Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > Central Group Co., Ltd.

 

Central Group Co., Ltd.

Central Group is a leader in retail and service business in Thailand. To spearhead the conglomerate at global level, focusing on sustainable growth with strategy of excellence in “Branding”, "People”, and “Synergy” and consolidating the strength of Central Group “ to be Number One” under the concept

 
  1. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกศูนย์อาหาร ด่วนมาก!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลร้านค้าเช่า ในศูนย์อาหาร
• จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• ดูแล ควบคุม รักษา สต๊อคสินค้า
• ดูแลความสะอาดภายในศูนย์อาหาร
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 744946 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกศูนย์อาหาร ด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Cent
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน หัวหน้าฝ่ายบัญชีภาษีอากร Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้นำ+  มีความอดทนสูง+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชาการ
• วิเคราะห์ข้อมูลป้ายและพื้นที่ เพื่อดำเนินการด้านภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน
• นำทีมตรวจสอบกับหน่วยงานราชาการ
• จัดทำรายงานเสนอตรงกับผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734925 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าฝ่ายบัญชีภาษีอากร ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) Fire man (ระดับพนักงาน) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป+  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายใน
• ภายนอกของอาคารและทรัพย์สินของบริษัทฯ
• รับผิดชอบงานในด้านป้องกัน, ระงับอัคคีภัย, กู้ภัย และงานด้าน safety ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734929 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) Fire man (ระดับพนักงาน) ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Tenant Coordinator (On Site) Staff Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20-30 ปี+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจราต่อรอง+  มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี+  มีทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเบื้องต้น (ใช้โปรแกรม Auto cad Sketch up Microsoft suites)+  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ในธุรกิจRetail หรือ การดูแลโครงการการก่อสร้าง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการ / จัดทำข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• ศึกษารูปแบบและรายละเอียดให้เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาโครงการ
• กำกับดูแลการออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• ประงานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Visual Merchandise Manager Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  BA/MA in Interior Design Fine Arts or related discipline+  Background in Graphic Design Creative or 3-dimensional arts helpful+  Have a strong visual sense and strong organizational skills+  Previous experience in specialty retail or luxury visual merchandising is preferred+  Strong commercial understanding of fashion trends and styling direction+  Possess the resourcefulness to be a motivated and organized self-starter who embodies the self-confidence to problem solve operate strategically and act as a team builder+  Highly motivated and able to work under pressure

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for overseeing the visual aesthetics of the entire store to ensure a seamless and enjoyable customer experience • Contributes to the overall sales of the store by creating a visually inspiring environment • Deliver aspirational use of product through consistently strong visual statements & product handling • Create visually exciting installations with team from the creative briefs & seasonal schemes in
• line with buying / Marketing direction • Drive improvement in our VM standards across all stores, working cross functionally across the business • Shop the competition and research trends to ensure that Matches is the destination for visual impact • Analyze merchandising reports to review business results and take appropriate action to capitalize on business strengths and impact deficiencies; partner with Executive team to execute • Identify best sellers and key items; communicate merchandise needs to optimize the company's process
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764396 ชื่อตำแหน่งงาน Visual Merchandise Manager ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน LP- Investigation Officer (เจ้าหน้าที่สอบสวน), สำนักงานใหญ่ เพาเวอร์บาย และไทวัสดุ, บางนา Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป และ มีความรู้ในด้านธุรกิจค้าปลีก (ขั้นตอนการทำงาน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (กรณีจับกุมความผิดซึ่งหน้า หรือนำตัวผู้กระทำผิดส่งสถานีตำรวจ)+  มีไหวพริบดี ช่างสังเกตและช่างจดจำ และมีความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานสูงมีทักษะความเป็นผู้นำ+  มีทักษะประสานงานกับหน่วยงานราชการ (สถานีตำรวจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สคบ สำนักงานเขต อัยการ และศาล เป็นต้น)+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมหน่วยงานอื่นได้ดี + ความอดทนต่อภาวะการทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานป้องกันการสูญเสียในส่วนต่างๆ และดำเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง (สินค้าสูญหาย/เสียหาย) • สรุปผลการสอบสวนในกรณีต่างๆ และดำเนินการประนีประนอม,ติดตามคดี และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานฝ่ายกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับมอบหมายอำนาจในการฟ้องคดีแพ่ง/อาญาในการติดตามการชดใช้ความเสียหายของบริษัท • ทำสรุปรายงานส่งต่อหัวหน้างาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734930 ชื่อตำแหน่งงาน LP- Investigation Officer (เจ้าหน้าที่สอบสวน), สำนักงานใหญ่ เพาเวอร์บา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Sales Promotion ติดต่อธนาคาร ไทวัสดุ (Thai Watsadu).บางนา กม.7 Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's Degree or Master degree in Marketing required at least 2 years sales promotion experience.+  Good relationship with Credit card (Bank) to get best deal.+  Experience in Marketing (retail business)+  Excellent in excel program.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Descriptions:
• • Coordination with co
• operation (credit cards). • Preparation of promotional item such as a credit as a main Sponsor Cata
• log / 0% / Leaflet over time. • Prepare the Bulletin and identify and explain the detail to the store. • Summary report of product sales to a 0% Other Income will be charged interest from the Supplier. • Perform the market and competitor analysis. • Setup promotion for cashier / CS. • Monitoring promotion campaign and problem solving in during promotion period. • Summary sales report and analysis the promotion campaign.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 755870 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Promotion ติดต่อธนาคาร ไทวัสดุ (Thai Watsadu).บางนา กม.7 ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ BU Expansion Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี+  จบปริญญาตรี ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะการเจราต่อรอง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS-Office+  มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายสาขาร้านค้า 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถวิเคราะห์ทำเล เลือกทำเลที่ตั้งร้านได้ตรงกับประเภทธุรกิจ และเจรจาค่าเช่า
• สามารถเจรจาสัญญาเช่า ประสานงานการเข้าพื้นที่ และรู้จักศูนย์การค้าเป็นอย่างดี
• รับผิดชอบการขยายสาขา BU ให้ได้ตามเป้าหมาย
• เจราจาค่าเช่า รายละเอียดสัญญาเช่า และประสานการเข้าพื้นที่ตลอดจนให้สามารถเปิดร้านได้
• การต่อสัญญาเช่า การลดค่าเช่าต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Operation Audit Officer Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย- หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 32 ปี+  มีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Word Excel เป็นต้น+  สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เพราะต้องทำงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด+  หากมีประสบการณ์ด้านงาน Audit มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจนับสินค้า ทั้งสาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด 2. จัดเก็บรายงานทั้งหมดหลังการตรวจนับ 3. เคลียร์สินค้าชำรุด ที่อยู่ตามสาขา 4. รวบรวมค่าใช้จ่ายในการนับสต็อกแต่ละสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Financial Analyst Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree of Finance Accounting Business Administration Computer Economic+  Minimum 2 years experience in financial analysis in retail business or accounting & financial functions+  Good Computer Skills and Good command of English+  Good calculation and analytical skills+  Strong interpersonal coordination and communication skills+  Ability to work under pressure within deadlines and quick learner

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถ อินพุท โปรแกรมบัญชี และอธิบายได้
• ซื้อเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป งานธุรการ
• สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764373 ชื่อตำแหน่งงาน Financial Analyst ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย ที่ปรึกษาแ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน ธุรการบัญชี (Part Time) AP-Mer Staff Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี+  สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้+  ระยะเวลาการทำงาน 4 เดือน+  สามารถที่ปฎิบัติงาน ไทวัสดุสำนักงานใหญ่ บางนา+  เวลาปฎิบัติงาน 09.00-18.30 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ขาดเอกสารใบกำกับภาษี หรือใบลดหนี้ เป็นต้น • ตวจสอบเอกสารและติดตามเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารสินค้านำเข้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Parttime จัดเรียงสินค้า/การตลาด ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิงเท่านั้น อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป+  สามารถทำงานได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 22.00 น.+  มีความอดทน สามารถยกของหนักได้+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ช่วยขาย
• ช่วยจัดเรียงสินค้า
• ส่งของให้ลูกค้า
• ดูแลเรื่องสินค้าโปรโมชั่น และสินค้านาทีทอง
• ดูแลเรื่อง แลกบัตรคะแนน The1 Card
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734943 ชื่อตำแหน่งงาน Parttime จัดเรียงสินค้า/การตลาด ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Marketing Support (Western Union) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจราต่อรอง+  สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำแผนการตลาด
• จัดทำโปรโมชั่น
• จัดทำงานเอกสาร
• ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734940 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Marketing Support (Western Union) ประเภทงานหลัก การตลาด ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Graphic Designer Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม Adobe CS6 skills including Illustrator InDesign and Photoshop ได้ดี+  มีประสบการณ์ด้านสื่อ Interactive (Adobe DPS HTML5 etc)+  มีความรู้ในการ upload ข้อมูล ขึ้นบน online platform+  มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบ และผลิตงานด้านกราฟฟิก • ออกแบบโลโก้ หน้าเว็ปไซต์ และวัสดุทางการตลาด (Marketing materials) สำหรับการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการจัดกิจกรรมต่างๆ • ออกแบบ หน้า Webpage, presentation, report ต่างๆ • ออกแบบ และนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ • ทำ VDO presentation • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Customer Service ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี+  บุคลิคภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จุดประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถาม บริการลูกค้า
• คีย์ข้อมูล
• update โปรโมชั่น ยอดขาย ของศูนย์การค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 741452 ชื่อตำแหน่งงาน Customer Service ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Center/พนั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วนมาก!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานเอกสารจัดเก็บให้เรียบร้อย
• ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
• ใช้งาน Microsoft excel, word ได้เป็นอย่างดี
• ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
• รับโทรศัพท์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  มีความซื่อสัตย์+  ตรงต่อเวลา+  บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัว
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 738353 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี+  วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี+  ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ - ศุกร์)+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำบัญชีมีความรู้หลักการบัญชี การเงิน ภาษีอากร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเบิกจ่ายเงินสดย่อย
• สามารถทำเอกสารเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสารของสาขาต่าง ๆ ได้ เช่น เอกสาร รายได้ ของสาขาพร้อมการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับสาขาในเรื่องของเอกสารที่สาขาจัดทำให้ถูกต้อง ก่อนส่งบัญชีการเงิน สนญ.
• และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 736525 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชี-การเง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง /ช่างอาคาร ด่วนมาก!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง งานไฟฟ้าและงานด้านสาธารณูปโภค
• ตรวจซ่อมแซมภายใน
• ภายนอก อาคารสถานที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734926 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง /ช่างอาคาร ด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Transportation Supervisor ด่วน!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษา ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปีขึ้นไป+  มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลการจัดส่ง และค่าใช้จ่ายของทั้ง In
• house และ Outsource Fleet เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณการขาย
• ควบคุมการจัด Routing ให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ร่วมจัดทำ KPI และบัญชีค่าน้ำมันของ In
• house Fleet และทำสรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพในการทำงาน
• จัดประชุมรายสัปดาห์ร่วมกับ Driver และ Helper เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุง และแก้ไข
• ประสานงานร่วมกับผ่ายขายในกรณี Order จำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปตามที่ได้กำหนด
• ควบคุมการ Confirm รถ Outsource Fleet เพื่อให้ทันต่อการใช้งานในแต่ละวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734913 ชื่อตำแหน่งงาน Transportation Supervisor ด่วน!! ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/S
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Marketing Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจราต่อรอง+  มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี [Toeic 550]+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบ วิธีการหารายได้จากพื้นที่ Promotion วิธีการจัดกิจกรรม และ Sale Promotion เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการขายดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ลูกค้าจดจำและประทับใจ เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าเพิ่มมากขึ้น • กำกับ และดูแลภาพรวมของงานขายพื้นที่ Promotion งานกิจกรรมและ Sale Promotion ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานสอดคล้อง เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า • วางแผน บริหารจัดการหายรายได้พื้นที่ Promotion และจัดกิจกรรมของสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับเทศกาล เช่น ตรุษจีน, ปี ใหม่, Valentine, Christmas ,Anniversary,วันแม่,วันพ่อ เป็นต้น ของศูนย์การค้าได้แก่ Huamark Town Center, Wongsawang Town Center, Tops Market Place Udomsuk,
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคลสัมพันธ์ Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี / มีทักษะการใช้ Program Computer ได้เป็นอย่างดี+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารบุคคล(เงินเดือน สวัสดิการ อบรม ยูนิฟอร์ม กิจกรรม อื่นๆ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สวัสดิการ ,ยูนิฟอร์ม / บริหารจัดการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
• ในบริการด้านกิจกรรมบุคคล ตั้งแต่พนักงานเข้าเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน / จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ / ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด เช่น ห้องพยาบาล จุดพักผ่อน ห้องอาหาร จุดน้ำดื่ม ฯลฯ / ประสานงานกับแผนกต่างๆ ของ HR เช่น การสรรหา , การอบรม ,เงินเดือน / สรุปผลกสนประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ
• จัดทำรายงานสรุปอัตรากำลัง การเข้า
• ออก โอนย้าย เลื่อนขั้น ประจำเดือนของสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763354 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บุคคลสัมพันธ์ ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย พนั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน CRM New Business officer (The 1 Card) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  0-1 years experience in marketing retail banking or related businesses+  Strong in interpersonal skill problem solving skill and project management skills+  Ability to work under multi-business type+  Good command of English+  A proficiency in basic computer applications such as MS Word Excel PowerPoint are required

