Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมู

 
  1. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการก่อสร้างอาคารสูง ด่วนมาก!! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้าง+  มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านงานอาคารสูง+  มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบใบเบิกงวดงาน ใบสั่งของ เปรียบเทียบและนำเสนอราคาจ้างเหมา
• ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพจากการเบิกงวดงาน
• ประสานงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น
• ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนส่งให้ผู้รับเหมาลงนามในสัญญาและลงนามในแบบที่ส่งให้ก่อสร้างโครงการ
• ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่มีให้เป็นฉบับล่าสุดและส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำผังเสาเข็มเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบการวางผังตอกเข็ม
• จัดทำฟอร์มมาตรฐานวัสดุและแผนงานโครงการใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Interior Designer /มัณฑนากร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านการออกแบบภายใน+  มีประสบการณ์ 2 - 5 ปี ด้านงานออกแบบภายในของที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ บ้าน คอนโด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ เเละความชำนาญด้านการออกเเบบ จัดทำ Presentation+  สามารถใช้โปรเกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AUTO CAD 3D MAX SKETCH UP เป็นต้น+  *** หมายเหตุ *** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการ พิจารณา ***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานออกเเบบภายใน โครงการบ้าน,คอนโด เเละที่พักอาศัยขนาดใหญ่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน วิศวกรสนามอาวุโส (ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต) ด่วนมาก!!! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้าง/ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปี+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี+  หากเป็นคนในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชนประจำโครงการ / โฟร์เเมนเกษตรประจำโครงการ ( ด่วน!!!นนทบุรี - บางใหญ่) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ พืชสวน ภูมิทัศน์+  มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชสวน เเละต้นไม้ในโครงการได้+  มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน เเละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้+  สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแบะงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน เเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ. ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 699867 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชนประจำโครงการ / โฟร์เเมนเกษตรประจำโครงการ ( ด่วน!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(โอนกรรมสิทธิ์)ด่วนมาก! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 23-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านการโอนกรรมสิทธิ์ ติดต่อหน่วยงานราชการ เเละ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่น ธนาคารต่างๆ+  สามารถใช้ Ms.office ได้คล่อง+  สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ กรุงเทพ - ปริมณฑล - ต่างจังหวัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่องการยื่นกู้ ,ทำการนัดโอนกรรมสิทธิ์
• ดูเเลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายการโอนฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 576977 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(โอนกรรมสิทธิ์)ด่วนมาก! ประเภทงานหลัก บริการลูก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานด้านการตลาดและโฆษณาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถออกทำงานตามโครงการต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและจัดหาข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมการตลาดละขายโครงการ โดยบริหารงานครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี โคราช และ ระยอง • ประสาน งานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามแผนและกิจกรรมที่มีให้ประสบความสำเร็จและดำเนินการติดต่อ กับบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  - หญิง อายุ 25- 30 ปี+  - วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา+  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการติดตามหนี้+  - มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจา เเละสามารถทำงานต่อความกดดันได้ดี+  - สามารถใช้ MS.Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เจราจาต่อรองในเรื่องการติดตามหนี้,เร่งรัดหนี้สิน
• จัดทำเอกสาร เเละรายงานที่เกี่ยวข้อง
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน วิศวกรงานระบบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส./ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสุขาภิบาล+  มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการสร้างระบบไฟฟ้า ประปาภายในอาคารสูง/ คอนโดมิเนียมตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี+  ***หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมงานโครงสร้าง
• สถาปัตย์/ งานระบบไฟฟ้า/ สุขาภิบาล/ ปรับอากาศและระบายอากาศ ในด้านคุณภาพ/ เวลา/ งบประมาณ
• ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมาภายในโครงการ
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการและอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 486753 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรงานระบบ ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรรมงานระบบประกอบ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน พนักงานขายประจำโครงการ (จ.อุบลราชธานี) ด่วนมาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี+  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย หรืองานบริการ อย่างน้อย 1 ปี+  หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี+  บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และมี Service Mind+  ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ หากมีที่พักใกล้โครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบด้านการขายโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
• ติอต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านจัดเตรียมเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญา เป็นต้น
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
• ดูแลสำนักงานขายโครงการ อุปกรณ์การขาย บ้านตัวอย่าง/ห้องตัวอย่าง ของ โครงการ ให้พร้อมต้อนรับลูกค้าอยูเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - ทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน วิศวกรสนาม ประจำโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี ระดับการศึกษา+  ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง GPA. 2.3 ขึ้นไป+  หากมีใบประกอบอาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office + Internet ได้+  หากมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม หรือ บ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างและงานระบบให้ได้คุณภาพที่ดี ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ
• ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมาภายในโครงการ
• ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมา และดำเนินการส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าของโครงการ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์
• ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 518633 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรสนาม ประจำโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประเภทงานหลัก โยธา/สำร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 50
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน วิศวกรสนามโครงการอาคารสูง ด่วนมาก บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี - โท ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้าง+  มีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี+  มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้+  สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบใบเบิกงวดงาน ใบสั่งของ เปรียบเทียบและนำเสนอราคาจ้างเหมา,
• ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพจากการเบิกงวดงาน,
• ประสานงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น,
• ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนส่งให้ผู้รับเหมาลงนามในสัญญาและลงนามในแบบที่ส่งให้ก่อสร้างโครงการ,
• ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่มีให้เป็นฉบับล่าสุดและส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง,
• จัดทำผังเสาเข็มเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบการวางผังตอกเข็ม,
• จัดทำฟอร์มมาตรฐานวัสดุและแผนงานโครงการใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( Contract 1 ปี ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ปวส. - ป.ตรี ขึ้นไป ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านงาน Support ระบบ 1 ปีขึ้นไป+  หากมีความรู้ทางด้าน ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support งานส่วน IT
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานบัญชี - การเงิน Contract 1 ปี ( ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย- หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช- ปวส. ทางด้านบัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คีย์ขอมูล จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี
• การเงิน ประสานงานหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง email- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน พนักงานธุรการประสานงาน(สัญญาจ้างชั่วคราว1ปี) ด่วนมาก!! Walk-in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันที่ 2 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒ ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 32 ปี+  มีประสบการณ์ในงานจำพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น+  สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำงานด้านเอกสารธุรการ ประสานงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786756 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานธุรการประสานงาน(สัญญาจ้างชั่วคราว1ปี) ด่วนมาก!! Walk-in Intervi
