Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

 

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

CWN Company Profile บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (CWN) เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และร่วมกันกับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยี ผนวกกับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นหลักเข้ามาใช้ เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่าง ให้กับธ

 
  1. สมัครงาน Purchase Overseas ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย /หญิง อายุ 25-30ปี+  ป.ตรี-ป.โท ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-2 ปี+  มีทักษะความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี+  มีความรับผิดชอบ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Coordinate with overseas suppliers and relevant domestic suppliers • Handle the Import & Export purchasing procedures of the company’s products • Manage procurement including negotiations with various suppliers • Issue & supervise the delivery and purchase in time • Review all relevant Import & Export documents to proceed correctly • Other as assigned by Purchasing Manager or Supervisor
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 708250 ชื่อตำแหน่งงาน Purchase Overseas ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Sales & Marketing Manager (Myanmar and Thailand Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Aged between 30-45 years old.+  Bachelors Degree or higher in Sales Marketing Business Administration or related field+  Good Communication coordination and negotiation skill+  High Leadership+  English and Myanmar language as well.+  Able to work in Myanmar+  Experience in field printing sale. will be an advantage

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. Management Sales and marketing team to build sales by the company's target. 2. Analyze, Plan and formulate marketing strategies. To stimulate sales 3. Planning for the promotion and advertising to be consistent with the company's policies. 4. Surveys, Analysis and follow
• up of the competitive sale and marketing environment, competitors, customer information to set direction and marketing 5. Supervise the execution of marketing strategies and evaluation. 6. Plan for new customers. Guidelines for the care of the old and new customers to have a good relationship and to increase sales to the company. 7. Expanding customer base to higher growth rates continued. 8. Reporting and Analysis of sales and marketing to executives.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Myanmar
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน Sales Supervisor (Myanmar Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Myanmar or Thai Nationality Aged between 25-35 years old.+  Bachelors Degree in Sales Marketing Business Administration or related field.+  English and Myanmar language as well.+  Able to work in Myanmar.+  Experience in field printing sale. will be an advantage.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Supervision Sales team to build sales by the company's target. 2.Plan for new customers. Guidelines for the care of the old and new customers to have a good relationship and to increase sales to the company. 3.Expanding customer more markets of banks and government Agencies in Myanmar. 4.Reporting and Analysis of sale to Manager
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Myanmar
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Programmer (Web App.) (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  อายุระหว่าง 23 - 28 ปี+  มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมโดยใช้ ASP.net C# HTML JQUERY CSS AJAX LINQ ENTITY OOP SQL Crystal Report+  มีประสบการณ์ในการเขียน Website อย่างน้อย 2 ปี+  ความสามารถในการเรียนรู้ภาษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement
• พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
• ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, User Manual
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Content Developer กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี - โท ด้านการตลาด เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  สามารถประมวลเนื้อหา คิดวิเคราะห์ และเรียบเรียงร้อยเรียงให้เขียนออกมาใหม่ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์+  เขียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เขียนข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้+  สามารใช้ Program graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น Photoshop lllustator Flash เป็นต้น+  ประสบการณ์ด้านทำ Content อย่างน้อย 1 ปี+  มีความสามารถในการสื่อสาร มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
แปลเกมมือถือจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ Shipping กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง อายุ 23-35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบกาาณ์ด้าน Shipping อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถจัดทำใบส่งสินค้า ขาเข้า-ขาออกได้อย่างถูกต้อง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี+  ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร+  สามารถส่ง Resume ได้ที่ somporn.kh@chanwanich.compamonrut.p@suksawad.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งสินค้าออก
• จัดทำเอกสารนำเข้า และส่งออก รวมทั้งในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 673634 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ Shipping ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี (จบการเงิน - บัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-3 ปี+  มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ ERP+  สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้ดี+  มีทัศนะคติที่ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้+  สามารถส่ง Resume ได้ที่ Mail somporn.kh@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดการงานด้านบัญชี
• กระทบยอดรายเดือน
• ตรวจสอบรายการเบิกเงินสดก่อนส่งสรรพากร
• รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 761567 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ประเภทงานหลัก บัญชี/การ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Operation Manager (Myanmar Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Aged between 35-50 years old.+  Bachelors Degree or higher in Engineering PrintingIndustrial Business Administration or related field+  Good Communication coordination and negotiation skill .+  High Leadership.+  English and Myanmar language as well.+  Able to work in Myanmar.+  Experience managing small to medium sized printery. will be an advantage.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Management factories in Myanmar ,According to the target by a cover. 1. Planning, control, monitoring and inspection in Production process. 2. Quality Control 3. Delivery Control 4. Support control all of the plant.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Myanmar
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Sales Executive (Myanmar Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Myanmar nationality ; age more than 22 years old.+  Bachelors Degree or higher in marketing or related field.+  Good Communication coordination and negotiation skill.+  Strong computer skill specially Microsoft Office.+  Prefer or would be advantage if experience on selling will be an advantage.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Seek and secure for new client base and market share 2.Maintaining and updating customer databases 3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling 4.Conducting and organizing requirement on new project for production planning 5.Weekly Sale report and Statistically analysis from customer ordering 6.Consultative Selling and corporation in aspect of quality decision making
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Myanmar
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน Asst.Sale & Activation Manager กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  การศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีด้านงานควบคุมทีมขาย หรือผ่านการเป็นหัวหน้างาน+  มีทักษาะการเจรจาต่อรอง สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้สะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานขายทั้งทีมหน้าร้านและทีมกิจกรรมพิเศษ กระตุ้นการทำงานของทีมให้ได้เป้าหมายตามที่ตั้งไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Marketing กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ทางด้านการตลาดและช่องทางขาย+  มีประสบการณ์ทางด้าน Marketing skin care หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีบุคลิกดี และมีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน Promoting กิจกรมมแต่ละช่องทาง บริหารยอดขายสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ช่างกลึง (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว+  มีประสบการณ์ด้านช่างกลึง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
กลึงเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีประสบการณ์ในด้านการนำเข้า เคลียร์สินค้า และงานกรมศุลฯ+  พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง+  มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี+  มีความรุ้เรื่องการนำเข้า และสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการนำเข้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ต่อรองราคาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 2. ติดตามวัตถุดิบให้เข้าทันความต้องการใช้ 3. ติดตามใบลดหนี้หรือของทดแทนกรณี Claim 4. ติดต่อสื่อสารกับ Supplier ต่างประเทศในเรื่องอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Sale Executive (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 26 - 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรีการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไปด้านงานขาย ถ้ามีประสบการด้านโรงพิมพ์ หรือด้านงานสิ่งพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ใช้ computer โปรแกรม MS Office ได้ดี+  มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี+  รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี และมีรถยนต์ส่วนตัว+  สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email somporn.kh@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลลูกค้าและงานขายด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 730901 ชื่อตำแหน่งงาน Sale Executive (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Programmer/Senior Programmer (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้ HTML ASP.Net SQL MVC+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เขียนโปรแกรม Web Application , ASP.net , c#
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 15
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน Product Architect กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female Thai nationality age 23-30 years.+  At least 1-2 years of experience in .NET programming.+  Bachelor's Degree or above in Computer Science or Computer Engineering MIS IT or related field.+  Good knowledge skills in+  Object Oriented Programming and UML.+  C# ASP.NET application Web Service WCF MVC+  T-SQL PL/SQL and knowledge of Database Microsoft SQL server or Oracle etc.+  Software Development Process Software Development Life Cycle.+  Ability to analyze debug and solve problems.+  Ability to work independently and collaboratively in a mixed environment self-learning and fast leaner. Knowledge of working with Team Foundation Server(TFS) MS-Project server and TortoiseSVN is a plus Work well with a deadline and work overtime if required.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities :
• • Analyze, design and develop software as requested. • Improve system performance & reliability. • Integrate software or software module to provide new solution. • Find potential reusability in existing software. • Find innovative solution for our customer and team members. • Support all related tasks. Interested applicants are invited to send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo:
• Chanwanich Co., Ltd 699 Kongboonma Building, 6th Floor, Silom Rd., Bangrak , Bangkok THAILAND10500 Contact : Tel : +66 (0) 26353333 ext. 2403
• 5 Fax+66 (0) 26353382 E
• mail: krissavapat.b@chanwanich.com Website : http://si.chanwanich.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี+  วุติการศึกษาระดับ ปริญญาตรี บริหารทุกสาขา+  ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป+  พิมพ์ดีดได้คล่อง+  ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word/ Excel ได้เป็นอย่างดี+  หากสามารถใช้โปรแกรม ERP Axapta จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นคนรักในงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน •เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, คำนวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย •ตรวจสอบใบกำกับภาษี, รวมทั้งงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน Product Architect กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities :
• • Analyze, design and develop software as requested. • Improve system performance & reliability. • Integrate software or software module to provide new solution. • Find potential reusability in existing software. • Find innovative solution for our customer and team members. • Support all related tasks. Qualification :
• • Male / Female Thai nationality, age 23
• 30 years. • At least 1
• 2 years of experience in .NET programming. • Bachelor's Degree or above in Computer Science or Computer Engineering, MIS, IT or related field. • Good knowledge skills in o Object Oriented Programming and UML. o C#, ASP.NET application, Web Service, WCF, MVC o T
• SQL, PL/SQL and knowledge of Database Microsoft SQL server or Oracle etc. o Software Development Process, Software Development Life Cycle. • Ability to analyze, debug and solve problems. • Ability to work independently and collaboratively in a mixed environment, self
• learning and fast leaner. • Knowledge of working with Team Foundation Server(TFS), MS
• Project server and TortoiseSVN is a plus • Work well with a deadline and work overtime if required. Interested applicants are invited to send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo:
• Chanwanich Co., Ltd 699 Kongboonma Building, 6th Floor, Silom Rd., Bangrak , Bangkok THAILAND10500 Contact : Tel : +66 (0) 26353333 ext. 2403
• 5 Fax+66 (0) 26353382 E
• mail: krissavapat.b@chanwanich.com Website : http://si.chanwanich.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Customer Service (Printing) (ประจำสำนักงานสีลม) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai nationality female age 23-35 years old+  Bachelors degree in printing technology or related field+  At least 1-2 years experience in production planning of printing production is considerable+  Good in interpersonal skill and human relations+  Prefer to work in coordination function with high pressure working environment+  Work at Silom Head office+  Send resume to krissavapat.b@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquires, documenting actions. The duties are as follows:
• Enter multiple job orders, job planning
• Responds to customer inquiries by understanding : reviewing previous inquiries and responses gathering and researching information, assembling and forwarding information, verifying customer’s understanding of information and answer
• Records customer inquiries by documenting inquiry and response in customer’s accounts.
• Accomplishes customer service and organization mission by completing related results as needed. # This position for Chanwanich security printing (CSP)Company in Chanwanich Group www.chanwanich.com ;www.csp.chanwanich.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน Recruitment Staff กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or female age 26 – 32 years old+  Thai nationality only+  Bachelor's degree or higher in Business Administration Business Computer HR or related field+  At least 2-3 years of experiences in HR Recruitment+  Good knowledge in Labor Law and Welfare Regulation+  Service minded be steady and calm Enthusiastic Faithful and good interpersonal+  Able to multi-task with positive attitude and enthusiastic personality

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for Human resource tasks focusing on Recruitment • Handling recruitment process in making an interview appointment with applicants, preparing interview , administering tests, reserving interview rooms. • Preparing documents related of recruitment • Control and maintain candidate database • Coordinate for all Human Resource’s Activities , Physical Examination , Internship and cooperative education Program, Company Outings and others. • Provide and support for any ad
• hoc or projects assignments. • Perform any other duties as assigned by Team Leader
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน Administrator กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านงานเอกสาร งานธุรการ ประสานงาน+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง หากเคยใช้ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานด้านเอกสาร จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน Helpdesk (กรมสรรพสามิต) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT+  เพศหญิง อายุระหว่าง 22-26 ปี+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน+  ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน+  มีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่รับผิดชอบ :

• Mornitor System ระบบ Flow meter พร้อมแจ้งปัญหาที่ตรวจพบไปยังระบบ Service desk
• แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ Flow meter
• ตรวจติดตามปัญหาต่างๆที่ตรวจพบว่าได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จหรือไม่
• ประสานงานกับทีมงาน Technician & Engineer ที่ประจำพื้นที่ต่างๆ
• จัดทำรายงาน Daily,Weekly, Monthly สถานที่ปฏิบัติงาน : กรมสรรพสามิต (พระราม6 ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยฯ) วันเวลาปฏิบัติงาน : จันทร์
• ศุกร์ 08.30
• 17.30น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753542 ชื่อตำแหน่งงาน Helpdesk (กรมสรรพสามิต) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี+  การศึกษาวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา+  ประสบการณ์การทำงาน 2 - 3 ปีขึ้นไป+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word / Excel ได้เป็นอย่างดีและพิมพ์ดีดได้คล่อง+  หารใช้โปรแกรม Axapta ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นคนรักในงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน คำนวณการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรวจสอบใบกำกับภาษี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753516 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชี-การ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Senior Accounting Staff กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age 28-30 years old+  Bachelor Degree in Accounting / Finance or related fields+  Pleasant personality and interpersonal skill+  Computer literacy and Good English skill+  At least 5 years experience with Accounting or AR functions+  Knowledge of Axapta is preferable+  Working location at Silom Bangrak

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Have good understanding in Accounting system. • Individually handle day to day accounting activities • Review and validate General ledger entries for month end close. • Have good knowledge and hands
• on experience in filing Social Security, VAT, WHT, Annual and Half year Tax returns • Control General Ledger, Account Receivable, Account Payable • Close monthly and yearly account • Assisting the accountant supervisor to all task assigned
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์+  สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี+  ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน Junior Software Developer (C#.Net) (Office Silom) Urgently Required กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female Thai nationality age 23-35 years.+  At least 1-3 years of experience in .NET programming.+  Bachelor's Degree or above in Computer Science or Computer Engineering MIS IT or related field.+  Object Oriented Programming and UML.+  Knowledge skill in C# ASP.NET Web application WCF MVC+  Reporting tool Crystal Report iTextCharp is a plus+  T-SQL PL/SQL and knowledge of Database Microsoft SQL server or Oracle etc.+  Work well with a deadline and work overtime if required. (some times)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities :
• • Coding ,Unit Testing and troubleshoot programs • Maintain and modify programs , make approved changes by amending flow charts , develop detailed programming logic , and coding changes • Complete document and procedures for installation & Maintenance • Design & Develop application to support Project • Design & Develop & Coding web application and windows application, Web Service for Project
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Beauty Consultant (พนักงานแนะนำเครื่องสำอางค์) (ประจำเดอะมอลล์บางกะปิ,เซ็นทรัลพระราม 9) ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ ชอบการขาย+  สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้า+  มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องสกินแคร์ / เครื่องสำอาง พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลยอดขาย ประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 682150 ชื่อตำแหน่งงาน Beauty Consultant (พนักงานแนะนำเครื่องสำอางค์) (ประจำเดอะมอลล์บางกะปิ,
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Senior Software Developer (Mobile Developer, or Sr. Developer C#.Net ) (Office Silom) ด่วน!! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's Degree in Computer Science/Software Engineer or related field+  Experience in Programming at least 2-5 years+  # For Mobile Developer at least 3 years or over in Develop iOS Androin etc.+  Knowledge in Servlet /JSP UML Web Sphere iReport HTML+  Knowledge of PL/SQL SQL Server or oracle database SDLC OOA and Design+  Good communicate skill and Service mind+  Ability to work under pressure and flexible deadlines.+  # For C#.Net /ASP.Net at least 3 years or over

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities :
• • Design & Develop application for Project • Maintain and modify programs , make approved changes by amending flow charts , develop detailed programming logic and coding changes • Design & Develop & Coding web application and windows application for Project • Implement IT projects. • Improve system performance & reliability • Develop & test programming modifications. • Conduct detail design document • Complete document and procedures for installation & Maintenance Remark : for this position apply to email : krissavapat.b@chanwanich.com only!
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Packaging Development (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ป.ตรี - ป.โท สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์ 1-2 ปี+  กรณีมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษและงานพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  รู้ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์+  รู้โครงสร้างบรรจุภัณฑ์+  ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำโครงสร้างการผลิตและวางขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับงาน Packaging
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 748068 ชื่อตำแหน่งงาน Packaging Development (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ประเภทงานหลัก วิศวก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  บุคลิกดี การสื่อสารดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้+  เคยปฏิบัติงานในโรงพิมพ์ทั่วไป หรือโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถนำเสนอการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผลิตให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน นักศักษาฝึกงาน (ตำแหน่งประชาสัมพันธ์) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี หากจบด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
• งานเอกสาร
• รับโอน สายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท *มีผู้ฝึกสอนงานให้*
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ เพศหญิง+  อายุ 28-35 ปี+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  เคยมีประสบการณ์การเป็น จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน+  มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างดี+  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย+  สามารถอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานและหัวหน้างานได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการใช้งาน 6. จัดอบรมเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิง ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องกล+  มีความรู้ความเข้าใจในระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศเครื่อง Chillerระบบน้ำดีระบบบำบัดน้ำเสีย+  สามารถใช้งานโปรแกรมเขียนแบบได้ เช่น Auto CAD เป็นต้น+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค 3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน พนักงานพิสูจน์อักษร (ประจำสำนักงานสีลม) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา)+  มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ+  มีความละเอียดรอบคอบสูง+  มีทักษะทางด้านการสื่อสาร+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบความถูกต้องของ Artwork ตามคำสั่งงาน, Spec. และตัวอย่างลูกค้า 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน HRD Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการทั่วไป / อื่น ๆ ที่เก่ี่ยวข้อง+  อายุระหว่าง 30-35 ปี+  มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD+  วางแผนงานได้ดี / นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนงาน OD ต่างๆ เช่น Career Path , PMS , Successor , IDP
• งานด้านการจัดทำ KPI , Competency , KM , PMS
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้าน ทรัพยากรบุคคล / จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานในงานสรรหาว่าจ้าง (Recruit) อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป+  มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน / พรบ. แรงงานสัมพันธ์+  มีภาวะผู้นำ / บุคลิกดี+  มีทักษะในการมอบหมายงานและติดตามงาน+  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง+  มีทักษะในการเป็นที่ปรึกษา+  มีความรู้เรื่อง KPI

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ด้านการสรรหา 1. วางแผนและควบคุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. บริหารช่องทางที่ใช้ในการสรรหาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในองค์กร 3. ควบคุมอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังคนประจำปี 4. ควบคุมเอกสารการจ้างงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและไม่ขัดต่อกฏหมายกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Manager) (ประจำโรงงานสินสาคร) ด่วนมาก!!! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป+  มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน/การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวจิตใจ / มีความคิดสร้างสรรค์+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาสัยดี มีใจในการให้บริการ (Service Mind) สูง+  มีภาวะผู้นำ มีความอดทนสูง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี+  สามาถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบดูแลด้านงานบุคลล ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานทุกแผนก
• ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ
• ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบริษัท การขึ้นเงินเดือนดำเนินการสอบสวนความผิด , ออกหนังสือเตือน , บริหารการจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวกับงานบุคคล
• จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพัน์อันดี ในที่ทำงาน ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน
• ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา การจัดหลักสูตรติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
• มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุงวิธีการดูแลพนักงานแผนกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดี ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
• ประสานงานกับแผนกต่างๆของส่วนกลางให้การดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
• ดำเนินการด้านกลยุทธ์ ระบบและกระบวนการบริหารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 612569 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Manager) (ประจำโรงงานสินสาคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านสิ่งพิมพ์+  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนการผลิต / สิ่งพิมพ์+  กรณีมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษและงานพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกดี มีความสามารถด้านการประสานงาน+  ปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูงานด้านการวางแผนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 645047 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ประเภทงานหลัก ผล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน Assistant to Production Manager (Phapradang Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai national Male or Female age below 35 years old.+  Bachelors Degree in Engineer Science ( IE PE ) or relate field. ( Master's degree is preferred )+  At least 10 years experience in manufacturing industrial and Control All Staff in Meduim / Large factories size will be advantaged.+  At least 2-3 years experience in supervisor Asst. Manager or middle management level.+  Able to communicate in English for speaking listening reading & writing.+  Good interpersonal and leadership skills.+  Able to work at Phapradaeng Factory (Samuprakarn Province)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Planning and control productivity be in line to with companies of strategy Improve process for productivity to effectiveness Reduce cost for management and Productivity Create and improve in development for innovation, Quality Standard and New Product Other assignment
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน QMR (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-32 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพและระบบ 3 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ด้าน ISO9000 และ ISO14001+  หากมีประสบการณ์ด้าน BCP จะพิจาณาเป็นพิเศษ+  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลระบบ ISO รวมถึงเตรียมความพร้อมของระบบของบริษัทฯ ในการรับการตรวจของบริษัทลูกค้า ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคลผู้รับการตรวจพื้นที่ ระบบงาน การตอบกลับทั้งในด้านเอกสารและข้อมูล 2. ดำเนินการควบคุมด้านคุณภาพและระบบในบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน หัวหน้าส่วนผลิต(Packing) (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมการผลิต / อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการผลิต 3-5 ปี+  มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี+  มีความรู้ในระบบต่าง ๆ เช่น Lean / Kaizen / 5ส.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1.4 สอนงานพนักงาน 2. ควบคุมการผลิต 2.1 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 2.2 แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 2.3 ควบคุมการใช้ทรัพยากร 2.4 ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เทียบกับแผนการผลิต 2.5 ตรวจสอบจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย 2.6 ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน Assistant to Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 30-40 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ การจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานพิมพ์ หรือ งานด้านบรรจุภัณฑ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2-3 ปี+  มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการพิมพ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  ผู้สมัครต้องสามารถปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดูแลระบบคุณภาพและระบบงานต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่อง 7. สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 680876 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant to Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน Assistant After press Manager (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 40 ปี+  วุฒิการศึกษาปริญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ การจัดการอุตสาหกรรม วิศวอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานพิมพ์ หรือ งานด้านหลังพิมพ์ตำแหน่งจัดการไม่น้อย 1-2 ปี+  มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี+  ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการพิมพ์ หรือ งานด้านบรรจุภัณฑ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  ผู้สมัครต้องสามารถปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้+  สามารถส่ง Resume ได้ที somporn.kh@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดูแลระบบคุณภาพและระบบงานต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่อง 7. สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 597758 ชื่อตำแหน่งงาน Assistant After press Manager (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ประเภทงานหล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ล่ามสื่อภาษา (ภาษาพม่า) ประจำโรงงานสินสาคร ด่วน !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  สามารถสื่อภาษาไทยและภาษาพม่าได้คล่อง+  สามารถพิมพ์ดีดภาษาพม่าไทยอังกฤษ+  สามารถอ่านภาษาพม่าได้คล่อง+  สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email somporn.kh@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำหน้าที่ ER สำหรับพนักงานต่างด้าว
• แปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า
• พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดภาษาพม่าได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 752699 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ล่ามสื่อภาษา (ภาษาพม่า) ประจำโรงงานสินสาคร ด่วน !! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน ERP Programmer ..( Axapta / MS Dynamics AX ) Urgent ! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female age 24 up years old. Thai nationality+  Bachelor's Degree in computer Science Computer Engineering MIS IT or related field+  Experience 1-3 years of working experience programming+  Experience in Microsoft Dynamics AX or ERP systems is an advantage+  Develop & design Program Microsoft by C#.Net ASP.NET VB.NER or Java and Database SQL Server 2005+  Able to develop program follow to Project Leader design & analysis+  Good Service mind & relationship+  Good attitude and Active tolerance

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize.
• Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic and Production
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานของ Project ERP
• Develop Program ERP ใน module ต่างๆ ตาม requirement ที่ได้รับ
• ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ต่างๆให้กับ end user
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 777030 ชื่อตำแหน่งงาน ERP Programmer ..( Axapta / MS Dynamics AX ) Urgent ! ประเภทงานหลัก คอ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน (R & D) เครื่องสำอาง-อาหารเสริม สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เทคโนโลยีความงาม ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง-ชาย+  อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เทคโนโลยีความงาม เคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ เภสัช+  มีประสบการณ์ในการทำงาน วิจัย พัฒนาเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร+  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน+  *ต้องมีประสบการณ์ ในการทำงานอย่าง 1ปีขึ้นไป*

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อคณะกรรมการอาหารและยาในการนำเข้าเครื่องสำอาง ขอ มอก.ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน Technician (มีทีพักในจังหวัดอุบลราชธานี) และสามารถทำงานจังหวัดอื่นๆ ได้ ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 20-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  *มีที่พักในจังหวัดนั้นๆพิจารณารับเป็นพิเศษ*+  สามารถขับรถยนต์ ได้และต้องมีใบขับขี่อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป * พิจารณาเป็นพิเศษ*

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดตั้งและสามารถแก้ไขฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดServer Branch และ Client 1.1 ดูแลบำรุงรักษา Preventive Maintenance ให้กับลูกค้าทุกเดือนตามจังหวัดที่กำหนด 1.2 ดูแลรักษา Corrective Maintenance ให้กับลูกค้าทุกเดือนตามจังหวัดที่กำหนด 2. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window XP, 7, 8 และ Window Server 2003, 2008, 2012 ได้ 3. ติดตั้งและเดินสาย Lan ระบบเครือข่ายบน Switch 4. ติดตั้งโปรมแกรมเสริมใหม่ๆให้กับลูกค้าและรู้จักโปรมแกรม Antivirus 5. ตรวจเช็คข้อผิดพลาดในส่วนของโปรมแกรมให้ถูกต้อง 6. ติดตั้งซอฟแวร์(เครื่องมือ)ให้กับผู้ใช้ การดำเนินงานที่สำคัญ 7. ช่วยสนับสนุนงานแต่ละ Project ในบริษัท 8. ควบคุมทรัพย์สิอุปกรณ์ไอทีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สม่ำเสมอ 9. สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)ได้เบื้อต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 772164 ชื่อตำแหน่งงาน Technician (มีทีพักในจังหวัดอุบลราชธานี) และสามารถทำงานจังหวัดอื่นๆ ได
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน Presales Urgent!! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree or higher in Computer Science Information Technology or other related fields.+  More 5 years experience in solution technology+  Experience in TOR and Government proposed+  Strong inter-personal analytical thinking presentation and communication skills essential.+  Background in develop or Implement the applications/software solutions.+  Programming skills in Java C/C++ SQL PL/SQL HTML XML.+  Experience with Databases - Oracle SQL Server / Web application server Infra+  Strong communication and presentation skills.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Descriptions:
• Responsible for presales, definition, design & delivery of business solutions to clients. Product Technical Consultant of Computer server, network, storage, virtualization, data protection or Project based requirements Engaging with client to scope Business requirement & strategy. Designing, scoping, estimating and planning new projects. Provide technical information/support and acting as a product specialist: training, consulting, documenting, etc. Understand customer needs and recommend suitable products/solutions to customers. Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below: chantima Website: http://www.chanwanich.com/ ;http://si.chanwanich.com
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783390 ชื่อตำแหน่งงาน Presales Urgent!! ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน ผู้จัดการโครงการ (ด้าน IT ) Project Manager กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality Only+  Master Degree in IT Computer Engineering Computer Science MIS CIS IS or related field+  Excellent command of written and spoken English+  Experience in IT project management for Government or Banking Industry will be advantage+  Experience at least 5-10 years in IT Business field.+  Minimum 5 Years work experience in Project Management in Software Development Industry+  Understand software architecture high level workflow and programming skills+  Strong time management skills Leadership Management skills and multi-tasking skills with the ability to maintain focus on each item.+  Strong Leadership with interpersonal skills
Outstanding skills in presentation communication interpersonal and problem-solving
Positive collaborative attitude sense of humor and proven capacity to work independently under deadlines with high level of attention to details+  Broad knowledge in related rules and regulations
Having PMP ( Project Management Professional ) Certification or equivalent will be advantage.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•  งาน กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT Manager/Senior Programmer ธุรกิจ คอมพิวเตอร์IT Email / Username  :   Password  :   ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก กรุณากรอก Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ระบบจะส่ง Link ไปยัง Email เพื่อให้ท่านตั้ง Password ใหม่ Email    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 023536999 / support@jobthai.com บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้ ( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร ) > Tweet 25 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด CWN Company Profile บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (CWN) เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และร่วมกันกับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยี ผนวกกับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นหลักเข้ามาใช้ เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างให้กับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ ที่ให้ความสำคัญความปลอดภัย (Logical Security) ในทุกด้าน ตั้งแต่ การคัดเลือกบุคลากรร่วมงาน กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ การส่งมอบงานให้กับลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ หลังส่งมอบงาน ตัวอย่างระบบงานที่สามารถปรับใช้ในทุกธุรกิจ อาทิเช่น ระบบการจัดการยืนยันตัวบุคคล (ID management) ระบบการจัดสอบ (ElectronicExamination) ระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย (Transaction management) และระบบอื่นๆ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน บริษัทมีการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการ ตลอดจนการรับรองจากหน่วยงานภายนอก เช่น การรับรองตามมาตฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ และ ระบบมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล สวัสดิการ เงินโบนัสประจำปีปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ OT เบี้ยเลี้ยง Incentive*การ Training สอบ Certified สวัสดิการกู้ยืมเงินธนาคาร ธอส.สวัสดิการกองทุนฌาปณกิจสำหรับพนักงานและครอบครัว ตรวจร่างกายประจำปีงานสังสรรค์ประจำปีท่องเที่ยวประจำปีสวัสดิการ ฟิตเนส แอร์โรบิก โยคะโครงการ Health Care อื่นๆ ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (ด้าน IT ) Project Manager สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน Graphic Design (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม) มีผลงานแนบ กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรม+  อายุระหว่าง 22-30 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator Adobe Photoshop

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ มีความสามารถในการออกแบบเชิง Creative Design (นำผลงานมาเสนอ)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน Programmer (PHP Java-script css html (MVC Concept) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขา Computer Science / Software Engineering / IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 24 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีประสบการณ์การพัฒนาระบบงานลักษณะ In
• house Develop อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• สามารถพัฒนาระบบด้วย PHP Java
• script css html (MVC Concept)
• มีความรู้ความเข้าใจระบบฐานข้อมูล (MSSQL/MySQL) และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ชำนาญ
• มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานภายใน เช่น ระบบขาย ระบบคลังสินค้า เป็นต้น
• พัฒนา tools ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับระบบโดยรวม
• สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของ Hardware และ Software พื้นฐานทั่วไปได้
• พัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ Users
• ปรับปรุงแก้ไขระบบเดิมตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน ERP Programmer ..( Axapta / MS Dynamics AX ) Urgent ! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female age 24 up years old. Thai nationality+  Bachelor's Degree in computer Science Computer Engineering MIS IT or related field+  Experience 1-3 years of working experience programming+  Experience in Microsoft Dynamics AX or ERP systems is an advantage+  Develop & design Program Microsoft by C#.Net ASP.NET VB.NER or Java and Database SQL Server 2005+  Able to develop program follow to Project Leader design & analysis+  Good Service mind & relationship+  Good attitude and Active tolerance

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize.
• Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic and Production
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานของ Project ERP
• Develop Program ERP ใน module ต่างๆ ตาม requirement ที่ได้รับ
• ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ต่างๆให้กับ end user
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน System Engineer (PLC + Automation Programmer ) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22-35 ปี มีความรู้เรื่องไฟฟ้าหรือเครื่องมือวัดคุมระบบ Automation เบื้องต้น+  ปวช.- ป.ตรี สาขาไฟฟ้า / ช่างกล / วิศวไฟฟ้า / วิศวเครื่องกล+  มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้+  มีทักษะในการประสานงานภายในทีม และทีมงานภายนอกได้ดี+  ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ได้+  มีความรู้เรื่อง PLC programmer Automation Programmerจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือวัดคุม ระบบ Automation ของบริษัทที่ติดตั้งภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน
• บำรุงรักษา Calibate เครื่องมือวัดคุมระบบ Automation ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง เที่ยงตรง ปกติ
• เป็นการไปดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของบริษัทฯ ที่นำไปติดตั้งให้กับโรงงานต่างๆ ตามสาขาที่ระบุในแต่ละพื้นที่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783496 ชื่อตำแหน่งงาน System Engineer (PLC + Automation Programmer ) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน Building Manager Urgently Required !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female male age 45 years.+  Experience building control / supervision of the guards. / Building /.+  Knowledge of law building renovation building contractor contact. And Fire

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Overseeing the decoration and renovation, building modification.
• Contact Engineer / technician to perform repairs and maintenance in different parts of the building.
• Care insurance Such as insurance, damage insurance and restitution.
• Regulatory control matters such as contract security guards. Maid to take care of the sewage system. Grease Trap Maintenance Care antiseptic soap, toilet paper inside the administration, security, cleaning and pest control.
• Absence of control and supervision line and monitor the work of security guards and maids and the building.
• Summary and evaluation of the executives acknowledge the superior performance each month and each quarter and six months annually.
• Other duties as assigned.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน Services Support Leader( PLC + Automation Programmer ) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30-45 ปี มีความรู้เรื่องไฟฟ้าหรือเครื่องมือวัดคุมระบบ Automation + PLC Program+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดเป้าหมายและวางแผนการจัดทำ M.A. Plan ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งปัญหา
• ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงประสานงานในการแก้ไขปัญหางานระบบและ
• ประเมินผลการทำงานของทีมงาน ตลอดจนการสรรหา จัดสรรพนักงาน และบริหารการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย/แผนงานตามที่กำหนดและสอดคล้องกับข้อตกลง/มาตรฐาน/นโยบายของทางบริษัท ควบคุมการทำงานประจำวันของ Node Leader,System Engineer,Technician
• บริหารจัดการอะไหล่และ Stock สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ( Assets & Spare Part Management )
• สนับสนุนการทำงานพร้อมเครื่องมือต่างๆให้ทีมงาน ( Support Tools & Technology )
• วางแผนและอนุมัติการจัดทำ M.A. Plan (C.M./P.M.) และดำเนินการ พร้อมทั้งกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787748 ชื่อตำแหน่งงาน Services Support Leader( PLC + Automation Programmer ) ประเภทงานหลัก ค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน พนักงานรายวัน (ประจำโรงงานเทพารักษ์) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ18 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6-ป.ตรี+  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบความถูกต้องของสินสินค้าก่อนส่งมอบงาม *มีหัวหน้างานสอนงานให้ทุกตำแหน่งงาน*
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787765 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานรายวัน (ประจำโรงงานเทพารักษ์) ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน ธุรการฝ่าย ไอที (รับนักศึกษาจบใหม่) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30ปี วุฒิป.ตรี คอมพิวเตอร์ทุกสาขา และ สาขาการเงิน บัญชี+  *เคยทำงาน ด้านธุรการการเงิน รับพิจารณาเป็นพิเศษ*

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานในองค์กร
• ทำเอกสาร ทำใบเบิกเงินสดย่อย ให้กับแผนก
• แยกเอกสารใบเสร็จใบกับกำภาษี ส่งแผนกการเงินบัญชี
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 788309 ชื่อตำแหน่งงาน ธุรการฝ่าย ไอที (รับนักศึกษาจบใหม่) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน Senior Accounting Staff กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities :

• Responsible for Accounting work
• Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis.
• Reviews Journal voucher entries
• Review VAT report before submit to revenue department
• Prepare of management reports and analysis reports
• Other duties as assigned
• Gather the Financial information to do the Balance Sheet and Income Statement, review the correctness of Financial Statement Qualification :

• Male/Female, minimum age 23 years old.
• Bachelor's Degree in Accounting.
• Experience in Fix Asset and ERP application is an advantage
• Good computer Microsoft Excel, Word, PowerPoint.
• Dynamic person, high responsibilities and working ability to meet the deadline
• Can work in pressure environment.
• Excellent interpersonal skills and good attitude
• Good command in English, both writing and speaking. Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below: Supanun Sangsakul
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Finance Supervisor (good communication in English) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female or Male age over 30 years old Thai nationality only+  Bachelors degree or higher in Accounting Finance and other related field+  At least 5 years of Experience+  Good communication skills and highly self-motivated.+  Good Skills in English communication (Speaking Writing Reading Listening)+  Have a Leadership skill Good personality and enthusiastic+  Work well under pressure.+  Good skills in MS office / good communication in English

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Manage Overall Finance function Manage and Conduct for import under L/C, DP Sight etc. Manage and Conduct for BOI process such as submit the document for new BOI, extend and declare machine etc. Manage and Conduct for Insurance of Company. AP System (Balance sheet Income Statement / WHT,PND.50,51,54,PP30,36)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน Section Head of Accounting กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female minimum age 30 years old.+  Bachelor or Master Degree in Accounting.+  At least 8-10 years experience in accounting area+  Good computer Microsoft Excel Word PowerPoint.+  Dynamic person high responsibilities and working ability to meet the deadline and Positive thinking+  Can work in pressure environment.+  Excellent interpersonal skills and good attitude+  Good command in English both writing and speaking.+  Having experience in BOI is an advantage

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Responsibilities:

• Responsible for Accounting work
• Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis.
• Reviews Journal voucher entries
• Review VAT report before submit to revenue department
• Prepare of management reports and analysis reports
• Other duties as assigned
• Gather the Financial information to do the Balance Sheet and Income Statement, review the correctness of Financial Statement
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน Marketing Office กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี - โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทางการตลาดเครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ส่งเสริมงานขาย ทำการตลาด เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ไปยังกลุ่มลูกค้า
• ติดตามและกระตุ้นยอดขายในแต่ละเดือน
• มีหน้าที่ดูแลวางแผนกลยุทธ์ พัฒนาและดูแลสื่อทุกประเภท (รวมถึง Marketing Plan / Social Network
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน Presale Engineer กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai Nationality Male or Female age between 25-35 years old.+  Bachelor's degree or higher in Computer Science Computer Engineering Information Technology MIS Business Administration or IT related field.+  At least 2-5 years experience as presale engineer system engineer presale support or related field.+  Knowledge in Presale support function hardware software network solution.+  Have presale skill good presentation communication strategic thinking and analytical ability.+  Team working and able to work under pressure good attitude self-learning and motivated.+  Good command of written and spoken English+  Experience from System Integrator in Government sector is advantage.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Description • Gathering user requirement and able to transform business requirement to technical solution. • Works with technical team and sales team to develop, design and architect solutions build competitive proposed solution. • Identify, analysis and develop solution based on company’s focused product to accomplish with customer pain points. • Present technical solutions, prepare and demonstrate or proofs of concepts the products and solutions for customers. • Provide the proposal, BOM, solution diagram, TOR to the customers for project, estimate cost and scope of work/service. • Comply the product specification and tender document to support project for bidding. • Work closely with supplier for identifies key winning points in term of technical and commercial. • Manage customer requirements and maintain good relationship with existing customers • Conduct market research in order to find out trends and competition.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน Product Design / Graphic Design กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ประสบการณ์ทำงาน : ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์+  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ นฤมิตศิลป์+  สามารถใช้ Program Adobe Indesign Illustrator Photoshop+  มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจในธรรมชาติของงานออกแบบดี มีความสามารถในการเจรจา เนื่องจากต้องนำเสนองาน+  มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้+  มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้+  เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วนในการทำงาน+  ตาไม่บอดสี มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ใฝ่หาความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองอยู่เสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Job Purpose
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ข้อกำหนด (Job Specification) ตามแนวทางกลยุทธ์ และแนวทางการส่งเสริมการขายของลูกค้า
• ให้สวยงามเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง และสามารถนำไปผลิตได้จริง รับผิดชอบวางแผน กำกับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับ การเตรียมงาน Artwork จัดทำแผนและกำกับดูแลขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน
• ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน จัดเตรียมรายงานผลการทำงานเพื่อใช้ในการประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 786217 ชื่อตำแหน่งงาน Product Design / Graphic Design ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี/การเงิน (ประจำโรงงานสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี (การเงิน - บัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียดรอบครอบ+  ปฏิบัติงานที่โรงงานสมุทรสาครได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเรียงเอกสารทางด้านบััญชี/การเงิน
• จัดทำเช็ค วางบิลเบี้องต้น
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 791695 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี/การเงิน (ประจำโรงงานสินสาคร) ประเภทงานหลัก งาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน Marketing (Coumunications) ประจำสาขาสีลม ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female age not over 40 years old+  Bachelors or Master degree in Marketing+  2-3 years in marketing experience+  Know well in experience in Health and Beauty or Cosmetics industry will be an added advantage+  Strong presentation and communication skills+  Channel Marketing type initiative dynamic highly committed and result-oriented

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Approximately 4
• 6 years of sales experience in the marketing industry. • Experience with a company in a related company sector. • Extensive experience of developing, maintaining and delivering on marketing strategies to meet company objectives. • A strong understanding of customer and market dynamics and requirements. • If applicable, a willingness to travel and work in a global team of professionals.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 691251 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing (Coumunications) ประจำสาขาสีลม ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก สุขภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 4 - 6 เดือน) ประจำเทพารักษ์ กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุไม่เกิน 40 ปี+  วุฒิ ม.3 - ปวส. ได้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท/ วัน+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรี ได้ค่าตอบแทนวันละ350บาท/ วัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (คีย์ข้อมูล )โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
• มีหัวหน้าสอนงานให้
• ทำงาน 6วัน/ สัปดาห์ เวลา 8.00
• 17.00 น. มีโอทีสม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 787756 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 4 - 6 เดือน) ประจำเทพารักษ์ ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 200
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน Marketing officer - Food supplement ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ขึ้นไป บริหารการตลาด/บริหารธุรกิจ+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  มีความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการ+  มีความเชี่ยวชาญทางด้าน online/e commerce+  มีความละเอียดรอบคอบ+  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารสินค้ากลุ่ม Food supplement
• จัดทำแผนการตลาด ร่วมกับทีม
• บริหารยอดขายสินค้าที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมาย
• บริหาร และควบคุม สินค้าใน stock
• ร่วมวางแผนการทำ NPD กับทีม R&D 2. จัดแผน Promotion ในทุกช่องทาง
• ทำแผน promotion ร่วมกับทีมการตลาด
• จัดทำ Proposal ก่อนเริ่มกิจกรรมล่วงหน้าเพื่อขออนุมัติ
• Brief งาน GD เพื่อทำ Key visual ประชาสัมพันธ์
• ติดตามงาน และเตรียมงานประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามแผน 3. ประเมินผล และจัดทำรายการการทำ Promotion
• สรุปผล พร้อมการวิเคราะห์
• จัดทำรายงาน ในแต่ละกิจกรรม 4. บริหารช่องทาง online
• Social media all product
• FB (post, promote, brief GD, ทำงานร่วมกับ Mar. com)
• Line
• IG ( ขึ้น post ใน line/IG)
• รวบรวม content ในการปรับ web site (campaign News) 5. จัดทำเอกสารเบิกสินค้า และประสานงานกับ logistics เรื่องการเบิกจ่ายสินค้า ให้เรียบร้อย พร้อมกับติดตามผลงาน 6. ทำ report ดังนี้
• Report สรุป Promotion plan ว่าแต่ละเดือนงบประมาณใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างไร
• Report สรุปยอดขายในแต่ละเดือน การปฏิบัติงานทั่วไป 1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน IT Helpdesk กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20-30 ปี สามารถทำงานเป็น Team Workและทำงานภายในภาวะกดดันได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีและสามารถทำงานที่สยามพารากอนได้ มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นกะได้+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี+  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะงานด้านเอกสารและ IT Support+  สามารถทำงานเป็น Team Workและทำงานภายในภาวะกดดันได้ดี+  มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถเริ่มงานได้ทันทีและสามารถทำงานที่สยามพารากอนได้+  มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำวิธีใช้งานในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
• ตอบปัญหาด้านเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
• แก้ไขหน้างานทั้งในด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 798918 ชื่อตำแหน่งงาน IT Helpdesk ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย Te
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน Programmer (PHP Java-script css html (MVC Concept) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 24 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีสาขา Computer Science / Software Engineering / IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การพัฒนาระบบงานลักษณะ In-house Develop อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  สามารถพัฒนาระบบด้วย PHP Java-script css html (MVC Concept)+  มีความรู้ความเข้าใจระบบฐานข้อมูล (MSSQL/MySQL) และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ชำนาญ+  มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานภายใน เช่น ระบบขาย ระบบคลังสินค้า เป็นต้น+  สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของ Hardware และ Software พื้นฐานทั่วไปได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พัฒนา tools ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับระบบโดยรวม
• พัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ Users
• ปรับปรุงแก้ไขระบบเดิมตามความเหมาะสม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน Senior Mobile Developer(• CodingWeb application (Windows , Mobile iOS, Android) Urgently Required !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female Thai nationality Age 25-35 years.+  Atleast 3 years of experience in Mobile Application (iOs Android)+  Bachelor'sDegree or above in Computer Science or Computer Engineering MIS IT orrelated field.+  Havingskill ASP.Net (MVC)Develop JAVA WEB&Mobile iOS (MAC)Android+  Experiencein Mobile Developer (iOS Android)+  Abilityto work independently and collaboratively in a mixed environment self-learningand fast leaner.+  Workwell with a deadline and work overtime if required.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsibilities :
• • CodingWeb application (Windows , Mobile iOS, Android) • DesignWeb&Mobile application • Maintainand modify programs , make approved changes by amending flow charts , developdetailed programming logic , and coding changes • Testand develop programming modifications • Improvesystem performance&reliability.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 798297 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Mobile Developer(• CodingWeb application (Windows , Mobile iOS,
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HRD ) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35ปี+  วุฒิการศึกษาป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ มีประสบการณ์ตรงสายงาน จะพิจารณาเป้นพิเศษ+  ความรู้ทางด้านงาน HRD ( Training need Training Roadmap Career Part Succession Plan Evaluation )+  มีประสบการณ์ด้านการประเมินผล ( Competency Base KPI )+  มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคคลากร หาแนวทางพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน+  มีประสบการณ์ด้านการทำแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงานของพนักงาน+  ประสบการณ์ในสายงาน ขั้นต่ำ 4 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและรับผิดชอบด้านงาน Training รวมถึงการบริหารจัดการและสนับสนุนงาน OD ต่างๆ เช่น Career Path , PMS , Successor , IDP
• ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา การจัดหลักสูตรติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
• ดูแลและรับผิดชอบและจัดทำ KPI และระบบการประเมินผลงาน
• มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และมีความสามารถในการเป็นวิทยากร
• ดูและและบผิดชอบจัดทำ Competency , KM , PMS
• ดูแลและรับผิดชอบจัดทำ JD และ JA
• มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุงวิธีการดูแลพนักงานแผนกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Quality Assurance Manager (ประจำโรงงานสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female 30 Years up and Bachelor degree or higher in sciences engineering or related field+  At least 4-5 years experience in area of quality in modern manufacturing concept+  Have experience in Flexible printing or packaging industry is consideration+  Strong knowledge in quality system lean principle and error proofing devices+  Coaching skill dynamic and supervisory skill+  Good analytical problem solving and well organized+  Can work under pressure within timeline+  Good command of spoken and written English+  Computer literate especially proficiency in MS-Office+  Working location @ Sinsakorn Industrial Estate Samutsakorn

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานในระหว่างขบวนการผลิต และหลังการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาที่ตรวจสอบพบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 450113 ชื่อตำแหน่งงาน Quality Assurance Manager (ประจำโรงงานสินสาคร) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน Sales Executive (Flexible) ประจำโรงงานสินสาคร กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป+  ประสบการณ์ขายงาน Flexible Packaging 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินงานด้านการขาย ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 797563 ชื่อตำแหน่งงาน Sales Executive (Flexible) ประจำโรงงานสินสาคร ประเภทงานหลัก ขาย ประเภท
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Thai nationality female age between 23-35 years old+  Bachelors degree in printing technology or:+  At least 1-2 years experience in production planning of printing production is considerable+  Good in interpersonal skill and human relations+  Prefer to work in coordination function with high pressure working environment+  Good communication in English+  Computer literacy+  Work At Sinsakon Industrial+  At least 1-2 years experience in Import - Export+  Send resume somporn.kh@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquiries, documenting actions. The duties are as follows:
• Enter multiple job orders daily into system, expediting orders, job planning.
• Responds to customer inquiries by understanding inquiry; reviewing previous inquiries and responses; gathering and researching information; assembling and forwarding information; verifying customer's understanding of information and answer.
• Records customer inquiries by documenting inquiry and response in customers' accounts.
• Accomplishes customer service and organization mission by completing related results as needed.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 647777 ชื่อตำแหน่งงาน Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) ประเภทงานหลัก
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงานสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ+  มีประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธฺภาพ+  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากข้อมูล หรือกระบวนการขั้นตอนการทำงานได้+  เข้าใจระบบ Lean Manufacturing ISO 9001 : 2008 Kaizen+  สามารถนำเสนอการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผลิตให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพ+  เคยปฏิบัติงานในโรงพิมพ์ทั่วไป หรือโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 550828 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงานสินสาคร) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทง
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง/ สีลม) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุระหว่าง 25-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน อย่างน้อย 2 ปี+  วิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ รวมทั้งออกแบบฐานข้อมูล+  มีความรู้ด้าน Mobile Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า หรือ User ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม Requirement
• วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่ใช้ในงานพัฒนาระบบ เช่น System Diagram, ER
• Diagram, Data Dict, Activity Diagram, Use Case Spec, User Spec interface
• ติดต่อประสานงานกับ Programmer ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 689990 ชื่อตำแหน่งงาน System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง/ สีลม) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. สรรหาและคัดเลือก Supplier จากต่างประเทศ 2. ดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 3. โต้ตอบ E
• Mail กับลูกค้าต่างประเทศ 4. ประสานงานกับ Shipping และ Forwarder ในประเทศ 5. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 28 -35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการด้านงานจัดซื้อต่างประเทศและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 2. ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ 3. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า(Shipping Document) 4. ดำเนินการกระบวนการนำสินค้าออกจากท่าเรือ / Airport
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 28 - 40 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 3 - 5 ปี+  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ( MS. Office)+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง+  มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน+  มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดซื้อวัตถุดิบและ Outsource สำหรับ Supplier ในประเทศ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. คัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน พนักงานบริหารคลังเอกสาร (ประจำธนาคาร TMB สำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  มีความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารของธนาคารทหารไทย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763113 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริหารคลังเอกสาร (ประจำธนาคาร TMB สำนักงานใหญ่) ประเภทงานหลัก จ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ประจำธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  อายุระหว่าง 20-30 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีทักษะในการประสานงานโครงการ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานด้านเอกสาร,นัดหมายลูกค้า,ประสานงานทีมงาน,รวบรวมเอกสาร
• จดรายงานการประชุม,จองรถ/ห้องประชุม ,ออกจดหมาย, ทำรูปแบบเอกสารให้เป็น template กลาง และงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน Admin Manager กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 35 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี+  มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการงานด้านธุรการ+  มีภาวะผู้นำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมและวางแผนการทำงานของพนักงานในส่วนงานธุรการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 493520 ชื่อตำแหน่งงาน Admin Manager ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประเภทงานย่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานสีลม) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง อายุ 23 - 30 ปี+  วุฒิ ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การเงิน+  ประสบการณ์ทำงาน 0 - 3 ปี+  พิมพ์ดีดและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี+  ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office(Word Excel) ได้เป็นอย่างดี+  หากสามารถใช้โปรแกรม Axapta ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน 2. ลงบันทึกการรับชำระเงินจากลูกหนี้ในระบบ 3. ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ก่อนส่งมอบให้ฝ่ายบัญชี 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** ประจำที่สีลม 1 ตำแหน่ง / ประจำที่พระประแดง 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน IT Administrator กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 28-45 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถ Design & Implementation Network

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ออกแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบ 2. ตรวจสอบระบบ 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ Implement L3 Switch,Router,Firewall,Design Network Infrastructure System
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน Compliance กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ ด้านการดูแล และกำกับระบบ ระบบ ISO 900114001อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแล กำกับ ระบบ ISO 9001,14001 และระบบต่างๆตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. รับการตรวจ ติดตาม ระบบจากผู้ตรวจภายนอก 3. Internal Audit ระบบภายใน 4. Update และ Training เพื่อรักษาพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน Software Development Section Manager(Secure Digital Printing/Business Solutions) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  Software Development Section Manager(Secure Digital Printing) ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Cheque และ Statement หรือ Digital Printing โดยหากสามารถใช้งานโปรแกรม GMC ได้จะพิจารณาพิเศษ+  Software Development Section Manager(Business Solutions) ต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ H/W อาทิเช่น กล้องความเร็วสูง Image Processing และเคยทำงานเกี่ยวกับการออกแบบงานด้าน Mobile Application อย่างน้อย 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ Requirement 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. จัดทำเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 4. บริหารทีมงานภายใต้บังคับบัญชา หมายเหตุ: ในวันเสาร์ที่ 23 มค.59 บริษัทฯ เปิด Open House สมัคร
• สัมภาษณ์
• และทราบผลทันที ที่อาคารกองบุญมา สีลม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน Project Leader กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม บริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์และสามารถบริหารโครงการได้+  มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีความกระตือรือล้น+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี+  สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมและวางแผนงานใน Project และโครงการต่างๆ 2. บริหารพนักงานในโครงการ 10
• 30 คน หมายเหตุ ในวันเสาร์ที่ 23 มค.59 บริษัทฯ เปิด Open House สมัคร
• สัมภาษณ์
• และทราบผลทันที ที่อาคารกองบุญมา สีลม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน Project Supervisor กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม บริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์บริหารงานโครงการ+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (Ms.Office / Ms.Project)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. บริหารงาน Project , โครงการในประเทศ / ต่างประเทศ 2. บริหารพนักงานในโครงการ 20
• 60 คน หมายเหตุ ในวันเสาร์ที่ 23 มค.59 บริษัทฯ เปิด Open House สมัคร
• สัมภาษณ์
• และทราบผลทันที ที่อาคารกองบุญมา สีลม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน Auto gate Officer (สัญญาจ้างปีต่อปี) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง / ชาย+  อายุ 18 - 30 ปี+  ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• แนะนำการใช้อุปกรณ์เสริม การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของผู้โดยสารขาเข้าประเทศ ท้้งชาวไทยและต่างชาติ ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบิน
• ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
• ทำงานเป็นกะ กะละ 12 ชม. ทำงาน 3 วันหยุด 3 วัน
• กะแรกทำงาน 8.00 20.00 น. กะที่สอง ทำงาน 20.00 8.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 774027 ชื่อตำแหน่งงาน Auto gate Officer (สัญญาจ้างปีต่อปี) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร / ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25-45 ปี+  เคยขับรถผู้บริหารรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง : วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิค

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
• ขับรถรับส่งผู้บริหารไปที่ทำงานและตามที่ได้รับมอบหมาย
• ขับรถรับส่งลูกผู้บริหารไปที่โรงเรียนและสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
• ทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้
• งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย *บ้านนายอยู่ลาดพร้าว
• รามอินทรา*รับพนักงานขับรถ 1 คน *บ้านนายอยู่สีลม * รับพนักงานขับรถ 1 คน ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง
• ซ่อมแซมอาคารทุกชนิด เช่นเปลี่ยนหลอดไฟ / โทรศัพท์ / ซ่อมแอร์ / ตรวจเช็คปั้มน้ำ / ลิฟท์โดยสาร / ติดตามเช็คเครื่องกรองน้ำและทำความสะอาด / เดินสายโทรศัพท์
• งานอื่นๆได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน Document Control Officer (ประจำโรงงานสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงาน DCC 1-2 ปี+  มีความรู้ทางด้าน ISO 9000 14001 GMP&HACCP BRC จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ+  Email somporn.kh@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวกับงานระบบทั้งหมดขององค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 536281 ชื่อตำแหน่งงาน Document Control Officer (ประจำโรงงานสินสาคร) ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน QC Officer (ประจำโรงงานสินสาคร) (ด่วน) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความระเอียดรอบคอบ ชอบทำงานด้านการตรวจสอบ+  บุคลิกดี ทัศนคติดี รักงานด้านการบริการ+  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-3 ปี+  ถ้ามีประสบการณ์ในงานธุรกิจสิ่งพิมพ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  ส่ง Resume ได้ที่ somporn.kh@chanwanich.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ และบันทึกข้อมูลเพื่อสรุป
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 628966 ชื่อตำแหน่งงาน QC Officer (ประจำโรงงานสินสาคร) (ด่วน) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุณภาพ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน Policy Management Specialist กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  จบป.ตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการจัดทำระบบการบริหารผลงาน การบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทน การสืบทอดตำแหน่งงาน หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี+  มีประสบการณ์ในการทำงานกับธุรกิจประเภท IT หรือ โรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ร่วมกำหนดกรอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางองค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวางกรอบนโยบายได้แก่ ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน ด้านการบริหารผลงาน และการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งร่วมมีบทบาทในการทบทวนและพัฒนากรอบนโยบายให้ส่งเสริมการปฏิบัติงาน สร้างความได้เปรียบแก่องค์กร และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ความสามารถ : 1.ความเข้าใจในธุรกิจ IT หรือ โรงงาน 2.มีความรู้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 3.การคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม 4.ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล 5.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 6.มุ่งเน้นผลลัพธ์ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 7.ใจกว้าง เปิดรับมุมมอง สร้างความร่วมมือกันในการทำงาน 8.พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาต่อยอด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการพิมพ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ+  อายุระหว่าง 25-35 ปี+  ถ้าทำงานทางด้านการพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
คิดราคางานพิมพ์ และ Product ทั้งหมดในของบริษัทในเครือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 823602 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร) ประเภทงานหลัก บัญชี/ก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุระหว่าง 25 - 40 ปี+  มีประสบการณ์ในด้านการขับรถให้ผู้บริหารอย่างน้อย 1 - 5 ปี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับส่งเจ้านายจากที่บ้านไปที่ทำงาน หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ทำความสะอาดรถ
• ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน 8.00
• 17.00น.
• บ้านนายอยู่ ถรรวิทยุ สวนลุม
• ที่ทำงานอยู่ ถนนสีลม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 796673 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดส่งสินค้า อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้ Computer ได้คล่อง+  ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่+  สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั้งโรงงานพระประแดงและโรงงานในนิคมอุตสาหกรมมสินสาครได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำกับ ดูแล และบริหารการให้บริการด้านงานขนส่ง ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง และการคัดเลือกบริษัทขนส่ง 2.ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น 3.ควบคุมวิธีการขนส่ง และการจัดส่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบความปลอดภัย และตามข้อกำหนดของลูกค้า 4.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ 5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานขนส่งให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย 6.กำกับดูแลงานซ่อมบำรุง งานความปลอดภัย งานทะเบียน ในงานจัดส่ง 7.ควบคุมกระบวนการจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ในงานจัดส่ง 8.สรุปและวิเคราะห์ รายงานการจัดส่ง ความสามารถ (Competency) 1.ความรู้ด้านการขนส่ง 2.ทักษะการเจรจาต่อรอง 3.ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4.ทักษะภาวะผู้นำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน IT Network Engineer (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 30 - 38 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบ Cisco Network+  หากมีใบประกาศ CCNA CCNP + Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบระบบ Network
• ปรับปรุงแก้ไขระบบ
• เฝ้าติดตามและตรวจสอบระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน Graphic Designer กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขามัลติมีเดีย ศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบงานมัลติมีเดียอย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการทำ 2D หรือ 3D Animation อย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการใช้ Software Graphic ต่างๆ เช่น PS Illus Flash Dreamweaver ในการผลิตชิ้นงานอย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ในสายงานด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 ปี+  มีความคิดสร้างสรรค์+  มีทักษะด้านการออกแบบ Grapic User Interface หรือ Cartoon Charator+  มีความรู้ความเข้าใจด้าน Internet Website และ Social Network+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสาร และการถ่ายทอดได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ออกแบบ จัดทำกราฟิค วาดการ์ตูน และทำภาพเคลื่อนไหวประกอบงานสื่อมัลติมีเดียต่างๆ หรือสื่อการเรียการสอน 2.ออกแบบ จัดทำและแก้ไข Template (Graphic User Interface) 3.ออกแบบ จัดทำและแก้ไข Cartoon Character 4.ออกแบบ จัดทำและแก้ไขกราฟิค/ภาพเคลื่อนไหว หรือ Object สำหรับงานสื่อมัลติมีเดีย ลักษณะต่างๆ ตาม Storyboard 5.หาภาพและประกอบให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ Storyboard และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ 6.หาเสียงเพลง/Sound Effcet และประกอบให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ Storyboard และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ 7.ศึกษาและปรับปรุงขั้นตอนและความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่รับทำให้กับลูกค้า 8.ศึกษาและผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 833930 ชื่อตำแหน่งงาน Graphic Designer ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ประเภทงานย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน Creative กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้าน Creative เชิงพาณิชย์ ด้านการศึกษา หรือรายการโทรทัศน์ อย่างน้อย 2 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการทำ Storyboard และ Script อย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการใช้ Software MS Office ในการนำเสนองานอย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ในสายงานด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การเรียนการสอน หรือรายการโทรทัศน์ อย่างน้อย 1 ปี+  มีความคิดสร้างสรรค์+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ Multimedia 2 สร้างสรรค์และออกแบบสื่อประสมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานลักษณะโครงการ 3 คิด และออกแบบ Demo เพื่อประกอบการขายในแต่ละโครงการ 4 คิดวิธีและนำเสนอความคิดให้กับลูกค้าและทีมงาน 5 ดูแลภาพและสคริปต์ให้ตรงกับสิ่งที่สร้างสรรค์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน Web Master กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขา IT วิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง+  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ อย่างน้อย 2 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการเขียน Content เชิงการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ด้าน Programming และ Database อย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS อย่างน้อย 2 ปี+  สามารถใช้ MS Office ได้อย่างเชี่ยวชาญ+  มีการสื่อสารและถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำเว็บไซต์ให้กับลูกค้าภายนอก และบริษัทภายในเครือ 2.สร้าง ดูแล และบริหาร Content ภายในเว็บไซต์ ให้กับลูกค้า และบริษัทภายในเครือ 3.สร้าง ดูแล และบริหาร Content ด้าน Online Event, Social Network, Banner ให้กับลูกค้า และบริษัทภายในเครือ 4.วางแผนงานการปฎิบัติงานด้านออนไลน์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดในแต่ละโปรเจ็ค
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 833934 ชื่อตำแหน่งงาน Web Master ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ ประเภทงานย่อย Web
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน PR & Marketing กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้าน Marketing หรือ PR/Advertising อย่างน้อย 2-3 ปี+  มีทักษะด้านการเขียน Copy Writing การถ่ายทอดและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม+  มีความสามารถในการปรับภาพลักษณ์องค์กร+  มีทักษะ การเสาะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม และชอบทำกิจกรรม+  ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดีเยี่ยม+  มีความระเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบสูง+  กล้าเสนอไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีเหตุผล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 ศึกษา หาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า เพื่อวางแผนตลาดและประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับลูกค้านั้นๆ 2 วางแผนและจัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนและหลังการจัดสอบ 3 วางแผนและจัดกิจกรรมการตลาด/ประชาสัมพันธ์ ทั้ง Online และ Offline (รวมทั้งการรับสมัครสอบ) 4 Copy Writing ด้านงานประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 5 ควบคุมและติดตามงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน 6 จัดทำงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามแผนงาน 7 เข้าร่วมกิจกรรมวันงาน 8 ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในบริษัทในเครือ 9 เข้าร่วมกิจกรรมวันงาน จัดหา MC, จัดทำ Script MC, จัดทำบู๊ธหน้างาน (ถ้ามี) 10 สร้าง และปรับภาพลักษณ์องค์กรในกรณีต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน Content Writer กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านบริหาร นิเทศศาสตร์ หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการทำ Storyboard และ Script อย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการใช้ Software MS Office ในการนำเสนองานอย่างน้อย 1 ปี+  มีประสบการณ์ในสายงานด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 ปี+  มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการเขียน ถ่ายทอดและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม+  มีความรู้ความเข้าใจด้าน Internet Website และ Social Network+  มีทักษะด้านการใช้ Microsoft Office อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของลูกค้าเพื่อออกแบบและทำ Storyboard และ Script ตามความต้องการของลูกค้า 2 แก้ไข Storybroad และ Script ตามความคิดเห็นของลูกค้าและความเหมาะสมของการนำเสนอ รวมทั้งความถูกต้องของเนื้อหา 3 ค้นหา Source ภาพเบื้องต้น เพื่อประกอบความเข้าในในการนำเสนอแก่ลูกค้าและทีมงาน 4 Capture Screen ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับงานลักษณะสอนโปรแกรมตามหน้าจอและบรรยายไปพร้อมกัน 5 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานระหว่างการผลิตและชิ้นงานเสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตาม Storyboard 6 จัดหา สร้างหรือปรับปรุง Content เพื่อประกอบเว็บไซต์ทั้งภายใน และลูกค้า 7 ศึกษาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ Content ของตนเอง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 834030 ชื่อตำแหน่งงาน Content Writer ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย วิจัยตลาด ประเภทธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  อายุ 23 - 35 ปี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง+  มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. เปิด Po 2. ทำรายงานการจัดซื้อ 3. สรุปรายงานเป็น Power point และ Excel
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน PMS Specialist (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา HR OD / การพัฒนาองค์กร / บริหาร+  อายุ 30-35 ปี+  มีประสบการณ์ด้าน PMS & KPI System. Balance Scorecard การประเมินผลการปฏิบัติงาน+  วางแผนและจัดระบบงานได้ดี+  ประสานงานกับทุกหน่วยงานและบุคคลทุกระดับได้ดี+  ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ
• Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล
• ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร
• ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคคล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานพระประแดง) ด่วนมาก 250 อัตรา กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  มาสมัครด้วยตนเอง+  พร้อมเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานฝ่ายผลิต มีโอทีทุกวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 250
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน Exam planner กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาการบริหาร จัดการ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการบริหาร จัดการ อย่างน้อย 1-2 ปี+  มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน และการจัด Event อย่างน้อย 2-3 ปี+  มีทักษะ การเสาะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา+  กล้าเสนอไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีเหตุผล+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดีเยี่ยม+  มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม และชอบทำกิจกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบด้านการสอบและวางแผนดำเนินการสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ลูกค้า และบริษัท ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่การจัดการสอบ Job Description •ศึกษา หาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า เพื่อวางแผนการจัดสอบให้เหมาะสมกับลูกค้านั้นๆ •วางแผนและกำหนดวิธีการจัดสอบ •จัดประชุมชี้แจงลักษณะงานจัดสอบทำความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย •อบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง •จัดหา Outsource ด้านต่างๆ เช่นอุปกรณ์หรือ Facility ต่างๆ เพื่อการจัดสอบ และจัดหาเจ้าหน้าที่ Extra ตำแหน่งต่างๆ •จัดหา/รวบรวมข้อมูลด้านสถานที่เกี่ยวกับการจัดสอบต่างๆ •จัดหาสถานที่การจัดสอบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า •วางแผนจัดสรรพื้นที่ของสถานที่จัดการสอบทั้งภายในและภายนอก •ควบคุมต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของแต่ละโปรเจ็ค •เข้าร่วมกิจกรรมวันงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี+  ปวส./ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า / เครื่องกล /อิเลคทรอนิคส์ / แมคคราทรอนิคส์+  ถ้าเขียน Program Autocad PLC หรือ Program อื่นๆที่เกี่ยวกับ Machine ได้ จะพิจารณาพิเศษ+  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานเชิงโครงการโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ดังนี้.
• 1. ออกแบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 2. ประยุกต์การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 3. ทำการรักษาและบริการให้กับระบบของโครงการ (มีโครงการที่อยู่นอกถานที่ด้วย) 4. ประสานงานข้อมูลด้านเทคนิคของระบบที่ติดตั้งภายในโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงาน CSK) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี+  ปวส./ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า / เครื่องกล /อิเลคทรอนิคส์ / แมคคราทรอนิคส์+  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  ถ้าเขียน Program Autocad PLC หรือ Program อื่นๆที่เกี่ยวกับ Machine ได้ จะพิจารณาพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานเชิงโครงการโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ดังนี้.
• 1. ออกแบบทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร ระบบ Inkjet ระบบ Vision 2. ประยุกต์การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 3. ทำการรักษาและบริการให้กับระบบของโครงการ 4. ประสานงานข้อมูลด้านเทคนิคของระบบที่ติดตั้งภายในโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 822287 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงาน CSK) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน Art Work/ Prepress (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 1-2 ปี+  มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี+  สามารถแยกเฉดสีได้แม่นยำ+  ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบสิ่งพิมพ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 558270 ชื่อตำแหน่งงาน Art Work/ Prepress (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร) ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร SCC) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 26 - 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนการผลิต 2-3 ปี+  ถ้ามีประสบการด้านFlexibil จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการผลิตและประสานงานกับฝ่ายผลิต
• ติดตาม สรุป รายงานการผลิตประจำวัน สัปดาห์ เดือน
• จัดทำข้อมูลประชุมฝ่าย
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 843608 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร SCC) ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม(ประจำโรงงาน SCC สินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 26 - 35 ปี+  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ และสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและผู้ผลิตได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และเปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบ 2.ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงกับผู้ผลิต เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3.หา Supplier รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคา 4.สรุปยอดสั่งซื้อประจำเดือน พร้อมทั้งแยกประเภทการสั่งซื้อ 5.ดูแลงานติดตั้ง,งานวิศวกรรม,งานก่อสร้างต่าง 6.งานอื่น ๆ ที่นายจ้างมอบหมายให้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 841443 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม(ประจำโรงงาน SCC สินสาคร) ประเภทงานหลัก จัดซ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน Senior Account Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female or Male Age over 30 years old Thai nationality only+  Bachelor's degree or higher in Accounting Finance and other related field+  At least 6 years of experience in AR collection+  Experience in coaching and managing team+  Good command of English both spoken and wirtten+  Good skills in MS office.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Lead the accounts receivable staff & Billing Staff to issued invoice and receipts as required for payment process
• Review accounts receivable aging to ensure the timely follow up and collection of all amounts due.
• Review and reconciliation of all payments with billing to make certain receipts are posted correctly.
• Provide guidance and support to accounts receivable team members.
• Monitor in credit control.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน Accounting Section Head (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male/Female Age 25-35 years+  Bachelor's Degree in Accounting.+  Experience in Fix Asset /ERP App. is an Adventage

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis.
• Reviews Journal voucher entries
• Review VAT report before submit to revenue department
• Prepare of management reports and analysis reports
• Other duties as assigned
• Gather the Financial information to do the Balance Sheet and Income Statement, review the correctness of Financial Statement
• Others
• Good computer Microsoft Excel, Word, PowerPoint.
• Dynamic person, high responsibilities and working ability to meet the deadline
• Can work in pressure environment.
• Excellent interpersonal skills and good attitude
• Good command in English, both writing and speaking.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in Application)- ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน Recruitment Specialist กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Thai age 33-40 years old+  Bachelors or Masters degree in Human Resource Management psychology or any other related field+  7+ years of recruiting experience of which 4 years reflects experience in recruiting management and professional level roles+  Minimum of 3 years of recruiting experience in a fast-paced environment including prioritizing and managing multiple searches+  Experience creating and developing Talent Acquisition metrics including a dashboard that highlights critical talent trends.+  Ability to communicate interact influence and negotiate with a variety of internal clients and external candidates+  Strong team player who demonstrates interest and ability in contributing to the recruiting team success+  Partner with Department manager to define talent requirements and develop sourcing strategy to execute on business needs+  Good communication in both Thai and English.+  Experience in IT Recruitment will be an advantages

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Recruitment Specialist is a member of the HR Solutions team, providing talent acquisition business partnering. This role proactively advises on recruiting best practices, develops recruitment talent attraction strategies. The successful candidate is a hands
• on person, who has worked in a corporate HR department, providing Talent Acquisition services to internal stakeholders.
• Develop and implement a proactive recruitment sourcing strategy, as well as ongoing plans to address current and future talent needs.
• Build and initiate sourcing pools of potential candidates via variety of effective channels
• Conduct pre
• interview to assess candidates based on position requirement
• Coordinate with HR of group companies in term of recruitment status and ensure vacancies are filled with suitable candidates within targeted time
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน Technician (ประจำภาคราชบุรี) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี+  จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  รักงานบริการ สารถพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างสภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน+  เรียนรู้งานและมีความคิดริเริ่มละทัศนะคติดี+  สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้และต้องมีใบขับขี่อายุเกิน 2 ปีขึ้นไป+  สามารถติดตั้งระบบปฎิบัติการ Window XP 7 8 และ Window Server2003 2008 2012+  มีความเข้าใจระบบ Network และติดตั้งและเดินสาย Lan ระบบเครือข่าย บน Switch+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word Excel Powerpoint Outlook) ได้เบื้องต้น+  สามารถเดินทางไปจังหวัดข้างเคียงได้ (ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.การติดตั้งและสามารถแก้ไขฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด Server Branch และ Client 1.1การดูแลบำรุงรักษาตามแผนงานประจำให้กับลูกค้าทุกเดือนตามจังหวัดที่กำหนด 1.2การดูแลบำรุงรักษาแก้ไขปัญหา Incident ให้ลูกค้าตามที่แจ้งมาตามพื้นที่ต่อเอง ติดตั้งโปรแกรมเสริม ใหม่ๆให้กับลูกค้าและรู้จักและติดตั้งโปรแกรม Antivirus 2.ตรวจเช็คข้อผิดพลาดในส่วนของโปรแกรมให้ถูกต้อง 3.การติดตั้งซอฟแวร์ (เครื่องมือ) ให้กับผู้ใช้ การดำเนินงานที่สำคัญ 4.ช่วยสนัยสนุนงานแต่ละProject ในบริษัทที่ได้รับมอบหมาย 5.ควบคุมทรัพย์สินอุปกรณ์ไอที ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 845061 ชื่อตำแหน่งงาน Technician (ประจำภาคราชบุรี) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน System Administrator กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor's Degree in Computer Science Computer Engineering or other related fields+  At least 2+ years experience in Manage / Installation Operating System: MS-Windows Server Database : SQL-Server Oracle Exchange Server Mail Server VMware Storage and etc.+  Ability to work under dynamic environment and manage aggressive timelines+  Initiative self-supervised self-motivated highly responsible and punctual+  Willing to contribute and work as a team+  Good leadership responsibility and personality+  Able to work on night time

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•Maintain and support the customer’s OS (MS
• Windows Server), VMware, Oracle, SQL
• Database and SAN Storage. •Perform daily system monitoring, verifying the integrity and availability of all hardware, server resources, systems and key processes, reviewing system and application logs, and verifying completion of scheduled jobs such as backups. •Perform regular security monitoring to identify any possible intrusions. •Ensures that robust backup and recovery procedures are in place monitored and reported on regularly. •Perform regularly backup operations, ensuring all required file systems and system data are successfully backed up to the appropriate media. •Coordinate create change per customer request •Provide Tier I/other support per request from various constituencies. •Repair and recover from hardware or software failures. Coordinate and communicate with back line supports and vendor as necessary. •Maintain operational, configuration, service standards or other procedures. •Perform periodic on all performance reporting. •Help Perform ongoing performance tuning, hardware upgrades, and resource optimization as required. Configure CPU, memory, and disk partitions as required. •Maintain data center environmental and monitoring equipment.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  117. สมัครงาน เลขานุการ กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเลขานุการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดตารางนัดหมาย ตารางการประชุมร่างจดหมายตอบโต้กับหน่วยงานอื่น
• ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวกในการให้การต้อนรับผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ บุคคลสำคัญหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ
• งานอื่นๆด้านเลขานุการที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรือประสานงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  118. สมัครงาน Multimedia Manager กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขามัลติมีเดีย ศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การบริหารงานด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ในระดับบังคับบัญชา อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  มีความเข้าใจในธุรกิจด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือการเรียนการสอนเป็นอย่างดี+  มีทักษะในการบริหารต้นทุน คุมงบประมาณ+  มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย+  มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูงมาก+  มีความรู้ด้านการตลาด+  มีความรู้พื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมและดูแลรับผิดชอบและประสานงานการผลิตของแผนก Multimedia • ร่วม Create ชิ้นงานในแต่ละโปรเจ็ค • กำหนด ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ Budget ของแผนกตามที่ได้ถูกกำหนดให้ไว้ • ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานในทุก Project ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า • แก้ไขและป้องกันปัญหาภายในแผนก ทั้งด้านบริหารบุคคลากร และเทคนิคการผลิต • สนับสนุนฝ่ายขายและฝ่ายบริหารโครงการทางด้านเทคนิค และข้อมูล • ประสานงานติดต่อกับส่วนงานภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่แผนกได้รับผิดชอบดูแล • ศึกษา และปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และพัฒนาบุคคลากรภายในแผนก • อบรม/พัฒนาบุคคลากรภายในแผนกให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น (มีผู้ใต้บังคับบัญชา 25 คน)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  119. สมัครงาน พนักงานขับรถส่วนกลาง กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25-40ปี+  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา+  มีประสบการณ์ ขับรถส่วนกลางพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย
• รับส่งพนักงานไปยังโรงงาน หรือ ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
• รับ
• ส่ง ลูกค้าไปยังที่ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  120. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความละเอียด รอบคอบ+  ทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดรียงเอกสาร
• คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Office
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  121. สมัครงาน พนักงานแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ สกินแคร์/ งาน event รับสมัครด่วน ! กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ ชอบการขาย+  สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้า+  มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องสกินแคร์ / เครื่องสำอาง พิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปกิจกรรมส่งเสริมการขายตามห้าง หรือออฟฟิศสำนักงานในกรุงเทพได้+  *** ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลาเข้างานอิงตามเวลาห้างและเวลาทำการของแต่ละสถานที่ที่ไปตั้งบูธกิจกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลยอดขาย
• ประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ
• แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ สกินแคร์ จัดโปรโมชั้น ออกบูธในกรุงเทพและ ต่างจังหวัด
• ออกบูธแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Positif
• ออกงาน Event/Roadshow
• รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ https://www.positifthailand.com/ https://www.facebook.com/positifthailand
• สาขาทั้งหมด https://www.positifthailand.com/find
• store/
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครWalk in (เข้ามาสมัครที่บริษัทฯด้วยตนเอง)ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่ HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ https://www.po
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  122. สมัครงาน IT Support & IT Helpdesk ประจำสำนักงานกรมการกงสุล รับสมัครด่วน !