Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำธุรกิจบันเทิงทางด้านโรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง โดยเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า, และเอส เอฟ สไตรค์โบว์

 
  1. สมัครงาน System Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยว+  ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  มีความสามรถในการใช้เครื่องมือบน MS SQL Database ได้+  มีความสามารถสร้างรายงานด้วยโปรแกรม Crystal Report ได้+  มีความเข้าใจระบบบัญชีหรือโปรแกรม ERP+  มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  มีแนวคิดในเชิงบวก สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี+  ชอบศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้งานได้ดี- มีแนวคิดในเชิงตรรกะ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลงานด้านการทำงาน โปรแกรม MS SQL Database 2. ดูแลการทำงาน Crystal Report 3. มีทักษะความเข้าใจระบบบัญชี หรือการใช้และดูแลโปรแกรม ERP
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 550945 ชื่อตำแหน่งงาน System Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนา software เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์พัฒนา software อย่างน้อย 1 ปี+  พัฒนาระบบที่ไม่สลับซับซ้อน หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบโดยใช้ ASP PHP .NET MS SQL หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้+  มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท+  บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•วิเคราะห์และวางระบบโปรแกรม Software ให้กับสาขาที่เปิดใหม่ •ควบคุมและตรวจสอบโปรแกรม Vista และ Software โปรแกรมอื่น ๆ ให้ทำงานได้ตลอดเวลา •วิเคราะห์ความต้องการด้านโปรแกรม software ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นในการทำงาน ออกแบบหรือเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในวงเงินและเวลาที่กำหนด •ปรึกษา System Network Engineer เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของระบบ Hardware และ Software ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ •ทดสอบระบบ software ที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด •ประสานงานกับ Vendor ในกรณีที่โปรแกรมเกิดปัญหาขัดข้อง และดูแลการติดตั้งระบบ software อย่างใกล้ชิด •ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ตรวจสอบอีกครั้งจนมั่นใจก่อนใช้งานในระบบจริง •ศึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบ Call Center และระบบสมาชิกบัตรต่าง ๆ •จัดทำผังการทำงานของระบบ software แบ่งงานให้กับพนักงานในแผนกอย่างเหมาะสม •ศึกษาคู่มือการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ •ช่วยเหลือผู้ใช้งานในกรณีเกิดปัญหาการใช้โปรแกรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 435583 ชื่อตำแหน่งงาน Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน IT Department Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science Business Computer MIS หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้าน IT สารสนเทศ และ E-Business+  มีความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ+  มีความรู้เกี่ยวกับ Circuit Board Processor Chip คอมพิวเตอร์ Hardware and Software ตลอดจน application และ programming+  มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดเป้าหมายการทำงานรายเดือนของพนักงานในแผนก • ค้นคว้า ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ Operating System, Software และ Network ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา • กำหนด Specs และวิเคราะห์ระบบ Software ที่จะใช้งานในระบบเครือข่าย • ตรวจสอบการทำงานในส่วนของการวิเคราะห์ระบบ การวางโปรแกรม และการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาในระบบ • พัฒนาและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อป้องกันระบบล่ม และหาทางกู้ระบบคืนสู่สภาพปกติหากมีข้อชัดข้องเกิดขึ้น • วิเคราะห์และประเมินข้อเสนอต่าง ๆ ที่ Vendors นำเสนอและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเปรียบเทียบกับความต้องการของบริษัท • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานรายวันของพนักงานในฝ่าย วิเคราะห์ระบบงาน จัดลำดับความสำคัญของงานก่อนและหลัง กำหนดมาตรฐานในการทำงานและกำหนดวันส่งงาน • ประเมินความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร และให้ความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น การ upgrade ระบบ Hardware และระบบ Software เป็นต้น • ควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด • พัฒนาระบบ E
• Business และสนับสนุนฝ่ายการตลาดและฝ่ายบัญชีการเงินในการให้บริการลูกค้า เช่น ระบบขายตั๋ว On
• line, PDA และเครื่อง Kiosk • บริหารและจัดการระบบ Back up ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการช่วยเหลือผู้ใช้งาน (user help system) • ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบในองค์กร • เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานในฝ่าย รายงานความคืบหน้าของโครงการ ฯลฯ • ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความจำเป็นและส่งใบสั่งซื้อให้กับฝ่ายจัดซื้อดำเนินการ • สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และให้คำแนะนำพนักงานในสังกัด • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 750241 ชื่อตำแหน่งงาน IT Department Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. ด่วน!!"> ด่วน!!">สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา ""เทอร์มินอล 21(อโศก)""สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที!! ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคล (คิดเงินเดือน ทะเบียนประวัติ) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกการมาทำงานของพนักงานสาขา (เช่น การขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น)
• ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ เช่น Fax, Memo และเอกสารต่างๆ ดูแล
• ควบคุมชุด หรือเครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086
• 322 3430 และ 091
• 778
• 0211
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 763739 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา ""เทอร์มินอล 21(อโศก)""สมัคร สัมภาษณ์ ทราบ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. ด่วน!!"> ด่วน!!">สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา ""เซนทรัล ลาดพร้าว""สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที!! ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคล (คิดเงินเดือน ทะเบียนประวัติ) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกการมาทำงานของพนักงานสาขา (เช่น การขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น)
• ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ เช่น Fax, Memo และเอกสารต่างๆ ดูแล
• ควบคุมชุด หรือเครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086
• 322 3430 และ 091
• 778
• 0211
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 730982 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา ""เซนทรัล ลาดพร้าว""สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Maintenance Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า/อิเลคโทนิค/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน+  มีความละเอียด รอบคอบในงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถออกไปทำงานตามสาขาต่างๆของเราได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และให้บริการตลอดเวลา • ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า • ทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมก่อนรับมอบงาน • ให้การสนับสนุนผู้รับเหมาและช่วยเหลือการทำงานซ่อมบำรุงให้งานสำเร็จลุล่วง • ศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยละเอียดเพื่อให้สามารถตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมแซมเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอการแก้ไขจาก supplier • จัดตารางกำหนดเวลาซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และดำเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ • แก้ปัญหาการทำงานของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกิดขึ้นรายวัน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงเสียง หรืออุปกรณ์ในการขาย • แจ้งและประสานงานผู้จัดการสาขาในกรณีต้องซื้ออะไหล่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ • ทำรายงานความก้าวหน้าของงานประจำสัปดาห์และส่งให้ Senior Engineer ตรวจสอบ • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 751347 ชื่อตำแหน่งงาน Maintenance Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา เซนทรัล พระราม 9 และ เซนทรัล ลาดพร้าว"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันที่ 1 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  จบวุฒิ ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
• ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 747788 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา เซนทรัล พระราม 9 และ เซนทรัล ลาดพร้าว"" สมัค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา เซนทรัล ศาลายา ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  จบวุฒิปวช.ปวส. ป.ตรี ขึ้นไป สาขา อิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลความเรียบร้อยของระบบการฉายภาพยนตร์ ทั้งภาพและเสียง
• ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบฉายภาพยนตร์แบบดิจิดอลให้พร้อมสำหรับบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 746200 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา เซนทรัล ศาลายา ด่วน!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์""ประจำสาขา เซนทรัล ชลบุรี"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ช่างซ่อมบำรุง
• ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
• ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด พนักงานฉายภาพยนตร์
• ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องฉายภาพยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และให้บริการตลอดเวลา
• ร่วมแก้ไขเครื่องฉายภาพยนต์ ที่ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมก่อนรับมอบงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 732591 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง และ พนักงานฉายภาพยนตร์""ประจำสาขา เซนทรัล ชลบุรี"" สมัคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "มาบุญครอง, เซ็นทรัลเวิล์ด" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.- ป.ตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการในแต่ละสาขาที่ปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 703280 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "มาบุญครอง, เซ็นทรัลเวิล์ด" ด่วน!! ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์"" ด่วน!!! ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
• ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 591949 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์"" ด่วน!!! ด่วน!!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เซนทรัล แจ้งวัฒนะ"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086
• 322 3430
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 758125 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เซนทรัล แจ้งวัฒนะ"" ด่วน!! ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เซนทรัล ศาลายา"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086
• 322 3430
