Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการด้านให้บริการสินเชื่อโดยใช้ทะเบียนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัสโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรคเตอร์ รถไถนาและรถเกี่ยวข้าวเป็นหลักประกันสินเชื่อ รวมถึงให้บริการสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย บ้

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี+  ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. ปวส หรือเทียบเท่า+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีทักษะในการสื่อสาร+  ต้องมีความละเอียดรอบคอบ และความอดทนสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมการตรวจรับของซองสัญญาของแตละสาขา
• ทำหน้าที่ตรวจสอบซองเอกสารของสาขาแต่ละสาขา
• การจัดเก็บซองเอกสารสํญญาให้เรียบร้อยและมีความปลอดภัย
• ตลอดจนการอุยมัติเบิกค่ามัดจำเล่มทะเบียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน เจ้าที่ตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี+  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่)+  สามารถปฏิบัติงานกรุงเทพฯ และออกต่างจังหวัดได้+  ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ตรวจเช็คการทุจริต ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำภาคตะวันออก จังหวัด ปราจันบุรี กบินทร์บุรี บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์จาก ธุรกิจ ลิสซิ่ง สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน,หรือเอกสารรายได้อื่นๆ ของใบสมัครสินเชื่อได้
• ตรวจสอบความมีตัวตน/พิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้าได้
• บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 498464 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำภาคตะวันออก จังหวัด ปราจันบุรี กบินทร์บุรี ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน บัญชี บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง-ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส – ป.ตรี ในสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป+  มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น สามารถวางแผนและการทำงานให้สำเร็จตามแผน+  มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS office+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายทางบัญชีและการเงิน และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ MIS(MIS OFFICER) บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ23-27 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านMIS อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้ MS Excel คำสั่ง Vlookup Pivot และ Function อื่นๆได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำรายงานด้านผลประกอบการ Daily,Weekly,Monthly,Performance Report ให้ถูกต้องรวดเร็ว และเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารวิเคาระห์และตัดสินใจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สต๊อกและจัดส่ง (OPS) บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา+  มีทักษะในการสื่อสาร+  มีความอดทน มีความรอบคอบ และมีระเบียบวินัยในตนเองสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบรายการและจำนวนที่แผนกจัดชื้อได้ทำการสั่งชื้อ ว่าครบถ้วนหรือไม่ และนำจัดเก็บเข้าสต๊อก
• จัดทำรายงานสต๊อกคงเหลือให้มีความถูกต้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาดินแดง สาขาตลาดยิ่งเจริญ ด่วนมาก!! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชายอายุ 20 - 30 ปี+  วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา+  สามารถขับขี่จักรยานยนต์/รถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้าน ที่ดิน การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 765614 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาดินแดง สาขาตลาดยิ่งเจริญ ด่วนมาก!! ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ด่วนมาก !! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. ขึ้นไป+  มีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และมีความรอบคอบ+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  น้ำเสียงนุ่มนวล รักงานบริการ ทนแรงกดดันได้ดี+  สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.ได้+  ยินดีรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระค่างวด เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน และบริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 685386 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก เร่งรัดหนี้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก!! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้านบัญชีค่าใช้จ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำงบบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้อง CCTV ด่วนมาก!! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  มีความขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และมีความรอบคอบ+  ปวช. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่สาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน IT Support ด่วนมาก!! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขา IT สารสนเทศ สาขาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถขับรถยนต์แล้ะจักรยานยนต์ได้+  สามาาถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สามารถติดตั้งกล้อง CCTV ได้
• สามารถ Confix เลาส์เตอร์ ได้และตั้งค่าเลาส์เตอร์ได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง Email- สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน ทนายความ ด่วนมาก!! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  ปริญญาตรีสาขากฎหมาย+  มีใบอนุญาตว่าความ+  เดินทางต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เคยผ่านงานว่าความคดีเช่าซื้ออย่างน้อย 2ปี หรือเคยทำคดีเช่าชื้อให้กับ บริษัทบริหารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 498465 ชื่อตำแหน่งงาน ทนายความ ด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก กฎหมาย ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ สินเช
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบด่วนมาก!! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22- 35 ปี+  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ+  สามารถปฏิบัติงานกรุงเทพฯ และออกต่างจังหวัดได้+  สามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ได้พร้อมใบขับขี่+  ไม่จำเป็นต้องมีปรพสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อที่แต่ละสาขาส่งเข้ามา
• ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าว่าถูกต้องหรือไม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 784633 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมาก!! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25-30 ปี+  ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง+  หากเคยผ่านงานการตลาดจากไฟแนนซ์หรือลิสซิ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ+  สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการตลาดเบื้องต้น สำรวจและวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างทางการตลาด
• วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผนงานเป็นระยะและปรับใหสอดคล้องกับภาวการณ์ได้ทันเวลา
• วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคู่แข่งและนำมาประยุกต์การตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 23-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี+  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word Excel ได้คล่อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สนับสนุนงานของHR ด้านสรรหา เงินเดือน ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน
• ดูแลสวัสดิการพนักงานเช่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
• ประสานงานกับ สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน กราฟฟิคดีไซน์ บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง+  อายุ 25 - 30+  การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรมหลักได้อาทิเช่น Photoshop Illustrator Animation และอื่นๆ+  มีทักษะการออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และโฆษณาผ่าน Online marketing และ Social media+  สามารถบริหารจัดการระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามที่ กำหนดได้+  มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1-3 ปี มี portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
• ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน SUPERVISOR CALL CENTER บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา+  เคยผ่านงาน Call Center อย่างน้อย 3 ปี และเคยเป็น Leader หรือSupervisor อย่างน้อย 1 ปี+  มีใจรักงานบริการ ทัศนคติดี+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตอบปัญหาลูกค้าผ่านงาน Facebook ของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง (แนบรูปด้วยค่ะ) รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ30 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์การขับรถทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์อัตโนมัติ+  เคยมีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์+  ไม่มีรอยสักตามร่างกายในจุดที่มองเห็นชัดเจน+  ไม่สูบบุหรี่+  ยินดีให้ตรวจสอบประวัติทางอาญชากรรมและตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ขับรถรับส่งผู้บริหาร จากบ้านย่านสาทรและที่ทำงานย่านพระราม 9 และสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลและรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพเป้นอย่างดี 4.สามารถขับรถยุโรปได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(เพศชาย) (พื้นที่แฟชั่น,มีนบุรี,คู้บอน,วังหิน,ร่มเกล้า, บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา+  ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่+  หากมีประสบการณ์จาก ธุรกิจ ลิสซิ่ง สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร รักงานด้านบริการ+  มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้จัดการสาขาได้ทั่วประเทศ+  สามารถโยกย้ายไปทำงานได้ในพื้นที่ต่างๆ จะมีค่าโยกย้ายให้และจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
• ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า, บัญชีธนาคาร, สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, หรือเอกสารรายได้อื่นๆ ของใบสมัครสินเชื่อได้
• ตรวจสอบความมีตัวตน/ พิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้าได้
• บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ **ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกใบสมัคร ที่สาขาใกล้บ้านของท่านได้เลย ตั้งแต่เวลา 8.30
• 15.30 หรือติดต่อฝ่ายบุคคล 061
• 4130451,061
• 4132814 **
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน (หน่วย M) พื้นที่ชลบุรี บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายเท่านั้น+  อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.+  ขับขี่จักรยานยนได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เก็บเงินค่างวดลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการเพศชาย (ปฏิบัติงานอินทามระ 41 ) รับสมัครด่วน บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดีและพิมพ์สัมผัสได้+  ใช้โปรแกรม MS Word/Excel ได้ดี+  สามารถเดินทางในกรุงเทพฯปริมณฑลได้+  ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• พิมพ์สรุปรายงานและเอกสารต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้างสาขาโยธา+  มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง+  มีความเป็นผู้นำ+  มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์+  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้าง
• มีความรู้ด้านโครงสร้างตึกและอาคารเป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Telesales รับสมัครจำนวนมาก รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง+  อายุ 21-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรีทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านTelesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หรือวันเสาร์ได้)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• โทรเสนอขายสินเชื่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า **สมัครได้ทุกวันจันทร์
• ศุกร์ เวลา09.00
• 15.00น.สัมภาษณ์ทราบผลทันที**
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายเท่านั้น อายุ 30 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่+  เดินทางออกต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการบริหารงานบุคคล งานสรรหาว่าจ้าง,ค่าตอบแทน,กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์,งานฝึกอบรม,งานสวัสดิการ
• ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ ,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน Graphic Design รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี มีความหลงใหลและชอบการออกแบบอย่างสร้างสรร สามารถใช้โปรแกรมหลักได้อาทิเช่น Photoshop Illustrator Animation และอื่นๆ มีทักษะการออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และโฆษณาผ่าน Online marketing และ Social media สามารถบริหารจัดการระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนดได้ มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงานกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1-3 ปี มี portfolio จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลรับผิดชอบงานออกแบบกราฟฟิค เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณา สื่อมัลติมีเดีย สื่อของกิจกรรมการตลาด
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน รับสมัครด่วน! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย อายุ 25-30 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี มีความอดทน สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ มีความช่างสังเกตและรอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบที่ตั้งและสถานะของทรัพย์สินทั้งก่อนยื่นซองประมูลซื้อและหลังที่ได้ซื้อมาจากสถาบันการเงินต่างๆแล้ว
• ออกสำรวจทรัพย์ NPL เมื่อถึงกำหนดเพื่ออัพเดตสถานะและราคาประเมินปัจจุบัน
• ออกสำรวจเพื่อประเมินราคาเป็นทรัพย์รอการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชายอายุ30-40ปี ป.ตรี สาขาประเมินราคามูลค่าทรัพย์สิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ(กลต.รับรอง) มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาไม่น้อยกว่า 3ปี สามารถใช้MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอุทิศเวลาให้การทำงานได้อย่างเต็มที่ มีความกระตือรื้อร้น มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการประเมินราคาเป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในฝ่ายประเมินให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
• ตรวจสอบรายงานการประเมินพร้อมทั้งออกสำรวจและทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่Digital Marketing รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ /การตลาด / สื่อสารมวลชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์ และใช้ภาษาเขียนได้ดี มีความ Creative ความคิดสร้างสรรค์ เสพติดโลกออนไลน์ มีทักษะด้านการบริหารจัดการงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีทักษะความคิดสร้างสรรและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีในงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและกำหนดการงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี หรือหากผ่านการทำงานสายการตลาดหรือบริษัทโฆษณาออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลและวางแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ครอบคลุม อาทิเช่น Website , Social Media , SEM , Mobile และอื่นๆ
• ติดต่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายกิจการอสังหาริมทรัพย์ รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกีี่ยวข้อง เพศชาย อายุ 28-32 ปี มีประสบการณ์งานขายหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี ขับรถและเดินทางต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริหาร พัฒนา ขาย อสังหาริมทรัพย์ (NPA,NPL)
• ดูแลทรัพย์ให้พร้อมขาย
• ประสานงานกับช่างหรือผู้รับเหมา กรณีต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงทรัพย์สิน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย รับสมัครด่วน ! บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิป.ตรี สาขากฎหมาย ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านกฎหมาย/การติดตามหนี้/การทำคดีเช่าซื้อ เคยเป็นพนักงานระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี มีใบอนุญาตว่าความ สามารถใช้MS Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน/บังคับบัญชา มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลรับผิดชอบด้านกฎหมาย
• การจัดทำนิติกรรมสัญญา การฟ้องร้อง การดำเนินการกับลูกหนี้
• ให้คำแนะนำการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทาง E-mail- - โทรสอบถามนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-04 02:43:05
รวมทั้งสิ้น 30 รายการบริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
The 9 Tower ชั้น 15 โซน B เลขที่ 33/4ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
เว็บไซต์ : www.meebaanmeerod.com

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