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for developing marketing strategies and successfully implement the programs that meet company objectives.
• Create Marketing plan and be knowledgeable about various promotional marketing tools.
• Initiate new ideas for advertising and events that related to Marketing campaigns.
• Coordinating and enforcing branding guidelines and standards across department and business units.
• Excellent in writing, presentation, problem
• solving, and project management skills
• Conducting competitive analysis.
• A proficiency in basic computer applications such as MS Word, Excel, PowerPoint are required
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 758281 ชื่อตำแหน่งงาน CRM New Business officer (The 1 Card) ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะห์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน หัวหน้างานบุคคลสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ประจำไทวัสดุสุขาภิบาล 3, บางพลี, ระยองและ ชลบุรี ด่วน !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน/ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ+  อัธยาศัยดี มีService mind สูง+  มีประสบการณ์ 2-5 ปี+  สามารถเดินทาง ตจว. ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ • ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สวัสดิการ ,ยูนิฟอร์ม • บริหารจัดการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับงานบุคคล • ในบริการด้านกิจกรรมบุคคล ตั้งแต่พนักงานเข้าเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน • จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุง วิธีการดูแลพนักงานของสาขานั้นๆ ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ • ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด เช่น ห้องพยาบาล จุดพักผ่อน ห้องอาหาร จุดน้ำดื่ม ฯลฯ • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ของ HR เช่น การสรรหา , การอบรม ,เงินเดือน • จัดทำรายงานสรุปอัตรากำลัง การเข้า
• ออก โอนย้าย เลื่อนขั้น ประจำเดือนของสาขา • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดซื้อ (Part -Time 6 เดือน) ประจำเพาเวอร์บาย สำนักงานใหญ่ - สีลม ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 0 - 2 ปี ด้านงานจัดซื้อธุรกิจค้าปลีก/ Marketing analysis / ลูกค้าสัมพันธ์+  มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ+  สามารถใช้ Program Computer ได้เป็นอย่างดี (Word Excel และ Internet)+  แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้+  อัธยาศัยดี มี Service mind สูง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย+  สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและตรวจสอบเอกสารจากใบสั่งซื้อ และสต๊อกสินค้าในถูกต้องตามฐานข้อมูล • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร และดูแลในการจัดส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า ให้ตรงตามนัดหมาย • ตรวจเชค สต๊อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 5 วัน จันทร์–ศุกร์ (08.30
• 18.00 น.) หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 748920 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดซื้อ (Part -Time 6 เดือน) ประจำเพาเวอร์บาย สำนักง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่โอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union)ประจำสาขาจังสีลอน ภูเก็ต,วงศ์สว่าง Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีใจรักงานบริการ+  มีความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พนักงานประจำเคาเตอร์ รับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
• บริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 745908 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่โอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union)ประจำสาขาจังสีลอน ภูเก็
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Leasing Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจราต่อรอง+  สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดหาร้านค้า ต่างๆที่สนใจ ลงเช่าพื้นที่สาขา ตาม Category ที่สาขาต้องการ ครบตามเป้าที่ตั้งไว้
• ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีม Set ร้านจนกระทั้งเปิดร้านได้ตามกำหนด
• มีทักษะในการบริหาร Target ได้เป็นอย่างดี
• หากลุ่มลูกค้าเพื่อสำรองตาม Category ที่ต้องการตามเป้าหมายที่กำหนด
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
• แก้ไขปัญหา ประสานงานกับลูกค้าและหน่าวยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธภาพ
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 740456 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Leasing ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย พัฒนาธุรกิจ ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Corporate Communications Division Manager Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 28-35 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก+  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานและติดตามข้อมูลงานต่างๆ ของฝ่ายที่ได้รับมอบหมายใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Press Conference, Exclusive Interview of BU Presidents or Designated, Corporate Events (Brand Building) and CSR Marketing BU (แจ้งให้ผู้ดูแล CSR โดยตรงรับทราบ ) • วางแผนงานและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประเด็นข่าว รวมถึงแผนการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ข่าวสารขององค์กรได้รับเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและขยายสู่สื่อแขนงต่างๆ ให้ได้มากที่สุด • รวบรวมข้อมูล แผนงาน และประสานงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์ (PR) และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของกิจกรรมให้ออกมาในรูปแบบเชิงประชาสัมพันธ์ (PR) • ดำเนินงานร่วมกับหน่วยธุรกิจของบริษัทในเครือที่รับผิดชอบ ในการจัดวางลำดับงานของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลข่าวในรูปแบบต่างๆ (Press Kit / Press Release / Gossip News / Calendar News / Scoop / Photo Release / Advertorial Ad.) ให้เป็นไปตามแผนงานประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ • เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตรงตาม Section ของสื่อ เพื่อให้ข่าวที่เผยแพร่ออกไปตรงตามกลุ่มผู้อ่าน และตรงตามเป้าหมายขององค์กร • ดำเนินการส่งข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการส่งข่าวให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงวางแผนหาวิธีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในกรณีที่ข่าวไม่ได้ลงตามแผนงานที่วางไว้ • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ (Press Visit / ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันเกิดสื่อ / เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ / จัด Press Tour หรือ Media Trip / จัดงานขอบคุณสื่อ ประจำปี Thank Press) โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เขียนและทำข่าวในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบ • เพิ่มการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อท้องถิ่นในจังหวัดที่มีหน่วยธุรกิจที่ได้รับมอบหมายเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ • วางแผนและดำเนินงานให้ผู้บริหารพบกับบรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าวของสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารองค์กรกับสื่อมวลชนในรูปแบบของการทำความรู้จักและร่วมรับประทานอาหาร เพื่อแสดงความขอบคุณในการช่วยเผยแพร่ และให้ความร่วมมือด้านข่าวขององค์กรมาโดยตลอด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Project Manager Division Manager Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30-40 ปี+  จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจราต่อรอง+  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (ในธุรกิจRetail หรือ การดูแลโครงการการก่อสร้าง)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการ / จัดทำข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• ศึกษารูปแบบและรายละเอียดให้เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาโครงการ
• มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาโครงการ
• แก้ไขปัญหาและสรุปหาหนทางปฎิบัติให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาโครงการ
• อำนวยการควบคุมและการกำกับดูแลการพัฒนาโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ควบคุม จัดสรรและบริหารงบประมาณของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและระยะเวลาที่กำหนด
• กำกับดูแลการออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• ร่วมให้คำปรึกษาผู้เช่ารายใหญ่ในการออกแบบ และประสานงานการก่อสร้างให้เป็นตามแบบแผน และนโยบายของบริษัท
• วางแผนกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ผ่านมาให้มีความเหมาะสมตามสภาพกาลและเอี้อประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 756770 ชื่อตำแหน่งงาน Project Manager Division Manager ประเภทงานหลัก โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบรายได้ สัญญาจ้าง 3 เดือน Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปวส.-ปริญญาตรี+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถในการใช้ Word Excel Assess และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดเก็บ Trading Agreement,ใบตอบรับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงทางการค้าร่วมรายการต่างๆ 2. จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แต่ละประเภทรายได้ 3. สามารถเดินไปเก็บข้อมูลตามสาขาแต่ละ BU ได้ 4. กระทบยอด Data ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Recovery Audit ในการตรวจสอบงาน 5. จัดทำจดหมายติดใบเคลมร้านค้า,เดินเอกสาร (รับ
• ส่งเอกสาร) 6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน Accounting staff Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Age about 25-35 years old+  Bachelor in Accounting+  Experience about 3-5 years Cooperative working and lnvestment knowledge will be an advantage+  Able to use basic computer program and Microsoft office+  lnterpersonal skill+  Analytical and problem solving skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Working for monthly and yearly account closing ( AP,AR and GL function ) 2. revieq bank reconciliation, doing financial and accounting reports
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน BU Support Analysis Officer (The 1 Card) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female Age 24 - 30 Years Old+  Bachelor Degree in Economic Faculty of Business Administration Marketing+  Good Analytical Problem Solving Coordinators Service Mind+  2 Years Experiences in CRM “Major : Analyst Data”

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Organize and monitor to ensure that all reports developed and managed accurately and timely • Interpret all standardized reports • Act as liaison between CRM and BU’s regarding tactical and day
• to
• day customer data issues • Execute of cross
• channel Cross Sales campaign, developing customer segment based offer strategies and tactics to drive increased , revenue, and satisfaction • Create ad
• hoc reports upon internal request
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 770311 ชื่อตำแหน่งงาน BU Support Analysis Officer (The 1 Card) ประเภทงานหลัก วิจัย / วิเคราะ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Store Manager Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจค้าปลีก หรือที่เกี่ยวข้อง 5ปีขึ้นไป+  มีทักษะการบริหารทีมงาน 100-300คน+  โอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รายละเอียด:
• • บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด • รักษามาตรฐานร้านและการบริการ • ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน • ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด • วิเคาระห์ปัญหาและอุปสรรค์จากการปฎิบัติงานของฝ่ายปฎิบัติการ • วิเคาระห์และเปรียบเทียบสถานการณ์การทำงานของในฝ่ายกับคู่แข่งขันภายนอก • สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการทำงานให้เท่าทันสถานการณ์การแข่งขัน • ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการทำงานที่ผิดพลาดของทีมงาน • คุณสมบัติ:
• • ปริญญาตรี
• ปริญญาโท • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจค้าปลีก หรือที่เกี่ยวข้อง 5ปีขึ้นไป • มีทักษะการบริหารทีมงาน 100
• 300คน • มีทักษะการสื่อสารดี,สามารถใช้ Computer (Microsoft Office) เบื้องต้น • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ,ปฏิบัติงานเป็นกะ • โอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Kachatchaya@Central.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชัชชญา 02
• 1033537
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน Training Officer ( Future Leader Development ) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 27-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารจัดการ / HRM / HRD หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รับนักศึกษาจบใหม่)+  มีประสบการณ์ดูแล Management Trainee+  มีทักษะการพูด การนำเสนอ การวางแผนและการวิเคราะห์+  มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ+  ใช้ Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี+  มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น และมีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ+  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน รับผิดชอบ และกระตือรือร้น+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไปให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนพัฒนาการเรียนรู้ดำเนินการไปได้ 3. ติดตามผล วิเคราะห์ และปรับปรุงแผนพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 4. เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษากับผู้บริหารเข้าใหม่ ( Management Trainee ) 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ภายใต้งานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะกิจ(การ์ด)ระดับหัวหน้าและพนักงาน Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว+  ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา+  สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ดี+  สามารถเข้างานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รักษาความปลอดภัย ภายใน และภายนอก
• ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772848 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะกิจ(การ์ด)ระดับหัวหน้าและพนักงาน ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Copy Writer (The 1 Card) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ชอบการใช้ภาษา การเขียนอย่างสร้างสรรค์และละเอียด+  มีความรู้ด้านภาษาไทยดีมากและภาษาอังกฤษดี+  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมกำหนดแนวคิดการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับ Creative Group Head, Art Director, AE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน • คิดข้อความโฆษณาและรูปแบบของข้อความในสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น แคตตาล็อก แผ่นพับ โดยให้ข้อความนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักการโฆษณา และส่งเสริมการขาย • ตรวจสอบ และแก้ไขข้อความโฆษณาสำหรับการส่งเสริมการขายก่อนการจัดพิมพ์ • ผลิต และควบคุมการผลิตสื่อโฆษณาทางเสียงในห้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ บริษัทโฆษณา Production house และสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการดำเนินงานโฆษณา • ประสานงานสื่อ และโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลา • ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อ และงานโฆษณา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772062 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Copy Writer (The 1 Card) ประเภทงานหลัก นักเขียน/บรรณาธิการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน Financial Analyst - ไทวัสดุ บางนา Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี+  มีทักษะและความชำนาญในการใช้ Microsoft Excel+  มีความเป็นผู้นำ มีความถนัดด้านคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี+  ประสบการณ์ทำงาน 3ปีขึ้นไป (เน้นประสบการณ์ด้านค้าปลีก และหรือ/ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล)+  มีพื้นฐานด้านบัญชี+  มีความรู้ด้าน Debit Credit+  สามารถวิเคราะห์ P&L ได้+  มีความถนัดด้าน Analyst

