Advertisement

===รับข่าวสารก่อนใคร LIKE Page งานวันนี้.com ==

หน้าแรก > รับสมัครงาน > กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

 

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 9 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิ

 
  1. สมัครงาน หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย+  มีประสบการณ์ทำหน้าที่ จป.วิชาชีพ 3 ขึ้นไป+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการวางแผนงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและให้สอดคล้อง กับนโนบายคุณภาพ และนโยบายขององค์กร รวมทั้งการรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  2. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน+  หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
• รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  3. สมัครงาน หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำสาขา อุดรธานี (STA-UD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ ชาย / หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน 2. ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก 3. วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  4. สมัครงาน Software engineer จ.สงขลา (PSE) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  การศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการ์ด้านการพัฒนา Web Application และติดต่อโอนข้อมูล SQL+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม.NETและMVC ด้วย C# หรือ ASP
• พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา ABAPบนระบบSAP
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  5. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการหรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบังคับบัญชาและด้านวิศวกรรม หรือซ่อมบำรุง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการบริหาร วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไผ่  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  6. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง+  หากมีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานเข้ากะได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซมบอยเลอร์
• บริหารจัดการเชื้อเพลิง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไผ่  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : กาฬสินธุ์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  7. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRCอีสานบน) จ.บึงกาฬ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  8. สมัครงาน หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ+  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์+  มีประสบการณ์ทางด้านบอยเลอร์อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  9. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  10. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  11. สมัครงาน หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้+  มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสามารถปิดบัญชีได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  12. สมัครงาน PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  25 ปีขึ้นไป+  ป.ตรี วิศวกรรม สาขา อุตสาหการ เครื่องกล หรือวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  13. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก (STA-PL) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า ยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม, ดูแล, ตรวจสอบ, ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า
• งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองพระ  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  14. สมัครงาน Process Engineer ประจำจังหวัดมุกดาหาร (RBL-MD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อาย 24 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ+  มีความรู้ด้านเครื่องวักรโดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง+  หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางทรายใหญ่  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  15. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่าง+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน+  หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
• รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 6
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  16. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาจังหวัดเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 23-30 ปี+  ปริญญาตรี การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  ขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่+  รักและชอบในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการสรรหาพนักงานรายวันให้ได้ตามอัตรากำลังอนุมัติ
• ดูแลแรงงานต่างด้าว การต่อใบอนุญาติ และเอกสารต่างๆ
• งานแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  17. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  - ไม่จำกัดเพศ+  - อายุ 28 ปีขึ้นไป+  - ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์+  - มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงาน การบริหารจัดการงานอย่างน้อย 5 ปี+  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานคุณภาพ ประกันคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติ+  - มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การตรวจสอบ ด้านคุณภาพสินค้า+  - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนคุณภาพที่ยอมรับได้ รวมถึงการผลักดันให้มีการตระหนักถึงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 2. บริหารงานด้านสารสนเทศให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด 3.บริหารงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 529421 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำสาขาเลย (STA-เลย) ประเภทงานหลัก ผลิต/ควบคุมคุ
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  18. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี+  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า ยานยนต์ยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  19. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ+  หากมีประสบการณ์ด้านในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  20. สมัครงาน หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีเคมี-ชีวะ) โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เรียนวิชาเคมีอย่างน้อย 16 หน่วยกิต)+  ผ่านงานด้านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ปี+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำแผนงานด้านการตรวจและทดสอบเพื่อควบคุมการทำงานของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. ควบคุมและตรวจสอบให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมไปถึงการขออนุมัติส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไข 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและทันตามกำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  21. สมัครงาน หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขา เลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมีเคมี-ชีวะ) โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO9000:2008 ISO14001 อย่างน้อย 1 ปี+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในด้านกายภาพของวัตถุดิบรับข้าระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการตรวจติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาหรือข้อบกพร่องของคุณภาพด้านกายภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  22. สมัครงาน หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก ประจำ จ.เลย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้ด้านการตลาด และด้านการจัดการทั่วไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี+  มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานกับ Supplier