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน พนักงาน Part Time(ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3) ด่วนมาก !! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ขึ้นไปหรือเที่ยบเท่า+  สามารถใช้โปรเเกรม Word Excel ได้คล่อง+  สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้+  ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ - ศุกร์ (08.30 - 17.30 น.)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงาน คีย์ข้อมูลลงระบบ
• จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **Walk
• in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันที่ 20 พย 58 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย เเกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3**
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน พนักงานขายประจำโครงการ (จ.สุราษฎร์ธานี ) ด่วนมาก !! Walk-in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันที่ 20 พ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี+  บุคคลิกภาพดี มีไหวพริบ เเละ ความคล่องตัวในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบด้านการขายโครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• จัดเตรียมเอกสารการขาย ให้ถูกต้องเเละตรงเวลาเช่น การออกใบจอง สัญญาใบเสร็จรับเงิน รายงานการขาย รายงานการติดตามลูกค้า และรายงานอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบ และที่บริษัทฯต้องการ
• ดูแลสำนักงานขาย อุปกรณ์การขาย บ้านตัวอย่าง สภาพโครงการ โดยเน้นความเรียบร้อย สมบูรณ์ สะอาดครบถ้วนเพียงพอ พร้อมที่จะนำเสนอต้อนรับลูกค้า
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
• บริการลูกค้าหลังการขาย อาทิเช่น การติดตามเอกสารยื่นกู้ จนกระทั่งแบงค์ปล่อยสินเชื่อ และโอนกรรมสิทธิ์จบเรียบร้อย Walk
• in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! วันที่ 20 พย 58 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย เเกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ ISO(Walk-in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันที่ 20 พย 58 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง อายุ 24-35 ปี+  วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)+  มีประสบการณ์ งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 อย่างน้อย 2 ปี+  มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001 ((Procedure Work Instruction Form )+  มีประสบการณ์ด้านงาน DCC และเคยเข้าร่วมเป็นทีม IQA+  สามารถใช้ MS Office เช่น Excel Word Power point ได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล ควบคุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน ISO (Document Control)
• ประสานงานในการเข้าตรวจประเมินระบบ ISO 9001
• ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001
• ประสานงาน ติดตาม การทำ 5ส ของบริษัทฯ
• เข้าร่วมเป็นเลขานุการในที่ประชุม และสามารถจัดทำรายงานต่างๆ ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ผู้จัดการอาคาร(Building Manager) ประจำโครงการสาทร-เจริญราษฏร์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้านผู้จัดการอาคาร 5 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ทางด้านงานนิติบุคคล เเละงานบริหารอาคารชุดเป็นอย่างดี+  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและโครงการที่บริหาร 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ในการกำหนดมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการบริหารโครงการ 3. ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานในการบริหารโครงการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้จัดการประจำโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 5.ร่วมพิจารณาคัดสรรบุคลากรเพื่อประจำในแต่ละโครงการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 6. บริหารโครงการที่พักอาศัย และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติอาคารชุด 7.ควบคุมดูแล และตรวจสอบมาตรฐาน แผนงบประมาณ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้จัดการประจำโครงการ 8.บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบพักอาศัย และสนองนโยบายการบริหารของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคาชุด 9. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำโครงการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 10.ร่วมประชุมและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตามกำหนดการ 11. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีนิติบุคคลอาคาร ( ประจำโครงการพรีม่า-ริว่า พระราม 3) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23-30 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบัญชี/การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ทางด้านการเงิน รับ - จ่าย และสามารถทำงานเอกสารได้+  มีประสารณ์ทางด้านบัญชีนิติบุคคล และสามารถใช้ โปรเเกรม Softbiz ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานบัญชี เเละจัดทำเอกสารทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องของงานนิติบุคคลอาคารชุด
• ติดต่อประสานงานลูกค้า ภายในโครงการเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สรุป และจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Project Manager/ Assistant Project Manager (บ้านจัดสรร-โซน ชลบุรี) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้าง+  มีประสบการณ์ในสายงาน 5 - 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานก่อสร้าง+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้าง / บริหารโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี+  มีใบประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแผน, ข้อกำหนด , เวลา ,มาตรฐานของบริษัทฯ 2. เสนอขอจัดจ้างผู้รับเหมาในโครงการกับความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบงวดงานและเซ็นในเบิกงวดให้กับผู้รับเหมาตามสัญญา รวมถึงการคืนเงินประกันสัญญา หรือ เงินประกันผลงาน 4. จัดทำกำหนดโอนเพื่อใช้ทำสัญญากับลูกค้า และเร่งรัดงานก่อสร้างให้ทันตามกำหนดโอนตามสัญญา 5. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงบ้านลูกค้าและงานสาธารณูปโภคในโครงการ รวมถึงการขอลดวงเงินและ การถอนค้ำฯให้มีประสิทธิภาพ 6. พัฒนาบุคลากรในการควบคุมดูแล ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น 7. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง, การขอใบอนุญาตปลูกสร้าง ,บ้านเลขที่ ,มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า และจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาภายในกำหนดเวลา 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่นิติกรรม บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์+  มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ในธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  มีีความซื่อสัตย์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ในสายงาน ชอบติดต่อประสานงาน มีความพร้อมและตั้งใจที่จะเรียนรู้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้+  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, ขออนุญาตการค้าที่ดิน, ขอรังวัดเเบ่งแยก,รังวัดสอบเขต,รังวัดรวมโฉนด,ขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร, ขออนุญาตการจดทะเบียนอาคารชุด,งานนิติกรรมสัญญา, ติดต่อประสานหน่วยงานราชการต่างๆ ,รายงานผลกระทบสิ่งเเวดล้อม,ชำระภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 474866 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่นิติกรรม ประเภทงานหลัก กฎหมาย ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อสังหาริม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน หัวหน้าวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ(QC) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา+  มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือตรวจสอบคุณภาพ 10 ปีขึ้นไป+  มีความรู้เเละความเข้าใจงานก่อสร้างเป็นอย่างดี+  มีทักษะด้านการสอนงาน เเละให้คำเเนะนำ+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท
• จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง และมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน
• ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures /Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
• จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน วิศวกรสนาม (ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างน้อย 2 ปี+  มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)+  หากเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AutoCad และ Ms Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบห้องชุดจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 475178 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรสนาม (ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต ) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน วิศวกรงานสำรวจ (Survey Engineer) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2-5 ปี+  มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการบริหารทีมงาน+  หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในระบบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารทีมงานสำรวจ พร้อมทั้งจัดทำแผนงาน และรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อผู้บริหารสายงานก่อสร้าง • บริหารงานรังวัดและทำหมุด reference และป้องกันหมุดหลักเขต ตลอดจนเก็บข้อมูลที่สำคัญ • ประสานงานและร่วมตรวจสอบค่าพิกัดที่ดินแปลงย่อยกับโครงการก่อนออกโฉนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ค่าจ้าง เเละสวัสดิการ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree or higher in Computer Science Statistics Accounting Business Computer MIS or related field.+  At least 2-5 years experiences in payroll process.+  Good Computer knowledge of SAP will be an advantage.+  Strong knowledge in Microsoft Office especially in Excel program is a plus.+  Good personality service-minded positive attitude and interpersonal skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities:
• To support in payroll administration process and input data to the system.