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Description : 1.Analystข้อมูลด้านOperation 2.วิเคราะห์P&L 3.ทำข้อมูล รายงาน นำเสนอผู้บริหาร 4.จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการค้ารายเดือน รายไตรมาส รายปี เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา โดยทำการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโต ผลต่างจากงบประมาณของ ยอดขาย กำไรขั้นต้น การให้ส่วนลด รายได้อื่นๆ ตามรายกลุ่มสินค้า และรายสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 756792 ชื่อตำแหน่งงาน Financial Analyst - ไทวัสดุ บางนา ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Recruiter สาขา บางบัวทอง ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า ศาลายา ปทุมธานี ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านการสรรหาและว่าจ้าง 2-5 ปี+  ควรมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคลด้านอื่นๆ+  มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน / การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ+  มี Service mind+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ลักษณะงาน • ดูแลงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในส่วนงานสาขาต่างๆที่ระบุ • จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง,การอนุมัติรับพนักงาน รวมทั้งพิจารณาเงินเดือนเบื้องต้น • กำหนดกลยุทธ์และเพิ่มช่องทางการสรรหาพนักงาน • คัดเลือกพนักงานประจำเดือน ทั้งพนักงานประจำและพนักงาน Part Time • จัดทำนัดหมายการสัมภาษณ์ร่วมกับต้นสังกัด • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร • จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง • สรุปรายชื่อพนักงาน Part Time ประจำเดือน ส่งให้แผนก Payroll เพื่อนำไปทำเงินเดือนต่อไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Recruitment Officer ( ต่อสัญญาจ้างทุก 3 เดือน ) สอบถามโทร.081-3718211 พี่อาร์ต Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 24-30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์รัฐศาสตร์จิตวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1-2 ปีขึ้นไป+  มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทให้กับองคืกร+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี+  หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงานหน้าร้าน และสายงาน Retail ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )+  สามารถเริ่มงานได้ทันทีที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน+  มีโอกาสปรับเป็นพนักงานประจำ ( หากมีความทุ่มเท )

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ( Recruitment Process )
• สัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับสมัคร
• ติดต่อ และประสานงานกับต้นสังกัด ( Line ),หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ออก Booth รับสมัครงาน เช่น Job Expo,Job Fair,Walk
• in Interview
• ลงประกาศรับสมัครงานในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook,Line,Internet
• ดูแลงานด้านเอกสาร และการโต้อตอบ Mail กับทางต้นสังกัด (Line )
• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน Development & Engagement DM Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ ศึกษาศาสตร์ คุรุศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี และควรมีประสบการณ์การจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างน้อย 3 ปี+  มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี+  สามารถจัดกิจกรรมสัมพันธ์ (Activity) ให้กับกลุ่มนักศึกษาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำและทบทวน Trainning Road map ให้แก่นักศึกษาทวิภาคีในความดูแล 2. ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน 3. เป็นวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน 4. เป็นวิทยากร (ครูผู้สอน) ในนามตัวแทนจากบริษัทฯ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษาที่ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทฯ 5. จัดทำสื่อการสอนประกอบการจัดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษาทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน 6. จัดทำประวัติการทำงานและการเรียนของนักศึกษาทวิภาคี เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอพิจารณา 7. ประสานงานกับ Training Team ประจำ Bus ในการจัดส่งตัวนักศึกษาทวิภาคีเข้ารับการฝึกอบรม (บางหลักสูตร) 8. ประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมของนักศึกษาทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน 9. ออกข้อสอบ จัดการเรียนการสอน และจัดการสอบรวมถึงจัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาแก่พนักงานทวิภาคีและนักศึกษาทวิภาคี 10. ดำเนินการยื่นหลักสูตรการฝึกอบรม นักศึกษาทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน เพื่อขออนุมัติหลักสูตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11. จัดทำสรุป และรายงานหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 12. กำกับดูแลและดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาและสร้างความผูกพันในองค์กรให้แก่นักศึกษาทวิภาคี และนักศึกษาฝึกงาน 13. กำกับดูแลและดำเนินการจัดกิจกรรมแก่คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัย 14. ดูแลส่วนงาน Counseling ทั้งหมด เช่น ระบบการประเมินผลงานนักศึกษาในโครงการทั้งหมด กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน Training Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านฝึกอบรม / บุคคล อย่างน้อย 2 - 5 ปี+  มีทักษะในการนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาหลักสูตรได้+  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี ทำข้อมูลเชิงสถิต กราฟ ได้ดี+  มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี+  มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงาน ต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏับัติการ 2.จัดการอบรมให้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด 3.สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงาน 4.จัดทำสื่อนำเสนอ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานได้อย่างครบถ้วน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 7
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (ESC) ประจำห้าง ZEN Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน สื่อสารคล่องแคล่ว+  กล้าแสดงออก ชอบทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์+  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ • ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา, เวลาเข้าออก, การแต่งกาย, การเบิกจ่าย,สวัสดิการ และยูนิฟอร์ม • บริหารจัดการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับงานบุคคล • ในบริการด้านกิจกรรมบุคคล ตั้งแต่พนักงานเข้าเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน • จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุง วิธีการดูแลพนักงานของสาขานั้นๆ ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ • ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด เช่น ห้องพยาบาล จุดพักผ่อน ห้องอาหาร จุดน้ำดื่ม ฯลฯ • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ของ HR เช่น การสรรหา, การอบรม,เงินเดือน • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน Supply Chain Improvement Department Manager Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor or Master degree in Industrial Engineer Supply Chain & Logistics Business Administration or related fields+  1-3 years experience in Warehousing and Distribution Center+  Extensive knowledge in Logistics and Supply Chain Management Performance Improvement+  Possess solid analytical skill. Able to conduct cost & benefit analysis for the initiated projects

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Initiates improvement projects, designs new work processes, equipments to increase efficiency, productivity in the warehouse and distribution center.
• Analyzes cost and benefit justification for the initiated projects and develop a project proposal for management approval.
• Leads the operations team at the warehouse and distribution center for implementing the improvement projects, Monitor and Control as to ensure the result achieves the target.
• Designs and set up a new warehouse facility to increase efficiency and productivity.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764381 ชื่อตำแหน่งงาน Supply Chain Improvement Department Manager ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร The Waterfront Phuket Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป+  มีความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการและควรมีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรืออาคารชุด+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความจริงใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น+  มีความยุติธรรมต่อพนักงานและมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่และองค์กร+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารได้ดี+  มีความรู้ด้านกฎหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บำรุงรักษางานระบบต่าง ๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ ประสานงานกับเจ้าของร่วมและผู้เช่า ควบคุมการจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางและรายได้อื่น ๆ ปรับปรุงดูแลภาพลักษณ์ ของอาคารให้ทันสมัยก้าวทันเหตุการณ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย ปรับปรุงแผนงานและวางแผนการทำงานประจำเดือนและประจำปี ควบคุมการดูแลการปฎิบัติงานพร้อมทั้งติดตามผลของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่ ร.ป.ภ.ให้ดำเนินตามนโยบาย ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการตกแต่งของอาคาร ควบคุมดูแลให้เจ้าของร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคาร วางแผนการเตรียมงานและการซ้อมป้องกันอัคคีภัยประจำปี จัดเตรียมประชุมใหญ่ AGM สอนให้คำปรึกษาแก่พนักงาน กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและพัฒนาพนักงานให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนกำลังคน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการให้การช่วยเหลือส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสปรับปรุงทักษะและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ตรวจเช็คสัญญาที่นิติบุคคล ฯ ทำกับ Subcontractor จัดทำ Tenancy Management (ลูกค้าใกล้หมดสัญญา เจรจาต่อสัญญา) การเป็นตัวแทนขององค์กรในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล สำนักงานที่ดิน ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่าย สั่งซ่อม และสั่งซื้อ ประสานงานด้านเอกสารกับทางบัญชี รายงานประจำวัน / เดือน / ปี เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร แก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของแขก และลูกบ้าน งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน Design Concept Lay-Out Staff Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายอายุ 21-25 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านการออกแบบภายใน โดยใช้โปรแกรมเฉพาะ+  สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad Sketch Up3DillustrationPhotoshopได้ดี+  มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ปฎิบัติงานประจำ ที่ไทวัสดุ สำนักงานใหญ่ (บางนา) ผู้สมัครต้องพิจารณาแล้วว่าสะดวกเดินทางมาปฎิบัติงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมกำหนดแนวคิดการออกแบบ Lay
• Out ผังอาคารได้
• จัดวาง Lay
• Out Fixture Plan,Grouping
• เขียนแบบ Fixture,Perspective ตามแนวทางที่กำหนด
• งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
• สถานที่ปฎิบัติงาน ไทวัสดุสำนักงานใหญ่ (บางนา)
• ปฎิบัติงานวันจันทร์
• ศุกร์ 09.00
• 18.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Public Relation (Corporate Communication) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 23 - 28 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS - Office ได้ดี+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  Toeic 550

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เรียนเชิญนักข่าวจากสื่อแขนงต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือ เวบไซต์ เข้าทำข่าวกิจกรรมพิเศษหรือ งานแถลงข่าวต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อให้ให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ • ติดต่อ ประสานงาน กับนักข่าวจากสื่อต่างๆ เพื่อแจ้งเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษหรืองานแถลงข่าวบริษัท เพื่อให้นักข่าวได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของบริษัทอยู่เสมอ • สร้างและสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว นักข่าว ของสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการนำเสนอข่าว และได้ตำแหน่งของข่าวพร้อม ภาพข่าวที่ชัดเจนถูกต้องสวยงาม • เตรียมงานและจัดงานแถลงต่างๆ ตามวาระที่เหมาะสม เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ • ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่เชิญมาร่วมงานที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินไปอย่างราบรื่น • จัดซื้อสื่อโมษณาวันครบรอบหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และสื่อถวายพระพรของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมทั้งประสานการจัดทำอาร์ตเวิร์ก • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 747262 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Public Relation (Corporate Communication) ประเภทงานหลัก สื
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ CRM Marketing Promotion (The 1 Card) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21-28 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจราต่อรอง+  คิดวิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคได้+  สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Partner เพื่อจัดทำรายการส่งเสริมการขาย
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในของ The 1 Card เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นงานต่าง ๆ
• สรุปผลการจัดรายการส่งเสริมการขาย
• จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 776045 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ CRM Marketing Promotion (The 1 Card) ประเภทงานหลัก การตลาด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Payroll Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20-30 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความสามารถด้าน Word Excel+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความละเอียดรอบคอบ+  หากมีประสบการณ์ 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเริ่มงานได้ทันที+  ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบงานด้านการจัดทำเงินเดือนพนักงาน ดูแลเอกสารเงินเดือน คีย์ข้อมูล บันทึกประวัติพนักงาน
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 780605 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Payroll ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย งานว่าจ้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน Training English Skill (ประจำออฟฟิศเมทอ่อนนุช) ด่วนมาก!!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22-32 ปี+  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา+  มีทักษะด้านการสื่อสาร (ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  บุคลิกดี+  ปฏิบัติงานที่ ซ.อ่อนนุช 66/1+  ปฎิบัติงาน จ-ศ หยุดเสาร์-อาทิตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำหลักสูตร ภาษาไทย/อังกฤษ
• เป็นวิทยากรบรรยาย (ให้กับฝ่าย Telesales/Customer Service)
• มี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• การสื่อสารชัดเจน คล่องแคล่ว
• บุคลิกดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 735416 ชื่อตำแหน่งงาน Training English Skill (ประจำออฟฟิศเมทอ่อนนุช) ด่วนมาก!!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน Business Analyst and System Support Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor / Master degree in Business Administration (Finance & Banking Accounting or MIS)+  Age 25-35+  Database management skill Analytical skill Computer skills (Microsoft Excel PowerPoint IE etc) and+  3 years in implementing software or financial analyst. Having experience in Hyperion Financial

