Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด

 

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด

กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์แบบครบวงจร เปิดให้บริการมานานกว่า 42 ปี เปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้าและต้องการความท้าทาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตลอดจนการแบ่งปัน

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน*** ด่วนมาก *** ด่วนที่สุด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 35 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขา การเงิน วิเคราะห์การเงิน+  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในการการวางแผนด้านการเงิน+  มีความรู้เรื่องการจัดทำ Competency KPI+  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ • กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ • กำหนดนโยบาย กฎระเบียบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าหรือคู่ค้าแต่ละกลุ่มให้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการค้างชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการของลูกค้าที่เกินเวลาที่กำหนด • วางแผนติดตามหนี้ค้างชำระของลูกค้าเพื่อให้ระบบการเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าและคู่ค้ามีประสิทธิภาพ รายได้ของบริษัทฯบรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้กับบริษัท • กำกับและบริหารลูกหนี้ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบสินเชื่อที่บริษัทฯกำหนด • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท • วิเคราะห์และประเมินสถานะการเงินของบริษัทฯและบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สูงสุด • วางแผนการบริหารการเงินในโครงการการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการเงินและผลตอบแทนของโครงการที่จะลงทุน • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ • เป็นตัวแทนติดต่อกับธนาคารเพื่อความสะดวกต่อการบริหารเงินของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพ • ปรับปรุงแผนนโยบายการเงินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงิน การบริหารงานการเงิน, สินเชื่อของบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ) ด่วน!! บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ33-45 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาบัญชี สาขาธนาคาร หรือสาขาที่ใกล้เคียง+  ประสบการณ์การไม่ต่ำกว่า 3 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีความละเอียดรอบคอบสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง+  สามารถเริ่มงานได้ทันที+  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลควบคุมระบบบัญชี
• จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือนและสิ้นปี
• ตรวจสอบรายการงบประทบยอด
• วิเคราะห์รายการประกอบงบที่ผิดปกติ
• รับผิดชอบและประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร
• ตรวจสอบรายการภาษีประจำเดือน
• ตรวจสอบรายการลงบัญชีประจำวัน ******หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลพันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ( ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนจันทน์ 43 ) ด่วนที่สุด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี+  ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี+  ทำชุดจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป+  ทำลูกหนี้ทั้งระบบ+  ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office Express+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี+  สามารถเริ่มงานได้จะพิจราณา เป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ทำชุดจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งระบบ 2.ทำลูกหนี้ทั้งระบบ 3.ประสบการณ์อย่างน้อย 1
• 2 ปี 4.ทำชุดจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป 5.ทำลูกหนี้ทั้งระบ 6.เช็คภาษีซื้อ, ภาษีขาย ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 635833 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ( ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนจันทน์ 43 ) ด่วนที่สุด ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน SALE ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนจันทน์ ( หญิง ) ด่วนที่สุด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ เพศหญิง อายุ 23 ขึ้นปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ขายสินค้า หาลูกค้าและทำยอดขาย+  สรุปยอดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย+  บุคลิกท่าทางดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีทักษะด้านการติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความขยัน อดทน+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาราณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์เป็นของตัวเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่เพิ่ม มีประสบการณ์ทางด้านงานขายมา 1