• To collect, check and calculate overtime records before operating on the payroll process.
• To distribute Pay slip, Annual withholding income tax certificate, etc.
• To establish staff personal files and provide supporting documents for new staff and ensure that employment the important documents are kept and always update.
• To support on administration works and other assignments as required Qualification:
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน วิศวกรสนาม (ประจำโครงการ จ.ระยอง) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด อย่างน้อย 1 - 3 ปี+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734809 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรสนาม (ประจำโครงการ จ.ระยอง) รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก โยธา/สำ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน วิศวกรสนาม (บางแสน/ศรีราชา/บ้านบึง) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 24-30 ปี+  จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/สำรวจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ในการควบคุมการก่อสร้างบ้านจัดสรร/อาคารชุด หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ+  หากมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมงานคุณภาพต่างๆ ของงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. งานซ่อมบำรุงภายใน โครงการและงานบริการลูกค้า 3. ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน 4. อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน พนักงาน Part Time( 400 บาท/ วัน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 - 35 ปี+  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่าทุกสาขา+  สามารถใช้โปรเเกรม Word Excel ได้คล่อง+  สามารถทำงาน จันทร์ - ศุกร์ ได้ (8.30 - 17.30 น.) หยุดเสาร์ อาทิตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานติดต่อ ประสานงาน ในหน่วยงาน
• คีย์ข้อมูล เเละดูเเลงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Sale Supervisor( ประจำโครงการระยอง ) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 40 ปี+  ป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Ms.Officeได้ดี+  มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานด้านการบริการและงานขาย+  มีรถยนต์ เเละสามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
• บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย
• ทำงาน6วัน ประจำสำนักงานขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 528456 ชื่อตำแหน่งงาน Sale Supervisor( ประจำโครงการระยอง ) รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก ขาย
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (บางนา / บางใหญ่ - บางบัวทอง/ ศรีราชา / บางแสน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า / ช่างก่อสร้าง+  มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา(โครงการหมู่บ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Excel+  สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้+  มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า วางแผนเข้าซ่อมงาน
• ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน
• ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ
• พร้อมประสานงานลูกค้าและผู้รับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า
• จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 483932 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (บางนา / บางใหญ่ - บางบัวทอง/ ศรีราชา / บางแสน)
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน สถาปนิกโครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย /หญิง อายุ 25 - 35 ปี+  ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง เเละงานประสานงาน 3 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรเเกรมการออกเเบบที่เกี่ยวข้องได้คล่อง เช่น Auto CAD Sketch Up3D Max Window Project เเละ อื่นๆ+  มีความคิดสร้างสรรค์ เเละสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี+  หากมีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป้นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานฝ่ายฯ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ ประสานงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรแนวราบ / อาคารสูง ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (site ศรีราชา/พัทยา) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์งานประสานงานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง หรือ ธุรการสนาม อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้+  สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำงานด้านธุรการ เอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
• จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน
• งานด้านเอกสาร เช่น พิมพ์จดหมายต่าง ๆ ของพนักงานและลูกค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชน (ประจำสำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 -30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้าน ผู้จัดการหมู่บ้าน งานบริการชุมชนหมู่บ้าน หรือ การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้ Ms.Word Excel ได้ดี+  สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตาม และประสานงานการจัดเก็บชำระค่าบริกาารชุมชนส่วนกลางต่างๆ
• ประสานงานในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/คอนโด และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
• มีความรู้ทางด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน เเละ การต่อสัญญาเเม่บ้าน ,รปภ.
• จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และบริษัท ฯ ตามความเหมาะสม Walk
• in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! วันที่ 20 พย 58 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย เเกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 518888 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชน (ประจำสำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน หัวหน้าหน่วยบริการชุมชน/ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 30 - 40 ปี+  ป.ตรีขึ้นไปทุกสาขา+  มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน ด้านการบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้าน 5 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ทางด้านการจัดตั้งการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน งานจัดสรรที่ดิน เป็นต้น+  มีทักษะในการตัดสินใจ เเละการบริหารทีมงาน+  สามารถขับรถยนต์ได้+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบงานส่วนกลางโครงการหมู่บ้าน ก่อนส่งมอบนิติบุคคลหมู่บ้าน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน งานสาธารณูปโภค การจัดตั้งการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน งานจัดสรรที่ดิน เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (site เชียงราย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปปริญญาตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานก่อสร้าง+  หากมีประสบการณ์ในการประสานงานในการยื่นขออนุญาติก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้+  สามารถปฏิบัติงาน ณ โครงการ จังหวัดเชียงราย 6 วันต่อสัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำงานด้านธุรการ เอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
• จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน
• งานด้านเอกสาร เช่น พิมพ์จดหมายต่าง ๆ ของพนักงานและลูกค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 844689 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (site เชียงราย) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน Site Engineer (เชียงราย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้กล้องสำรวจในงานก่อสร้างได้+  หากมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร) หรือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ AutoCAD ได้+  สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงรายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบใบเบิกงวดงาน ใบสั่งของ เปรียบเทียบและนำเสนอราคาจ้างเหมา,
• ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพจากการเบิกงวดงาน,
• ประสานงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น,
• ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนส่งให้ผู้รับเหมาลงนามในสัญญาและลงนามในแบบที่ส่งให้ก่อสร้างโครงการ,
• ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่มีให้เป็นฉบับล่าสุดและส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง,
• จัดทำผังเสาเข็มเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบการวางผังตอกเข็ม,
• จัดทำฟอร์มมาตรฐานวัสดุและแผนงานโครงการใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 844688 ชื่อตำแหน่งงาน Site Engineer (เชียงราย) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรโยธา
จังหวัด : เชียงราย
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน วิศวกรสนาม (อุดรธานี) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้กล้องสำรวจในงานก่อสร้างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร) หรือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ AutoCAD ได้+  สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดอุดรธานีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบใบเบิกงวดงาน ใบสั่งของ เปรียบเทียบและนำเสนอราคาจ้างเหมา,
• ประสานงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น
• ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาก่อนส่งให้ผู้รับเหมาลงนามในสัญญาและลงนามในแบบที่ส่งให้ก่อสร้างโครงการ,
• ตรวจสอบแบบก่อสร้างที่มีให้เป็นฉบับล่าสุดและส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำผังเสาเข็มเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบการวางผังตอกเข็ม
• จัดทำฟอร์มมาตรฐานวัสดุและแผนงานโครงการใหม่
• งานคุมก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 845165 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรสนาม (อุดรธานี) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิศวกรโยธา/ก่
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า-ระบบสาธารณูปโภค - ประจำบางนา) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า+  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี+  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน+  มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word ได้+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า
• วางแผนเข้าซ่อมงาน
• ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน
• ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ
• ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า
• จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-อุบลราชธานี) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / สำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด หรืองานก่อสร้างอื่น อย่างน้อย 1 - 3 ปี ขึ้นไป+  หากมีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี+  สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน วิศวกรโครงการ (ประจำจ.อุบลราชธานี) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาโยธา / สำรวจ / การบริหารงานก่อสร้างหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง (บ้านจัดสรร) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปีขึ้นไป+  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงาน 6 วันได้+  สารมารถปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.อุบลราชธานีได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน พนักงาน PartTime(ประจำโครงการนนทบุรี /รัตนาธิเบศร์/เเจ้งวัฒนะ/พระราม 8 ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี+  วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา หรือเทียบเท่า ( รับพิจารณานักศีกษาที่กำลังเรียน)+  ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์+  หากมีประสบกาณณ์ทางด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms.Word Excel ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต้อนรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการขาย ,รับโทรศัพท์ เเละจัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารนิติบุคคล(โครงการหมู่บ้าน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านอย่างน้อย 1 ปี+  มีความรู้ทางด้านบริหารงานส่วนกลางโครงการหมู่บ้าน งานสาธารณูปโภค การจัดซื้อจัดจ้าง รปภ. เเม่บ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms.Office ได้(WordExcel Power Point )+  สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานด้านงานบริหารงานส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านตามที่ได้รับมอบหมาย ได้เเก่ งานด้านความปลอดภัย , ความสะอาด เเละสวนสาธารณะส่วนกลาง
• ดูเเลรายรับ
• จ่าย ค่าส่วนกลาง เเละจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบมาย
• ติดตามเรื่องร้องเรียน ในการเเก้ไขปัญหา
• ตรวจโครงการหมู่บ้านจัดสรรตามแผนที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกก่อสร้าง / วิศวกรอาวุโส (อาคารสูง) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี+  จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมโยธา บริหารงานก่อสร้าง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป+  มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office และ Auto Cad ได้+  ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ 5 วัน ต่อสัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ
• จัดทำแผนก่อสร้าง, งบประมาณและแผนการเงิน
• ตรวจสอบแบบเบื้องต้น, แบบสำหรับทำประมูล, แบบเพื่อทำสัญญา, แบบเพื่อก่อสร้าง
• จัดประมูลงาน และคัดเลือกผู้รับเหมา, ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน วิศวกรสำนักงาน (โยธา) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 26 - 30 ปี+  วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่กี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-6 ปี ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง+  หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคี (ใบ กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms.Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประมาณราคา โครงสร้าง อาคาร สาธารณูปโภค ภายในโครงการบ้าน
• ทำงบประมาณโครงการบ้านจัดสรร, จัดทำมาตรฐานวัสดุ ของโครงการบ้านจัดสรร
• ประสานงานเรื่องการขออนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
• สรุป เเละจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานทั่วไป ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนเกษตร(ลาดกระบัง) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ พืชสวน ภูมิทัศน์+  มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชสวน เเละต้นไม้ในโครงการได้+  มีทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้+  สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้+  หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแบะงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน เเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ. ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน วิศวกรสนาม (โครงการแนวราบ-ลาดกระบัง) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / สำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด อย่างน้อย 0 - 3 ปี ขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้+  สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน วิศวกรสนาม (โครงการแนวราบ-พุทธมณฑล สาย 3) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / สำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด อย่างน้อย 0 - 3 ปี ขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้+  สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน วิศวกรสนาม - โครงการแนวราบ (ถนนพระราม 2 ซอย 44) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา / สำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน/อาคารชุด 0 - 3 ปี ขึ้นไป+  สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้+  สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
• ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงาน
• อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน วิศวกรสำนักงาน (งานระบบ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-3 ปี+  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีใบประกอบวิชาชีพ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AutoCad และ Ms Office ได้+  ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ณ สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดเเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง 3. ตรวจแบบเบื้องต้น, แบบสำหรับทำประมูล 4. จัดประมูลงานเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา 5. งานประสานงานระหว่างฝ่ายระหว่างการก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (Site แยกแคราย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์งานประสานงานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง หรือ ธุรการสนาม อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้+  สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำงานด้านธุรการ เอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
• จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม, รายงานประจำเดือน
• งานด้านเอกสาร เช่น พิมพ์จดหมายต่าง ๆ ของพนักงานและลูกค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ ลำลูกกาคลอง 5 (Contract 6เดือน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี+  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา+  สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการจพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานติดต่อประสานงานประจำโครงการ
• จัดทำรายงาน เอกสารเเละการเบิกจ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ(สัญญาจ้าง 3 เดือน) สุวรรณภูมิ/บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี+  วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี+  สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
• ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง3เดือน ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี+  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี+  สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี+  มีทักษะ เเละความรู้ทางด้านบัญชีพื้นฐาน เละหากมีประสบกาณณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานบัญชี รับ / จ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย
• คีย์ข้อมูล เเละจัดเก็บเอกสารที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง เเละครบถ้วน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน Admin Support (เพศชาย วุฒิ.ปวส.ขึ้นไป) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-30 ปี+  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงาน 1 ปีขึ้นไป+  มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน งานเอกสารเป็นอย่างดี+  สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี (WordExcelPower Point)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานธุรการประสานงานสต๊อกของ Premeium ฝ่ายการตลาด
• รับผิดชอบงานเบิก
• จ่ายสต๊อกของ Premeium ฝ่ายการตลาด
• เช็คสต๊อกของ Premeium ให้ครบถ้วนถูกต้อง
• จัดทำเอกสาร เเละรายงาน ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด รับสมัครด่วน ! บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านการวางเเผนการตลาดเเละขายโคงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)+  สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานใหญ่ ต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางเเผนเเละจัดหาข้อมูลเเละสนับสนุนกิจกรรมการตลาดเเละขายโครงการ
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามเเผนเเละกิจกรรมที่มีให้ประสบความสำเร็จเเละดำเนินการติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด
• ออกบูธ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC โครงการบ้านจัดสรร) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการ์ทางด้านตรวจสอบคุณภาพบ้านจัดสรร และควบคุมงานก่อสร้าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์) ณ สำนักงานใหญ่ พระราม 3 และปฏิบัติงาน ณ โครงการก่อสร้างได้+  สามารถขับขี่รถเก๋ง หรือรถกระบะ และมีใบอนุญาติขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท
• ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน
• จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข
• งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน วิศวกรสนาม (ทีมส่งมอบอาคาร) - พัทยา / ศรีราชา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 30 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมโยธา+  ประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 3 ปี ในด้านการคุมงานและตรวจสอบคุณภาพงาน+  หากมีความรู้เรื่อง ISO ใช้ AutoCAD ได้ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในบริษัทอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ พัทยา หรือ ศรีราชา ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบงานก่อสร้าง
• การส่งมอบ
• รับมอบ
• ซ่อมบำรุง ให้ได้คุณภาพในเวลาที่กำหนด
• รับมอบ
• ส่งมอบ
• ซ่อมบำรุง ห้องชุดและส่วนกลางให้กับลูกค้าและนิติบุคคลอาคารชุด
• ให้ข้อมูล บริการ แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกกับลูกค้า และฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกบริษัทฯ เพื่อให้การรับมอบงาน
• ส่งมอบ
• ซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISOและ Procedures / Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า (ก่อสร้างแนวราบ-ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมไฟฟ้าอาคาร (แนวราบหรืออาคารสูง) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิสเตอร์โปรแกรม Ms. Office ได้+  สามารถปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) ณ สำนักงานใหญ่ พระราม 3 และปฏิบัติงานนอกสถานที่ (โครงการก่อสร้าง) เป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน, วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการทำงานของระบบไฟฟ้า
• ตรวจสอบงานไฟฟ้าของอาคารร่วมกับผู้ควบคุมงานเป็นบางช่วง และร่วมตรวจรับงานไฟฟ้าส่วนกลาง
• ดูแล บำรุงรักษา รวมถึงสร้างมาตรฐานการทดสอบงานไฟฟ้า และให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานไฟฟ้าแก่วิศวกร ผู้ควบคุมงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Microsoft .Net Programmer บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female Thai nationality+  Age not over 35 years old+  Bachelors degree or Masters degree in major of computer sciences IT or related fields.+  At least 3 years experience in programming using ASP.NET C#.NET or VB.NET MS SQL Server or Oracle+  Knowledge of frameworks for .NET Technology+  Knowledge in Object Oriented technologies+  Knowledge of SQL Command.+  Knowledge in MySQL SQL Server Oracle.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Coding/Programming and investigate systems.
• Create and modify the system application.
• Find best solution for support the customer requests and customer operation.
• Update Software documents.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน พนักงานธุรการ (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  พิจารณาลักษณะงานตามความเหมาะสม และมีบัตรประจำตัวคนพิการ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word excel powerpoint ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ พระราม3 ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานเอกสาร ประสานงานทั่วไป
• รับผิดชอบงานในการพิมพ์เอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.word / Excel หรือ powerpoint
• งานรับโทรศัพท์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน ภูมิสถาปนิก ( Landscape ) - ( Urgently Required) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมAuto CAD Sketchup 3D Max Power Land ได้+  มีความรู้เกี่ยวกับงานภูมิสถาปัตย์ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน+  หากมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ และรายละเอียดประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง/ระบบ หรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ช่วยงานภูมิสถาปนิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานผังโครงการ ภูมิสถาปัตย์โครงการ และงานประมาณราคาเบื้องต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ ISO 9001 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 - 30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน ISO 9001:2008 หรือ 9001:2015+  มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินระบบภายใน (IQA)การทำ 5ส+  มีทักษะในการตรวจสอบการดำเนินงาน และการรายงานผลการปฎิบัติงานต่างๆ ได้ดี+  หากมีประสบการณ์การทำ ISO ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรืองานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms. Office เป็นอย่างดี เช่น Word Excel. Power Point+  มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบครอบ และ มีทักษะในด้านการสื่อสาร และติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก+  มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับ มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ศึกษา Process งานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ และจัดทำระบบงานของบริษัทฯ ให้เป็นขั้นตอนงานที่ชัดเจน เช่น Procedure, Work Instruction และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่ และโครงการ (ทั้งในเขตกรุงเทพฯ / ปริมลฑล และต่างจังหวัด) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 9001 • สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบ ISO ของบริษัทฯ • สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO ของบริษัทฯ • เป็นศูนย์กลางในการควบคุมเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ • ประสานงานและติดตามการปฏิบัติการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า • ร่วมกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (KPI) และทบทวนการรายงานผลของตัววัดต่างๆ • วิเคราะห์ข้อมูล / ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหาระหว่างฝ่ายงานภายในองค์กร • เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ 5ส ของบริษัทฯ • สรุปผลการดำเนินงานตามระบบ ISO และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการกฏหมาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 24-28 ปี+  ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา+  มีประสบการณ์ดด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 2 ปี+  หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหา ฯ หรือ ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี+  หากใช้งานระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน เเละมนุษยสัมพั

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสารภายในหน่วยงานนิติกรรม กฏหมาย 2. บริหารจัดการระบบงานเอกสารที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่ มีความเรียบร้อย เเละสามารถค้นหาได้ง่าย 3. เสนอเอกสารให้หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตืดต่อประสานงาน เเละรับเรื่องจากหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสานงานและติดตามเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน เเละภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน( ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา+  ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี+  มีประสบการณ์ด้านประสานงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  บริหารจัดการด้านเอกสารที่่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลตารางเวลาหัวหน้างาน ประสานการประชุมและจัดหาห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน.
• รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/แผนกงานที่รับผิดชอบ การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม
• ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และดูแลจัดการการเบิกจ่ายตามงวดงานให้กับผู้รับเหมา เบิกจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- หมายเหตุ รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (บ้านจัดสรร-(ไฟฟ้า-ระบบสาธารณูปโภค) – พระราม 5 ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า+  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี+  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน+  มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word ได้+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้+  ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ณ โครงการหมู่บ้านจัดสรร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า 6. จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (บ้านจัดสรร-(ไฟฟ้า-ระบบสาธารณูปโภค) – ลำลูกกาคลอง 4 ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า+  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี+  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน+  มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word ได้+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า 6. จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ณ โครงการหมู้บ้านจัดสรร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน Corporate Governance Officer บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25-30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา+  มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี+  หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน นโยบาย และคู่มือการ+  ปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสาร หรือนำเสนอที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดำเนินการให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ Corporate Governance ที่ดี
• จัดทำ Procedure ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ Corporate Governance สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
• สนับสนุนงานจัดประชุม AGM ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติตามเกณฑ์ Corporate Governance
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน ผู้ช่วยงานขาย (Part Time) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 20 -30 ปี+  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา+  หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support sale ด้านงานขายโครงการหมู่บ้าน / คอนโด ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน Office Engineer (Civil) (Supalai Walk in interview 25 มี.ค.2560) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี+  จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา และใบประกอบวิชาชีพ (กว.)+  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD MS. Office+  สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์) และสามารถออกปฏิบัติ ณ siteงานได้เป็นครั้งคราว+  มีความละเอียดรอบคอบ ใฝ่รู้+  สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบ และทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างภาคสนามเพื่อเทียบกับมาตรฐานขั้นตอนที่มี
• จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเชิงปริมาณสำหรับอสังหาริมทรัพย์แนวาบ
• ลงหน้างานเพื่อตรวจดูสภาพโครงการ – ความปลอดภัยในโครงการ
• ตรวจสอบงวดเอกสาร Payment การเบิกจ่ายในการก่อสร้าง
• ปรับปรุงและเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน Call Center (พนักงานรายวัน) Supalai Walk in interview 25 March 2017 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้าน Call Center หรือ Customer Service อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน เเละ Microsoft Office ได้+  ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น..

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเพื่อเเจ้งข้อมูล เเละสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมายที่กำหนด
• Support ทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน วิศวกรจัดการงานซ่อมบำรุง / เจ้าหน้าที่จัดการงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ 1-3 ปี+  จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา บริหารหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาก่อสร้าง หรืออื่นๆ+  มีความรู้ด้านการซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา สำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร+  มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา+  สามารถตรวจสอบงาน และจัดทำรายงาน+  มีทักษะในการติอต่อสื่อสาร และประสานงาน+  สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Excel / Word / PowerPoint+  สามารถขับขีรถยนตร์ได้+  ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ 5 วัน ต่อสัปดาห์ และสามารถออกตรวจงาน ณ โครงการได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง (มีรถบริษัท)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
(Supalai Walk in interview 25 มี.ค.2560)
• วางแผนการตรวจสอบระบบการทำงานซ่อมบำรุง
• ติดตามประสานงานการทำงาน และการให้บริการงานซ่อมบำรุงของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
• ตรวจสอบราคาซ่อมงาน คุณภาพงานซ่อม
• วิเคราะห์และแก้ปัญหา พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Site Engineer (โครงการบ้านจัดสรร – เชียงราย) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ 1-3 ปี+  จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา / สำรวจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้กล้องสำรวจได้ และมีความรู้ในงานสำรวจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร) หรือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office และ AutoCAD ได้+  สามารถปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงรายได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง • จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน พนักงานขาย (บ้านจัดสรร-นนทบุรี) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 -30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา+  สามารถใช้ Ms.Office+  บุคคลิกภาพดี มีทักษะทางด้านงานขาย มี Service Mind+  ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน / คอนโด ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบด้านการขายโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ติอต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านจัดเตรียมเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญา เป็นต้น ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดูแลสำนักงานขายโครงการ อุปกรณ์การขาย บ้านตัวอย่าง/ห้องตัวอย่าง ของ โครงการ ให้พร้อมต้อนรับลูกค้าอยูเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน Application Support บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง​อ​า​ยุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (อย่างน้อย) สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศMIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขายและกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationship management) มีประสบการณ์ในการทำงาน support การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ​งานขาย 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากมีความรู้พื้นฐานด้าน SAP module financial accounting และ controlling จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถใช้งาน SQL database ขั้นพื้นฐานได้ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม Microsoft.NET หรือทางด้าน DBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด/นอกเวลาทำการได้ในกรณีที่จำเป็น มีความสามารถในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว และ มีมนุษยสัมพันธ์​และทักษะในการสื่อสาร​​ที่ดี​

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support การใช้งานระบบ ERP, RMS, Mail, Intranet ให้กับ User ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาหน้างานให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
• วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงเเก้ไขเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ
• จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับ User ด้านการใช้งานระบบการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาและเรียนรู้ระบบงาน ERP เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับ user ทางงานด้านบัญชี ก่อสร้าง ขาย และอื่น ๆ
• Support ระบบการจัดการภายใน (เว็บแอพพลิเคชัน)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (Supalai Property Management Company Limited) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ทางด้านระบบควบคุมลานจอดรถ และบุุคคล อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านการตั้งเบิกจ่ายรายเดือน เช่น ค่าจอดรถประจำวัน หรืออื่นๆ
• ดูเเลระบบการเก็บเงินไม้กระดกอัตโนมัติ ,บัตรเข้าอาคาร
• ที่จอดรถ
• สรุปบุคคล และรถเข้า
• ออก ประจำเดือน
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน ผู้จัดการหมู่บ้าน (ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25 -30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้าน ผู้จัดการหมู่บ้าน งานบริการชุมชนหมู่บ้าน หรือ การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความอดทน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบในการโต้ตอบสื่อสาร สามารถใช้ Ms.Word Excel ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้ ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ - ศุกร์)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ
• ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
• จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน
• ปฏิบัติงาน และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัท ฯ กำหนดขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/Internal Audit บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในด้านงานบริหารความเสี่ยง ComplianceAudit การควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบครอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. งาน Compliance Audit • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/หลักปฏิบัติ ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ • วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกระบวนการเพื่อนำไปจัดทำ/ ปรับปรุงหลักปฏิบัติ • ติดตามให้มีการดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงหลักปฏิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างทันเวลา 2. งานตรวจสอบภายใน • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับของหน่วยงานกำกับภายนอก • ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบและจัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ • ร่วมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ • สรุปผลการตรวจสอบโดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ • ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. งานบริหารความเสี่ยง • สนับสนุนให้องค์กรมีการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง • มีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร • จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม • วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร • ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน • สนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานต่างๆจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้จริง • สนับสนุนให้ความรู้แก่พนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/โฟร์เเมนเกษตร (ประจำ จ.อุดรธานี ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์ สาขา ภูมิทัศน์ มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/โฟร์เเมนเกษตร (ประจำ ชลบุรี) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์ สาขา ภูมิทัศน์ มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/โฟร์เเเมนเกษตร (นนทบุรี ถนน 345,บางใหญ่ /ปทุมธานี ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์ สาขา ภูมิทัศน์ มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/โฟร์เเมนเกษตร (ปริมณฑล เขตพระราม 2 ,เพชรเกษม ,พุทธมณฑล) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์ สาขา ภูมิทัศน์ มีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 - สมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ประจำสำนักงานใหญ่พระราม3) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 3 ปีชึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Ms Word และ MS Excel ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ออกเเบบตกเเต่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการประสานงาน และแก้ไขปัญหา มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ดูแลงานด้านเอกสาร การจัดทำจดหมาย การจัดทำระบบข้อมูลต่างๆ
• Service & Support หน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถออกแบบ และวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมได้ สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีความรู้ความเข้าใจทางด้านงบการเงิน สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดหาที่ดินและประสานงานกับเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า
• ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ ISO เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และ Procedures / Work Instructions ที่บริษัทฯกำหนดขึ้น
• จัดทำฐานข้อมูลใบเสนอราคาที่ดินของตัวแทนขาย
• สำรวจตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
• หาที่ดินที่น่าสนใจ และติดต่อประสานงานกับตัวแทนขาย
• ทำหน้าที่เจรจาต่อรองการซื้อที่ดิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน เจ้าหน้าที่Compliance Audit (กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หากมีประสบการณ์จพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Micro Soft Word Micro Soft Excel Power Point มีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ การนำเสนอ และการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ / หลักปฏิบัติ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 2. วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกระบวนการ เพื่อนำไปจัดทำ / ปรับปรุงหลักปฏิบัติ 3. ติดตามให้มีการดำเนินการจัดทำ / ปรับปรุงหลักปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้อย่างทันเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / Risk Management Officer บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24 - 28 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้โปรแกรมMs.OfficeVisio สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบครอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. งานบริหารความเสี่ยง • สนับสนุนให้องค์กรมีการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยง • มีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร • จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม • วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร • ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน • สนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานต่างๆจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้จริง • สนับสนุนให้ความรู้แก่พนักงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (บ้านจัดสรร-ไฟฟ้า-ระบบสาธารณูปโภค) – โซนคลอง2 ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word ได้ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า 6. จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ณ โครงการหมู้บ้านจัดสรร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน IT Audit/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี สาขา MISAISหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบกาณณ์ด้านการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในระบบ SAP มีประสบการณ์ในการทำData Analysis จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้าน Business Process เช่น ระบบบัญชี/การเงิน การตลาดและการขาย การบริหารสินค้าสำเร็จรูป และวัสดุคงคลัง/การผลิต เป็นต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้อมูลประเภทต่างๆ จากระบบ SAP
• ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
• รวบรวมเเละ วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมของระบบงานที่ตรวจสอบ
• จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน Application Support บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ.ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ MI หรือวสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขาย เเละกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management) มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support การใช้งาน application ให้กับผู้ใช้งาน 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน เเละออกเเบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการเรียนรู็ได้รวดเร็ว เเละชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เเละชอบการทำงานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาปฏิบัติงานได้กรณีที่มีความจำเป็น หรืองานเร่งด่วน มีความรู้พื้นฐานด้าน C#.net ProgrammingSQL Database

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ กรณีที่ผู้ใช้งานพบปัญหาการใช้งาน เเละประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ(ทั้งภายใน เเละภายนอก)
• รวบรวมเเละวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ เเละผู้ใช้งานพร้อมทั้งออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว
• จัดทำเอกสาร User Requirement / Test Ascipt และประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ พร้อมทั้งทดสอบก่อนการใช้งานจริง
• อบรมเเละสอนการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานในบริษัทฯ
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอน เเละระเบียบดำเนินการของบริษัท ฯ
• ให้ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เเละทำงานเป็นทีม รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน Part Time 400 บาท/วัน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไปทุกสาขา สามารถใช้ Ms.Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Support งานต่งๆภายในทีม เช่น งานติดต่อประสานงาน งานเอกสาร คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ เป็นต้น
• ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์ (หยุดเสาร์
• อาทิตย์)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร(Supalai Property Management Company Limited) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทางด้านงานการจัดการอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ มี Service Mind รักงานบริการ เเละสามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานอาคาร บริหารจัดการพื้นที่ ดูแลพื้นที่โดยรอบของอาคาร
