Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด

 

บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด

Eva Group, as a now recognized and established developer in the Phuket property market, continue to succeed in our aim to not only sell quality luxury properties at an affordable price but to also ensure that every detail is tailored to the individual needs of the buyer. Eva Group, are a young and e

 
  1. สมัครงาน IT Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิศวซอฟต์แวร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ+  เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี+  ดูแล server main board และระบบ soft ware ต่างๆ+  มีประสบการณ์โปรแกรม ERP หรือ RMS+  มีความชำนาญ window 2012 และ Citrix+  มีประสบการณ์ระบบสารสนเทศ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์+  ทำงานที่ จ. กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลงานด้านระบบเครือข่าย Network 2. ดูแลงานด้านพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมกับองค์กร 3. ดูแลงานด้านอุปกรณ์ com ที่มีประสิทธิภาพ 4. ให้คำปรึกษาและ Train ระบบให้กับ User 5. จัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการลดต้นทุนและตอบสนองการทำงานในทุกมิติ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน Maintenance Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้งานซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานระบบและงานโครงสร้าง และเข้าใจรายละเอียดของงาน+  มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม+  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน+  ทัศนคติเชิงบวก และยืดหยุ่นเวลาการปฏิบัติงาน+  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี (MS Office-Word Excel Outlook)+  ประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปีในสายงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
  เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป   ปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   มีความรู้งานซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานระบบและงานโครงสร้าง และเข้าใจ   มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม   สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี   สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน   ทัศนคติเชิงบวก และยืดหยุ่นเวลาการปฏิบัติงาน   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี   ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี (MS Office
• Word, Excel, Outlook)   ประสบการณ์อย่างน้อย 7
• 10 ปีในสายงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน Sales & Marketing Manager Urgently บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree in sales & marketing field+  At least 3-5 years spa sales & Marketing experience is an advantaged+  Energetic inspired & excellent team player hard working+  Interpersonal skills & proactive mind-set & Hospitality mind+  Good network of clients.+  Good command in written and spoken English+  Proficiency in MS office

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Assign marketing territory, target groups and marketing quotas 2.Coordinate sales & marketing activities with other work units or departments 3.Prepare and submit plans, budgets, progress reports and annual sales & marketing reports 4.Manage human resource functions e.g. hiring, training, performance reviews 5.Research competitors' products/services 6.Develop goals and objectives, projects and priorities and assign them to Sales Representative 7.Develop and conduct sales campaigns, as well as marketing and promotional plans
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Director of Sales and Marketing Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male & Female Age betaween 32-45 years old.+  Bachelor's degree in real estate finance or business administration.+  Prefer candidate comes from Real Estate or Properties business background.+  10 + years experience in Marketing and Operations within the properties retail and residential market .Create and manage the strategic planning design development and marketing and sales strategies for new residential developments.+  Excellent verbal and written communication skills required including strong writing and Management skills.+  Manage sales teams and direct team on sales negotiations.+  Must have lots of energy be a self-starter/highly motivated/team player.+  Fluency in English language; ability to speak and present clearly and effectively

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
The Director of Sales and Marketing is responsible for all sales and marketing functions, the relationship and coordination between the client and Co
• ordinator and Marketing team, and to maximize total revenue market share and optimize profit return.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน Sales Representative Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female - Thai nationality age 22 - 35 years old+  Diploma or higher degree in related field+  Knowledge & Experience in sale skill+  At least 1 year experience in sale field+  Able spoken and written English and computer literate+  Good personality with service self motivated and well-organize+  Able to work under pressure

