Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

TOA Performance Coating (TOAPC) is wholly owned by TOA Paint. The company was established in 2010 under TOA Group with an objective to focus on industrial coatings sold on a face to face to meet all customer needs. TOAPC offers facilities in the Powder Coating, general industrial coating, constructi

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยเลขานุการ ด่วน มาก !!! บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา เอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 0-1 ปี+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความคิดในเชิงบวก+  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานการนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 2. จัดเตรียมเอกสารและรายงานต่างๆ ทั้้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. ต้อนรับแขกผู้บริหาร 4. บริหารจัดการการเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับผู้บริหาร 5. จัดเก็บและรักษาข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 6. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน นักเคมี / R&D (วิทยาศาสตร์ เคมี) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายอายุ ไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี โฟลิเมอร์+  มีความรู้ด้านการผสมสารเคมี+  มีความอดทน+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  มีประสบการณ์ด้านงานโรงงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการวาางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป เพื่่อให้ได้ผลติภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของบริษัทฯ แะความพึ่งพอใจของลูกค้า นอกจากนีี้ยังรวมถึงการทดสอบ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานแก่ลูกค้าและฝ่ายขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบการเงิน บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี+  มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบการเงิน หรือ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 1-2 ปี+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft word excel power point )+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ+  หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์งบการเงิน
• วางแผน และจัดทำ งบประมาณบริษัทฯ
• Internal Audit
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เทคนิค บริการ (Technical Service) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาเคมี เครื่องกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ช่างยนต์+  มีทักษะด้านช่าง ชอบงานบริการ+  ประสบการณ์ 0-2 ปี+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word Excel Power point )+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้ /ทำงานต่างจังหวัดได้+  มีใบขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกเยี่ยมลูกค้าอู่ซ่อมพ่นรถยนต์ พร้อมสาธิตการใช้กระดาษทราย ขัดน้ำ ขัดแห้ง และ ขายผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้า 2. ตอบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดยสมารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้ด้วย 3. รับผิดชอบช่วยเหลือทีมขาย (Support Sales) 4. สามารถทำงานต่างประเทศ (ฝึกงาน เรียนรู้งานที่โรงงาน ศรีราชา ประมาณ 6 เดือน ก่อนจะประจำสำนักงานบางนา)
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23 - 25 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ Office ได้+  มีทักษะภาษาอังกฤษ+  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เสาะหา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ ผู้รับเหมาให้บริการภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร
• ติดตามทวงถามวัตถุดิบ บรรจุภันฑ์ ตามกำหนดการ ดำเนินการตตวจสอบ เปรียบเทียบราคา และประเมิน Supplier ตามระยะเวลาที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Process Engineer บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี+  ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ด้านสีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุม Process การผลิตทั้งหมด 2.สรุป Report การผลิตทั้งหมด 3.งานที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Executive Secretary บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ+  มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 5 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีรถยนต์ส่วนตัว+  สามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้+  สามารถอยู่ล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อประสานกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 2.นัดหมายและจัดการตารางการประชุม / ตารางการเดินทางของผู้บริหาร 3.บันทึกการประชุมและจัดเก็บเอกสารการประชุมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน นักเคมี บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี+  ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี เน้นเคมีหรือเคมีอุตสาหกรรม+  สามารถปฏิบิตินอกสถาที่ได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบสูตรและขั้นตอนการผลิตสินค้าที่เป็นตามจริง รวมถึงผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ออกแบบวิธีการทดลอง เลือกวิธีการทดสอบให้เหมาะกับคุณภาพสินค้า 3.ออกให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการทดลอง 4.นำแผนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติและวัดประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail หรือสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Graphic Design Officer บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง ปริญญาตรี สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 2 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Illustrator Photoshop และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบด้านการออกแบบ กราฟฟิค สำหรับผลิตภัณฑ์,กิจกรรม,ประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าต่างๆ
• ออกแบบและพัฒนาสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น แค๊ตตาล๊อค, โบรชัวร์, ป้ายร้านค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า (โรงงาน บางนา-ตราด) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี+  ม.6 สายวิทย์-คณิตศาสตร์ หรือ ปวช.+  สามารถขับรถ folklift ได้/รถยกไฟฟ้าทุกชนิดได้+  ไม่แพ้สารเคมี+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับใบสั่งจ่ายสินค้าสำเร็จรูปจากผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า ตามเวลาที่กำหนด 2. ทำการเช็ค Stock สินค้าสำเร็จรูป ตามระยะเวลาที่กำหนด สรุปยอดการตรวจนับ รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3. ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น รถ Folklift เครื่องชั่ง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 4. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ 5. นำเสนอแผนการปรับปรุง (KAIZEN) เพื่อพัฒนาการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 6. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและระบบคุณภาพของบริษัทฯ 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ระดับสูง (คนไทย) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 35-42 ปี+  มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร (คนไทย) อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  มีบุคลิกภาพดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี ไม่ดื่มสุรา+  มีสายตาแบะการมองเห็นเป็นปกติ ไม่เป็นโรคตาบอดสี+  รู้จักพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอย่างดี+  มีรถยนต์หรือจักรยานต์เป็นของตนเอง+  มีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย+  หากมีที่พักแถวบริเวณ แจ้งวัฒนะ หลักสี หรือใกล้เคียง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับ
