Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

 

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของ CP ALL สังกัดธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการลอจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและด้านการบริหารคลังสินค้า มีทั้งสินค้าแห้ง เย็นและแช่แข็ง

 
  1. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี+  รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารและการติดต่อประสานงานที่ดี+  สามารถเดินได้สะดวก หรือมีสถานที่พักในบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงานด้านประสานงานขนส่งและงานขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยตรวจความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารขนส่งที่เกี่ยวข้อง และติดตามเอกสารการขนส่งให้ครบถ้วน และส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 701942 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply C
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Apply Now ผ่าน Jobthai- สมัครผ่านทาง Email- โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป+  มีความรู้ทางธุรกิจลอจิสติกส์ และความชำนาญในการออกแบบระบบการบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์+  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้+  มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า+  มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รวบรวมและเข้าใจความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ใน IT 2. บริหารโครงการให้เป็นไปตามขอบเขตงาน งบประมาณ และเวลาที่กำหนด 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 4. การทดสอบตรวจรับระบบงาน ให้สนองตอบความต้องการและแผนธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Apply Now ผ่าน Jobthai- สมัครผ่านทาง Email- โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ การบริหาร เศรษฐศาสตร์+  มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านระบบคุณภาพ , ISO , TQM , งานด้าน Productivity ขององค์กร (QCC , Kaizen)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Apply Now ผ่าน Jobthai- สมัครผ่านทาง Email- โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหาร การจัดการ+  มีทักษะการนำเสนอ และประสานงานที่ดี+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำเป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดขององค์กร และการบริหารกลยุทธ์ 2.จัดทำและจัดเก็บตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน(KPI) 3.การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : - Apply Now ผ่าน Jobthai- สมัครผ่านทาง Email- โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน พนักงานคลังสินค้า (บางบัวทอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปวช.ปวส.+  ที่พักอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัด เรียง นับ และตรวจสอบสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา+  สามารถเรียนรู้งานได้ มีความอดทนและมีความรับผิดชอบ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้+  มีสถานที่พักใกล้เคียง หรือสามารถเดินทางได้สะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูล
• จัดเก็บเอกสาร
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์
• ศุกร์ เวลา 8.30
• 18.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน พนักงานขับรถยก Forklift บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปวช.ปวส.+  มีทักษะการขับรถ forklift+  สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้+  สถานที่พักอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน และสามารถเดินทางได้สะดวก+  มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง บุตรคู่สมรส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสื้อยูนิฟอร์ม และอื่นๆ+  เงินโบนัสประจำปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถยกในคลังสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 759834 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถยก Forklift ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขา Logistics BA Marketing+  มีความรู้ในธุรกิจด้าน Logistics+  มีทักษะด้านการวางแผนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด+  มีทักษะในการนำเสนอ และสื่อสารได้ดี+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ดี+  ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และแผนงานด้านสินค้าและบริการ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของลูกค้า 2. กำหนดราคาค่าบริการและช่องทางการจำหน่าย 3. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย พร้อมสร้างระบบสารสนเทศและการตลาด รวมถึงการวิจัยทางการตลาด 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ การตลาด ลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านลอจิสติกส์+  มีใจให้บริการ บุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Word Excel Powerpoint

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบริการต่างๆให้ลูกค้า 2.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การให้บริการของบริษัท 3.ติดต่อและเข้าพบลูกค้า 4.จัดทำรายงานต่างๆให้ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและโอกาสในการเพิ่มการบริการให้แก่ลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาคู่ค้าธุรกิจขนส่ง บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 22-30 ปี+  สามารถใช้ Internet และโปรแกรม Microsoft Office Word Excel และ Powerpoint ได้ดี+  ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์+  มีความอดทน และเรียนรู้งานได้ดี+  สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ประสานงานและติดตามการเคลมประกันภัยสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานและติดตามเรื่องการทำบัตรน้ำมันเชื้อเพลิงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน Sales Executive บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ+  มีทักษะในการเจรจาและนำเสนอการบริการ+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไหวพริบดี กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง+  มีความอดทนต่อภาวะการกดดัน+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , คำนวณค่าขนส่งสินค้า , ติดตามผลการจัดทำใบเสนอราคากับลูกค้า , จัดทำรายงานเอกสาร , เข้าพบลูกค้าและเสนอการให้บริการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน พนักงานขับรถขนส่ง (6ล้อ หนองจอก) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  ใช้ใบขับขี่ตามประเภทรถ+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้+  สามารถอ่านออก และเขียนได้+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนส่งสินค้า
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 743731 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถขนส่ง (6ล้อ หนองจอก) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (ประจำ คลัง 7-11มหาชัย) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  ใบอนุญาตทุกประเภท ชนิดที่ 2 (รถป้ายเหลือง)+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ บริษัทฯจ่ายให้+  สามารถอ่านออก และเขียนได้+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนส่งสินค้า
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (ประจำ คลัง 7-11มหาชัย) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  ใบอนุญาตทุกประเภท ชนิดที่ 2 (รถป้ายเหลือง)+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ บริษัทฯจ่ายให้+  สามารถอ่านออก และเขียนได้+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนส่งสินค้า
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (ประจำ คลัง 7-11มหาชัย) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  ใบอนุญาตขับขี่ ส่วนบุคคล+  สามารถอ่านออก และเขียนได้+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนส่งสินค้า
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน-เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน พนักงานขับรถขนส่ง 6 ล้อ (ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven สุราษฎร์ธานี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  ใช้ใบขับขี่ตามประเภทรถ ท.2+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้+  สามารถขนถ่ายและยกสินค้าได้+  สามารถอ่านออก และเขียนได้+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนถ่ายและยกสินค้ากระจายตาร้าน 7
• Eleven ได้
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน พนักงานขับรถ ขนส่งสินค้า (เชียงใหม่) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  สามารถยกและขนสินค้าได้+  มีใจรักบริการ+  สื่อสารได้ดี สามารถอ่านออกและเขียนได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่งสินค้า