• 2 ปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 535512 ชื่อตำแหน่งงาน SALE ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนจันทน์ ( หญิง ) ด่วนที่สุด ประเภทงานหลัก ขาย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ( สำนักงานใหญ่ถนนเจริญราษฏร์ ใกล้ BTS สรุศักดิ์ ) ด่วนที่สุด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง - ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะด้านการติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารใช้ โปรแกรม Express ได้ หรือโปรแกรม axapta ได้+  สามารถทำงานได้ในภาวะกดดัน มีความขยัน อดทน และ รอบคลอบ+  มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และ สามารถทำงานวันเสาร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. CASHFLOW ประจำวัน ( จัดทำรายรับรายจ่าย (เช็ครับ,เช็คจ่าย,เช็คตัด) 2. ลงรายรับ(เช็ค,เงินโอน) ประจำวัน 3. แจ้งยอดเงินโอนทุกธนาคารจากลูกค้า ให้ ฝ่าย AR 4. ตรวจสอบชุดจ่าย ทำเอกสารจ่ายส่งธนาคาร 5. ดูรายละเอียดเงินเข้าและส่งเอกสารให้ทาง AR 6. ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร 7. ส่ง STATEMENT รายเดือนให้บัญชี 8. CASHFLOW รายเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 468360 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ( สำนักงานใหญ่ถนนเจริญราษฏร์ ใกล้ BTS สรุศักดิ์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนมาก *** ด่วนที่สุด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 24-35 ปี+  - การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี การเงิน บริหารจัดการ เทคโนโลยีการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้าผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ หรือจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์การทำงานในงานด้านการตรวจสอบภายใน หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี+  หากได้ Certified Internal Auditor จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  - มีความสามารถในการวิเคราะห์ ช่างสงสัย และการคิดเชิงระบบ+  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Excel Word ได้อย่างคล่องแคล่ว รู้สูตรคำนวณต่างๆ+  - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลาง+  หากขับรถได้ และ สามารถทำงานในเวลาดึกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไกลไปตามสาขาต่างของบริษัทเพื่อตรวจงานได้+  สามารถทำงานทั้ง Process ของการตรวจสอบภายในได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดไว้
• อื่นๆตามที่ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาสั่งการ
• วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
• ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท การควบคุมภายใน การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล
• ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท
• ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นใดของกลุ่มบริษัท
• สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
• ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมีประสิทธิภาพ
• ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกในการตรวจตราความเรียบร้อยของงานตรวจสอบภายใน และสร้างสรรค์การตรวจสอบใหม่ๆอยู่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Sale&Marketing ( ประจำสำนักงานใหญ่ถนนจันทน์ ) ด่วนที่สุด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือ สาขาการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความชำนาญเกี่ยวกับโปรแกรมPhotoshop /Illustattor จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความตั้งใจทำงาน+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้+  มีผลงานในด้านงานweb site / graphic มานำเสนอในวันสัมภาษณ์งานจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1-3 ปี+  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ อสังหาริมทรัพย์+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้+  มีประสบการทางด้านงานอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบและพัฒนาสื่อ Web Site ของบริษัทฯ 2.ประชาสัมพันธ์Web Site เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า 3.ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯเช่น โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ เป็นต้น 4.จัดทำเอกสารประกอบการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ 5.จัดทำข่าวสารของบริษัทฯ 6.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 7.ประชาสัมพันธ โรงแรม นำเสนอแพ็คเก็จให้กับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท วางแผน คาดการณ์วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริษัท 8.ทำการตลาดของโรงแรม ช่วยบริหารจัดการการดำเนินงานของโรงแรม ระบบ 9.ประสานงาน ทำเรื่องการ ซื้อขาย เปลี่ยน โอน ห้องชุด ลูกค้าและกรมที่ดิน ทำสัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย 10.ทำยอดขายใหตรงตามเป้าหมายที่กำหนด วางนโยบาย แผนงาน สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 11 มีประสบการทางด้านงานอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ22-32 ปี+  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสื่อสารการตลาด / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และ โฆษณาออนไลน์+  มีความรู้ ระสบการณ์ เชี่ยวชาญ สามารถใช้และบริการ Online ได้ดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ และมุมมอลการตลาดและการสื่อสารื ที่ดี+  มีความเป็นผู้นำและทักษะการจัดการทีมดี+  มีทักษะด้านการติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาราณาเป็นพิเศษ+  มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และ มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนกลยุทธ์และคิดไอเดียสร้างสรรค์กิจกรรมและการใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์