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
stay with booth and sales product
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน Guest Service Agent Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male only age 22-40 years old.+  Bachelor degree in related field.+  At least 1 -2 years experience in Front Office field.+  Excellent in English skills and Computer literacy.+  Service mind Patient Friendly Pleasant personality and good team works.+  Should be able to night shift work.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.To be support Check in, Check out, Operator and Cashier process 2. To be receptionist and provide the hotel information with rate to clients / visitors 3. To be assist the reservation process 4. To assist clients and ensure that they’re comfortable plus satisfactory while staying in hotel
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน Senior Construction Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor or Masters degree in Civil Engineering/Construction Management or construction related filed.+  Licensed Engineer with minimum 7- 10 years of professional experience in project management roles.+  Experience in real estate or properties development business will be advantage.+  Strong self-management skills to ensure timely issue of project deliverables.+  Strong leadership skills communication skills and negotiation skills.+  Competent in using Auto CAD MS Project or other related programs.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•Ensures technical project execution within time and budget, managing risks/opportunities, changes and monitoring compliance with company requirements and contract commitment. •Responsible for planning, scheduling, conducting, and coordinating the technical and management aspects of projects. •Accountable for the successful completion of engineering projects. •Requires extensive regular contact with assigned projects Clients. •Assist in the preparation of engineering project proposals. •Budget monitoring and trend tracking. •Participating in Client/contactors meetings and resolving Client/engineering and management project issues. •Review and approve project Client invoice. •Ensure effective engineering and Client communications.
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน Spa Therapist Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง อายุ 22-35 ปี+  การศึกษา มัธยมต้นขึ้นไป+  บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ+  ทักษะภาษาอังกฤษได้+  มีประสบการณ์ด้านงานสปา อย่างน้อย 1-2 ปี+  มีใบประกาศรับรองการนวดของกระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
To provide and maintain the highest standard of personal appearance, hygiene and customer service, offering quality treatments, providing in depth knowledge and advise in respect of Spa procedures and products . Spa Therapists are to promote positive images of the hotel, being pleasant, friendly and able to address problems or special requests made by guests. Responsible to the Spa Therapist and the Spa Manager.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน Accounting Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย อายุ 35-50 ปี+  ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี+  มี CPA พิจารณาเป็นพิเศษ+  ประสบการณ์นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์+  มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี+  มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(ประเทศไทย) กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ+  มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำกับดูแลการปฏิบัติของฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดเตรียมงบประมาณ รายงานทางการเงิน ภาษี และประสานงานกับผู้สอบบัญชี 2.กำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน, การวางแผนและการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ,การให้คำปรึกษาและแนะนำกับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ 3.นำเสนอข้อมูลทางการเงินให้ผู้บริหารตามที่ต้องการ 4.การวางระบบการทำงานในองค์กร และติดตามการทำงานของระบบ ERP ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน แม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็ก Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป+  อายุระหว่าง 23-45 ปี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่+  มนุษย์สัมพันธ์ดี+  มีประสบการณ์ด้านแม่บ้าน พิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเด็กอ่อน และมีหนังสือรับรอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
แม่บ้าน
• ดูแล รักษา ทำความสะอาดภายในวิลล่าและออฟฟิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พี่เลี้ยงเด็ก
• ดูแล รักษา เด็กอ่อน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Financial Officer Urgently บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคารหรือบัญชี+  เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี (Express) และ MS Office ได้ดี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี และ ทุ่มเทในการทำงาน+  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล วางแผน เรื่อง งบกระแสเงินสด
• ตรวจสอบเอกสารทำจ่าย ทำงบกระทบยอด
• ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีของบริษัท (STATEMENT)
• ทำเช็คจ่าย
• จ่ายเงินสดย่อยฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน Spa Reception & Reservation ( Chinese ) Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Healthy female Thai nationals age 22-30 years+  Bachelor or higher degree in related field+  Pleasant and outgoing personality+  Good command of spoken written Chaness and English and computer literate+  Strong presentation and communication skills+  Good attitude and positive thinking+  Thai Citizen only+  Avalilable control reservation+  Good command of computer literate

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแล วางแผน เรื่อง งบกระแสเงินสด
• ตรวจสอบเอกสารทำจ่าย ทำงบกระทบยอด
• ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีของบริษัท (STATEMENT)
• ทำเช็คจ่าย
• จ่ายเงินสดย่อยฯลฯ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน Operation Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female age 28-35 years+  Bechalor's Degree• General education related to hospitality on middle and higher management level+  At least 3 years experience within the hotel industry in hotel management or front office and relate in field+  Experience with several hotel or villa operation systems+  Highly managerial capacities and Highly organized and efficient individual+  Good interpersonal skill and service mind.+  Excellent written English and copy-writing skills.+  Ability to adapt vision and proven flexibility+  Proficiency in Word Excel PowerPoint.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for the Operation management according to the policy.
• Skillful in project planning/ tasks and able to prioritize projects/ tasks.
• Operation management
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Technician Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Healthy male Thai nationals+  Strong presentation and communication skills.+  Good command of spoken written English and computer literate.+  Experiences in general engineering background and pool salt chemical at least 3 years+  have driver's license

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบให้การขายสำเร็จตามเป้าหมาย กระจายสินค้าและบริการให้ทันตามความต้องการของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ณ จุดขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน Administrative Officer Urgently!! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male / Female age 25-35 years Thai nationals+  Bachelor or higher degree in related field.+  Pleasant and outgoing personality.+  Strong presentation and communication skills+  Good command of computer literate. +  Experiences at least 1-2 years.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Administrative Officer is responsible to manage and conduct human resource, administration and purchasing in the field office to support operation functions of the office and program go smoothly and efficiently.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน Spa Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Female - Thai nationality age 30 years old up+  Bachelor degree graduate or related field.+  At least 3-5 years experiences in Spa Management field.+  Good personality with service self-motivated able to manage work systematically well organized+  Possesses a positive and cheerful attitude and mature with a good leadership.+  With self-esteem and strong confidence communicating with people+  Able to work under pressure+  Good command of both written and spoken English & Thai

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Responsible for the daily operation of the Spa and profitability of the department.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน Spa Trainer Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 22-45 ปี+  บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี และรักงานบริการ+  ฟัง พูด ภาษาอังกฤษได้+  ประสบการณ์ด้านงานสปาหรืออบรมสปา อย่างน้อย 3 ปี+  มีใบประกาศรับรองการนวดของกระทรวงสาธารณสุข+  มีภาวะผู้นำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ฝึกอบรมพนักงานสปา ตามคอร์สที่ทางสปาระบุไว้
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน พนักงานขาย (งานอลูมิเนียม) Urgently Required ! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี+  ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปี+  หากมีประสบการณ์งานอลูมิเนียม พิจารณาเป็นพิเศษ+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี (Word/Excel/Power Point)

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์งานอลูมิเนียมต่างๆ ของบริษัท แก่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และร้านค้าต่าง ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน Lawyer - Properties or Real Estate (Thai Citizen) บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male age not over 35 years Thai Russia French nationality+  Bachelor's Degree in Law (LL.B)have Lawyer license required.+  Experience in real estate business would be preferred.+  At least 2 years experience in courtroom contract negotiations and drafting+  Knowledge of company' s business law.+  Able to contract government agencies in charge registration and license application issues.+  Possess strong communication skills as well as the ability to work under pressure and comfortable with routine duties+  Good command of spoken and written English Russian and French+  Excellent of computer skills (MS office Adobe acrobat and Internet).+  Able to driving a car and have license.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Be responsible for preparing, drafting and reviewing Minutes of Board Meeting or Share Holder meeting, contract, Power of attorney and other company documentation. Research and advice staff on various legal issues. Contact related governmental authorities for submitting application.
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน คนสวน บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  ไม่จำกัดอายุ+  หากมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความขยัน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานเก็บของตกหล่นบนทางพิเศษ
• ตักดินท่อระบายน้ำ
• ล้างและลอกท่อระบายน้ำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลกมลา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน Night GSA. บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - เพศหญิง+  ไม่จำกัดอายุ+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี+  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Benefits/สวัสดิการ 1.Public Holiday 18 days/year
• วันหยุดประเพณี 15 วัน / ปี 2.Annual Checkup
• ตรวจสุขภาพประจำปี 3.Annual Bonus
• โบนัสประจำปี 4.Annual Increment
• ปรับเงินเดือนประจำปี 5.Group Life & Health Insurance
• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 6.Provident Fund
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.Loan Fund
• กองทุนเงินกู้ 8.Lunch Meal
• อาหารกลางวัน 9.Staff Uniform
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 10.Staff Party and Team Building & Outing Activities
• งานเลี้ยงพนักงานประจำปีและจัดท่องเที่ยวประจำปี 11.Newborn’s Gift and Visit Patient’s Gift
• ของขวัญเยี่ยมคลอดและของเยี่ยมไข้ 12.Marriage Gift
• เงินขวัญถุงกรณีแต่งงาน 13.Monk hood Fee
• เงินช่วยเหลือกรณีงานบวช 14.Compassionate Fee – เงินช่วยเหลือกรณีฌาปนกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน HR Supervisor/ Assistant HR Manager บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย - เพศหญิง+  ไม่จำกัดอายุ+  มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-3 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม orisoft ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Benefits/สวัสดิการ 1.Public Holiday 18 days/year
• วันหยุดประเพณี 15 วัน / ปี 2.Annual Checkup
• ตรวจสุขภาพประจำปี 3.Annual Bonus
• โบนัสประจำปี 4.Annual Increment
• ปรับเงินเดือนประจำปี 5.Group Life & Health Insurance
• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม 6.Provident Fund
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.Loan Fund
• กองทุนเงินกู้ 8.Lunch Meal
• อาหารกลางวัน 9.Staff Uniform
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 10.Staff Party and Team Building & Outing Activities
• งานเลี้ยงพนักงานประจำปีและจัดท่องเที่ยวประจำปี 11.Newborn’s Gift and Visit Patient’s Gift
• ของขวัญเยี่ยมคลอดและของเยี่ยมไข้ 12.Marriage Gift
• เงินขวัญถุงกรณีแต่งงาน 13.Monk hood Fee
• เงินช่วยเหลือกรณีงานบวช 14.Compassionate Fee – เงินช่วยเหลือกรณีฌาปนกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน Chinese Marketing Executive บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีความรู้เรื่องธุรกิจประเทศจีนพอสมควร+  สามารถสื่อสารภาษาจีน-อังกฤษ+  สามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน (ล่าม)+  ทำงานประจำประเทศไทย และสามารถเดินทางไปประเทศจีนได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ติดต่อตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน โดยอีเมลล์และทางโทรศัพท์ 2. ประสานงานเรื่องการเดินทางและการประชุมในประเทศจีน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน Booth Manager บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Good personality and active+  Good command in English+  3-5 years of sales management experience

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแล set up Booth 2.ประสานงานกับ sales ชาวต่างประเทศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน Accounting/ Financial Supervisor บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขาบัญชี/ การเงิน+  เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี และ ทุ่มเทในการทำงาน+  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี+  มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลวางแผน เรื่อง งบกระแสเงินสด
• ตรวจสอบเอกสารทำจ่าย ทำงบกระทบยอด
• ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีของบริษัท (STATEMENT)
• ทำเช็คจ่าย
• จ่ายเงินสดย่อย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน Sales Executive Urgently Required ! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male or Female Age not over than 35 years old+  Bachelor's Degree in Sales and Marketing or related field+  Minimum 1-2 years of Experience in Sales Department+  Excellent Communication Skills in English+  Have Experience in Real estate will be an advantage+  Good knowledge basic computer program

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
  Minimum 2 years experience in related field.   Experienced with Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, HTML & CSS.   Creative with ability to work efficiently under pressure with careful attention to details.   Understanding of the fundamentals of visual communication and user friendliness.   มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง   มีประสบการณ์กับ Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, HTML, และ CSS   มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดันรวมถึงความเอาใจใส่และระมัดระวังใน   ความเข้าใจในพื้นฐานของการสื่อสารด้วยภาพและเป็นมิตรต่อผู้ใช้
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน Assistant Marketing Manager บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelor Degree or Higher in Marketing or Related field+  Male or Female+  Experience in Project Planning and Real Estate Market or Associated+  Able to do Data Analysis Business Competitors Marketing Planning and Marketing Program+  Progress Enthusiastic Proactive and Positive Thinking and Good Solving the Problems+  Excellent Communication Skills Good knowledge of Computer Program Hard Working+  Have Experience in Real Estate will be an Advantage

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.Able to do Marketing Planning Projects, Implementation of the Marketing Plan, Operation, Evaluation Plan and Co
• ordination with Related Parties in order to Achieve the Strategic Objectives 2.Project Management, Planning and Surveys Control , Provide the Pre
• Feasibility and Marketing Campaigns, able to management of Advertising and Media 3.Sales Support Activities and Sales Marketing
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน Chief Financial Officer Urgently Required ! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สัญชาติไทย อายุ 35-50 ปี+  ปริญญาตรี/โท ด้านบัญชี / การเงิน+  มี CPA หรือ CFA จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่ง CFO หรือผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโสใน บริษัทจดทะเบียนฯ+  มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) กฎหมายและกฎระเบียบ+  มีทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม+  มีความรู้ในระบบ ERP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดเตรียมงบประมาณ รายงานทางการเงิน ภาษี และประสานงานกับผู้สอบบัญชี 3.กำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน, การวางแผนและการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ หารือกับผู้บริหาร ฝ่ายการตลาดและหัวหน้าแผนกต่าง ๆ 4.นำเสนอข้อมูลทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร 5.วางระบบการทำงานในองค์กร และติดตามการทำงานของระบบ ERP ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน Project Manager Urgently Required ! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Bachelors degree in Civil Engineering/ Project Construction Management or construction related filed.+  Licensed Engineer with minimum 5 to 10 years of professional experience in project management roles.+  Experience in real estate business will be advantage.+  Strong self-management skills to ensure timely issue of project deliverable.+  Strong leadership skills communication skills and negotiation skills.+  Competent in using Auto CAD MS Project or other related programs.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
•Ensures technical project execution within time and budget, managing risks/opportunities, changes and monitoring compliance with company requirements and contract commitment •Responsible for planning, scheduling, conducting, and coordinating the technical and management aspects of projects. •Accountable for the successful completion of engineering projects. •Requires extensive regular contact with assigned projects Clients. •Assist in the preparation of engineering project proposals. •Budget monitoring and trend tracking. •Participating in Client/contactors meetings and resolving Client/engineering and management project issues. •Review and approve project Client invoice. •Ensure effective engineering and Client communications.
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน Site Engineer(Phuket) Urgently Required ! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย อายุ 25 ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนงานก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 2. อัพเดทแผนงาน 3. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้ รับมอบหมาย 5. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของโฟร์แมน/ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอน ที่ถูกต้อง 6. ถอดปริมาณงาน และวัสดุ ต่างๆ/และเช็ครายการสั่งของให้ Admain 7. เคลียร์แบบ 8. เขียน Shop drawing,Sketch up 9. จัดทำเอกสารแนบ สัญญาและเบิกวงดงาน/ตรวจสอบผลงานผู้รับเหมา 10. เขียนบันทึก Daily Report ประจำวัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน Assistant Human Resources Manager Urgently Required ! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือเกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี มีความรู้เรื่อง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ลงประกาศรับสมัครงาน คัดสรรใบสมัคร และเรียกสัมภาษณ์ ตลอดจนขั้นตอนเริ่มงานใหม่ 2. ตรวจสอบ ดูแลการบันทึกข้อมูลการมาปฎิบัติงาน และการลา โดยผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูล(TMS, HRM และ Leave on line) 3. ดูแลข้อมูล,รายชื่อพนักงานเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4. ดูแลข้อมูลด้านประกันสังคมและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 5. บันทึก และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานลงในระบบจัดเก็บประวัติพนักงาน (HRM) 6. เตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประกอบการทำเงินเดือน 7. จัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด.1 และประกันสังคม ของทุกเดือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกวันที่ 5 ของเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - - สมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

2017-10-06 02:16:05
รวมทั้งสิ้น 31 รายการบริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
125/452 หมู่ที่ 5 ถนนทุ่งคา-สะปำ  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต
เว็บไซต์ : www.thai-evagroup.com,www.evap

กรมจัดหางาน kapook mthai sanook jobstreet nationejob ทุนการศึกษา รายได้พิเศษ โรงงาน งานต่างประเทศ งานดี งานล่าสุด หางานใหม่ jobtopgun บัญชี ครู อาชีพ เงินเดือน job-งาน jobthai jobsdb jobth ค้นหางาน งาน 2020 งาน 2563 งานด่วน งานพิเศษ งานว่าง งานเชียงใหม่ งานภูเก็ต งานโคราช หางานเชียงใหม่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานสมัครงาน หางาน 2020 หางาน 2563 สมัครงาน 2020 สมัครงาน 2563 ตำแหน่งงาน ตำแหน่งงานว่าง ประกาศงาน งานพิเศษ งานparttime งานราชการ สอบราชการ ข้าราชการ