• รับสินค้าในศูนย์กระจายสินค้า 7
• Eleven
• ส่งสินค้าตามร้าน 7
• Eleven ในภาคเหนือ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ+  มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป+  สามารถสื่อสารได้ดี และมีภาวะผู้นำ+  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำควบคุมระบบบริหารคุณภาพ 2.ควบคุม ดูแล ประสานงานการดำเนินการตรวจติดตามภายในบริษัท 3.พัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพ และ Productivity ขององค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน พนักงานปฏิบัติการขนส่ง (คลัง 7-Eleven ภูเก็ต) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.+  สามารถใช้ Microsoft Word Excel Powerpoint ได้+  สามารถเดินทางได้สะดวกหรือที่พักใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำรายงานรถขนส่งประจำวัน 2.บันทึกค่าขนส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 774334 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการขนส่ง (คลัง 7-Eleven ภูเก็ต) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า
จังหวัด : ภูเก็ต
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ บางพลี บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  ใช้ใบขับขี่ตามประเภทรถ (ท.2)+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้+  สามารถอ่านออก และเขียนได้+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนส่งสินค้าถ้วยกระดาษและพลาสติก
• เป็นการส่งจุดต่อจุด
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 730526 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ บางพลี ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ป
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา HRM การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารแรงงาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในส่วนงาน HRM 1-2 ปี+  สามารถปรับตัวและเข้าใจในประเภทธุรกิจด้าน Logistics+  สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้ครั้งคราว

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ระบบข้อมูลงานด้านHRM
• การจัดทำข้อมูลในงานด้านHRMภายในหน่วยงานและนำส่งข้อมูลของงานด้านHRMให้กับหน่วยงานอื่น
• การนำส่งรายชื่อพนักงานและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
• งานอื่นๆในส่วนงานของ HRM ตามโครงสร้างของส่วนงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (คลัง7-11 บางบัวทอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล+  อายุ 20 ปีขึ้นไป+  รู้จักแผนที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล+  สามารถขนส่ง ยก ลากสินค้า ลงร้าน 7-11 ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถขนส่ง ขนส่งสินคิากระจายร้าน7
• 11
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลละหาร  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำ คลัง 7-Eleven ชลบุรี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ+  ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านคลังสินค้าหรือขนส่ง+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word Excel ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธฺดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนการจัดงานขนส่ง, ครวจสภาพรถขนส่ง, ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง, รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดชลบุรี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน+  มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 หรือระบบคุณภาพอื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนงาน รวบรวมผล และดำเนินการโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 2.จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 3 รวบรวมผลระบบข้อเสนอแนะ การรับข้อร้องเรียนลูกค้า กิจกรรมความเสี่ยงขององค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆทื่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT มาไม่น้อยกว่า 2 ปี+  มีความรู้ทางด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Telecommunication) อย่างดี+  มีความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (IT Architect)+  มีความรู้ด้าน Database and Design+  มีความรู้ทางด้านการออกแบบ และ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software Design and Development)+  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำเอกสารและดำเนินงานในการเก็บรวมรวบความต้องการทางธุรกิจตามแผนงานที่กำหนด 2.วิเคราะห์กระบวนการและความต้องการ เพื่อกำหนดFunctionของระบบงาน IT 3.ให้คำปรึกษากับ Application Owner เพื่อกำหนดความต้องการในการใช้ IT 4.ออกแบบ Solution ที่เหมาะสม และติดตามการประเมินผล 5.ดำเนินการตรวจรับระบบงานที่ได้รับการส่งมอบระบบจากผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานร่วมกับผู้ใช้ User Acceptance Test
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน พนักงานชั่วคราว (2เดือน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา+  สามารถทำงานเอกสารได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้+  เหมาะกับการทำงานชั่วคราว หรือช่วงที่รองาน และหางานประจำ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารสำหรับการวางบิลขนส่งของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (นครสวรรค์) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ+  ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านคลังสินค้าหรือขนส่ง+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนการจัดงานขนส่ง, ครวจสภาพรถขนส่ง, ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง, รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 788739 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (นครสวรรค์) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (หนองจอก) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ+  ประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel ได้ดี+  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ปฏิบัติงานด้านขนส่งและธุรการ โดยประสานงานและทำข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน พนักงานธุรการ (4เดือน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. - ป.ตรี+  มีสถานที่พักใกล้โรงงานหรือสามารถเดินทางได้สะดวก+  ระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน นับตั้งแต่วันจ้างงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดทำเอกสารการขนส่ง
• คีย์ข้อมูลค่าขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 790643 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ (4เดือน) ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว ประ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย หญิง อายุ 22-27ปี+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา HRM จิตวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์+  มีความรู้กฎหมายแรงงานเบื้องต้น+  สามารถใช้ Microsoft Excel และ Powerpoint ได้ดี+  ประสบการณ์1-3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ทำจ่ายค่าจ้างพนักงาน และจัดการระบบข้อมูลพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 797684 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย งาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (หลายพื้นที่) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ+  สามารถทำงานเป็นกะได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel Word และโปรแกรมอื่นๆได้ดี+  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 3.จัดทำรายงานการขนส่ง 4.ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 722699 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (หลายพื้นที่) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำ คลังสินค้า 7-11 สุราษฎร์ฯ) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้+  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 3.จัดทำรายงานการขนส่ง 4.ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (รังสิต) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ+  ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านคลังสินค้าหรือขนส่ง+  สามารถทำงานเป็นกะได้ และล่วงเวลาได้+  เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี+  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Excel หรืออื่นๆ+  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนการจัดงานขนส่ง
• ตรวจสภาพรถขนส่ง
• ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
• รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง * Walk
• in สัมภาษณ์งาน โทรสอบถามวันล่วงหน้า *