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 755290 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เซนทรัล ศาลายา"" ด่วน!! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซนทรัลเวิลดิ์" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านงานบริการ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ โรงแรม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแต่ละกะ ป้องกันการทุจริต การละเลยต่อหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในระดับต่าง ๆ • จัดทำตารางกะของพนักงานในแต่ละแผนกและส่งให้ผู้จัดการสาขาตรวจสอบและอนุมัติ • ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงภาพยนตร์และบริเวณภายนอก • ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าระดับ VIP และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 743339 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซนทรัลเวิลดิ์" ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. ด่วน!!"> ด่วน!!">สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""ประจำสาขา เดอะมอล์ ท่าพระ"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 670483 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""ประจำสาขา เดอะมอล์ ท่าพระ"" ด่วน!! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน Senior ER "เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 28 ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และสาขาอื่น+  ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ในด้านแรงงานสัมพันธ์+  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กองทุนประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการพนักงาน และด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับงานบุคคล+  มีทักษะด้านการนำเสนอ+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคมดูแลเกี่ยวกับงานสวัสดิ์การ , กองทุนสะสมทรัพย์ , การตรวจจ่ายค่าเดินทาง , การแจ้งเข้า
• ออก ประกันกลุ่ม , และงานกิจกรรม รวมถึงงานแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ บริหารทีมงานแรงงานสัมพันธ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา โรบินสัน สุรินทร์"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา+  มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ+  มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
• ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 643558 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา โรบินสัน สุรินทร์"" ด่วนมาก !! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : สุรินทร์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง (Part time) ประจำสาขา ""เซนทรัล พัทยาบีช"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  กำลังศึกษา หรือ จบในวุฒิปวช. ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ช่างซ่อมบำรุง
• ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
• ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 738608 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง (Part time) ประจำสาขา ""เซนทรัล พัทยาบีช"" ด่วนมาก !! ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานฉายภาพยนตร์ ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันเสา บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง ซ่อมบำรุง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีมุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ช่างซ่อมบำรุง ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า 2. พนักงานฉายภาพยนตร์ ควบคุมและดูแลการฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล น้องๆที่ต้องการสมัครงาน สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 718352 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานฉายภาพยนตร์ ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สม
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน HRIS "ประจำสำนักงานใหญ่" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ25ปี ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนหรืองานด้านบริหารบุคคล+  มีความรู้เกี่ยวกับการวางระบบโปรแกรมสำเร็จรูป+  มีความเข้าใจในการทำเงินเดือนและส่งภาษี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.สามารถวางระบบเงินเดือน 2.มีความเข้าใจในการทำเงินเดือนและส่งภาษี 3.มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับหน่ายงานภายในและภายนอก 4.มีวิธีการตรวจข้อมูลดิบเพื่อ นำข้อมูลเข้าโปรแกรม 5.มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 441067 ชื่อตำแหน่งงาน HRIS "ประจำสำนักงานใหญ่" ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย งาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ว บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้บริการลูกค้า ประจำโรงภาพยนตร์ ทั้งจำหน่าย บัตร อาหารละเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และสร้างความประทับใจในการบริการ น้องๆที่ต้องการสมัครงาน สามารถติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 639082 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาเซนทรัลเวิลดิ์ สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่างครับ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 726072 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาเซนทรัลเวิลดิ์ สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เซนทรัล แจ้งวัฒนะ ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 457461 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เซนทรัล แจ้งวัฒนะ ด่วน!! ประเภทงานหลัก กา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน PR Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาการตลาด บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง+  วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้บริหารเพื่อกำหนดกลยุทธ์+  มีความกระตือรือร้น และคล่องตัวในการทำงานสูง+  ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว+  ติดตามข่าวสารและหาความรู้ใหม่ ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมายและนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหาร • วางแผนปฏิบัติงาน ดูแล จัดเตรียมงาน และประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่นด้านสถานที่ อาหาร เอกสารประชาสัมพันธ์ Press Kit ฯลฯ การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ เช่น งานแถลงข่าว งานเปิดตัว และการสัมภาษณ์ต่าง ๆ • ประสานงาน และตรวจสอบการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่วางไว้ทั้งคุณภาพและทันเวลา • ควบคุมงบประมาณในการจัดงานประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับอนุมัติ • ประสานงานกับผู้บริหารและผู้สื่อข่าวในการนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์และการให้ข่าวเกี่ยวกับบริษัท • รับผิดชอบในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา และควบคุมการส่งข่าวไปยังสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม • ไปร่วมงานต่าง ๆ ที่จัดโดยแผนกการตลาด (Theater และ Non Theater) เพื่อหาข้อมูลในการทำข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งไปร่วมงานอื่น ๆ เช่นแถลงข่าวของบริษัทลูกค้า และ Partner ที่ได้รับเชิญและตามที่ได้รับมอบหมาย • พาสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม และหาโอกาสให้ผู้จัดรายการต่าง ๆ มาใช้สถานที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่และภาพลักษณ์ของบริษัท • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบ News Clipping สรุปข่าว และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ ของบริษัท และ ของคู่แข่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 764685 ชื่อตำแหน่งงาน PR Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย P
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน ทีมบริหารสาขา ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรีขึ้นไป+  มีมุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ผู้จัดการสาขา : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการบริการ 2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 2 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการบริการ 3. รองผู้ช่วยผู้จัดการ : เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป 4. เจ้าหน้าที่การตลาด : เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารการจัดการ นิเทศศาสตร์ การโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ :เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. หรือป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง น้องๆที่ต้องการสมัครงาน สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 714996 ชื่อตำแหน่งงาน ทีมบริหารสาขา ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทัน
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""ห้างจังซีลอน ภูเก็ต"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 757116 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา ""ห้างจังซีลอน ภูเก็ต"" ด่วน!!
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน HRD Supervisor"ประจำสำนักงานใหญ่" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 28 ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 5 ปี ในสายงานทรัพยากรมนุษย์+  มีความรู้เรื่อง 1.Competency 2.KPI 3.KM+  มีทักษะการสอน การเป็นวิทยากร ภายใน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร อุปกรณ์และสื่อการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ฝ่ายและสาขาต่าง ๆ นำไปใช้ในการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดหาโปรแกรม หลักสูตร หรือการอบรมต่าง ๆ เพื่อนำมาเสริมสร้างทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้พนักงาน วางแผนบริหารและควบคุมงบประมาณฝึกอบรมและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของส่วนตามงบประมาณที่ได้การจัดสรรจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753982 ชื่อตำแหน่งงาน HRD Supervisor"ประจำสำนักงานใหญ่" ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน AE Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ในด้านการขายสื่อโฆษณา+  มีทักษะด้านบริหารทีมงาน+  ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ+  วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้บริหารเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย+  วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณาบริเวณภายนอก บริเวณห้องน้ำ และ Banner หน้าโรงภาพยนตร์และ Bowling • หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย • ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้บริหารเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย • ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังการขาย • ประสานงานกับแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา • ตรวจสอบคิวสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า • ติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย • เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ • วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย • ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 753903 ชื่อตำแหน่งงาน AE Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086
• 322 3430
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 681414 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี" ด่วน!! <
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน Online Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 28 ขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านการสื่อสารการตลาด การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการสื่อสารการตลาด (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)+  มีทักษะในการวางแผนงานและการควบคุมงาน+  ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาดในแผนกต่าง ๆ และสร้างภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท โดยคำนึงถึง Corporate Identity • ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบ ของการโฆษณาและสื่อสารผ่านช่องทาง Social Network • คิดเนื้อหา และกลั่นกรองเนื้อหาที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง Social Network ที่จะให้ลูกค้าเกิดความสนใจ • นำเสนอวิธีการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทาง Social Network ในรูปแบบใหม่ๆต่อผู้บริหาร • คิดเครื่องมือในการมอนิเตอร์ เพื่อวัดผลในการสื่อสารกับลูกค้า • ร่วมรวมความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ติดตามการดำเนินการจากความคิดเห็นลูกค้า • จัดทำแผนงบประมาณประจำปีและสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของแผนก • บริหารงานจัดระบบการทำงานให้คล่องตัว และการทำงานในแผนกเป็นไปโดยราบรื่น • ตรวจสอบรายงานสรุปผลงาน วิเคราะห์ผลงานเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ผลสะท้อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 733896 ชื่อตำแหน่งงาน Online Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ประเภทงานหลัก การตลาด ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน พนักงานขับรถ (Driver) ประจำสาขา ""เซ็นทรัล พัทยา บีช"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ภายในพื้นที่ใกล้เคียง