• ส่งผู้บริหาร จากบ้าน(แจ้งวัฒนะ)ไปที่บริษัทฯ(ถนนบางนา
• ตราด กม.23) หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถยนต์
• ดูแลรถ และ เครื่องยนต์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผน บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสคร์ (เคมี) การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ด้านโรงงาน 0-3 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี หากมีประสบการณ์ด้านงานวางแผนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนงาน RM PK และ ติดตาม Program การนำเข้า RM และ PK 2.Review Shortage Stock และ Follow up MRP 3.ประสานงานติดตามความคืบหน้าการผลิตและการวางแผน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน หัวหน้างานคลังสินค้า บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขา โลจีสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์หัวหน้างาน หรือ หัวหน้าทีม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้ มีมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับแผนงานและนโยบายจากผู้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ
• สินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้อง 3.ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 4.ควบคุมการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าตาทีี่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ตรวจเช็คใบรัย และใบส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 6.รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังอย่างเสม่ำเสมอ 7.ตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส่งได้ตลอดเวลา 8.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในแผนก 9.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน นักเคมี ประจำโรงงานบางนา บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เน้นเคมีหรือเคมีอุตสาหกรรม ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป ไม่แพ้สารเคมี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่ (เกียร์ธรรมดา) ออกเทสงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.นำแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง แก้ไข ผลิตภัณฑ์การเตรียมตัวอย่าง 2. ดูแลและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของพนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และประเมินผลการดำเนินงาน 4. สุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากวิจัยและพัฒนา การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 6. ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไข รวมถึงการป้องกันการเกิดซ้ำ 7. วางแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา จากงานที่ได้จากหัวหน้างาน 8. ศึกษาและทดลองวัตถุดิบใหม่ที่ได้รับ เพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิมหรือใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ในการวิจัยสูตรสีผง 9. ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวิจัยสูตรสีผง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการผลิตสีผง 10.ปฎิบัติตามระบบคุณภาพต่างๆที่บริษัทกำหนด เช่น ISO 9000 , ISO 14001,ISO/TS16949 และระบบอื่นๆที่เกิดขึ้นในอนาคต
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างที่เกี่ยวข้อง เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานด้านเอกสารได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานด้านเอกสารได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดำเนินการซ่อมแซม สร้าง บำรุงรักษา เครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนงานและขอบเขตงานที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในหน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบ 4. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น 5ส. Kaizen CRP ISO ตามนโยบายของบริษัท 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ทำงานด้านความปลอดภัยฯในโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปี มีความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายความปลอดภัย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพนธ์ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน สามารถทำงานด้านติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่หลัก
• กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และกฏหมายกำหนด
• จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข หากพบสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• กำกับดูแลการจัดการของเสีย และ ขยะอัตรายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าทีี่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นำส่งกรมโรงงาน ตามที่กฏหมายกำหนด
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สมุทรปราการ
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน พนักงานสโตร์/ขับโฟคลิฟท์ (โรงงานศรีราชา) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส ไม่จำกัดสาขา สามารถขับรถโฟคลิฟท์ ได้ มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความละเอียด มีทักษะในการคำนวณ มีความรับผิดชอบในงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งลูกค้า
• รับ จัดเก็บและจ่ายบรรจุภัณฑ์
• รับ และ จัดเก็บสินค้าจากแผนก Conversion
• งานที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน พนักงานผลิต บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3 - ปวช. ไม่แพ้สารเคมี สามารถเข้ากะได้ สามารถอยู่ทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ผลิต ควบคุมเครื่องจักร 2.บรรจุ แพ็ค 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เทคนิคบริการ (Technical Service) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ช่างยนต์ เคมี ประสบการณ์ด้านงานช่างในโรงงานอุตสาหกรรรมหรือบริการด้านเทคนิคอย่างน้อย 1- 5 ปี ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน และเรียนรู้งานได้ดี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หากมีประสบการณ์ด้านงานสีซ่อมพ่นรถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่หลัก "ด้านงานสี"
• ปฏิบัติ แนะนำ และ สาธิตงานผสมสี ทำสูตรสี แก้ไขสีโซลิค สีเมทาลิค สีมุก 3 ขั้นตอน และสีพิเศษ ให้กับทีมงาน
• วางแผนงาน ติดตามงาน
• สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงป้องกันปัญหาแก่ผู้บังคับบัญชาแย่างเสม่ำเสมอ
• ถ่ายทอดและแนะนำ เทคนิคการปฏิบัติงานรวมถึงแผนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
• ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย "งานกระดาษทราย"
• ดำเนินการรวางแผน กระบวนการให้คำปรึกาา และบริการด้านเทคนิค ได้แก่ ออกเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมและอู่ซ่อมสสีรยนต์ ตลอดจนร้านค้าต่างๆ เพื่อ่ให้คำแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท สมัครผ่าน JobThai.com ( Click Apply Now )
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-07 02:11:06
รวมทั้งสิ้น 19 รายการบริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 moo 3, Bangna-Tras Rd 23 KM.  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง
เว็บไซต์ : www.toagroup.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