• จัดทำเอกสารสั่งซื้อ
• ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า
• สต็อกสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลท่าสะอาด  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  23. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี พอลิเมอร์ เทคโนโลยีการยาง อุตสาหกรรมเกษตร+  ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในระดับบังคับบัญชา ไม่ต่ำกว่า 3 ปี+  มีความรู้ด้าน กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของโรงงาน การวางแผนการผลิต ระบบคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยางธรรมชาติ+  มีทักษะในการการวิเคราะห์ การตัดสินใจ/แก้ไขปัญหา มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  24. สมัครงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำสาขาเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ ( IE ) เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม
• รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
• รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม
• พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
• และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  25. สมัครงาน หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขา จังหวัดเลย (STA-เลย) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง(EE) สาขาอุตสาหการ ( IE ) เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้ามาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  26. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสาขาเลย STA-เลย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้+  มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และสามารถปิดบัญชีได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบของโรงงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายดูแลต้นทุนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  27. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 8 months) ประจำสาขาหาดใหญ่ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
• บันทึกข้อมูลทางบัญชี
• จัดทำรายงานภาษี
• ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  28. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 8 ปี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  29. สมัครงาน หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง(EE) สาขาอุตสาหการ ( IE ) เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้ามาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  30. สมัครงาน PROCESS ENGINEER ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  25 ปีขึ้นไป+  ป.ตรี วิศวอุตสาหการ วิศวเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต+  มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  31. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความรู้การควบคุมหม้อไอน้ำ+  หากมีใบควบคุมหม้อไอน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถเดินทางไปเรียนงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วางแผน/ควบคุม การเดินเครื่องให้ได้ตามเป้าหมาย 2.วางแผน/ควบคุม การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร 3.บริหารจัดการเชื้อเพลิง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  32. สมัครงาน หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำจ.สระแก้ว (STA-SKW) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  - ไม่จำกัดเพศ+  - อายุ 25 ปีขึ้นไป+  -ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  - มีความรู้ด้านการตลาด และด้านการจัดการทั่วไป+  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี+  - มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  33. สมัครงาน Process Engineer ประจำ จังหวัดอุบลราขธานี (STA-UB) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 24ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ+  มีความรู้ด้านเครื่องวักรโดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง+  หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  34. สมัครงาน หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  มีความรู้ด้านภาษีอากร+  ถ้ามีประสบการด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
• บันทึกข้อมูลทางบัญชี
• จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัย
• ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  35. สมัครงาน เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จ.กรุงเทพ (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ พาณิชย์นาวี+  ความสามารถทางภาษาอังกฤษดี-ดีมาก

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนงานด้านการส่งออก
• ประสานงานในเรื่องการส่งออกสินค้ากับลูกค้า
• ประสานงานกับทางฝ่ายโรงงาน และลูกค้าในเรื่องการส่งมอบสินค้า
• บันทึก และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของแผนก
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 525283 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จ.กรุงเทพ (STA-BKK) ประเภทงานหลัก นำเข้า-ส่งออก/
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  36. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ป.ตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่+  ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดี - ดีมาก+  สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้+  ** หากมีความรู้ทางด้าน"ภาษาจีน"จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานด้านการบริหารผลการปฎิบัติงาน
• รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาสายอาชีพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  37. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  An Academic degree in Electrical Engineering and/or Mechanical Engineering+  Plus three to five years maintenance+  Experience of CNC Lathe CNC Milling Mahine with Fanuc or Mitsubishi PLC Contorl pneumatic and hydraulic system plant utitilies and facilities system is required+  Must possess the ability to organize direct and motivate people.+  Must have knowledge of quality control and production techniques equipment tooling and processes.+  PERFORMANCE STANDARDS Machine downtime. Attendance and performance of subordinates. Attendance.