• ขับรถเพื่อติดต่อประสานงาน และรับ
• ส่งเอกสารตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 766242 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ (Driver) ประจำสาขา ""เซ็นทรัล พัทยา บีช"" ด่วนมาก !! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน พนักงานขับรถ (Driver) ประจำสาขา ""แหลมทองระยอง"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ภายในพื้นที่ใกล้เคียง
• ขับรถเพื่อติดต่อประสานงาน และรับ
• ส่งเอกสารตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 747002 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ (Driver) ประจำสาขา ""แหลมทองระยอง"" ด่วนมาก !! ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Senior Graphic Design ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุตังแต่ 26 - 35 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขา ออกแบบ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  สามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า และบริหารทีมงาน+  ผู้สมัครจะต้องแบบผลงานเพื่อประกอบการสมัคร (รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่แนบผลงานเท่านั้น)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบ ของการโฆษณาและสื่อสารทางการตลาด และรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการที่จะโฆษณา • พิจารณาแนวโน้มตลาด ศึกษาผลวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าอย่างเหมาะสม • ออกแบบสร้างสรรค์ Artwork สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทสำหรับกิจกรรมการตลาดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์, Music City, Bowling และธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งภาพรวมของบริษัท ให้เป็นไปตามภาพลักษณ์มาตรฐานของบริษัท (Company’s image guidelines) • เป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องรูปแบบและภาพลักษณ์มาตรฐานขององค์กร ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Freelancer หรือ Vendor ภายนอก • นำเสนอผลงานให้ผู้บริหารและแผนกที่เกี่ยวข้องพิจารณาและช่วยแก้ไขตามความเหมาะสม • ออกแบบ และจัดทำชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด และชิ้นงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เมนูอาหาร, ป้าย, แผ่นพับ ฯลฯ • ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และแผนกเจ้าของชิ้นงาน และประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นงาน (Artwork) ในการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน • ทำรายงานสรุปผลงาน รวบรวมและจัดเก็บงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของบริษัทอย่างเป็นระบบ • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 370538 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Graphic Design ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Internal Audit Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้าน Internal Audit 1 ปีขึ้นไป+  มีความระเอียด รอบคอบในงานเอกสาร และการจัดเก็บ+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี+  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
• ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ
• รับเรื่องเมื่อทีมงานออกตรวจสอบฝ่ายต่างๆ
• ร่วมออกตรวจฝ่ายต่าง ๆ กับทีมงานเมื่อได้รับมอบหมาย
• จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและดูแลระบบเอกสารของฝ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 720390 ชื่อตำแหน่งงาน Internal Audit Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time "" ประจำสาขา โบว์ลิ่ง มาบุญครอง"" สมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที วันที่ 7-8 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้การต้อนรับและดูแลลูกค้า
• เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
• ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 747785 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time "" ประจำสาขา โบว์ลิ่ง มาบุญครอง"" สมัคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน Promotion officer บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี จบวุฒิปริญญาตรี-โท การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน+  มีทักษะและแนวความคิดด้านการจัด Promotion ในรูปแบบต่างๆ+  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า+  มีทักษะด้านการนำเสนอ+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ ติดตามงานกับสาขาในการดำเนินการทำ Promotion ภาพยนตร์ตามที่วางแผนไว้ ติดต่อกับ Partner ตลอดจน Supplier ในการผลิตสื่อเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ ประสานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อทำการเบิกจ่าย เป็นต้น • จัดทำ Weekend Promotion Proposal เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร • รวบรวมรายงานประจำวัน/สัปดาห์จากเจ้าหน้าที่การตลาดสาขา และจัดทำรายงานสรุปนำเสนอผู้บังคับบัญชา • รับผิดชอบงานธุรการ และเอกสารต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์ • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 747175 ชื่อตำแหน่งงาน Promotion officer ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย การตลาด ประเภทธุ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน F&B Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารจัดการ การโรงแรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความสามารถในการสื่อสารดี (การฟัง พูด อ่าน เขียน)+  สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office(word Excel Internet) ได้ดี+  มีความระเอียด รอบคอบ+  มีใจรักงานบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลต้นทุนและยอดขายในส่วนFood Concessionในโรงภาพยนตร์ และ VIP Lounge ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ดูแลสินค้าต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด 3. ดูแลระบบการจัดการสิ้นค้าและวัตถุดิบ โดยใช้วิธี FIFO และสั่งซื้อสินค้าให้สมดุลกับยอดขาย 4. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 5. หาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part-Time ""ประจำสาขา เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความขยัน อดทน+  มีใจรักในงานด้านการบริการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายตั๋ว
• ฉีกตั๋ว
• ขายอาหารและเครื่องดื่ม
• บริการลูกค้า
• สามารถปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4
• 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป
• สามารถเลือก วัน/เวลา ทำงานได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 704360 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part-Time ""ประจำสาขา เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์""
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Senior Promotion ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี จบวุฒิปริญญาตรี-โท การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน+  มีทักษะและแนวความคิดด้านการจัด Promotion ในรูปแบบต่างๆ+  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า+  มีทักษะด้านการนำเสนอ+  สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คิดและนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ Movie & Corporate Promotion • ติดต่อและสรรหา Partner เพื่อร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย Movie & Corporate Promotion • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อจัดทำการส่งเสริมการขายร่วมกัน ประสานงานกับค่ายภาพยนตร์ในการจัดทำการส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพื่อต่อยอดการขาย • นำเสนอแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ ผู้บริหาร • วิเคราะห์ และวัดผลการดำเนินการกิจกรรม จากรายงานเพื่อเป็นข้อมูล และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา • ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานด้านสื่อส่งเสริมการขายของ Movie & Corporate Promotion • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำ Promotion ภาพยนตร์ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด • ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำ Promotion แต่ละครั้ง และทำรายงานสรุปการใช้จ่ายและนำเสนอผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 769172 ชื่อตำแหน่งงาน Senior Promotion ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณา นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป+  หากมีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา หรืองาน Event มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา Banner หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเคราะห์และหาทางออกร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและปิดการขาย ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหลังการขาย ประสานงานกับแผนกโปรแกรมและธุรกิจภาพยนตร์ในรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าก่อนฉายสื่อโฆษณา ตรวจสอบคิวสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ติดตามความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและการปิดขายเสนอผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 368533 ชื่อตำแหน่งงาน Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน โฟร์แมน (ตรวจสอบและประเมินราคา) ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี+  จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการคิดคำนวณประเมินราคาตรวจสอบราคางานก่อสร้าง และตกแต่งภายใน+  ภาษาอังกฤษดีทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน+  มีความรู้ในด้านงานระบบสาธารณูปโภค งานบริหารโครงการ และ/หรืองานก่อสร้าง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานในส่วนงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ประสานงานและดูแลผู้รับเหมาและควบคุมการทำงานขอผู้รับเหมา ดูแลเอกสารในแต่ละโครงการเพื่อความเรียบร้อยและสะดวกแก่การใช้งาน ดำเนินการตรวจสอบหน้างานเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละโครงการตามความสำเร็จของงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ร่วมตรวจรับโครงการจากผู้รับเหมาและส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายปฏิบัติการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 462587 ชื่อตำแหน่งงาน โฟร์แมน (ตรวจสอบและประเมินราคา) ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน HRD Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี+  วุฒิปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel และ PowerPointดี+  มีความละเอียด รอบคอบในงานเอกสารและการจัดเตรียม สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกบริษัท สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ+  หากมีประสบการณ์การประสานงานฝึกอบรมมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เตรียมความพร้อมของสถานที่ฝึกอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารสอนสำหรับวิทยากร ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้วิทยากรับเชิญ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการอบรม จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้ม รวมถึงการดูแลระบบเอกสารของส่วน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 734758 ชื่อตำแหน่งงาน HRD Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก บุคคล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time "" ประจำสาขา เดอะ มอล์ บางแค"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายตั๋ว