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 803556 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (รังสิต) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน (ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำกัดสถานะทางเพศ+  สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้+  มีอุปกรณ์การถ่ายทำและการตัดต่อ+  มีทักษะเชิงวิเคราะห์ การออกแบบทางความคิด และมีความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ถ่ายทำวีดีโอกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 2.ตัดต่อวีดีโอจากการถ่ายทำ เพื่อวีดีโอการสอนงาน 3.โครงการนี้จะมีประโยชน์แก่นักศึกษา เนื่องจาก ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ 4.สามารถทำเป็นโครงการนำเสนอในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกงานได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 807806 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน (ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ) ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำที่ CP-Meiji สระบุรี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผน จัดเตรียมรถขนส่งประจำวัน 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 3.จัดทำรายงานการขนส่ง 4.ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 750447 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำที่ CP-Meiji สระบุรี) ประเภทงานหลัก ค
จังหวัด : สระบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (บางบัวทอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล+  รู้จักแผนที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล+  สามารถขนส่ง ยก ลากสินค้า ลงร้าน 7-Eleven ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถรับ
• ขนส่งสินค้ากระจายตามร้าน 7
• Eleven
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 808721 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (บางบัวทอง) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ+  ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านคลังสินค้าหรือขนส่ง+  สามารถทำงานเป็นกะได้ และล่วงเวลาได้+  เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการจัดงานขนส่ง 2.ตรวจสภาพรถขนส่ง 3.ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 4.รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง **หมายเหตุ: กรณี Walk
• in Interview โทรสอบถามวันล่วงหน้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 805917 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ลาดกระบัง) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ขอนแก่น) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25-45 ปี+  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  ใบขับขี่ทุกประเภท (ท.2)+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์+  สามารถอ่านออกและเขียนได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถและจัดส่งสินค้าตามร้าน 7
• Eleven
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 745880 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ขอนแก่น) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน (HR) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และปีที่ 4+  สาขาวิชาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา บริหารแรงงาน+  สามารถเดินทางได้สะดวกหรือมีที่พักใกล้สถานที่ฝึกงาน+  สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ กรณีที่ไม่รับสายสามารถส่งข้อความไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานทางด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• งานทางด้านพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
• งานทางด้านค่าตอบแทน และระบบข้อมูล
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 811264 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน (HR) ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว ประเภท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  กำลังศึกษาชั้นปี 3 หรือ 4+  กลุ่มวิชาการจัดการ-บริหาร และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ส่วนงานให้เลือกฝึกงาน
• บัญชีและการเงิน
• ทรัพยากรมนุษย์
• การตลาด
• จัดซื้อและธุรการ
• กลยุทธ์และแผนงาน
• ความปลอดภัย (จป.)
• เอกสารการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 812960 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว ประเภทงานย่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (สมุทรสาคร) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถเดินทางได้สะดวกหรือมีสถานที่พักบริเวณใกล้เคียง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและจัดตารางการวิ่งงานให้แก่รถขนส่ง 2.ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและลูกค้า 3.จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 814940 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (สมุทรสาคร) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสต
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี-โท สาขา การจัดการ โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ+  มีความรู้และประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี+  มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี+  มีความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี+  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน และเขียนได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้+  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมและติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนงานและกลยุทธ์ที่สอดรับกับธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.จัดการด้านต้นทุน คุณภาพของงานและระบบงาน พัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิผล
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (วิศวกร) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ โลจิสติกส์ และเศรษฐศาสตร์+  ประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี+  สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้+  มีทักษะในการเจรจาและวิเคราะห์ปัญหา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.คำนวณราคาและต้นทุนของโครงการ ทั้งราคา สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 2.ประสานงานกับทีมงาน และ Supplier ในการดำเนินโครงการต่างๆ 3.วางแผนและควบคุมโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน 4.รับผิดชอบและประสานงานการทำสัญญาเรื่องเช่าและบริการคลังสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 821954 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (วิศวกร) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ การจัดการ หรืออื่นๆ+  มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ+  มีสถานที่พักหรือสามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกหรือมีรถยนต์ส่วนตัว+  สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำและบันทึกใบรายการสินค้า 2.จัดทำเอกสารการขนส่งและรถขนส่ง 3.พิมพ์ใบกำกับภาษีและจัดส่งให้แก่ลูกค้า 4.ตรวจสอบรายการสินค้าตามจำนวนรายการสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 823178 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่ว
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน พนักงานรับสินค้า (บางบัวทอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 18 ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.+  สามารถเดินทางได้สะดวก และมีที่พักใกล้เคียง+  สามารถเข้ากะ และล่วงเวลาได้+  สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตรวจนับจำนวนสินค้าตามเอกสารขาเข้า จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 825810 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานรับสินค้า (บางบัวทอง) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Suppl
จังหวัด : นนทบุรี
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง / ชาย+  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี+  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีความละเอียด รอบคอบ+  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านบัญชี (รับ , จ่าย , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 726463 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน ประเภทงานย่อย บัญชีรับ/จ่