• ประสานงานกับผู้เช่าอาคารรวมถึงดูแลเรื่องสัญญาของผู้เช่าอาคารสำนักงาน
• ประสานงานช่างซ่อมอาคาร และดำเนินการเรื่องซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานประสานงาน รวบถึงควบคุมงานแม่บ้าน
• ดูแลตรวจเช็คทรัพย์สินของบริษัท
• สรุปผลการทำงาน และจัดทำรายงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน สถาปนิกผังเมือง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการวางผังเมือง(Urban Planning)ด้านออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรเเกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกเเบบได้ดี มีประสบการณ์ทางด้านวางผังเมืองจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานเป็นทีม เเละ มีความรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานวางผังเมือง วางผังนโยบาย ออกแบบชุมชนเมือง
• จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้องด้านในการทำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการชุมชน (ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 24 -30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์ด้าน ผู้จัดการหมู่บ้าน งานบริการชุมชนหมู่บ้าน หรือ การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความอดทน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบในการโต้ตอบสื่อสาร สามารถใช้ Ms.Word Excel ได้ดี สามารถขับรถยนต์ได้ ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ - ศุกร์)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ
• ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
• จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน
• ปฏิบัติงาน และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัท ฯ กำหนดขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านงานธุรการประสานงาน หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจสื้อโฆษณา ฯ หรือ Media จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ช่วยทำ Clipping ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ฯ รวมถึงประสานงานจัดส่ง Clipping เเละนิตยาสารศุภาลัย ให้กับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูเเลของที่ระลึกบริษัท ฯ (ของ Premium),จัดหาร้านเพื่อสั่งซื้อ,ประสานงานด้านการเบิกสินค้า Premium รวมถึงจัดทำรายงานสรุป
• Support Team ด้านการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน เเละภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย เเละดูเเลงานเอกสารให้เป็นระบบ ถูกต้อง,ครบถ้วน
• ดูเเลด้านการเบิกอุปกรณ์สำนักงานให้กับหน่วยงาน จัดทำใบสั่งซื้อ P/O งานต่างๆของฝ่าย
• ดูแลเรื่องการออกใบสั่งงาน และจัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำปีของ Graphic Designer
• อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (โซนพระราม 2 ,เพชรเกษม ,พุทธมณฑล) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา ภูมิทัศน์พืชสวน(พืชประดับ) หากมีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (โครงการ จ.ระยอง) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา ภูมิทัศน์พืชสวน(พืชประดับ) หากมีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (โซนปทุมธานี,ลำลูกกา,รังสิต) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา ภูมิทัศน์พืชสวน(พืชประดับ) หากมีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (โซนนนทบุรี,บางบัวทอง,บางใหญ่,พระราม 5,ถนน 345 กรุงเทพฯปทุมฯ) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา ภูมิทัศน์พืชสวน(พืชประดับ) หากมีประสบการณ์ในการจัดการ เเละดูเเลภูมิทัศน์ภายในโครงการบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้สวนภูมิทัศน์ภายในโครงการ สามารถอ่านเเบบ landscapeได้ มี Service Mind ทักษะด้านการเจรจาการรับเรื่องร้องเรียน เเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานประจำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่
• ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ
• ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานต่อเติมภายในโครงการ 3. รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับลูกค้าในโครงการหมู่บ้านตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกนิติบุคคลหมู่บ้าน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 30 - 40 ปี ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานด้านการบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้าน 5 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้านการจัดตั้งการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน งานจัดสรรที่ดิน เป็นต้น มีทักษะในการตัดสินใจ เเละการบริหารทีมงาน สามารถขับรถยนต์ได้ เเละทำงานนอกสถานที่ได้ กทม-ปริมณฑล ทำงาน5 วัน /สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่บริการชุมชนที่สำนักงานใหญ่ และโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ เกี่ยวกับ
• การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ
• ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
• จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน
• ปฏิบัติงาน และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัท ฯ กำหนดขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน ทนายความ / Lawyer บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุ 25-30ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ กฏหมาย ต้องใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ทางด้านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับรถยนต์ได้ เเละทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล อาทิ ฟ้องคดี ต่อสู้คดี ทำคำให้การ สืบพยาน การจัดทำอุทธรณ์และฎีกายื่นต่อศาล และการบังคับคดีทำการรวบรวมพยานหลักฐาน สรุปความเห็นและแนวทางการดำเนินคดีและต่อสู้คดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (โครงการบ้านจัดสรร - ภูเก็ต) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า/ก่อสร้าง หรืออื่นๆ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word ได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / ขับรถยนต์ได้ ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ณ โครงการหมู้บ้านจัดสรร จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้า 6. จัดทำรายงานซ่อมบำรุง พร้อมรายงานความก้าวหน้างาน ปัญหาอุปสรรค กับผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail - ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน วิศวกรสนาม (โครงการอาคารสูง - เครื่องกล) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงาน งานระบบสุขาภิบาล/ ปรับอากาศและระบายอากาศ /ระบบป้องกันอัคคีภัย ในอาคารสูง/ คอนโดมิเนียมตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมงาน งานระบบ เช่น สุขาภิบาล/ ปรับอากาศและระบายอากาศ /ระบบป้องกันอัคคีภัย
• ตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมาภายในโครงการ รายงานความก้าวหน้าของงาน
• ควบคุมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการและอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - หรือสมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน หัวหน้าทีมขายโครงการในจ.ระยอง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• อายุ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหารหรือวางแผนการตลาดและการขายอย่างน้อย 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
• บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย
• ทำงาน 6 วันประจำสำนักงานขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ระยอง
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - หรือสมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน สถาปนิกเขียนแบบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนแบบอาคารสูง ผังจัดสรร บ้านและอาคารทั่วไป หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานเขียนแบบสถาปัต/ก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - หรือสมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน วิศวกร-Mechanical (QCส่งมอบ-โครงการคอนโดมิเนียม) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี จบปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในบริษัทอสังหาฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel / Word ได้ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบงานก่อสร้าง, การส่งมอบ
• รับมอบ
• ซ่อมบำรุง ให้ได้คุณภาพในเวลาที่กำหนด
• รับมอบ
• ส่งมอบ
• ซ่อมบำรุง ห้องชุดและส่วนกลางให้กับลูกค้าและนิติบุคคลอาคารชุด
• ให้ข้อมูล บริการ แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกกับลูกค้า และฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกบริษัทฯ เพื่อให้การรับมอบงาน
• ส่งมอบ
• ซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISOและ Procedures / Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - หรือสมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้ 2 ปีขึ้นไป สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี หากมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เจราจาต่อรองในเรื่องการติดตามหนี้, เร่งรัดหนี้สิน • จัดทำเอกสาร เเละรายงานที่เกี่ยวข้อง • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - หรือสมัครทาง E-mail- ** รบกวนเเนบ portfolio พร้อมเอกสารการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาพิเศษ **
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-09-29 02:43:06
รวมทั้งสิ้น 105 รายการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา
เว็บไซต์ : www.supalai.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