• รับผิดชอบแผนงานการใช้งบสำหรับเคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง
• ติดต่อประสานงานกับตัวแทนโฆษณา / สื่อออนไลน์ภายนอก เพื่อเผยแพร่สื่อตามแผนงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม *** ด่วนมาก *** ด่วนที่สุด บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการ ประสานงานฝึกอบรม 1 ปีขึ้นไป+  มีความขยัน อดทน+  มีความรู้ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง+  มีทักษะด้านการติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี+  บุคลิกท่าทางดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการติดต่อประสานงานดี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านบุคคลงานด้านฝึกอบรม
• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
• จัดทำหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม
• ดำเนินการฝึกอบรมตามแผน
• จัดทำรายงานการฝึกอบรม
• ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
• เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
• ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( สำนักงานใหญ่ ถนนจันทน์ 43 ) รับสมัครด่วน ! บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ และตรวจสอบกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำสรุปและเสนอผู้บังคับบัญชา ติดตามประเมินผลตามข้อเสนอของผู้บังคับบัญชาได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน APPLICATION SYSTEM รับสมัครด่วน ! บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ด้าน IT อย่างน้อย 2 - 5 ปี ด้าน Application Programming และระบบธุรกิจทางด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้เรื่องระบบ ERP Axapta PHP SQL หรือ Jquery จะพิจารณาพิเศษ มีความเข้าใจระบบธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจระบบ Application เป็นอย่างดี มีความชำนาญด้าน Programming และ Logic System มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจรักบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดปัญหาทางด้าน IT และแนวทางของการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาระบบ APPLICATION
• แก้ปัญหา APPLICATION
• วางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหางานด้านไอที Information เพื่อใช้งานทางด้าน Information เกิดความถูกต้อง
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้าน Software
• ดูแลระบบให้มีความถูกต้อง
• แก้ไขปัญหาการใช้งาน Software
• พัฒนาระบบ Software
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัทฯ ส่ง Resume ผ่านอีเมล์ ส่ง SMS พิมพ์คำว่าสมัครงานมาที่ 080-297-0443 โทรสอบถาม 02-210-8888 ต่อ 8103 8107
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน IT Manager รับสมัครด่วน ! บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 10 ปี ทั้งทางด้าน Application Technician และ DATA Communication มีความรู้เรื่องการจัดทำ Competency KPI มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก มีการบริหารงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนงานด้านบริการ Hardware Software
• service computer,network
• support computer,network
• mantanance computer,network
• backup data & mail
• update host & web
• ดูแลระบบ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ ส่ง Resume มาที่E-mail โทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-210-8888 ต่อ 8103 สายด่วนสมัครงานได้ที่เบอร์ 083-096-5876
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าขาย / หัวหน้าแผนกบริหารพื้นที่เช่าขาย บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ/การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย 3 ปีขึ้นไปในตำแหน่งหัวหน้าแผนก / และ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการ มีประสบการณ์ด้านบริหารพื้นที่เช่าห้างสรรพสินค้าโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว) บุคลิกคล่องแคล่ว สามารถปรับตัวรับมือได้ทุกสถานการณ์ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าขาย
• กำหนดกลยุทธ์การขาย และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของบริษัท
• ดำเนินแผนการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
• ประมาณการรายรับ ,ประเมินยอดขาย ,กำหนดเป้าหมายในการขาย
• พัฒนาพื้นที่ขายให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์สูงสุด
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารพื้นที่เช่าขาย
• ดำเนินแผนการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
• ประมาณการรายรับ ,ประเมินยอดขาย ,กำหนดเป้าหมายในการขาย
• พัฒนาพื้นที่ขายให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเกิดประโยชน์สูงสุด
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า
• หาลูกค้าเช่าศูนย์การค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ ส่ง Resume มาที่E-mail โทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-210-8888 ต่อ 8103 สายด่วนสมัครงานได้ที่เบอร์ 083-096-5876
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-05 02:02:04
รวมทั้งสิ้น 13 รายการบริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
1 ถนนเจริญราษฎร์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร
เว็บไซต์ : www.cas-group.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