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Coordinate with BUs to get the right information and the right time 2. Responsible for verifying data and loading data ( Stat & Jv) to Hyperion System 3. Support and be able to give and advice to Reporting team and Bus users in using system 4. Create/Design management reoprts by using Hyperion/Bl tools 5. Coordinate with IT team to solve the technical problems
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน Sales Analysis Internal Report Officer ประจำเพาเวอร์บาย สำนักงานใหญ่ - สีลม Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Ms. Office Ms. Power Point+  สามารถวิเคราะห์ คำนวณและทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี+  มีความอดทนสูง และทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมเอกสารข้อมูล ด้านการเงิน ประจำ (สัปดาห์ / เดือน)
• Support รายงานต่างๆ (financial Report, Sales Ranking Report, Budgeting Report)
• ประสานงานภายในองค์กร เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลด้านการเงิน
• ดูแลงานด้าน Cash Flow และงานต่างๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย ** ทำงาน 5 วัน จันทร์
• ศุกร์ (08.30
• 18.00 น.)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 781097 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Analysis Internal Report Officer ประจำเพาเวอร์บาย สำนักงานใหญ่ -
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน พนักงาน Part-time (ปฏิบัติงาน สำนักงานสีลม) วันละ 500 บาท ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Femal Age 18 - 30+  Vocational Certificate+  Good in Microsoft Office (Word Excel)+  Good communication and service minded+  ** ยินดีรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียน **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To Call FT&MT Candidate as name list to inform about program information and invite them to attend program
• Follow up candidate to complete online test within timeline
• To submit report after finish job
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำ ZEN Tower ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี+  จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้+  สามารถพิมพ์ดีด ไทยอังกฤษ ได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ได้ดี+  มีทักษะการสื่อสาร+  มีใจบริการ+  เริ่มงานได้ทันที+  ทำงานจันทร์ - ศุกร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูลลงในระบบ Update Profile ลูกค้าสมาชิกบัตรT1C ลงระบบได้อย่างถูกต้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน พนักงาน Part - time (ปฏิบัติงาน สำนักงานสีลม) วันละ 350 บาท ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 30 ปี+  ทำงานจันทร์-ศุกร์+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง+  เริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แสกน Hard file เช่น Soft File
• จำแนกไฟล์ใส่ Folder เป็นหมวดหมู่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน Department Merchandising Manager | หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับปานกลาง+  มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง+  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และนอกองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สั่งสินค้าผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ (ASR PO) และผ่านระบบทำมือ (Manual PO) เพื่อเติมให้สินค้ามีปริมาณเหมาะสมและเกิดยอดขายสูงสุด
• ประสานงานกับร้านค้า และแผนกขายในการทำคืนสินค้าขายช้า (Non
• Move) และสินค้าที่มีปริมาณมากเกินไป (Over Stock)
• สั่งโอนสินค้าจากคลัง เพื่อเติมสินค้า ผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ และทำมือ
• ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการบริหารสินค้า
• ประสานงานกับหัวหน้าแผนกขายในการบริหารสินค้าขายช้า
• ประสานงานกับร้านค้าในการบริหารสินค้าที่มีจำหน่ายภายในห้าง
• ร่วมกับหัวหน้าแผนกขายในการวิเคราะห์สินค้าขายดี และประสานงานเจรจาให้มีสินค้าเหล่านี้เพียงพอ
• ประสานงานกับร้านค้าในการเตรียมการและการจัดรายการสั่งเสริมการขายต่างๆ
• จัดทำข้อมูลสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชา เช่น คุณภาพสต๊อก ปริมาณสินค้า สินค้าขายดี
• ขายไม่ดี และดำเนิการพัฒนาให้เกิดยอกขายสูงสุด
• แก้ไขปัญหาด้านยอดขายตามที่ทราบจากการตรวจสอยข้อมูล และตามที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดการกลุ่มสินค้า และหัวหน้าแผนกขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน Recruitment Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor/ Master Degree in related fields+  At least 2years of Human Resources experience in Recruiting function+  Able to work well under pressure+  Excellent interpersonal and communication skills+  Good English communication+  Able to travel upcountry

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนกลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก ออกแบบกระบวนการสัมภาษณ์ และจัดทำสัญญานักศึกษาทวิภาคีโครงการ YPR&ME, 3ม, นักศึกษาฝึกงานและพนักงานทวิภาคี ตามแต่ละ Bus ร้องขอ ประมาณ 800 – 1,000 อัตรา/ปี 2. ออกแบบ วางแผนจัดทำสื่อ และออกประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการสรรหานักศึกษาเข้าร่วมโครงการร่วมกับทีม institute's relation อาทิเช่น กำหนดสถานศึกษาเป้าหมาย ออกแนะแนวการศึกษาแก่อาจารย์แนะแนวและนักเรียน ฯลฯ 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ 4. จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง พร้อมรวบรวม จัดเก็บประวัติข้อมูลนักศึกษาในโครงการต่างๆทั้งหมด 5. ชำระค่าเทอม พร้อมติดตาม ทวงหนี้ค้างชำระในกรณีที่พนักงานทวิภาคีและนักศึกษาทวิภาคี กระทำผิดสัญญา/ ยกเลิกสัญญา ห้ามพลาด 2
• 3 ตุลาคม 2558 พบกันในงาน Central Group GREAT JOB สถานที่ ณ Central Silom ชั้น 2 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 061
• 420
• 8781
• 5 หรือส่ง Resume เข้ามาที่ CGrecruit@Central.co.th เพื่อสำรองคิวในการสัมภาษณ์งานในวันดังกล่าว
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน DM Dispatching (หัวหน้างานคลังสินค้า) ด่วน มาก !!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย+  มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า บริหารสินค้าก่อนจัดส่ง และด้านระบบการบริหารสินค้า อย่างน้อย 3 ปี+  รู้ระบบเกี่ยวกับขนส่ง และ ระบบเกี่ยวกับคลังสินค้า เช่น TMS+  ผ่านงานบริหารคนหมู่มาก+  ใช้ computer พื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะใช้ power point excel(สุตรต่างๆ)+  สามารถเข้างานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการจัดเก็บ และจัดส่งสินค้า ที่รับจากการรับสินค้า และที่เบิกจาก dc เพื่อรอส่งให้สาขา หรือลูกค้า • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ดูแล • Plan การใช้รถเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าที่รอจัดส่ง • แก้ไขปัญหากรณีสินค้าไม่สามารถ จัดส่งได้ทัน ตามที่กำหนด • จัดลำดับการขนส่งสินค้า ตามระยะเวลาการรับมอบ • วางแผนกำลังคน ให้สอดคล้องกับงาน และกะการทำงาน • สามารถวางระบบการทำงาน (Flow งาน) ได้อย่างเหมาะสม • จัดทำรายงาน และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน Legal DM Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์+  สามารถใช้งาน MS-Officer ได้ดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Toeic 550)+  สามารถเดินทางไปประชุมหรือปฏิบัติงานที่สาขา และต่างจังหวัดได้+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป+  หากมีใบอนุญาตว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่างและตรวจสอบสัญญาเช่า และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ให้คำปรึกษากฏหมาย และค้นหว้า และติดตามการประกาศใช้กฏหมาย และระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ
• เจรจาต่อรองเบื้องต้นในประเด็นกฏหมายกับคู่สัญญา
• รายงานตรงต่อ GM, VP
• ช่วยงานด้านกฏหมายให้กับ Central Group และบริษัทในเครือ ห้ามพลาด 2
• 3 ตุลาคม 2558 พบกันในงาน Central Group GREAT JOB สถานที่ ณ Central Silom ชั้น 2 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 061
• 420
• 8781
• 5 หรือส่ง Resume เข้ามาที่ CGrecruit@Central.co.th เพื่อสำรองคิวในการสัมภาษณ์งานในวันดังกล่าว
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Call Center (ประจำคลังสินค้าปทุมธานี)ด่วน มาก !!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 22 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่+  มีประสบการณ์ด้านcall center / Telesale จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไข และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีความขยันอดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่+  มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. มีทักษะในการสนทนา 2. มีใจรักงานบริการ 3. ประสานงาน และติดตามงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรณ์ 4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 5. น้ำเสียงไพเราะ 6. ทำงาน6วัน/สัปดาห์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 777096 ชื่อตำแหน่งงาน Call Center (ประจำคลังสินค้าปทุมธานี)ด่วน มาก !!! ประเภทงานหลัก บริการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน Maintenance ไทวัสดุ บางนา กม.7 ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย 30-45 ปี+  การศึกษา ป.ตรี สาขา ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ+  ประสบการณ์ Maintenance 3-5 ปี+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถเดินทาง ตจว. ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Maintenance • จัดทำงบประมาณซ่อมบำรุงและพลังงานประจำปี • บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา • วิเคราะห์ค่าใช้ด้านซ่อมบำรุงและพลังงานประจำปีรายสาขาทุกเดือน • ตรวจสอบงาน Renovate ในส่วนของงานระบบต้องไม่กระทบต่องานขาย • พัฒนาและบริหารงานซ่อมบำรุงของสาขาที่รับผิดชอบให้อยู่ในมาตราฐานที่กำหนด • แก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุงโดยประสานงานกับหัวหน้าแผนกประจำสาขาเพื่อให้เครื่องจักรใช้งานได้ตามปกติ • ดูแลรักษา และติดตั้งงานFixture, Furniture, Timber และอาคารให้อยู่ในระดับมาตราฐานตามที่กำหนด และมีความปลอดภัยต่อลูกค้า และพนักงาน • งานควบคุมการซ่อมแซม ของไทวัสดุ ตามสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน Pruchasing ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor degree+  General Knowledge of inventory and cost-management+  Ability to work both independently and in a collaborative enviroment

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Porecasting levels of demand for services and products to meet the business needs and keeping a constant check on stock levels 2. Conducting research to ascertain the best products and suppliers in terms of best value, delivery schedules and quality 3. Liaising between suppliers, manufacturers, relevant internal departments and customers 4. Identifying potertial suppliers, visiting existing suppliers, and building and maintaining good relationships with the, 5. Negotiating and agreeing contracts and monitoring their progress, checking the quality of service provided 6. Processing payments and invoices 7. Keeping contract files and using them as reference for the future 8. Forecasting price trends and their impact on future activities 9. Producing reports and statistics using computer software 10. Ensuring suppliers are aware of business objectives 11. Attending meetings and trade conferences ห้ามพลาด 2
• 3 ตุลาคม 2558 พบกันในงาน Central Group GREAT JOB สถานที่ ณ Central Silom ชั้น 2 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 061
• 420
• 8781
• 5 หรือส่ง Resume เข้ามาที่ CGrecruit@Central.co.th เพื่อสำรองคิวในการสัมภาษณ์งานในวันดังกล่าว
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน Admin Direct Sales (ธุรการ) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23-35 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่กี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานด้านธุรการรวบรวมข้อมูล เปิดใบ PO+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น WordExcel+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย+  ปฎิบัติงาน ณ ไทวัสดุสำนักงานใหญ่ บางนา เวลาทำงาน 09.00-18.30 น.+  สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-103-3536+  สัญญาจ้าง 2 เดือน หากพนักงานมีความสามารถจะมีการพิจารณาปรับเป็นพนักงานประจำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆให้กับแผนก
• เปิดใบ PO ให้กับลูกค้า
• ติดต่อรับสายประสานงานทั้งภายใน
• ภายนอกองค์กร
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word,Excel ได้คล่อง
• หน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
• ปฎิบัติงาน ณ ไทวัสดุสำนักงานใหญ่ บางนา เวลาทำงาน 09.00
• 18.30 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน Buyer Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  A minimum of 3 years Commercial experience previously having gained experience in a Buying or Category Management role.+  Having product knowledge or experienced in Hardline Electrical FMCG or related products would be preferable.+  Strong communication and negotiation skills+  Ideally gained experience of weekly buying and big brands.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibility :
• • Responsible for achieving sales target • Drive sales out through promotion plan by working closely with suppliers in Electrical products • Source and select Hardline Electrical products to match with customer needs • Negotiate price and build good relationship with suppliers • Monitor% GP to Maintain, analyze, purchase and sale. Agreement to negotiate Beneficial to the organization. • Competitive price survey To adjust the price to be competitive in the market competition.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 756801 ชื่อตำแหน่งงาน Buyer ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประเภทงานย่อย หัวหน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง สาขาเชียงใหม่ (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20-35 ปี+  วุฒิ ปวช. ช่างไฟฟ้า ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน+  ความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัว ก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการ ชำรุดเกิดขึ้น • จัดทำและจัดเก็บเอกสารรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา • ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ควบคุมดูแลการทำเบิกอุปกรณ์
• เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจากห้องพัสดุ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครบถ้วน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตัวเองได้วันจันทร์ ถึงศุกร์ 09.00-16.00 - หรือส่ง resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง- Line ID: cdgrecruitment - Line@: CDGRecruitment Full Time CDGRecruitment Part Time
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน เสิร์ฟ / รับออเดอร์ (Part-time) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี+  รักงานบริการ+  กระตือรือร้น ขยัน อดทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับออเดอร์
• เสิร์ฟอาหาร
• ปฏิบัติงานที่ ZEN TOWER
• สามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 5 วันขึ้นไป
• ยินดีรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน Supply Chain Development Division Manager (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree or higher in supply chain management logistics international business management or related fields.+  5-10 years experience in Warehousing and Distribution Center; or in design and setting up a new DC will be an advantage.+  Extensive knowledge in Logistics and Supply Chain Management Performance Improvement.+  Possess solid analytical skill. Able to conduct cost & benefit analysis for the initiated projects.+  Strong leadership. Ability to lead the people at the warehouse and distribution center to implement the initiated projects to improve efficiency and productivity.+  Computer Literate is a must: Microsoft Excel and Word.+  Very Good command of English both reading and writing.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Initiates improvement projects, designs new work processes, equipment to increase efficiency, productivity in the warehouse and distribution center.
• Analyzes cost and benefit justification for the initiated projects and develop a project proposal for management approval.
• Leads the operations team at the warehouse and distribution center for implementing the improvement projects, Monitor and Control as to ensure the result achieves the target.
• Designs and set up a new warehouse facility to increase efficiency and productivity.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน Supply Chain & Replenishment Division Manager (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree or higher in supply chain management logistics IT or related fields.+  5 -7 years experience in Supply Chain & Replenishment in retail business.+  Computer Literate is a must: Microsoft Excel and Word.+  Detail Oriented Service Minded and Enthusiastic.+  Excellent English communication skills both verbal and written