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ+  สามารถทำงานเป็นกะได้ และล่วงเวลาได้+  เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง+  ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการจัดงานขนส่ง 2.ตรวจสภาพรถขนส่ง 3.ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 4.รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 830991 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven ลาดกระบัง) ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (3-4 เดือน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา+  สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนด+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดเรียงเอกสาร เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 834091 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานคีย์ข้อมูล (3-4 เดือน) ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั่วค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (คลัง 7-Eleven สมุทรสาคร) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ป.6+  ใบอนุญาตขับขี่+  สามารถยกสินค้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า 7
• Eleven ส่งตามร้าน 7
• Eleven
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 833947 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (คลัง 7-Eleven สมุทรสาคร) ประเภทงานหลัก ส่
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (สมุทรสาคร) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  สามารถอ่านออก และเขียนได้+  ใบอนุญาตขับขี่ ส่วนบุคคล+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL และขนส่งลงร้าน 7
• Eleven
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 833518 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (สมุทรสาคร) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ICD ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำเอกสารการขนส่ง ประสานงานกับรถขนส่ง และติดตามเอกสารการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 836200 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ICD ลาดกระบัง) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ICD ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำเอกสารการขนส่ง ประสานงานกับรถขนส่ง และติดตามเอกสารการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 836199 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ICD ลาดกระบัง) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โล
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน (HR, บัญชี, จัดซื้อ, ธุรการ, กลยุทธ์, จป.) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 (สหกิจศึกษา)+  มีความตั้งใจ พร้อมเรียนรู้งาน+  ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Ofiice Excel และ Powerpoint ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ความรับผิดชอบตามสายงาน 2.มอบหมายงานและโครงการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 836994 ชื่อตำแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน (HR, บัญชี, จัดซื้อ, ธุรการ, กลยุทธ์, จป.) ประเภทงานหลั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6+  ใบอนุญาติขับขี่+  สามารถยกสินค้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า 7 Eleven และส่งตามร้าน 7 Eleven
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 837871 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (ลาดกระบัง) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลาดหลุมแก้ว) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  อายุ 22-28 ปี+  ประสบการณ์ 0-3 ปี ทางสายงานบุคคลและธุรการ+  สามารถเดินทางได้สะดวก และมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบงานธุรการ (ห้องพยาบาล รถรับส่งพนักงาน รปภ. ร้านค้าและร้านอาหาร เครื่องทำน้ำดื่ม และเครื่องปรับอากาศ) 2.รับผิดชอบงานบุคคล (คำนวณค่าจ้างของพนักงาน ชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และให้ผู้สมัครงานเขียนใบสมัครงานเบื้องต้น) ทำงานวันจันทร์
• เสาร์ เวลา 08.00
• 17.00 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 835893 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลาดหลุมแก้ว) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงาน
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (หนองจอก) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ)+  มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน+  มีทักษะของการสื่อสารที่ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี+  สามารถเดินได้ทางสะดวกหรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานขนส่ง เน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 855044 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (หนองจอก) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการ การตลาด โลจิสติกส์ และเศรษฐศาสตร์+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel Power Pointได้ดี+  มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทักษะการสื่อสารที่ดี+  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 2.ติดตามและดูแลการให้บริการของบริษัท 3.จัดทำรายงานต่างๆ นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลูกค้า 4.รวบรวมความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงบริการให้แก่ลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 841778 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทงานย่อย พัฒนาธุรกิจ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านการจัดการ การตลาด โลจิสติกส์ และเศรษฐศาสตร์+  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และใจรักงานบริการ+  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและลูกค้า จัดทำและรวบรวมเอกสารของฝ่ายขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 838588 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า ประเภทงานหลัก บริการลูกค้า/Call Center/พนัก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (แยกนพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน+  สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับลูกค้ากับฝ่ายขายและการตลาด จัดทำและติดตามเอกสารต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 842809 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (แยกนพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว) ประเภทงานหลัก จัดซื้อ/ธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน พนักงานขับรถ หัวลาก (ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3+  สามารถอ่านออกและเขียนได้+  มีทักษะการขับขี่ที่ดีและปลอดภัย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ขับรถขนส่งสินค้า 2.รับตู้บรรจุสินค้าส่งตามจุดปลายทาง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 844771 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ หัวลาก (ลาดกระบัง) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Microsoft Office Excel ได้ดี+  สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินโครงการตามแผนงาน ติดตามและนำเข้าข้อมูลในระบบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรถขนส่งในระบบ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ลาดหลุมแก้ว-แยกนพวงศ์) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน การจัดการ และอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง+  มีความรู้ในการใช้ Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงาน+  มีทักษะในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าว+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความรอบคอบ+  สามารถเดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับชำระค่าบริการจัดส่งสินค้า 2.รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานค่าบริการจัดส่งสินค้า 3.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และอื่นๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 846850 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ลาดหลุมแก้ว-แยกนพวงศ์) ประเภทงานหลัก บัญชี/การเง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาคู่ค้าทางธุรกิจขนส่ง บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel Power Pointได้ดี+  ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว+  มีประสบการณ์ 0-3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและสรรหารถร่วมกิจการ 2.ประสานงานและติดต่อผู้ประกอบการรถร่วมกิจการจากช่องทางต่างๆ 3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการสรรหารถร่วมกิจการ 4.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้สนใจนำรถเข้าร่วมกิจการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 850387 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาคู่ค้าทางธุรกิจขนส่ง ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติก
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน พนักงานธุรการขนส่ง หนองจอก (4เดือน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel Power Pointได้ดี+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับลูกค้า และเพิ่มข้อมูลของเอกสารในระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 850671 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานธุรการขนส่ง หนองจอก (4เดือน) ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานขายและการตลาด หรือ/และธุรกิจโลจิสติกส์+  มีทักษะการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าว และการสื่อสาร+  มีบุคลิกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี+  สามารถเดินทางออกนอกสถานทีเพื่อไปพบลูกค้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดูแลและรักษาลูกค้าเก่า ตลอดจนคอยให้คำแนะนำการบริการ 2.ออกแบบและให้บริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า 3.ติดตามผลจากการเสนอบริการลูกค้า 4.รายงานข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยชน์ของการวางแผนทางการตลาดและการขาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 848759 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด ประเภทงานหลัก ขาย ประเภทงานย่อย หัวหน้า/ผู้
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน พนักงานปฏิบัติการขนส่ง (ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.+  สามารถทำงานเป็นกะ เข้ากะกลางคืนได้ และทำงานล่วงเวลาได้+  เดินทางได้สะดวก และมีที่พักใกล้เคียง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel Powerpoint Word ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดตารางงานของรถขนส่ง 2.ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและลูกค้า 3.จ้ัดทำรายงานการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 850676 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานปฏิบัติการขนส่ง (ลาดกระบัง) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ชลบุรี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ หรืออื่นๆ+  สามารถเข้างานกะกลางคืนได้+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก+  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Word Excel Powerpoint

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดตารางงานให้แก่รถขนส่ง 2.ประสานงานและติดตามพนักงานขับรถขนส่ง 3.จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 850561 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ชลบุรี) ประเภทงานหลัก คลังสินค้า/โลจิสติกส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (สมุทรสาคร) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ 1 คน+  สามารถอ่าน พูดและเขียนภาษาไทยได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ขับรถส่งสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7
• Eleven และมีผู้ช่วยพนักงานขับรถ 1 คน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 852383 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น (สมุทรสาคร) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 25
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์สายงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 2.ติดตามพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิิดอุบัติเหตุ 3.เฝ้าระวังการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดของพนักงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 852411 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคล 1-3 ปี+  มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในเบื้องต้น+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel Powerpoint Word ได้ดี+  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดปรับปรุงคุณภาพของงาน+  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.คำนวณค่าล่วงเวลาเพื่อทำจ่ายค่าจ้าง 2.รวบรวมเอกสาร เพื่อแจ้งเข้าทะเบียนผู้ประกันตามกองทุนประกันสังคมและเงินทดแทน 3.ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ อาทิ ใบรับรองการผ่านงาน หนังสือรับรองเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 850628 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม ประเภทงานย่อย งาน
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน พนักงานธุรการ ชั่วคราว (3 เดือน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  เดินทางทำงานได้สะดวก+  ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
บันทึกข้อมูลในระบบ ประสานงานและติดตามเอกสาร และประเมินผลประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 853200 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ ชั่วคราว (3 เดือน) ประเภทงานหลัก งาน Part-time/พนักงานชั
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางพลี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ขึ้นไป+  มีที่พักบริเวณใกล้เคียง+  มีผู้ช่วยยกสินค้า ประจำรถ (นำมาเอง) บริษัทจ่ายให้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าจากจุดหนึ่งส่งไปอีกจุดหนึ่ง (จากโรงงานไปส่งที่คลังสินค้า)
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 841098 ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางพลี) ประเภทงานหลัก ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 17
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  มีทักษะการเจรจาและต่อรอง+  มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงานจัดซื้อ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในบริษัทให้ 2.ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานตรงตามความต้องการ รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในเรื่องการกำหนดคุณลักษณะ และเจรจากับผู้ขายสินค้าในเรื่องราคาและสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบริหารกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขา การจัดการ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ทางด้าน Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators+  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Word Excel Powerpoint ได้ดี+  มีทักษะทางการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำและทบทวนกลยุทธ์ในระดับฝ่ายและองค์กร 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และติดตามรายงานผลการดำเนินงานของ KPIs 3.สรุปและตรวจติดตาม KPIs และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สรรหารถร่วมกิจการ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel Power Pointได้ดี+  ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้+  มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและสรรหารถร่วมกิจการ 2.ประสานงานและติดต่อผู้ประกอบการรถร่วมกิจการจากช่องทางต่างๆ 3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการสรรหารถร่วมกิจการ 4.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้สนใจนำรถเข้าร่วมกิจการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ (บางบัวทอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 ขึ้นไป+  มีเด็กติดรถประจำรถ 1 คน+  สามารถขับรถยกสินค้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถและจัดส่งสินค้าห้องเย็นลงตามร้าน 7
• 11
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบริหารต้นทุนและพัฒนาผลผลิต บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมอุตสาหการ โลจิสติกส์+  มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป+  มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ+  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนงานและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ราคาขาย 2.วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยการให้บริการของบริษัท 3.จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน พนักงานธุรการเอกสาร บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.+  สามารถทำงานเอกสารได้ มีความรอบคอบ+  เหมาะกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดเก็บและเรียงเอกสาร 2.คีย์ข้อมูลในโปรแกรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ลาดหลุมแก้ว) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งในการประสานงานและให้ข้อมูลลูกค้า+  สามารถทำงานเป็นกะและล่วงเวลาได้+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกหรือมีที่พักบริวเณใกลเคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขาย เพื่อจัดส่งพัสดุไปสู่ลูกค้าและธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ลาดหลุมแก้ว) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ+  ทำงานวันจันทร์-เสาร์ สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกหรือมีที่พักใกล้เคียง+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Microsoft Office ได้+  มีความรู้และความสนใจในงานด้านคลังสินค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ตำแหน่งงานที่เปิดรับด้านคลังสินค้า รับสินค้า ข้อมูลรับ ข้อมูลจ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (สุราษฎร์ธานี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  สามารถยกสินค้าได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า CP ALL จัดส่งสินค้าลงร้าน 7
• ELEVEn
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ (คลังสินค้าเซเว่น ลาดกระบัง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (ท.2)+  สามารถยกสินค้าและขนส่งสินค้าได้+  มีผู้ช่วยหรือเด็กติดรถ 1 คน เป็นพนักงานประจำรถ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ไปส่งสินค้าตามร้านสะดวกซื้อ 7
• ELEVEn
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวอุตสาหการ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word Excel Power Point)+  มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 หรือระบบมาตรฐานอื่น ๆ+  มีทักษะในการให้คำปรึกษาและมีความสามารถในการเป็นวิทยากร+  มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี+  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
เสนอแนะการจัดทำเอกสาร มีการควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งกำหนดแผน จัดทำ และทบทวนเอกสารต่าง ทั้งมีการตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลสรุปข้อมูลในระบบบริหารคุณภาพ รางวัลคุณภาพ หรือระบบมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา หรืออื่นๆ+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  มีความรู้กฎหมายแรงงานในระดับเบื้องต้น+  สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้+  มีทักษะการสัมภาษณ์ การเจรจา และการโน้มน้าว+  มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ+  ประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี+  สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี+  มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ อื่นๆ 2.ประสานงานในการจัดทำสัญญาเช่า สัญญาจัดจ้าง สัญญางานบริการ และอื่นๆ 3.เพิ่มข้อมูลในระบบ และจัดทำเอกสารต่างๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (สัญญาจ้าง 1 ปี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งในการประสานงานและบริการลูกค้า+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง+  เข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานเป็นการให้บริการในรูปแบบ Customer to Customer
• รับรายการและติดตามพัสดุ และแจ้งและติดตามพัสดุของลูกค้า
• สัญญาจ้าง 1 ปี พิจารณาการต่อสัญญาเป็นรายปี
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (สุราษฎร์ธานี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ+  สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักใกล้เคียง+  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดสายงานของรถขนส่ง ประสานงานกับพนักงานขับรถ ตรวจสภาพและความพร้อมของรถขนส่ง และคอยแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน System Analyst บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MIS+  มีความรู้ด้าน IT+  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-10 ปี+  เรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย และมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบดูแล และวางแผนงานด้าน IT ให้สอดคล้องกับ IT Trend ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 2.รับผิดชอบดูแล และวิเคราะห์ความต้องการด้าน IT ของทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อสรรหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน IT และด้านธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ภูเก็ต) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ+  สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักใกล้เคียง+  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดสายงานของรถขนส่ง ประสานงานกับพนักงานขับรถ ตรวจสภาพและความพร้อมของรถขนส่ง และคอยแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ชลบุรี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ+  สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปทำงานได้สะดวก หรือมีที่พักใกล้เคียง+  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดสายงานของรถขนส่ง
• ประสานงานกับพนักงานขับรถ
• ตรวจสภาพและความพร้อมของรถขนส่ง
• คอยแก้ไขในกรณีเกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (บางบัวทอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ+  สามารถทำงานเป็นกะและล่วงเวลาได้+  เดินทางไปทำงานได้สะดวกหรือมีที่พักใกล้เคียง+  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
จัดสายงานรถขนส่งประจำวัน ประสานงานและแจ้งงานขนส่งให้แก่พนักงานขับรถ ตรวจสภาพรถขนส่งและความพร้อมของพนักงาน และคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งคราว
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์+  รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล+  มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สถานที่พักในบริเวณใกล้เคียงพระราม 3 หรือเดินทางได้สะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ขับรถรับและส่งให้ผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ลาดหลุมแก้ว) รับสมัครด่วน ! บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ+  มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งในการประสานงานและให้ข้อมูลลูกค้า+  สามารถทำงานเป็นกะและล่วงเวลาได้+  สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกหรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขาย เพื่อจัดส่งพัสดุไปสู่ลูกค้าและธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน พนักงานธุรการ (ชั่วคราว) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป+  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  เดินทางไปทำงานได้สะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานและคีย์เอกสารการขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน พนักงานขับรถ 6 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6+  มีใบขับขี่ตามประเภทรถ ท.2 ขึ้นไป+  มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ (คู่สามี ภรรยา พิจารณาเป็นพิเศษ) ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้+  สามารถขนและยกสินค้าได้+  สุขภาพร่างกายแข็งแรง+  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์+  มีประสบการณ์ขับรถ 6 ล้อ ขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ+  อายุไม่เกิน 45 ปี+  มีที่พักบริเวณใกล้เคียง เดินทางสะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนถ่ายและยกสินค้ากระจายตามร้าน 7
• Eleven
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
• มีเด็กรถช่วยยกของ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการขนส่ง (หนองจอก) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ)+  มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน+  มีทักษะของการสื่อสารที่ดี+  มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี+  สามารถเดินได้ทางสะดวก หรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง+  ประสบการณ์ 0 - 2 ปี+  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รวบรวมความต้องการใช้รถขนส่งจากลูกค้า
• จัดเตรียมคิวรถขนส่ง และประสานงานกับรถขนส่ง
• ติดตามสถานะรถขนส่ง
• รับผิดชอบด้านงานเอกสารหน่วยงาน KPI , ISO
• จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลการตลาด และการขาย บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ Logistics และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป+  มีวิธีคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูล การตลาด การขาย
• จัดทำข้อมูลราคา เส้นทางการขนส่งเข้าระบบ เวลาทำงาน จันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบคุณภาพ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการระบบคุณภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ทีี่เกี่ยวกับในงานระบบคุณภาพ - ISO+  มีทักษะในการวิเคราะห์+  มีความเป็นผู้นำ+  ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาระบบงานใหม่ๆ+  Positive thinking+  ประสบการณ์ในสายอาชีพ 3 ปี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน และพัฒนากลยุทธ์องค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกสนับสนุนปฎิบัติการคลังสินค้า บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - เอก (สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ หรืออื่นๆ)+  มีทักษะในการวิเคราะห์+  มีความเป็นผู้นำ+  ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาระบบงานใหม่ๆ+  Positive thinking+  ประสบการณ์ในสายอาชีพ 3 ปี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบดูแลกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้าทั้งหมด
• พัฒนา และผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
• วิเคราะห์กระบวนการทำงานใหม่ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - เอก (สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ หรืออื่นๆ)+  มีทักษะในการวิเคราะห์+  มีความเป็นผู้นำ+  ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาระบบงานใหม่ๆ+  Positive thinking+  ประสบการณ์ในสายอาชีพ 3 ปี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบดูแลกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้าทั้งหมด
• พัฒนา และผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
• วิเคราะห์กระบวนการทำงานใหม่ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - เอก (สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ หรืออื่นๆ)+  มีทักษะในการวิเคราะห์+  มีความเป็นผู้นำ+  ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาระบบงานใหม่ๆ+  Positive thinking+  ประสบการณ์ในสายอาชีพ 3 ปี ขึ้นไป+  ประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตรวจสอบดูแลกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้าทั้งหมด
• พัฒนา และผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
• วิเคราะห์กระบวนการทำงานใหม่ๆ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน พนักงานธุรการขนส่ง (จ.ระยอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)+  มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน+  มีทักษะของการสื่อสารที่ดี+  มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี+  สามารถเดินได้ทางสะดวก หรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง+  ประสบการณ์ด้านขนส่ง หรือธุรการ 0 - 2 ปี+  มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง+  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่+  เพศ ชาย - หญิง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน
• บันทึกข้อมูลขนส่งสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลการตลาด และการขาย บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ Logistics และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป+  มีวิธีคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูล การตลาด การขาย
• จัดทำข้อมูลราคา เส้นทางการขนส่งเข้าระบบ เวลาทำงาน จันทร์
• ศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน Sales Excutive บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย+  ปริญญาตรี สาขา การตลาด Logistics และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ในสายงานขาย 1-2 ปี ขึ้นไป+  มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกดี+  มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง+  มีความรู้พื้นฐาน Logistics+  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลโครงการ และลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การให้บริการของบริษัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และสัญญาที่ตกลงกัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน งานบริการโลจิสติกส์ - คลังสินค้า - จป.วิชาชีพ (นักศึกษาฝึกงาน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศชาย/ หญิง กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด โลจิสติกส์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆ ระยะเวลาฝึกงาน 3 - 4 เดือน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และคลังสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน พนักงานธุรการขนส่ง (หนองจอก) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง) มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถเดินได้ทางสะดวก หรือมีที่พักบริเวณใกล้เคียง ประสบการณ์ด้านธุรการ 2 ปี ขึ้นไป สามารถใช้ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรู้พื้นฐานด้าน โลจิสติกส์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน
• บันทึกข้อมูลขนส่งสินค้า
• รับผิดชอบเอกสาร ISO
• KPI ของหน่วยงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ลำพูน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สำเร็จการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ และอื่นๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสารประสานงานที่ดี มีที่พักใกล้เคียงหรือสามารถเดินทางได้สะดวก สามารถทำงานล่วงเวลาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนและจัดรถขนส่ง 2.ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขับรถขนส่ง 3.จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ลำพูน
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ขอนแก่น) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาลอจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0-4 ปี ด้านคลังสินค้าหรือขนส่ง สามารถทำงานเป็นกะได้ และล่วงเวลาได้ (มี OT) เดินทางได้สะดวก หรือมีที่พักในบริเวณใกล้เคียง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี มุ่งความสำเร็จในงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผนการจัดงานขนส่ง 2.ตรวจสภาพรถขนส่ง 3.ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 4.รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ขอนแก่น
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน Inventory Officer บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลังสินค้า สินค้าคงคลัง สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0 - 2 ปี มีความคิดที่ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลงานด้านคลังสินค้า
• จัดทำข้อมูล และรายงานต่างๆในงานที่รับผิดชอบ
• ติดต่อประสาทงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา การจัดการ ตลาด ลอจิสติกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 1 ปีขึ้นไป มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และองค์กร
• สรรหาวิธีการใหม่ๆ ในการดูแลลูกค้า
• สร้างสรรค์กระบวนการทำงานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาคู่ค้าธุรกิจขนส่ง บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขา การตลาด ลอจิสติกส์ การจัดการ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 1 ปีขึ้นไป สรรหากระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน มุ่งความสำเร็จในงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรรหารถผู้ประกอบการร่วมกิจการรายใหม่
• ติดตาม และดูแลเอกสารการทำสัญญา
• ประเมินผลการให้บริการรถร่วมกิจการ
• ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถร่วมกิจการประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน Sales Logistics บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย-หญิง ปริญญาตรี สาขา การจัดการ การตลาด Logistics และอื่นๆ ไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์ในสายงานขายงานด้าน ลอจิสติกส์ 1 ปี ขึ้นไป มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้ารายใหม่
• ออกพบลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ
• ขายงานบริการ ลอจิสติกส์ ต่างๆของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 20
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน พนักงานธุรการ แผนกบัญชี (สัญญาจ้าง 1 ปี ) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• สำเร็จการศึกษา ปวช - ปวส ไม่จำกัดสาขา เพศ หญิง ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ละเอียดรอบคอบ สามารถวางแผนในการทำงานได้ (สำคัญ) สามารถทำงาน Routine ได้และคิดจะปรับปรุงงานอยู่เสมอ ชอบทำงานงานเอกสาร สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Excel ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• จัดเรียงใบแจ้งหนี้
• ออกใบวางบิล (PAPER+PDF)
• จัดชุดใบวางบิล+ใบแจ้งหนี้ เพื่อส่งให้ messenger
• ตรวจสอบจำนวนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ออกใบวางบิลในแต่ละวัน
• วางบิล,รับเช็ค (สัญญาจ้าง ปีต่อปี)
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 13
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน พนักงานธุรการ (Part-Time 2 เดือน) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย - หญิง วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช-ปวส ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูลประวัติรถ ประวัติ พขร. ลงในระบบขนส่ง
• คัดแยกเอกสารขนส่งต่างๆ
• งานจบวันต่อวัน
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 350
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน System Analyst บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MIS มีความรู้ด้าน IT มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป เรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย และมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.รับผิดชอบดูแล และวางแผนงานด้าน IT ให้สอดคล้องกับ IT Trend ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 2.รับผิดชอบดูแล และวิเคราะห์ความต้องการด้าน IT ของทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อสรรหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน IT และด้านธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview Line ID: hrdynamic