• ฉีกตั๋ว
• ขายป๊อปคอร์น
• ดูแลลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 669716 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time "" ประจำสาขา เดอะ มอล์ บางแค"" ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. ด่วนมาก!! "> ด่วนมาก!! ">สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part-Time "ประจำสาขา แหลมทอง บางแสน" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  สามารถปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายตั๋ว
• ฉีกตั๋ว
• ขายป๊อปคอร์น
• ดูแลลูกค้า สามารถเลือก วัน/เวลา ทำงานได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 557250 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part-Time "ประจำสาขา แหลมทอง บางแสน" ด่วนมาก!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา ""เซนทรัล ชลบุรี"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายตั๋ว
• ฉีกตั๋ว
• ขายป๊อปคอร์น
• ดูแลลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 773800 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา ""เซนทรัล ชลบุรี"" ด่วนมาก !!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เดอะ มอล์ บางแค"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 631590 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เดอะ มอล์ บางแค"" ด่วน!! ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน พนักงานชั่วคราวประจำสาขา "" ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 18 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ
• ติดต่อประสานงานางๆ
• เช็คการขาด ลา มา สาย และคำนวนณเงินดือนของพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 724358 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานชั่วคราวประจำสาขา "" ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน Marketing Communication Department Manager "ประจำสำนักงานใหญ่" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย-หญิง อายุ 30 ขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด การวิจัยการตลาด หรือการตลาดในด้านอื่น ๆ+  บริหารงานด้านวิจัยทางการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์+  ควบคุมการดำเนินการด้านงานโฆษณาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทโดยรักษา Corporate Image+  ควบคุมและจัดสรรงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประชุมกับผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดในการกำหนดนโยบายการสื่อสารการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท วางแผนการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร ควบคุมและจัดสรรงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุมการดำเนินการด้านงานโฆษณาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทโดยรักษา Corporate Image การอนุมัติการ Barter สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท วางแผนการทำวิจัยตลาดที่เป็นประโยชน์ต่องานการตลาด เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดที่ต้องการ และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่นการบริการ ความสนใจในกิจกรรมการตลาดที่จัดขึ้น ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและติดตามผลการทำวิจัยตลาด จัดการให้มีการจัดทำวิจัยตลาด วิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให้แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเสนอผลงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยตลาดให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด การทำกิจกรรมการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อไป วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบดูแลให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ หาโอกาสและช่องทางในการทำการประชาสัมพันธ์บริษัทในสื่อประเภทต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 747263 ชื่อตำแหน่งงาน Marketing Communication Department Manager "ประจำสำนักงานใหญ่" ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Senior Graphic Designer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีด้านทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานการทำ artwork+  มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน+  คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe PhotoshopAdobe Illustratorและในการทำ Graphic Design อื่น ๆ+  มีความรู้ในด้านการทำ Artwork และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ+  หากมีความรู้ในด้านการถ่ายภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบ ของการโฆษณาและสื่อสารทางการตลาด และรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการที่จะโฆษณา • พิจารณาแนวโน้มตลาด ศึกษาผลวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าอย่างเหมาะสม • วางแผนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้บังคับบัญชา • ร่วมออกแบบสร้างสรรค์ Artwork สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทสำหรับกิจกรรมการตลาดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์, Music City, Bowling และธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งภาพรวมของบริษัท ให้เป็นไปตามภาพลักษณ์มาตรฐานของบริษัท (Company’s image guidelines) • เป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องรูปแบบและภาพลักษณ์มาตรฐานขององค์กร ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Freelancer หรือ Vendor ภายนอก • เป็นผู้รวบรวม และเป็นผู้นำเสนอผลงานให้ผู้บริหารและแผนกที่เกี่ยวข้องพิจารณาและช่วยแก้ไขตามความเหมาะสม • ออกแบบ และจัดทำชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด และชิ้นงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เมนูอาหาร, ป้าย, แผ่นพับ ฯลฯ • ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และแผนกเจ้าของชิ้นงาน และประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นงาน (Artwork) ในการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน • ทำรายงานสรุปผลงาน รวบรวมและจัดเก็บงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของบริษัทอย่างเป็นระบบ • ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part-Time ประจำสาขา ""เดอะมอล์ งามวงศ์วาน"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  สามารถปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บริการลูกค้าภายในโรงภาพยนตร์
• พนักงานขายบัตรชมภาพยนตร์
• พนักงานจำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 732409 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part-Time ประจำสาขา ""เดอะมอล์ งามวงศ์วาน"" ด่วนมา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time ""เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมงขึ้นไป สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขายตั๋ว
• ฉีกตั๋ว
• ขายป๊อปคอร์น
• ดูแลลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 591948 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time ""เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์"" ด่วนมาก !! ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน Accounting Section Manager บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี+  มีประสบการณ์ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบทุกประเภท 7 ปีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปี+  มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม ACCPAC Microsoft Word and Excel+  มีความรู้เรื่องประมวลกฎหมายรัษฎากรและภาษีขั้นสูง+  สามารถวางแผนงาน ควบคุมและตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบ+  มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จด้วยตนเอง+  มีความมั่นใจในหลักบัญชีและสามารถสอนงานและแนะนำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา+  มีความอดทนต่อการทำงานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ดี+  มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ทางบัญชีและหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบงบทดลอง งบดุลและงบกำไรขาดทุนของทุกธุรกิจและสาขา • ตรวจสอบ แก้ไขและปิดบัญชีประจำเดือนและบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท • วิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ ค่าใช้จ่าย รายได้ และข้อผูกมัดทางการเงินต่างๆ เพื่อคาดการณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต • ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ
• ขาย • ตรวจสอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด 53, ภพ. 30 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี • ประสานงานกับผู้จัดการสาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักบัญชีเบื้องต้นและขั้นตอนการทำงานของแผนกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดส่งเอกสารระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย • ประสานงานและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายการตลาด เมื่อมีโครงการหรือกิจกรรมใหม่ ๆ หรือพิเศษ เพื่อเตรียมทีมงานและงบค่าใช้จ่าย • ให้ความเห็นผู้บังคับบัญชาในเรื่องกลยุทธ์ทางภาษีอากรและการวางงบประมาณต่างๆ • สรรหาและคัดเลือกพนักงานในแผนกบัญชี • ร่วมวางแผนกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานของแผนก • ตรวจสอบ ควบคุม และประเมินผลงานของพนักงานบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน Restaurant Manager ""ประจำศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office)+  มีความรู้เรื่องของบัญชีพื้นฐาน+  มีใจรักงานบริการ (Service Mind)+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะในติดต่อประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลการบริหารจัดการภายในร้าน • สรุปรายงานยอดขายประจำวัน , ประจำเดือน และ ประจำปี • จัดทำบัญชีรายรับ
• รายจ่ายของร้านประจำวัน ,ประจำเดือน และ ประจำปีส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • ควบคุมและวางแผน Stock วัตถุดิบให้เหมาะสม • ควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับการขายในแต่ละวัน • ควบคุมเรื่องของคุณภาพของการบริการรวมทั้งการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของเชสเตอร์กริลล์ • งานด้านการบริหารบุคลากรภายในร้าน • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 781073 ชื่อตำแหน่งงาน Restaurant Manager ""ประจำศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่"" ด่วนมาก !! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา ""เซนทรัล ศาลายา"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคล (คิดเงินเดือน ทะเบียนประวัติ) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกการมาทำงานของพนักงานสาขา (เช่น การขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น)
• ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ เช่น Fax, Memo และเอกสารต่างๆ ดูแล
• ควบคุมชุด หรือเครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086
• 322 3430 และ 091
• 778
• 0211
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 773789 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา ""เซนทรัล ศาลายา"" ด่วนมาก !! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน Trainer ประจำ ฟิตเนส ศูนย์การค้า MAYA (เชียงใหม่) ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ขึ้นไป+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในสายงาน+  มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ+  บุคลิกภาพดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที พร้อมทำสัญญาจ้าง 19
• 20 กันยายน 58 เวลา 10.00 น.