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for right and timely allocation & replenishment of apparel stock to stores for both normal and promotional trade activities.
• Coordinate and communicate with purchasing department for all ordering activities.
• Coordinate and communicate with distribution center for all logistics activities.
• Prepare sales report for management team, purchasing department and finance department.
• Data analysis & prepare report
• Register new supplier.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน SCHEMATIC Plan-O-Gram Staff (CHG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ / การจัดเรียงสินค้า+  มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และการบริหารพื้นที่จัดวางสินค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด+  คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office และ PhotoShop Illatrator Power Point และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ / ชอบงานท้าทาย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  ความรู้ด้านการจัด Display และ วาง LayOut+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเรียนงาน และหาประสบการณ์ประสบการณ์+  เวลาทำงานจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.30น.+  สถานที่ปฎิบัติงาน ไทวัสดุสำนักงานใหญ่ บางนา กม.8

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สร้างแผนภาพการจัดเรียงสินค้า ( Planogram Drawing ) เพื่อการจัดเรียงสินค้าจริงบนชั้นวาง
• รับผิดชอบ / ดูแลการปรับเปลี่ยน Planogram
• ให้คำแนะนำ / ข้อเสนอแนะกับฝ่ายจัดซื้อ ในการนำสินค้าเข้า หรือยกเลิกสินค้าออกจาก Planogram
• รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสินค้า / การ Set Up พื้นที่
• ประสานงานเรื่อง Layout กับฝ่ายจัดซื้อ , Operation , Merchandise , Suppliers ในส่วนของเอกสารและสินค้า
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน Arabic & English Interpreter (CDG) Urgently! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้+  สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยมีความรู้ภาษาอาหรับระดับดีมาก และสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้ (09.30-19.00 และ 13.00-22.00)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขาย และการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าและขายสินค้าแก่ลูกค้า ดำเนินการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและปรับราคาสินค้าที่ติดป้ายราคาไม่ถูกต้อง 3. มีความสามารถในการสื่อสาร และรักงานบริการ 4. ประสานงานการให้ส่วนลดในการซื้อสินค้ากับลูกค้า 5. ผลักดันและส่งเสริมยอดการซื้อของลูกค้าให้เป็นไปตามยอดที่ตนเองรับผิดชอบ (Sales Target)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน English & Chinese Interpreter@Zen (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's degree in any field+  Excellent in Chinese and English+  Able to work 6 days a week and work in shifts

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Able to communicate with foreign customers for supporting sales effectively
• Have product knowledge for advising and sale to customers
• Excellent communication skills and have service
• minded
• Coordinate with customers for negotiation
• Able to dealing with customers for achieving sales target
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786806 ชื่อตำแหน่งงาน English & Chinese Interpreter@Zen (CDG) ประเภทงานหลัก นักเขียน/บรรณาธิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน CRM Data Support (Temp 6 Month) (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 21-28 ปี+  ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี+  มีทักษะการใช้ Excel ที่ดี (Pivot table Vlookup และอื่นๆ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบในเรื่องของการส่ง Direct mail, SMS, EDM หาลูกค้า The 1 Card
• รับผิดชอบในเรื่องการทำ data cleansing เวลามี mail return จากการส่ง Direct mail
• รับผิดชอบในการ Set operation system ต่าง ๆ เวลา BU มี Campaign (Redemption item, point promotion barcode)
• รับผิดชอบในการ Setup รายละเอียดของ BU promotion ต่าง ๆ ลงใน The 1 Card mobile application
• การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับ BU ในเรื่องการส่ง SMS, EDM
• ทำ Standard report ทั่วไป
• งาน suport อื่น ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787265 ชื่อตำแหน่งงาน CRM Data Support (Temp 6 Month) (CG) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน QC Staff (CHG) ด่วนมาก!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษา ปวส สาขา ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคหรือสาขาเกี่ยวข้อง+  เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปี(แอร์เครื่องซักผ้า)+  ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย+  สามารถเดินทางไปทำงานที่คลังสินค้าวังน้อย หรือเดินทางต่างจังหวัดในบางโอกาส+  แก้ไขปัญหา เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี+  ทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสามารถการถ่ายทอดหรือสื่อสารผู้อื่นได้ดี+  ทำงาน6วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจเช็คการติดตั้ง การทำงานของ Sub contractor โดยเช็คจากภาพถ่ายในระบบ HDS (Home Delivery System) เพื่อยืนยันการติดตั้งสินค้าถูกต้องและครบถ้วน ตามมาตราฐานการจัดส่งสินค้า 2.เข้าสำรวจและแก้ไขงานติดตั้งให้ลูกค้า กรณีตรวจพบหรือมีการร้องเรียนจากลูกค้า 3.สนับสนุนการทำงานของทีมบริการลูกค้า ในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 4.ช่วยสนับสนุนการอบรมให้กับSub Contractor ในการอบรมเรื่องการติดตั้งสินค้าใหม่และ เทคโนโยลีใหม่จาก Vendor และ การถ่ายทอดความรู้ 5.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า / ให้คำปรึกษางานบริการ โดยประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้ารับทราบ 6.วางแผนงานร่วมกับ Sub contractor ในการปรับปรุงการติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานสำเร็จด้วยความเรียบร้อย 7.จัดทำรายงานรายสัปดาห์ เพื่อรายงานการปฎิบัติงานของSub Contractor และข้อผิดพลาดที่พบต่อหัวหน้า เพื่อการแก้ไข และลงโทษ Subcontractor ที่กระทำความผิด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางพูน  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีความรับผิดชอบ+  มีทักษะด้านการซ่อมบำรุงระบบพลังงานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาระบบเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนระบบงานป้องกันการสูญเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและสูญเสียของสินค้า หรือลดยอดการสูญเสียและสูญหายให้เกิดน้อยที่สุด 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในพื้นที่ห้าง ลานจอดรถ และรอบบริเวณอาคารให้เกิดความสงบเรียบร้อย 3.ตรวจสอบ กำกับ พัฒนาระบบงานป้องกันการสูญเสีย การป้องกันการสูญเสีย การป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา 4.จัดทำคู่มือบริหารงานป้องกันการสูญเสีย พร้อมจัดทำแบบตรวจสอบมาตรฐานในการควบคุม 5.วางแผน ควบคุมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ดำเนินงานไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786966 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (CDG) ประเภทงานหลัก แผนกรักษาความปลอดภัย/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน Part-time จัดเรียงสินค้า/การตลาด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ( CHG ) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ช/ญ อายุ 18 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 22.30 น.+  มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้+  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี+  บุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถือ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ช่วยจัดเรียงสินค้า
• ช่วยขาย
• แลกคะแนนบัตร The 1 Card
• ดูแลช่วงโปรโมชั่นสินค้านาทีทอง
• แนะนำโปรโมชั่นให้ลูกตชค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786777 ชื่อตำแหน่งงาน Part-time จัดเรียงสินค้า/การตลาด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ( CHG ) ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 25
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน .Net Programmer ( CG ) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  degree in Computer Science / Engineering / Information Technology or related field+  At least 2 year's Experience in software development using .NET technology+  Applicants must strong ASP.NET or VB.NET or C#.NET skills+  Experiences in MVC AjaxAspJSP and PHP are advanteages+  Knowledge of conception of Object-oriented design and UML design are advantages+  Able to deal and handle difficult situations and work under time contraints+  Can work as a team must be able to work under extremely high pressure+  Proactive Self-motivated systematic thinking fast learner and willing to contribute and work as a team+  Can communicate in English are advantages