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Manage the maintenance activities through the implementation of a preventative maintenance program and an ongoing maintenance repair for equipment, facilities, and vehicles that support the most efficient manufacturing operation possible. Compiles and maintains records on reporting personnel for compensation and performance evaluation purposes. MAJOR DUTIES 1. Plans and implements effective procedures and policies for the maintenance department to ensure that all equipment, facilities, and utilities are in an acceptable state of repair. Administers plant preventative maintenance programs. 2. Coordinates with vendors, suppliers, and contractors the installation of new equipment or equipment processes. 3. Establishes, with direction from the Operations Director, priorities of all maintenance activities through a work order procedure. 4. Supervises all daily activities of the Maintenance Department through subordinates to ensure completion of assigned projects that will minimize machine downtime. 5. Monitors completion of maintenance projects to ensure that safety and quality standards are met. 6. Approves all requisitions relating to new and replacement parts, supplies, machinery, and equipment for the Maintenance Department. 7. Provides technical knowledge and expertise to solve problems of a mechanical, electrical, or hydraulic/pneumatic nature. 8. Provides instruction, guiding and direction to new employees having performance or procedural difficulties. 9. Participates in administrative and technical programs such as cost reduction, process improvements, communication, and employee training. 10. Identifies employees for consideration for promotion and/or training. Handles or refers employee grievances, benefit problems, or other personnel problems to the appropriate staff. 11. Participates in development of departmental and plant maintenance budgets and monitors performances to ensure
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 693118 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  38. สมัครงาน Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม (IE) อุตสาหกรรม พอลิเมอร์+  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป+  มีความชำนาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านต้นทุนและการวางแผนการผลิต หรือผ่านงาน Process Engineer Controller QA เป็นต้น+  มีความชำนาญด้านภาษาอังกฆษและโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วิเคราะห์ติดตาม Productivity หลักของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง เป็นนรายวัน แยกแต่ละแผนก 2.เน้นการบริหาร Productivity ของโรงงานในเชิงลึก
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  39. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  ปรีญญาตรี สาขาเกษตร พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ตีเปอร์เซ็นต์เศษยางรับเข้า
• ควบคุม วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
• จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตีเปอร์เซ็นต์ยาง
• ให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 555396 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคใต้ตอนล่าง ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุสัต
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  40. สมัครงาน System Engineer จ.สงขลา (PSE) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์+  ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป+  มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software ทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะระบบ ERP และสามารถ Support การใช้งานได้+  หากมีความความรู้และประสบการณ์ในการ Implement ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  เข้าใจพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล ใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี+  รักการเรียนรู้ ชอบการเดินทางพบปะผู้คน มีจิตใจในการบริการสูง ชอบทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีทั้งพูด และเขียน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Server และ Network หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intrantruction ให้กลุ่มบริษัท
• ออกแบบจัดหาติดตั้ง Windows, VM ware, Active Directory, Exchang, Sal, SAN Storage
• บริหารโครงการและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามแผน
• จัดทำเอกสารและคู่มือระบบ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  41. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศพม่า (ค่าจ้างพิเศษ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ** สัมภาษณ์งานหาดใหญ่ หรือ กทม.**+  มีสวัสดิการอาหาร สวัสดิการบ้านพัก+  สวัสดิการกลับไทยได้ปีละ 2 ครั้ง+  ** สามารถพูดภาษาพม่าได้ **

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
• วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Myanmar
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  42. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ** สัมภาษณ์หาดใหญ่ หรือ กทม.**+  มีสวัสดิการอาหาร สวัสดิการบ้านพัก+  สวัสดิการกลับไทยได้ปีละ 2 ครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
• วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 524092 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ) ประเภทงานห
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 10
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  43. สมัครงาน วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน+  หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ดำเนินการรวบรวม ,สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลการวิเคราะห์ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 524087 ชื่อตำแหน่งงาน วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ) ประเภทงานหลัก ผลิต/ค
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  44. สมัครงาน PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  25 ปีขึ้นไป+  ป.ตรี วิศวอุตสาหการ วิศวเครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต+  มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถสอบถามเพิ่มเตอมรายละเอียด ได้ที่ 086-490-7570 คุณธนวัชร์+  หรือส่งใบสมัครมาที่ thanawatj@sritranggroup.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Indonesia
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  45. สมัครงาน หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีใบอนุญาต ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำ+  มีประสบการณ์ทางด้านบอยเลอร์อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผน,บริหารงานระบบบอยเลอร์ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Indonesia
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  46. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำโซนภาคอีสาน กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง+  สามารถประจำโซนภาคอีสานได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  47. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ภาคใต้ตอนกลาง) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยียาง หรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 522083 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ภาคใต้ตอนกลาง) ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุส
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  48. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสำนักงาน กรุงเทพ STA-BKK กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 33 ปี ขึ้นไป+  มีประสบการร์ด้านสรรหาในส่วนสายงานโรงงาน มาอย่างน้อย 8 ปี+  มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี+  สามรถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่+  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้+  หากผ่านการสรรหาบุคลากรในสายโรงงานที่มีหลายสาขา มาจะพิจราณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1 ควบคุมดูแลการสรรหาและว่าจ้างพนักงานในเครือบริษัททั้งรายวันและรายเดือน 2 จัดทำ Manpower ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3 จัดทำรายงานการรสรรหาและว่าจ้างเสนอผู้บริหาร 4 วางแผน กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลกร ออกพื้นที่เพื่อสร้าง/หาเครือข่ายบุคลกรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัท 5 ประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และคู่แข่งทางการค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  49. สมัครงาน หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประจำ อ.หาดใหญ่ (STA-HQ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / บริหารงานบุคคล+  มีประสบการณ์ 2-5 ปี+  สามารถขับรถยนต์ได้+  มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ประสานงานกับสาขาในส่วนงานธุรการ และแรงงานสัมพันธ์ 2.ควบคุมดูแลงาน ความเรียบร้อยภายในสำนักงานใหญ่ 3.จัดกิจกรรม ให้คำแนะนำสาขาเรื่องการขาด ลา มาสายของพนักงาน 4.งานธุรการ แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการอื่นๆ ภายในสำนักงานใหญ่และสาขาของกลุ่มบริษัทศรีตรัง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  50. สมัครงาน หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.ตรัง (STL) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย+  ผ่านการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุม ดุแล รับผิดชอบการวางแผนงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพตามแบบกำหนดหน้าที่งาน (JOB DESCRIPTION)SF01 และดูแลงานคุณภาพของบริษัท ตามแบบกำหนดหน้าที่งาน QA01
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  51. สมัครงาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำ คลังสินค้าเทพารักษ์ (คลองแปด) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  ปริญญาตรี ทุกสาขา+  มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 2-3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดและเก็บสินค้าเข้าสต๊อก 2.จัดและส่งสินค้าออกจากสต๊อก 3.ตรวจนับสต๊อกสินค้า 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  52. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี+  มนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจบริการ+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ประสานงานธุรการและสวัสดิการ
• ประสานงานจัดทำ VISA สำหรับพนักงานต่างประเทศ
• จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
• จองตั๋วเครื่องบินและที่พักสำหรับพนักงานและลูกค้า
• งานทรัพยากรมนุษย์อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  53. สมัครงาน Marketing Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Male age 22-35 years old+  Bachelor or Higher in Economic Marketing or Finance+  Excellent in both written and spoken Chinese and English Languages+  Strong Communication Interpersonal and customer relationship skills

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• Responsible for Marketing strategies,sales and planning in order to increase the company's profit and competitive
• Handle domestic and overseas sales, Customer service for both existing and new customer for the customer's satisfaction
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  54. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-ธุรการและสวัสดิการ - สัญญาจ้าง 1 ปี (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศ หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ ด้านงานธุรการและทำงานโปรแกรม MS Excel ได้ จะพิจราณาเป็นพิเศษ+  สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลพนักงานในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน ดูแลเรื่องประกันสังคมของพนักงาน ดูแลเรื่องเวลาการเข้า
• ออกการทำงานของพนักงาน ดูแลเรื่องแม่บ้านและยามในออฟฟิต ดูแลออฟฟิตทั้งหมด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  55. สมัครงาน Business Development จ.กรุงเทพ (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  Master degree in: MBA/Finance+  At least 3 year experience+  Prefer candidates used to work in banking securities or advisory companies+  Excellent in communication in English+  Able to travel abroad+  Good interpersonal skill+  Excellent in Microsoft excel word & powperpoint+  Willing to work hard+  Age 27-35

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
Business Development
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 550079 ชื่อตำแหน่งงาน Business Development จ.กรุงเทพ (STA-BKK) ประเภทงานหลัก การตลาด ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  56. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำโซนอีสานตอนบน กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ปริญาตรี สาขาเกษตร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการตลาดหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน หรือการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 5 ปี+  สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่+  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการกำหนดแนวทางการสรรหาวัตถุดิบ วางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
• เสนอภาพรวมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่
• ควบคุมพนักงานตีเปอร์เซ็นต์ให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการจัดซ้อวัตถุดิบ
• ควบคุมจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 523287 ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำโซนอีสานตอนบน ประเภทงานหลัก การตลาด ปร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  57. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประจำสาขากรุงเทพน (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านบริหารความเสี่ยง ERM ตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามตามแผนงานบริหารความเสี่ยง • ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละ Business Unit • สรุปการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • ร่วมทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง • จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารกิจกรรมบริหารความเสี่ยงขององค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  58. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารความเสี่ยง ERM ตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง+  สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้+  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและควบคุมงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละ Business Unit รวมธุรกิจในเครือ • ทำหน้าที่เลขานุการฯ บริหารความเสี่ยง จัดประชุมสรุปการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง • จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารกิจกรรมบริหารความเสี่ยงขององค์กร • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  59. สมัครงาน วิศวกรเครื่องกล R&D (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) PSE กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือ Machatonic+  ประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปี+  มีความรู้ด้านการคำนวน และผ่านงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง+  มีประสบการณ์ด้าน R&D

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิตให้มีสภาพดีที่สุด
• ออกแบบเครื่องจักรการผลิตให้กตรงกับ Process การใช้งาน
• ออกมาตรฐานคุณภาพของเครื่องจักร การซ่อมบำรุง สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
• ค้นหาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเครื่องจักรเพื่อการผลิต
• ควบคุมการใช้พลังงานและวิธีการประหยัดพลังงาน
• ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการผลิตและเทคโนโลยี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  60. สมัครงาน Process Engineer ประจำสาขา อ.สิเกา จังหวัด ตรัง (STA-SK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป+  ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2)+  มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี+  ถ้ามีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตยางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
จังหวัด : ตรัง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  61. สมัครงาน ERP Consultant (SAP)จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 27 ปี ขึ้นไป+  ป.ตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์+  เคย Implement ระบบ ERP ด้วยตนเอง+  มีความสามารถ Implement ระบบ SAP

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• มีความรู้ความสามารถควบคุมดูแลและติดตั้งระบบ ERP วางแผนการ Implement อย่างเหมาะสม
• วิเคราะห์ GAP หรือข้อแตกต่างของงานในปัจจุบันกับระบบ ERP
• ควบคุมและทดสอบการทำงานของระบบ ERP จากการออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ IT อื่น ๆ
• ปรับปรุงระบบ ERP (Confiques) ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 560816 ชื่อตำแหน่งงาน ERP Consultant (SAP)จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK) ประเภทงานหลัก คอมพิวเตอร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 4
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  62. สมัครงาน Corporate Social Division Head ประจำสาขา กรุงเทพฯ (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 23 ปีชึ้นไป+  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ (PR) รัฐประสาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์+  ประสบการณ์ดการทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมออกบูธ การสื่อสาร+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตการขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและนอกสถานที่ได้+  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบดำเนินกิจกกรมชุมชนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมดูแล สนับสนุนการทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของสาขาในกลุ่มบริษัทตามนโยบายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมไปถึงการทำกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การในภาพรวม
สถานที่ปฎิบัติงาน : แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  63. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (STA-สระแก้ว) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์+  ประสบการณ์การทำงานด้านบังคับบัญชา หรือการบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี+  สามารถเดินทางเรียนงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนคุณภาพที่ยอมรับได้ รวมถึงการผลักดันให้มีการตระหนักถึงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 2.ควบคุมดูแล ให้มีการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท 3.บริหารงานด้านสารสนเทศให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด 4.บริหารงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์กร
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  64. สมัครงาน เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพตามกฎหมายกำหนด+  มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี+  มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน+  ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ดี+  สามารตรวจวัและวิเคราะห์งานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอนงาน และผู้บริหารให้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
• ตรวจสอบ วิเคาระห์ข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไข ร่วมกับทีมงาน และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
• จัดทำโครงการความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียด
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  65. สมัครงาน หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ริญญาตรีสาขาวิศวกรรม ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี+  มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงยายนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผล งานเอกสาร และยานยนต์ในโรงงาน จ่ายงานให้พนักงานใต้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  66. สมัครงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป จ.อุบลราชธานี (STA-UB) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ ( IE ) เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  67. สมัครงาน หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 27 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน+  มีประสบการทางด้านโลจิสติกส์ ขนส่ง ส่งออก อย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลไผ่  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  68. สมัครงาน หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ อ.มะขาม จ.จันทบุรี กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์+  มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ติดตามจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี
จังหวัด : จันทบุรี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  69. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
• วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองพระ  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  70. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชายหรือหญิง+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ งานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสามารถปิดบัญชีได้+  เคยมีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 1 ปี+  สามารถเดินทางไปเรียนงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
• จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1. คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน 2.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้า
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  71. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี+  ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร และการจัดการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้+  มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และสามารถปิดบัญชีได้+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้อย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีของโรงงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  72. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-บริหารค่าตอบแทน ประจำ จ.เลย (STA-LI) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศหญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านการคำนวนค่าจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• คิดคำนวนค่าจ้างพนักงานรายวัน และสรุปรายงานด้านค่าจ้าง
• รับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลท่าสะอาด  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
จังหวัด : เลย
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  73. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาบัญชี การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน+  ประสบการณ์ทางด้านบริหารค่าตอบแทนอย่างน้อย 5 ปี+  มีความรู้ด้าน Excel+  สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุม ดูแล วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงาน
• ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัท
• จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  74. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี การจัดการการตลาด วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ศึกษาข้อมูลการตรวจสอบครั้งก่อนเพื่อร่วมจัดเตรียมแนวการตรวจสอบเบื้องต้น
• ร่วมประชุมเปิดงานตรวจสอบพร้อมทั้งสำรวจเบื้องต้น เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ
• ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ โดยนำระบบ IT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ (ACL)
• สรุปผลและจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ
• ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดรวมั้งร่างรายงานผลการติดตาม
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 516233 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ) ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  75. สมัครงาน หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาอื่นๆ+  ประสบการณ์ด้านการควบคุมสุขลักษณะในโรงงาน หรือ ระบบ GMP หรือ การจัดการคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ควบคุมการปฏิบัติด้านการผลิตให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อปฏิบัติด้านสุขลักษณะ หรือ GMP ตาม ที่กำหนด 2.ติดตามผลด้านความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านสุขลักษณะสุขอนามัย 3.ควบคุมการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ GMP และป้องกันการปะปน และปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  76. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี+  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน+  หากมีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยางแท่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
• รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  77. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ประจำสาขานราธิวาส (STA-PT) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรม+  หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
• ตรวจติดตามกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกับระบบสิ่งแวดล้อมในองค์กร
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบบัดมลพิษที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• จัดทำเอกสารติดต่อหน่วยงานราชการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  78. สมัครงาน เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ประจำสาขาปัตตานี (STA-PT) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 21 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรม+  หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
• ตรวจติดตามกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกับระบบสิ่งแวดล้อมในองค์กร
• ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบบัดมลพิษที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• จัดทำเอกสารติดต่อหน่วยงานราชการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  79. สมัครงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี+  สาขา อุตสาหการเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3-5 ปี+  กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าชุดซ่อมบำรุงมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั่วไปภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  80. สมัครงาน หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี+  สาขา อุตสาหการเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3-5 ปี+  กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าชุดซ่อมบำรุงมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั่วไปภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  81. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 24 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี+  สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  กรณีระดับการศึกษาต่ำกว่า ต้องผ่านงานด้านซ่อมบำรุงหรือการผลิตยางแท่งอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในด้านของคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิตในทุกๆด้านพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขและป้องกัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำกิจกรรมต่างๆของพนักงานเพื่อสนองต่อนโยบายของบริษัท ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาในกระบวนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไ
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  82. สมัครงาน วิศวกรโรงงาน อ.สิเกา จ.ตรัง (STA-SK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์สายงานวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ดำเนินการรวบรวม ,สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลการวิเคราะห์ไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
จังหวัด : ตรัง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail : Sta_recruitment@sritranggroup.com4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  83. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบางทรายใหญ่  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัด : มุกดาหาร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  84. สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์+  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  85. สมัครงาน วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผลและรายงานผู้บังคับบัญชา 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผล
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  86. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิตน้ำยาง ประจำสาขาชุมพร (STA-CP) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล อุตราหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานผลิต+  สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี+  มีความมุ่งมั่นและชอบงานท้าทาย ขยัน/อดทน+  หากมีประสบการร์ด้านสายงานน้ำยางมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแผนงานการผลิตน้ำยางข้น
• ควบคุมดูแลการตรวจสอบการผลิตน้ำยางข้น
• ปรับปรุงและพัฒนาวิธิการทำงานที่ดี
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่าย
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
จังหวัด : ชุมพร
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  87. สมัครงาน วิศวกรฟอร์เมอร์ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ด้านการผลิต ไม่น้อยกว่า 3 ปี+  ประสบการณ์ ผ่านงานเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ผ่านงานด้านการผลิต ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารที่ใช้จัดเก็บข้อมูล และเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแผนกฉีดพลาสติก ประกอบ ซ่อมและล้างฟอร์เมอร์ แผนกสนับสนุนวัสดุ และแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค 2.วางแผนการสั่งซื้อฟอร์เมอร์ เม็ดพลาสติก ชิ้นส่วน อุปกรณ์และฟอร์เมอร์โฮลเดอร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  88. สมัครงาน ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  วุติการศึกษาปวส/ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
• งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
• งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  89. สมัครงาน ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  การศึกษา ปริญญา ปวส./ป.ตรี สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ซ่อมบำรุงรักษา/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้ ส่งเสริม สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.3.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 4.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  90. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.เชียงใหม่ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 8 ปี+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  91. สมัครงาน หัวหน้าแผนกผลิต STR (ผลิตยางแท่ง) สาขาบึงกาฬ RBL-BK กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 25-35 ปี+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี การยาง อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี+  หากมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ควบคุมกระบวนการผลิตยาง STR