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี-โท สาขา เศรษฐศาสตร์ Logistics สถิติศาสตร์ การตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูลด้านงาน ลอจิสติกส์ พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถรักษาความลับทางธุรกิจได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์กิจกรรมการตลาด/การขาย และข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อประเมินสถานการณ์การตลาดช่องทางต่างๆ
• วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท รวมถึง Price Sensitivity Analysis
• วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ราคาขาย อัตรากำไรขั้นต้น ของลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจ
• จัดทำรายงานข้อมูล และวิเคราะห์ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจรวมถึงปัญหา ผลกระทบของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  117. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี-โท สาขา เศรษฐศาสตร์ Logistics สถิติศาสตร์ การตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ - การตลาด 5 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูลด้านงาน ลอจิสติกส์ พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คำนวนความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการต่างๆ (Feasibility Study) รวมไปถึงการศึกษา Spec และราคาของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ
• ประสานงานกับ Supplier และควบคุมดูแลที่งานในการประสานงาน ให้เสนอราคาตาม Spec ที่ต้องการ
• วางแผนการดำเนินโครงการ และควบคุมดูแลการวางแผนการดำเนินโครงการของทีมงาน รวมถึง Action Plan และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมและติดตามดูแลโครงการที่รับผิดชอบ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้โครงการดำเนินการไปตามกำหนดการ
• วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด/การขาย และข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อประเมินสถานการณ์การตลาดช่องทางต่างๆ
• วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทรวมถึง Price Sensitivity Analysis
• วิเคราะห์ Price Sensitivity ของราคาขาย โปรโมชั่น เปรียบเทียบคู่แข่ง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  118. สมัครงาน เจ้าหน้า War Room (ตรวจสอบGPS) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ/ลอจิสติกส์/ภูมิศาสตร์สารสนเทศ/GIS อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานขนส่ง/ แผนที่/ GPS อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ติดตามรายงานผลข้อมูล GPS ของรถบริษัท
• Report ข้อมูลการขนส่ง
• วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  119. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อ จัมโบ้ (มหาชัย - สมุทรสาคร) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (สามารถอ่านออกเขียนได้) มีใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือ ท.1 ขึ้นไป มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ (ญาติ หรือสามี-ภรรยา ก็ได้) ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้ สามารถขนและยกสินค้าได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีที่พักบริเวณใกล้เคียง เดินทางสะดวก อายุ 23 - 45 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL และขนส่งลงร้าน 7
• Eleven
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  120. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาคู่ค้าธุรกิจขนส่ง. บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขา การตลาด ลอจิสติกส์ การจัดการ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 1 ปีขึ้นไป สรรหากระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน มุ่งความสำเร็จในงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• สรรหารถผู้ประกอบการร่วมกิจการรายใหม่
• ติดตาม และดูแลเอกสารการทำสัญญา
• ประเมินผลการให้บริการรถร่วมกิจการ
• ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถร่วมกิจการประจำเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  121. สมัครงาน Data Entry Officer บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี สาขา การจัดการ Logistics และอื่นๆ ไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• บันทึกข้อมูล ราคาค่าขนส่งลงระบบ
• บันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  122. สมัครงาน ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและธุรการ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป (ธุรการสำนักงาน จัดซื้อ สัญญาจ้าง-เช่า) มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 1 ปีขึ้นไป มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงงานตลอดเวลา พร้อมที่จะเติมโตในสายอาชีพร่วมกับบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลทีมจัดซื้อและธุรการ
• ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และไซต์งานของบริษัททั่วประเทศ
• ดูแลงานธุรการ
• แจ้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน และไซต์งานของบริษัททั่วประเทศ
• ควบคุมตรวจสอบ สัญญาจ้าง
• สัญญาเช่าพื้นที่ต่างๆของบริษัท
• ดูแล KPI ของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  123. สมัครงาน พนักงานขับรถ 4 ล้อจัมโบ้ (บางบัวทอง) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (สามารถอ่านออกเขียนได้) มีใบขับขี่ส่วนบุคคล ขึ้นไป มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ (ญาติ หรือสามี-ภรรยา ก็ได้) ทางบริษัทจ่ายค่าจ้างให้ สามารถขนและยกสินค้าได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์ มีที่พักบริเวณใกล้เคียง เดินทางสะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ขับรถขนส่ง
• ขนถ่ายกระจายตามร้าน 7
• Eleven
• มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : ปทุมธานี
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  124. สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงระบบอาคาร (คลังสินค้า)-ลาดหลุมแก้ว บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• เพศ ชาย / อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอิเล็กเครื่องกลวิศวกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป (ช่างคลังสินค้า - อาคาร) มีที่พักใกล้เคียง เดินทางสะดวก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ สุขภิบาล และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  125. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา ทรัพยากรบุคคลการจัดการเศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน มีทักษะในการให้คำปรึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงงานตลอดเวลา พร้อมที่จะเติบโตในสายอาชีพร่วมกับบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
• วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร
• วางแผน การสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานให้เพิ่มขึ้น
• ควบคุม ดูแล ข้อปฎิบัติต่างๆ ด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาพนักงาน
• ควบคุม ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของบุคคลากรภายใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแล KPI ฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  126. สมัครงาน Programmer บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
• ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้าน IT Develop Software มีพื้นฐานการใช้ภาษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) C# ASP.NET Java JSP Servlet Boot Strap CSS JavaScript. Micro Service Web Service สามารถเขียน SQL ของ Database : Microsoft SQL Oracle สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้ (ทางบริษัทมีการสอนก่อนทำงานจริงในทุกเรื่อง) มีความขยัน รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (GPA 2.75 ขึ้นไป) สามารถทดสอบระบบที่ได้รับมอบหมาย และสื่อสารผลการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจได้ สามารถเขียน Business & System Flow ได้ สาามารถรับ และเขียน Requirement ที่ได้รับจากผู้ใช้งานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
• วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร
• วางแผน การสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานให้เพิ่มขึ้น
• ควบคุม ดูแล ข้อปฎิบัติต่างๆ ด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาพนักงาน
• ควบคุม ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของบุคคลากรภายใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ควบคุมดูแล KPI ฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) สมัครผ่านทาง Email โทรสอบถามวัน - เวลาล่วงหน้า สำหรับ Walk-in Interview
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  127. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ศูนย์กระจายสินค้า