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและออกแบบและพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ทำงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น SOW / Proposal เป็นต้น รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐานขั้นตอนวิธีการทำงานที่บริษัทกำหนด ดูแล รักษาและใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786961 ชื่อตำแหน่งงาน .Net Programmer ( CG ) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่@เซ็นทรัล พัทยาบีช (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 28-40 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี มีทักษะบริการทีมงานได้+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลระบบอาคารสถานที่ 2. สนับสนุนดูแลฝ่ายที่มาขอใช้อาคารและสำนักงาน 3. ควบคุมพนักงานและการทำงานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย 4. บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ที่ชำรุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 789551 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่@เซ็นทรัล พัทยาบีช (CDG) ประเภทงานหลัก ช่างเทคน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป งานด้านวิศวกรรม+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเครื่องกลหรือไฟฟ้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ประสานงาน การออกแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบเครื่องกล ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประกอบอาคารอีนๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่และงานปรับปรุงห้างเดิม 2. ประสานงาน การจัดหาหรือคัดเลิอก ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา ผู้ผลิต 3. กำกับดูแลงานซ่อมยำรุงของสาขาที่รับผิดชอบ 4. กำกับดูแลการใช้พลักงงานให้เป็นไปด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีความรับผิดชอบ+  มีทักษะด้านการซ่อมบำรุงระบบพลังงานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาระบบเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลรับผิดชอบงานในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบแผนและประสานงานในการควบคุมการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงของสาขา 3. ตรวจสอบแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของแต่ละสาขาให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม พรบ.อนรักษ์พลังงานและตามที่กำหนดไว้ 4. ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัตืงานได้ตามปกติ 5. ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอร์ตไลท์ เป็นต้น ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวก๊อก ตลอดจนเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6. จัดทำและจัดเก็บเอกสารรายงานต่างๆให้มีความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย 7. ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆโดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786794 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (CDG) ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน Import Operation Staff (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor / Master degree in international Business or related fields.+  1 -3 years experience in Import Operation Shipping or retail business.+  good in English both reading and writing.+  Computer Literate is a must: Microsoft Excel and Word.+  Detail Oriented Service Minded and Enthusiastic.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Import shipment schedule planning and import shipment flow control.
• Coordination with Business Unit or International supplier regarding the collection of shipping documents.
• Reviewing of all shipping documents to ensure accuracy of important description.
• Managing Freight Forwarder to complete customs clearance and goods delivery to warehouse as plan .
• Monitoring shipment status and updating shipment status report .
• Estimated Expense and Summary Expense providing to BU.
• Preparing set of documents to be submitted to customs Department for Customs duty drawback.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการสอน (HR Media) (COL) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาหลักสูตร หรือนิศศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ตรง หรือ ผลงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอ+  มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน (Instructional Design) สำหรับการออกแบบกิจกรรม/รูปแบบการอบรม+  สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคได้ เช่น Adobe lllustratorAdobe PhotoshopAdobe Indesign+  สามารถใช้สื่อในการตัดต่อวีดีโอ เช่น Adobe Premiere Adobe After EffectEdiusUlead+  สามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย เช่น FlashAuthowareDreamweaver3D MaxMaya (หากมีความสามารถจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีทักษะในการสื่อสารประสานงานกับผู้อื่น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนาสื่อการสอนและการฝึกอบรมสำหรับอบรมพนักงานในด้านทักษะการปฏิบัติงาน
• ออกแบบกระบวนการ/รูปแบบการฝึกอบรม
• ออกแบบสื่อเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตัวเองได้วันจันทร์ ถึงศุกร์ 09.00-16.00 - หรือส่ง resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง- Line ID: cdgrecruitment - Line@: CDGRecruitment Full Time CDGRecruitment Part Time
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน แคชเชียร์ลานจอด (สีลม) CG ด่วนมาก!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  ม.3 ขึ้นไป+  มีใจรักงานบริการ+  มีความซื่อสัตย์+  สามารถเข้างานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบแจกบัตรตามประเภทลูกค้า รับคูปองพร้อมตรวจสอบ เก็บค่าที่จอดรถ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 791248 ชื่อตำแหน่งงาน แคชเชียร์ลานจอด (สีลม) CG ด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก แผนกรักษาความปลอดภัย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน Financial Consolidation ( CG ) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขาการบัญชี+  มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงิน 2-3 ปี+  มีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร สามารถจัดทำประมาณการกำไรเพื่อนำส่งภาษีครึ่งปีได้+  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word Excel เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม
• รวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารทางบัญชีเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่รับผิดชอบ
• จัดทำประมาณการกำไรเพื่อนำส่งภาษีครึ่งปี
• สนับสนุนข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานผู้ใช้ทั้งภายในภายนอก
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาและไฟฟ้า@โรบินสัน สุพรรณบุรี Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 27 - 40 ปี+  วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างหรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1-5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. ดูแลค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด 4. ควบคุมมาตรฐานสาขาให้ได้ตามที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 792672 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาและไฟฟ้า@โรบินสัน สุพรรณบุรี ประเภทงานหลัก ช่าง
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน ประชาสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานสีลม) (CG) ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 20-28 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา+  มีใจบริการ มีทักษะติดต่อประสานงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส+  ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น.+  สามารถเริ่มงานได้ทันที+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต้อนรับผู้มาติดต่อฝ่ายบุคคล
• งานเอกสารเบื้องต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย LP (ไทวัสดุ สาขาปทุมธานี) CHG ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง+  อายุ 22-35 ปีขึ้นไป+  วุฒิปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป+  บุคลิกน่าเชื่อถือ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-371-8676 พี่หลุยส์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการเปิด – ปิดประตูทางเข้า – ออกของพนักงานและลูกค้า • จัดทำเอกสารรายงานการบันทึกประจำวัน • ตรวจสอบพื้นที่ควบคุมต่าง ๆ เพื่อหาข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปรกติ เช่น ประตูหนีไฟ ประตูเข้าออกของพนักงาน รวมทั้งการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ • ตรวจสอบภาพรวมในพื้นที่ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การวางสิ่งของกีดขวางประตูหนีไฟ หากพบเหตุการณ์ผิดปรกติให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข • ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่ต้องการให้การสนับสนุนและคำแนะนำในเรื่องการป้องกันการเสียหายและสูญหาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793464 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย LP (ไทวัสดุ สาขาปทุมธานี) CHG ด่วนมาก !!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน Site Research-Data analyst (CG) ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  At least 2 Years experience in data processing with MS Excel and / or MS Access or VBA+  Strong analytical skill set and computer literacy-MS Excel and/ or MS Access is essential.+  Good knowledge in data collecting from reliable sources+  Good command in English both spoken and written+  Experience in Geographic Information System (GIS) database management is preferable

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Description : 1. To provide all relevant insinght information into a digitized format as other analysts can be applied this information for their forecasting with up
• to
• date information. 2. Be able to collate, suggest, recommend how to apply those information for SR with objective advice and timely to the business. 3. To enhance all related technical skill to form a database for site assessment, market trend analysis with accurate information 4. Be able to utillze relevant softare as expert. 5. To deputize Head Of Site Research in general as personal aide Job Scope: 1. To collate all statisical database on both internal and external with up
• to
• date information as a digitized format 2. To enhance all related technical skill set to form a sales forecasting tool, provide market trend analysis with accurate information. 3. Be able to suggest and recommend how to apply those information for business with objective advice and timely. 4. To maintain database, improve process, provides the business with insight on sales performance, customer behavior and competitive landscape, 5. able to generate report and collate information as a data mining for SR routine reporting upon requested 6. Understand and deliver best practice for database filing with most accurate and update information. 7. Understand and deliver best practice for database filing with most accrate and update information. 8. Ensure that all information can be applied by other analyste in SR smoothly and on time basis. 9. To liaise with other relevant parties in cooperation of sales forecasting enhancement.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Recruitment โซนภาคเหนือ (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี+  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในการทำงานด้านสรรหาและว่าจ้าง 2- 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวจิตใจ+  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความอดทน และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน+  รู้จักเส้นทาง และมีความคล่องตัวในการเดินทางในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงานปฏิบัติการ/หัวหน้างาน 2. ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้กับต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกตามขั้นตอน 3. จัดทำรายงาน Manpower พนักงานประจำ และ Part time 4. ประสานงานกับหน่วยงานกับต้นสังกัด เรื่องอัตรากำลังและการโอนย้ายพนักงาน 5. ติดต่อกรมจัดหางาน คัดเลือกใบสมัคร / ออกบู๊ทรับสมัครงาน / Job Fair ตามที่กำหนด 6.ดูแลรับผิดชอบการสรรหาพนักงานในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790192 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Recruitment โซนภาคเหนือ (CDG) ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน Marketing Web Admin Staff -(CHG) ประจำ @ Power Buy สำนักงานใหญ่, สีลม Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / female age above 22 years old.+  Bachelor's degree in Marketing or related fields.+  Minimum 1-2 years experience in web content with broad knowledge in e-commerce best practices+  Familiar with web-based content management system.+  Ability to work independently and/or within a team environment.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Manage & maintain featured product content on website. • Ensure attractive and relevant product presentation on website. • Ensure all web content such as product details, promotions, service policies are up to date and accurate. • Assist in the set
• up of product display and campaigns on the website. • Work closely with online trading team to obtain content and ensure the contents are uploaded in a timely manner. • Support E
• commerce team's administrative tasks as assigned ** Working hour : 5 days/ week (Mon
• Fri 08.30
• 06.00)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน Visual Merchandise Officer (CHG) @ Head Office Power Buy @ SILOM Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  25 – 30 years old/ Bachelor's Degree in Arts or related field.+  Minimum 5 years in window display visual merchandising and/or store display in a retail business.+  Good in design skills sense color and styles.+  Have technical drawing skills and good IT skills possibly in computer-aided design.+  Good communication skills good team player and able to work to deadlines.+  Ability to grow professionally in a highly flexible and fast-moving environment.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Coordinating with team (Merchandising, Operation and marketing) to develop design. • Communicating with store managers to determine the floor layout, traffic flow and display points. • Obtain props and accessories for constructing displays. • Create new graphic ideas for POS and store decoration. • Create visual merchandising Manual Book and presentation to communicate visual guidelines including layout principles, visual dressings and signage to make sure all displays present to consistent image (workshop, Training, Implementation) • Supporting all Visual Merchandise project or other project as assigned.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน Customer Service English Skill (ประจำออฟฟิศเมท) (COL) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22-34 ปี+  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา+  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีทักษะด้านการสื่อสาร /ออกพบลูกค้า+  มีประสบการณ์ Sales อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  มีรถยนต์/ใบขับขี่ ส่วนตัว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้ข้อมูลต่างๆ ของศูนย์การค้า Central
• รับเรื่องการเช่าพื้นที่ห้าง ประสานงานส่งต่อยัง Sales
• รับเรื่องการร้องเรียนต่างๆ ประสานงานส่งต่อฝ่าย Customer Service
• มีทักษะภาษาอังกฤษ ดี (ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 735413 ชื่อตำแหน่งงาน Customer Service English Skill (ประจำออฟฟิศเมท) (COL) ประเภทงานหลัก ขา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน เปิดรับสมัคร Telesales/Call Center หยุดเสาร์-อาทิตย์ ในวันที่ 12-13 พ.ย. ที่ชั้น B1 หน้าร้านออฟฟิศเม Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22-32 ปี+  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป+  ยินดีรับนักศึกษา ม.ราม ที่มี 100 หน่วยกิต ขึ้นไป (ลาไปสอบได้)+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี+  มีใจรักงานบริการ/ขาย+  หากมีประสบการณ์งานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีทักษะการนำเสนอได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• นำเสนอขายสินค้า อุปกรณ์เครื่องเขียน,เครื่องใช้สำนักงาน,เฟอร์นิเจอร์
• ให้ความรู้ในเรื่องสินค้า/ผลิตภัณฑ์
• แนะนำสินค้าหรือโปรโมชั่นสินค้าให้ลูกค้าทราบ
• จัดทำใบสั่งซื้อ
• หยุดเสาร์
• อาทิตย์
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ ตำแหน่งที่เปิดรับ อื่นๆ
• Telesales/Call Center
• Customer Service Thai/ English
• Sales Executive
• QA Call Center(จนท.ตรวจสอบคุณภาพสาย)
• ธุรการฝ่ายขาย
• Database Analysis
• เจ้าหน้าที่บัญชี รับเช็ค
• วางบิล
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 737588 ชื่อตำแหน่งงาน เปิดรับสมัคร Telesales/Call Center หยุดเสาร์-อาทิตย์ ในวันที่ 12-13 พ.
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (โซนนนทบุรี ปิ่นเกล้า,บางใหญ่,รัตนาธิเบศร์,ราชพฤกษ์,วงสว่าง) CHG สนใจโทร 0 Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี+  มีใจรักงานบริการ งานขาย+  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถทำตามเวลาห้างสรรพสินค้าได้+  หากมีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ นนทบุรี ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-371-8676 พี่หลุยส์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และปิดยอดขายให้ตามเป้าหมาย 2.แนะนำข้อมูล สินค้า ให้แก่ลูกค้าที่สนใจ 3.ผลักดันยอดขาย 4.เวลาทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและตามเวลาห้างเปิด
• ปิด สถานที่ปฏิบัติงาน มีดังนี้
• Powerbuy สาขา เซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่
• Powerbuy สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
• Powerbuy สาขา ราชพฤกษ์
• Powerbuy สาขา วงศ์สว่าง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081
• 371
• 8676 พี่หลุยส์ หมายเหตุ : พนักงานที่ผ่านการคัดเลือก บริษัทฯจะทำการอบรมเกี่ยวกับสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน เซ็นทรัลและโรบินสัน สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับสมัครพนักงานจำนวนมาก (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  พนักงานขาย จบการศึกษาระดับม. 3 ขึ้นไป+  พนักงานแคชเชียร์ จบการศึกษาระดับม. 6 ขึ้นไป+  เจ้าหน้าที่ธุรการ จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป+  ตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  ทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เซ็นทรัล และโรบินสัน สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!! ตำแหน่งที่เปิดรับ
• พนักงานขาย ทำหน้าที่ ช่วยงานขายสินค้าหน้าร้าน
• พนักงานแคชเชียร์ ทำหน้าที่ ช่วยคิดเงินสินค้าให้กับลูกค้า
• เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่ ติดต่อประสานงาน และ งานเอกสารทั่วไปภายในห้าง
• พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ติดต่อ ตอบข้อสักถามของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 793649 ชื่อตำแหน่งงาน เซ็นทรัลและโรบินสัน สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับสมัครพนักงานจำนวนมาก (
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน Department Store Manager | หัวหน้าแผนกขาย (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านบริหารงานขาย+  มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลพนักงานหรือลูกน้อง+  มีความเข้าใจระบบบริหารจัดการด้านการขาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารยอดขายและวิเคราะห์ยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบ 2. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนกการขาย 3. ตรวจสอบควบคุมการจัดเรียงสินค้าเป็นไปตาม Plan O Gram 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการขาย และแนะนำสินค้าใหม่ๆ ที่ลูกค้าต้องการมาจำหน่ายในสาขา 5. จัดทำแผนการสำรวจตลาดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ราคาขู่แข่งที่สามารถแข่งได้ 6. บำรุงรักษา/ดูแลพื้นที่ขายให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 7. ควบคุมการสูญเสียของสินค้าในแผนก 8. จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 9. ดูแลและให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมต่อการโยกย้ายหรือแต่งตั้งในอนาคต 10. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน Buyer Division Manager Luxury Import Brand (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Thai nationality+  Master ‘s degree in Business Administration or related field+  Minimum 2-3 years experiences in Merchandise or Brand/Product Management field from any industry+  Understands merchandise planning process and capable of developing range plans to meet the business requirements+  Experience of working with and managing brands/product Store Operations and buying collection ensuring ranges meet sales targets and sell through+  Excellent English communication skills both verbal and written+  Technical Competencies: Category Management Product development Merchandising+  Excellent communication analytical presentation and negotiation skills business acumen and people management

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Managing and taking care Fashion Brand (Luxury import) products for every Central Department Store in Thailand • Negotiating and dealing with suppliers for all conditions and term of trading • Analyzing the trend of market and sale status • Analyzing daily sales volume and compare for the different between each store • Placing the order and control enough stocks to get maximum sales • Controlling prices and sales margin • Managing the inventory by planning and executing appropriate marketing strategies and achieve the highest profitability • Planning and managing in
• store promotions to get higher sales • Coordinating, Supporting and guiding in space management for each stores • Dealing with supplier to evaluating sales persons performance standards, • Coordination with stores and suppliers for activities
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจรับสินค้า(CHG) ด่วนมาก!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี+  จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  มีประสบการตรวจรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ขยัน อดทน มีร่างกายแข็งแรง+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมกัน+  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกตรวจรับสินค้า 2.วางแผนการจัดการระบบงานในแผนกตรวจรับให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ดูแลงานตรวจรับสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 4.ประสานงานภายใน และภายนอกแผนกได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางพูน  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน Procurement Specialist Officer (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี+  จบปริญญาตรี ทุกสาขา+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจราต่อรอง+  สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี+  มีความรับผิดชอบสูง ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูลระบบ iProcurement รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลแก่หน่วยธุรกิจต่างๆ ในการบริหารต้นทุนเพื่อให้เกิดผลประหยัด และการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วิเคราห์ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง นอกเหนือจากฐานข้อมูลระบบ iProcurement.
• พัฒนารายงานต่างๆ เพื่อให้วัดผล sourcing ได้ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
• สื่อสารกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง support report ตามความเหมาะสม
• ประสานงานกับหน่วยงาน RIS, Finance ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อ
• ติดตามงานตามที่ VP Procurement assign
• ทำงาน sourcing บางโครงการที่ VP Procurement assign ตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน Admin (สัญญาจ้าง 4 เดือน) (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิงเท่านั้น อายุ 21-28 ปี+  ปริญญาตรีทุกสาขา+  บุคลิกดี มีใจบริการ+  มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร+  ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น.+  สามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ส่วนสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. จัดทำ ดูแลเอกสารใบเสนอราคา 3. ประสานงานกับผู้เช่าในพื้นที่ 4. ติดตามสอบถามค่าเช่า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน Admin Direct Sales (ธุรการ) (CHG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิงอายุ 23-35 ปี+  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้คล่อง WordExcel+  พร้อมเรียนรู้งานต่างๆที่ได้รับ+  สามารถที่ปฎิบัติงาน ไทวัสดุสำนักงานใหญ่ บางนา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมเอกสาร รวบรวมข้อมูล โดยผ่านโปรแกรมพื้นฐาน Word,Excel
• เปิด PO เอกสาร
• ประสานงานทั้งใน
• นอกองค์กร
• หน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาปฎิบัติงาน 09.00
• 18.30 น.จันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน Department Merchandising Manager | หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป+  ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (เดือนละ 2 เสาร์) หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.30 น.+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้+  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี+  มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง+  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และนอกองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สั่งสินค้าผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ (ASR PO) และผ่านระบบทำมือ (Manual PO) เพื่อเติมให้สินค้ามีปริมาณเหมาะสมและเกิดยอดขายสูงสุด
• ประสานงานกับร้านค้า และแผนกขายในการทำคืนสินค้าขายช้า (Non
• Move) และสินค้าที่มีปริมาณมากเกินไป (Over Stock)
• สั่งโอนสินค้าจากคลัง เพื่อเติมสินค้า ผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ และทำมือ
• ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการบริหารสินค้า
• ประสานงานกับหัวหน้าแผนกขายในการบริหารสินค้าขายช้า
• ประสานงานกับร้านค้าในการบริหารสินค้าที่มีจำหน่ายภายในห้าง
• ร่วมกับหัวหน้าแผนกขายในการวิเคราะห์สินค้าขายดี และประสานงานเจรจาให้มีสินค้าเหล่านี้เพียงพอ
• ประสานงานกับร้านค้าในการเตรียมการและการจัดรายการสั่งเสริมการขายต่างๆ
• จัดทำข้อมูลสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชา เช่น คุณภาพสต๊อก ปริมาณสินค้า สินค้าขายดี
• ขายไม่ดี และดำเนิการพัฒนาให้เกิดยอกขายสูงสุด
• แก้ไขปัญหาด้านยอดขายตามที่ทราบจากการตรวจสอยข้อมูล และตามที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดการกลุ่มสินค้า และหัวหน้าแผนกขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน Division Merchandise (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา+  ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดีมาก แต่งกายทันสมัย มีความมั่นใจ+  มีความรู้ความเข้าใจในสินค้ากลุ่ม Hard line Soft line Fashion brand+  สามารถใช้งานโปรแกรม SAP Oracle Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับการจำหน่ายในช่วงเทศกาลและฤดูกาลต่างๆ และวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจำหน่ายรวมทั้งการคัดเลือกหรือทำสื่อโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆตาม budget ที่กำหนด • ติดตามและวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของ Sub
• Department • สำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การเคลื่อนไหวของสินค้าเดิม และทิศทางของสินค้าใหม่ • ร่วมวางแผนกลยุทธ์การบริหารสินค้าการกำหนดแนวทางออกแบบการจัดวางแสดงสินค้าการคัดเลือกสินค้า ตลอดจนการจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ สำหรับการบริหารกลุ่มสินค้าทั้งจำนวนร้านค้าและสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของห้างและสินค้าและดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ รวมถึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันในสินค้าที่รับผิดชอบ • วางแผนการพัฒนาและดำเนินงานการจัดโชว์สินค้า Merchandising Presentation, การโฆษณาและจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกสินค้าเพื่อจำหน่ายในห้าง • ประสานงานและติดตามงานการจัด Promotion ของแผนก • นำเสนอการตั้ง และปรับเปลี่ยนราคาสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแลสต็อคสินค้าในความรับผิดชอบ เพื่อให้สต็อคสินค้าและยอดขายมีความเคลื่อนไหวและดำเนินการไปตามนโยบายที่กำหนด • เสนอแนะการวางแผนการกำหนดปริมาณสินค้าคงเหลือและวางแผน SKU ของผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละชนิดที่รับผิดชอบเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา • สร้างฐานข้อมูล ทะเบียนสินค้าใหม่ • ดูแลการจัดทำ Look book ของสินค้าที่อยู่ในความดูแล • ให้ความรู้ และ update เรื่อง product knowledge และการจัดเรียงสินค้าให้แก่ ฝ่าย operation อย่างสม่ำเสมอ • สร้างและรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีกับคู่ค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790242 ชื่อตำแหน่งงาน Division Merchandise (CDG) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน ผู้จัดการสาขาไทวัสดุ Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจค้าปลีก หรือที่เกี่ยวข้อง 5ปีขึ้นไป+  มีทักษะการบริหารทีมงาน 100-300คน+  โอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รายละเอียด:
• • บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด • รักษามาตรฐานร้านและการบริการ • ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน • ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด • วิเคาระห์ปัญหาและอุปสรรค์จากการปฎิบัติงานของฝ่ายปฎิบัติการ • วิเคาระห์และเปรียบเทียบสถานการณ์การทำงานของในฝ่ายกับคู่แข่งขันภายนอก • สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการทำงานให้เท่าทันสถานการณ์การแข่งขัน • ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบการทำงานที่ผิดพลาดของทีมงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : หลายจังหวัด
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 28-40 ปี+  จบปริญญาตรี ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีจิตใจรักการบริการ มีมารยาท+  มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน+  ความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย และไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของห้าง
• ตรวจดูแลตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนให้มีอุปกรณ์อยู่ครบ และพร้อมใช้งาน
• สังเกตลูกค้า พนักงานขาย หรือ บุคคลที่อาจนาไปสู่การกระทาทุจริตใดๆ รวมทั้งควบคุมและดูแลการช่วยเหลือและดาเนินการจับกุมมิจฉาชีพ เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งหรือได้รับการร้องขอให้ดาเนินการ
• ควบคุมและดูแลการออกตรวจตราของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด
• ควบคุมและสั่งการในการเข้าดาเนินการระงับเหตุต่างๆ ตามขั้นตอนที่กาหนดในทันที เช่น การเกิดอัคคีภัย การลักทรัพย์ การขู่วางระเบิด เป็นต้น
• ดูแลและอานวยความสะดวก ด้านการจราจรภายในศูนย์การค้า แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตัวเองได้วันจันทร์ ถึงศุกร์ 09.00-16.00 - หรือส่ง resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง- Line ID: cdgrecruitment - Line@: CDGRecruitment Full Time CDGRecruitment Part Time
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย สาขาคลองสาน สีลม (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20-35 ปี+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีจิตใจรักการบริการ มีมารยาท+  มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน+  ความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ต้องรู้แผนผังแสดงที่ตั้งโครงสร้างและพี้นที่ภายในสาขาโดยละเอียด เช่น มีทางเข้า
• ออก
• ตรวจตราดูแลอาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชารุด หรือสูญหาย หรือไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของห้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนให้มีอุปกรณ์อยู่ครบและพร้อมใช้งาน
• สังเกตลูกค้าที่ผ่านเข้า
• ออก รวมทั้งสังเกตุพฤติกรรมของพนักงานขายที่มีท่าทางไม่เป็นที่น่าไว้ใจ
• ตรวจตราตามชั้นต่างๆ หลังการปิดจาหน่าย เพื่อดูความเรียบร้อยต่างๆ ตามขั้นตอนที่กาหนด
• ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการระงับเหตุได้ในทันที เช่น การเกิดอัคคีภัย การลักทรัพย์ การขู่วางระเบิด เป็นต้น
• ช่วยเหลือและดาเนินการจับกุมมิจฉาชีพเมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้ง หรือได้รับการร้องขอให้ดาเนินการ
• ให้บริการแก่ลูกค้าและพนักงานในสาขาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
• ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตัวเองได้วันจันทร์ ถึงศุกร์ 09.00-16.00 - หรือส่ง resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง- Line ID: cdgrecruitment - Line@: CDGRecruitment Full Time CDGRecruitment Part Time
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน พนักงานเสิร์ฟ (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิมัธยมตอนต้น - ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารมาก่อน+  รักงานบริการและมีบุคลิกภาพที่ดี+  ** สามารถเริ่มงานได้ทันที ปฏิบัติงานที่ห้าง ZEN ติดกับ Central Word **+  ** สามารถเข้ามาสมัครที่สำนักงานใหญ่สีลม ได้ด้วยตนเอง จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น. **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
• รับออเดอร์
• จัดเตรียมโต๊ะอาหาร
• มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าและพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน ผู้ช่วยสจ๊วต(CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารมาบ้าง+  มีสุขอนามัยที่ดี+  สื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์+  ** สามารถเริ่มงานได้ทันที ปฏิบัติงานที่ห้าง ZEN ติดกับ Central Word **+  ** สามารถเข้ามาสมัครที่สำนักงานใหญ่สีลม ได้ด้วยตนเอง จันทร์ - ศุกร์ 09.00-16.00 น.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ล้างจาน , ทำความสะอาดทั่วไปในร้านอาหาร
• มีความขยัน อดทน
• มีทักษะในการจัดระเบียบ
• ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
• สามารถเข้ากะได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ (ประจำจังหวัดมหาสารคาม) ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล(เงินเดือน สวัสดิการ อบรม ยูนิฟอร์ม กิจกรรม อื่นๆ)+  มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน/ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ+  อัธยาศัยดี มีService mind สูง+  มีทักษะการใช้ Program Computer ได้เป็นอย่างดี+  สามารถปฏิบัติงาน จังหวัดมหาสารคาม ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ • ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สวัสดิการ ,ยูนิฟอร์ม • บริหารจัดการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับงานบุคคล • ในบริการด้านกิจกรรมบุคคล ตั้งแต่พนักงานเข้าเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน • จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุง วิธีการดูแลพนักงานของสาขานั้นๆ ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ • ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด เช่น ห้องพยาบาล จุดพักผ่อน ห้องอาหาร จุดน้ำดื่ม ฯลฯ • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ของ HR เช่น การสรรหา , การอบรม ,เงินเดือน • จัดทำรายงานสรุปอัตรากำลัง การเข้า
• ออก โอนย้าย เลื่อนขั้น ประจำเดือนของสาขา • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 794712 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ (ประจำจังหวัดมหาสารคาม) ด่
จังหวัด : มหาสารคาม
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน Other Income Control เจ้าหน้าที่บัญชี ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่ (COL) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 35 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office (Excel Word PowerPoint)+  มีความละเอียดรอบคอม อดทนต่อแรงกดดันได้ดี+  มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้ OI ตามประเภทรายได้ต่างๆตามสัญญาที่ได้ลงนามตกลงกันระหว่างบริษัทที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยคำนวณจากฐานข้อมูลยอดซื้อ ยอดขาย และต้นทุนขายให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่ออกใบแจ้งหนี้ Other Income
• ดูแลการจัดทำและตรวจสอบรายงาน และงบประมาณต่างๆว่าเป็นไปตามงบประมาณหรือไม่
• ติดตามการเคลียร์รายได้ค้างรับ และควบคุมการออกใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้องตามหลักภาษี
• ติดตามและประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูล และนโยบายในการพัฒนาระบบงาน
• ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตัวเองได้วันจันทร์ ถึงศุกร์ 09.00-16.00 - หรือส่ง resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง- Line ID: cdgrecruitment - Line@: CDGRecruitment Full Time CDGRecruitment Part Time
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน E-Commerce Operation Manager @ Head Office Power Buy @ SILOM Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's degree in Business e-commerce or related fields.+  5 years experience in store operations and sales management.+  Working knowledge of e-commerce and online order management.+  Ability to set performance targets of relevant metrics for store operations team.+  Ability to manage multiple tasks and deadlines to ensure successful on time/budget completions.+  Service-minded good interpersonal negotiation and organization skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Supervise online store operation and order management /fulfillment to achieve sales target. • Analyze inbound / outbound stock movement to reduce slow moving and achieve target sales performance. • Responsible for all customer issue for ensure the customer satisfaction. • Work closely with online buyer, store, finance, ecommerce trading, DC and logistics to ensure smooth operations. • Work with IT and provide requirements to enhance operation efficiency. • Devise, monitor and optimize the existing customer operations processes.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน Marketing Event-Central Kids Club (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา นันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือถ้ามีประสบการณ์ด้าน Event มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะการสื่อสารและมีทักษะการนำเสนองานได้ดี เป็นเทรนเนอร์+  บุคลิกภาพดี และชอบงานบริการ+  สามารถเดินทางอออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมคิด concept การจัดงาน Event สำหรับ Central Kids Club และการจัดวาง Lay out ต่างๆ • คิดกิจกรรมสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการ ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับเด็ก ดูแลเด็กๆและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องในการจัด Event
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน เลขาผู้บริหาร แผนกบัญชี ไทวัสดุ บางนา กม.7 Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา บัญชี / การเงิน+  มีความรู้ด้านบัญชี / ภาษีเป็นอย่างดี+  ใช้EXCEL / PIVOTVLOOKUPSUMIFได้เป็นอย่างดี+  ประสบการณ์ 1-3 ปี+  เงินเดือน 20000-26000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Descriptions: • จัดทำตารางแจ้งหนี้/ลดหนี้ เพื่อจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและครบถ้วน • ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลูกค้า พร้อมประมาณการรับเช็ค เสนอผู้บังคับบัญชา • จัดทำรายงายหนี้คงค้างประจำเดือน เพื่อติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเรียกเก็บเงิน และไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระ • จัดทำสรุปรายละเอียดรายได้ประจำเดือนเพื่อวิเคราะห์และส่งผู้บังคับบัญชา • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 796747 ชื่อตำแหน่งงาน เลขาผู้บริหาร แผนกบัญชี ไทวัสดุ บางนา กม.7 ประเภทงานหลัก เลขานุการ ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Media Buyer (CG) ด่วนมาก !!! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก+  มีประสบการณ์ตรงด้านงานซื้อสื่อโฆษณา ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลประสานงานในการซื้อสื่อโฆษณา (Media Buying) และบริหารสื่อโฆษณาให้แก่หน่วยงาน
• ดูแล ติดตามงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อโฆษณา ,การผลิตสื่อโฆษณากับฝ่ายการตลาด และบริษัทผลิดสื่อ เพื่อให้ตรงกับต้องการของบริษัทวางแผนไว้
• ติดต่อหา Partner / Sponsor ช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาด รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการพิเศษของบริษัทและหน่วยงานในเครือ
• วางแผนและเสนอแนะกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย
• ติดตามความเคลื่อนไหว ของสื่อ และ update สื่อใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734933 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Media Buyer (CG) ด่วนมาก !!! ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน IT Support ประจำออฟฟิศสีลม (COL) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  มีความรู้พื้นฐานด้าน Network และ PC Support+  มีประสบการณ์ IT Support 1 ปีขึ้นไป+  สามารถติดตั้งเครื่อง PC และ Printer ได้ รวมถึงการติดตั้ง Windows โปรแกรม+  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  บุคลิกดี / มนุษยสัมพันธ์ดี / อดทนต่อแรงกดกันได้ / มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แก้ปัญหา Hardware, Software, Network
• ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลเทคนิค
• ดูแลระบบงานและคอมพิวเตอร์ของบริษัทและพัฒนาตนเองเพื่อทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครด้วยตัวเองได้วันจันทร์ ถึงศุกร์ 09.00-16.00 - หรือส่ง resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง- Line ID: cdgrecruitment - Line@: CDGRecruitment Full Time CDGRecruitment Part Time
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน คีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 เดือน) (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 18-25 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  เริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
• คีย์เอกสารลงคอมฯ, ส่ง Fax
• ตรวจข้อมูลบริษัท
• ทำเอกสารต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน Visual Merchandise (Brand Speedo) (CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการจัดโชว์สินค้า 1-2 ปีขึ้นไป+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์+  สามารถใช้โปรแกรม Photographer Illustrator 3D ได้อย่างคล่องแคล่ว+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีส่วนร่วมในออกแบบและดำเนินการจัดทำดิสเพลย์ต่างๆภายในจุดพื้นที่โปรโมชั่น ตลอดจนการจัดเรียงสินค้า(Visual Merchandising) ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ • ดูแลและรับผิดชอบจุดดิสเพลย์และพื้นที่โปรโมชั่นให้มีความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการจัดงาน • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการออกแบบร้านให้ทันสมัย • สำรวจและจัดทำรายการของตกแต่งดิสเพลย์ที่ผ่านการใช้งานแล้วนำมาพิจารณาเพื่อนำกลบมาใช้ใหม่และ/ หรือนำเสนอเพื่อขายของตกแต่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บสต็อกดิสเพลย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งานอยู่เสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 798719 ชื่อตำแหน่งงาน Visual Merchandise (Brand Speedo) (CDG) ประเภทงานหลัก เขียนแบบ/งานDraw
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน Department Manager หัวหน้าคลังสินค้า (CHG) ด่วนมาก !! Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย+  มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า บริหารสินค้าก่อนจัดส่ง และด้านระบบการบริหารสินค้า อย่างน้อย 3 ปี+  รู้ระบบเกี่ยวกับขนส่ง และ ระบบเกี่ยวกับคลังสินค้า เช่น TMS+  ผ่านงานบริหารคนหมู่มาก+  ใช้ computer พื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะใช้ power point excel(สุตรต่างๆ)+  สามารถเข้างานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการจัดเก็บ และจัดส่งสินค้า ที่รับจากการรับสินค้า และที่เบิกจาก dc เพื่อรอส่งให้สาขา หรือลูกค้า • ดูแล Stock สินค้า • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ดูแล • Plan การใช้รถเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าที่รอจัดส่ง • แก้ไขปัญหากรณีสินค้าไม่สามารถ จัดส่งได้ทัน ตามที่กำหนด • จัดลำดับการขนส่งสินค้า ตามระยะเวลาการรับมอบ • วางแผนกำลังคน ให้สอดคล้องกับงาน และกะการทำงาน • สามารถวางระบบการทำงาน (Flow งาน) ได้อย่างเหมาะสม • จัดทำรายงาน และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  117. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(CDG Media)@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า(CDG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และสื่อรูปแบบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและมีรูปแบบที่น่าสนใจ+  ดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม+  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง+  ถ่ายภาพนิ่ง และถ่าย VDO ในการจัดอบรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานภายในองค์กร+  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และสื่อรูปแบบต่างๆ ให้มีความทันสมัยและมีรูปแบบที่น่าสนใจ 2. ดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. ถ่ายภาพนิ่ง และถ่าย VDO ในการจัดอบรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  118. สมัครงาน คนขับรถผู้บริหาร ประจำชิดลม Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  ขยัน ตรงต่อเวลา+  มีความรับผิดชอบ+  มีความซื่อสัตย์+  สามารถล่วงเวลาได้+  ทำงานจันทร์-เสาร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถให้ผู้บริหาร และครอบครัว
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 801479 ชื่อตำแหน่งงาน คนขับรถผู้บริหาร ประจำชิดลม ประเภทงานหลัก อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ ค้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  119. สมัครงาน Operation Senior Manager Food&Beverage (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ประสบการณ์ Operation ร้านอาหาร 4-5 ดาว 4 ปีขึ้นไป+  ผ่านงานโรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดการ ดูแล ความเรียบร้อยภายในร้านอาหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 799142 ชื่อตำแหน่งงาน Operation Senior Manager Food&Beverage (CG) ประเภทงานหลัก อาหาร/เครื่อ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  120. สมัครงาน Replenishment Officer (CHG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบณ์การด้านงาน บริหารสินค้า+  ชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี+  สามารถทำงานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จลุล่วง+  ใช้ MS Office Word Excel โดยเฉพาะโปรแกรมด้าน Spreadsheet ได้ดี+  มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำกับ ดูแล ดำเนินงานการสั่งซื้อสินค้าซ้ำ สินค้าลงสื่อประจำเดือน โดนปฏิบัติงานออกใบสั่งซื้อแจกตามสาขาต่างๆให้เป็นไปตามตาราง
• กำกับ ดูแล และบริหารสินค้าเพื่อสนับสนุนการขายหน้าร้าน ให้สินค้าในสต๊อกมีบริหารตามที่กำหนด และตรงความต้องการของลูกค้า
• ประสานงานกับบริษัทคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าเข้าบริษัททันเวลา ได้ปริมาณถูกต้องตามที่กำหนดและตรงความต้องการของลูกค้า
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสั่งซื้อสินค้าซ้ำ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
• จัดทำเอกสารสั่งซื้อภายในระบบ
• มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้ไว เวลาปฎิบัติงาน 09.00
• 18.30 น. วันจันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  121. สมัครงาน CenPay Marketing Division Manager (CG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female/Male age not over 40 years old+  At least 3-5 years of experience in media/promotion/operations preferably in retail business+  Computer literacy especially Excel spreadsheet Words and PowerPoint presentation+  Ability to travel and work well under pressure with high level of initiative and time management+  Ability to work independently and as a team with good attitude+  Be able to do multitasking+  Strategic thinking and strong interpersonal and communication skill

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• To co
• prepare an annual projected transactions and revenue
• To prepare an annual marketing plans, action plans and budget to boost transactions and revenue
• Forecast transactions / revenue/ gross profits by each marketing campaign before the actual implementation
• Monitor each campaign and adjust it immediately if needed
• Evaluate each campaign after finishes which include transactions/revenue/expense/above the line media/below the line media/promotion program/staff performance, etc. and identify the improvement area(s) for the next campaign
• Closely and consistently monitor actual performance including marketing expense vs. projection
• Consistently drive transactions and revenue
• Establish pricing strategies
• To analyze customer profile and market conditions, and implement promotional plan alterations as needed
• To identify competitor's share, and competitor's strengths and weaknesses
• To make periodic store visits to explore specific needs from staff and their knowledge about product/marketing campaign, etc.
• To provide information by collecting, analyzing, and summarizing data and trends.
• To manage budget and tasks and ensure timely delivery
• To negotiate/discuss with partners for better benefits
• To recruit, coach subordinates
• To communicate job expectations with subordinates
• To plan, monitor, appraise, and review job contributions of subordinates
• To complete related results as needed
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครทาง E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  122. สมัครงาน SCHEMATIC Plan-O-Gram Staff (CHG) Central Group Co., Ltd.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป+  ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ / การจัดเรียงสินค้า+  มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และการบริหารพื้นที่จัดวางสินค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด+  คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office และ PhotoShop Illatrator Power Point และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ / ชอบงานท้าทาย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเรียนงาน และหาประสบการณ์+  ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป