Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > ETERNAL RESIN CO., LTD.

 

ETERNAL RESIN CO., LTD.

ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีจำพวกเรซิ่นที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย อาทิเช่น ALKYD RESIN / EMULSION / UNSATURATED POLYESTER / UREA FORMALDEHYDE ADHESIVE RESINS/PLASTICIZER / FORMALIN เป็นต้น

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม /หัวหน้าส่วนดับเพลิง ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัย+  มีใบทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทมลพิษน้ำ และกากอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ประสบการณ์ 0-3 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการดำเนินงานระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม+  ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านความปลอดภัย+  ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการดับเพลิงขั้นสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 2.วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 3.ควบคุมดูแลตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 & 18001 4.หาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และรายงาน อบรมพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 450141 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม /หัวหน้าส่วนดับเพลิง ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน นักวิจัย / วิศวกรการผลิต / Process Engineer / Technical Service Engineer ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี และ วิศวกรรมเคมี+  วิศวกรเคมีประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป+  Technical Service ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป มีรถยนต์ของตนเอง+  พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดสูตร วิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม
• ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป
• ดูแลและควบคุมขบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน
• ดูแลและปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
• ควบคุมดูแลผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในโรงงาน
• ศึกษากระบวนการผลิต ทดสอบเครื่องจักรที่มีการติดตั้งและแก้ไขปรับปรุง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 360881 ชื่อตำแหน่งงาน นักวิจัย / วิศวกรการผลิต / Process Engineer / Technical Service Engine
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25 - 29 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office ERP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบเอกสารการรับ, การเบิก และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามต้องตามาตราฐานการบัญชี 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมทั้งกรอกแบบ 3. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2, 3, 53, 54 พร้อมทั้งกรอกแบบ 4. ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน 5. มีความรู้ภาษีอากร ภาษีศุลกากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Programer / System Administration / System Analysis ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง+  ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์หรือสถิติ+  มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านการเขียนโปรแกรม RPG/400 ในตำแหน่ง Programmer+  ประสบการณ์ 5 ปี ในตำแหน่ง System Analysis+  ถ้ามีความรู้ในการเขียนโปรแกรม Magic Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ดูแลระบ Network ภายในองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบเอกสารการรับ, การเบิก และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามต้องตามาตราฐานการบัญชี 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมทั้งกรอกแบบ 3. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2, 3, 53, 54 พร้อมทั้งกรอกแบบ 4. ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน 5. มีความรู้ภาษีอากร ภาษีศุลกากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 569331 ชื่อตำแหน่งงาน Programer / System Administration / System Analysis ประเภทงานหลัก คอมพ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / หัวหน้าส่วนขาย / ผู้จัดการแผนกขาย ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี / วิศวกรรมเคมี+  ประสบการณ์งานขายเคมี อย่างน้อย 1 ปี+  มีรถยนต์เป็นของตนเอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบเอกสารการรับ, การเบิก และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามต้องตามาตราฐานการบัญชี 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมทั้งกรอกแบบ 3. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2, 3, 53, 54 พร้อมทั้งกรอกแบบ 4. ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน 5. มีความรู้ภาษีอากร ภาษีศุลกากร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 543086 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / หัวหน้าส่วนขาย / ผู้จัดการแผนกขาย ประเภทงานหลัก ข