• 16.00 น. ณ สำนักงาน ศูนย์การค้า MAYA (เชียงใหม่) สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที พร้อมทำสัญญาจ้าง 19
• 20 กันยายน 58
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 782863 ชื่อตำแหน่งงาน Trainer ประจำ ฟิตเนส ศูนย์การค้า MAYA (เชียงใหม่) ด่วนมาก !! ประเภทงาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน พนักงานPart-Time ""ประจำสำนักงานใหญ่ "" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  มีความขยันอดทน สามารถยกของได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คัดแยก จัดเรียง จัดหมวดหมู่เอกสารและเคลื่อนย้ายลังเอกสาร
• ทำงานตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.
• 9 ต.ค. 58 ประมาณ 2 อาทิตย์หรืออาจจะมากกว่า
• เวลาทำงาน 09.30
• 18.30 น. วันจันทร์
• วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 783817 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานPart-Time ""ประจำสำนักงานใหญ่ "" ด่วนมาก !!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 12
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน PR Offiecr ""ประจำสำนักงานใหญ่ "" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 23 - 32 ปี วุฒิปริญญาตรี - โท สาขานิเทศศาตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านสายงาน PR ประชาสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี+  มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอัังกฤษได้เป็นอย่างดี+  มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารสื่อไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูงานด้าน PR ประชาสัมพันธ์ 2. ดูแลการประสานงานสื่อมวลชนและบริหารสื่อในสาขาต่างๆ 3. ทำข่าว เขียนข่าว และบทความต่างให้สื่อ 4. รู้หลัการซื้อสื่อและทำสื่อในรูปแบบต่างๆ 5. ประสานงานกับค่ายหนังต่างๆ ในการทำ PR ภาพยนต์ใหม่
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ""ประจำสาขา เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา"" สมั บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้บริการลูกค้า ประจำโรงภาพยนตร์ ทั้งจำหน่าย บัตร อาหารละเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และสร้างความประทับใจในการบริการ น้องๆที่ต้องการสมัครงาน สามารถติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 785501 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ""ประจำสาขา เดอะ คริสตัล เลียบ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน Promotion Section Manager ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel Power Point Internet ได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะในการวางแผนงานและการควบคุมงาน+  สามารถแก้สถานการณ์และมีกระบวนการคิดที่ดี+  มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี+  มีความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะห์การตลาดได้เป็นอย่างดี+  มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งภายในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด+  มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษดี+  มีทักษะในการนำเสนออย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ร่วมวางแผนในการทำ Promotion และจัดกิจกรรมทางการตลาดในส่วนงานภาพยนตร์ ให้สอดคล้องกับโปรแกรมภาพยนตร์และแผนการตลาดโดยรวมของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว และเขียนเสนอโครงการการทำ Promotion ในส่วนงานภาพยนตร์นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาคู่ค้าที่เหมาะสม และเจรจาต่อรองเงื่อนไขการสนับสนุนแคมเปญส่งเสริมการขายที่ได้วางแผนไว้ รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในส่วนงานภาพยนตร์และประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกบริษัทเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามที่วางแผนไว้ ร่วมกำหนดแผนงานและสร้างสรรค์ในการทำ Corporate Promotion ร่วมกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการขายในส่วนภาพยนตร์และวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อหาช่องทางและวางแผนการทำ Promotion ในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ และ Partner อื่น ๆ เพื่อขอความสนับสนุนในการทำ Promotion รวมทั้งรับข้อมูลข่าวสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ และหาโอกาสในการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน ควบคุมและประสานงานในการผลิตสื่อเพื่อการ Promotion ส่วนภาพยนตร์ให้ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นรูปแบบและแผนงานที่วางไว้ ตรงข้อกำหนดของค่ายภาพยนตร์ ประสานงานกับแผนกจัดซื้อในการจัดหาและคัดเลือก Supplier ต่าง ๆ ในการทำของชำร่วยสำหรับรายการส่งเสริมการขายในส่วนภาพยนตร์ ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการทำ Promotion ในส่วนภาพยนตร์ ศึกษาข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท และของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนงานทางการตลาดต่อไป ทำรายงานสรุปผลงานและค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ผลการทำ Promotion ในส่วนภาพยนตร์ของแต่ละ Promotion Campaign รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ทำรายงานประจำเดือนด้านยอดขาย ผลตอบรับและความพึงพอใจต่อการทำ Promotion จากผู้ชมภาพยนตร์ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 488185 ชื่อตำแหน่งงาน Promotion Section Manager ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก !!
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน Event Section Manager (CB) ""ประจำสำนักงานใหญ่ "" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดหรือการจัดการ หากมีประสบการณ์งานโรงภาพยนตร์ หรืองาน Organizer มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะและแนวความคิดด้านการจัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ+  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ดี+  มีทักษะในการวางแผนและควบคุมงานได้เป็นอย่างดี+  สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี+  มีความสามารถให้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี+  ถ้าเคยผ่านงาน Organizer มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีทักษะในการวางแผนงานและการควบคุมงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผนในการทำ Promotion และจัดกิจกรรมทางการตลาดในส่วนงานภาพยนตร์ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวมของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว และเขียนโครงการการจัดกิจกรรมการตลาดเสนอผู้บังคับบัญชา • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการทำกิจกรรม และประสานงานในการ Barter สื่อต่าง ๆ กับ Partner • รับผิดชอบในการ ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่โรงภาพยนตร์ให้เป็นไปตามนโยบายและรูปแบบที่วางแผนไว้ • อธิบายรายละเอียดงานและประสานงานกับแผนกปฏิบัติการ (Theater) ในการจัดสถานที่และเตรียมความพร้อมพนักงานในการจัดกิจกรรม • ประสานงานกับแผนกผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เป็นรูปแบบและแผนงานที่ได้วางไว้ ดูแลการตกแต่งสถานที่ตามรูปแบบและโครงงานที่กำหนด • ประสานงานกับแผนกจัดซื้อในการจัดหาและคัดเลือก Supplier ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการตลาดในส่วนภาพยนตร์ • ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ทั้งในบริษัท และ Partner เพื่อให้เกิดโอกาสในการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์เพื่อขอความสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด รวมทั้งรับข้อมูลข่าวสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่าง ๆ • ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำกิจกรรมพิเศษ ตรวจสอบรายงานสรุปการใช้จ่ายและนำเสนอผู้จัดการแผนกการตลาด • ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด • ศึกษาข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท และของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวางแผนงานทางการตลาดต่อไป • ทำรายงานสรุปผลงานและค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์ผลการทำกิจกรรมการตลาดแต่ละกิจกรรม รายงานต่อผู้บังคับบัญชา • ทำรายงานประจำเดือนด้านยอดขาย ความพึงพอใจและผลตอบจากผู้ชมภาพยนตร์ • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Software Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนา software เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์พัฒนา software อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถพัฒนาระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบโดยใช้ ASP PHP .NET MS SQL หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลและติดตั้งระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Vista และโปรแกรมอื่น ๆ ให้กับสาขาต่าง ๆ วิเคราะห์และทดสอบระบบก่อนใช้งาน แก้ไขปัญหาระบบไม่ทำงานในสาขาต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับ Vendor
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 472827 ชื่อตำแหน่งงาน Software Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ "" ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย - หญิง อายุ 23-30 ปี จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ โปรแกรม Word Excel+  มีประสบการณ์สายงานธุรการ (จะได้รับการพิจารณากรณีพิเศษ)+  มีทักษะในการประสานงาน+  สามารถเข้าใจงานธุรการและเข้าใจงานเอกสารเป็นอย่างดี+  มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี+  สามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 รับผิดชอบงานด้านเอกสารของฝ่าย 2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3 จัดเก็บเอกสารของฝ่ายและติดตามเอกสารต่างๆ 4 จัดทำเอกสารเข้า
• ออก ของฝ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 441790 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ "" ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เซนทรัล รัตนาธิเบศร์"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086
• 322 3430
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 757118 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เซนทรัล รัตนาธิเบศร์"" ด่วนมาก !! ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา""ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง และบิ๊กซี พัทยาเหนือ"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล การโรงแรม นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความสามารถในการบริหารและปกครองคนในระดับปฏิบัติการ+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  สามารถคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 680682 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา""ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง และบิ๊กซี พัทยาเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Senior Event Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี+  ปริญญาตรี หรือสูงกว่าด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปโดยตรงด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายงานโรงภาพยนตร์ หรือ 5 ปีขึ้นไปจากสายงานนี้ในธุรกิจประเภทอื่น+  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint+  มีทักษะในการเก็บข้อมูล เข้าถึงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล+  มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง+  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า+  ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว+  มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการวางกลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการขายในระดับ Local Area Marketing • วางแผนโครงการ หรือรูปแบบการทำการตลาดให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา • นำเสนอแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้บังคับบัญชา และ/หรือ ผู้บริหาร • สนับสนุนสาขาในการหา Partner ระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย • จัดทำรายงาน โดยวิเคราะห์และวัดผลการดำเนินการกิจกรรมของแต่ละสาขาประกอบ เพื่อส่งต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร • สำหรับการเปิดสาขาใหม่ ทำการสำรวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาด อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คู่แข่ง ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน • วางแผน และกำหนดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดสาขาใหม่ • ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานด้านสื่อส่งเสริมการขายของสาขา • สนับสนุนและส่งเสริม การขาย Group Booking ของสาขา • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำ Promotion ภาพยนตร์ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด • ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำ Promotion แต่ละครั้ง และทำรายงานสรุปการใช้จ่ายและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. ด่วน!! "> ด่วน!! ">สมัครงาน Senior Finance ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือบัญชีขึ้นไป+  มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 3 ปีขึ้นไป+  มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม ACCPAC Microsoft Word and Excel+  มีทักษะด้านตัวเลข การคำนวณ และการลงบัญชี+  มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข+  มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งพูด ฟัง และอ่าน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบเอกสารการจ่ายทั้งหมด เช่น ใบอนุมัติการสั่งซื้อ ใบรับมอบสินค้า ใบอนุมัติจ่าย ฯลฯ ให้เรียบร้อยครบถ้วน ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินงานขั้นต่อไป • ตรวจสอบรายการแคชเชียร์เช็คทีรับจากธนาคารให้สอดคล้องกับใบอนุมัติจ่าย • ตอบคำถาม ชี้แจง เจ้าหน้าที่การค้าในกรณีการสั่งจ่ายมีปัญหา เช่น เอกสารหาย ยอดเงินกับยอดรับสินค้าไม่ตรงกัน ฯลฯ • ติดตามและตรวจสอบการสั่งจ่ายโดยเช็คเงินสด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องออนไลน์ให้ธนาคารไม่ทัน • ควบคุม ดูแลรักษาเงินสดย่อยของสำนักงานใหญ่ • ตรวจสอบรายงานการใช้เงินสดย่อยของแต่ละสาขา รวมถึงการติดตาม ทวงถามเอกสารต่าง ๆ ที่ยังส่งมาไม่ครบ • จัดทำรายงานสรุปยอดเงินสดย่อยรายวัน จัดทำรายงานเงินสดย่อยและเบิกเงินสดย่อยตามงวดที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานฉายภาพยนตร์ ""ประจำสาขาใหม่ เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา"" สมัค บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง ซ่อมบำรุง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีมุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ช่างซ่อมบำรุง ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า 2. พนักงานฉายภาพยนตร์ ควบคุมและดูแลการฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล น้องๆที่ต้องการสมัครงาน สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนที่การเดินทาง สามารถดูรายละเอียดได้ทาง Facebook และ อย่าลืม! ชวนเพื่อนๆ มาสมัครงานด้วยกันนะครับ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 692525 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานฉายภาพยนตร์ ""ประจำสาขาใหม่ เดอะ คริสตัล เลียบท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน ทีมบริหารสาขา ""ประจำสาขาใหม่ เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป+  มีมุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ผู้จัดการสาขา : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการบริการ 2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 2 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการบริการ 3. รองผู้ช่วยผู้จัดการ : เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป 4. เจ้าหน้าที่การตลาด : เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารการจัดการ นิเทศศาสตร์ การโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล(ธุรการ) :เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง น้องๆที่ต้องการสมัครงาน สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 086
• 322 3430 แผนที่การเดินทาง สามารถดูรายละเอียดได้ทาง Facebook และ อย่าลืม! ชวนเพื่อนๆ มาสมัครงานด้วยกัน นะครับ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 692514 ชื่อตำแหน่งงาน ทีมบริหารสาขา ""ประจำสาขาใหม่ เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี+  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด+  มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร+  ทักษะด้านตัวเลข การคำนวณ และการลงบัญชี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน ลงบัญชีด้านเจ้าหนี้ (Account Payable) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษี และสรุปยอดการจ่ายในแต่ละเดือน ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้และสถานะเจ้าหนี้ ณ สิ้นเดือน เตรียมรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายแต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี จัดทำ Bank reconcile จัดทำบัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อม ตรวจสอบเอกสารใบเรียกเก็บเงินตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายการตลาด ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และใบเพิ่มหนี้หรือลดหนี้กรณีมีการปรับปรุงยอดเรียกเก็บเงิน ประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการวางบิลและเก็บเงิน บันทึกบัญชีด้านรายรับหลังจากเก็บเงิน สรุปยอดลูกหนี้รายเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 353133 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก บัญชี/การเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน Legal Administrative Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี จบวุฒิปริญญาตรี กฏหมาย+  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเบื้องต้น+  มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน+  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางด้านกฏหมาย ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกทางด้านกฏหมาย ออกเอกสารสำคัญของบริษัทและทำหนังสือราชการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน Marketing Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี การตลาด นิเทศศาสตร์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดการและสาขาที่เกี่ยวข้อง+  1 ปีขึ้นไปด้านโฆษณา หรือ 2 ปีขึ้นไป ด้านการประชาสัมพันธ์ หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงภาพยนตร์ มาก่อนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก+  มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ+  มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาเขียนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และหลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ+  มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ+  มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel Power Point+  มีทักษะในด้านการบริหารธุรกิจ จัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย
• ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์
• วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
• ทำการสื่อสารวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกค้าผ่านทางช่องทาง Social Network เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้าได้รับทราบ
• ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงการช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น
• รับผิดชอบงานธุรการและงานเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และการประชาสัมพันธ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน Internal Audit Department Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี+  วางแผนการตรวจสอบประจำปี+  วางระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย+  มอบหมาย ควบคุมและสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากลประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน+  ประชุมและประสานงานกับผู้บริหารหน่วยการรับตรวจใจเรื่องกิจกรรมตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบพร้อมกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่วมกับระดับผู้บริหารหน่วยรับการตรวจสอบ+  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนด
• กำกับดูแลการจัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ร่วมประชุมสรุปความคิดเห็นกับผู้บริหารของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบเพื่อหาข้อสรุปในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเกี่ยวข้อง
• กำกับดูแลและสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กำกับ ดูแลการตรวจติดตาม การปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อตกลงของผู้รับการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้
• ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
• ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบการควบคุมภายในให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
• ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้เองและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 791026 ชื่อตำแหน่งงาน Internal Audit Department Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตลาด ""ประจำสาขาใหม่ เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทัน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790605 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ตลาด ""ประจำสาขาใหม่ เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานฉายภาพยนตร์ ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอด"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันที บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง ซ่อมบำรุง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี+  มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ช่างซ่อมบำรุง ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า 2. พนักงานฉายภาพยนตร์ ควบคุมและดูแลการฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 792286 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานฉายภาพยนตร์ ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอด"" ส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน พนักงานฉายภาพยนตร์""ประจำสาขา เทอร์มินอล 21(อโศก)"" ด่วน !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป+  จบวุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขา อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
• วิเคระห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์
• ฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 704619 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานฉายภาพยนตร์""ประจำสาขา เทอร์มินอล 21(อโศก)"" ด่วน !! ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน ทีมบริหารสาขา ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอด"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 255 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•   ผู้จัดการสาขา +  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการบริการ+  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา+  เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 2 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการบริการ+  รองผู้ช่วยผู้จัดการ+  เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป+  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล(ธุรการ)+  เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลและต้อนรับลูกค้า และผู้มาติดต่องานกับบริษัท ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการให้บริการในผลิตภัณฑ์ของบริษัท อำนวยควาสะดวกให้กับลูกค้า และผู้มาติดต่องานกับบริษัทในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการบริการต่างๆ แนะนำช่องทางการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ตอบข้อสงสัยเบื้องต้นพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับลุกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 792278 ชื่อตำแหน่งงาน ทีมบริหารสาขา ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอด"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอด"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  ปฎิบัติงานได้อย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4 วันขึ้นไป+  รักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ให้บริการลูกค้า ประจำโรงภาพยนตร์ ทั้งจำหน่าย บัตร อาหารละเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และสร้างความประทับใจในการบริการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 792283 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตลาด ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอด"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2 บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 792284 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ตลาด ""ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน แม่สอด"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา เซนทรัล พระราม9"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิกส์ ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา แอร์
• ดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น
• จัดทำบันทึกการซ่อมแซมประจำวัน
• ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 740254 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ""ประจำสาขา เซนทรัล พระราม9"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก ช่างเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน Cost Controller ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการควบคุมวางแผน คิดคำนวณประเมินตรวจสอบราคา และบริหารงานเก่อสร้าง+  สามารถวางแผนควบคุมงานและเร่งรัดผู้รับเหมาได้ดี+  มีความรู้ในด้านงานระบบสาธารณูปโภค งานบริหารโครงการ และ/หรืองานก่อสร้าง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานในส่วนงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ประสานงานและดูแลผู้รับเหมาและควบคุมการทำงานขอผู้รับเหมา ดูแลเอกสารในแต่ละโครงการเพื่อความเรียบร้อยและสะดวกแก่การใช้งาน ดำเนินการตรวจสอบหน้างานเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละโครงการตามความสำเร็จของงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ ร่วมตรวจรับโครงการจากผู้รับเหมาและส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายปฏิบัติการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 499658 ชื่อตำแหน่งงาน Cost Controller ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน Corporate Marketing Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 30 - 37 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการในสายงาน 3 - 5 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการณ์ระดับหัวหน้าทีมไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านการตลาด+  มีประสบการณ์ด้าน Marketing Corporate อย่างน้อย 2 ปี+  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี+  มีความด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำการนำเสนองาน+  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โดยรวมขององค์กร 2.การพัฒนากลยุทธ์และทำวิจัยตลาดเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดที่ต้องการ 3.ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง 4.มีความรู้เรื่องการจัดทำการสื่อสารการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 686243 ชื่อตำแหน่งงาน Corporate Marketing Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 800081 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง" ด่วนมาก!! ประเภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซนทรัล พัทยาบีช" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 800076 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซนทรัล พัทยาบีช" ด่วนมาก!! ประเภทงานหล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซนทรัล รัตนาธิเบศร์" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 799843 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซนทรัล รัตนาธิเบศร์" ด่วนมาก!! ประเภทงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เดอะ มอล์ ท่าพระ" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 799533 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เดอะ มอล์ ท่าพระ" ด่วนมาก!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน Leasing&Tenant Manager/ผู้จัดการดูแลพื้นที่เช่า ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 ขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขา+  ประสบการณ์ด้านงานบริหารพื้นที่เช่า 3 ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)+  คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel+  มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการบริหารคน มีทักษะในการทำงานเป็นทีม+  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีทักษะในการนำเสนอ มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูงผู้อื่น+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ด้านงานบริหารพื้นที่เช่ามาก่อน (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)+  มีทักษะการสื่อสารที่ดีภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนในการขายพื้นที่เช่าของบริษัทในทุกสถานที่ และการควบคุมปริมาณร้านค้าในเช่าพื้นที
• กำกับดูแลการขายและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่าพื้นที่
• อนุมัติการเช่า และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทำสัญญาภายใต้ขอบเขตที่ได้รับตามนโยบายของบริษัท
• เยี่ยมเยียนร้านค้าในพื้นที่เช่าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและร้านค้าในพื้นที่เช่า
• ตรวจสอบความเรียบร้อยในการให้บริการร้านค้าในพื้นที่เช่า
• บริหาร และสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกและลูกค้าในพื้นที่เช่า ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นไฟไหม้
• อนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ในแผนกบริการผู้เช่า
• สอนงาน ชี้แนะ ให้คำปรึกษาและให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
• ร่วมกับฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในแผนกบริการผู้เช่า
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกบริการผู้เช่า
• ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 797966 ชื่อตำแหน่งงาน Leasing&Tenant Manager/ผู้จัดการดูแลพื้นที่เช่า ""ประจำสำนักงานใหญ่""
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซนทรัล ภูเก็ต และ ศูนย์การค้าจังซีลอน" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 800946 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซนทรัล ภูเก็ต และ ศูนย์การค้าจังซีลอน"
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน Graphic Design ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 24 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา+  มีประสบการในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Illustrator Flash Premiere Pro+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  มีความคล่องตัวในการทำงานสูง+  มีใจรักในการทำกิจกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ร่วมประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบ ของการโฆษณาและสื่อสารทางการตลาด และรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการที่จะโฆษณา • พิจารณาแนวโน้มตลาด ศึกษาผลวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าอย่างเหมาะสม • ออกแบบสร้างสรรค์ Artwork สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทสำหรับกิจกรรมการตลาดเพื่อโปรโมทภาพยนตร์, Music City, Bowling และธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งภาพรวมของบริษัท ให้เป็นไปตามภาพลักษณ์มาตรฐานของบริษัท (Company’s image guidelines) • เป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องรูปแบบและภาพลักษณ์มาตรฐานขององค์กร ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Freelancer หรือ Vendor ภายนอก • นำเสนอผลงานให้ผู้บริหารและแผนกที่เกี่ยวข้องพิจารณาและช่วยแก้ไขตามความเหมาะสม • ออกแบบ และจัดทำชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด และชิ้นงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เมนูอาหาร, ป้าย, แผ่นพับ ฯลฯ • ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และแผนกเจ้าของชิ้นงาน และประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นงาน (Artwork) ในการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน • ทำรายงานสรุปผลงาน รวบรวมและจัดเก็บงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของบริษัทอย่างเป็นระบบ • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 674847 ชื่อตำแหน่งงาน Graphic Design ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วน!! ประเภทงานหลัก ศิลปะ/กราฟฟิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซนทรัล ชลบุรี" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา+  มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
• วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 805291 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซนทรัล ชลบุรี" ด่วนมาก!! ประเภทงานหลัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน IT Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุตั้งแต่ 23-30 ปี+  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ในการติดตั้งระบบเครื่อข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ+  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Hardware and Internet+  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ User 2. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครื่อข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ 4. วางแผนและกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. ดูแลระบบ LAN และ WAN ในสำนักงานและสาขาต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 437917 ชื่อตำแหน่งงาน IT Support ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน Senior Leasing & Tenant Officer/เจ้าหน้าที่อาวุโส ดูแลพื้นที่เช่า ""ประจำสำนักงานใหญ่"" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานด้านงานบริหารพื้นที่เช่า+  มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel+  มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน+  มีจิตวิทยาในการติดต่อประสานงานกับคนหลายประเภท+  ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว+  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•ดูแลการขายพื้นที่เช่าของบริษัทในทุกสถานที่ และควบคุมจำนวนการเข้าออกของร้านค้าในเช่าพื้นที •พิจารณาคุณสมบัติลูกค้าเช่าพื้นที่ในเบื้องต้นให้มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด •สรุปเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายร่างสัญญา และประสานงานในการเซ็นสัญญา •ควบคุมดูแลการตกแต่งร้านและใช้สถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตามข้อกำหนดของบริษัทและเจ้าของพื้นที่ และกำกับดูแลให้ร้านค้าปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทและเจ้าของสถานที่ •เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและร้านค้าในพื้นที่เช่า •ควบคุมดูแล ติดต่อประสานงานในด้านความต้องการ และแก้ไขปัญหาของร้านค้าในพื้นที่เช่า •เยี่ยมเยียนร้านค้าในพื้นที่เช่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและประสานงานกับผู้เช่าและเจ้าของพื้นที่ •ทำรายงานจำนวนร้านในพื้นที่ รายงานการเข้า
• ออก การปิดร้านชั่วคราว และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของร้านค้านำเสนอผู้บังคับบัญชา •สอนงาน ชี้แนะและให้คำปรึกษาแกผู้ใต้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา "บิ๊กซี พัทยา" ด่วน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  อายุ 20 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี+  หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคล (คิดเงินเดือน ทะเบียนประวัติ) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกการมาทำงานของพนักงานสาขา (เช่น การขาด, ลา, มา, สาย เป็นต้น)
• ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ เช่น Fax, Memo และเอกสารต่างๆ ดูแล
• ควบคุมชุด หรือเครื่องแบบพนักงาน, อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 402560 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา "บิ๊กซี พัทยา" ด่วน ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซนทรัล ลาดพร้าว" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา+  มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
• วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 815176 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซนทรัล ลาดพร้าว" ด่วนมาก!! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เอ็มโพเรี่ยม(รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)" ด่วนมาก!! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา+  มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา แอร์
• ดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น
• จัดทำบันทึกการซ่อมแซมประจำวัน
• ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 806463 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เอ็มโพเรี่ยม(รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)" ด่ว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน Media Section Managerประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน ! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศสาสตร์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และสาขาเกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านโฆษณา การผลิตสื่อโฆษณา และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งานในระดับบริหารอย่างน้อย 2 ปี+  มีความสามารถดีเยี่ยมในด้านการใช้ภาษาเขียนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์+  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ+  มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ+  มีทักษะในด้านการบริหารธุรกิจ จัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ+  มีทักษะในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและการเจรจาต่อรอง+  มีความเป็นผู้นำ ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้เร็ว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควบคุม ตรวจสอบ และอนุมัติการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด บริหารจัดการและแบ่งสรรงานการสร้างสรรค์ข้อความและการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้ได้คุณภาพตรงตามคำสั่งงานและทันตามเวลาที่กำหนด • ตรวจสอบ และอนุมัติการออกแบบชิ้นงานและข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา ทั้งงาน In
• house, Agency โฆษณา หรือ Freelance ให้งานได้คุณภาพ สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งรักษา Corporate Identity ไว้ และสำเร็จตามเวลาที่กำหนด มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการทำงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก ประเมินคุณภาพงานของ Agency โฆษณา และ Freelancer เพื่อพิจารณาการจ่ายงานในครั้งต่อ ๆ ไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา""เซนทรัล ขอนแก่น"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา+  มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ+  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า
• ให้บริการและการอำนวยความสะดวกลูกค้าให้ได้รับความพอใจสูงสุด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 823627 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา""เซนทรัล ขอนแก่น"" ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิ
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา"เซนทรัล ขอนแก่น" รับสมัครด่วน ! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 821204 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา"เซนทรัล ขอนแก่น" รับสมัครด่วน ! ประเภทงาน
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 823628 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี" ประเภทงานหลัก การตล
จังหวัด : สุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 823626 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โลตัส สัตหีบ" รับสมัครด่วน ! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมดูแลงานในส่วนธุรกิจโบว์ลิ่ง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 801235 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โลตัส สัตหีบ" รับสมัครด่วน ! ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน(โอเชี่ยน) นครศรีธรรมราช" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC Pretty PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์
• ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์นี้ นะครับ https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 824351 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน(โอเชี่ยน) นครศรีธรรมราช" ประเภท
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โลตัส สัตหีบ" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่าง https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 824347 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โลตัส สัตหีบ" ประเภทงานหลัก บริการลูกค้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแแรม ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก+  สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด+  สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ด้านล่าง https://www.facebook.com/pages/Recruitment
• SF
• Corporation/1392834274261801
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 824346 ชื่อตำแหน่งงาน รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "ฮาร์เบอร์มอล์ แหลมฉบัง" ประเภทงานหลัก บ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เงินเดือน ""ประจำสำนักงานใหญ่"" รับสมัครด่วน ! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ความเข้าใจในงาน Payroll หรืองานบริหารค่าตอบแทน+  มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำกับตัวเลข และมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน+  สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการด้านการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างอัตราเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม ในองค์กรได้เป็นอย่างดี+  ต้องมีประสบการณ์งาน Payroll อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Tigersoft ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+  มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการทำงานเงินเดือนทุกโปรแกรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานรายเดือนเพื่อบันทึกลงในโปรแกรมคำนวณการจ่ายเงินเดือน • ตรวจสอบใบสรุปเวลาทำงานของพนักงานรายวัน รายชั่วโมงที่ได้รับจากสาขาต่าง ๆ • ทำรายงานสรุปยอดค่าจ้างพนักงานรายวันและรายเดือน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน • จัดทำเอกสารและลงบันทึกการปรับปรุงตัวเลขการจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานรายวันที่คลาดเคลื่อนเพื่อทำยอดปรับปรุงในรอบการจ่ายถัดไป • ประสานงานและดำเนินงานด้านประกันสังคมของพนักงาน เช่น การออกบัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิ การเบิกค่าชดเชยต่างๆ การใช้สิทธิของพนักงานในเรื่องประโยชน์ค่าทดแทนต่างๆ การแจ้งรายชื่อพนักงานเข้า
• ออกจากกองทุนประกันสังคม เป็นต้น • ยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี • เก็บรวบรวมประวัติพนักงาน ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประวัติพนักงาน • จัดเตรียมเอกสารใบรับรองต่าง ให้กับพนักงาน เช่น ใบรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบรับรองเงินเดือน เป็นต้น • ดูแลและประสานงานเรื่องการจัดเก็บเงินและคืนเงินประกันความเสียหาย ค่าเครื่องแบบพนักงานพร้อมทำสรุปเป็นรายเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 549729 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เงินเดือน ""ประจำสำนักงานใหญ่"" รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน เจ้าหน้าที่นิติการ (ประจำสำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน ! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 - 30 ปี+  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีใบอนุญาตว่าความ ถ้ามีประสบการณ์ว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้+  มีทักษะการสื่อสารดี+  มีความละเอียด รอบคอบ+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.งานคดีความ
• ดำเนินการฟ้องร้องคดี
• แจ้งความดำเนินคดี
• ติดต่อประสานงานกับทนายความที่ปรึกษา
• จัดทำหนังสือที่เกี่ยวกับการทวงถามการชำระหนี้ การยกเลิกสัญญา หรือข้อโต้แย้งแทนบริษัท 2.นิติกรรมสัญญา
• ดำเนินการร่างสัญญาและตรวจสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจบริษัทฯ
• ประสานงานกับศูนย์การค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่
• ให้คำแนะนำด้านกฎหมายกับหน่วยงานในบริษัทฯ
• ติดต่อประสานงานกับหน่ายงานราชการ 3.อื่นๆ
• จัดเก็บสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ (แสกน/จัดแฟ้ม/จัดไฟล์)
• ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ล่างนะครับ https://www.facebook.com/page
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน Event Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" รับสมัครด่วน ! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 24 - 30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาดบริการธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีทักษะและแนวความคิดด้านการจัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ+  มีใจรักในการทำกิจกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ+  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบ และประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกบริษัท เพื่อให้การทำ Event ภาพยนตร์แล้วเสร็จตามที่วางแผนไว้
• ประสานงานในการผลิตสื่อเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ ให้ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นรูปแบบและแผนงานที่วางไว้
• ประสานงานในการจองและสั่งซื้อสื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการทำ Event ภาพยนตร์
• ควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำ Event ภาพยนตร์ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
• ควบคุมการใช้จ่ายเงินสดย่อยสำหรับการทำ Event แต่ละครั้ง และทำรายงานสรุปการใช้จ่ายและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• ประสานงานกับทีมงานการตลาดพื้นที่ในการแจกจ่ายสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายภาพยนตร์
• รวบรวมรายงานประจำวัน/สัปดาห์จากเจ้าหน้าที่การตลาดสาขา และจัดทำรายงานสรุปนำเสนอผู้บังคับบัญชา
• รับผิดชอบงานธุรการ และเอกสารต่าง ๆ ในการทำ Event ภาพยนตร์
• ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **สามารถมาสมัครด้วยตัวเองได้ในวันจันทร์
• ศุกร์ 10.00
• 17.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 452356 ชื่อตำแหน่งงาน Event Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่"" รับสมัครด่วน ! ประเภทงานหลัก การตล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ล่างนะครับ https://www.facebook.com/page
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนตร์ เครื่องกล หรือด้านช่างอื่นๆ ทุกสาขา+  มีความรู้เกี่ยวกับงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
• วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 827673 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี" ประเภทงานหลัก ช่างเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมัครผ่าน E-mail ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตามลิงค์ล่างนะครับ https://www.facebook.com/page
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา""เซนทรัล ชลบุรี"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :