resolution, economic
• financial
• business documents, laws and regulations, and other related documents from Thai into English and vice versa;
• Prepare document templates and charts translated Thai into English and vice versa for publication and presentation via various channels e.g. website
• Provide other translation supports
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 607956 ชื่อตำแหน่งงาน Translator ประเภทงานหลัก นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Content Specialist เทคโนโลยี / ภาพยนตร์ / ข่าว บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการ์ในสายงาน 0 - 3 ปี+  รับผิดชอบ การอัพเดตข้อมูล ข่าวสาร สาระและบทความที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารต่างๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์+  สามารถเขียน Content ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต+  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์+  ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ การอัพเดตข้อมูล ข่าวสาร สาระและบทความที่เกี่ยวข้องกับ (ตามรายละเอียด ดังนี้)
• Content ภาพยนตร์ เป็นคนชอบดูภาพยนตร์ เรื่องต่างๆ 1 ตำแหน่ง
• Content ข่าวการเมือง 1 ตำแหน่ง
• Content ทางด้านเทคโนโลยี / ไอที 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 511764 ชื่อตำแหน่งงาน Content Specialist เทคโนโลยี / ภาพยนตร์ / ข่าว ประเภทงานหลัก นักเขียน/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Contracting Executive Supervisor ด่วน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 40 ปี+  ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม / ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานประสานงานโรงแรม 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อประสานงานกับทางโรงแรมทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้ได้ราคาที่ดี รวมทั้งสินค้าที่ทีคุณภาพ มาโปรโมตขายในเว็บไซต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 656040 ชื่อตำแหน่งงาน Contracting Executive Supervisor ด่วน ประเภทงานหลัก ล่าม/มัคคุเทศก์/จอ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน ผู้ช่วยเลขานุการ (นักโภชนากร) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 28 - 40 ปี+  ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหาร และโภชนาการ / Food Science/ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น+  มีความสนใจในการเลือกทานอาหารที่ดี ถูกสุขลักษณะ สามารถแนะนำร้านอาหาร และอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้+  มีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากต้องดูแลโภชนาการ ระดับบริหาร+  ถ้ามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นรูปแบบอาหาร โต๊ะอาหารได้+  มีความรู้เบื้องต้นในการคำนวณแคลอรี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
แนะนำ จัดเตรียมอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งร้านอาหาร ในกรณีที่ไปปฏิบัตงานนอกสถานที่ ให้กับผู้บริหารได้ ถ้าสามารถประกอบอาหารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 504649 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยเลขานุการ (นักโภชนากร) ประเภทงานหลัก สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Web Programmer บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 32 ปี+  ปริญญาตรี สาขา Computer Engineering/ Computer Science+  มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP JAVA JavaScript HTML CSS หากมีความรู้เรื่อง Flash Programming+  สามารถใช้งาน MySql และการทำงานบนฐานข้อมูลพื้นฐาน+  ยินดีพิจารณา นักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบ พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ตามที่ได้รับ requirement, จัดทำระบบสำหรับผู้ใช้ภายใน และภายนอก ดูแล www.mthai.com และ www.yenta4.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 504612 ชื่อตำแหน่งงาน Web Programmer ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Senior / Accounting Officer บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  ปริญญาตรี สาขา การบัญชี+  มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 3-5 ปีขึ้นไป+  บันทึกข้อมูลบัญชี ทางด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินได้+  หากมีประสบการณ์ในบัญชีประเภทธุรกิจบันเทิงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS. Excel+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บันทึกข้อมูลบัญชี ทางด้านเจ้าหนี้
• ลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 507656 ชื่อตำแหน่งงาน Senior / Accounting Officer ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน วิศวกรอาคาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 25 -40 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท+  ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสูงกว่า+  มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารดูแลงานอาคาร+  ประสบการณ์ดูแลปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นหัวหน้างานงานวิศวกรรม+  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานระบบประกอบอาคาร และงานวิศวกรรรมอาคาร
• ควบคุมงานปฏิบัติการเครื่องจักรอาคาร
• ควบคุม ปกครอง บังคับบัญชา หัวหน้าช่าง และช่างเทคนิค และควบคุมงานเอกสารด้านวิศวกรรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783792 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรอาคาร ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรรมงานระบบประกอบอา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Graphic Designer (Web) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ศิลปกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop Flash+  มีความรู้พื้นฐานด้าน CSS HTML Dream weaver จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถ Community บนเว็บได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบเว็บไซต์ ได้อย่างสวยงาม
• ออกแบบ หน้ากิจกรรมของเว็บตามที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างสวยงาม ถูกหลักการ และทันเวลา
• ออกแบบ Banner ได้อย่างสวยงาม ถูกหลักการ และตรงตามความต้องการของลูกค้า และโปรโมทเว็บ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 701478 ชื่อตำแหน่งงาน Graphic Designer (Web) ประเภทงานหลัก ออกแบบเว็บไซต์/Web ประเภทงานย่อย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Marketing Officer/ Business Development Officer บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0- 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)+  มีความรู้ด้าน Mobile หรือ Internet หรือ Movie เป็นอย่างดี+  มีทักษะการประสานงานทางด้านการตลาด และมนุษย์สัมพันธ์+  ติดต่อประสานงานการตลาดทั้งภายในและภายนอก+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานการตลาด วางแผนการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ในกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 504645 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing Officer/ Business Development Officer ประเภทงานหลัก การตลาด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - หรือส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2015-11-03 02:46:05
รวมทั้งสิ้น 15 รายการ



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
200 หมู่ที่ 4 อาคารจิสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด
เว็บไซต์ : www.mono.co.th/Careers.aspx

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