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน ISO ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 24 - 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม+  เคยผ่านการอบรมการตรวจติดตามภายใน ISO 9001 / 14001 / 18001+  เคยผ่านงานวางแผนและควบคุมแผนงานควบคุมเอกสาร การตรวจติดตามภายใน+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผน และควบคุมงานด้านการควบคุมเอกสารตรงตามแผน และมีประสิทธิภาพ 2. วางแผน และควบคุมงานด้านการตรวจติดตามภายในตรงตามแผน และมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมงานการรับการตรวจประเมินจากลูกค้า และการตรวจประเมินผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ 4. ติดตามผลการแก้ไข/ป้องกันของความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดให้ตรงตามแผน และมี ประสิทธิภาพ 5. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 6. จัดทำ นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา 7. ทบทวน และปรับปรุงงานในสายงานให้มีประสิทธิภาพ 8. ควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกตามงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน วิศวกรเครื่องมือวัด / เครื่องกล /ไฟฟ้า / หัวหน้าส่วนเครื่องกล / หัวหน้าส่วนไฟฟ้า ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี ไฟฟ้า เครื่องมือวัด เครื่องกล อีเล็คทรอนิคส์+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และระบบไฟฟ้าโรงงาน งานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานระบบท่อลำเลียงเคมี+  ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือวัด+  ประสบกาณณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีภูมิลำเนาในย่านบางนา-ตราด หรือสมุทรปราการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานติดตั้งเคลื่อนย้าย ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
• รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง เครื่องกลและอุปกรณ์เครื่องกลทั้งหมดภายในโรงงาน
• งานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครื่องกล และระบบควบคุมไฟฟ้า
• งานระบบวัดคุม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 8
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน วิศวกรผลิต / หัวหน้าส่วนผลิต / วิศวกรโครงการ / หัวหน้าส่วนพัฒนาการผลิต ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี+  มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office ERP Auto CAD+  พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและควบคุมขบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน
• ดูแลและปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
• ควบคุมดูแลผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในโรงงาน
• ศึกษากระบวนการผลิต ทดสอบเครื่องจักรที่มีการติดตั้งและแก้ไขปรับปรุง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน หัวหน้าส่วนวัตถุดิบ Tank / ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าวัตถุดิบ ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  หัวหน้าหน่วย รับวุฒิ ปวส.ขึ้นไป+  หัวหน้าส่วน รับวุฒิปริญญาตรี Logistic Industril Engineer+  ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป+  ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าส่วนวัตถุดิบ ต้องมีความรู้ทางด้านการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป+  ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าส่วนสโตร์ ต้องมีความรู้ทางด้านโสตร์คลังสินค้า+  หากมีความรู้ทางด้านคลังสินค้าเคมีภัณฑ์ควบคุมดูแล Tank Yard จะได้รับการพิจารณาทันที+  ประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า และ Inventory Control+  มีความรู้และเข้าใจในระบบ ERP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมดูแล การรับ
• จ่าย
• เก็บ 2.วิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 3.ควบคุมดูแลการรับ
• จ่ายวัตถุดิบ 4. ควบคุมดูแล การตรวจรับ การจัดเก็บและการจ่ายสโตร์ ให้ถูกต้องทั้งชนิดและจำนวน ดูแลการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 5.ปรับปรุงและพัฒนางานรับ
• เก็บ
• จ่าย ให้มีประสิทธิภาพ 6.มีความรู้และเข้าใจในระบบ ERP และระบบ ISO 9000 / 14000 /18000
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เลขานุการผู้บริหาร รับสมัครด่วน ! ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น (พูด/อ่าน/เขียน) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
 งาน กรุงเทพมหานคร เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ เคมีพลาสติก 1 ตุลาคม 2560 ETERNAL RESIN Co. Ltd. ดำเนินการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีจำพวกเรซิ่นที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย อาทิเช่น ALKYD RESIN / EMULSION / UNSATURATED POLYESTER / UREA FORMALDEHYDE ADHESIVE RESINS/PLASTICIZER / FORMALIN เป็นต้น สวัสดิการ โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต และสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ากะ ค่าอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ชาย / หญิง รถรับส่งพนักงาน การอบรมสัมมนาภายในภายนอก ทุนการศึกษา ฌาปนกิจสงเคราะห์ ตรวจสุขภาพประจำปี และรางวัลอายุการทำงาน และอื่นๆที่บริษัทจัดให้ ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร รับสมัครด่วน ! สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน วิศวกรโครการ ETERNAL RESIN CO., LTD.
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในโรงงานอุตสหกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลงานโครงการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ประเมินค่าใช้จ่ายของงานโครงการ 3. ศึกษางานโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 4. ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา 5. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สอบถามตำแหน่งงานที่ แผนกบุคคลฯ - สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่สาทรใต้ เท่านั้น- ส่งเอกสารประวัติการทำงานมาที่สำนักงานสาทรใต้ เท่านั้น- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-01 02:10:03
รวมทั้งสิ้น 11 รายการETERNAL RESIN CO., LTD.
179/90-92 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร
เว็บไซต์ : www.eternalresin.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