• ติดตามตรวจสอบกรบวนการผลิต และปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  92. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้+  สำหรับตำแหน่งหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านยางพารามาก่อน+  มีความเป็นผู้นำ+  มีทักษะการเจราต่อรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
• วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัด : พิษณุโลก
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  93. สมัครงาน สมุห์บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป+  สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลรับผิดชอบงานด้านสมุห์บัญชีของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  94. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  วุฒิการศีกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบงานบัญชีด้าน BOI
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  95. สมัครงาน หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+  มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ หากมีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ+  ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการวางแผนด้านความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ และนโยบายขององค์กร รวมทั้งการรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงาน ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 520312 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR) ประเภทงานหล
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  96. สมัครงาน หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ.อุดรธานี(STA-UD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  97. สมัครงาน นักเกษตร กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 22-30 ปี+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี+  ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้ และมีไบขับขี่+  สามารถปฏิบัติงานภาคเหนือ ภาคอีสาน และได้ทุกจังหวัด+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.จัดทำรูปแบบแผนงานการเกษตรของแต่ละโครงการ 2.วางแผนงานโครงการเกษตรของแต่ละโครงการ 3.บริหารจัดการด้านงบประมาณของโครงการเกษตร 4.ควบคุมคุณภาพผลผลิต 5.สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเกษตร 6.ติดต่อประสานงานชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องที่ 7.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 8.ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานต่างๆเสนอบริษัท 9.ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 794253 ชื่อตำแหน่งงาน นักเกษตร ประเภทงานหลัก เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ ประเภทธุร
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  98. สมัครงาน เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก จ.กรุงเทพฯ สัญญาจ้าง 5 เดือน (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทางด้านส่งออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี+  มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการประสานงาน และความเข้าใจด้านเอกสาร+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งออกทั้งหมดก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า หรือ ธนาคาร 2. รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้ากำหนดเอาไว้จากภายในและภายนอก 3. จัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า หรือ ธนาคาร ให้ตรงเวลา 4. จัดทำสรุปการจัดส่งเอกสารในแต่ละวัน เพื่อควบคุมการทำงาน ไม่ให้ผิดพลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 544558 ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก จ.กรุงเทพฯ สัญญาจ้าง 5 เดือน (STA-BKK) ประเภทง
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  99. สมัครงาน หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว(STA-SG) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  ประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลศาลาลำดวน  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
จังหวัด : สระแก้ว
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  100. สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ประจำสาขา จ.อุบลฯ กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป+  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ+  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
• บันทึกข้อมูลทางบัญชี
• จัดทำรายงานภาษี
• ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  101. สมัครงาน หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  ปริญญาตรี+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อ ประสานงาน ติดต่อลูกค้า+  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้+  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี+  หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าโรงงานผลิต จะพิจราณาเป็นพิเศษ+  * หากเคย ผ่านงานประเภท จัดหาไม้ยูคา หรือ มันสำปะหลังมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายและจัดทำแผนการซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย
• วางแผนควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นยาง
• ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหาย
• ให้ความรู้และคำแนะนำกับลูกค้าในเรื่องการตีเปอร์เซ็นและคุณภาพของยาง
• สรรหาวัตถุดิบ ประเภทยางพารา เพื่อส่ง เข้าโรงงาน ผลิต
สถานที่ปฎิบัติงาน : อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  102. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Costing&Controller สังกัดสยามเซมเพอร์เมด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรี สาขาบัญชี+  อายุระหว่าง 28-35 ปี+  มีประสบการณ์ระดับบังคับบัญชาด้านบัญชี หรือ งานตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี และสามารถปิดบัญชีได้+  เคยมีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
• การบริหารจัดการระบบบัญชี ทั้งด้านบัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุน เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐานบัญชี และภาษีอากร และสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  103. สมัครงาน หัวหน้าแผนกส่งออก กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/ หญิง+  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน และติดต่อประสานงาน 2.ตรวจเช็ค ORDER ตาม PO. และ Program MRP และติดต่อนำตู้เข้า
• ออกเพื่อบรรจุสินค้า 3.ติดตามสถานการณ์ของการบรรจุและคลังสินค้าเพื่อให้สามารถนำสินค้าส่งออกได้ตามกำหนดของลูกค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  104. สมัครงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย /สิ่งแวดล้อม /วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ตรวจสอบการปฎิบัติงานและความปลอดภัยในการทำงาน 2.ควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 3.ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้ถูกวิธีและพร้อมใช้งาน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  105. สมัครงาน นักวิจัยและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียาง วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์หรือจบการศึกษาระดับเกียรตินิยมจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้และทักษะ การวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สารเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  106. สมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต สังกัด สยามเซมเพอร์เมด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 22 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์+  ประสบการณ์ -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งติดตามผลและตรวจสอบกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ 2.ติดตามและเร่งรัดการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  107. สมัครงาน PROCESS ENGINEER (ประจำภาคอีสาน) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  25 ปีขึ้นไป+  ป.ตรี วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ เครื่องกล เทคโนโลยีการผลิต หรือวิทยาศาสตร์เคมี+  มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม หรือการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถปฏิบิติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 523402 ชื่อตำแหน่งงาน PROCESS ENGINEER (ประจำภาคอีสาน) ประเภทงานหลัก วิศวกร ประเภทงานย่อย วิ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 5
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  108. สมัครงาน Business Intelligence Executive สาขากรุงเทพฯ (STA-BKK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 25-30 ปี+  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเศรษศาสตร์ประยุกต์ สถิติ+  สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการขายและการตลาด 2. รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมยางพาราและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ข้อมูลการตลาดความต้องการใช้ยาง, อุตสาหกรรมยานยนต์, ถุงมือ เป็นต้น เพื่อจัดทำแผน/นโยบาย เพื่อสนับสนุนการตลาดการขาย 3. ประสานกับส่วนงานภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมของฝ่ายการตลาด เช่น นำส่งแผนการขายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ตลาดให้บริหาร วิเคราะห์ทิศทางการตลาดให้ทีมขาย 1. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทางอีเมล 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  109. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำจังหวัดบึงกาฬ (RBL-BK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมศาสตร์+  มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงาน การบริหารจัดการงานอย่างน้อย 5 ปี+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานคุณภาพ ประกันคุณภาพ หรือที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติ+  มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การตรวจสอบ ด้านคุณภาพสินค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้า จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ต้นทุนคุณภาพที่ยอมรับได้ รวมถึงการผลักดันให้มีการตระหนักถึงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 2. บริหารงานด้านสารสนเทศให้มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด 3.บริหารงานด้านกิจกรรมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและองค์กร *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  110. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager) ประจำประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  จบปริญญาตรีบัญชี+  มีประสบการณ์ทำงานในระดับ accounting manager อย่างน้อย 3 ปี+  มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีในระดับที่ดี+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ถ้าได้ภาษาอินโดนีเซียด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ+  สามารถไปประจำที่ประเทศอินโดนีเซียได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแลงาน ด้านบัญชีและภาษี ของโรงงานทั้งหมด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ประเทศ Indonesia
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 3
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  111. สมัครงาน R&D Laboratory and Engineering กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ไม่จำกัดเพศ+  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมีวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ เทคโนโลยีการยาง+  มีความรู้ด้านยางธรรมชาติ คุณสมบัติของยางพารา+  มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี+  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ได้ระดับดี+  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• วางแผนและควบคุมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ใหม่และเครื่องจักร
• ควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง
• สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร
• อนุมัติการทบทวนสูตรการผลิต
• ศึกษาผลการวิจัยทางวิชาการ
• ให้คำปรึกษาแนะนำ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
• ร่วมกับฝ่ายการตลาดกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  112. สมัครงาน หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย/หญิง+  วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง+  ผ่านงานจัดซื้อหรือการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  113. สมัครงาน หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  อายุ 25 ปีขึ้นไป+  เพศชาย/หญิง+  จบปริญญาตรี เกี่ยวข้องกับบัญชี+  มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• ดูแลเกี่ยวกับบัญชีของโรงงาน
• สรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง
• ติดต่อประสานเกี่ยวกับด้านบัญชี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัด : บุรีรัมย์
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  114. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประจำสาขาหาดใหญ่ (PSE) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 30 ปีขึ้นไป+  วุฒิปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  หากมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสายโรงงานจะพิจราณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
1.ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน 2.ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก 3.วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : -
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  115. สมัครงาน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ (STA-SK) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย / หญิง+  อายุ 28 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ บัญชีและการเงิน+  ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการตลาด หรือการจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับผิดชอบการกำหนดแนวทางการสรรหาวัตถุดิบ วางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
• เสนอภาพรวมแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่
• ควบคุมพนักงานตีเปอร์เซ็นต์ให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายการจัดซ้อวัตถุดิบ
• ควบคุมจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ *** หากต้องการสมัครผ่าน E
• mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
จังหวัด : ตรัง
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  116. สมัครงาน เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาตร์ สังคมศาสาตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง+  สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าหรือกัมพูชาได้เป็นอย่างดี+  มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การให้คำปรึกษา การประสานงาน เป็นต้น+  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
ดูแล รับผิดชอบ ช่วยเหลือพนักงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 3 สัญชาติ คือ ลาว กัมพูชา พม่า เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันในบริษัท ชุมชน สังคม ได้อย่างดี
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จังหวัด : สงขลา
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : 1.2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail 3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้
ติดต่อ : สมัครงาน ได้ที่ -

  117. สมัครงาน หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำ จ.นราธิวาส กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
•  เพศชาย+  อายุ 23 ปีขึ้นไป+  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ ( IE ) เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง+  กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา:-
ประสบการณ์: 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน:
• รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม
• รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
• รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม
• พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา
• และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
จังหวัด : นราธิวาส
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน :